Tajuk4 fungsi rbt

395 views
297 views

Published on

Fungsi Reka Bentuk dan Teknologi

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
395
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tajuk4 fungsi rbt

 1. 1. 1 4.0 FUNGSI RBT 1. Rumusan peranan dan fungsi PTV dalam kontek individu, sosial dan ekonomi 2. Kajian mengenai PTV dan menilai keberkesanan 3. Penyelesaian Masalah dalam RBT 4. Perkembangan RBT dalam konteks komuniti dan sekolah di dalam negeri dan luar negara 5. Ciri-ciri kualiti dalam pengajaran dan Pembelajaran 6. Perkaitan antara RBT dan literasi, 3M, dan ICT.
 2. 2. 2 4.0 FUNGSI RBT • Perkembangan RBT dalam Konteks Komuniti Dan sekolah Di dalam dan Luar Negara • Ciri-ciri kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran - Perkembangan dan proses pembinaan kemahiran - Pengetahuan dan kefahaman dalam RBT - Sikap dan kualiti peribadi - Nilai-nilai dalam RBT - Pembinaan kemahiran kolaboratif dalam kumpulan • Perkaitan antara RBT dan literasi, 3M, dan ICT
 3. 3. 3 RUMUSAN PERANAN DAN FUNGSI PTV DALAM KONTEKS INDIVIDU, SOSIAL & EKONOMI Pada tahun 1971, Rupert Evan telah menggariskan tiga objektif asas bagi PTV: 1. Memenuhi keperluan tenaga manusia 2. Meningkatkan pilihan individu 3. Sebagai daya motivasi kepada pelbagai jenis pendidikan
 4. 4. 4 RUMUSAN PERANAN DAN FUNGSI PTV DALAM KONTEKS INDIVIDU, SOSIAL & EKONOMI Indvidu: • Memberi peluang kepada seseorang individu untuk mempunyai pilihan alternatif dalam proses pembelajaran 2. Melatih pelajar kemahiran spesifik yang akan membolehkan mereka bersedia menghadapi bidang pekerjaan. 3. Membentuk kemahiran, kebolehan dan kefahaman dalam pekerjaan supaya dapat digunakan secara berfaedah dan produktif 4. Memupuk sikap dan tabiat kerja yang baik supaya menjadi pekerja yang produktif dan bertanggungjawab 5. Menyediakan pekerja mahir dan separa mahir yang berkualiti
 5. 5. 5 RUMUSAN PERANAN DAN FUNGSI PTV DALAM KONTEKS INDIVIDU, SOSIAL & EKONOMI 6.. Membuka peluang individu memperbaiki kualiti hidup dengan memperkembangkan pemikiran, pengetahuan dan kemahiran 7. Mewujudkan wadah bagi sistem pendidikan sepanjang hayat 8. Menanamkan semangat keusahawanan 9. Menanam daya mereka bentuk 10. Kemahiran Interpesonel 11. Mapu berdikari - tidak bergantung dengan orang lain
 6. 6. 6 RUMUSAN PERANAN DAN FUNGSI PTV DALAM KONTEKS INDIVIDU, SOSIAL & EKONOMI Sosial 1. Kestabilan sosial - memberi peluang masyarakat mendapat pendidikan sepanjang hayat - Menghasilkan kualiti kerja yang baik - Memberi kesejahteraan hidup 2. Nilai Masyarakat - Kepercayaan & norma hidup, masyarakat dipindah ke generasi baru melalui pemindahan pendidikan dan teknologi 3. Perubahan masyarakat - berdasarkan perubahan ilmu - kurikulum sesuai dengan keperluan masyarakat
 7. 7. 7 RUMUSAN PERANAN DAN FUNGSI PTV DALAM KONTEKS INDIVIDU, SOSIAL & EKONOMI Sosial 4. Perubahan Ilmu - Anggota masyarakat Anggota masyarakat - Anggota Masyarakat Persekitaran Fizikal, kemanusiaan, Kerohanian
 8. 8. 8 RUMUSAN PERANAN DAN FUNGSI PTV DALAM KONTEKS INDIVIDU, SOSIAL & EKONOMI Ekonomi: 1. Meningkatkan daya pengeluaran negara melalui penglibatan rakyat secara produktif dan kreatif (Ekonomi) • Pembentukan pelbagai jenis tenaga kerja yang kenal teknologi dan ekonomi • Pembuat dan bukan lagi pengguna • Pemberi maklumat dan bukan lagi menerima maklumat ( R & D)
 9. 9. 9 FUNGSI RBT (PENYELESAIAN MASALAH DAN REKABENTUK)  Antara cabaran Wawasan 2020 (keenam) ialah mewujudkan masyarakat yang Merekabentuk atau Design adalah berkait rapat dengan pemikiran.  Konsep kemahiran berfikir: Berfikir selalu dikaitkan dengan akal (Al-Quran disebut 40 kali)  Allah S.W.T menempelak orang yantg malas dan tak mahu berfikir. Definasi Berfikir: Sebagai satu proses penyelesaian masalah dan perlakukan semula jadi yang kompleks (George , 1970) Berfikir bukan sahaja menyelesaikan masalah malahan juga berfikir untuk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai perspektif bagi menyelesaikan masalah. (Edward de Bono (1976)
 10. 10. 10  Berfikir merupakan proses menggunakan minda untuk;  Mencari makna  Mencarai pemahaman  Membuat pertimbangan  Membuat keputusan  Menyelesaikan Masalah  Proses berfikir melibatkan;  Interaksi dengan pengetahuan  Kemahiran kognitif  Sikap dan nilai dalam minda individu  Strategi berfikir  Merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya  Melibatkan beberapa langkah dan beberapa Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif
 11. 11. 11 YOU ARE WHAT YOU THINK TRUST YOURSELF POWER COMES FROM QUIET MIND YOU MAKE YOUR OWN HAPPINESS STOP FUMING AND FRETTING YOU GET WHAT YOU EXPECT BE A WINNER YOU LIKE PEOPLE-PEOPLE LIKE YOU WHY NOT USE THE HIGHER POWER
 12. 12. 12 KEMAHIRAN BERFIKIR DAN KAITAN DENGAN P&P 1. Penggunaan soalan - CoGAFF Taksonomi 2. Penggunaan Peta Minda 3. Penggunaan Pengurusan Grafik (Graphic Organizer) 4. Penggunaan De Bono CoRT (Cognitive Research Trusts) 5. Multiple Intellegence 6. Mereka Cipta / Mereka Bentuk (Design) 7. Mengkaji 8. Menyelidik 9. Membuat Eksperimen 10. Menghasilkan projek 11. Menyelesaikan permaslahan
 13. 13. 13 JENIS-JENIS KEMAHIRAN BERFIKIR Terbahagi Kepada DUA Domain utama iaitu : 1. Kemahiran berfikir secara Kritis 2. Kemahiran Berfikir Secara Kreatif Kemahiran Berfikir Secara Kritis: Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai Kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea, meniliti keberkesanan, kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah Contoh: Membanding dan membeza, mengkategori, meniliti , menerangkan sebab, menyususn mengikut urutan, membuat inferen, membuat ramalan
 14. 14. 14 JENIS-JENIS KEMAHIRAN BERFIKIR Kemahiran Berfikir Secara Kreatif: Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan, menghasilkan sesuatu yang baru, asli dan bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan Contoh: - Menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai (baru, asli, luar biasa, mencabar) - Mencipta metafora - Mencipta analogi - Mencipta definasi
 15. 15. 15 JENIS-JENIS KEMAHIRAN BERFIKIR Kemahiran Berfikir Secara Kritis -Membanding Dan Membeza -Membuat kategori -Meniliti bahagian-bahagian -Menerangkan sebab -Menyususn ikut urutan -Membuat inferen -Membuat ramalan Kemahiran Berfikir Secara Kreatif -menjana dan menghasilkan idea -Mencipta -Metafora -Mencipta analogi -Mencipta definasi Membuat keputusan dan menyelesaikan masalah
 16. 16. 16 Kepentingan kemhiran berfikir secara kritis dan kreatif: a. Merealisasikan Wawasan 2020 dan Hasrat Negara. b. Memupuk dan mewujudkan Pemikiran yang baik dan berkesan c. Mengamalkan budaya berfikir secara kritis dan kreatif d. Mengelakkan kesilapan e. Meningkatkan kualiti berfikir
 17. 17. 17 STRATEGI P&P SECARA KBKK  Pembelajaran secara kritis ialah kebolehan untuk menilai kemunasabahan idea  Pembelajaran secara kreatif ialah kebolehan untuk mencerna dan menghasilkan idea baru melalui ilham atau idea-idea yang ada.  Ciri-ciri utama berfikir secara kritis:  Reaktif  Penilaian  Analisis  Logik
 18. 18. 18 STRATEGI P&P SECARA KBKK  Ciri-ciri utama berfikir secara kreatif:  Keberanian  Imaginitif  Perkembangan Idea  Reka cipta
 19. 19. 19 PEMIKIRAN ARAS RENDAH & TINGGI  Kemahiran berfikir adalah berkait rapat dengan dengan kebolehan seseorang menggunakan kedua-dua domain kognitif dan efektif dalam usaha memberi/mendapatkan informasi, menyelesaikan masalah  Dalam lain perkataan KB adalah kemahiran seseorang menggunakan otak (domain kognitif/aqal) dan hati (domain efektif /qalbu) sebagai landasan kepada keyakinan (belief) dan tindakan (action)  Dapatlah difahamkan bahawa domain kognitif adalah kebolehan berfikir berlandaskan kebolehan menggunakan otak  Bloom mengkategorikan kepada Enam Aras: Pengetahuan (Literal), Kefahaman (Comprehension), aplikasi (application), analisis (analysis), sintaksis (synthesis), dan penilaian (evalution)
 20. 20. 20 PEMIKIRAN ARAS RENDAH & TINGGI  Aras pemikiran (Bloom) dibahagikan kepada dua kategori iaitu; Aras rendah (Low-order or convergent) dan aras tinggi (High- order or divergent)  Pemikiran aras rendah terdiri dari aras pengetahuan dan kefahaman  Pemikiran aras tinggi bermula dari aras apliksi membawa kepada aras penilaian.  Dalam membentuk pelajar lebih kritis dan kreatif aras tinggi lebih sesuai berbanding aras rendah.  Menurut Beyer dalam modelnya “Functional Thinking” domain kognitif merangkumi beberapa kebolehan seperti kebolehan membuat keputusan (decision making), menyelesaikan masalah (solving problem) dan menjana konsep (Conceptualizing) sebagai aras tinggi.
 21. 21. 21 PEMIKIRAN ARAS RENDAH & TINGGI  Contoh P&P Aras: 1. Kreativiti Dan Reka Cipta: A. Penghasilan Projek Reka Cipta - Aras 1: Mengenal pasti masalah Menyediakan alatan Membina projek Aras 2 : Menguji beberapa komponen elektronik - Aplikasi Aras 3 : Membuat projek - Analisa, synteksis & Penilaian B. Baik Pulih dan Penyenggaraan Aras 1 : Mengenal pasti bahagian yang perlu di baik pulih Aras 2 : Memeriksa, menguji dan melaras bahagian yang di baik pulih Aras 3 : Mengganti, membaik pulih bahagian yang rosak Aras kefahaman & pengetahuan
 22. 22. 22 PEMIKIRAN ARAS RENDAH & TINGGI  Pemikiran kritis (critical thinking), dan pemikiran kreatif (creative thinking) adalah tahap sedikit rendah yang pertama.  Kebolehan memproses (Processing), dan penakulan (Reasoning)  Kebolehan mengingat (recalling), dan menyimpan fakta (Recording) adalah tahap yang terendah sekali.
 23. 23. 23 PEMIKIRAN REFLEKTIF  Mula diperkenalkan oleh John Dewey (1911).  Dalam buku nya “How We Think” beranggapan bahawa pembelajaran atau ilmu akan bertambah hanya apabila seseorang telah melalui prose pemikiran Reflektif. (Reflection)  Definasi PR ditakrifkan sebagai “mengambilkira atau pengiktirafan kepada satu Kepercayaan atau apa yang dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang memperkuatkan lagi keyakinan.  Pemikiran reflektif memberi penekanan kepada tujuan atau maksud idea atau buah fikiran yang ingin disampaikan.  Pemikiran Reflektif merangkumi kebolehan memahami fakta, idea, mengaplikasikan prinsip, menganalisis, membuat sinteksis dan kebolehan menilai.
 24. 24. 24 PEMIKIRAN REFLEKTIF  Weast (1996) menyenaraikan kebolehan yang terdapat dalam PR. 1. Mengenalpasti kesimpulan (identifying the author’s conclusion) 2. Mengenalpasti bahasa kabur dan melampau (Identifying vague and ambitious language) 3. Mengenalpasti nilai yang di ramal dan konflik nilai (Identifying value assumptions and value conflict) 4. Menilai pentakulan berdasarkan statik (Evaluating statistical reasoning) 5. Menilai pensampelan dan pengukuran ( evaluating sampling and measurements) 6. Menilai pentakulan secara logik ( Evaluating logical statistical) 7. Mengenal pasti informasi yang tertinggal atau tersingkir (Identifying omitted information) 8. Kebolehan menyuarakan pendapat dan nilai peribadi melalui cara yang terbaik dan berhemah ( Articuling one’s own values in thouhtful, fair-minded way)
 25. 25. 25 CIRI-CIRI KUALITI DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN  Perkembangan dan proses pembinaan kemahiran - Proses kemahiran hendaklah menuju kearah memperkembangkan kebolehan murid. - meliputi kemahiran teknologi, kecenderungan merekacipta, semangat keusahawanan dan kemahiran berfikir. - Kemahiran asas ini dapat digunakan sepenuhnya untuk membolehkan murid berdikari dan yakin serta mampu menjalani kehidupan secara produktif dalam dunia teknologi dan ekonomi yang kompleks dan sentiasa berubah - Murid digalakkan mengambil inisiatif dan merebut peluang yang ada secara bijak, kreatif dan inventif.
 26. 26. 26 CIRI-CIRI KUALITI DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Penekanan Kepada Kaedah Pengajaran & Pembelajaran KHSR  Pembelajaran KHSR merupakan pembelajaran melalui pengalaman  Murid melakukan sendiri aktif pelbagai aktiviti untuk menguasai kemahiran praktis yang boleh digunakan dalam kehidupan.  Antara Kemahiran seperti membuat lakaran asas, mereka bentuk, penyenggaraan,mengubahsuai dsb.  Kaedah Pengajaran & pembelajaran seperti tunjuk cara, bercerita, kajian , simulasi, sumbang saran, main peranan, temu bual, tinjauan dan lawatan.
 27. 27. 27 CIRI-CIRI KUALITI DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN  Penggunaan Bahan Terbuang - menggunakan bahan terbuang sebagai alternatif dalam menjalankan aktiviti P&P. Kemahiran Berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) supaya daya imiginasi, kreativiti dapat dijanakan dan dikembangkan Contoh: Reka Bentuk dan Teknologi Kaedah Kajian Masa Depan harus diserapkan dalamP&P untuk merangsang daya intelek dan mengupaya murid menghasilkan produk yang dapat menafaatkan dan memberi sumbangan ke arah masa depan.  Nilai Murrni - penerapan nilai-nilai dan sikap yang positif.
 28. 28. 28 Nilai-nilai dalam RBT i. Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja yang releven harus merentasi aktiviti yang dikendalikan Contoh: Berusha mencapai kecemerlangan, berfikiran terbuka, bersedia menimbangkan pelbagai faktor dan berhati-hati menggunakan sumber. ii. Nilai murni dan sikap positif ini dapat dipupuk supaya dijadikan kebiasaan dalam pengendalian urusan hidup pelajar iii. Kesedaran tentang kos sesutu projek yang dihasilkan perlu diberi penekanan iv. Kemahiran interpersonal seperti menghargai pendapat dan usaha orang lain, berkomunikasi dengan baik, bersedia menerima kritikan membina, memberi dorongan kepada orang lain, menjalin persahabatan, belajar secara koperatif, bekerja secara kumpulan, memupuk semangat kerjasama perlu diterapkan semasa pengajaran & pembelajaran
 29. 29. 29 CIRI-CIRI KUALITI DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Pembinaan kemahiran kolaboratif dalam kumpulan  Kolaboratif bermaksud murid belajar secara bekerjasama  Pembelajaran kolaboratif adalah satu kaedah yang bertujuan meningkatkan kemahiran pemikiran kritikal. Ciri-ciri : a. Dalam kumpulan dan pelajar melibatkan diri dengan aktif b. Diberi kesedaran tentang tanggungjawab diri dan kumpulan c. Pemupukan interaksi sosial dalam aktiviti kumpulan
 30. 30. 30 PERKAITAN ANTARA RBT DAN LITERASI, 3M DAN ICT  ICT digunakan dalam pembelajaran terutama dalam pengumpulan, pemilihan dan pemprosesan maklumat.  Dengan ini kemahiran ICT boleh diperkembangkan contohnya melayarai laman web, menggunakan perisian dalam aktiviti pembelajaran, CD/DVD ROM dan pengkalan data serta komunikasi secara elektronik
 31. 31. 31 The Glory of friendship is not the outstretched hand, Nor the kindly smile, nor the joy of companianship; Its is the spiritual inspiration that comes to one when he/she discovers that someone else believe him and is willing to trust him with his friendship. Keagungan persahabatan tidak terletak pada tangan Yang dihulurkan untuk memberi bantuan, Ataupun senyuman yang penuh keihklasan, Mahupun keseronokan untuk berteman; Ia merupakan inspirasi dalaman atau batiniah yang kita rasai apabila kita menyedari bahawa terdapat seseorang yang mempercayai kita dan sanggup mempercayai persahabatan kita Ralph Waldo Emerson
 32. 32. 32 ISL: Bagaimana Kemahiran berfikir boleh mempengaruhi Proses Pengajaran dan Pembelajaran dalam KHSR. Berikan Contoh- contoh.

×