Teknik menjawab-soalan-sains-bahagian-a-dan-b-upsr-111201115411-phpapp01

12,650 views

Published on

3 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
12,650
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
329
Actions
Shares
0
Downloads
661
Comments
3
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teknik menjawab-soalan-sains-bahagian-a-dan-b-upsr-111201115411-phpapp01

 1. 1. TEKNIKMENJAWAB
 2. 2. SAINS UPSR KOD KERTAS : 018 MASA : 1¼ JAM BAHAGIAN A: 30 Soalan Objektif (30 Markah / 30 Marks)BAHAGIAN B: 4 / 5 Soalan Subjektif (20 Markah / 20 Marks)
 3. 3. FORMAT MASIH SAMA SEPERTITAHUN LEPAS*DALAM DWIBAHASABOLEH MENJAWAB DALAM BAHASA INGGERIS BAHASA MALAYSIA B.MALAYSIA DAN B.INGGERIS
 4. 4. SEKSYEN ASECTION A
 5. 5.  PENGETAHUAN 1. fakta 2. istilah, 3. pengelasan 4. urutan 5. kaedah 6. konsep KEFAHAMAN 1. menterjemah 2. mentafsir 3. ekstrapolasi APLIKASI
 6. 6. CONTOH 1 (PENGETAHUAN :Fakta) [2002/02]Antara penyataan berikut yang manakahmenerangkan mengapa belalang tidak mati walaupunkepalanya dibenamkan ke dalam air selama duaminit?A Belalang mempunyai insangB Belalang boleh hidup dalam airC Belalang bernafas melalui kulitD Belalang mempunyai liang pernafasan diabdomen Jawapan: D
 7. 7. CONTOH 2 (PENGETAHUAN :Fakta) [1998/15]Seorang murid menemui sekeping papan di suatupadang rumput. Dia mengangkat papan tersebut danmendapati rumput di bawah papan itu berwarnakuning. Mengapakah rumput itu berwarna kuning?A Tidak cukup airB Kurang bertumbuhC Tidak menerima cahayaD Kurang menerima udara Jawapan : C
 8. 8. CONTOH 3 (PENGETAHUAN :Istilah) [2001/04]Apakah yang dimaksudkan dengan bahanlutcahaya?A Bahan yang tidak dapat ditembusi oleh cahayaB Bahan yang dapat ditembusi oleh sebahagian cahayaC Bahan yang dapat ditembusi oleh cahayasepenuhnyaD Bahan yang dapat ditembusi oleh cahaya yang sangat terang Jawapan : B
 9. 9. CONTOH 4 (PENGETAHUAN :Pengelasan)[2002/15]R - Buku, Kotak tisu, Kerusi kayuS - Pasu tanah liat, Periuk tanah liat, Batu bataT - Beg kulit, Kasut kulit, Baju buluU - Belon, Getah pemadam, Tayar keretaAntara kumpulan objek berikut yang manakah dalamkumpulan yang sama?A R dan SB R dan UC S dan TD T dan U Jawapan: B
 10. 10. CONTOH 5 (PENGETAHUAN :Urutan)[2002/12]Antara warna berikut yang manakah betultentang susunan warna-warna pelangi?A Ungu, hijau, biru, orenB Ungu, hijau, kuning, merahC Hijau, biru, merah, kuningD Indigo, oren, hijau, merah
 11. 11. P Q R S TRajah di atas menunjukkan fasa-fasa bulan P, Q, R, S dan T.Antara berikut yang manakah fasa-fasa bulan yang betul?A P, Q, T, S, RB P, R, S, T, QC P, S, T, Q, RD P, T, R, S, Q 2001 Soalan no. 8
 12. 12. K L M NK, L, M dan N dalam rajah menunjukkan fasa-fasa bulan. Antaraberikut yang manakah menunjukkan urutan fasa bulan yangbetul?A K, L, N, MB L, N, K, MC M, K, N, LD N, M, L, K 1998 soalan no. 7
 13. 13. SOALAN URUTAN•Nama-nama planet•Proses kitar semula kertas•Proses mengawet bahan makanan•Siratan makanan•Proses pertumbuhan biji benih•Perkembangan dunia teknologi
 14. 14. CONTOH 6 (PENGETAHUAN :Kaedah)[2000/11]Sekumpulan murid ingin menyiasat tentang prosespertumbuhan sejenis tumbuhan. Antara langkahberikut yang manakah perlu dilakukan? I Mengukur ketinggian pokok ll Mengira bilangan daun lll Mengira bilangan bunga lV Mengukur lilitan batangA l dan lll sahajaB l, ll dan lV sahajaC ll, lll dan lV sahajaD l, ll, lll dan lV
 15. 15. CONTOH 7 (PENGETAHUAN :Konsep)[2001/26]Apakah faktor yang menghasilkan imej seseorangkelihatan di dalam cermin satah? l Cahaya dipantulkan ll Cahaya dibiaskan lll Bahagian belakang cermin legap IV Bahagian belakang cermin lutsinarA l dan lll sahajaB l dan lV sahajaC ll dan lll sahajaD ll dan lV sahaja
 16. 16. CONTOH 8 (KEFAHAMAN :Penterjemahan) [2001/16] Hari Ketinggian / cm Pertama 0.5 Kedua 5.5 Ketiga 11.5 JADUAL 1Satu penyiasatan tentang percambahan anak benih kacanghijau telah dijalankan dan keputusannya dicatatkan dalamjadual 1. Ini menunjukkan bahawa anak benih melakukanprosesA penunasanB pembiakanC percambahanD pertumbuhan
 17. 17. CONTOH 9 (KEFAHAMAN :Pentafsiran)[2002/13]Jarak/ cm R S Q P Jenis permukaan RAJAH 6 Rajah 6 menunjukkan jarak yang dicatatkan oleh sebuah bongkah kayu untuk berhenti apabila melalui permukaan P, Q, R dan S. Bongkah kayu itu ditolak dengan daya yang sama. Antara penyataan berikut yang manakah betul tentang P, Q, R dan S? A Q lebih kasar daripada P tetapi lebih halus daripada S B S lebih kasar daripada P tetapi lebih halus daripada R C P mempunyai permukaan yang paling halus D R lebih halus daripada P dan Q
 18. 18. CONTOH 10 (KEFAHAMAN :Ektrapolasi) [2001/16] W X Y ZMaklumat di atas menunjukkan empat jenis hidupan, W, X, Ydan Z yang terdapat dalam satu rantai makanan. Apakah yangkamu jangka akan berlaku jika bilangan Y ditambah denganbanyaknya dalam rantai makanan itu? W X ZA Bertambah Berkurang SamaB Berkurang Bertambah SamaC Berkurang Bertambah BertambahD Bertambah Berkurang Bertambah Jawapan : D
 19. 19. CONTOH 11(APLIKASI) [2001/25]Seorang murid ingin menggantikan getah pemegangbasikal dengan yang baru. Didapatinya getahpemegang itu tidak dapat dimasukkan kepadapemegang basikal itu.Antara berikut yang manakah perlu dilakukannya?A Pemegang basikal dipanaskan dahulu.B Getah pemegang dipanaskan di atas api.C Getah pemegang dicelup ke dalam air panas dahulu.D Getah pemegang dicelup ke dalam air sejuk dahulu Jawapan : C
 20. 20. CONTOH 12(APLIKASI) [2002/23]Ketika sesat di hutan, Hanis menemui sebiji botol kaca.Bagaimanakah Hanis boleh menggunakan botol itu untukmenghantar isyarat kepada kumpulan penyelamat?A Meniup mulut botol untuk menghasilkan bunyiyang kuatB Menggunakan kaca botol untuk membuat tandapada pokokC Mengetuk botol pada batang-batang pokok untuk menghasilkan bunyiD Menggunakan botol untuk menumpukan cahayamatahari pada daun daun kering bagimenyalakannya
 21. 21. SEKSYEN BSECTION B
 22. 22. BAHAGIAN B KEMAHIRAN PROSES SAINS KEMAHIRAN PROSES SAINS 1. PEMERHATIAN 2. INFERENS 3. MERAMAL 4. MENTAFSIR MAKLUMAT5. MENGAWAL PEMBOLEHUBAH
 23. 23. KRITERIA YANG DISOAL DALAM BAHAGIAN B KRITERIA KRITERIA1 Pemerhatian 7 P.ubah dimanipulasi Observation Manipulated Variable (WTC)2 Inferens 8 P.ubah bergerak balas Inference Response Variable (WTO/WTK/WTM)3 Ramalan 9 P.ubah dimalar Predict Constant ( WTS)4 Corak 10 Tujuan Pattern Aim / Purpose5 Hubungan 11 Hipotesis Relation Hypothesis6 Kesimpulan JUMLAH 20 markah Conclusion
 24. 24. SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEOBSERVING  involves the use of our senses to identify and describe an objects’ properties from the findings of an experiment in the form of graph, table or quotation.  Candidates need to compare all observation made and make a note.
 25. 25. SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEINFERRING  An explanation or interpretation of an observation.  Investigating Living Things requires more than one inference.  Make certain, each inference is different with comparison made earlier.
 26. 26. SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEVARIABLE / INFORMATIONC. MANIPULATED VARIABLE  What to change before an experiment and usually influences results. 1. RESPONDING VARIABLE  What to measure as an end result. 2. CONTROLLED VARIABLE  What to remain the same before or after an experiment and do not state more than one.
 27. 27. SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEAIM OF THE INVESTIGATION • Purpose of the investigation • Sentence structure purpose:  To investigate the relationship between the manipulated variable and the responding variable. OR  To investigate the effect of the manipulated variable against the responding variable
 28. 28. SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEHYPOTHESIS • Making general statement about manipulated variable and responding variable relationship to explain observation or event which can be tested its validity. In other word, early expectations • Sentence structure purpose:  As more (manipulated variable), the more (responding variable) would be  If (manipulated variable) is increased, (responding variable) would increase too.
 29. 29. SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUECONCLUSION / SUMMARY • Suggested sentence pattern:  When (manipulated variable) react toward (responding variable), …..  (responding variable) react when (manipulated variable), …..
 30. 30. SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEPREDICTION • When predicting numbers, candidates are advised to do calculations. • Only a single number should be presented
 31. 31. SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEPOLARISATION / PATTERN • Digit or number changes on graphs, text or table. • Use words such as ‘increase’, ‘decrease’ or ‘same’
 32. 32. Tidak memahami soalan.KESILAPAN Tidak faham istilah Jawapan yang kabur Tidak gunakan maklumat Tulisan sukar dibaca
 33. 33. MANIPULATED VARIABLE ( What to Change )Pembolehubah yang diubah-ubah oleh pengkaji atau penyiasat. Kata kunci: diubah, berbeza, berlainan Change, Different Berada di sebelah kiri jadual (data berlainan)
 34. 34. VARIABLE Pembolehubah yang boleh diubah-ubah /WTC dikawal di awal eksperimen. Perubahannya memberi kesan kepada hasilMV eksperimen. Masa 9.00 11.00 1.00 3.00 5.00 Panjang Bayang / cm 65 25 0 25 65
 35. 35. VARIABLE Pembolehubah yang boleh diubah-ubah /WTC dikawal di awal eksperimen. Perubahannya memberi kesan kepada hasilMV eksperimen. Number of Brightness of the battery bulb 1 Dimmer 2 Bright 3 Brightest
 36. 36. Pembolehubah yang turut berubah apabila dimanipulasikan. Kata kunci: dicatat, dikumpul To study / To investigate / To findBerada di sebelah kanan jadual (data berlainan)
 37. 37. Pembolehubah yang sama atau tetap sepanjang eksperimen. Kata kunci: Tetap, Sama Same /Constant Peringatan: Dalam sesuatu eksperimen, hanya satu pembolehubah yang dimanipulasi, satu yang akan bergerakbalas, dan yang lain semuanya dimalarkan
 38. 38. VARIABLE Maklumat yang berubah apabilaWTO Pembolehubah Manipulasi berubah.(RV) Merupakan hasil / keputusan eksperimen. WTO = Keputusan eksperimen
 39. 39. PEMBOLEHUBAH Maklumat yang berubah apabilaWTO Pembolehubah Manipulasi berubah.(RV) Merupakan hasil / keputusan eksperimen. WTO Number of Brightness of battery the bulb 1 Dimmer 2 Bright 3 Brightest
 40. 40. VARIABLEWTS Perkara yang perlu ditetapkan dalam dalam sesuatu eksperimen(CV)Contoh = Isipadu = Bilangan kacau = Jenis air = Saiz butir gula = Jenis bekas = Tempat kajian = Saiz bekas
 41. 41. VARIABLEWTS(CV) Teknik Menjawab 1. Ambil maklumat dari gambarajah yang menunjukkan sama ( Jika di beri ) 2. Senaraikan semua peralatan yang digunakan
 42. 42. VARIABLEWTS(CV) Kaedah menulis CIRI OBJEK Kuantiti air Volume of water
 43. 43. PEMBOLEHUBAH ( VARIABLE )Contoh soalan M Luas permukaan bekas. Isi padu air yang tinggal / suhu air selepas 2 jam. Isi padu awal air / suhu awal air / jenis bekas.
 44. 44. PEMERHATIAN ( OBSERVATION )Menyatakan apa yang dilihat daripadakeputusan eksperimen / meneliti kejadianutama. membuat pemerhatian, perlu teliti :- Semasa 1. Perbandingan sebelum dan selepas. 2. Perbezaan dan persamaan. 3. Ciri-ciri yang mempunyai kelainan. 4. Sedar perubahan yang berlaku. (Pada mulanya kita membuat pemerhatian dan dari pemerhatian tersebut, barulah kita membuat inferens). PEMERHATIAN INFERENS
 45. 45. PANDUANFENOMENA = PEMERHATIAN MATA TELINGA HIDUNG KULIT LIDAH ANDAIAN = INFERENS
 46. 46. AMARAN JAWAPAN YANG SALAH/ TIDAK DITERIMA( JAWAPAN UMUM)• Dijaga rapi• Mendapat keperluan asas yangmencukupi• Mendapat bahan yang sesuai
 47. 47. PEMERHATIAN ( OBSERVATION )Contoh Semakin bertambah / INCREASE.
 48. 48. INFERENS ( INFERENCE ) Penerangan berdasarkan pemerhatian.a) Membuat kesimpulan awal berdasarkan kepada pemerhatian.b) Memberi penerangan yang munasabah / logik.c) Menyatakan sebab / mengapa. Contoh Pemerhatian : Pokok itu layu. Kerana : Tidak mendapat air. Inferens : Pemerhatian + sebab / kerana. INFERENS : Pokok itu layu kerana tidak mendapat air.
 49. 49. Rajah 11. Rajah 1 menunjukkan pokok yang disemai di sebuah taman. Selepas sebulan pemerhatian adalah seperti di bawah. a. Pokok A lebih tinggi berbanding Pokok B b.Daun pokok A lebih besar berbanding Pokok B
 50. 50. a) Berikan dua inferens untuk keperluan asas pokok A berdasar pemerhatian di atas. i....................................................................... ii.....................................................................b) Nyatakan pemerhatian lain yang boleh dibuat untuk menyokong inferens kamu di ( a ) ................................................................. .... Baja juga digunakan untuk menyuburkan pokokc) Tuliskan satu hipotesis yang boleh dibuat berdasar pernyataan diatas. ...........................................................................
 51. 51. MERAMAL ( PREDICT )Menyatakan apa yang akan berlaku berdasarkan kepada :-a. Pemerhatian / inferens.b.Pengalaman yang lalu.c. Data (pola perubahan data).d.Maklumat yang diberi.
 52. 52. Ramalan UmumBerdasarkan pengalaman.Ramalan KhususBerdasarkan maklumat atau data yang diberi.Cara mendapatkan jawapan:Cari pola perubahan bagi kedua-dua pembolehubah dimanipulasi dan bergerakbalas.Suaikan dengan turutan pola perubahan.
 53. 53. MERAMAL ( PREDICT )Contoh
 54. 54. 2 2 2 2 2 Isipadu 1 3 5 7 9 ais(cm³) Masa melebur 6 9 13 18 (minit) 3 4 5 6 7Ramalkan masa melebur jika isipadu ais yang digunakan ialah 11 cm³ ? 31 minit…………………………………………………………………………………...
 55. 55. 2 2 2 4 Masa memanas 2 4 6 8 12 (minit) Suhu air (ºC) 40 45 50 5 5 5 10Ramalkan suhu air jika masa memanas ialah 12 minit ?65 °C…………………………………………………………………………………...
 56. 56. MEMBUAT HIPOTESIS ( MAKING HYPOTHESIS )Mencadangkan hubungan antara dua pembolehubahMenyatakan prinsip sains atau pengetahuan yang lepas
 57. 57. MENULIS HIPOTESISKELUARKAN P/UBAH DIMANIPULASI (MV)KELUARKAN P/UBAH BERGERAKBALAS (RV) DAN……..TULIS BEGINI…. SEMAKIN MV BERTAMBAH/BERKURANG …………. RV SEMAKIN BERTAMBAH/BERKURANG…………
 58. 58. MENULIS HIPOTESISKELUARKAN P/UBAH DIMANIPULASI (PM)KELUARKAN P/UBAH BERGERAKBALAS (PB) DAN……..TULIS BEGINI…. MORE / LESS WC …………. MORE / LESS WO …………
 59. 59. Tulis begini juga diterima…….Jika bertambah/ berkurang __ WC , maka ____Bertambah/ berkurang _________. WO(PUBB) bertambah/ berkurang apabila(PUDM) bertambah / berkurang
 60. 60. HIPOTESIS WC BERTAMBAHContoh WO BERTAMBAH Semakin bertambah bilangan minggu, semakin bertambah bilangan daun. Jika bertambah bilangan minggu maka bertambah bilangan daun.
 61. 61. HIPOTESIS ContohSemakin tinggi papan landasan, semakin cepat masa kereta mainansampai //Semakin rendah papan landasan, semakin dekat jarak yang dilalui.
 62. 62. MENTAFSIR MAKLUMAT Persoalan di sekitar hubungankait antara PM dengan PB.1. Menyatakan makna / maksud sesuatu data.2. Menyatakan corak / pola. ( Pattern / Trend ) (menaik, menurun, mendatar ataupun gabungan diantaranya). BI – Increase /decrease / constant3. Menyatakan hubungan antara pembolehubah. (Jika_____ PM, maka_____PB). (semakin____PM semakin____PB).
 63. 63. MENTAFSIR MAKLUMAT4. Menyatakan tujuan eksperimen. ( Aim / Purpose )Menyiasat / hubungan/ diantara PUDM dengan/ PUBBMengkaji terhadap/ To investigate the relationship between WC WO ………………… with ………………………5. Menyatakan kesimpulan / rumusan. (Perkaitan antara PM dengan PB pada keseluruhan eksperimen).
 64. 64. Jadual 1Jadual 1 menunjukkan hasil keputusan penyiasatantentang hubungan berat baja dengan bilangan bungayang dikeluarkan. Jenis baja dan jenis pokok yangdigunakan adalah sama.a) Nyatakan hubungan diantara dua pembolehubah di atas. Jawapan : Jika bertambah berat baja maka bertambah bilangan bunga X yang dikeluarkan // sebaliknya.b) Apakah corak perubahan bilangan bunga X yang dikeluarkan dari maklumat dari Jadual 1 Jawapan : Menaik // bertambah //meningkat.
 65. 65. Jadual 1c) Apakah yang boleh difahamkan tentang bilangan bunga Xyang dikeluarkan jika berat baja ialah 40g ? Jawapan : Paling banyak.d) Tulis satu kesimpulan penyiasatanberdasarkan maklumat dari jadual tersebut. Jawapan : Semakin bertambah berat baja semakin bertambah bilangan bunga X // sebaliknya.
 66. 66. Panjang tali bandul 10 15 20 25 (cm) Bilangan ayunan 26 23 20 14 bandulHipotesis : Semakin bertambah panjang tali bandulTujuan : semakin kurang bilanganantara panjang Menyiasat hubungan di ayunan bandul tali bandul dengan bilangan ayunanKesimpulan : Semakin bertambah panjang tali bandul semakin kurang bilangan ayunan bandul // sebaliknya
 67. 67. Bekas K (Bikar 100 ml) – masa menyejat = 12 minit Bekas L (Bikar 200 ml) – masa menyejat = 8 minitHipotesis : Semakin besar saiz bekas semakin cepat masa air menyejatTujuan : Menyiasat hubungan di antara saiz bekas dengan masa menyejatKesimpulan : Semakin besar saiz bekas semakin cepat masa air menyejat
 68. 68. “Kuantiti makanan juga mempengaruhi berat badan haiwan”f) Berdasarkan pernyataan di atas, tuliskan satu hipotesis yang sesuai.....................................................................................g) Nyatakan pembolehubah dimanipulasi dan bergerakbalas dari hipotesis di (f).................................................................................................................................................................
 69. 69. BIODATANAMA : HASNI BIN HASSANNAMA : SK MANJOI DUA, 30020 IPOHSEKOLAH PERAK DARUL RIDZUANKELAYAKAN : DIPLOMA PERGURUAN MALAYSIAAKADEMIK / ( SAINS DAN PENDIDIKAN SENI VISUAL)IKTISAS

×