• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
FILIP13
 

FILIP13

on

 • 7,134 views

Guys, ito na yung project natin. Haha. Sorry ha? Pero hindi pa tapos yung lahat ha. Sorry talaga.

Guys, ito na yung project natin. Haha. Sorry ha? Pero hindi pa tapos yung lahat ha. Sorry talaga.

Statistics

Views

Total Views
7,134
Views on SlideShare
7,126
Embed Views
8

Actions

Likes
0
Downloads
89
Comments
0

1 Embed 8

http://www.leadlms.com.sg 8

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  FILIP13 FILIP13 Presentation Transcript

  • Iba-ibangestilongPagpapahayag
   Saklaw at Hangganan:
   - Angpaksangito ay sinasakoplamangangdepinisyon, gamit, kahalagahan, uriat angnegatibo at positibongpaggamitnitosaaraw-arawnapagpapahayagmagingito ay pormal o di-pormal.
   - Lahatngnababanggitsapag-uulatnaito ay angmgatangingpaksalamang at walanangiba.
  • MgaLayunin:
   Upangmaipakita at maipakilalasamgatagapakinigangiba’t-ibanguringpagpapahayagngmgasalitasawikang Filipino.
   UpangmaipakitaangpagkakaibangTayutay, Idyoma at Talinhaga.
  • TAYUTAY
   Isanguringmatalinhagangpahayag.
   Isangpahayagnaginagamitupangbigyandiinangisangkaisipan o damdamin. Sinasadyangpagpapayahagnagumagamitng talinghaga o di-karaniwangsalita o paraanngpagpapahayagupangbigyandiinangkanyangsaloobin
  • Halimbawa:
   1. Simili o Pagtutulad – naghahambingsadalawangmagkaibangbagaysadi-tahasangparaan.
   Ginagamitanitongmgasalitangpantuladtuladngmgasumusunod:
   tuladng - mistulang - kamukhang – tila – parang - tuladng - anaki’y - gayang – kawangis
   Halimbawa:
   Tilaporselanaangkutisni Celia. (porselana at kutis)
   2. Metapora o Pagwawangis - tiyaknapaghahambingngunithindinaginagamitanngpangatnig.
   Halimbawa:
   Ikawangapoynasumusunogsaakingpuso. (ikaw at apoy)
  • HALIMBAWA:
   3. Alusyon- nagbibigay – saanggunianmulasakasaysayan, panitikan, pulitika, bibliya at iba pang aspektongbuhayngtao.
   Halimbawa:
   Pinaniwalaniyaangmgataonasiyaangkanilangtagapagligtasmulasadelubyo.
  • HALIMBAWA:
   4. Metonomiya– pagpapalit – tawagngisangbagayparasaisa pa.
   Halimbawa:
   Angikalawangtahananngmgakabataan (tahanan – paaralan)
   5. Sinekdoke– nagbabaggitsaisangbahagiupangsakupin o tukuyinangkabuuan.
   Halimbawa:
   “Hanggangsamalibingangmgabutoko”. (Buto – buongkatawan)
  • HALIMBAWA
   6. Pagmamalabis (Hyperbole) – naglalabissapaglalarawanngmgabagay
   Halimbawa:
   Luha’yumaagos.
   Nadurogangkanyangpuso
   7. Apostrope– isangmadamdamingpakikipag-usapsaisangtauhannamalayo, patayna o hindikaharapnapara bang nasaharap.
   Halimbawa:
   “Celiangtalastasko’tmalabisnaumid… dinggin mo angtainga’tisip.”
  • HALIMBAWA:
   8. Ekslamasyon – isangpaglalabasngmasidhingdamdamin.
   Halimbawa: Isa kanghanggal!
   9. Paradoks – naglalahadngsalungatsalikas (o karaniwan) nakalagayan o pangyayari.
   Halimbawa:
   Malayoma’ymalapit pa rin.
   “Kung magbangis ka ma’tmagsukabsa akin mahal ka ring lubhadinisapanimdim.”
  • Halimbawa:
   10. Oksimoron– salita o luponngmgasalitananagsasalungat.
   Halimbawa:
   Banal nademonyo.
   Bantangmatanda.
   11. Personipikasyon (Personification) – nagsasalinngkatangianngtaosamgabagaynaabstrakto o mgawalangbuhay.
   Halimbawa:
   Nagalitangbuwansahabanggabi.
   “Inusigngtagaangdalawangleon.”
  • Halimbawa:
   12. Onomatopiya– paggamitngmgasalitang may angkopnatunog.
   Halimbawa:
   Kinakabogangmgadibdibngmgakalahok.
   “Tinataghuy-taghoynakasindak-sindak.”
    13. Aliterasyon– paggamitngmgasalitangmagsintunogangm,gaunangpantig.
   Halimbawa:
   Gumagalanggutay-gutaynagagamba
   “Mabiglamagtuloymapatidhiningangmahina.”
  • Halimbawa:
   14. Repitasyon– pag-uulitngmgasalita o pariralaupangbigyang – diinangisangaspektongakda.
   Halimbawa:
   Ito nga! Ito nga! Itongnganga.
   Saan, saan, ay saanmakikitaangbayaningbayan?
  • IDYOMA
   Angisang Sawikain o Idyoma ay isangpagpapahayagnaangkahulugan ay hindikomposisyunal - saibangsalita, hindibinubuongtumpaknakahuluganangmgakanya-kanyangsalitananabuo.
  • Halimbawa:
   1. Anak-dalita - mahirap
   2. Alilang-kanin - utusangwanlangsweldo,pagkainlang
   3. Balik-harap - pabutisaharap,taksilsalikuran
   4. Bungang-tulog - panaginip
   5. Dalawaangbibig - mabunganga,madaldal
   6. Mahapdiangbituka - nagugutom
   7. Halangangbituka - salbahe,desperado o hindinangingimangpumatayngtao
   8. Makapalangbulsa - maramingpera
   9. Butasangbulsa - walangpera
   10. Kusangpalo - sarilingsipag
  • TALINHAGA
   Talinhaga – mulasasalitang “talino” at “hiwaga” o ”tali” at “hiwaga” angibigsabihin ay isangpahayagnahinditahasangibinibigayangkahulugan. (Nakatago o hindilantad).
   Ang talinghaga, talinhaga, o parabula ay isangmaiklingkuwentong may aralnakalimitanghinahangomulasa Bibliya. Isa itongmaiklingsalaysaynamaaaringnasaanyong patula o prosanamalimitnangangaral o nagpapayohinggilsaisangpangyayari, nakadalasangisinasalarawanangisang moral o relihiyosong aral.
  • References:
   http://mamsha.tripod.com/id46.html
   http://tl.wikipedia.org/wiki/Idyoma