แคตตาล็อกมิสทีน รอบ 16

18,973 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
18,973
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
56
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แคตตาล็อกมิสทีน รอบ 16

 1. 1. 2 3
 2. 2. 36195 36193 99 994 5
 3. 3. 200 * 299 * 6 -7 ( ) 15 36191 (200 1 / ) 15 306 7
 4. 4. 1 1 88 77 36185 36183 ( ) ( ) 179 (1 1 / ) 199 (1 1 / ) ! ( ) • • • •8 9
 5. 5. 1 1 55 158 158 398 500 . 2 36175 2 36179 ( ) ( ) 80 . (1 1 / ) (1 1 / ) 2 500 . 1. 80 . + 2. 60 . 2 1. 500 . + 2. 500 . 500 . 60 .10 11
 6. 6. 1 1 129 17 . 36189 500 . 36187 400 88 ( ) 219 (1 1 / ) ( ) (1 1 / ) 500 . 6,000 17 . C6000 TM 6,000 - 24 .12 13
 7. 7. 1 ( ) 239 (1 1 / ) - * 2 36171 36173 “ ”14 15
 8. 8. 16 -17 2 30 99 36197 ( ) (2 1 / ) 1 159 2 290 ( ) 15 ( 2 ) 36205 36199 36201 3620316 36213 36207 36209 36211 17
 9. 9. 36215 39918 19
 10. 10. 36217 25920 21
 11. 11. ( 22 / 2 1 ) 2 1 ( 89 1 ) 36221 36223 36225 36227 36235 36237 36239 36241 E1 36233 36247 1 1 36219 109 ( 1 ) EB 1 36229 - 36243 ( 119 1 ) EB 2 36231 36245 9922 23
 12. 12. 159 299 1 36251 2 269 1. 2. - 36253 3. ( 2 ) 299 100 3624924 25
 13. 13. 268 1 2 109 ( ) ( ) 1. 100 . + 2. 400 . 400 . 400 . 400 . 100 . 100 . 100 . 400 . 100 . 36255 36259 36263 3626726 27
 14. 14. + 3 36279 1 2 2 1. 60 . + + 2 36275 2. 50 . 1 36271 1 2 + 1. 60 . + 798 199 1 2 2. 500 . 60 . 2 578 ( ) 798 189 ) 99 (1 ( ) ( ) ) ( ) 1 ( 1 228 29
 15. 15. 199 ( ) 2 1 1 1 2 2 01 1 + 2 + S1 36295 3 2 1. 2 S2 + 2 30 36299 1. 30 + 1. + 2. (01 ) S3 30 36303 2. (01 ) + 2. S1 S2 S3 01 S1 S2 S330 36283 36287 36291 36307 36311 36315 31
 16. 16. à¾×èͼÁÂÒÇ¢Öé¹Í‹ҧÁÕÊØ¢ÀÒ¾´Õä´Œ´Ñè§ã¨ à«ÃÑèÁºÓÃاà¾×èͼÁÂÒÇ ÁÔÊ·Ô¹ Åͧ áÎà ¢¹Ò´ 20 ÁÅ. ÃËÑÊ 36319 ºÓÃا¼ÁãËŒÂÒÇ¢Öé¹Í‹ҧÁÕÊØ¢ÀÒ¾´Õ ´ŒÇÂà«ÃÑèÁ ºÓÃا¼Áª¹Ô´äÁ‹ ŒÍ§ÅŒÒ§ÍÍ¡ ãËŒ¤Ø³äÁ‹ ŒÍ§à¼ªÔÞ ¡Ñº»˜ÞËÒ¼ÁàÊÕ áÅСÒÃËÅشËǧ¨Ò¡¡Òà ‹Í¼Á 㪌䴌 ·Ñé§ËÅѧÊÃмÁ ËÃ×Í¢³Ð¼ÁáËŒ§ ¾ÃŒÍÁ¤Ø³¤‹ÒºÓÃا¨Ò¡ • ¨Ô¹àÊç§ àÍç¡«á·Ã礷 ºÓÃا˹ѧÈÕÃÉÐ Ñé§á ‹ÃÒ¡¨Ã´»ÅÒ¼ÁãËŒá¢ç§áç ÁÕÊ¢ÀÒ¾´Õ äÁ‹ËÅشËǧ Ø • ÇÔ ÒÁÔ¹ ÍÕ ‹Í ŒÒ¹Í¹ØÁÙÅÍÔÊÃÐ ¨Ò¡ÁÅÀÒÇзÕèÁÒ·ÓÃŒÒÂàÊŒ¹¼Á • à¹àªÍÃÃÑÅ ÍÍÂÅ ¨Ò¡¾×ª 3 ª¹Ô´ ¼ÅÁС͡ , â¨â¨ŒºÒ áÅд͡¤Ó½Í ãËŒ¼Áà§Ò§ÒÁ ¹Ø‹ÁÊÅÇ ÁÕ¹éÓ˹ѡ “´Ô©Ñ¹à»š¹¤¹ªÍºäÇŒ¼ÁÂÒÇ á ‹¡çÁÕ»˜ÞËÒàÊŒ¹¼Á ·ÕèáËŒ§àÊÕ ¼ÁËǧáÅÐá ¡»ÅÒÂÁÒ¡àŤ‹Ð ¾ÍÁÒ㪌à«ÃÑèÁ ÑǹÕéáÅŒÇ àÊŒ¹¼ÁÁÕÊØ¢ÀÒ¾´Õ¢Öé¹ á¢ç§áç à§Ò§ÒÁ áÅСç㪌§‹Ò äÁ‹à˹ÕÂÇà˹ÍÐ˹Р¶Ù¡ã¨¨ÃÔ§æ ¤‹Ð” »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ 15932 33
 17. 17. 5 8 9 ÅÙ¡¡ÅÔé§ÃЧѺ¡ÅÔ蹡Ò ÁÔÊ·Ô¹ 2 4 6 7 ÃËÑÊ 36331 ÃËÑÊ 36327 ÃËÑÊ 36339 ÃËÑÊ 36351 ÃËÑÊ 36333 ÃËÑÊ 36335 äÇ·Ê»Ò ¢¹Ò´ 100 ÁÅ. 1 3 ÃËÑÊ 363431. ÂÙÇÕ äÇ· ÃËÑÊ 36325 ÃËÑÊ 363292. ¾Ô駤 à¾ÔÃÅ3. äÇ· ÁÑʤ áªÁ¾ÙÍÒº¹éÓ ÁÔÊ·Ô¹ ¤Ô´´Õé ¢¹Ò´ 200 ÁÅ.4. ÊÙ ÃÊÇÔÁ á͹´ Ê»Íà ¢¨Ñ´¤ÃÒº¤ÅÍÃÕ¹áÅÐ à˧×èÍä¤ÅËÁ´¨´5. ÊÙ Ãິä·Á à¾×èÍÅÙ¡¹ŒÍÂËÅѺʹԷ ÅÍ´¤×¹6. ÊÙ ÃÁÔéŤ â»Ã Õ¹ ͋͹â¹ ‹Í¼ÔǺͺºÒ§ àËÁ×͹ÍÒº¹éÓ¹Á7. ¡ÅÔè¹Ê ÃÍàºÍÃÃÕè ËÍÁËÇÒ¹ª×è¹ã¨8. ¡ÅÔè¹ÊŒÁ ËÍÁÊ´ãÊÊ´ª×è¹9. â¤âÅÞ¨ ÁÔÊ·Ô¹ ·çÍ» ¤Ñ¹·ÃÕè ¢¹Ò´ 55 ÁÅ.10. ʺً¶¹ÍÁ¼ÔÇ¡Ò ÁÔÊ·Ô¹ äÇ· ºÔÇ Õé 13 ÃËÑÊ 36321 14 16 (70 ¡ÃÑÁ x 3 ¡ŒÍ¹) 15 ÃËÑÊ 36341 ʤÃѺ¢Ñ´¼ÔÇ¡Ò ÁÔÊ·Ô¹ ¢¹Ò´ 220 ¡ÃÑÁ ÃËÑÊ 36323 ÃËÑÊ 3634911. ÃÔªªÕè ÍÍàù¨ 1112. àÇÃÕè Ê ÃÍàºÍÃÃÕè ÃËÑÊ 36347 ệ§ËÍÁºÓÃا¼ÔÇ ÁÔÊ·Ô¹ äÇ·Ê»Ò ¢¹Ò´ 200 ¡ÃÑÁ13. ÊÙ ÃÂÙÇÕ äÇ· 1214. ÊÙ ÃäÇ· ÁÑʤ ÃËÑÊ 3634515. ¤ÃÕÁÍÒº¹éÓ ÁÔÊ·Ô¹ ¾ÃÙ¿ ¢¹Ò´ 200 ÁÅ.16. ¤ÃÕÁÍÒº¹éÓ ÁÔÊ·Ô¹ â¡· ÁÔŤ ¢¹Ò´ 200 ÁÅ. 10 ÃËÑÊ 36337 34 35
 18. 18. 2 11 12 13 1 ÃËÑÊ 36369 3 4 10 ÃËÑÊ 36397 ÃËÑÊ 36399 ÃËÑÊ 36401 ệ§ËÍÁâàÑÇ ÁÔÊ·Ô¹ ¢¹Ò´ 100 ¡ÃÑÁ ÃËÑÊ 36365 ÃËÑÊ 36419 ÃËÑÊ 36355 ÃËÑÊ 36367 ÃËÑÊ 36395 ÃËÑÊ 36447 ÃËÑÊ 36449 ÃËÑÊ 36451 ÃËÑÊ 36415 ÃËÑÊ 36405 ÃËÑÊ 36417 9 ÃËÑÊ 364451. ệ§ËÍÁàÂç¹ 5. ÊÇÕ··Ô¹ ÃËÑÊ 363932. àÁÍÃÃÕè 6. áλ»à¹Ê ÃËÑÊ 364433. ÊÇÕ· á͹´ ºÔÇ Õé¿ÙÅ 7. ᤷÅÕÂÒ4. â¿¡ÑÊ 8. ´ÕÊÊ ÁÒ àÅÔ¿ ʺًàËÅÇ͹ÒÁÑÂÊÙ Ãà¨Å ÁÔÊ·Ô¹ àÅ´Õé à¿Ãª à¿ÁÔ¹Õ¹ äÎÂÕ¹ ¢¹Ò´ 100 ÁÅ.9. ਹà·ÔÅ (ÊÙ Ãà¨Å͋͹ÅÐÁع)10. ¤ÙÅÅÔè§ (ÊÙ Ãà¨ÅàÂç¹Ê´ª×è¹) 511. ·Õ ·ÃÕ ÍÍÂÅ (ÊÙ Ãà¨ÅÊÐÍÒ´¼‹Í¹¤ÅÒÂ) ÃËÑÊ 36361 6 ÃËÑÊ 36411 ÃËÑÊ 36359 7 8 ʺًàËÅÇ͹ÒÁÑÂÊÙ ÃáŤâ à«ÃÑèÁ*¨Ò¡¹éÓ¹Á ÃËÑÊ 36409 ÃËÑÊ 36363 ÃËÑÊ 36357 ÁÔÊ·Ô¹ äÎá¤Ã à¿ÁÔ¹Õ¹ Çͪ ¢¹Ò´ 100 ÁÅ. ÃËÑÊ 36413 ÃËÑÊ 3640712. ÊÙ Ãਹà·ÔÅ - ͋͹â¹ ‹Í¼ÔÇ13. Ê٠äÙÅ - àÂç¹Ê´ª×è¹ÁÑè¹ã¨ 2014. ệ§½Ø†¹ ÁÔÊ·Ô¹ ºÕºÕ Çѹà´Íà äºÃ·à·¹¹Ôè§ ÂÙÇÕ 19 21 ÃËÑÊ 36383 ÃËÑÊ 36385 à¾Òà´Íà àÍʾÕàÍ¿ 20 ¾ÕàÍ+++ ¢¹Ò´ 50 ¡ÃÑÁ ÃËÑÊ 36381 ÃËÑÊ 36433 ÃËÑÊ 36435 ÃËÑÊ 3643115. ệ§½Ø†¹ ÁÔÊ·Ô¹ ºÕºÕ Çѹà´Íà äºÃ·à·¹¹Ôè§à¾Òà´Íà ÍÍÂŤ͹â·ÃÅ á͹´ á๋ͤ á¤Ã ¢¹Ò´ 50 ¡ÃÑÁ16. ệ§à´ç¡¡Ñ¹Âا ÁÔÊ·Ô¹ ¤Ô´´Õé ¢¹Ò´ 100 ¡ÃÑÁ17. ệ§ËÍÁâàÑÇ ÁÔÊ·Ô¹ ·çÍ» ¤Ñ¹·ÃÕè ¢¹Ò´ 100 ¡ÃÑÁ18. ÅÙ¡¡ÅÔé§ÃЧѺ¡ÅÔ蹡Ò ÁÔÊ·Ô¹ ·çÍ» ¤Ñ¹·ÃÕè 16 ÃËÑÊ 36371 17 ÊÙ ÃäÇ·à·¹¹Ôè§ ¢¹Ò´ 60 ÁÅ. 15 ÃËÑÊ 36421 ÃËÑÊ 36353 22 24 ÅÙ¡¡ÅÔé§ÃЧѺ¡ÅÔ蹡Ò ÁÔÊ·Ô¹ ¢¹Ò´ 75 ÁÅ. ÃËÑÊ 36373 ÃËÑÊ 36403 23 ÃËÑÊ 36387 ÃËÑÊ 36389 ÃËÑÊ 3639119. ÊÇÕ··Ô¹ ÃËÑÊ 36423 18 ÃËÑÊ 36437 ÃËÑÊ 36439 ÃËÑÊ 3644120. ÊÇÕ· á͹´ ºÔÇ Õé¿ÙÅ 14 3637921. ᤷÅÕÂÒ ÃËÑÊ 36375 3642922. ´ÕÊÊ ÁÒ àÅÔ¿ ÃËÑÊ 3642523. ·ÃÙ âÃÊ24. ¸Ñ¹à´ÍÃ25. ´ÑºàºÔéÅ-äÇ·à·¹à¹Íà 25 36 ÃËÑÊ 36377 37 ÃËÑÊ 36427
 19. 19. 7. ÁÔÊ·Ô¹ ÍÒ¿à Íà ¤ÔÊÊ ¾Ô駤 áÁ¨Ô¡ ÅÔ» á͹´ ·Ô¹·1. ¹éÓËÍÁÊà»Ã ÁÔÊ·Ô¹ ÁÔ¡«Õè ÁÔ¡« ÁÔÊ·Ô¹ ÊÇÕ· Õé ºÅѪ Í͹ ¢¹Ò´ 3 X 3 ÁÅ. 6 8. 01 ªÁ¾Ù ·çÍ»»œ§ àªÍÃÕè2. ÁÒʤÒËһ´¼Á¢ÒÇ ÁÔÊ·Ô¹ ÍÕ«Õè ÃËÑÊ 36467 9. 02 ¾Õª ªçͤâ¡áÅç¤ ÃËÑÊ 36487 ¤Ñ¿àÇÍà áÎà ¢¹Ò´ 15 ¡ÃÑÁ 7 ÃËÑÊ 364533. Êà»ÃÂÃЧѺ¡ÅÔè¹»Ò¡ ÁÔÊ·Ô¹ ÃËÑÊ 36473 à¿Ãª ¢¹Ò´ 15 ÁÅ.4. ·ÃÕ·àÁŒ¹·ºÓÃاàÊŒ¹¼ÁÁСÃÙ´ ÊÙ ÃࢌÁ¢Œ¹ ÁÔÊ·Ô¹ 1 ÃËÑÊ 36459 ÃËÑÊ 36479 9 ¢¹Ò´ 100 ¡ÃÑÁ5. â·¹à¹ÍÃàªç´Ë¹ŒÒ ÁÔÊ·Ô¹ á๋ͤ à¤ÅÕÂà ¢¹Ò´ 100 ÁÅ. 56. áªÁ¾ÙÊÃмÁÁСÃÙ´ ÊÙ ÃࢌÁ¢Œ¹ ÃËÑÊ 36461 ÃËÑÊ 36457 ÁÔÊ·Ô¹ ¢¹Ò´ 260 ÁÅ. 3 ÃËÑÊ 36481 ÃËÑÊ 36477 ÃËÑÊ 36463 ÃËÑÊ 36483 02 ÊÕ¹éÓ ÒÅ 2 ÃËÑÊ 36471 ÃËÑÊ 3649101 ÊÕ´ÓÃËÑÊ 36469ÃËÑÊ 36489 8 4 ÃËÑÊ 36465 ÃËÑÊ 36485 ÃËÑÊ 36455 ÃËÑÊ 3647538 39
 20. 20. 4 6 ÃËÑÊ 36509 ÃËÑÊ 36507 ¹éÓËÍÁª¹Ô´¤ÃÕÁ ÁÔÊ·Ô¹ ¢¹Ò´ 10 ¡ÃÑÁ ÃËÑÊ 36535 5 ÃËÑÊ 36533 1. àÅÔ¿ ÁÑʤ 1 ÃËÑÊ 36505 2. ÇÒàŹ䷹ ÃËÑÊ 36513 ÃËÑÊ 36531 3. ¤ÑÅàÅÍÃÊ ÍÍ¿ àÅÔ¿ ÃËÑÊ 36539 ÃËÑÊ 36547 ¹éÓËÍÁÊà»Ã ÁÔÊ·Ô¹ ¢¹Ò´ 14 ÁÅ. 2 ÃËÑÊ 36551 4. ¡ÅÔ蹺ÅÍÊ«ÑèÁ ÃËÑÊ 36515 5. ¡ÅÔ蹺ÅÙàºÅÅ ÃËÑÊ 36541 ÅÔ»Áѹà»ÅÕè¹ÊÕ ÁÔÊ·Ô¹ ¾Ô駤 áÁ¨Ô¡ ¤ÒÇÒÍÔ ÅÔ» 6. ¡ÅÔè¹äÍÃÔÊ ÅÔ»Áѹà¹×é͹؋Á à»ÅÕè¹Êջҡ໚¹ÊÕªÁ¾ÙÊ´ãÊ 7. âŪÑ蹺ÓÃا¼ÔÇÁÔÊ·Ô¹ äÇ·Ê»Ò àÍç¡« ÃŒÒ à¾ÔèÁ¤ÇÒÁÁѹÇÒǾÌÍÁ¿„œ¹¿ÙÃÔéÇÃÍÂËͧÅÖ¡ãËŒáÅ´ÙŴŧ äÇ·à·¹¹Ôè§ ¢¹Ò´ 200 ÁÅ. ãËŒÃÔÁ½‚»Ò¡ªØ‹Áª×è¹ÂÒǹҹâ´ÂäÁ‹ ŒÍ§à ÔÁ«éÓº‹ÍÂæ ÁÔÊ·Ô¹ â¤âÅÞ¨ ºÍ´Õé Êá»Åª ¢¹Ò´ 120 ÁÅ. 3 ¡Ñ¹á´´ ËÁ´»˜ÞËÒ»Ò¡´Ó¤ÅéÓ 8. ÊÇÕ··Ô¹ ÃËÑÊ 36511 10 9. ·ÃÙ âÃÊ ÃËÑÊ 36537 ÃËÑÊ 36495 10. ÊÇÕ· á͹´ ºÔÇ Õé¿ÙÅ 8 ÃËÑÊ 36521 11. ´ÕÊÊ ÁÒ àÅÔ¿ ÃËÑÊ 36493 12. áλ»à¹Ê ÃËÑÊ 36519 9 13. ᤷÅÕÂÒ ÃËÑÊ 36501 7 ÃËÑÊ 36527 ÃËÑÊ 36517 ÃËÑÊ 36543 12 ÃËÑÊ 36499 ÃËÑÊ 36525 11 13 ÃËÑÊ 36497 ÃËÑÊ 36503 ÃËÑÊ 36523 ÃËÑÊ 36529 ÃËÑÊ 36545 ÃËÑÊ 3654940 41
 21. 21. ´Ô¹ÊÍà¢Õ¹¤ÔéÇ 420 ÊÕ¹éÓ ÒÅ´Ó ÃËÑÊ 36573 36601 ´Ô¹ÊÍá ‹§Ë¹ŒÒ ÁÔÊ·Ô¹ ´Õ俹 421 ÊÕ¹éÓ ÒŠệ§¼ÊÁ¤ÃÕÁÃͧ¾×é¹ ÁÔÊ·Ô¹ 㪌§‹Ò Êдǡ ÃËÑÊ 36575 36603 ¹ÑÁàºÍà Çѹ ´ÕÇ‹Ò ´ŒÇ½һ´áººÁÕ¡ºàËÅÒ´Ô¹ÊÍ àÍÊ ¾Õ àÍ¿ 25 ¾ÕàÍ ++ ´Ô¹ÊÍà¢Õ¹¢Íº Ò S1 ÃËÑÊ 36609 422 ÊÕ´Ó ¼ÔÇ¢ÒÇ ÃËÑÊ 36615 ÃËÑÊ 36577 36605 423 ÊÕ¹éÓ ÒÅ S2 ÃËÑÊ 36611 ÃËÑÊ 36579 36607 ¼ÔÇ¡ÅÒ§ ÃËÑÊ 36617 ´Ô¹ÊÍà¢Õ¹¢Íº»Ò¡ 700 ⷹᴧ S3 ÃËÑÊ 36613 ÃËÑÊ 36567 36595 ¼ÔÇÊͧÊÕ ÃËÑÊ 36619 701 â·¹ªÁ¾Ù ÃËÑÊ 36569 36597 702 â·¹¹éÓ ÒÅ ÃËÑÊ 36571 36599 ÅÔ»Ê Ô¤ ÁÔÊ·Ô¹ ¹ÑÁàºÍà Çѹ ÍÍ¡«Ôਹ Á.01 Á.02 Á.03 Á.04 àô«ÑÁàÁÍà ¾Ô駤âÃÊ ÍÍàù¨â¡ÅÊ Òà ¾Ô駤¡Õé ÇÔ§¤¡Õé 36553 36555 36557 36559 36581 36583 36585 36587 Á.05 Á.06 ¹éÓ ÒÅ «ÑÁàÁÍà ᴧâÃÊÃÕè 36561 36563 36589 36591 Á.09 ªÁ¾ÙÃÑÁÁÕè42 36565 36593 43
 22. 22. ÁÒʤÒËҾÌÍÁ·Õèà¢Õ¹¢Íº Ò Ë¹ŒÒ¢ÒÇà¹Õ¹»ÃСÒ ệ§ ÅѺ 2 ÊÙ Ã 2 à»Å‹§»ÅÑ觶֧¢Õ´ÊØ´ 12 ªÁ. ·Õè¤Ãͧ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ¹Ò¹·ÕèÊØ´áÅТÒ´շÕèÊØ´ 2 ÃٻẺã¹á·‹§à´ÕÂÇ ÃÕ¿Åệ§¼ÊÁ¤ÃÕÁÃͧ¾×é¹ ÁÔÊ·Ô¹ ¹ÑÁàºÍà Çѹ ệ§¼ÊÁ¤ÃÕÁÃͧ¾×é¹ ÁÔÊ·Ô¹ ´ÑºàºÔéÅ à¾Òà´Íà (àÍÊ ¾Õ àÍ¿ 16) ÁÒʤÒËÒáÅзÕèà¢Õ¹¢Íº Ò ÁÔÊ·Ô¹ á¾Å Ô¹ÑèÁ àÍÊ ¾Õ àÍ¿ 22 ¾ÕàÍ + + â»Ã Åͧ ´Õ·Ù 1 ÅѺÃÕ¿Å S1 S2 S3 ¼ÔÇ¢ÒÇ ¼ÔÇ¡ÅÒ§ ¼ÔÇÊͧÊÕ ÃËÑÊ 36651 36645 36647 36649 ÃËÑÊ 36663 36657 36659 36661 1. Ê٠äǺ¤ØÁ¤ÇÒÁÁѹ ¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹á´´ 01 ÁÒʤÒÃ‹Ò´Ó ·Õèà¢Õ¹¢Íº ÒÊÕ´Ó 525 526 527 ÃËÑÊ 36653 ¼ÔÇ¢ÒÇ ¼ÔÇ¡ÅÒ§ ¼ÔÇÊͧÊÕ ÃËÑÊ 36665 02 ÁÒʤÒËҹéÓ ÒÅ ·Õèà¢Õ¹¢Íº ÒÊÕ´Ó 36627 36629 36631 36639 36641 36643 ÃËÑÊ 36655 ÃËÑÊ 36667 2. ÊÙ Ã˹ŒÒ¢ÒÇ¢Öé¹ ¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹á´´ 03 ÁÒʤÒËҹéÓà§Ô¹ ·Õèà¢Õ¹¢Íº ÒÊÕ´Ó 597 598 599 ¼ÔÇ¢ÒÇ ¼ÔÇ¡ÅÒ§ ¼ÔÇÊͧÊÕ44 36621 36623 36625 45 36633 36635 36637
 23. 23. ¤ÇÒÁÁËÑȨÃèҡ¼Å·Ñº·ÔÁÁËÑȨÃäس¤‹Ò䢋»ÅÒ¤ÒàÇÕÂà ¤ÇÒÁËÍÁ͋͹ËÇÒ¹ ÊÙ‹¤ÃÕÁºÓÃا¼ÔÇ˹ŒÒ ¼ÅÅѾ¸¼ÔÇáÅ´Ù¡ÃШ‹Ò§ãÊ·Ø¡¤èӤ׹ ¿„œ¹¼ÔÇ˹ŒÒªØ‹Áª×è¹ ÊзŒÍ¹¤ÇÒÁ͋͹â¹ ·Ø¡ÁØÁÁͧ·Õè¤Ø³ÃÙŒÊÖ¡ä´Œ ¹éÓËÍÁÊà»Ã ÁÔÊ·Ô¹ ¢¹Ò´ 50 ÁÅ.äÃŒÃÔéÇÃÍÂÍ‹ҧàË繼Š1. áλ»‚œ ä·Á ¿Íà àÁ¹ ÃËÑÊ 36671 36681 ¤ÃÕÁºÓÃا¼ÔÇ˹ŒÒ ÁÔÊ·Ô¹ àÃà´Õ¹« ÍÔÅÔ¡à«Íà à¾ÍÃ࿤¤ÃÕÁºÓÃا¼ÔÇ˹ŒÒ¡‹Í¹¹Í¹ ÁÔÊ·Ô¹ ÊÓËÃѺªÒÂ˹؋ÁÂؤãËÁ‹¤Å‹Í§á¤Å‹Ç ¡ÃЩѺ¡ÃÐ੧ äÇ·à·¹¹Ôè§ ¢¹Ò´ 28 ¡ÃÑÁ ÃËÑÊ 36675 ÃËÑÊ 36685¤ÒàÇÕÂà ¢¹Ò´ 30 ¡ÃÑÁ ÃËÑÊ 36673 36683 2. áλ»‚œ ä·Á ¿Íà ÇÕàÁ¹ ÃËÑÊ 36669 36679 ª‹ÇÂãËŒ¼ÔÇáÅ´Ù¡ÃШ‹Ò§ãÊà¹Õ¹¹Ø‹Á ¾ÃŒÍÁªÐÅÍÃÔéÇÃÍ¡‹Í¹ÇÑÂãËŒ¼ÔÇáÅ´Ù͋͹àÂÒǤس¤‹ÒºÓÃاÊÙ§ÊØ´ à¾ÔèÁ¤ÇÒÁªØ‹Áª×è¹ãËŒ¼ÔÇ˹ŒÒÊ´ãÊ ËÞÔ§ÊÒÇÂؤãËÁ‹¤Å‹Í§ ÑÇ ·Ñ¹ÊÁÑÂÁÕàʹ‹Ëã¹ ÑÇàͧ àÃÕºà¹Õ¹㹷ءÁØÁÁͧ´ŒÇÂ䢋»ÅÒ¤ÒàÇÕÂà 1 2 áÍÊ·ÃŒÒ ¤ÃÕÁºÓÃا·Õèà˹×Í¡Ç‹Ò ... ᤋ·Ò 1 ¤ÃÑé§ à·‹Ò¡Ñº ·Ò¤ÃÕÁºÓÃاÇÔ ÒÁÔ¹ÍÕ 1,000 ¤ÃÑé§ ¤ÃÕÁºÓÃا¼ÔÇÃͺ´Ç§ Ò ÁÔÊ·Ô¹ áÍÊ·ÃŒÒ ¢¹Ò´ 10 ¡ÃÑÁ ÃËÑÊ 36677 36687 »¡»‡Í§¼ÔǨҡ͹ØÁÙÅÍÔÊÃÐ ãËŒ¼ÔÇàÃÕºà¹Õ¹ äÃŒÃÔéÇÃÍ ´ŒÇÂáÍÊ·ŒÒ᫹·Ô¹ 46 47
 24. 24. ¤Ø³¤‹ÒÊŒÁਨ٠¨Ò¡à¡ÒËÅÕ âŪÑè¹Ã¡á¡ÐºÓÃا¼ÔÇ¡Ò ÊÙ‹âŪÑ蹺ÓÃاÁ×ÍáÅмÔÇ¡Ò ¤×¹¤ÇÒÁ͋͹àÂÒÇã¹ 4 ÊÑ»´ÒË* ãËŒ¤³ÃÙŒÊÖ¡¼ÔÇÊ´ª×è¹ ÅÍ´Çѹ Ø âŪÑè¹Ã¡á¡ÐºÓÃا¼ÔÇ¡Ò ÁÔÊ·Ô¹ ¾ÅÒૹ ŒÒ âŪÑ蹺ÓÃاÁ×ÍáÅмÔÇ¡Ò ÁÔÊ·Ô¹ ਨ٠ÍÍàù¨ Ê¡Ô¹-ÃÕਹà¹ÍÃà÷ áÍ´ÇÒ¹« ¢¹Ò´ 200 ÁÅ. ÃËÑÊ 36691 ¢¹Ò´ 200 ÁÅ ÃËÑÊ 36689 âŪÑè¹à¹×éÍà¹Õ¹·ÕèÁͺ¤ÇÒÁ¡ÃШ‹Ò§ãÊ ¾ÔÊÙ¨¹áÅŒÇâ´Â¼ÙŒàªÕèÂǪÒÞ ´ŒÇ¤س¤‹ÒÇÔ ÒÁÔ¹«ÕÊÙ§ ´ŒÒ¹¼ÔǾÃóNjÒàËÁÒСѺ¼ÔÇàÊ×èÍÁÊÀÒ¾ ÊÒÁÒöàËç¹¼Å䴌㹠4 ÊÑ»´ÒË* * àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ㪌¼ÅÔ Àѳ±à»š¹»ÃШÓÍ‹ҧ ‹Íà¹×èͧ 159 199 âŪÑè¹ äÇ·Ê»Ò à¾×èÍ âŪÑ蹺ÓÃا¼ÔÇ ÁÍà ÁÔŤ¡Õé ¼ÔÇà¹Õ¹ÊÇ áÅ´Ù¡ÃШ‹Ò§ãÊ *ÊÔ¹¤ŒÒÁըӹǹ¨Ó¡Ñ´ ºÓÃا¼ÔÇãËŒ ªØ‹Áª×è¹ÂÒǹҹ âŪÑ蹺ÓÃا¼ÔÇ ÁÔÊ·Ô¹ äÇ·Ê»Ò ÂÙÇÕ àÍç¡«à»Ã· âŪÑ蹺ÓÃا¼ÔÇ ÁÔÊ·Ô¹ ÁÍà ÁÔŤ¡Õé ¢¹Ò´ 400 ÁÅ. ÃËÑÊ 36695 ¢¹Ò´ 600 ÁÅ. ÃËÑÊ 36693 ª‹Ç»¡»‡Í§¼ÔǨҡÃѧÊÕ ÂÙÇÕàÍ áÅÐÂÙÇÕºÕ *ÊÔ¹¤ŒÒÁըӹǹ¨Ó¡Ñ´ 179 19948 49
 25. 25. ¢¹ Ò˹Ҷ֧¢Õ´ÊØ´15 x à·‹ÒÁÒʤÒÃ‹Ò ÁÔÊ·Ô¹ â»ÃÅͧ â¿Ã´ÕÇÍà ÍþÃÙ¿ (ÊÕ´Ó) ÃËÑÊ 36697 »ÃСͺ´ŒÇ ÃËÑÊ 36701 2 1. ÁÒʤÒÃ‹Ò ÁÔÊ·Ô¹ â»ÃÅͧ 199 â¿Ã´Õ ÇÍà ÍþÃÙ¿ (ÊÕ´Ó) 119 ÃÒ¤Ò 199 ºÒ· 2. ÁÔÊ·Ô¹ ·Ñª àÍÒ· ÍÒ àÁ¤ ÍѾ ÃÕÁÙ¿àÇÍà ¢¹Ò´ 60 ÁÅ. ÃÒ¤Ò 119 ºÒ· 1 ËÅÕ¡àÅÕè§ÃÔéÇÃÍ Ãͺ´Ç§ Ò ÊÐÍÒ´ÅéÓÅÖ¡ áÁŒà¤Ã×èͧÊÓÍÒ§¡Ñ¹¹éÓ ÁÔÊ·Ô¹ ·Ñª àÍÒ· ÍÒ àÁ¤ ÍѾ ÃÕÁÙ¿àÇÍà ¢¹Ò´ 60 ÁÅ. ÃËÑÊ 36699 129 9950 51
 26. 26. ÊÕÊѹÂÍ´¹ÔÂÁ 2 »ÃСͺ´ŒÇ ÃËÑÊ 36745 01 02 03 04 05 06 09 1. ¤ÃÕÁ˹ŒÒà¹Õ¹ ÁÔÊ·Ô¹ ºÕºÕ ¢¹Ò´ 15 ¡ÃÑÁ ¨ÑÊÁÔ¹ âëÕè ¾Ô駤 ªçͤâ¡áÅç¤ àô ÍÍäԴ àÁໜŠâÍâÃÊ âÅ ÑÊ 2. àºÊÃͧ¾×é¹ ÁÔÊ·Ô¹ ʻͷäÅ· ¢¹Ò´ 15 ¡ÃÑÁ36705 36707 36709 36711 36713 36715 36717 ÊÕÊѹῪÑè¹á ‹§àÅçº ¢Ñé¹ Í¹¡ÒÃ㪌 11 12 13 14 15 16 18 ¾ÙÃà¾ÔÅ àô àÇÅàÇ· ªÁ¾Ù Á‹Ç§ ¿‡Ò á´§ ÊÕãʡҡྪà ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¼ÔÇ˹ŒÒ ¤ÃÕÁºÓÃا¼ÔÇ àºÊÃͧ¾×é¹ ÁÔÊ·Ô¹ ʻͷäÅ· 136719 36721 36723 36725 36727 36729 36731 ºÕºÕ ¤ÃÕÁ *ÂÒ·ÒàÅ纼ÊÁ¡ÅÔ·à ÍÃÃÙ»´ÒÇáÅСҡྪÃÇÒÇÇѺ ệ§·Ò˹ŒÒ 20 21 22 23 25 àÁ·ÑÅÅÔ¡ ·Í§ ¿‡Ò á´§ ªÁ¾Ù36733 36735 36737 36739 36741 36743 (2 ‹Í 1 / ¤ÅÐÊÕä´Œ / 52 áÅ¡«×éÍ´ŒÇÂÃËÑÊÊÕá´§) 53
 27. 27. à¹ÃÁÔ ¤ÇÒÁ§ÒÁäÃŒ·èÕ Ô ´ŒÇÂͳÙệ§Ë¡àËÅÕèÂÁ´Ø¨¤ÃÔÊ ÑŨҡÂØâûệ§¼ÊÁ¤ÃÕÁÃͧ¾×é¹ºÕºÕ ÁÔÊ·Ô¹ ¹ÑÁàºÍà Çѹ¤ÃÔÊ ÑÅ à¤ÅÕÂà àÍÊ ¾Õ àÍ¿ 25 ¾ÕàÍ++ ÅÔ» ¤ÑÅàÅÍà ÁÔÊ·Ô¹ äÎ à´¿¹ÔªÑè¹ ¹Ò§áºº·Ò»Ò¡ÊÕ 01 36749 36751 36753 36755 36757 350 (1 ‹Í 1 / 159 S1 S2 S3 ¼ÔÇ¢ÒÇ ¼ÔÇ¡ÅÒ§ ¼ÔÇÊͧÊÕ äÁ‹ ŒÍ§á¨Œ§ ÃËÑʪÔ鹿ÃÕ) ÃËÑÊ 36793 ÃËÑÊ 36795 ÃËÑÊ 36797ÅÔ»Ê ¤·ÕèÁͺ¤ÇÒÁªØ‹Áª×蹶֧ 85 % Ô à¹Õ¹·Ø¡ÁÔ Ô ·Ñé§ã¡ÅŒ ä¡ÅÅÔ»Ê Ô¤ ÁÔÊ·Ô¹ ·Ù ºÅÙÊ ÃÕ¿Åệ§ ÅѺ¼ÊÁ¤ÃÕÁÃͧ¾×é¹ ÁÔÊ·Ô¹ ºÕºÕ äÎ à´¿¹ÔªÑè¹ àÍÊ ¾Õ àÍ¿ 30 ¾ÕàÍ ++ ÁÔÊ·Ô¹ ÁÒ àÅÔ¿ ÁÒʤÒËÒá͹´äÅà¹Íà (ÊÕ´Ó) ÃËÑÊ 36789 ´ŒÒ¹ÁÒʤÒÃ‹Ò Ñ Š ¾¿¿ ËÑÇá»Ã§ ¤ÃÕàÍà Íà ºÅѪ 99 Á ¢¹ ÒἋ¡ÃШÒ 360 ͧÈÒ ´Ç§ Ò´Ù¡ÅÁâ ¢Öé¹ ¾ÃŒÍ ÃÕ¿Å 229 ´ŒÒ¹ÍÒÂäÅà¹Íà ÊÕ´ÓʹԷ ËÑǾً¡Ñ¹à¢Õ¹§‹Ò S1 Ô´·¹ ¡Ñ¹¹éÓ Á.134 Á.135 ¤.136 Á.137 ¤.138 ¤.139 ¼ÔÇ¢ÒÇ ÃËÑÊ 3678336759 36761 36763 36765 36767 36769 367 3 761 3 763 3 765 367 367 367 767 36769 67 S2 ¼ÔÇ¡ÅÒ§ ÃËÑÊ 36785 330 Á.140 ¤.141 ¤.142 Á.143 ¤.144 Á.14536771 36773 36775 36777 36779 36781 367 3 773 3 775 367 36 777 3 779 3 781 367 367 S3 ¼ÔÇÊͧÊÕ ÃËÑÊ 3678754 55
 28. 28. à»Å×Í¡ ÒÊÇÂÃÐÂѺ ·Õè·Òá¡ŒÁ à¹×éÍâ»Ã‹§áʧ à»Å‹§»ÃСÒÂÊä Åà¡ÒËÅÕ ·Ò·Ñº¡Õè·Õ¡çäÁ‹à»š¹¤ÃÒº ÁÔÊ·Ô¹ ¹ÒÍÕ¿ ¤ÑÅàÅÍà ÁÔ¡« ÍÒÂáªâ´Ç ·Õè·Òá¡ŒÁ ÁÔÊ·Ô¹ ÃÙ¨ â¿â ¨Õ¹Ô¤ â·¹ÊÕÁ‹Ç§ ÁÔÊ·Ô¹ ÁÔÃÒ¨ á͹ Õé ÃÔ§à¤ÔéÅ ¤Í¹«ÕÅàÅÍà ¢¹Ò´ 3.5 ¡ÃÑÁ ÃËÑÊ 36815 â·¹ÊÕà¢ÕÂÇ ÃËÑÊ 36805 ÃËÑÊ 36817 ¾Õª ÊŒÁ ªÁ¾Ù 179 189 01 02 03 36807 36809 36811ÅÔ»à¡ÅÕÂÇ 2 ÊÕ ºÓÃاÃÔÁ½‚»Ò¡¾ÃŒÍÁ¿„œ¹¿Ùã¹á·‹§à´ÕÂÇ 01 ÊÕªÁ¾Ù ÊÇÕ· Õé 36801 02 ÊÕ¾Õª ᤹´Õé 36803 Í‹ҧà˧´‹Ç¹ ËÁ´»˜ÞËÒÁÔÊ·Ô¹ Ê»œ¹¹ ¤ÑÅàÅÍà àÃ×èͧÃÔÁ½‚»Ò¡ÅÔ» ¡ÅÍÊ ÁÕÃÍÂËͧÅÖ¡ ÅÔ» á¤Ã ºÓÃاÃÔÁ½‚»Ò¡ ÁÔÊ·Ô¹â«ÅÙªÑè¹ ÃËÑÊ 36799 159 139 01 ÁÔÊ·Ô¹ ÁÒà¨Ê Ô¡ ÍÒÂáªâ´Ç 01 ·Í§-¹éÓ ÒÅ ¾ÃÔé¹à«Ê ÃËÑÊ 36829 02 ´Ó-à·Ò ¾ÒàÅ« ÃËÑÊ 368311.¾Ù‹¡¹·Ò»Ò¡ ÁÔÊ·Ô¹ ºÔÇ Õé Ñ2.·Õè´Ñ´¢¹ Ò ÁÔÊ·Ô¹ à¹Õ¹Íѹ´Ñº 1 ÍÒÂáªâ´Ç 2 ÊÕÊØ´ÎÔ 03 ªÁ¾Ù-Á‹Ç§ âÃÂÑÅ ÃËÑÊ 36833 ệ§¼ÊÁ ºÕºÕ Êä Åà¡ÒËÅÕ ã¹ ÅѺÊäÅ´ ệ§·Ò˹ŒÒ¼ÊÁ¤ÃÕÁÃͧ¾×é¹ ÁÔÊ·Ô¹ ¹ÑÁàºÍà ÁÔÊ·Ô¹ ÊäÅ´ Çѹ ºÕºÕ à¾ÍÃ࿤ àÍʾÕàÍ¿ 18 ¾ÕàÍ ++ ÍÒÂáªâ´Ç ÁÕ 2 02 031 119 «×éÍÁÒà¨Ê Ô¡ ÍÒÂáªâ´Ç ÊÕã´¡çä´Œ·¡æ ·ØØ 1 ªÔé¹36827 01 ·Í§-¹éÓ ÒÅ 02 ¿‡Ò-Á‹Ç§ 36825 ÃËÑÊ 36819 ÃËÑÊ 36821 99 03 ªÁ¾Ù͋͹-ªÁ¾Ù ªØ´á»Ã§·Ò Ò ÁÔÊ·Ô¹ 350 ÃËÑÊ 36823 169 (1 ªÔé¹ ‹Í 1 ªØ´ / 1 ªØ´ÁÕ 2 ªÔé¹56 ÃËÑÊ 36813 äÁ‹ ŒÍ§á¨Œ§ÃËÑʪÔ鹿ÃÕ) * Ẻ¿Í§¹éÓ 57 * Ẻ¢¹ÁŒÒ
 29. 29. ÅÔ»Ê Ô¤ÊÕÊÇÂÊ´ ·Õèà¢Õ¹¢Íº ÒẺáÁ¨Ô¡ ệ§ à¾Íà â¡Å´Ë¹ŒÒà¹Õ¹áÅÐÅÔ»¡ÅÍÊÊÇÂãÊ à»ÅÕ蹴ǧ Ò »ÃСÒ à»Å‹§»ÅÑè§ã¹ ÅѺÊäÅ´ÊÇÂà¡Ž ãËŒÊǤÁ¡ÃÔº ệ§¼ÊÁÃͧ¾×é¹ ÁÔÊ·Ô¹ÁÔÊ·Ô¹ ÊäÅ´ ÁÕ ÅÔ» ·Õèà¢Õ¹¢Íº Ò ÁÔÊ·Ô¹ ᤷ ¹ÑÁàºÍÃÇѹ à¾ÍÃâ¡Å´¤ÑÅàÅÍà ÍÒÂÊ ÍÍâ Œ áÁ¨Ô¡ àÍʾÕàÍ¿ 25 ¾ÕàÍ++ ÍÒÂäÅà¹Íà (ÊÕ´Ó) ÃËÑÊ 36837 * ¼ÅÔ ¨Ò¡à¡ÒËÅÕ ÃËÑÊ 36875 S1 ¼ÔÇ¢ÒÇ ÃËÑÊ 36869 (1 ‹Í 1 / áÅ¡«×éÍ´ŒÇÂÃËÑÊÊÕá´§) ÃËÑÊ 36853 149 229 320 S2 ¼ÔÇ¡ÅÒ§ ÃËÑÊ 36871 S3 ¼ÔÇÊͧÊÕ ÃËÑÊ 36855 ÃËÑÊ 36873ÃÕ¿Åệ§¼Ê¤ÃÕÁÃͧ¾×é¹ ÁÔÊ·Ô¹ ´ÑºàºÔéÅà¾Òà´Íà (àÍÊ ¾Õ àÍ¿ 16) ¼Ô597 36857 â¿ÁŌҧ˹ŒÒ ´ÑºàºÔéÅ ÅÔ»Ê Ô¤à¹×éͤÃÕÁÅÐàÍÕ´ ´Ô¹ÊÍà¢Õ¹¢Íº Ò Ç¢ÒÇ1. ÊÙ Ã˹ŒÒ¢ÒÇ¢Öé¹ ¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹á´´ 598 ˹ŒÒÊÐÍÒ´ à¹Õ¹¹Ø‹Á ÊÕÊ´ªÑ´ Ô´·¹...¹Ò¹ áÅÐá»Ã§¿Í§¹éÓ 2 ´ŒÒ¹ 36859 â¿ÁŌҧ˹ŒÒ ÁÔÊ·Ô¹ ÅÔ»Ê Ô¤ ÁÔÊ·Ô¹ ¹ÑÁàºÍà Çѹ ´ÕÇ‹Ò ¼ÔÇ¡ÅÒ§ ã¹á·‹§à´ÕÂÇ 599 ¼ÔÇÊͧÊÕ ´ÑºàºÔéÅ â¿Á ÇÔ¸ 36861 à¤Åç¹à«Íà á͹´ 149 ´Ô¹ÊÍà¢Õ¹¢Íº Ò äÇ·à·¹à¹Íà ÁÔÊ·Ô¹ â»Ã-ÍÒ÷ ¢¹Ò´ 60 ¡ÃÑÁ ÃËÑÊ 36887 01 ¹éÓ ÒÅ ¤ÔÇ·ÅÕè ÃËÑÊ 368392. Ê٠äǺ¤ØÁ¤ÇÒÁÁѹ 03 ¹éÓ ÒÅÊÁÒ÷ ªçͤ 129 ÃËÑÊ 36841 ¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹á´´ 04 ªÁ¾Ù ¿ÅÍÃ‹Ò ÃËÑÊ 36843 525 06 ÊŒÁ á¿Åª ¼ÔÇ¢ÒÇ 36863 ÃËÑÊ 36845 526 07 ¹éÓ ÒÅÊŒÁ Îѹ¹Õè ÃËÑÊ 36877 ÃËÑÊ 36879 ÃËÑÊ 36881 ÃËÑÊ 36883 ÃËÑÊ 36885 ¼ÔÇ¡ÅÒ§ 36865 ÃËÑÊ 36847 69 02 ¹éÓ ÒÅ 03 ¹éÓà§Ô¹ 149 08 ªÁ¾Ù ¿ÒÁԧ⡌ 05 ªÁ¾Ù 527 04 Á‹Ç§ 36867 ÃËÑÊ 36849 01 ´Ó ¼ÔÇÊͧÊÕ 10 Á‹Ç§á´§ Ê仫Õè 58 ÃËÑÊ 36851 59
 30. 30. á¡ŒÁÊÇÂÊØ¡»ÅÑè§ áÇÇÇÒÇ »¡»´á¹ºà¹Õ¹ ´ŒÇºÅѪÍ͹äÅ‹â·¹ ÊÇÂà¹Ôè¹¹Ò¹ 4 à©´ÊÕ ã¹ ÅѺ Ô´·¹ ÅÍ´Çѹ ÇÔ¤·ÍÃàÃÕ¹ àÅàÂÍà ºÅѪÍ͹ ¤ÃÕÁÃͧ¾×é¹ ÁÔÊ·Ô¹ ºÔÇ Õé ¾ÅÑÊ ¢¹Ò´ 50 ¡ÃÑÁ 119 559 ¼ÔÇ¢ÒÇ ÃËÑÊ 36905 560 ¼ÔÇ¡ÅÒ§ ÃËÑÊ 36907 99 ÃËÑÊ 36911 561 ¼ÔÇÊͧÊÕáÇÇÇÒÇÊØ´æ ÃËÑÊ 36913 ÃËÑÊ 36909à»ÅÕè¹àÃÕÂǻҡ໚¹ÊÕªÁ¾Ù ãËŒ»ÃСÒÂÊÕྪà ÁÔÊ·Ô¹ ¾Ô駤 áÁ¨Ô¡ ¤ÑÅàÅÍÿÙÅ ÅÔ»ÅÔ»Áѹà»ÅÕè¹ÊÕ ÁÔÊ·Ô¹ ¾Ô駤áÁ¨Ô¡ ä´Á͹´ 01 ÊÕÁ‹Ç§ ¡ÅÔè¹Ê ÃÍàºÍÃÃÕè 36899 ÃÐ¡Ò Âá´§ à Р¡Òª Á¾Ù 02 ÊÕà¢ÕÂÇ ¡ÅÔè¹àÁÅ͹ 36901 03 ÊÕÊŒÁ ¡ÅÔè¹ÍÍàù¨ 36903 ºÓÃاàÃÕÂǻҡ 01 » 02 » à¹Õ¹¹Ø‹ÁªØ‹Áª×è¹ 91 93 368Õª ËÑÊ 368‹Ç§ ÃËÑÊ ¡Ò¾ à ¡ÒÂÁ ÃÐ »ÃÐ äÁ‹áËŒ§á ¡à»š¹¢Ø 03 » 5 04 8 9 7 02 01 03 ÁÔÊ·Ô¹ ÅÔ» ¤Í¹´ÔªÑè¹à¹Íà 89 36 ÃËÑÊ 36889 ÃË ÑÊ 36 ÑÊÃË 99 10960 ÃËÑÊ 36915 ÃËÑÊ 36917 61
 31. 31. 2 »ÃСͺ´ŒÇ »ÃСͺ´ŒÇ ÃËÑÊ 36951 1. ¤ÃÕÁÃͧ¾×é¹ ¢¹Ò´ 50 ¡ÃÑÁ 1. ÁÔÊ·Ô¹ à«ç¡«Õè ªÕ¤ ºÅѪ Í͹ 2. ệ§½Ø†¹á ‹§Ë¹ŒÒ ¢¹Ò´ 3 ¡ÃÑÁ 02 ÊŒÁ ÍÍàÃ繨 (¤ÃÕÁÃͧ¾×é¹ + ệ§½Ø†¹) 1 2. ÁÒʤÒÃ‹Ò ÁÔÊ·Ô¹ â»ÃÅͧ 360 ͧÈÒ 248 ¿ÃÕÁÙ¿139 01 ´Ó 2 (ÁÒʤÒÃ‹Ò + ºÅѪ Í͹) (ÊÑ觫×éÍ໚¹ªØ´´ŒÇÂÃËÑÊÊÕá´§) 358 179 * à¹×éÍệ§ÊÕà´ÕÂǡѹ 520 + 101 ªØ´¼ÔÇ¢ÒÇÍÁªÁ¾Ù ÃËÑÊ 36939 521 + 102 ªØ´¼ÔÇ¢ÒÇàËÅ×ͧ ÃËÑÊ 36943 522 + 103 (ÊÑ觫×éÍ໚¹ªØ´´ŒÇÂÃËÑÊÊÕá´§) ªØ´¼ÔÇÊͧÊÕ ÃËÑÊ 36947 1 * ੾ÒÐÊÔ¹¤ŒÒäÁ‹ÃÇÁ¡Å‹Í§¢Í§¢ÇÑÞ ¤ÃÕÁÃͧ¾×é¹ ÁÔÊ·Ô¹ 俹 ¢¹Ò´ 50 ¡ÃÑÁ ệ§½Ø†¹á ‹§Ë¹ŒÒ ÁÔÊ·Ô¹ 俹 ÁÒʤÒÃ‹Ò ÁÔÊ·Ô¹ â»ÃÅͧ ÁÔÊ·Ô¹ à«ç¡«Õè ªÕ¤ ºÅѪ Í͹ 101 ¼ÔÇ¢ÒÇÍÁªÁ¾Ù 360 ͧÈÒ ¿ÃÕÁÙ¿ ¢¹Ò´ 3 ¡ÃÑÁ ÃËÑÊ 36925 01 ´Ó 02 ÊŒÁ ÍÍàÃ繨 ÃËÑÊ 36931520 ¼ÔÇ¢ÒÇÍÁªÁ¾Ù 102 ¼ÔÇ¢ÒÇàËÅ×ͧ ÃËÑÊ 36933 ÃËÑÊ 36919 ÃËÑÊ 36927 02 ¹éÓ ÒÅ ÃËÑÊ 36935521 ¼ÔÇ¢ÒÇàËÅ×ͧ 103 ¼ÔÇÊͧÊÕ 03 ¹éÓà§Ô¹ ÃËÑÊ 36921 ÃËÑÊ 36929 ÃËÑÊ 36937 522 ¼ÔÇÊͧÊÕ ÃËÑÊ 36923 ÃÒ¤Ò 129 ºÒ· ÃÒ¤Ò 129 ºÒ· ÃÒ¤Ò 139 ºÒ· ÃÒ¤Ò 129 ºÒ·62 63
 32. 32. ῪÑè¹»ÃСÒÂÇÔꧨҡºÅѪÍ͹ ÁͺàÃÕÂǻҡʴ©èÓÅÇ´ÅÒÂÊÇÂËÃÙ ¼ÊÁÍÑÞÁ³Õ ªÁ¾ÙÃÐàÃ×èÍ ¾ÃŒÍÁà¹×éÍÅÐàÍÕ´ãˌᡌÁà»Å‹§»ÅÑè§ ¿„œ¹ºÓÃا ÅÍ´·Ñé§Çѹà¾ÔèÁÁÔ ÔªÇ¹Áͧ ÅÔ»¡ÅÍÊà¾ÔèÁ¤ÇÒÁàÍÔºÍÔèÁ·Õè·Òá¡ŒÁ ÁÔÊ·Ô¹ ÁÔÊ·Ô¹ ÁÔÃÒà¤ÔÅ ÃËÑÊ 36959¨ÕàÇÅ ºÅѪªÔè§ ·Õèà¢Õ¹¢Íº Ò ÁÔÊ·Ô¹¤ÑÅàÅÍà 02 ¾Õª á«¿ä¿Ã à¾ÍÃà¿š¤ ÍÒ ÃËÑÊ 3696301 ªÁ¾Ù ¾Ô駤 ä´Á͹´ 2 ÍÔ¹ 1 ÍÒÂäÅà¹Íà (ÊÕ´Ó) ÃËÑÊ 36961 ÃËÑÊ 36957 199 109 99ªØ´á ‹§Ë¹ŒÒ ªØ´ 02 ¾Õª á«¿ä¿Ã ÃËÑÊ 36969 ªØ´ÅÔ»¡ÅÍÊ + ÅÔ» ·Ô¹·ÁÔÊ·Ô¹ ¨ÕàÇÅ ÃÇÁ 2 ªÔé¹ÃÇÁ 2 ªÔé¹ »ÃСͺ´ŒÇ ÃËÑÊ 36973 ¤Œ¹¾º¤Ó ͺ ˹ŒÒÊÇÂãÊ 1. ÅÔ»¡ÅÍÊà¾ÔèÁ¤ÇÒÁàÍÔºÍÔèÁ»ÃСͺ´ŒÇ ÁÔÊ·Ô¹ ÁÔÃÒà¤ÔÅ à¹Õ¹ഌ§ÂÔ觢Öé¹1. ·Õè·Òá¡ŒÁ ºÅѪªÔè§ ¤ÑÅàÅÍà 2. ÁÔÊ·Ô¹ âëÕè ·Ôé¹· Ê Ôê¡ 1 2 ệ§½Ø†¹Ë¹ŒÒà¹Õ¹ ÁÔÊ·Ô¹ ºÕºÕ2. ÍÒ ¤ÑÅàÅÍà ¢¹Ò´ 15 ¡ÃÑÁ ÃËÑÊ 36955 02 ¿‡Ò ÍФÇÍÁÒÃÕ¹ à¹×éÍệ§â»Ã‹§ãÊ ÅÐàÍÕ´¡Ç‹Òệ§½Ø†¹·ÑèÇä» ÊÒÇËÒàÃԧʴãÊ ãˌ˹ŒÒáÅ´ÙÁÕÁÔ Ôà¾ÔèÁ¢Öé¹ ãªŒä´Œ¡Ñº·Ø¡ÊÕ¼ÔÇ (ÊÑ觫×éÍ໚¹ªØ´´ŒÇÂÃËÑÊÊÕá´§ ÃËÑ 199 ¢Í§ÊÕºÅѪ Í͹) (ÊÑ觫×éÍ໚¹ªØ´´ŒÇÂÃËÑÊÊÕá´§ ÃËÑ ´§) ªØ´ 01 ªÁ¾Ù ¾Ô駤 ä´Á͹´ ÃËÑÊ 3696564 65
 33. 33. ÅÔ»Ê Ô¤ ÁÔÊ·Ô¹ äÇ·à·¹¹Ôè§ ÅÔ»Ê Ô¤ ÁÔÊ·Ô¹ ÅÑ¡ªÑÇÃÕè ÅÔ»Ê Ô¤·ÕèãËŒ»Ò¡ÊÇ·Ñ駢³Ð㪌áÅÐËÅѧ㪌 à¹×éÍÅÔ»Ê Ô¤à¹Õ¹¹Ø‹Á ÊÕÊÇÂÊ´ ÅÔ»Ê Ô¤ Ô´·¹¹Ò¹ 12 ªÁ. ÁÔÊ·Ô¹ ¹Ò§áºº·Ò»Ò¡ÊÕ ¤.617 ¤.615 ªÁ¾Ù Á.616 ÊŒÁ͋͹ ¤.617 ᴧʴ ¤.729 Á.730 ¤.731 ÃËÑÊ 36985 ÃËÑÊ 36987 ÃËÑÊ 36989 37009 37011 37013 01 á´§ 02 ªÁ¾Ù ÃËÑÊ 36977 ÃËÑÊ 36979 ¤.620 ¹éÓ ÒÅ͋͹ ¤.622 ÊŒÁ Á.623 ¹éÓ ÒÅ ¤.733 ¤.734 ¤.735 ÃËÑÊ 36991 ÃËÑÊ 36993 ÃËÑÊ 36995 37015 37017 37019 03 ÊŒÁ 04 ªÁ¾ÙÁ‹Ç§ ¤.736 Á.737 ¤.738 ÃËÑÊ 36981 ÃËÑÊ 36983 Á.625 á´§ Á.626 á´§¹éÓ ÒÅ ¤.637 ¹éÓ ÒÅࢌÁ 37021 37023 37025 ÃËÑÊ 36997 ÃËÑÊ 36999 ÃËÑÊ 37001 ¤.739 ¤.740 ¤.777 ¤.638 ªÁ¾ÙࢌÁ ¤.639 ¹éÓ Òŷͧ Á.640 â¡â¡Œ 37027 37029 37031 ÃËÑÊ 37003 ÃËÑÊ 37005 ÃËÑÊ 37007 ¤.ÊÕ¤ÃÕÁ ¤.ÊÕ¤ÃÕÁ Á.ÊÕÁØ¡ ¹Ò§áºº·Ò»Ò¡ÊÕ 01 Á.ÊÕÁØ¡66 67
 34. 34. 3 1ʺًàËÅÇ͹ÒÁÑÂÊÐÍÒ´ 2 ʺًàËÅÇ͹ÒÁÑÂÊ٠à ʺًàËÅÇ͹ÒÁÑÂÊÙ Ãà¨Å 2»ÅÍ´ÀÑ ‹Í¨Ø´«‹Í¹àÃŒ¹ ¹éÓ¹Á ´ÙáŨش«‹Í¹àÃŒ¹ ÊÐÍÒ´ÁÑè¹ã¨ã¹·Ø¡ÍÃÔÂÒº· 1ʺًàËÅÇ͹ÒÁÑÂÊÙ ÃáŤâ à«ÃÑèÁ Í‹ҧ͋͹â¹ 1 ʺًàËÅÇ͹ÒÁÑÂÊÙ Ãà¨Å ÁÔÊ·Ô¹ÁÔÊ·Ô¹ äÎá¤Ã à¿ÁÔ¹Õ¹ Çͪ ʺًàËÅÇ͹ÒÁÑÂÊ٠ùéÓ¹Á àÅ´Õé à¿Ãª à¿ÁÔ¹Õ¹ äÎÂÕ¹¢¹Ò´ 200 ÁÅ. ÁÔÊ·Ô¹ àÅ´Õéá¤Ã ¢¹Ò´ 200 ÁÅ. ¢¹Ò´ 200 ÁÅ.1. ÊÙ Ãਹà·ÔÅ - ͋͹â¹ ‹Í¼ÔÇ 1. ਹà·ÔÅ (ÊÙ Ãà¨Å͋͹ÅÐÁع)ÃËÑÊ 37033 1. ÊÙ Ã͋͹ÅÐÁع ÃËÑÊ 370412. Ê٠äÙÅ - àÂç¹Ê´ª×è¹ÁÑè¹ã¨ ÃËÑÊ 37049 2. ¤ÙÅÅÔè§ (ÊÙ Ãà¨ÅàÂç¹Ê´ª×è¹)ÃËÑÊ 37035 2. ÊÙ ÃàÂç¹Ê´ª×è¹ ÃËÑÊ 37043 ÃËÑÊ 37051 3. ·Õ ·ÃÕ ÍÍÂÅ 2 (ÊÙ Ãà¨ÅÊÐÍÒ´¼‹Í¹¤ÅÒÂ) ÃËÑÊ 3704568 69
 35. 35. 2 áªÁ¾ÙÍÒº¹éÓ ÁÔÊ·Ô¹ ¤Ô´´Õé ¢¹Ò´ãËÞ‹½Ò»˜Á 400 ÁÅ. 1. ¡ÅÔè¹Ê ÃÍàºÍÃÃÕè ÃËÑÊ 37059 ệ§ËÍÁâàÑÇ ÁÔÊ·Ô¹ ·çÍ» ¤Ñ¹·ÃÕè ¢¹Ò´ 400 ¡ÃÑÁ 2. ÊÙ ÃÊÇÔÁ á͹´ Ê»Íà ÃËÑÊ 37061 ÃËÑÊ 37055 170 71
 36. 36. ªØ´¤ÃÕÁÍÒº¹éÓÁÔÊ·Ô¹ äÇ·Ê»Ò ªØ´ÁÔÊ·Ô¹ äÇ·Ê»Ò ÇÔ· Êâ¹Ç ªØ´ÁÔÊ·Ô¹ äÇ·Ê»Ò ÂÙÇÕ äÇ· ªØ´¼ÅÔ Àѳ±¸ÃÃÁªÒ Ô ¹Ò⹤ÍÅÅÒਹ ÃÇÁ 2 ªÔé¹ âÅ ÑÊ àÍç¡á·Ãç¡« ÃÇÁ 2 ªÔé¹ ÃÇÁ 2 ªÔé¹ ÁÔÊ·Ô¹ ÁÐÃØÁ ÃÇÁ 2 ªÔé¹ »ÃСͺ´ŒÇ ÃËÑÊ 37071 2 »ÃСͺ´ŒÇ ÃËÑÊ 37063 2 »ÃСͺ´ŒÇ ÃËÑÊ 37067 2 »ÃСͺ´ŒÇ ÃËÑÊ 37075 1. ¢¹Ò´ 200 ÁÅ. 1. âŪÑ蹺ÓÃا¼ÔÇ ¢¹Ò´ 200 ÁÅ. 1. ệ§ËÍÁºÓÃا¼ÔÇ ¢¹Ò´ 100 ¡ÃÑÁ 1. ệ§ËÍÁâàÑÇ ¢¹Ò´ 100 ¡ÃÑÁ + 2. ¢¹Ò´ 500 ÁÅ. + 2. ¤ÃÕÁÍÒº¹éÓ ¢¹Ò´ 400 ÁÅ. + 2. ¤ÃÕÁÍÒº¹éÓ + 2. ¤ÃÕÁÍÒº¹éÓ ¢¹Ò´ 500 ÁÅ. 2 ¢¹Ò´ 500 ÁÅ. 1 1 1 172 73
 37. 37. ªØ´Ë¹ŒÒà¹Õ¹ãÊẺÊÒÇà¡ÒËÅÕ 1ÃÇÁ ÇÂ2ÃËÑʪÔ37079»ÃСͺ´Œ é¹1. ¤ÃÕÁ˹ŒÒà¹Õ¹ ÁÔÊ·Ô¹ ºÕºÕ »ÃСͺ´ŒÇ ÃËÑÊ 37087 ¢¹Ò´ 7.5 ¡ÃÑÁ 1. ºÍ´Õé Êá»Åª ¢¹Ò´ 80 ÁÅ. 3 +2. ệ§½Ø†¹ ÁÔÊ·Ô¹ ºÕºÕ Çѹà´Íà äºÃ·à·¹¹Ôè§ 2 2. ÅÙ¡¡ÅÔé§ÃЧѺ¡ÅÔ蹡Ò ¢¹Ò´ 100 ÁÅ. ¢¹Ò´ 50 ¡ÃÑÁ (¤ÃÕÁ˹ŒÒà¹Õ¹ + ệ§½Ø†¹) 3. ệ§ËÍÁâàÑÇ ¢¹Ò´ 500 ¡ÃÑÁ 218 109 (ºÍ´Õé Êá»Åª + ÅÙ¡¡ÅÔé§ + ệ§ËÍÁâàÑÇ) 307 (ÊÑ觫×éÍ໚¹ªØ´´ŒÇÂÃËÑÊÊÕá´§) (ÊÑ觫×éÍ໚¹ªØ´´ŒÇÂÃËÑÊÊÕá´§ ÃËÑ ´§) 2ªØ´à¾×èͼÔÇÊØ¢ÀÒ¾´Õ 1 2ÃÇÁ ÇÂ2ÃËÑʪÔ37083»ÃСͺ´Œ é¹1. â¿ÁŌҧ˹ŒÒ ÁÔÊ·Ô¹ ´ÑºàºÔéÅ â¿Á 1 ÇÔ¸ à¤Åç¹à«Íà á͹´ äÇ·à·¹à¹Íà ¢¹Ò´¾¡¾Ò 60 ¡ÃÑÁ +2. âŪÑ蹺ÓÃا¼ÔÇÁÔÊ·Ô¹ äÇ·Ê»Ò ·ÑÇÃÁÒÅÕ¹ ¾Ô駤 (â¿ÁŌҧ˹ŒÒ + âŪÑè¹) ¢¹Ò´ 200 ÁÅ. 17874 99 (ÊÑ觫×éÍ໚¹ªØ´´ŒÇÂÃËÑÊÊÕá´§) 75
 38. 38. 76-77 1 1 1. ệ§ËÍÁºíÒç¼ÔÇ ÁÔÊ·Ô¹ àÅÔ¿ ÁÑʤ Ãا¼Ô ¢¹Ò´ 400 ¡ÃÑÁ ÃËÑÊ 37095 129 90 2 ʺ‹ 2. ʺًËÍÁ ÁÔÊ·Ô¹ ·çÍ» ¤Ñ¹·ÃÕè ¢¹Ò´ 90 ¡ÃÑÁ ÃËÑÊ 37103 59 29 3. ÅÙ¡¡ÅÔé§ÃЧѺ¡ÅÔ蹡Ò ÁÔÊ·Ô¹ 4 ệ§ËÍÁâàÑÇ ÁÔÊ·Ô¹ ·çÍ» ¤Ñ¹·ÃÕè 4. ¢¹Ò´ 200 ¡ÃÑÁ ÃËÑÊ 37093 99 59 5. à¨ÅÍÒº¹éíҢѴ¼ÔÇ ÁÔÊ·Ô¹ Ê٠üÊÁà«ÅÅÊ ÃÍàºÍÃÃÕèÊ´ áÅ¡«×éÍ 1 ¤ÃÕÁÍÒº¹éíÒ ÁÔÊ·Ô¹ äÇ·Ê»Ò â¡Å´ ¤ÒàÇÕÂà ¢¹Ò´ 500 ÁÅ. ÃËÑÊ 37113 75 äÇ· ¿ÅÍÃÑÅ ¢¹Ò´ 100 ÁÅ. ¢¹Ò´ 150 ÁÅ. ÃËÑÊ 37105 ÃËÑÊ 37101 99 129 69 4 64 6. ệ§·ÒÃЧѺ¡ÅÔè¹ã ŒÇ§á¢¹ ÁÔÊ·Ô¹ ¡Ñ§¿Ù àÎÍÃàºÔéÅ ´ÕâÍâ´áÃŒ¹· à¾Òà´Íà ¢¹Ò´ 20 ¡ÃÑÁ ÃËÑÊ 37097 3 59 2 5 6 41 7. ÁÔÊ·Ô¹ ÂÙ¹Õ¤ äÎ â¾Ãà·¤ªÑè¹ ´ÕâÍ Ê Ôê¡ ¢¹Ò´ 20 ¡ÃÑÁ ÃËÑÊ 37099 ºÒ· ( ) (1 ‹Í 1 / ੾ÒÐ˹ŒÒ 76-77 áÅ¡«×éÍ´ŒÇ ÃËÑÊÊÕá´§ ) 79 47 7 ¼ŒÒ͹ÒÁÑ ÁÔÊ·Ô¹ àÅ´Õé á¤Ã 8. ÊíÒËÃѺ¡ÅÒ§Çѹ ÃËÑÊ 37107 (1 á¾ç¤ ÁÕ 10 ªÔé¹) 9. ÊíÒËÃѺ¡ÅÒ§¤×¹ ÃËÑÊ 37109 (1 á¾ç¤ ÁÕ 8 ªÔé¹) 69 41 10.Ἃ¹Í¹ÒÁÑ ÁÔÊ·Ô¹ àÅ´Õéá¤Ã (1 Ë‹Í ÁÕ 20 ªÔé¹) ÃËÑÊ 37111 6976 8 9 10 41 77
 39. 39. ¹éíÒËÍÁÊà»Ã ÁÔÊ·Ô¹ ¢¹Ò´ 30 ÁÅ. ¹éíÒËÍÁÊà»Ã ÁÔÊ·Ô¹ ¢¹Ò´ 50 ÁÅ. 7. ºÅÙ á¾Å¹à¹ç· ÃËÑÊ 371411. à¡Ã« ÃËÑÊ 37115 4. ¹éíÒËÍÁÊà»Ã ÁÔÊ·Ô¹ ᤹´Õé 1. ¤ÒâÍÃÔ ÃËÑÊ 37119 8. ÁÒÃÕ⻫‹Ò ÃËÑÊ 37133 ÊÒÇ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁËÃÙËÃÒ ÃʹÔÂÁ´Õ ¢¹Ò´ 28 ÁÅ. ÃËÑÊ 37131 2. ¿ÅÍàù« ÃËÑÊ 37121 9. ÍÒÁÑÇà à´Í »ÒÃÕÊ ÃËÑÊ 37135 ã¹ 1 ªØ´ ÁÕ 2 ªÔé¹ »ÃСͺ´ŒÇ ÃËÑÊ 371432. ᤷÅÕÂÒ ÃËÑÊ 37117 ¡ÅÔè¹ËÍÁÊ´ª×蹢ͧÊÒǹŒÍ 3. ¤ÑÅàÅÍÃÊ ÃËÑÊ 37125 10. ¹éíÒËÍÁÊà»Ã ÁÔÊ·Ô¹ ᤪàÁÕÂà ËÍÁÅÐÁع ẺÊÒÇ਌Òàʹ‹Ë ¼ÙŒá¡‹¹à«ÕéÂÇà»ÃÕéÂÇ«‹ÒÊ ¢¹Ò´ 45 ÁÅ. ÃËÑÊ 37127 ©ÒÂÒ਌ÒáÁ‹ºÔÇ Õé 4. ¸Ñ¹à´Íà ÃËÑÊ 371373. ¨Í ÃËÑÊ 37123 5. ÍÅÔà«Õ ÃËÑÊ 37129 ¡ÅÔè¹´Í¡¡ØËÅÒº âÃÊ à´Í àÁ ÑÇá·¹ ¤ÇÒÁËÍÁ͋͹ËÇÒ¹ ÃËÑÊ 37139 ¢Í§ÊÒÇ਌Òàʹ‹Ë ·Õèà çÁä»´ŒÇ¤ÇÒÁ͋͹ËÇÒ¹ á ‹á½§äÇŒ«Ö觤ÇÒÁàºÔ¡ºÒ¹ 6. â¿¡ÑÊ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁ໚¹ËÞԧ͋ҧà çÁໂ›ÂÁ 1 3 1 2 4 5 4 3 2 6 9 8 7 10 25878 259 99 ºÒ· àËÅ×ͪÔé¹ÅÐ 199 399 ºÒ· 99 ( (ÊÑ觫×éÍ໚¹¨íҹǹªØ´´ŒÇ ÃËÑÊÊÕá´§ ) ) 79

×