Activitatea adr sud 2013 crd din 11 iulie

291 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
291
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
52
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Activitatea adr sud 2013 crd din 11 iulie

 1. 1. 11 iulie 2013
 2. 2. 1. Consolidarea procesului de planificare strategică şi programare în RDS; 2. Asigurarea unui management eficient şi transparent al proiectelor investiţionale implementate în RDS; 3. Promovarea potenţialului Regiunii de Dezvoltare Sud şi atragerea investiţiilor; 4. Dezvoltarea capacităţilor actorilor de dezvoltare regională; 5. Asigurarea unui management eficient şi transparent al activităţilor operaţionale ale ADR Sud.
 3. 3.  a continuat procesul de implementare a 2 proiecte de dezvoltare regională, aprobate spre finanţare din FNDR în anii 2010-2012 şi lansat procesul de implementare a 3 proiecte aprobate spre finanţare în anul 2013 pentru Regiunea Sud;  au fost organizate şi desfăşurate 6 proceduri de achiziţii publice, în cadrul a 3 proiecte aprobate spre finanţare în anul 2013, în valoare totală de 67,08 mil. lei;  organizate 2 recepţii la terminarea lucrărilor în cadrul proiectelor ,,Drum de acces spre Muzeul memorial ,,Alexei Mateevici” din satul Zaim, r. Căușeni” şi 1 recepţie finală la proiectul ,,Construcţia drumului de acces Dimitrova-Acui” (r. Cantemir);  au fost valorificate surse financiare pentru implementarea proiectelor investiţionale din FNDR în valoare totală de 18,4 mil. lei (ce constituie 103% din planul pentru sem I 2013 și aproximativ 41% din planul anual de finanţare).
 4. 4. Continuat procesul participativ de elaborare a planurilor regionale sectoriale în domeniileAAC,MDS şi EE lansat în anul 2012,activitate realizată cu suportul GIZ; colectate date din regiune pentru analiza sectorială; elaborate variantele preliminare a Planurilor regionale sectoriale pe domeniile AAC, MDS şi EE; în proces de elaborare Studiul de fezabilitate privind asigurarea cu apă potabilă a raionului Cahul; au continuat activităţile în cadrul proiectului CO-WANDA lansat în octombrie 2012; ADR Sud a depus cerere de aplicare în cadrul Programului de Cooperare Transnaţional pentru Europa de Sud – Est 2007-2013, proiectul CC-WARE, pe rol de partener asociat de 10%;
 5. 5.  au fost consolidate relaţiile de colaborare cu GIZ în vederea finanţării suplimentar a proiectelor investiţionale din RDS (selectate pentru finanţare 2 proiecte: „Reabilitarea Staţiei deTratare a Apei Potabile din Cahul” - 470 mii euro şi „Construcţia sistemului de canalizare a s. Roşu” - 720 mii Euro;  duse tratative cu Agenţia Cehă pentru Dezvoltare în vederea susţinerii a 2 producători de legume şi fructe din RDS în dezvoltarea afacerii;  realizate activităţi în cadrul proiectului CO-WANDA privind managementul deşeurilor navale pe Dunăre;  depusă cerere de aplicare în cadrul proiectuluiCC-WARE (Strategia privind vulnerabilitatea resurselor de apă în condiţiile schimbărilor climatice) și acceptată poziţia de partener asociat;  elaborat de ADR Sud şi obţinută finanţarea de la Corpul Păcii pentru proiectul: „Cimişlia oraş curat, colectăm deşeurile separat” (atrase surse financiare în valoare de 40,3 mii lei);  colaborare în cadrul proiectului Bird Life International privind biodiversitatea stepei în condiţiile schimbărilor climatice (atrase surse financiare în RDS circa 11,8 mii Euro);  Informaţi potenţialii aplicanţi din RDSprivind apelurile de proiecte din surse naţionale și internaţionale.
 6. 6. Rezultate obţinute: domeniul dezvoltare de capacităţi acordat APL din RDS asistenţă în cadrul componentei 3 al proiectuluiTwinning, care prevede suport APL în elaborarea proiectelor pilot : "Incubator regional de afaceri din oraşul Cimişlia" şi "Alimentare cu apă din râul Prut pentru RDS"; organizate şi desfăşurate 36 sesiuni de instruire, ateliere de lucru, etc. pentru actorii de DR din regiune; 477 reprezentanţi ai APL, angajaţi ai ADR Sud şi alţi actori au beneficiat de instruiri; elaborat Conceptul programului de dezvoltare a capacităţilor CRD, coordonarea cu MDRC şi identificarea surselor de finanţare pentru implementarea acestuia.
 7. 7.  achiziţionate bunuri și servicii în valoare totală de 139,667 mii lei, pentru a asigura funcţionalitatea agenţiei;  asigurată corectitudinea utilizării surselor financiare alocate din FNDR(controale financiare fără obiecţii);  elaborate şi distribuite 6 buletine informaţionale electronice;  asigurată transparenţa activităţiiADR Sud prin publicarea informaţiei pe pagina web a agenţiei şi pe panourile informative amplasate în sediul CR din RDS;  elaborate 109 comunicate de presă, invitaţii şi note informative, 11 reportajeTV, 11 reportaje radio, 60 articole în presa scrisă;  asigurat secretariatul CRD Sud.
 8. 8. I. CONSOLIDAREA PROCESULUI DE PLANIFICARE STRATEGICĂ ŞI PROGRAMARE ÎN RDS TatianaAramă, şef secţie planificare strategică
 9. 9. 1.1 • Elaborarea Planurilor regionale sectoriale pe domeniile AAC, MDS şi EE 1.2 • Elaborarea studiilor şi analizelor pentru Regiunea de Dezvoltare Sud 1.3 • Activităţi în cadrul procesului de elaborare a strategiei privind managementul deşeurilor navale pe Dunăre(CO-WANDA) 1.4 • Participarea în elaborarea şi/sau modificarea actelor legislative şi normative privind dezvoltarea regională 1.5 • Monitorizarea şi evaluarea implementării SDR şi POR Sud, raportarea către MDRC
 10. 10. Serviciile publice locale nu sunt durabile şi nu beneficiază de economiile de scară Soluţiile propuse în proiecte sunt concepute doar la nivel local (fără perspectiva regională) Documentaţie tehnică de calitate joasă Puţine proiecte ţin cont atât de documentele de politici naţionale şi regionale, cât şi de nevoile locale De ce este necesară?
 11. 11. Activitate realizată cu suportul GIZ 3 domenii de intervenţie: AAC, EE şi MDS (cu perspectivă de extindere pe domeniul legat de infrastructura drumurilor) Produsele proiectului: - 3 planuri regionale sectoriale pe domeniile AAC, EE şi MDS consultate public şi aprobate de CRD; - Fişe de proiect, cu bugetul total de: - 170 mln. EUR pentru toată R. Moldova pe 3 sectoare; - circa 19 mln. EUR per regiune pe sector (dacă distribuţia resurselor va fi uniformă) Perioada de implementare: - I etapă- elaborarea planurilor- tr.III-IV 2013; - II etapă – elaborarea fișelor de proiect – tr.III 2013-tr.IV 2014
 12. 12. Grupul de lucru este:  Veriga de legătură între experţi, APL de nivel I și II din raioanele pe care le reprezintă;  Mesagerii populaţiei din raioane;  Facilitatori în procesul de colectare a datelor necesare pentru analiza sectorială;  Facilitatori în cadrul vizitelor experţilor proiectului în teren;
 13. 13. Realizări: S-a făcut analiza clădirilor publice din RDS sub aspectul EE Au fost stabilite criteriile de prioritizare a clădirilor pentru intervenţie de EE A fost lansată colectarea conceptelor de proiecte posibile (CPP)- 19 iulie termen de prezentare 3 CPP (clădiri) per raion – dintre care cel putin 1/raion va fi dezvoltat până la etapa de proiect pentru finanţare(PPF)
 14. 14. Realizări: Colectate date prin intermediul chestionarelor (rata de colectare 80%, lideri BS,TR, ŞV) Stabilite criteriile de evaluare preliminară a ideilor de proiecte Efectuată analiza situaţiei în domeniul AAC din RDS și întocmite hărţi, în baza cărora grupul de lucru regional va stabili opţiuni tehnice de clusterizare a localităţilor sub aspectul infrastructurii fizice (atelierul din 16.07.2013)
 15. 15. Grupul de lucru este compus din membrii Consiliului de Administrare a AMD Sud RDS are elaborată strategia MDS Se trece direct la elaborarea studiilor de fezabilitate pentru 3 subregiuni Noiembrie 2013- subregiunea Cahul - Cantemir –Taraclia (asistenţa GIZ) În baza studiilor de fezabilitate vor fi elaborate PPF Realizări:
 16. 16. III. Promovarea potenţialului RDS şi atragerea investiţiilor Maria CULEŞOV, director ADR Sud
 17. 17. În perioada anului 2012 a fost iniţiată colaborarea cu Bird Life International, filiala din Ucraina, în cadrul proiectului "Consolidarea instrumentelor economice şi juridice pentru conservarea biodiversităţii stepei, adaptarea și atenuarea schimbărilor climatice (biodiversitatea stepei)» implementat în 3 regiuni ale Ucrainei: Lugansk, Odessa, Republica Autonomă Crimeea și Regiunea Sud a Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Principalele obiective ale proiectului sunt:  Reabilitarea terenurilor de stepă degradate sau extenuate prin dezvoltarea durabilă în sferele de mediu, sociale şi economice;  Menţinerea și creșterea biodiversităţii de stepă, crearea de noi arii protejate.
 18. 18. Principalele direcţii de colaborare sunt:  Facilitarea creării unei filiale sau asociaţii reprezentante a Bird Life International în Republica Moldova;  Îmbunătăţirea calităţii pășunilor degradate;  Promovarea cultivării culturilor etero-oleaginoase;
 19. 19. În luna octombrie 2012 a demarat implementarea proiectului ”CO-WANDA” (Convenţie pentru managementul deșeurilor pentru navigaţia interioară pe Dunăre), finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţional pentru Europa de Sud-Est. ADR Sud a fost acceptată în calitate de partener asociat de 10%, fiind unul din cei 11 parteneri din 9 ţări europene, care mărginesc Dunărea. Durata implementării proiectului - 24 luni.
 20. 20. Misiunea ADR Sud în acest proiect este de a reprezenta Republica Moldova în cadrul activităţilor cheie ale proiectului și de a informa autorităţile naţionale și factorii interesaţi din ţară, despre progresul și rezultatele proiectului.
 21. 21. În colaborare cu voluntarul american, ADR Sud a obţinut finanţare în valoare de 40 351 lei, prin intermediul Programului de Granturi Mici al Corpului Păcii SUA în Moldova, pentru implementarea proiectului „Cimişlia oraş curat colectăm deşeurile separat”. Scopul proiectului este de a organiza o campanie de conştientizare a populaţiei din oraşul Cimişlia despre importanţa colectării selective a deşeurilor, pentru creşterea nivelului de cultură ecologică a cetăţenilor.
 22. 22. La data de 24 aprilie curent a avut loc atelierul de informare privind licitaţia adiţională pentru partenerii ENPI din Republica Moldova, în cadrul Programului de Cooperare Transnaţional pentru Europa de Sud - Est 2007-2013 ADR Sud a aplicat în cadrul acestei licitaţii adiţionale a Programului Transnaţional pentru Europa de Sud - Est 2007-2013. Au fost selectate 6 proiecte relevante priorităţilor ADR din care un partener lider din Austria a acceptat participarea ADR Sud în cadrul proiectului „CC- WARE – Reducerea vulnerabilităţii resurselor de apă în condiţiile schimbărilor climatice”. În acest context s-au realizat următoarele:  A fost elaborată şi expediată către partenerul lider austriac Anexa 5 privind Declaraţia de interes ca Asociat strategic în proiectul CC-WARE şi un formular cu datele generale ale proiectului privind competenţa, valoarea adăugată, implicarea ADR Sud în acest proiect.  La momentul curent cererea de integrare a ADR Sud în proiectul CC-WARE, în calitate de partener asociat, urmează să fie examinată de Secretariatul Tehnic Comun al Programului de CooperareTransnaţională Sud Estul Europei.
 23. 23. IV. Comunicare şi asigurarea transparenţei în activităţile ADR Sud Ana Donia, specialist în comunicare
 24. 24. Buletinele informative lunare:  Conţin informaţii despre cele mai importante activităţi desfășurate în ADR Sud sau în parteneriat cu ADR Sud;  Oferă informaţii despre cele mai importante activităţi din Regiunea Sud.
 25. 25. 80 113 0 20 40 60 80 100 120 I trimestru 2013 II trimestru 2013 Vizualizări / zi 85 % Pondere vizualizări RDS Au accesat Vor accesa 15 %
 26. 26.  Mediatizarea lansării a 2 proiecte de dezvoltare regională  Publicaţii – 60, inclusiv în presa locală – 15, naţională – 45  Comunicate de presă – 109  Ieșiri laTV – 11  Ieșiri la radio – 11  Accesări ale paginii web – 81 483
 27. 27. Managementul financiar eficient al ADR Sud Olga Zlati, șef secţie financiară și achiziţii
 28. 28. Planificat 19128.0 Executat 19448.8 17825.5 18390.7 1302.5 1058.1 Proiecte Cheltuieli operaţionale
 29. 29. Executarea Devizului de cheltuieli de organizare și funcţionare al ADR Sud pentru semestrul I 2013 ( mii lei) Indicatori Sursa Devizul anual (conform deciziei CNCDR din 20.12.2012) Planificat pentru semestrul I 2013 Executat la data de 30.06.2013 (conform cheltuielilor efective) Economii /supracheltu ieli Gradul de valorificare (%) CHELTUIELI, total FNDR 2 524,80 1 180,30 997,50 182,80 84,5 Alte surse 2 969,70 122,20 60,60 61,60 49,6 1.Fondul de salarizare, total FNDR 1 816,90 900,20 764,50 135,70 84,9 Alte surse 240,70 80,20 60,60 19,60 75,6 2.Deplasări în interes de serviciu FNDR 43,20 37,90 35,10 2,80 92,6 Alte surse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 3.Cheltuieli administrative FNDR 517,80 222,50 190,60 31 908,10 85,7 Alte surse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4. Dezvoltare instit., activităţi și promovare FNDR 146,90 19,70 7,30 12,40 37,1 Alte surse 2 729,00 42,00 0,00 42,00 0,0
 30. 30. bld. Ştefan cel Mare, 12, or. Cimişlia, Republica Moldova, MD-4101 Tel.. +373 241 2 62 86 Fax. +373 241 2 62 86 Email: adrsud@gmail.com

×