‫בתקשורת‬ ‫תדמית‬ ‫ניתוח‬
‫מאי-יולי‬2008
‫וולפספלד‬ ‫גדי‬ '‫פרופ‬
‫כהן‬ ‫מיה‬ :‫מחקר‬ ‫עוזרת‬
‫בתקשורת‬ ‫תדמית‬ ‫ניתוח‬
:‫המחקר‬ ‫תקופת‬
•‫יולי‬ – ‫מאי‬2008
651:‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫כתבות‬
‫מעריב‬
‫אחרונות‬ ‫ידיעות...
‫כתובה‬ ‫עיתונות‬
3
‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יוני‬ ‫רבעונים‬ ‫השוואת‬2006‫מאי‬ –2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008
4
0.90%0.97%...
‫במופעים‬ ‫נושאים‬ ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫דצמבר‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008
5
42%
42%
5...
‫באינטשים‬ ‫נושאים‬ ‫לפי‬ ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫דצמבר‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008
6
54...
‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יוני‬ ‫רבעונים‬ ‫השוואת‬2006‫מאי‬ ‫עד‬2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008
7
1.54%1....
‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יוני‬ ‫רבעונים‬ ‫השוואת‬2006‫מאי‬ ‫עד‬2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008
8
0.78%1....
‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬‫במופעים‬ ‫נושאים‬ ‫לפי‬
‫דצמבר‬2006‫מאי‬ ‫עד‬2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008
9
6...
‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬‫במופעים‬ ‫נושאים‬ ‫לפי‬
‫דצמבר‬2006‫מאי‬ ‫עד‬2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008
10
...
‫העיתונים‬ ‫למוספי‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יולי‬ - ‫מאי‬2008
11
3,717
26,683
67,424
5,...
‫העיתונים‬ ‫למוספי‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יולי‬ - ‫מאי‬2008
12
31,345
44,710
22,229
4...
‫העיתונים‬ ‫למוספי‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יולי‬ - ‫מאי‬2008
13
157,336
59,972
128,357...
‫נושאים‬ ‫לפי‬ ‫העיתונים‬ ‫למוספי‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יולי‬ - ‫מאי‬2008
14
44%
55%...
‫נושאים‬ ‫לפי‬ ‫העיתונים‬ ‫למוספי‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יולי‬ - ‫מאי‬2008
15
76%
42%...
‫נושאים‬ ‫לתתי‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יולי‬ - ‫מאי‬2008
16
48%26%
42%
24%
33%
89%
63%...
‫איום‬ ‫לא‬ / ‫לאיום‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יוני‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008
...
‫איום‬ ‫לא‬ / ‫לאיום‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יוני‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008
...
‫תחומים‬ ‫לפי‬ ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יולי‬ – ‫מאי‬2008
19
‫כתבות‬ 651 ‫סה"כ‬
‫תעבורה‬
‫מופעים‬...
‫מובילים‬ ‫דוברים‬ ‫לפי‬ ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יולי‬ – ‫מאי‬2008
20
51
15
7 7 7
6 6
4 4
3 3
2 ...
‫אינטרנט‬
21
22
‫מובילים‬ ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יוני‬ ‫רבעונים‬ ‫השוואת‬2006‫מאי‬ –2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008
1.59%
5.66%...
‫במופעים‬ ‫נושאים‬ ‫לפי‬ ‫מובילים‬ ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫דצמבר‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008
23
39%
...
‫באתר‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ynet
‫דצמבר‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008
24
1.53%
5.05%
2.34%2.13%2.39%
-
1,000
2,000
3,00...
‫באתר‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬nrg
‫דצמבר‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008
25
3.36%
11.34%
6.38%5.13%
3.05%
-
1,000
2,000
3,0...
‫וואלה‬ ‫באתר‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫דצמבר‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008
26
0.73%
3.23%
0.89%
2.49%2.89%
-
1,000
2,000...
‫במופעים‬ ‫נושאים‬ ‫לפי‬ ‫מובילים‬ ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫דצמבר‬2006‫מאי‬ ‫עד‬2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008
27
3...
‫נושאים‬ ‫לתתי‬ ‫בחלוקה‬ ‫מובילים‬ ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יולי‬ - ‫מאי‬2008
28
44%
100%
94%
59%
95%
100%
52...
‫איום‬ ‫לא‬ / ‫לאיום‬ ‫בחלוקה‬ ‫מובילים‬ ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יוני‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008
29...
‫תחומים‬ ‫לפי‬ ‫מובילים‬ ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יולי‬ – ‫מאי‬2008
30
‫תעבורה‬
‫מופעים‬ 8
3%
‫בריאות‬
‫מופעי...
‫מובילים‬ ‫דוברים‬ ‫לפי‬ ‫מובילים‬ ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יולי‬ – ‫מאי‬2008
31
7 6 5 5 4 4 4 4 3
96
2 2 2 2...
‫משודרת‬ ‫תקשורת‬
32
33
‫המשודרת‬ ‫בתקשורת‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יוני‬ ‫רבעונים‬ ‫השוואת‬2006‫מאי‬ –2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008
0.68%1.03%0.77%0.46...
‫במופעים‬ ‫נושאים‬ ‫לפי‬ ‫המשודרת‬ ‫בתקשורת‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫דצמבר‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008
34
37%
30%47%
3...
‫המובילים‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫בערוצי‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫דצמבר‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008
35
0.41%1.20%0.48%0.19%0.30%...
‫המובילות‬ ‫הרדיו‬ ‫ברשתות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫דצמבר‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008
36
1.06%1.44%1.05%0.36%0.82%0.64...
‫במופעים‬ ‫נושאים‬ ‫לפי‬ ‫המובילים‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫בערוצי‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫דצמבר‬2006‫מאי‬ ‫עד‬2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008
...
‫במופעים‬ ‫נושאים‬ ‫לפי‬ ‫המובילות‬ ‫הרדיו‬ ‫ברשתות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫דצמבר‬2006‫מאי‬ ‫עד‬2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008
38
4...
‫נושאים‬ ‫לתתי‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילים‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫בערוצי‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יולי‬ - ‫מאי‬2008
39
29%29%
78%
25%
100%
100%...
‫נושאים‬ ‫לתתי‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילות‬ ‫הרדיו‬ ‫ברשתות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יולי‬ - ‫מאי‬2008
40
30%
94%38% 89%
100%
85%
20%
...
‫בטלוויזיה‬ ‫שידור‬ ‫לרצועות‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילים‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫בערוצי‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יולי‬ – ‫מאי‬2008
41
27%
46%
42...
‫בטלוויזיה‬ ‫שידור‬ ‫לרצועות‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילות‬ ‫הרדיו‬ ‫ברשתות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יולי‬ – ‫מאי‬2008
42
27%
58%
23%
35...
‫איום‬ ‫לא‬ / ‫לאיום‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילים‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫בערוצי‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יוני‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,200...
‫איום‬ ‫לא‬ / ‫לאיום‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילות‬ ‫הרדיו‬ ‫ברשתות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יוני‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008
44...
‫תחומים‬ ‫לפי‬ ‫המובילים‬ ‫המשודרת‬ ‫בתקשורת‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יולי‬ – ‫מאי‬2008
45
‫הטלוויזיה‬ ‫ערוצי‬
‫אייטמים‬ 70 ‫ס...
‫מובילים‬ ‫דוברים‬ ‫לפי‬ ‫המשודרת‬ ‫בתקשורת‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫יולי‬ – ‫מאי‬2008
46
52
12 12
8 7 6 5 3 2 2 2 2
0
10
20
3...
•‫יולי‬ – ‫מאי‬ ‫חודשים‬ ‫במהלך‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫ישראל‬ ‫ערביי‬ ‫סיקור‬ ‫מבדיקת‬2008
‫)יוני‬ ‫שנבדקה‬ ‫לשנה‬ ‫ובהשווא...
•‫הערבי‬ ‫למיעוט‬ ‫ביותר‬ ‫הרב‬ ‫הסיקור‬ ‫שטח‬ ,"‫"גלובס‬ ‫מלבד‬ ‫העיתונים‬ ‫בכל‬ ,‫כצפוי‬
"-‫ל‬ ‫הנחשבות‬ ‫העיתון‬ ‫בכותר...
•‫מקבל‬ ‫האקטואליה‬ ‫שתחום‬ ‫מראה‬ ‫לנושאים‬ ‫הכתובה‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬
‫והשלישי‬ ‫השני‬ ‫במקומות‬ .‫סיקור‬ ‫ב...
•‫בין‬ .‫באינטרנט‬ ‫היה‬ ‫הערבי‬ ‫המיעוט‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הרב‬ ‫הסיקור‬ ,‫הקודם‬ ‫המחקר‬ ‫במהלך‬
‫מאי‬ – ‫מרץ‬ ‫החודשים‬2007...
•‫ביותר‬ ‫הבולט‬ ‫הוא‬ ‫האקטואליה‬ ‫תחום‬ ,‫הכתובה‬ ‫בעיתונות‬ ‫כמו‬ ,‫באינטרנט‬ ‫גם‬
)62%‫עם‬ ‫ורווחה‬ ‫חינוך‬ ‫תחום‬ ,‫ג...
•‫הערבי‬ ‫למיעוט‬ ‫ההתייחסות‬ ‫כאן‬ ‫אך‬ ,‫הכתובה‬ ‫לתקשורת‬ ‫דומה‬ ‫המשודרת‬ ‫בתקשורת‬ ‫המצב‬
‫אך‬ ‫ירד‬ ‫הערבית‬ ‫לאוכלו...
•‫לא‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫ערוצי‬ ‫את‬ ‫העסיקה‬ ‫יהודים-ערבים‬ ‫יחסים‬ ‫בתוך‬ ‫תחום‬ ‫תת‬ ‫המהווה‬ ‫האפליה‬
‫בערוץ‬ ‫היה‬ ‫הסיקור‬...
•‫במחקר‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫בערוצי‬ ‫איום‬ ‫כאיום/לא‬ ‫הערבי‬ ‫המיעוט‬ ‫סיקור‬ ‫של‬ ‫מבדיקה‬
‫נושא‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫מדגישה‬ ‫הטלווי...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

share of voice 2008

409 views
348 views

Published on

ניתוח תדמית בתקשורת
מאי-יולי 2008
פרופ' גדי וולפספלד עבור אג'נדה

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
409
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

share of voice 2008

 1. 1. ‫בתקשורת‬ ‫תדמית‬ ‫ניתוח‬ ‫מאי-יולי‬2008 ‫וולפספלד‬ ‫גדי‬ '‫פרופ‬ ‫כהן‬ ‫מיה‬ :‫מחקר‬ ‫עוזרת‬
 2. 2. ‫בתקשורת‬ ‫תדמית‬ ‫ניתוח‬ :‫המחקר‬ ‫תקופת‬ •‫יולי‬ – ‫מאי‬2008 651:‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫כתבות‬ ‫מעריב‬ ‫אחרונות‬ ‫ידיעות‬ ‫הארץ‬ ‫גלובס‬ 256:‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫כתבות‬ ynet nrg ‫וואלה‬ 207:‫המשודרת‬ ‫מהתקשורת‬ ‫כתבות‬ ‫ערוץ‬1 ‫ערוץ‬2 ‫ערוץ‬10 ‫ב‬ ‫רשת‬‘ ‫צה"ל‬ ‫גלי‬ 2
 3. 3. ‫כתובה‬ ‫עיתונות‬ 3
 4. 4. ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יוני‬ ‫רבעונים‬ ‫השוואת‬2006‫מאי‬ –2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008 4 0.90%0.97%0.73% 0.64% 0.70% - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 ‫כתבות‬ ‫'הערבית‬ ‫אוכ‬ ‫כתבות‬ ‫ברבעון‬ ‫'כתבות‬ ‫מס‬ ‫'הערבית‬ ‫אוכ‬ ‫כתבות‬ 526 466 508 702 651 ‫ברבעון‬ ‫כתבות‬ '‫מס‬ 72,553 72,553 72,553 72,553 72,553 2006 ‫יוני-אוגוסט‬ 2006 ‫ספט'-נובמבר‬ 2007'‫6002-פבר‬ '‫דצמ‬ 2007 ‫מאי‬ -‫מרץ‬ 2008 ‫מאי-יולי‬
 5. 5. ‫במופעים‬ ‫נושאים‬ ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫דצמבר‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008 5 42% 42% 53% 27% 43% 34% 20% 15% 24% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2007 '‫פבר‬ - 2006 '‫דצמ‬ 2007 ‫מאי‬ - ‫מרץ‬ 2008 ‫יולי‬ - ‫מאי‬ ‫מופעים‬ ‫סכסוך‬ ‫לא‬ ‫-ערבים‬ ‫יהודים‬ ‫יחסי‬ ‫סכסוך‬
 6. 6. ‫באינטשים‬ ‫נושאים‬ ‫לפי‬ ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫דצמבר‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008 6 54% 39% 43% 29% 33% 46% 18% 28% 11% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2007 '‫פבר‬ - 2006 '‫דצמ‬ 2007 ‫מאי‬ - ‫מרץ‬ 2008 ‫יולי‬ - ‫מאי‬ ‫אינטשים‬ ‫סכסוך‬ ‫לא‬ ‫-ערבים‬ ‫יהודים‬ ‫יחסי‬ ‫סכסוך‬
 7. 7. ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יוני‬ ‫רבעונים‬ ‫השוואת‬2006‫מאי‬ ‫עד‬2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008 7 1.54%1.38%1.23%1.05%1.07%0.37%0.30%0.30%0.28%0.37% - 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000 21,000 ‫כתבות‬ ‫'הערבית‬ ‫אוכ‬ ‫כתבות‬ ‫ברבעון‬ ‫'כתבות‬ ‫מס‬ ‫'הערבית‬ ‫אוכ‬ ‫כתבות‬ 49 36 39 40 49 223 219 256 288 321 ‫ברבעון‬ ‫כתבות‬ '‫מס‬ 13,187 20,898 2006 '‫יוני-אוג‬ 2006 '‫ספט'-נוב‬ 2007 '‫6002-פבר‬ '‫דצמ‬2007‫מרץ-מאי‬ 2008 ‫מאי-יולי‬ 2006 '‫יוני-אוג‬ 2006 '‫ספט'-נוב‬ 2007 '‫6002-פבר‬ '‫דצמ‬2007‫מרץ-מאי‬ 2008 ‫מאי-יולי‬ ‫גלובס‬ ‫הארץ‬
 8. 8. ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יוני‬ ‫רבעונים‬ ‫השוואת‬2006‫מאי‬ ‫עד‬2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008 8 0.78%1.00%0.60%0.60%0.70%0.68%0.95%0.51%0.50%0.63% - 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000 21,000 ‫כתבות‬ ‫'ערבית‬ ‫אוכ‬ ‫כתבות‬ ‫ברבעון‬ ‫'כתבות‬ ‫מס‬ ‫'ערבית‬ ‫אוכ‬ ‫כתבות‬ 126 101 103 191 137 128 109 109 184 144 ‫ברבעון‬ ‫כתבות‬ '‫מס‬ 20,093 18,375 2006 '‫יוני-אוג‬ 2006 '‫ספט'-נוב‬ 2007 '‫6002-פבר‬ '‫דצמ‬2007‫מרץ-מאי‬ 2008 ‫מאי-יולי‬ 2006 '‫יוני-אוג‬ 2006 '‫ספט'-נוב‬ 2007 '‫6002-פבר‬ '‫דצמ‬2007‫מרץ-מאי‬ 2008 ‫מאי-יולי‬ ‫אחרונות‬ ‫ידיעות‬ ‫מעריב‬
 9. 9. ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬‫במופעים‬ ‫נושאים‬ ‫לפי‬ ‫דצמבר‬2006‫מאי‬ ‫עד‬2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008 9 67% 41%41% 52% 42% 41% 20% 32%41% 26% 40% 43% 18% 13% 27% 22% 18% 16% 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 ‫כתבות‬ ‫סכסוך‬ ‫לא‬ ‫יהודים-ערבים‬ ‫יחסי‬ ‫סכסוך‬ ‫סכסוך‬ 42 52 71 7 11 6 ‫יהודים-ערבים‬ ‫יחסי‬ 109 115 82 16 13 10 ‫סכסוך‬ ‫לא‬ 105 121 168 16 16 33 2007'‫דצמ'6002-פבר‬ 2007‫מרץ-מאי‬ 2008‫מאי-יולי‬ 2007'‫דצמ'6002-פבר‬ 2007‫מרץ-מאי‬ 2008‫מאי-יולי‬ ‫הארץ‬ ‫גלובס‬
 10. 10. ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬‫במופעים‬ ‫נושאים‬ ‫לפי‬ ‫דצמבר‬2006‫מאי‬ ‫עד‬2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008 10 56% 39% 39% 46% 45% 51% 24%31% 48% 34% 27% 38% 20% 29% 13% 20% 27% 11% 0 25 50 75 100 125 150 175 200 ‫כתבות‬ ‫סכסוך‬ ‫לא‬ ‫יהודים-ערבים‬ ‫יחסי‬ ‫סכסוך‬ ‫סכסוך‬ 11 52 27 15 54 29 ‫יהודים-ערבים‬ ‫יחסי‬ 39 52 47 52 58 35 ‫סכסוך‬ ‫לא‬ 53 86 63 42 72 80 2007'‫דצמ'6002-פבר‬ 2007‫מרץ-מאי‬ 2008‫מאי-יולי‬ 2007'‫דצמ'6002-פבר‬ 2007‫מרץ-מאי‬ 2008‫מאי-יולי‬ ‫אחרונות‬ ‫ידיעות‬ ‫מעריב‬
 11. 11. ‫העיתונים‬ ‫למוספי‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יולי‬ - ‫מאי‬2008 11 3,717 26,683 67,424 5,208 88,328 135,049 84,436 158,013 18,506 104,822 151,800 164,426 29,777 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 1.9% 3.4% 3.2% 1% 2.6% 0.3% 3.2% 0.2% 0.4% 1.1% 249,060 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 ‫העצמאות‬ ‫יום‬ ‫ספרים‬ ‫ספורט‬ ‫וספרות‬ ‫תרבות‬ THE MARKER WEEK THE MARKER ‫גלריה‬ ‫הארץ‬ ‫מוסף‬ ‫כותרת‬ ‫פירמה‬ G ‫מגזין‬ ‫כותרת‬ ‫הערב‬ ‫מגזין‬ ‫נדל"ן‬ ‫הארץ‬‫גלובס‬ ‫אינטשים‬ ‫כתבות‬ ‫של‬ ‫כולל‬ ‫שטח‬ ‫'ערבית‬ ‫אוכ‬ ‫כתבות‬
 12. 12. ‫העיתונים‬ ‫למוספי‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יולי‬ - ‫מאי‬2008 12 31,345 44,710 22,229 4,344 74,880 179,083 107,731 97,328 52,959 156,837 208,591 0.2% 0.03% 0.1% 1.2% 0.4% 0.2% 0.7% 1.2% 2.3% 1.0% 1.2% 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 ‫מסלול‬ ‫מודרנים‬ ‫זמנים‬ ‫בריאות‬ ‫רק‬ ‫לחג‬ ‫מוסף‬ 7 ‫לילות‬ ‫ממון‬ ‫ספורט‬ 7 ‫ימים‬ ‫לשבת‬ ‫המוסף‬ 24 ‫שעות‬ ‫כותרת‬ ‫אחרונות‬‫ידיעות‬ ‫אינטשים‬ ‫כתבות‬ ‫של‬ ‫כולל‬ ‫שטח‬ ‫'ערבית‬ ‫אוכ‬ ‫כתבות‬
 13. 13. ‫העיתונים‬ ‫למוספי‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יולי‬ - ‫מאי‬2008 13 157,336 59,972 128,357 99,343 53,152 132,820 208,730 0.1% 0.8% 0.4% 0.7% 3.6% 1.5% 1.4% 0 30000 60000 90000 120000 150000 180000 210000 ‫עסקים‬ ‫תרבות‬ ‫ספורט‬ ‫סופשבוע‬ ‫שבת‬ ‫מוסף‬ ‫המגזין‬ ‫כותרת‬ ‫מעריב‬ ‫אינטשים‬ ‫כתבות‬ ‫של‬ ‫כולל‬ ‫שטח‬ ‫'ערבית‬ ‫אוכ‬ ‫כתבות‬
 14. 14. ‫נושאים‬ ‫לפי‬ ‫העיתונים‬ ‫למוספי‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יולי‬ - ‫מאי‬2008 14 44% 55% 49% 78% 62% 54% 79% 92% 47% 97% 70% 29% 42% 22% 18% 30% 46% 100% 100% 53% 27% 3% 29% 5% 8% 23% 55% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 ‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫פירמה‬ G ‫מגזין‬ ‫כותרת‬ ‫הערב‬ ‫מגזין‬ ‫נדל"ן‬ ‫ירוק‬ ‫מוניציפאלי‬ ‫העצמאות‬ ‫יום‬ ‫שיתופים‬ ‫ספרים‬ ‫ספורט‬ ‫וספרות‬ ‫תרבות‬ THE MARKER WEEK ‫השבוע‬ THE MARKER ‫גלריה‬ ‫הארץ‬ ‫מוסף‬ ‫כותרת‬ ‫גלובס‬‫הארץ‬ ‫אינטשים‬ ‫סכסוך‬ ‫לא‬ ‫יהודים-ערבים‬ ‫יחסי‬ ‫סכסוך‬
 15. 15. ‫נושאים‬ ‫לפי‬ ‫העיתונים‬ ‫למוספי‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יולי‬ - ‫מאי‬2008 15 76% 42% 97% 97% 98% 51% 100% 37% 27% 29% 33% 45% 80% 100% 100% 100% 100% 15% 13% 3% 3% 2% 49% 81 31% 47% 41% 67% 55% 20% 8% 45% 874 32% 26% 30% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 ‫מסלול‬ ‫ספרות‬ ‫מודרנים‬ ‫זמנים‬ ‫בריאות‬ ‫רק‬ ‫לחג‬ ‫מוסף‬ 7 ‫לילות‬ ‫ממון‬ ‫ספורט‬ 7 ‫ימים‬ ‫לשבת‬ ‫המוסף‬ 24 ‫שעות‬ ‫כותרת‬ ‫עסקים‬ ‫תרבות‬ ‫ספורט‬ ‫סופשבוע‬ ‫שבת‬ ‫מוסף‬ ‫המגזין‬ ‫כותרת‬ ‫אחרונות‬‫ידיעות‬‫מעריב‬ ‫אינטשים‬ ‫סכסוך‬ ‫לא‬ ‫יהודים-ערבים‬ ‫יחסי‬ ‫סכסוך‬
 16. 16. ‫נושאים‬ ‫לתתי‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יולי‬ - ‫מאי‬2008 16 48%26% 42% 24% 33% 89% 63% 37% 77% 75% 28% 79% 87% 100% 100% 19% 11% 37% 23% 30% 21% 76% 25% 13% 37% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 ‫סכסוך‬ ‫לא‬ ‫סכסוך‬ -‫יהודים‬ ‫יחסי‬ ‫ערבים‬ ‫סכסוך‬ ‫לא‬ ‫סכסוך‬ -‫יהודים‬ ‫יחסי‬ ‫ערבים‬ ‫סכסוך‬ ‫לא‬ ‫סכסוך‬ -‫יהודים‬ ‫יחסי‬ ‫ערבים‬ ‫סכסוך‬ ‫לא‬ ‫סכסוך‬ -‫יהודים‬ ‫יחסי‬ ‫ערבים‬ ‫גלובס‬ ‫הארץ‬ ‫אחרונות‬ ‫ידיעות‬ ‫מעריב‬ ‫אינטשים‬ ‫אפליה‬ ‫כללי‬ ‫פיוס‬ ‫פלילי‬
 17. 17. ‫איום‬ ‫לא‬ / ‫לאיום‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יוני‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008 17 34%36%43% 42% 37% 14%26% 27% 29% 50% 66% 64% 57% 58%63% 86%50%71%73% 74% - 50 100 150 200 250 300 350 2006 '‫יוני-אוג‬ '‫ספט'-נוב‬ 2006 -2006 '‫דצמ‬ 2007 '‫פבר‬ -‫מרץ‬ 2007‫מאי‬ 2008 ‫מאי-יולי‬ 2006 '‫יוני-אוג‬ '‫ספט'-נוב‬ 2006 -2006 '‫דצמ‬ 2007 '‫פבר‬ -‫מרץ‬ 2007‫מאי‬ 2008 ‫מאי-יולי‬ ‫גלובס‬ ‫הארץ‬ ‫איום‬ ‫איום‬ ‫לא‬
 18. 18. ‫איום‬ ‫לא‬ / ‫לאיום‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יוני‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008 18 37% 52% 48%44% 47% 37% 34% 51% 43% 40% 63% 48% 52%56% 53%63% 60% 57%49% 66% - 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2006 '‫יוני-אוג‬ '‫ספט'-נוב‬ 2006 -2006 '‫דצמ‬ 2007 '‫פבר‬ -‫מרץ‬ 2007‫מאי‬ 2008 ‫מאי-יולי‬ 2006 '‫יוני-אוג‬ '‫ספט'-נוב‬ 2006 -2006 '‫דצמ‬ 2007 '‫פבר‬ -‫מרץ‬ 2007‫מאי‬ 2008 ‫מאי-יולי‬ ‫אחרונות‬ ‫ידיעות‬ ‫מעריב‬ ‫איום‬ ‫איום‬ ‫לא‬
 19. 19. ‫תחומים‬ ‫לפי‬ ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יולי‬ – ‫מאי‬2008 19 ‫כתבות‬ 651 ‫סה"כ‬ ‫תעבורה‬ ‫מופעים‬ 20 3% ‫כלכלה‬ ‫מופעים‬ 28 4% ‫בריאות‬ ‫מופעים‬ 32 5% ‫ספורט‬ ‫מופעים‬ 46 7% ‫אחר‬ ‫מופעים‬ 75 12% ‫ורווחה‬ ‫חינוך‬ ‫מופעים‬ 114 18% ‫תרבות‬ ‫מופעים‬ 119 18% ‫אקטואליה‬ ‫מופעים‬ 217 33% ‫אינטשים‬ 30,939 ‫סה"כ‬ ‫אקטואליה‬ ‫אינטשים‬ 9832 32% ‫תעבורה‬ ‫אינטשים‬ 921 3% ‫בריאות‬ ‫אינטשים‬ 1465 5% ‫כלכלה‬ ‫אינטשים‬ 1558 5% ‫ספורט‬ ‫אינטשים‬ 2512 8% ‫אחר‬ ‫אינטשים‬ 4671 15% ‫תרבות‬ ‫אינטשים‬ 4951 16% ‫ורווחה‬ ‫חינוך‬ ‫אינטשים‬ 5049 16%
 20. 20. ‫מובילים‬ ‫דוברים‬ ‫לפי‬ ‫המובילה‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יולי‬ – ‫מאי‬2008 20 51 15 7 7 7 6 6 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 38 0 10 20 30 40 50 60 ‫ן‬‫ו‬‫ת‬‫י‬‫ע‬‫ה‬ ‫ב‬‫ת‬‫כ‬ ‫כ‬"‫ח‬ ‫א‬‫פ‬‫ו‬‫ר‬ ‫ד‬"‫ו‬‫ע‬‫ה‬‫צ‬‫ע‬‫ו‬‫מ‬/‫ר‬‫י‬‫ע‬ ‫ש‬‫א‬‫ר‬ ‫ר‬‫ש‬ ‫ה‬‫י‬‫מ‬‫ד‬‫ק‬‫א‬ ‫ש‬‫י‬‫א‬ ‫ן‬‫י‬‫נ‬‫כ‬‫ס‬ ‫י‬‫נ‬‫ב‬ ‫ר‬"‫ו‬‫י‬ ‫ק‬‫י‬‫ד‬‫מ‬‫ר‬‫פ‬ ‫ט‬‫פ‬‫ו‬‫ש‬ ‫י‬‫א‬‫ט‬‫ר‬‫ו‬‫פ‬‫ס‬ ‫ת‬‫י‬/‫ן‬‫ק‬‫ח‬‫ש‬ ‫ת‬‫י‬/‫ל‬‫כ‬‫י‬‫ר‬‫ד‬‫א‬‫ם‬‫י‬‫ק‬‫ס‬‫ע‬ ‫ת‬/‫ש‬‫י‬‫א‬ ‫ן‬‫מ‬‫א‬ ‫ת‬/‫י‬‫א‬‫מ‬‫ב‬ ‫ר‬‫ב‬‫ע‬‫ש‬ ‫ל‬ ‫כ‬"‫ח‬ ‫י‬‫א‬‫מ‬‫ו‬‫ס‬‫ר‬‫פ‬ ‫ף‬‫ש‬
 21. 21. ‫אינטרנט‬ 21
 22. 22. 22 ‫מובילים‬ ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יוני‬ ‫רבעונים‬ ‫השוואת‬2006‫מאי‬ –2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008 1.59% 5.66% 2.61%2.93%2.74% - 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000 10,500 12,000 13,500 15,000 16,500 ‫כתבות‬‫מספר‬ ‫'הערבית‬ ‫אוכ‬ ‫כתבות‬ ‫ברבעון‬ ‫'כתבות‬ ‫מס‬ ‫'הערבית‬ ‫אוכ‬ ‫כתבות‬ 441 471 420 910 256 ‫ברבעון‬ ‫כתבות‬ '‫מס‬ 16,080 16,080 16,080 16,080 16,080 2006 ‫יוני-אוגוסט‬ 2006 ‫ספט'-נובמבר‬ 2007'‫6002-פבר‬ '‫דצמ‬ 2007 ‫מאי‬ -‫מרץ‬ 2008 ‫מאי-יולי‬
 23. 23. ‫במופעים‬ ‫נושאים‬ ‫לפי‬ ‫מובילים‬ ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫דצמבר‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008 23 39% 42% 30% 26% 32% 35% 34% 27% 36% - 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 2007 '‫6002-פבר‬ '‫דצמ‬ 2007 ‫מרץ-מאי‬ 2008 ‫מאי-יולי‬ ‫כתבות‬ ‫סכסוך‬ ‫-ערבים‬ ‫יהודים‬ ‫יחסי‬ ‫סכסוך‬ ‫לא‬
 24. 24. ‫באתר‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ynet ‫דצמבר‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008 24 1.53% 5.05% 2.34%2.13%2.39% - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 ‫כתבות‬ ‫לרבעון‬ ‫'כתבות‬ ‫מס‬ ‫'ערבית‬ ‫אוכ‬ ‫כתבות‬ ‫לרבעון‬ ‫'כתבות‬ ‫מס‬ 5,820 ‫ערבית‬ '‫אוכ‬ ‫כתבות‬ 139 124 136 294 89 2006 ‫יוני-אוגוסט‬ 2006 ‫ספט'-נובמבר‬ 2007'‫6002-פבר‬ '‫דצמ‬ 2007 ‫מאי‬ -‫מרץ‬ 2008 ‫מאי-יולי‬ Ynet
 25. 25. ‫באתר‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬nrg ‫דצמבר‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008 25 3.36% 11.34% 6.38%5.13% 3.05% - 1,000 2,000 3,000 4,000 ‫כתבות‬ ‫לרבעון‬ ‫'כתבות‬ ‫מס‬ ‫'ערבית‬ ‫אוכ‬ ‫כתבות‬ ‫לרבעון‬ ‫'כתבות‬ ‫מס‬ 3,510 ‫ערבית‬ '‫אוכ‬ ‫כתבות‬ 107 180 224 398 118 2006 ‫יוני-אוגוסט‬ 2006 ‫ספט'-נובמבר‬ 2007'‫6002-פבר‬ '‫דצמ‬ 2007 ‫מאי‬ -‫מרץ‬ 2008 ‫מאי-יולי‬ nrg
 26. 26. ‫וואלה‬ ‫באתר‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫דצמבר‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008 26 0.73% 3.23% 0.89% 2.49%2.89% - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 ‫כתבות‬ ‫לרבעון‬ ‫'כתבות‬ ‫מס‬ ‫'ערבית‬ ‫אוכ‬ ‫כתבות‬ ‫לרבעון‬ ‫'כתבות‬ ‫מס‬ 6,750 ‫ערבית‬ '‫אוכ‬ ‫כתבות‬ 195 168 60 218 49 2006 ‫יוני-אוגוסט‬ 2006 ‫ספט'-נובמבר‬ 2007'‫6002-פבר‬ '‫דצמ‬ 2007 ‫מאי‬ -‫מרץ‬ 2008 ‫מאי-יולי‬ ‫וואלה‬
 27. 27. ‫במופעים‬ ‫נושאים‬ ‫לפי‬ ‫מובילים‬ ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫דצמבר‬2006‫מאי‬ ‫עד‬2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008 27 35% 37% 17% 42% 40% 26%40% 45% 35% 33% 35% 33% 25% 31% 40%25% 31% 32% 33% 28% 50% 34% 29% 34% 36% 24% 33% 0 70 140 210 280 350 420 ‫כתבות‬ ‫סכסוך‬ ‫יהודים-ערבים‬ ‫יחסי‬ ‫סכסוך‬ ‫לא‬ ‫סכסוך‬ ‫לא‬ 74 96 42 46 86 30 30 62 16 ‫יהודים-ערבים‬ ‫יחסי‬ 72 122 29 54 90 22 20 76 16 ‫סכסוך‬ 78 180 47 36 118 37 10 80 17 2007'‫דצמ'6002-פבר‬2007‫מרץ-מאי‬ 2008‫מאי-יולי‬ 2007'‫דצמ'6002-פבר‬2007‫מרץ-מאי‬ 2008‫מאי-יולי‬ 2007'‫דצמ'6002-פבר‬2007‫מרץ-מאי‬ 2008‫מאי-יולי‬ nrg ynet ‫וואלה‬
 28. 28. ‫נושאים‬ ‫לתתי‬ ‫בחלוקה‬ ‫מובילים‬ ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יולי‬ - ‫מאי‬2008 28 44% 100% 94% 59% 95% 100% 52% 94% 98% 44% 27% 34% 12% 14% 5% 14% 6% 6% 2% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ‫סכסוך‬ ‫לא‬ ‫סכסוך‬ ‫יהודים-ערבים‬ ‫יחסי‬ ‫סכסוך‬ ‫לא‬ ‫סכסוך‬ ‫יהודים-ערבים‬ ‫יחסי‬ ‫סכסוך‬ ‫לא‬ ‫סכסוך‬ ‫יהודים-ערבים‬ ‫יחסי‬ nrg ynet ‫וואלה‬ ‫כתבות‬ ‫כללי‬ ‫אפליה‬ ‫פיוס‬ ‫פלילי‬
 29. 29. ‫איום‬ ‫לא‬ / ‫לאיום‬ ‫בחלוקה‬ ‫מובילים‬ ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יוני‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008 29 51% 56% 43% 64% 64% 54% 54% 53%60%52% 51% 63% 48%64% 52% 49% 44% 57% 36% 36% 46% 46% 47%40% 48% 49% 37% 52% 36% 48% - 50 100 150 200 250 300 350 400 450 '‫יוני-אוג‬ 2006 '‫ספט'-נוב‬ 2006 '‫דצמ‬ '‫6002-פבר‬ 2007 -‫מרץ‬ 2007‫מאי‬ ‫מאי-יולי‬ 2008 '‫יוני-אוג‬ 2006 '‫ספט'-נוב‬ 2006 '‫דצמ‬ '‫6002-פבר‬ 2007 -‫מרץ‬ 2007‫מאי‬ ‫מאי-יולי‬ 2008 '‫יוני-אוג‬ 2006 '‫ספט'-נוב‬ 2006 '‫דצמ‬ '‫6002-פבר‬ 2007 -‫מרץ‬ 2007‫מאי‬ ‫מאי-יולי‬ 2008 NRG Ynet ‫וואלה‬ ‫כתבות‬ ‫איום‬ ‫איום‬ ‫לא‬
 30. 30. ‫תחומים‬ ‫לפי‬ ‫מובילים‬ ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יולי‬ – ‫מאי‬2008 30 ‫תעבורה‬ ‫מופעים‬ 8 3% ‫בריאות‬ ‫מופעים‬ 11 4% ‫תרבות‬ ‫מופעים‬ 18 7% ‫אחר‬ ‫מופעים‬ 28 11% ‫ורווחה‬ ‫חינוך‬ ‫מופעים‬ 32 13% ‫אקטואליה‬ ‫מופעים‬ 157 62% ‫כלכלה‬ ‫מופעים‬ 1 0.4% ‫ספורט‬ ‫מופעים‬ 1 0.4%
 31. 31. ‫מובילים‬ ‫דוברים‬ ‫לפי‬ ‫מובילים‬ ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יולי‬ – ‫מאי‬2008 31 7 6 5 5 4 4 4 4 3 96 2 2 2 2 - 20 40 60 80 100 ‫כנסת‬ ‫חבר‬ ‫עו"ד‬ ‫יו"ר‬ ‫סגן‬ ‫הפלג‬ ‫הצפוני‬ ‫כנסת‬ ‫חבר‬ ‫לשעבר‬ ‫איש‬ ‫אקדמיה‬ ‫הפלג‬ ‫יו"ר‬ ‫הצפוני‬ ‫סטודנט‬ ‫שר‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬ ‫של‬ ‫המעקב‬ ‫ערביי‬ ‫ישראל‬ ‫חברי‬ ‫מפלגה‬ ‫אתג'אה‬ ‫יו"ר‬ ‫הגג‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫העמותות‬ ‫הערביות‬ ‫חינוך‬ ‫איש‬ ‫מועצה‬ ‫חבר‬ ‫עירייה‬ / ‫דת‬ ‫איש‬ ‫כתבות‬
 32. 32. ‫משודרת‬ ‫תקשורת‬ 32
 33. 33. 33 ‫המשודרת‬ ‫בתקשורת‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יוני‬ ‫רבעונים‬ ‫השוואת‬2006‫מאי‬ –2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008 0.68%1.03%0.77%0.46% 0.28% - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 ‫אייטמים‬ ‫'ערבית‬ ‫אוכ‬ ‫אייטמים‬ ‫לרבעון‬ ‫'אייטמים‬ ‫מס‬ ‫'ערבית‬ ‫אוכ‬ ‫אייטמים‬ 177 87 180 298 207 ‫לרבעון‬ ‫אייטמים‬ '‫מס‬ 38,369 31,006 23,395 29,068 30,459 2006 ‫יוני-אוגוסט‬ 2006 ‫ספטמבר-נובמבר‬ 2007'‫פבר‬ - 2006 '‫דצמ‬ 2007 ‫מאי‬ - ‫מרץ‬ 2008 ‫יולי‬ - ‫מאי‬
 34. 34. ‫במופעים‬ ‫נושאים‬ ‫לפי‬ ‫המשודרת‬ ‫בתקשורת‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫דצמבר‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008 34 37% 30%47% 33% 39% 24% 30% 31% 29% - 50 100 150 200 250 300 2007 '‫פבר‬ - 2006 '‫דצמ‬ 2007 ‫מאי‬ - ‫מרץ‬ 2008 ‫יולי‬ - ‫מאי‬ ‫אייטמים‬ ‫-ערבים‬ ‫יהודים‬ ‫יחסי‬ ‫סכסוך‬ ‫סכסוך‬ ‫לא‬
 35. 35. ‫המובילים‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫בערוצי‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫דצמבר‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008 35 0.41%1.20%0.48%0.19%0.30%0.70%1.43%0.29%0.27%0.30%0.67%2.74%0.73%0.53%0.68% - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 ‫אייטמים‬ ‫לרבעון‬ ‫'אייטמים‬ ‫מס‬ ‫'ערבית‬ ‫אוכ‬ ‫אייטמים‬ ‫לרבעון‬ ‫'אייטמים‬ ‫מס‬ 5,284 3,396 3,952 2,849 3,870 4,634 2,946 3,448 3,224 3,563 5,955 4,241 4,556 3,569 4,580 ‫ערבית‬ '‫אוכ‬ ‫אייטמים‬ 36 18 29 78 26 14 8 10 46 25 18 8 22 43 19 06 ‫יוני-אוג‬ 06 ‫ספט-נוב‬07 ‫60-פבר‬ ‫דצמ‬07‫מרץ-מאי‬2008 ‫מאי-יולי‬06 ‫יוני-אוג‬ 06 ‫ספט-נוב‬07 ‫60-פבר‬ ‫דצמ‬07‫מרץ-מאי‬2008 ‫מאי-יולי‬06 ‫יוני-אוג‬ 06 ‫ספט-נוב‬07 ‫60-פבר‬ ‫דצמ‬07‫מרץ-מאי‬2008 ‫מאי-יולי‬ 1 ‫ערוץ‬ 2 ‫ערוץ‬ 10 ‫ערוץ‬
 36. 36. ‫המובילות‬ ‫הרדיו‬ ‫ברשתות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫דצמבר‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008 36 1.06%1.44%1.05%0.36%0.82%0.64%0.47%1.03%0.23%0.40% - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 ‫אייטמים‬ ‫לרבעון‬ ‫'אייטמים‬ ‫מס‬ ‫'ערבית‬ ‫אוכ‬ ‫אייטמים‬ ‫לרבעון‬ ‫'אייטמים‬ ‫מס‬ 17,851 16,228 6,968 15,397 14,111 4,645 4,195 4,471 4,029 4,335 ‫ערבית‬ '‫אוכ‬ ‫אייטמים‬ 71 38 72 73 91 38 15 47 58 46 06 ‫יוני-אוג‬ 06 ‫ספט-נוב‬ 07 ‫60-פבר‬ ‫מרץ-מאי70דצמ‬ 2008 ‫מאי-יולי‬ 06 ‫יוני-אוג‬ 06 ‫ספט-נוב‬ 07 ‫60-פבר‬ ‫מרץ-מאי70דצמ‬ 2008 ‫מאי-יולי‬ ‫ב‬ ‫רשת‬ ‫צה"ל‬ ‫גלי‬
 37. 37. ‫במופעים‬ ‫נושאים‬ ‫לפי‬ ‫המובילים‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫בערוצי‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫דצמבר‬2006‫מאי‬ ‫עד‬2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008 37 37% 30% 41%28%15%50% 31% 29% 45% 26% 35% 18%36% 46% 40% 42% 42% 24% 37% 35% 41% 36% 39% 10% 27% 28% 31% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 ‫אייטמים‬ ‫-ערבים‬ ‫יהודים‬ ‫יחסי‬ ‫סכסוך‬ ‫סכסוך‬ ‫לא‬ ‫סכסוך‬ ‫לא‬ 9 22 7 1 18 9 9 15 7 ‫סכסוך‬ 7 33 11 4 21 9 4 15 5 ‫ערבים‬ - ‫יהודים‬ ‫יחסי‬ 13 23 8 5 7 7 9 13 7 07 ‫60-פבר‬ ‫דצמ‬ 07‫מרץ-מאי‬ 2008 ‫מאי-יולי‬ 07 ‫60-פבר‬ ‫דצמ‬ 07‫מרץ-מאי‬ 2008 ‫מאי-יולי‬ 07 ‫60-פבר‬ ‫דצמ‬ 07‫מרץ-מאי‬ 2008 ‫מאי-יולי‬ 1 ‫ערוץ‬ 2 ‫ערוץ‬ 10 ‫ערוץ‬
 38. 38. ‫במופעים‬ ‫נושאים‬ ‫לפי‬ ‫המובילות‬ ‫הרדיו‬ ‫ברשתות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫דצמבר‬2006‫מאי‬ ‫עד‬2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008 38 43% 22% 28% 49% 40% 53% 37% 33%30% 29% 41%19% 41% 40% 28% 22% 19% 28% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ‫אייטמים‬ ‫-ערבים‬ ‫יהודים‬ ‫יחסי‬ ‫סכסוך‬ ‫סכסוך‬ ‫לא‬ ‫סכסוך‬ ‫לא‬ 20 14 20 13 23 19 ‫סכסוך‬ 14 30 26 14 19 17 ‫ערבים‬ - ‫יהודים‬ ‫יחסי‬ 38 29 45 20 16 10 07 ‫60-פבר‬ ‫דצמ‬ 07‫מרץ-מאי‬ 2008 ‫מאי-יולי‬ 07 ‫60-פבר‬ ‫דצמ‬ 07‫מרץ-מאי‬ 2008 ‫מאי-יולי‬ ‫ב‬ ‫רשת‬ ‫צהל‬ ‫גלי‬
 39. 39. ‫נושאים‬ ‫לתתי‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילים‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫בערוצי‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יולי‬ - ‫מאי‬2008 39 29%29% 78% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 57% 42% 50% 14% 29% 22% 25% 0 2 4 6 8 10 12 ‫סכסוך‬ ‫לא‬ ‫סכסוך‬ ‫יהודים-ערבים‬ ‫יחסי‬ ‫סכסוך‬ ‫לא‬ ‫סכסוך‬ ‫יהודים-ערבים‬ ‫יחסי‬ ‫סכסוך‬ ‫לא‬ ‫סכסוך‬ ‫יהודים-ערבים‬ ‫יחסי‬ 1 ‫ערוץ‬ 2 ‫ערוץ‬ 10 ‫ערוץ‬ ‫אייטמים‬ ‫כללי‬ ‫אפליה‬ ‫פיוס‬ ‫פלילי‬
 40. 40. ‫נושאים‬ ‫לתתי‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילות‬ ‫הרדיו‬ ‫ברשתות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יולי‬ - ‫מאי‬2008 40 30% 94%38% 89% 100% 85% 20% 36% 50% 6% 27% 11%15% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ‫סכסוך‬ ‫לא‬ ‫סכסוך‬ ‫יהודים-ערבים‬ ‫יחסי‬ ‫סכסוך‬ ‫לא‬ ‫סכסוך‬ ‫יהודים-ערבים‬ ‫יחסי‬ '‫ב‬ ‫רשת‬ ‫צה"ל‬ ‫גלי‬ ‫אייטמים‬ ‫כללי‬ ‫אפליה‬ ‫פיוס‬ ‫פלילי‬
 41. 41. ‫בטלוויזיה‬ ‫שידור‬ ‫לרצועות‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילים‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫בערוצי‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יולי‬ – ‫מאי‬2008 41 27% 46% 42% 17% 25% 24% 50% 45% 31% 27% 33% 50% 38% 28% 23% 31% 50% 25% 38% 50% 0 5 10 15 20 25 30 10 ‫ערוץ‬ 2 ‫ערוץ‬ 1 ‫ערוץ‬ ‫ישראלית‬ ‫טלויזיה‬ 2 ‫ערוץ‬ 10 ‫ערוץ‬ 10 ‫ערוץ‬ 2 ‫ערוץ‬ 16:00-00:0008:00-16:0000:00-08:00 ‫סכסוך‬ ‫סכסוך‬ ‫לא‬ ‫יהודים-ערבים‬ ‫יחסי‬
 42. 42. ‫בטלוויזיה‬ ‫שידור‬ ‫לרצועות‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילות‬ ‫הרדיו‬ ‫ברשתות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יולי‬ – ‫מאי‬2008 42 27% 58% 23% 35% 46% 38% 64% 21% 23% 44% 38% 9% 21% 31% 45% 28% 16% 0 10 20 30 40 50 60 ‫צה"ל‬ ‫גלי‬ ‫ב‬ ‫רשת‬ ‫צה"ל‬ ‫גלי‬ ‫ב‬ ‫רשת‬ ‫צה"ל‬ ‫גלי‬ ‫ב‬ ‫רשת‬ 16:00-00:0008:00-16:0000:00-08:00 ‫יהודים-ערבים‬ ‫יחסי‬ ‫סכסוך‬ ‫סכסוך‬ ‫לא‬
 43. 43. ‫איום‬ ‫לא‬ / ‫לאיום‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילים‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫בערוצי‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יוני‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008 43 37% 56% 27%50% 89% 50% 67% 60%63% 79%50% 50% 28%50% 72% 63% 44% 73% 50% 11%50% 33% 40% 37% 21% 50% 50% 72% 50% 28% - 10 20 30 40 50 60 70 80 '‫יוני-אוג‬ 2006 '‫ספט'-נוב‬ 2006 '‫דצמ‬ '‫6002-פבר‬ 2007 -‫מרץ‬ 2007‫מאי‬ ‫מאי-יולי‬ 2008 '‫יוני-אוג‬ 2006 '‫ספט'-נוב‬ 2006 '‫דצמ‬ '‫6002-פבר‬ 2007 -‫מרץ‬ 2007‫מאי‬ ‫מאי-יולי‬ 2008 '‫יוני-אוג‬ 2006 '‫ספט'-נוב‬ 2006 '‫דצמ‬ '‫6002-פבר‬ 2007 -‫מרץ‬ 2007‫מאי‬ ‫מאי-יולי‬ 2008 1 ‫ערוץ‬ 2 ‫ערוץ‬ 10 ‫ערוץ‬ ‫אייטמים‬ ‫איום‬ ‫איום‬ ‫לא‬
 44. 44. ‫איום‬ ‫לא‬ / ‫לאיום‬ ‫בחלוקה‬ ‫המובילות‬ ‫הרדיו‬ ‫ברשתות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יוני‬2006‫מאי‬ -2007‫יולי‬ – ‫מאי‬ ,2008 44 51% 49% 53% 40% 47% 43% 46% 63% 34% 46% 49% 51% 47% 60% 53% 57% 54% 37% 66% 54% - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2006 '‫יוני-אוג‬ '‫ספט'-נוב‬ 2006 -2006 '‫דצמ‬ 2007 '‫פבר‬ 2007‫מרץ-מאי‬ 2008 ‫מאי-יולי‬ 2006 '‫יוני-אוג‬ '‫ספט'-נוב‬ 2006 -2006 '‫דצמ‬ 2007 '‫פבר‬ 2007‫מרץ-מאי‬ 2008 ‫מאי-יולי‬ ‫צה"ל‬ ‫גלי‬ ‫ב‬ ‫רשת‬ ‫אייטמים‬ ‫איום‬ ‫איום‬ ‫לא‬
 45. 45. ‫תחומים‬ ‫לפי‬ ‫המובילים‬ ‫המשודרת‬ ‫בתקשורת‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יולי‬ – ‫מאי‬2008 45 ‫הטלוויזיה‬ ‫ערוצי‬ ‫אייטמים‬ 70 ‫סה"כ‬ ‫ספורט‬ ‫אייטמים‬ 1 1% ‫בריאות‬ ‫אייטמים‬ 2 3% ‫תרבות‬ ‫אייטמים‬ 3 4% ‫תעבורה‬ ‫אייטמים‬ 3 4% ‫ורווחה‬ ‫חינוך‬ ‫אייטמים‬ 11 16% ‫אחר‬ ‫אייטמים‬ 13 19% ‫אקטואליה‬ ‫אייטמים‬ 37 53% ‫הרדיו‬ ‫רשתות‬ ‫אייטמים‬ 137 ‫סה"כ‬ ‫ספורט‬ ‫אייטמים‬ 6 4% ‫אחר‬ ‫אייטמים‬ 5 4% ‫בריאות‬ ‫אייטמים‬ 4 3% ‫תעבורה‬ ‫אייטמים‬ 1 1% ‫כלכלה‬ ‫אייטמים‬ 8 6% ‫תרבות‬ ‫אייטמים‬ 9 7% ‫ורווחה‬ ‫חינוך‬ ‫אייטמים‬ 26 19% ‫אקטואליה‬ ‫אייטמים‬ 78 56%
 46. 46. ‫מובילים‬ ‫דוברים‬ ‫לפי‬ ‫המשודרת‬ ‫בתקשורת‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫יולי‬ – ‫מאי‬2008 46 52 12 12 8 7 6 5 3 2 2 2 2 0 10 20 30 40 50 60 ‫ת‬‫ס‬‫נ‬‫כ‬ ‫ר‬‫ב‬‫ח‬ ‫ד‬"‫ו‬‫ע‬‫ו‬‫י‬‫ד‬‫ר‬ ‫ן‬‫ר‬‫ד‬‫ש‬ ‫ה‬‫י‬‫ז‬‫י‬‫ו‬‫ו‬‫ל‬‫ט‬ ‫ב‬‫ת‬‫כ‬ ‫ה‬‫י‬‫מ‬‫ד‬‫ק‬‫א‬ ‫ש‬‫י‬‫א‬ ‫ב‬‫ק‬‫ע‬‫מ‬‫ה‬ ‫ת‬‫ד‬‫ע‬‫ו‬‫ר‬"‫ו‬‫י‬ ‫ר‬‫ש‬ ‫ו‬‫פ‬‫י‬‫ב‬ ‫י‬‫ב‬‫ר‬‫ע‬-‫י‬‫ד‬‫ו‬‫ה‬‫י‬‫ה‬ ‫ז‬‫כ‬‫ר‬‫מ‬‫ה‬ ‫ל‬‫ה‬‫נ‬‫מ‬ ‫ם‬‫י‬‫ק‬‫ס‬‫ע‬ ‫ת‬‫ש‬‫א‬ ‫ת‬/‫י‬‫א‬‫מ‬‫ב‬ ‫ה‬‫י‬‫י‬‫ר‬‫י‬‫ע‬/ ‫ה‬‫צ‬‫ע‬‫ו‬‫מ‬ ‫ר‬‫ב‬‫ח‬ ‫ה‬‫ת‬‫ו‬‫מ‬‫ע‬ ‫ת‬‫ז‬‫כ‬‫ר‬‫ת‬‫י‬‫ל‬‫כ‬‫ר‬‫ד‬‫א‬ ‫ל‬‫ג‬‫ר‬‫ו‬‫ד‬‫כ‬ ‫ת‬‫צ‬‫ו‬‫ב‬‫ק‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫ם‬‫י‬‫ל‬‫ע‬‫ב‬ ‫ה‬‫ת‬‫ו‬‫מ‬‫ע‬ ‫ת‬‫ר‬‫ב‬‫ו‬‫ד‬ ‫ר‬‫מ‬‫ז‬ ‫ן‬‫י‬‫נ‬‫כ‬‫ס‬ ‫י‬‫נ‬‫ב‬ ‫ר‬"‫ו‬‫י‬ ‫צ‬"‫ח‬‫י‬ ‫ן‬‫ל‬‫כ‬‫ל‬‫כ‬ ‫ל‬‫ב‬‫י‬‫ט‬‫ס‬‫פ‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫י‬‫ת‬‫ו‬‫נ‬‫מ‬‫ו‬‫א‬ ‫ל‬‫ה‬‫נ‬‫מ‬ ‫ר‬‫פ‬‫ס‬ ‫ת‬‫י‬‫ב‬ ‫ל‬‫ה‬‫נ‬‫מ‬ ‫ר‬‫ז‬‫ג‬‫מ‬‫ב‬ ‫י‬‫ל‬‫כ‬‫ל‬‫כ‬ ‫ח‬‫ו‬‫ת‬‫י‬‫פ‬‫ל‬ ‫ת‬‫ו‬‫ש‬ ‫ר‬‫ה‬ ‫ל‬‫ה‬‫נ‬‫מ‬ ‫ר‬‫ר‬‫ו‬‫ש‬ ‫מ‬ ‫ן‬‫ו‬‫ת‬‫י‬‫ע‬‫ב‬ ‫ך‬‫ר‬‫ו‬‫ע‬ ‫ן‬‫ג‬‫ס‬ ‫י‬‫א‬‫ק‬‫י‬‫ט‬‫ס‬‫י‬‫ט‬‫ט‬‫ס‬‫ה‬‫י‬‫ר‬‫י‬‫ע‬ ‫ד‬‫ב‬‫ו‬‫ע‬ ‫ת‬‫י‬‫ל‬‫א‬‫י‬‫צ‬‫ו‬‫ס‬ ‫ת‬‫ד‬‫ב‬‫ו‬‫ע‬‫ר‬‫י‬‫ע‬ ‫ש‬‫א‬‫ר‬ ‫א‬‫פ‬‫ו‬‫ר‬‫ת‬‫י‬/‫נ‬‫ק‬‫ח‬‫ש‬
 47. 47. •‫יולי‬ – ‫מאי‬ ‫חודשים‬ ‫במהלך‬ ‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫ישראל‬ ‫ערביי‬ ‫סיקור‬ ‫מבדיקת‬2008 ‫)יוני‬ ‫שנבדקה‬ ‫לשנה‬ ‫ובהשוואה‬2006‫מאי‬ –2007‫הסיקור‬ ‫שכמות‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ( ‫על‬ ‫עולה‬ ‫ואינה‬ ‫מאוד‬ ‫נמוכה‬ ‫עדיין‬1%‫בתקשורת‬ ‫שהתפרסמו‬ ‫הכתבות‬ ‫כל‬ ‫מסך‬ ‫הסיקור‬ ‫מממוצע‬ ‫גבוה‬ ‫שנבדק‬ ‫ברבעון‬ ‫שהסיקור‬ ‫בכך‬ ‫להתנחם‬ ‫אולי‬ ‫ניתן‬ .‫הכתובה‬ ‫)גרף‬ ‫הקודמת‬ ‫בשנה‬4.( •‫במחקר‬ ‫שנבדקו‬ ‫האחרונים‬ ‫הרבעונים‬ ‫לשני‬ ‫זה‬ ‫ברבעון‬ ‫הסיקור‬ ‫נושאי‬ ‫השוואת‬ ‫את‬ ‫המסקרים‬ ‫אייטמים‬ – ‫שינוי‬ ‫אין‬ ‫הסיקור‬ ‫תמהיל‬ ‫מבחינת‬ ‫כי‬ ‫מראה‬ ,‫הקודם‬ ,‫מסעדות‬ ,‫תרבות‬ ‫מופעי‬ ,‫דרכים‬ ‫)תאונות‬ ‫לסכסוך‬ ‫הקשר‬ ‫ללא‬ ‫הערבית‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫וכו‬ ‫שונים‬ ‫בתחומים‬ ‫שונות‬ ‫יוזמות‬'‫המגזר‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬ ‫אח"כ‬ ,‫הסיקור‬ ‫למירב‬ ‫זוכים‬ ( -‫הישראלי‬ ‫לסכסוך‬ ‫בהקשר‬ ‫הערבית‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫סיקור‬ ‫ולבסוף‬ ‫הערבי‬ ‫לזה‬ ‫היהודי‬ ‫וכו‬ ‫טרור‬ ‫לאירגוני‬ ‫המסייעים‬ ‫ישראל‬ ‫)ערביי‬ ‫פלסטיני‬'‫הוא‬ ‫המעודד‬ ‫הנתון‬ .( ‫)בין‬ ‫לסכסוך‬ ‫בהקשר‬ ‫שלא‬ ‫באוכלוסיה‬ ‫שעסקו‬ ‫הכתבות‬ ‫אחוז‬ ‫הנוכחי‬ ‫שברבעון‬ ‫וכו‬ ‫אורז‬ ‫מפעל‬ ‫בעלי‬ ‫עם‬ ‫ראיון‬ ,‫במגזר‬ ‫פופלארית‬ ‫רדיו‬ ‫תחנת‬ ‫על‬ ‫כתבות‬ ‫היתר‬', ( ‫ניתן‬ ‫זו‬ ‫עלייה‬ .‫בעיתונים‬ ‫קיבלו‬ ‫שהן‬ ‫השטח‬ ‫גם‬ ‫וכך‬ ‫הסיקור‬ ‫ממחצית‬ ‫ללמעלה‬ ‫עלה‬ ‫)גרפים‬ "‫אחרונות‬ ‫"ידיעות‬ ‫מלבד‬ ‫העיתונים‬ ‫בכל‬ ‫לראות‬9-10,5-6( •‫וניתן‬ ‫הערבית‬ ‫לאוכלוסיה‬ ‫מקום‬ ‫הרבה‬ ‫הכי‬ ‫נותן‬ ‫אשר‬ ‫העיתון‬ ‫עדיין‬ ‫הוא‬ "‫"הארץ‬ ‫ב"ידיעות‬ .‫שנבדקו‬ ‫הקודמים‬ ‫הרבעונים‬ ‫לעומת‬ ‫הנוכחי‬ ‫ברבעון‬ ‫עליה‬ ‫לראות‬ ‫שנבדק‬ ‫האחרון‬ ‫לרבעון‬ ‫בהשוואה‬ ‫הכתבות‬ ‫בכמות‬ ‫ירידה‬ ‫ישנה‬ "‫ו"מעריב‬ "‫אחרונות‬ ‫)גרפים‬ ‫קטנה‬ ‫עלייה‬ ‫ישנה‬ ‫השנתי‬ ‫לממוצע‬ ‫בהשוואה‬ ‫אך‬ ,‫הקודמת‬ ‫בתקופה‬7-8( 47 ‫כתובה‬ ‫עיתונות‬ – ‫מסקנות‬
 48. 48. •‫הערבי‬ ‫למיעוט‬ ‫ביותר‬ ‫הרב‬ ‫הסיקור‬ ‫שטח‬ ,"‫"גלובס‬ ‫מלבד‬ ‫העיתונים‬ ‫בכל‬ ,‫כצפוי‬ "-‫ל‬ ‫הנחשבות‬ ‫העיתון‬ ‫בכותרות‬ ‫נמצא‬Hard News‫ייכנסו‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫לשם‬ ‫שכן‬ " ‫"ידיעות‬ ‫של‬ ‫הכלכלה‬ ‫במוספי‬ .‫יהודים-ערבים‬ ‫וביחסי‬ ‫בסכסוך‬ ‫העוסקות‬ ‫ידיעות‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫שלא‬ ‫חשיפה‬ ‫של‬ ‫זעום‬ ‫אחוז‬ ‫הערבי‬ ‫המגזר‬ ‫מקבל‬ "‫ו"מעריב‬ "‫אחרונות‬ 0.2%‫)גרפים‬ ‫כלכליים‬ ‫בנושאים‬ ‫הכתבות‬ ‫מסך‬11-13.( •‫הערבי‬ ‫למיעוט‬ ‫בהתייחסות‬ ‫מהותיים‬ ‫הבדלים‬ ‫מראה‬ ‫השונים‬ ‫העיתונים‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬ ‫שטח‬ ‫את‬ ‫נותנים‬ "‫"הארץ‬ ‫בעיתון‬ .‫ופיוס‬ ‫הפלילי‬ ‫התחום‬ ,‫אפליה‬ ‫של‬ ‫בהקשרים‬ ‫ומצב‬ ‫החינוך‬ ‫מצב‬ ‫על‬ ‫כתבות‬ ‫)עם‬ ‫המגזר‬ ‫אפליית‬ ‫לנושא‬ ‫ביותר‬ ‫הרב‬ ‫הסיקור‬ ‫התחום‬ ‫על‬ ,‫העיתונים‬ ‫לשאר‬ ‫בהשוואה‬ ,‫דגש‬ ‫שם‬ "‫"מעריב‬ ,(‫במגזר‬ ‫התעסוקה‬ ‫הרב‬ ‫הסיקור‬ ‫שטח‬ ‫את‬ ‫שנותן‬ ‫העיתון‬ ‫הוא‬ "‫אחרונות‬ ‫"ידיעות‬ ‫דווקא‬ ‫ואילו‬ ‫הפלילי‬ ‫ועל‬ ,‫ויהודים‬ ‫ערבים‬ ‫ילדים‬ ‫של‬ ‫משותף‬ ‫כדורגל‬ ‫אימון‬ ‫כגון‬ ‫כתבות‬ ‫)עם‬ ‫פיוס‬ ‫ליוזמות‬ ‫)גרף‬ (‫בחו"ל‬ ‫הישראלית‬ ‫מההסברה‬ ‫חלק‬ ‫המהווה‬ ‫למשפטים‬ ‫דוקטור‬16.( •‫הסיקור‬ ‫אחוז‬ ‫הגדולים‬ ‫שבעיתונים‬ ‫היא‬ ‫הקודם‬ ‫מהמחקר‬ ‫שעלתה‬ ‫מפתיעה‬ ‫מסקנה‬ ‫הערבי‬ ‫המיעוט‬ ‫של‬‫שלא‬-‫כ‬ ‫בממוצע‬ ‫הוא‬ ‫מאיים‬ ‫באופן‬60%‫ממשיכה‬ ‫זו‬ ‫מגמה‬ . ‫שאינן‬ ‫הכתבות‬ ‫בכמות‬ ‫עלייה‬ ‫ישנה‬ ‫העיתונים‬ ‫בכל‬ ‫כאשר‬ ‫הנוכחי‬ ‫ברבעון‬ ‫גם‬ ‫כאשר‬ ,‫זהה‬ ‫הסיקור‬ ‫תמהיל‬ "‫ו"מעריב‬ "‫אחרונות‬ ‫ב"ידיעות‬ .‫כמאיימות‬ ‫נחשבות‬ 63%-‫ו‬ ‫מאיימות‬ ‫שאינן‬ ‫כתבות‬ ‫הן‬ ‫מהסיקור‬37%‫פן‬ ‫המציגות‬ ‫כתבות‬ ‫הן‬ ‫מהסיקור‬ ‫)גרפים‬ ‫זו‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫של‬ ‫מאיים‬17-18( 48 ‫כתובה‬ ‫עיתונות‬ – ‫מסקנות‬
 49. 49. •‫מקבל‬ ‫האקטואליה‬ ‫שתחום‬ ‫מראה‬ ‫לנושאים‬ ‫הכתובה‬ ‫בעיתונות‬ ‫הסיקור‬ ‫התפלגות‬ ‫והשלישי‬ ‫השני‬ ‫במקומות‬ .‫סיקור‬ ‫בשטח‬ ‫וגם‬ ‫כתבות‬ ‫בכמות‬ ‫גם‬ ‫הסיקור‬ ‫מירב‬ ‫את‬ ‫)גרף‬ ‫זהה‬ ‫כמעט‬ ‫באופן‬ ‫המסוקרים‬ ‫ורווחה‬ ‫וחינוך‬ ‫תרבות‬ ‫התחומים‬ ‫נמצאים‬19.( •‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫הם‬ ,‫העיתון‬ ‫כתבי‬ ‫את‬ ‫להוציא‬ ,‫היומית‬ ‫בעיתונות‬ ‫העיקריים‬ ‫הדוברים‬ ‫בנוגע‬ ‫המתבטאות‬ ‫הערבי‬ ‫במגזר‬ ‫ביותר‬ ‫הבולטות‬ ‫הדמויות‬ ‫שהם‬ ,‫הערביים‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫לאחר‬ .‫בישראל‬ ‫הערבים‬ ‫של‬ ‫ולמצבם‬ ‫פלשתיני‬ ‫הישראלי‬ ‫לסכסוך‬ ‫בריאות‬ ‫בנושאי‬ ‫בד"כ‬ ‫המרואיינים‬ ‫רופאים‬ ‫של‬ ‫יחסית‬ ‫מרשימה‬ ‫הופעה‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ -‫מ‬ ‫בפחות‬ ‫התחתונה‬ ‫בשורה‬ .‫שונים‬50%‫הערבי‬ ‫למגזר‬ ‫הנוגעות‬ ‫מהכתבות‬ ‫)גרף‬ ‫המגזר‬ ‫לבני/בנות‬ ‫ביטוי‬ ‫מקום‬ ‫היומיים‬ ‫העיתונים‬ ‫נותנים‬20.( 49 ‫כתובה‬ ‫עיתונות‬ – ‫מסקנות‬
 50. 50. •‫בין‬ .‫באינטרנט‬ ‫היה‬ ‫הערבי‬ ‫המיעוט‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הרב‬ ‫הסיקור‬ ,‫הקודם‬ ‫המחקר‬ ‫במהלך‬ ‫מאי‬ – ‫מרץ‬ ‫החודשים‬2007–‫לכ‬ ‫עלה‬ ‫והוא‬ ‫הסיקור‬ ‫באחוז‬ ‫דרמטי‬ ‫גידול‬ ‫היה‬5.66%‫מסך‬ ) ‫הכללי‬ ‫הסיקור‬910‫בכל‬ ‫הסיקור‬ ‫בכמות‬ ‫דרסטית‬ ‫ירידה‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫הנוכחי‬ ‫ברבעון‬ .(‫כתבות‬ ) ‫ביותר‬ ‫הנמוך‬ ‫הכתבות‬ ‫מספר‬ ‫עם‬ ‫שנבדקו‬ ‫האתרים‬256‫ביותר‬ ‫הגדולה‬ ‫הצניחה‬ .(‫כתבות‬ " ‫באתר‬ ‫היא‬nrg‫כמעט‬ ‫של‬ ‫)ירידה‬ "8%‫ביותר‬ ‫והקטנה‬ (‫שנבדק‬ ‫הקודם‬ ‫לרבעון‬ ‫בהשוואה‬ ‫של‬ ‫)ירידה‬ "‫"וואלה‬ ‫באתר‬2.5%‫זאת‬ ‫למרות‬ ,(‫שנבדק‬ ‫הקודם‬ ‫לרבעון‬ ‫בהשוואה‬ ‫בסיקור‬ "nrg) ‫הערבית‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫של‬ ‫הסיקור‬ ‫בכמות‬ ‫המוביל‬ ‫האתר‬ ‫עדיין‬ ‫הוא‬ "118(‫כתבות‬ ‫)גרפים‬22,24-26.( •‫הערבי-פלשתיני‬ ‫לסכסוך‬ ‫בהקשר‬ ‫בעיקר‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫הערבית‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫קיבלה‬ ‫זה‬ ‫ברבעון‬ ‫"ידיעות‬ ‫שם‬ ,‫הכתובה‬ ‫מהעיתונות‬ ‫בשונה‬ .‫לסכסוך‬ ‫קשורים‬ ‫שאינם‬ ‫בנושאים‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫ההפך‬ ‫בדיוק‬ "‫"מעריב‬ ‫ואילו‬ ‫למיניהן‬ ‫שלום‬ ‫יוזמות‬ ‫הרבה‬ ‫הכי‬ ‫שמסקר‬ ‫זה‬ ‫הוא‬ "‫אחרונות‬ -‫ב‬"nrg”"-‫ו‬ynet‫הגבוה‬ ‫באחוז‬ ‫מסקר‬ "‫"וואלה‬ .‫זהה‬ ‫הוא‬ ‫פיוס‬ ‫של‬ ‫יוזמות‬ ‫סיקור‬ ‫אחוז‬ " ‫)גרף‬ ‫בישראל‬ ‫הערבי‬ ‫המיעוט‬ ‫לאפליית‬ ‫הקשורים‬ ‫עניינים‬ ‫ביותר‬28.( •‫משמעותי‬ ‫הבדל‬ ‫נמצא‬ ‫לא‬ ‫השונים‬ ‫האתרים‬ ‫בין‬ ‫בהשוואה‬ ‫הקודם‬ ‫המחקר‬ ‫במהלך‬ ‫אך‬ ‫זה‬ ‫ברבעון‬ ‫גם‬ ‫ממשיכה‬ ‫זו‬ ‫מגמה‬ ,‫איום‬ ‫לאיום/לא‬ ‫בחלוקה‬ ‫הערבי‬ ‫למיעוט‬ ‫בהתייחסות‬ "-‫שב‬ ‫לציין‬ ‫יש‬nrg‫)גרף‬ ‫איום‬ ‫מהווים‬ ‫שאינם‬ ‫באייטמים‬ ‫עלייה‬ ‫ישנה‬ "‫וב-"וואלה‬ "29.( 50 ‫אינטרנט‬ – ‫מסקנות‬
 51. 51. •‫ביותר‬ ‫הבולט‬ ‫הוא‬ ‫האקטואליה‬ ‫תחום‬ ,‫הכתובה‬ ‫בעיתונות‬ ‫כמו‬ ,‫באינטרנט‬ ‫גם‬ )62%‫עם‬ ‫ורווחה‬ ‫חינוך‬ ‫תחום‬ ,‫גדול‬ ‫בהפרש‬ ,‫ולאחריו‬ (‫מהסיקור‬13%.‫מהסיקור‬ ,‫שהותקף‬ ‫רופא‬ ,‫שונות‬ ‫תאונות‬ ‫על‬ ‫)כתבות‬ ‫השלישי‬ ‫למקום‬ ‫הגיע‬ ‫אחר‬ ‫תחום‬ ‫וכו‬ ‫הערבי‬ ‫למגזר‬ ‫מירס‬ ‫תקציב‬'‫עם‬ (11%‫)גרף‬ ‫מהסיקור‬30.( •-‫ל‬ ‫במעל‬ ,‫הכתובה‬ ‫לתקשורת‬ ‫בניגוד‬60%‫דובר‬ ‫ישנו‬ ‫באינטרנט‬ ‫מהכתבות‬ ‫מהסיעות‬ ‫)בעיקר‬ ‫ערבים‬ ‫כנסת‬ ‫חברי‬ ‫הם‬ ‫הדוברים‬ ‫רוב‬ ‫כאן‬ ‫גם‬ .‫הערבי‬ ‫מהמגזר‬ ‫אין‬ ,‫באינטרנט‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ .(‫טיבי‬ ‫אחמד‬ ‫ח"כ‬ ‫הוא‬ ‫ביותר‬ ‫הבולט‬ ‫כאשר‬ ‫הערביות‬ ‫אג‬ ‫מטרת‬ ‫שכן‬ ‫חשוב‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫נתון‬ ,‫חופשיים‬ ‫מקצועות‬ ‫בעלי‬ ‫דוברים‬ ‫כמעט‬'‫היא‬ ‫נדה‬ ‫נסיון‬ ‫לעשות‬ ‫יש‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫חיובי‬ ‫באופן‬ ‫הערבית‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫ייצוג‬ ‫את‬ ‫ולהגדיל‬ ‫לנסות‬ ‫)גרף‬ ‫האינטרנט‬ ‫לאתרי‬ ‫שונים‬ ‫ממקצועות‬ ‫דוברים‬ ‫ולהחדיר‬31.( 51 ‫אינטרנט‬ – ‫מסקנות‬
 52. 52. •‫הערבי‬ ‫למיעוט‬ ‫ההתייחסות‬ ‫כאן‬ ‫אך‬ ,‫הכתובה‬ ‫לתקשורת‬ ‫דומה‬ ‫המשודרת‬ ‫בתקשורת‬ ‫המצב‬ ‫אך‬ ‫ירד‬ ‫הערבית‬ ‫לאוכלוסיה‬ ‫הסיקור‬ ,‫הקודם‬ ‫במחקר‬ ‫האחרון‬ ‫לרבעון‬ ‫בהשוואה‬ .‫יותר‬ ‫נמוכה‬ ) ‫השנתי‬ ‫מהממוצע‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫הוא‬0.68%‫היה‬ ‫הסיקור‬ ‫שיא‬ ‫הקודם‬ ‫במחקר‬ (‫הסיקור‬ ‫מסך‬ ‫מאי‬ – ‫במרץ‬2007‫מעל‬ ‫מעט‬ ,1%‫לנובמבר‬ ‫ספטמבר‬ ‫שבין‬ ‫ברבעון‬ ‫ואילו‬2006‫אחוז‬ ‫על‬ ‫עמד‬ ‫הסיקור‬0.28%‫)גרף‬33.( •) ‫יהודים-ערבים‬ ‫יחסי‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫ברבעון‬ ‫ביותר‬ ‫המסוקר‬ ‫הנושא‬37%‫הסכסוך‬ ‫נושא‬ ‫אחריו‬ ,( )33%) ‫לסכסוך‬ ‫קשורים‬ ‫שאינם‬ ‫אייטמים‬ ‫ולבסוף‬ (30%‫התחומים‬ ‫של‬ ‫הסיקור‬ ‫אחוז‬ .( ‫ברבעונים‬ ‫כמו‬ .‫שנבדקו‬ ‫הקודמים‬ ‫הרבעונים‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫ברבעון‬ ‫השונים‬ ‫ופחות‬ (‫ופנימי‬ ‫)חיצוני‬ ‫הסכסוך‬ ‫בנושא‬ ‫יותר‬ ‫לעסוק‬ ‫מעדיפה‬ ‫המשודרת‬ ‫התקשורת‬ ‫הקודמים‬ ‫)גרף‬ ‫מהשורה‬ ‫כאדם‬ ‫בערבי‬ ‫שעוסקים‬ ‫באייטמים‬34.( •‫האחרון‬ ‫לרבעון‬ ‫בהשוואה‬ ,‫הערבי‬ ‫המיעוט‬ ‫בסיקור‬ ‫ירידה‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ,‫הטלוויזיה‬ ‫בערוצי‬ ‫ערוץ‬ ,‫הנוכחי‬ ‫ברבעון‬ .‫שנבדק‬2‫משתווה‬ ‫זו‬ ‫באוכלוסיה‬ ‫פחות‬ ‫הכי‬ ‫שעסק‬ ‫זה‬ ‫היה‬ ‫בעבר‬ ‫אשר‬ ‫לערוץ‬1) ‫אייטמים‬ ‫כמות‬ ‫מבחינת‬25- ‫ו‬26‫ערוץ‬ ‫ואילו‬ (‫בהתאמה‬10‫עם‬ ‫מקומו‬ ‫את‬ ‫תופס‬ 19‫ב‬ ‫ברשת‬ .‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫במשך‬ ,‫הערבי‬ ‫במיעוט‬ ‫עוסקים‬ ‫אשר‬ ‫אייטמים‬'‫עלייה‬ ‫ישנה‬ ‫דצמבר‬ ‫)מלבד‬ ‫הקודם‬ ‫במחקר‬ ‫שנבדקו‬ ‫לרבעונים‬ ‫בהשוואה‬ ‫הסיקור‬ ‫באחוז‬06'‫פברואר‬ – 07'‫אך‬ ‫הקודם‬ ‫במחקר‬ ‫שנבדק‬ ‫האחרון‬ ‫לרבעון‬ ‫בהשוואה‬ ‫בסיקור‬ ‫ירידה‬ ‫יש‬ ‫צה"ל‬ ‫בגלי‬ ‫ואילו‬ ( ‫)גרפים‬ ‫הכללי‬ ‫מהממוצע‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫הסיקור‬35-36.( 52 ‫משודרת‬ ‫תקשורת‬ – ‫מסקנות‬
 53. 53. •‫לא‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫ערוצי‬ ‫את‬ ‫העסיקה‬ ‫יהודים-ערבים‬ ‫יחסים‬ ‫בתוך‬ ‫תחום‬ ‫תת‬ ‫המהווה‬ ‫האפליה‬ ‫בערוץ‬ ‫היה‬ ‫הסיקור‬ ‫מירב‬ ‫כאשר‬ ,‫יחסי‬ ‫באופן‬ ,‫מעט‬10)57%-‫יהודים‬ ‫יחסי‬ ‫על‬ ‫מהאייטמים‬ ‫בערוץ‬ ‫היה‬ ‫ומיעוטו‬ (‫המגזר‬ ‫באפליית‬ ‫עסקו‬ ‫ערבים‬2)42%‫ערוץ‬ ,(2‫שעסק‬ ‫היחידי‬ ‫הוא‬ ‫בפעילות‬ ‫העוסקים‬ ‫אייטמים‬ ‫שני‬ ‫עם‬ ‫פלסטיני‬ -‫הישראלי‬ ‫הסכסוך‬ ‫של‬ ‫בהקשר‬ ‫הפיוס‬ ‫בנושא‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫הנוכחי‬ ‫ברבעון‬ .‫ארד‬ ‫ורון‬ ‫שליט‬ ‫גלעד‬ ‫של‬ ‫שיחרורם‬ ‫למען‬ ‫המגזר‬ ‫אנשי‬ ‫)גרף‬ ‫הפלילי‬ ‫בהקשר‬ ‫הערבי‬ ‫במגזר‬ ‫העוסקים‬ ‫אייטמים‬39.( •‫נושא‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫מדגישה‬ ‫הטלוויזיה‬ ,‫העיתונות‬ ‫שלעומת‬ ‫לראות‬ ‫היה‬ ‫ניתן‬ ,‫הקודם‬ ‫במחקר‬ ‫הקודמים‬ ‫הרבעונים‬ ‫מכל‬ ‫בשונה‬ ‫זה‬ ‫ברבעון‬ .‫השני‬ ‫בערוץ‬ ‫במיוחד‬ ‫בולטה‬ ‫זו‬ ‫מגמה‬ .‫האיום‬ ‫בערוץ‬ ‫הסיקור‬ ‫אחוז‬ ‫שנבדקו‬2.‫מאיים‬ ‫נתפס‬ ‫שאינו‬ ‫הסיקור‬ ‫לאחוז‬ ‫שווה‬ ‫כמאיים‬ ‫הנתפס‬ , ‫בערוץ‬ ‫זהה‬ ‫המצב‬1.‫זה‬ ‫בערוץ‬ ‫מאוזן‬ ‫סיקור‬ ‫לראות‬ ‫היה‬ ‫ניתן‬ ‫בעבר‬ ‫שכן‬ ‫חידוש‬ ‫אינו‬ ‫זהו‬ ‫אך‬ ‫ערוץ‬ ‫בעבר‬ ‫וכמו‬10‫עם‬ ‫הערוצים‬ ‫לשאר‬ ‫בהשוואה‬ ‫ביותר‬ ‫החיובי‬ ‫הוא‬63%‫שאינו‬ ‫מהסיקור‬ ‫שנבדקו‬ ‫הקודמים‬ ‫לרבעונים‬ ‫ביחס‬ ‫מהותי‬ ‫הבדל‬ ‫אין‬ ‫הרדיו‬ ‫ברשתות‬ .‫כמאיים‬ ‫נתפס‬ ‫)גרף‬43-44.( •) ‫המוביל‬ ‫התחום‬ ‫הוא‬ ‫אקטואליה‬ ‫והרדיו‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫בערוצי‬ ‫גם‬53%-‫ו‬56%‫חינוך‬ (‫בהתאמה‬ ) ‫המשודרת‬ ‫בתקשורת‬ ‫הבא‬ ‫הברור‬ ‫התחום‬ ‫הוא‬ ‫ורווחה‬16%-‫ו‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫בערוצי‬19% -‫כ‬ ‫מהווה‬ ‫הערבי‬ ‫למגזר‬ ‫בקשר‬ ‫הכלכלה‬ ‫שתחום‬ ‫לראות‬ ‫מעניין‬ .(‫הרדיו‬ ‫ברשתות‬6%‫מהסיקור‬ ‫)גרף‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫כלשהי‬ ‫להתייחסות‬ ‫זוכה‬ ‫לא‬ ‫איך‬ ,‫ברדיו‬45.( 53 ‫משודרת‬ ‫תקשורת‬ – ‫מסקנות‬
 54. 54. •‫במחקר‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫בערוצי‬ ‫איום‬ ‫כאיום/לא‬ ‫הערבי‬ ‫המיעוט‬ ‫סיקור‬ ‫של‬ ‫מבדיקה‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫מדגישה‬ ‫הטלוויזיה‬ ,‫העיתונות‬ ‫שלעומת‬ ‫לראות‬ ‫היה‬ ‫ניתן‬ ,‫הקודם‬ ‫הרבעונים‬ ‫מכל‬ ‫בשונה‬ ‫זה‬ ‫ברבעון‬ .‫השני‬ ‫בערוץ‬ ‫במיוחד‬ ‫בולטה‬ ‫זו‬ ‫מגמה‬ .‫האיום‬ ‫בערוץ‬ ‫הסיקור‬ ‫אחוז‬ ‫שנבדקו‬ ‫הקודמים‬2‫הסיקור‬ ‫לאחוז‬ ‫שווה‬ ‫כמאיים‬ ‫הנתפס‬ , ‫בערוץ‬ ‫זהה‬ ‫המצב‬ .‫מאיים‬ ‫נתפס‬ ‫שאינו‬1‫היה‬ ‫ניתן‬ ‫בעבר‬ ‫שכן‬ ‫חידוש‬ ‫אינו‬ ‫זהו‬ ‫אך‬ ‫ערוץ‬ ‫בעבר‬ ‫וכמו‬ .‫זה‬ ‫בערוץ‬ ‫מאוזן‬ ‫סיקור‬ ‫לראות‬10‫בהשוואה‬ ‫ביותר‬ ‫החיובי‬ ‫הוא‬ ‫עם‬ ‫הערוצים‬ ‫לשאר‬63%‫אין‬ ‫הרדיו‬ ‫ברשתות‬ .‫כמאיים‬ ‫נתפס‬ ‫שאינו‬ ‫מהסיקור‬ ‫)גרף‬ ‫שנבדקו‬ ‫הקודמים‬ ‫לרבעונים‬ ‫ביחס‬ ‫מהותי‬ ‫הבדל‬43-44.( •) ‫המוביל‬ ‫התחום‬ ‫הוא‬ ‫אקטואליה‬ ‫והרדיו‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫בערוצי‬ ‫גם‬53%-‫ו‬56% ) ‫המשודרת‬ ‫בתקשורת‬ ‫הבא‬ ‫הברור‬ ‫התחום‬ ‫הוא‬ ‫ורווחה‬ ‫חינוך‬ (‫בהתאמה‬16% -‫ו‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫בערוצי‬19%‫בקשר‬ ‫הכלכלה‬ ‫שתחום‬ ‫לראות‬ ‫מעניין‬ .(‫הרדיו‬ ‫ברשתות‬ -‫כ‬ ‫מהווה‬ ‫הערבי‬ ‫למגזר‬6%‫כלשהי‬ ‫להתייחסות‬ ‫זוכה‬ ‫לא‬ ‫איך‬ ,‫ברדיו‬ ‫מהסיקור‬ ‫)גרף‬ ‫בטלוויזיה‬45.( 54 ‫משודרת‬ ‫תקשורת‬ – ‫מסקנות‬

×