durades dels contractes d’un mínim de 10 anys.                                     res...
LES PROPOSTES DE CÀRITAS1. Segona oportunitat i rescat financer de                            ...
Senyor, tu que vas néixer en un pessebre perquè cap llar no et va                             ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Retallable un sostre per a tothom

290 views
257 views

Published on

Un retallable per al pessebre i

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
290
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Retallable un sostre per a tothom

 1. 1. durades dels contractes d’un mínim de 10 anys. res, a preus màxims de 200 euros mensuals, i amb dels desnonaments 30.000 famílies. cre-, dels habitatges en mans de les entitats finance- cat d’Ordenció Bancària) se salvarien públiques o per entitats privades sense ànim de lu- fons obtinguts pel FROB (Fons de Res- de lloguer social -gestionats per les administracions de les famílies. Amb un 1,5% dels cària (SAREB) per a la posada immediata en règim lies. Proposem el rescat financer Gestió d’Actius Procedents de Reestructuració Ban- rien dels desnonaments 30.000 famí- de lloguer, aprofitant la creació de la Societat de Rescat d’Ordenció Bancària) se salva- Proposem un Parc públic i social d’habitatges dels fons obtinguts pel FROB (Fons de durades dels contractes d’un mínim de 10 anys. cer de les famílies. Amb un 1,5% res, a preus màxims de 200 euros mensuals, i amb famílies. Proposem el rescat finan- cre-, dels habitatges en mans de les entitats finance- se salvarien dels desnonaments 30.000 públiques o per entitats privades sense ànim de lu- (Fons de Rescat d’Ordenció Bancària) de lloguer social -gestionats per les administracions un 1,5% dels fons obtinguts pel FROB Doblegueu i enganxeu cària (SAREB) per a la posada immediata en règim cat financer de les famílies. Amb Gestió d’Actius Procedents de Reestructuració Ban- 30.000 famílies. Proposem el res- de lloguer, aprofitant la creació de la Societat de cària) se salvarien dels desnonaments Proposem un Parc públic i social d’habitatges FROB (Fons de Rescat d’Ordenció Ban- un 1,5% dels fons obtinguts pel tothom. Un sostre per a tothom. de les famílies. Amb financer rescat Go r ma el posem xa tre per a tothom. Un sostre per a d’e an ng P ro - ng an d’e Un sostre per a tothom. Un sos- xa ma r Go tothom. Un sostre per a tothom. tre per a tothom. Un sostre per a Un sostre per a tothom. Un sos- Un sostre per a tothom. Un sos- tre per a tothom. Un sostre per a Go r ma tothom. Un sostre per a tothom. xa an d’e Un sostre per a tothom. Un sos- ng ng d’e Propo- an xa ma sem una mora- r tre per a tothom. Un sostre per aGo tòria immediata dels tothom. Un sostre per a tothom. desnonaments (d’hipotequesi de lloguers) d’habitatges de pri- Proposem la regulació i legislació urgentmera residència mentre no s’hagin del tractament del sobreendeutament deresolt tots els temes anteriors. Pro- les famílies, amb l’obligatorietat de meca-posem una moratòria immediata nismes de mediació i intermediació. Pro-dels desnonaments (d’hipoteques posem la regulació i legislació urgent deli de lloguers) d’habitatges de pri- tractament del sobreendeutament de les fa-mera residència mentre no s’hagin als qui no l’obligatorietat de mecanismes Una casa per mílies, amb en tenen!resolt tots els temes anteriors. Pro- de mediació i intermediació. Proposem laposem una moratòria immediata L’habitatge és uni dret. regulació legislació urgent del tracta-dels desnonaments (d’hipoteques ment del sobreendeutament de les famílies, Treballem perquè ningúi de lloguers) d’habitatges de pri- amb l’obligatorietat de mecanismes de me-mera residència mentre nono es quedi ali carrer! s’hagin diació intermediació. Proposem la regu-resolt tots els temes anteriors. Pro- lació i legislació urgent del tractamentposem una moratòria immediata Equip de Pastoral Obrera del sobreendeutament de les famílies, amb Doblegueu i enganxeudels desnonaments (d’hipoteques l’obligatorietat de mecanismes de mediació ii de lloguers) d’habitatges de pri- intermediació. Proposem la regulació i legis- UN SOSTREmera residència mentre no s’hagin lació urgent del tractament del sobreendeu-resolt tots els temes anteriors. tament de les famílies, amb l’obligatorietat PER A TOTHOM
 2. 2. LES PROPOSTES DE CÀRITAS1. Segona oportunitat i rescat financer de UN SOSTRE PER A TOTHOMles famílies.Només destinant un 1,5% dels fons obtinguts pelFROB (Fons de Rescat d’Ordenació Bancària) arebaixar el deute de les persones se salvarien delsdesnonaments 30.000 famílies. Per fer-ne pregària2. Regulació i legislació urgent del trac-tament del sobreendeutament de les famíli- Per ajudar a la pregària presentem doses,preveient la obligatorietat de mecanismes textos bíblics, que ens ajudin a denunciarde mediació i intermediació. l’avidesa i la injustícia d’aquesta situació d’espoli de casa seva a tanta gent indefen-3. Parc públic i social d’habitatges de llo- sa.guer, aprofitant la creació de la Societat deGestió d’Actius Procedents de ReestructuracióBancària (SAREB) per a la posada immediata enrègim de lloguer social -gestionats per les admi-nistracions públiques o per entitats privades sen- 2 Samuel 12, 1-7 de pas i, com que li dolia de prendrese ànim de lucre-, dels habitatges en mans de les un cap de bestiar dels seus ramatsentitats financeres, a preus màxims de 200 euros El Senyor va enviar Natan a David. per servir-lo al foraster, va prendre Natan va entrar a la seva presència imensuals, i amb durades dels contractes d’un mí- l’ovella del pobre i la va servir al qui li digué: havia arribat a casa seva.nim de 10 anys. –En una ciutat hi havia dos homes; David es va indignar moltíssim con-4. Moratòria immediata dels desnonaments l’un era ric, i l’altre, pobre. El ric tenia(d’hipoteques i de lloguers) d’habitatges de tra aquell home i digué a Natan: molts ramats d’ovelles i de vaques. Elprimera residència mentre no s’hagin resolt pobre no tenia sinó una ovella petita, –Ho juro per la vida del Senyor: l’ho-tots els temes anteriors. que ell mateix havia comprat i havia me que ha fet això mereix la mort! criat. L’ovella creixia amb ell i amb els Pagarà l’ovella quatre vegades, per- seus fills, menjava del seu plat, bevia què no li ha dolgut gens ni mica això del seu got i dormia als seus braços. que ha fet! La tenia com una filla. Un dia, el ric va Llavors Natan va dir a David: rebre a casa seva un home que anava –Aquest home ets tu. Equip de Pastoral Obrera
 3. 3. Senyor, tu que vas néixer en un pessebre perquè cap llar no et va voler acollir, segur que entens bé l’angoixa del nostre món per tantes persones com avui perden casa seva: • Et preguem per les persones que no troben feina, que potser ja no tenen dret a cap prestació, que se senten menystingu- des en la seva experiència, en la seva vàlua, en la seva forma- ció, en les seves capacitats i que cada dia que passa veuen més lluny poder pagar un habitatge digne. Ajuda’ns a redistri- buir la nostra feina i els nostres diners. • Et preguem per les persones que ja fa temps que viuen al carrer, que estan desarrelades, soles, malaltes. Fes-nos aco- llidors. • Et preguem per totes les persones que tenen deutes d’habi- tatge i que viuen amb angoixa la por a un desnonament. Fes- nos lúcids i solidaris per empènyer els canvis socials, econò-Mateu 18, 23-35 mics, legislatius que la gent necessita.Passa amb el Regne del cel com amb un rei que volgué demanar comptes als • Et preguem per tots els homes i dones que treballen a lesseus subordinats. Tot just havia començat, quan li’n van portar un que li devia entitats bancàries que han actuat deshonestament i que handeu mil talents. Com que no tenia amb què pagar, aquell senyor va manar perdut o són a punt de perdre la feina, mentre els responsa-que, per a poder satisfer el deute, el venguessin com a esclau, amb la seva bles de la seva situació s’enduen indemnitzacions milionàries.dona, els seus fills i tots els seus béns. Ell se li va llançar als peus i, prosternat, Ensenya’ns a veure la vida amb els ulls de les benaurances.li deia: “Tingues paciència amb mi i t’ho pagaré tot”. Llavors, compadit d’ell,el senyor deixà lliure aquell subordinat i li va perdonar el deute. • Et preguem per totes les persones vulnerables que paguenQuan aquell home sortia, va trobar un dels seus companys que tan sols li una crisi que no han causat amb greus retallades en la sevadevia cent denaris. L’agafà i l’escanyava dient: “Paga’m el que em deus”. El educació, salut, dependència... Fes-nos agraïts per allò quecompany se li va llançar als peus i li suplicava: “Tingues paciència amb mi i ja hem rebut i capaços de desitjar i fer possible la utopia.t’ho pagaré”.Però ell s’hi va negar i el va fer tancar a la presó fins que pagués • Et preguem per tots els polítics i sindicalistes i per totes lesel deute. persones de bona voluntat que lluiten contra la crisi. Ajuda’nsQuan els altres companys van veure el que havia passat, els va saber molt a caminar conjuntament i a posar el bé comú per damunt delsde greu, i anaren a explicar-ho al seu senyor. Ell va fer cridar aquell home i propis interessos.li digué: “Servidor dolent, quan vas suplicar-me, et vaig perdonar tot aquelldeute. ¿No t’havies de compadir del teu company, com jo m’havia compadit Senyor, t’hem presentat unes quantes situacions difícils, de lesde tu?” I, indignat, el va posar en mans dels botxins perquè el torturessin fins quals no sabem com sortir-ne. Però tu ens has mostrat com néi-que hagués pagat tot el deute. xer en un pessebre no ha estat cap obstacle per viure la teva vida en plenitud, perquè Déu no és al costat dels poderosos, sinó delsIgualment us tractarà el meu Pare celestial si cadascú no perdona de tot corel seu germà. petits i senzills. Fes-nos continuadors de la teva manera de fer, generosos, esperançats i agraïts.

×