Masterclass inkomen specialisten 12 april

1,746 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,746
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Masterclass inkomen specialisten 12 april

 1. 1. WelkomToekomst & kansen…AEGON Masterclass Inkomen Specialisten 12 april 2012
 2. 2. Agenda Opening Rob Spuijbroek, Directie AEGON Nederland Inkomensverzekeringen in 2014… Arend Jansen, Manager Special Deals AEGON Wetsvoorstel Modernisering Ziektewet 2014 Matthijs Huizing, Lid Tweede Kamer VVD & woordvoerder Financiën en Sociale Zaken & Werkgelegenheid Interactieve workshop I & II I. WIA Protocol Anne Polak, Consultant schadelastbeheersing ENgage Werkgeversadvies BV II. Verzuim- en re-integratiebeleid in de praktijk: IKEA Cor-Louise Gubbels , Arbo & Gezondheidsadviseur bij IKEA BV Roald van Tol People, Relations Manager bij IKEA BV Walking dinner, borrel & netwerken 2
 3. 3. Kennis is macht!12 april 2012 Arend Jansen
 4. 4. Inhoud Highlights ontwikkelingen Wetsvoorstel Modernisering Ziektewet Kansen en bedreigingen Doelgroepen 4
 5. 5. „highlights‟ Kritische consument en ondernemer Economische crisis Speelveld arbeidsongeschiktheid steeds complexer Naast pensioenregister inkomensregister? Provisieverbod AOV per 1-1-2013 Provisieverbod Inkomen Collectief per ….? Wetsvoorstel modernisering Ziektewet 5
 6. 6. 6
 7. 7. Wetsvoorstel Modernisering Ziektewet Geldt voor elke werknemer die per 1-1-2013 in ZW terecht komt met uitzondering van vangnet met een dienstverband, zoals Zwangerschap No-risk polis Orgaandonatie Beoordeling wijzigt per 1-1-2013, premiedifferentiatie plus ERD daarna 7
 8. 8. Beoordeling ZW-uitkering ZW-uitkering gaat uit twee delen bestaan: Loongerelateerde uitkering (afhankelijk van arbeidsverleden, minimaal 3 maanden, 70% loon) Daarna minimumuitkering, 70% minimumloon Na het eerste ziektejaar beoordeling volgens WIA-criteria (gangbare arbeid, minimaal 35% AO) 8
 9. 9. Premiedifferentiatie Premiedifferentiatie ERD: Voor bedrijven tot 25 x gemiddelde loonsom (€ 755.000,-) sectorale premie Voor bedrijven van 25-100 x gemiddelde loonsom mix sectoraal en individuele premie Voor bedrijven > 100 x gemiddelde loonsom individuele premie Ook premiedifferentiatie voor instroom van ZW naar WGA 9
 10. 10. Verzekeraars en Eigenrisicodragen…. 10
 11. 11. Kansen Aantal concurrenten daalt (fors) Toenemende complexiteit vraagt advieskracht En specifiek Eigenrisiocdragen…. Verhoging marktpotentieel 11
 12. 12. Bedreigingen Achteruitgang inkomen door provisieverval Prijs advies (te) hoog voor KB/ZZP En specifiek voor ERD…. Aantal aanbieders gaat dalen (?) Terugkeer bedrijven naar UWV 12
 13. 13. Partners in business Doelgroepproposities, zowel producten als dienstverlening Optimale invulling verzekeraar en adviseur 13
 14. 14. Voorbeelden ZZP: geen 12 uren advies à € 1.500,- maar slimme combinatie van persoonlijk advies, onlinetooling en aangepast product Idem voor verzuim MKB- er met drie medewerkers Focus op uitbreiding advies voor midden- en grootbedrijf 14
 15. 15. Midden- en grootbedrijf Complexe risico‟s Maatwerkadvies Grote financiële belangen Risicomanagement essentieel: Bij treffen voorzieningen Tijdens looptijd 15
 16. 16. Mogelijke rol adviseur …. Verzekeraar UWV Arbo Accountant Adviseur Belasting Branche Werkgever 16
 17. 17. Eén cruciale enonderscheidende factor 17
 18. 18. Dè succesfactor! 18
 19. 19. Modernisering ZiektewetMasterclass Inkomen AegonMatthijs Huizing12 april 2012
 20. 20. Ziektewet anno nu• Ziektewet is voorziening voor vangnetters• Maximaal 2 jaar uitkering• Hybride stelsel
 21. 21. Cijfers• € 1,5 miljard uitkeringslasten• € 290 miljoen uitvoeringskosten• 100.000 mensen in ZW
 22. 22. ProbleemVangnetters zijn zwaar oververtegenwoordigd in WGA
 23. 23. Wat te doen?• Instroom in de Ziektewet verminderen• Uitstroom vanuit de Ziektewet versnellen• Instroom in WGA voorkomen
 24. 24. Hoe?Door het versterken van deactiverende werking van de Ziektewet
 25. 25. Wat gaat er veranderen?• Maatregelen vangnetters• Financiële prikkels werkgevers• Snellere werkhervatting
 26. 26. Een goed begin, maar…Stip op de horizon is volledige privatisering
 27. 27. Publiek vs privaatGemiddeld aantal claimdagen: UWV 36 Privaat 7
 28. 28. Publiek vs privaat Uitstroom Ziektewet 100 90 80 70Uitstroom % 60 Publiek 50 c Privaat 40 30 20 10 0 > 0 dagen > 14 dagen > 2 mnd > 2 mnd > 6 mnd > 1 jr > 2 jr (WIA)
 29. 29. Publiek vs privaat Vergelijk 10 bedrijven UWV vs Privaat na overstap 7 6 5Schadecijfers 4 Schadecijfers UWV 3 Schadecijfers Privaat 2 1 0 A B C D E F G H I J Bedrijven
 30. 30. Publiek vs privaat
 31. 31. De weg naar privatiseringTwee stappen:• Gelijk speelveld Ziektewet privaat en UWV• Ziektewet én WGA hybride
 32. 32. Stap 1: Gelijk speelveld• Sectorpremie is opgebouwd uit 3 delen: – WW-deel – WGA-deel – ZW-deel• Premie bij UWV is te laag
 33. 33. Berekening ZW-premie onjuist• 25% uitzendsector is ERD Ziektewet• UWV verzekert „slechts‟ 75% loonsom sector• UWV hanteert wel 100% loonsom in premieberekening• ZW-deel van premie is te laag
 34. 34. Gevolg• Onderdekking inmiddels opgelopen tot €57 miljoen• ERD betalen mee met onderdekking
 35. 35. OplossingNieuwe berekening UWV-premie invoeren per 1/1/2013
 36. 36. Stap 2: Hybride uitvoering WGA vangnettersWaarom?• Keuzevrijheid• Geen knip meer in re-integratieStatus:Minister van SZW onderzoekt de mogelijkheden
 37. 37. Stap 2: Hybride uitvoering WGA vangnetters• Gelijk speelveld• Hybride uitvoering WGA vangnetters Volledige privatisering
 38. 38. Privatisering, ideaal?Risico‟s:• Dwang• Privacy• Enkel „goede‟ risico‟s verzekeren
 39. 39. Hoe borgen we kwaliteit privateorganisaties?• Heldere en eenduidige regelgeving• Strak toezicht op private uitvoerders
 40. 40. EindbeeldEen volledige privatisering van ZW en WGA
 41. 41. PAUZE 41
 42. 42. AEGON Masterclass 12042012 Anne Polak
 43. 43. WGA 80-100%Totaal: 69.167 (2011) (73% van totaal!)
 44. 44. Programma• Cijfers• Beoordeling mogelijkheden IVA• Vervroegd IVA• Beroep en bezwaar• Herbeoordeling
 45. 45. Maximum uitkeringslast WGA 80-100% • Maximum SV-dagloon € 4.172,- p.mnd. • Bruto minimumloon € 1.446,- p.mnd. • Max dagloon * 2 * 75% € 6.258 • Max dagloon * 36 * 70% € 105.134 • Bruto min loon * 82 * 70% € 83.000
 46. 46. Maximum uitkeringslast WGA 80-100% € 194.392 (over 10 jaar)
 47. 47. Cijfers WIA instroom (voorlopige cijfers UWV 1e 8 mnd)• WGA 80-100%: Nieuwe instroom: 14.164 (2010: 14.128) (totaal nieuwe instroom: 19.758)• IVA Nieuwe instroom: 5.189• WGA 80-100 naar IVA: 939• WGA gedeeltelijk naar IVA: 291• WGA volledig naar WGA gedeeltelijk: 102
 48. 48. UWV cijfers Bezwaar/Beroep WIABezwaar verzekerden- Aantal beslissingen 13.610- Niet ontvankelijk 7%- Niet gegrond 48%- Gegrond, herroepen 20%- Bezwaar ingetrokken en overige 25%
 49. 49. UWV cijfers Bezwaar/Beroep WIABeroep verzekerden- Aantal beroepszaken 2.108 (afgehandeld)- Niet ontvankelijk 5%- Niet gegrond 58%- Gegrond 16%- Beroep ingetrokken en overige 21%
 50. 50. WGA of IVA-uitkering?• De mate van arbeidsongeschiktheid (volledig, gedeeltelijk, percentage)• Beperkingen duurzaam/niet duurzaam
 51. 51. Controle WIA-beoordelingWET• Schattingsbesluit van 1 oktober 2004• Regeling verzekeringsgeneeskundige protocollen arbeidsongeschiktheidswettenRICHTLIJNEN/STANDAARDEN• Standaarden UWV• Richtlijnen verzekeringsgeneeskundigenDOSSIER• Verzekeringsgeneeskundige rapportage incl. kritische FML• Arbeidsdeskundige rapportage incl. weergave uit Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS)
 52. 52. Volledig én duurzaam?Schattingenbesluit• Geen benutbare mogelijkheden• Wel benutbare mogelijkheden, < 3 mnd• Terminale ziekte waardoor binnen afzienbare tijd gbm• Zodanig wisselend belastbaar, dat er sprake is van gbm (3x)Gbm, maar binnenkort wel? Dan herbeoordelingStandaard‚Geen Duurzaam Benutbare mogelijkheden‛LISV juni 1996
 53. 53. GBM- Ziekenhuisopname- Bedlegerig- ADL-afhankelijk- Psychisch niet zelfredzaam
 54. 54. Volledige arbeidsongeschiktheid• Restverdiencapaciteit < 20%: - Er zijn onvoldoende functies te duiden. - De geduide functies leiden niet tot een restcapaciteit van > 20%. - Uit de praktijk blijkt niet dat de verdien- capaciteit > 20% is.• Indien sprake van volledige a.o.: Beoordeling duurzaamheid van toepassing.
 55. 55. • Let op: Artikel 41 (WIA) periodieke herbeoordeling duurzaam arbeidsongeschikte met geringe kans op herstel is per 1 januari 2012 vervallen
 56. 56. Het begrip duurzaamheid• Verbetering van de belastbaarheid is uitgesloten = duurzaamheid• Verbetering van de belastbaarheid in het komende jaar én in de jaren daarna is niet of nauwelijks te verwachten = duurzaamheid• Verbetering van de belastbaarheid in het komende jaar niet te verwachten, maar daarna mogelijk wel (alleen als aard behandeling dit rechtvaardigt!) – geen duurzaamheid
 57. 57. Wat gaat er mis?• UWV houdt zich niet aan het eigen beoordelingskader• Onvoldoende onderzoek• Motivatie ontbreekt
 58. 58. GBM binnen afzienbare tijdSchattingsbesluit art. 2:• GBM is van toepassing indien uit verzekeringsgeneeskundig onderzoek blijkt dat betrokkene benutbare mogelijkheden heeft, maar dat hij die mogelijkheden naar verwachting binnen afzienbare tijd zal verliezen.• UWV gaat vaak aan deze mogelijkheid van GBM voorbij waardoor ten onrechte een WGA 35-80% wordt afgegeven in plaats van IVA.
 59. 59. Wisselende belastbaarheidSchattingsbesluit art. 2:• GBM is van toepassing indien tenminste drie maal in een verzekeringsgeneeskundig onderzoek is vastgesteld dat betrokkene wisselend belastbaar is.Een 2e en 3e onderzoek vindt vaak te laat plaats.Hierdoor duurt de WGA 80-100% situatie voortterwijl IVA van toepassing is.
 60. 60. Herbeoordeling bij GBMSchattingsbesluit art. 2, lid 3- 2e verzekeringsgeneeskundig onderzoek als naar verwachting er wel mogelijkheden gaan ontstaan in de nabije toekomst.De herbeoordeling laat te lang op zich wachtenHierdoor duurt de WGA 80-100% situatie vaak voort, terwijl mogelijk IVA van toepassing is.
 61. 61. FML + verminderde arbeidsduur• Onvolkomenheden in FML leiden tot foutieve conclusie t.a.v. de mate van belastbaarheid. Check op voldoende zorgvuldigheid, op consistentie en informeer evt. of de VA de ‘Standaard verminderde arbeidsduur’ in zijn oordeel heeft betrokken. (Jurisprudentie: LJN: BA9982 / BO2506 / BL8101)
 62. 62. MaatmanloonSchattingsbesluit art. 6 tm 8:• Foutief maatmanloon leidt tot onjuiste mate van arbeidsongeschiktheid.• Let op bij tijdelijk dienstverband, wisselend arbeidspatroon en nevenfuncties!
 63. 63. Drie functies duidenSchattingsbesluit art 9:• AD kan niet 3 geschikte functies duiden, die ieder aantoonbaar 3 arbeidsplaatsen vertegenwoordigen.• De functies zijn niet passend te noemen gezien de FML + opleiding/ervaring.• Betrokkene kan onmogelijk binnen 6 mnd. over noodzakelijke bekwaamheden beschikken.
 64. 64. Relevante behandeling mogelijk?• VA stelt (ten onrechte) dat er geen sprake is van duurzame beperkingen terwijl de behandelings- mogelijkheden uitsluitend gericht zijn op stabilisatie en het remmen van het ziekteproces.• Onderbouwing behandelingsmogelijkheden ontbreekt. Hierdoor wordt ten onrechte een beschikking WGA 80-100% i.p.v. IVA afgegeven. (Jurisprudentie: LJN: BE8657 / BA7510 / BA4637)
 65. 65. Progressief ziektebeeld• VA constateert een progressief ziektebeeld, maar stelt (ten onrechte) geen duurzaamheid van de beperkingen vast. Hierdoor wordt ten onrechte een beschikking WGA 80-100% i.p.v. IVA afgegeven.• Let op: Progressieve ziektebeelden zijn niet per definitie duurzaam, v.b. gewrichtsplastiek . (Jurisprudentie: LJN: BD3302)
 66. 66. Prognose verbetering belastbaarheidDe VA gaat er van uit dat de beperkte belastbaarheidniet duurzaam is, maar noemt geen termijn waarbinnende verbeterde belastbaarheid verwacht kan worden.De vraag t.a.v. duurzaamheid is onvoldoendebeantwoord waardoor ten onrechte een beschikkingWGA 80-100% i.p.v. IVA wordt afgegeven.(Jurisprudentie: LJN: BE8657 / BA4637 / BI4430)
 67. 67. Belastbaarheid na een jaarBeoordelingskader duurzaamheid :• ‚Als de belastbaarheid in het eerstkomende jaar niet of nauwelijks zal verbeteren, dient de verzekeringsarts er in beginsel van uit te gaan dat dit ook in de periode daarna ongewijzigd van toepassing is.‛• De VA wijkt regelmatig onvoldoende gemotiveerd af van dit beginsel waardoor ten onrechte een beschikking WGA 80-100% wordt afgegeven i.p.v. IVA.(Jurisprudentie: LJN: BB3947 / BD8753)
 68. 68. Vervroegde IVAArtikel 23, zesde lid, wet WIA:‚Op aanvraag van de verzekerde stelt het UWV,in afwijking van het 1e lid, een verkortewachttijd vast indien de verzekerde volledig enduurzaam arbeidsongeschikt is als bedoeld inartikel 4, 2e lid en bij aanvraag artikel 65 in achtis genomen‛.
 69. 69. ‘Spelregels’ voor vervroegde IVA• De verkorte wachttijd bedraagt tenminste 13 wkn. en ten hoogste 78 wkn. Aanvragen kan tussen week 3 en 68 (zie LJN: BU4978)• De aanvraag dient te worden gedaan door de wn zelf. (zie LJN: BA6654)• Een vervroegde IVA kan slechts eenmaal worden aangevraagd (art. 66 WIA, lid 2)
 70. 70. ‘Spelregels’ voor vervroegde IVA• Het re-integratieverslag bij aanvraag is niet van toepassing (art. 66 WIA, lid 1).• Z onder verklaring bedrijfsarts hoeft UWV de aanvraag niet in behandeling te nemen (art. 66 WIA, lid 5). Zie LJN: BB7948• Er dient gemotiveerd sprake te zijn van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid (art. 47 WIA)
 71. 71. ‘Spelregels’ voor vervroegde IVA• In tegenstelling tot ‘gewone’ IVA geldt: Geen toekenning vervroegde IVA indien geringe kans op herstel! (zie LJN: BB0439)• Art. 66 WIA, lid 1 Het gebruikelijke WIA-beoordelingskader is van toepassing (zie LJN: BB1329).
 72. 72. Het bezwaar/beroep• Werknemer en werkgever zijn directe belanghebbende en derhalve bezwaar- en beroepsgerechtigd.• Werkgever/werknemer kunnen verzekeraar machtigen om namens hem beroep/bezwaar aan te tekenen.• Bezwaartermijn = 6 wkn (art. 6:7 Awb).• Pro forma bezwaar: 5 weken uitstel.
 73. 73. Herbeoordeling• Wg, betrokkene, WGA-eigenrisicodrager en WGA-verzekeraar kunnen verzoek om herbeoordeling indienen.• Publiek verzekerde ex-wg kan geen verzoek om herbeoordeling indienen, tenzij wg kan aantonen dat hij belanghebbende is.
 74. 74. Bedankt voor jullie aandacht!
 75. 75. Gezondheidsbeleid in de praktijk IKEA 12 april 2012growing IKEA Netherlands – Together
 76. 76. IKEA ”To create a better everyday life for the many people.” Vision Human Resource”We shall offer a wide idearange of well-designed,functional home ”Giving down to earth,furnishing products at straightforward people theprices so low that as Business possibility to grow, both asmany people as possible idea individuals and in theirwill be able to afford professional roles, so thatthem.” together we are strongly committed to creating a better everyday life for ourselves and our customers.”growing IKEA Netherlands – Together
 77. 77. IKEA Globalgrowing IKEA Netherlands – Together
 78. 78. IKEA Nederland• Sinds 1978• 12 vestigingen, 1 service office en 1 call center• 5500 medewerkers o 5175 winkelmedewerker o 175 call center medewerkers o 150 service office medewerkers o 620 managers o 4880 medewerkers (gemiddeld 1 op 8)growing IKEA Netherlands – Together
 79. 79. IKEA NL – Store-organisatiegrowing IKEA Netherlands – Together
 80. 80. IKEA Nederland Contractopbouw Man/Vrouw Leeftijdsopbouwgrowing IKEA Netherlands – Together
 81. 81. IKEA Nederland - VerzuimZiekteverzuim: 5,9%Verzuimfrequentie 1,27Gemiddelde verzuimduur 19,6 dagengrowing IKEA Netherlands – Together
 82. 82. IKEA NederlandGezondheidsbeleidDoel: “IKEA wil haar medewerkers fit, gezond en betrokken hun werkzaamheden bij IKEA kunne laten uitvoeren, zodat IKEA haar medewerkers kan aantrekken, stimuleren en behouden.”4 pijlers: * Preventie * Verzuim * Interventie * Reintegratiegrowing IKEA Netherlands – Together
 83. 83. Verschuiving naar preventieMaatschappij: IKEA: • Mensen zijn onze belangrijkste• Ontwikkelingen resource zorgstelsel • Veroudering werknemersbestand • Minder administratief en meer• Groter wordende fysiek werk verantwoordelijkheid • Toenemende kosten werkgever• Vergrijzing/Ontgroening• Stijging pensioenleeftijd• Toename welvaartsziektes Het zal in de toekomst moeilijker worden om onze werknemers fit en productief te houdengrowing IKEA Netherlands – Together
 84. 84. Healthy PeopleDaarom verschuiving van verzuim naar preventie“Van cost reduction naar health profit”• Beschikbare financiële middelen herverdelen• Demedicaliseren en betere praktische ondersteuning die zich richt op wat medewerkers wel kunnen1. Verandering opzet ondersteuning vanuit ARBO dienst2. Starten van traject dat zich richt op de health profit: Healthy People3. Nieuwe verzekeringscontracten voor collectieve zorg en ERDgrowing IKEA Netherlands – Together
 85. 85. Healthy People1. Verandering opzet ondersteuning vanuit ARBO dienst - eigen regie model waarbij we gebruik maken van een medewerker volg systeem E-care - verschuiving van ondersteuning van bedrijfsarts naar bedrijfsverpleegkundige - meer praktische begeleiding - geld vrijmaken voor stap 22. Starten van traject dat zich richt op de health profit: Periodiek medisch onderzoek als meetinstrument - BRAVO, WAI - Medische check up (BMI, bloeddruk, cholesterol, etc)growing IKEA Netherlands – Together
 86. 86. Healthy People3. Nieuwe verzekeringscontracten - nieuw collectief zorgcontract waarbij we verschuiven van afname product naar service gericht en meedenken - nieuw contract voor ERD waarbij tevens de opzet van een beschikkingenadministratie is afgesprokengrowing IKEA Netherlands – Together
 87. 87. Healthy People Individuele ARBO terug- dienst koppeling Medewerker neemt deel aan PMO Groeps- rapportage Groepenmedewerkersgrowing IKEA Netherlands – Together
 88. 88. Obstakels• Dynamische constant veranderende complexe omstandigheden• Wet op privacy• UWV• Vertrouwen werknemer – werkgever• Verzuim versus functioneringsproblematiekgrowing IKEA Netherlands – Together
 89. 89. Sheets & kennis delen KennisplatformInkomensprofessionals 89

×