FILIP13

8,450
-1

Published on

Guys, ito na yung project natin. Haha. Sorry ha? Pero hindi pa tapos yung lahat ha. Sorry talaga.

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
8,450
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
148
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

FILIP13

 1. 1.
 2. 2. Iba-ibangestilongPagpapahayag<br />Saklaw at Hangganan:<br /> - Angpaksangito ay sinasakoplamangangdepinisyon, gamit, kahalagahan, uriat angnegatibo at positibongpaggamitnitosaaraw-arawnapagpapahayagmagingito ay pormal o di-pormal.<br /> - Lahatngnababanggitsapag-uulatnaito ay angmgatangingpaksalamang at walanangiba.<br />
 3. 3.
 4. 4. MgaLayunin:<br />Upangmaipakita at maipakilalasamgatagapakinigangiba’t-ibanguringpagpapahayagngmgasalitasawikang Filipino.<br />UpangmaipakitaangpagkakaibangTayutay, Idyoma at Talinhaga.<br />
 5. 5. TAYUTAY<br />Isanguringmatalinhagangpahayag.<br />Isangpahayagnaginagamitupangbigyandiinangisangkaisipan o damdamin. Sinasadyangpagpapayahagnagumagamitng talinghaga o di-karaniwangsalita o paraanngpagpapahayagupangbigyandiinangkanyangsaloobin<br />
 6. 6. Halimbawa:<br />1. Simili o Pagtutulad – naghahambingsadalawangmagkaibangbagaysadi-tahasangparaan.<br />Ginagamitanitongmgasalitangpantuladtuladngmgasumusunod:<br />tuladng - mistulang - kamukhang – tila – parang - tuladng - anaki’y - gayang – kawangis<br />Halimbawa:<br />Tilaporselanaangkutisni Celia. (porselana at kutis)<br />2. Metapora o Pagwawangis - tiyaknapaghahambingngunithindinaginagamitanngpangatnig.<br />Halimbawa:<br />Ikawangapoynasumusunogsaakingpuso. (ikaw at apoy)<br />
 7. 7. HALIMBAWA:<br />3. Alusyon- nagbibigay – saanggunianmulasakasaysayan, panitikan, pulitika, bibliya at iba pang aspektongbuhayngtao.<br />Halimbawa:<br />Pinaniwalaniyaangmgataonasiyaangkanilangtagapagligtasmulasadelubyo.<br />
 8. 8. HALIMBAWA:<br />4. Metonomiya– pagpapalit – tawagngisangbagayparasaisa pa.<br />Halimbawa:<br />Angikalawangtahananngmgakabataan (tahanan – paaralan)<br />5. Sinekdoke– nagbabaggitsaisangbahagiupangsakupin o tukuyinangkabuuan.<br />Halimbawa:<br /> “Hanggangsamalibingangmgabutoko”. (Buto – buongkatawan)<br />
 9. 9. HALIMBAWA<br />6. Pagmamalabis (Hyperbole) – naglalabissapaglalarawanngmgabagay<br />Halimbawa:<br />Luha’yumaagos.<br />Nadurogangkanyangpuso<br />7. Apostrope– isangmadamdamingpakikipag-usapsaisangtauhannamalayo, patayna o hindikaharapnapara bang nasaharap.<br />Halimbawa:<br />“Celiangtalastasko’tmalabisnaumid… dinggin mo angtainga’tisip.”<br />
 10. 10. HALIMBAWA:<br />8. Ekslamasyon – isangpaglalabasngmasidhingdamdamin.<br />Halimbawa: Isa kanghanggal!<br />9. Paradoks – naglalahadngsalungatsalikas (o karaniwan) nakalagayan o pangyayari.<br />Halimbawa:<br />Malayoma’ymalapit pa rin.<br /> “Kung magbangis ka ma’tmagsukabsa akin mahal ka ring lubhadinisapanimdim.”<br />
 11. 11. Halimbawa:<br />10. Oksimoron– salita o luponngmgasalitananagsasalungat.<br />Halimbawa:<br /> Banal nademonyo.<br />Bantangmatanda.<br /> 11. Personipikasyon (Personification) – nagsasalinngkatangianngtaosamgabagaynaabstrakto o mgawalangbuhay.<br />Halimbawa:<br />Nagalitangbuwansahabanggabi.<br /> “Inusigngtagaangdalawangleon.”<br />
 12. 12. Halimbawa:<br />12. Onomatopiya– paggamitngmgasalitang may angkopnatunog.<br />Halimbawa:<br />Kinakabogangmgadibdibngmgakalahok.<br /> “Tinataghuy-taghoynakasindak-sindak.”<br /> 13. Aliterasyon– paggamitngmgasalitangmagsintunogangm,gaunangpantig.<br />Halimbawa:<br />Gumagalanggutay-gutaynagagamba<br /> “Mabiglamagtuloymapatidhiningangmahina.”<br />
 13. 13. Halimbawa:<br />14. Repitasyon– pag-uulitngmgasalita o pariralaupangbigyang – diinangisangaspektongakda.<br />Halimbawa:<br /> Ito nga! Ito nga! Itongnganga.<br />Saan, saan, ay saanmakikitaangbayaningbayan?<br />
 14. 14. IDYOMA<br />Angisang Sawikain o Idyoma ay isangpagpapahayagnaangkahulugan ay hindikomposisyunal - saibangsalita, hindibinubuongtumpaknakahuluganangmgakanya-kanyangsalitananabuo.<br />
 15. 15. Halimbawa:<br />1. Anak-dalita - mahirap<br />2. Alilang-kanin - utusangwanlangsweldo,pagkainlang<br />3. Balik-harap - pabutisaharap,taksilsalikuran<br />4. Bungang-tulog - panaginip<br />5. Dalawaangbibig - mabunganga,madaldal<br />6. Mahapdiangbituka - nagugutom<br />7. Halangangbituka - salbahe,desperado o hindinangingimangpumatayngtao<br />8. Makapalangbulsa - maramingpera<br />9. Butasangbulsa - walangpera<br />10. Kusangpalo - sarilingsipag<br />
 16. 16. TALINHAGA<br />Talinhaga – mulasasalitang “talino” at “hiwaga” o ”tali” at “hiwaga” angibigsabihin ay isangpahayagnahinditahasangibinibigayangkahulugan. (Nakatago o hindilantad).<br />Ang talinghaga, talinhaga, o parabula ay isangmaiklingkuwentong may aralnakalimitanghinahangomulasa Bibliya. Isa itongmaiklingsalaysaynamaaaringnasaanyong patula o prosanamalimitnangangaral o nagpapayohinggilsaisangpangyayari, nakadalasangisinasalarawanangisang moral o relihiyosong aral. <br />
 17. 17. References:<br />http://mamsha.tripod.com/id46.html<br />http://tl.wikipedia.org/wiki/Idyoma<br />

×