Kuliah 01

731 views
658 views

Published on

Perkembangan perundangan Islam pada zaman Rasulullah saw

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
731
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kuliah 01

 1. 1. Jabatan syariah, FPI, UKM
 2. 2. 1. Perundangan zaman Rasul <ul><li>Bermula dengan kerasulan hingga zaman Khulafa’ al-Rashidin </li></ul><ul><li>Zaman Fiqh terpenting </li></ul><ul><li>Pensyariatan di Mekah dan Madinah </li></ul><ul><li>Mekah; fokus pada akhlak dan akidah dan sedikit fiqh </li></ul><ul><li>Madinah; fokus pada amali; fiqh </li></ul>
 3. 3. Ciri-ciri perundangan zaman Rasul <ul><li>1. . Pensyariatan secara bertahap </li></ul><ul><li>2. Pensyariatan berdasarkan kes berlaku </li></ul><ul><li>3. Pensyariatan berdasarkan kes belum berlaku </li></ul><ul><li>4. Tiada konflik pendapat dan tiada ijmak </li></ul><ul><li>5. Wujud pindaan hukum </li></ul><ul><li>6. Sumber perundangan: wahyu, ijtihad? </li></ul><ul><li>7. Permulaan penulisan </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Tadarruj Zamani ; sepanjang kenabian </li></ul><ul><li>Tadarruj Naw’i : fokus terhadap jenis cth: solat, zakat, arak, jihad </li></ul><ul><li>Tadarruj Shakli : fokus secara umum kemudian khusus </li></ul>Pensyariatan secara bertahap
 5. 5. Pensyariatan berdasarkan kes berlaku <ul><li>Berdasarkan wahyu; Quran dan Sunnah, menjawab peristiwa berlaku; melalui yastaftunak , yasalunak atau tanpa lafaz tertentu; kes mengahwini mushrikat, haid, anak yatim, infaq, air laut. </li></ul><ul><li>Berdasarkan ijtihad; tetapi tertakluk pada wahyu; kes tebusan perang Badr, perang Tabuk, pembinaan Kaabah sampai qawa c id Ibrahim, bersugi setiap solat, solat jenazah Abdullah ibn Ubay; jika salah wahyu perbetulkan. </li></ul>
 6. 6. Pensyariatan berdasarkan kes belum berlaku <ul><li>Tanpa persoalan atau peristiwa tertentu </li></ul><ul><li>Masa sesuai untuk disyariatkan bagi kepentingan masyarakat </li></ul><ul><li>Membentuk masyarakat yang ideal yang perlu dicontohi oleh semua manusia. </li></ul><ul><li>Contoh: shura , kadar zakat dan pelbagai hukum lain </li></ul>
 7. 7. Tiada konflik pendapat <ul><ul><li>Nabi sebagai rujukan utama </li></ul></ul><ul><ul><li>Sumber utama Quran dan Sunnah </li></ul></ul><ul><ul><li>Ijtihad bukan berfungsi sendiri; terikat dengan wahyu </li></ul></ul><ul><ul><li>Perselisihan pada awalnya kemudian dapat diselesaikan melalui wahyu </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiada mazhab tertentu dan tiada ijmak </li></ul></ul>
 8. 8. Wujud pindaan hukum <ul><li>Ada hukum untuk waktu tertentu sahaja </li></ul><ul><li>Pindaan berdasarkan perubahan sifat masyarakat </li></ul><ul><li>Ambilkira situasi Jahiliyyah </li></ul><ul><li>Hukum permulaan ringan kemudian sederhana dan akhirnya kekal; pengharaman arak. </li></ul><ul><li>Hukum menjadi tetap setelah manusia mulai matang </li></ul><ul><li>Proses ini dinamakan naskh; unik bagi zaman ini sahaja </li></ul><ul><li>Contoh: wasiat pada ibubapa, ziarah kubur, larangan simpan daging korban, perubahan kiblat . </li></ul>
 9. 9. Sumber perundangan: wahyu <ul><li>Wahyu sahaja; Quran dan Sunnah </li></ul><ul><li>Quran; makna dan lafaz daripada Allah </li></ul><ul><li>Sunnah; makna daripada Allah lafaz Rasulullah </li></ul><ul><li>Ijtihad Nabi dan para sahabat tidak berfungsi bersendirian bahkan tertakluk pada Quran atau Sunnah </li></ul><ul><li>Contoh ijtihad sahabat: hadis Mu’adh, dua sahabat solat dengan tayammum, solat Asar setelah sampai di Bani Qurayzah </li></ul>
 10. 10. Permulaan penulisan <ul><li>Quran ditulis oleh penulis wahyu </li></ul><ul><li>Medium; batu, kulit, tidak terkumpul </li></ul><ul><li>Dihafal dalam dada; otak sebenarnya </li></ul><ul><li>Sunnah tidak ditulis malah dilarang; bimbang bercampur dengan Quran </li></ul><ul><li>Dihafal dalam otak para sahabat </li></ul><ul><li>Abd Allah ibn Amru al-As pernah tulis </li></ul>
 11. 11. 2. Perundangan zaman Khulafa` al-Rashidin <ul><li>Bermula selepas kewafatan Rasul hingga Dawlat Bani Umayyah </li></ul><ul><li>Peluasan kerajaan; wujud isu-isu baru, perkaitan dengan peperangan, pertembungan budaya asing </li></ul><ul><li>Implikasi; usaha ijtihad bi al-ra`y para sahabat </li></ul><ul><li>Sumber hukum: Quran, Sunnah, ijmak dan ijtihad </li></ul><ul><li>Perundangan masih lagi berdasarkan kes berlaku </li></ul>
 12. 12. Sumber perundangan zaman Khulafa` <ul><li>Quran kemudian Sunnah kemudian ijmak kemudian ijtihad bi al-ra`y </li></ul><ul><li>Zaman Abu Bakr; ijtihad jama c i ; berbentuk shura ; menurut pendapat disepakati, kalau khilaf, pilih menurut pandangannya. Contoh: pembahagian tanah di Iraq </li></ul><ul><li>Terdapat juga ijtihad fardi </li></ul><ul><li>Metode Abu Bakr dan Umar sama; Quran, Sunnah dan ijtihad jama c i serta fardi </li></ul>
 13. 13. Al-Ra`y <ul><li>Sesuatu yang dapat dilihat dengan hati melalui fikiran, penelitian dan pencarian untuk mengetahui kebenaran dalam perkara yang yang mengalami konflik. </li></ul><ul><li>Merangkumi kias, maslahah dan sadd dharai’ . </li></ul><ul><li>Antara contoh ijtihad sahabat: pewarisan isteri ditalak bain semasa hampir mati (sadd dharai ’), pengumpulan Quran, hukum bunuh terhadap yang bersubahat, pengharaman selama-lamanya bagi yg mengahwini wanita dlm idah, gantung asnaf al-mu`allafah , gantung had pencuri, unta sesat, talak 3 jatuh 1, c awl dan sebagainya. </li></ul><ul><li>2 golongan; al-mukatthirun dan al-muqillun </li></ul>
 14. 14. Faktor perselisihan pendapat <ul><li>Ketidaksamaan dalam penerimaan Sunnah; diyah jari, idah hamil kematian suami, mahr al-mithl </li></ul><ul><li>Ketidaksamaan dalam kepercayaan terhadap Sunnah; nafkah dan sukna bg yg ditalak bain </li></ul><ul><li>Ketidaksamaan dalam cara memahami nas; 3 quru` </li></ul><ul><li>Ketidaksamaan dalam penggunaan ijtihad dalam situasi ketiadaan nas; pemberian ikut seniority dlm Islam, kahwin dlm idah </li></ul>
 15. 15. Penulisan <ul><li>Quran dibukukan sepenuhnya oleh Abu Bakr atas nasihat Umar </li></ul><ul><li>Manakala Sunnah masih lagi tidak dibukukan; dalam ingatan perawi hadis </li></ul>
 16. 16. 3. Perundangan zaman Bani Umayyah <ul><li>Bermula tahun 41H hingga kejatuhan Bani Umayyah pada awal kurun ke dua Hijrah </li></ul><ul><li>Zaman tabi c in ; warisi metodologi sahabat </li></ul><ul><li>Ijtihad jama c i berkurangan; negara makin luas, kewujudan pemikiran baru dan banyak isu baru </li></ul><ul><li>Ciri utama: </li></ul><ul><li>Perkembangan fiqh begitu pesat; bnyk khilaf </li></ul><ul><li>Sumber perundangan masih sama cuma aktiviti periwayatan hadis meningkat </li></ul><ul><li>Wujud dua entiti; ahl al-hadith dan al-ra`y </li></ul>
 17. 17. Perkembangan fiqh dan konflik <ul><li>Faktor: </li></ul><ul><li>Ekoran pelbagai isu baru; realiti kehidupan, peluasan wilayah, pertembungan budaya dan adat </li></ul><ul><li>Faktor konflik: </li></ul><ul><li>Tersebarnya ulama kalangan sahabat dan tabi c in di wilayah baru; maklum ulama tidak sama tahap ijtihad; banyak konflik berlaku </li></ul><ul><li>Kurang ijtihad jama c i bahkan mustahil ditambah pula kewujudan pemikiran baru seperti Khawarij </li></ul><ul><li>Kepelbagaian suasana sosio-ekonomi wilayah baru </li></ul><ul><li>Situasi berpegang pada mazhab tertentu mengikut tempat ulama berkenaan; c Abd Allah ibn c Umar di Mekah, c Abd Allah ibn Mas c ud di Kufah </li></ul>
 18. 18. Peningkatan aktiviti periwayatan hadis <ul><li>Faktor; ulama bertebaran, isu baru, keperluan hukum </li></ul><ul><li>Kesannya: </li></ul><ul><li>fokus hukum luas dan banyak istinbat hadis(+) </li></ul><ul><li>banyak pemalsuan hadis(-) </li></ul><ul><li>melambatkan usaha ijtihad; sibuk dengan status hadis(-) wujudnya syarat ketat hadis dan rancak menggunakan al-ra`y terutama di Kufah (+) </li></ul><ul><li>timbul ilmu al-jarh wa al-ta c dil atau ilmu rijal (+) </li></ul>
 19. 19. Madrasah al-hadith dan al-ra`y <ul><li>Kedua-nya menggunakan al-ra`y </li></ul><ul><li>Asas konflik: </li></ul><ul><li>Kecenderungan terhadap penggunaan al-ra`y ; ahl al-hadith lebih berhati-hati manakala ahl al-ra`y cepat guna al-ra`y </li></ul><ul><li>Ahl al-hadith tidak memerincikan permasalahan melalui fiqh iftiradi ; menjawab menurut kes berlaku sahaja tanpa andaian kes belum berlaku; ahl al-ra`y sebaliknya </li></ul>
 20. 20. Ahl al-hadith di Madinah dan Ahl al-Ra`y di Kufah..? <ul><li>Faktor: tiada kaitan dengan geografi </li></ul><ul><li>Kemasyhuran faqih ; berkebetulan begitu kerana Rabi c ah pakar al-ra`y berada di Madinah manakala al-Sya c bi pakar hadis berada di Kufah </li></ul><ul><li>Pengaruh guru; tabi c in dipengaruhi sahabat yang beraliran hadis seperti c Abd Allah ibn c Umar manakala Ibn Mas c ud di Kufah </li></ul><ul><li>Kewujudan hadis yang banyak di Madinah; kerana masih ramai sahabat di situ manakala Kufah sebaliknya </li></ul><ul><li>Tidak banyak isu baru di Madinah berlainan dengan Kufah </li></ul><ul><li>Contoh: Sa c id ibn al-Musayyab di Madinah dan al-Nakha c i di Kufah </li></ul>
 21. 21. Penulisan <ul><li>Tidak ada sebarang penulisan dalam fiqh </li></ul><ul><li>Begitu juga dengan Sunnah </li></ul><ul><li>Ada usaha c Umar ibn c Abd al- c Aziz mengarahkan Muhammad ibn ‘Amr ibn Hazm untuk menulis hadis-hadis namun usaha tersebut tidak berjaya setelah kematian khalifah </li></ul>

×