Raport ADR Nord / semestrul 1, 2013

604 views

Published on

Raport ADR Nord / semestrul 1, 2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
604
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
235
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Raport ADR Nord / semestrul 1, 2013

 1. 1. Ion BODRUG, director ADR Nord Realizarea Planului de activitate al ADR Nord pentru semestrul I, 2013 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 1
 2. 2. Obiectivele principale ale ADR Nord pentru anul 2013 • Elaborarea documentelor de politici sectoriale regionale de dezvoltare; • Monitorizarea implementării politicilor regionale de dezvoltare; • Participarea la perfecționarea cadrului normativ în domeniul dezvoltării regionale; • Implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din FNDR şi din alte surse; • Dezvoltarea capacităţilor actorilor regionali în elaborarea politicilor de dezvoltare şi proiectelor investiţionale; • Promovarea potenţialului socio-economic al RDN; • Cooperarea cu partenerii de dezvoltare. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 2
 3. 3. Principalele realizări ale ADR Nord în semestrul I al anului 2013 • Implementarea a 11 proiecte din sursele FNDR şi alte surse,  cu un grad de implementare de 51,36%,  avînd un grad de valorificare din sursele FNDR de 33,23%  din alte surse de 87,28%; • 1 conferinţă internaţională cu participarea a circa 180 persoane cu organizarea unui tîrg de proiecte regionale; • 81 sesiuni de instruire pentru circa 390 actori regionali; • 2 întreprinderi municipale prestatoare de servicii asistate în dezvoltarea capacităţilor angajaţilor; • 5 publicaţii de promovare a RDN şi 6 buletine electronice informative lunare, difuzate la peste 250 de abonați; • Cca 120 de comunicate de presă, note de presă, anunțuri și invitații; • Peste 23 de ieșiri la emisiuni și interviuri televizate şi este 27 la emisiuni și reportaje la radio; • Peste 120.000 vizitatori cu circa 314.300 accesări pe site-ul oficial al ADR Nord. 3 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord
 4. 4. Structura activităţilor ADR Nord: I. Planificare strategică și programare; II. Identificarea, dezvoltarea și implementarea proiectelor regionale; III. Dezvoltarea capacităților actorilor regionali; IV. Comunicarea, promovarea și transparența; V. Cooperarea cu partenerii de dezvoltare; VI. Activitatea operaţională a ADR Nord. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 4
 5. 5. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Planificare strategică şi programare Planificarea strategică sectorială integrată în RDN Rezultate obţinute - 3 studii sectoriale în domeniile AAC, MDS, EE (cu suportul GIZ/GOPA II) Actualizarea POR Nord 2013-2015 Rezultate obţinute - 1 POR 2013-2015 actualizat/aprobat 5
 6. 6. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Planificare strategică şi programare Contribuirea la perfecționarea cadrului normativ în domeniul dezvoltării regionale Rezultate obţinute - Propuneri de îmbunătăţire a Cadrului normativ-legislativ în domeniul DR elaborate Iniţierea procesului de elaborare a SDR Nord pînă în a.2020 Rezultate obţinute - 1 conferinţă internaţională desfăşurată - Vectori de dezvoltare socio- economică a RDN stabiliţi - Parteneriate de elaborare a SDR încheiate 6
 7. 7. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Planificare strategică şi programare Rezultate obţinute - CR Soroca asistat în elaborarea planului de dezvoltare sectorial EE a clădirilor publice (cu suportul GIZ ) - Elaborarea studiului de fezabilitate în domeniul AAC, clasterul Prut, r. Rîşcani cu suportul GIZ Rezultate obţinute - 1 raport (semestrial) elaborat/prezentat CRD Nord - 1 şedinţă a CRD Nord desfăşurată Facilitarea procesului de planificare locală Monitorizarea și evaluarea SDR Nord şi POR Nord 7
 8. 8. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Identificarea, dezvoltarea şi implementarea proiectelor regionale Acordarea asistenței actorilor regionali în dezvoltarea, identificarea și promovarea propunerilor de proiecte (PP) pe prioritățile SDR Nord Rezultate obţinute - 9 şedinţe; - 10 persoane consultate; - 9 proiecte îmbunătăţite - 12 de idei de proiecte identificate/dezvoltate (GIZ/GOPA II) - 2 concepte de proiecte dezvoltate (program TWINING) - 1 tîrg de proiecte organizat Gestionarea și implementarea proiectelor regionale inițiate în 2011- 2012 aprobate spre finanțare în 2013, inclusiv și din surse externe Rezultate obţinute - Cel puţin 7 proiecte implementate din FNDR - Cel puţin 4 proiecte implementate din surse externe de finanțare - 38 vizite de monitorizare în teren - Circa 4 rapoarte de monitorizare a proiectelor, și 34 procese verbale 8
 9. 9. 1. „Servicii calitative de apă şi canalizare în oraşul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea de Nord ” 2. „Reparaţia sectorului de drum local L-37 „Lipcani-Bălăşineşti- Corjeuţi-Tîrnova ” 3. „Finalizarea construcției apeductului magistral Bălți-Sîngerei cu ramificații comunitare” 4. „Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural Conacul Pommer şi drumului de acces la parcul dendrologic din s.Țaul, r-nul Donduşeni” 5. „Sistem de colectare si transport al deseurilor menajere pe raza microregiunii interraionale Rîşcani –Drochia” 6. „Susţinerea dezvoltării sectorului privat şi procesului de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord prin construcţia reţelelor de apă şi canalizare pentru subzona nr.3 a ZEL Bălţi” 7. „Amenajarea traseului eco-turistic Pădurea Domnească, r-ul Glodeni” Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Proiectele în curs de implementare din sursele FNDR 9
 10. 10. din sursele GIZ 1. „Aprovizionarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna Costești, raionul Rîșcani” 2. „ Iluminare stradală în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca” din sursele Ambasadei R. Cehe 3. „Consolidarea capacităților actorilor regionali privind managementul eficient al proiectelor regionale” din sursele Corpul Păcii în RM 4. „Facilitarea promovării potențialului RDN” Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Proiectele în curs de implementare 10
 11. 11. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Dezvoltarea capacităţilor actorilor regionali Formarea continuă a specialiștilor ADR Nord Rezultate obţinute - 1 Plan de instruire elaborat/aprobat - 19 specialişti instruiţi la activităţi de instruire organizate de MDRC, GIZ, Twining. Informarea şi instruirea actorilor regionali Rezultate aşteptate - 81 sesiuni de instruire pentru - circa 390 actori regionali informaţi - 2 module de instruire pentru APL din RDN (suport GIZ/AAP) - 24 funcţionari din RDN instruiţi (suport GIZ/AAP) 11
 12. 12. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Dezvoltarea capacităţilor actorilor regionali Facilitarea schimbului de experienţă pentru membrii ADR Nord şi CRD Nord Rezultate obţinute - 1 vizită de studiu în Italia/Spania - 1 vizită de studiu la RDS - 2 acorduri de colaborare semnate Dezvoltarea capacităților întreprinderilor prestatoare de servicii publice create sau dezvoltate în cadrul proiectelor implementate în 2012 Rezultate obţinute - 1 întreprindere municipală (Apă Canal Costeşti,) beneficiază de programul de asistență în dezvoltarea capacităților; - 4 şedinţe de lucru pentru angajații prestatorilor de servicii publice; 12
 13. 13. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Comunicarea, promovarea şi transparenţa Promovarea potențialului Regiunii de Dezvoltare Nord Rezultate obţinute -1 conferinţă internaţională; -180 participanţi la conferinţă; - Co organizarea Zilei Europei la Soroca - 10 canale de comunicare pe Internet. -5 publicaţii despre potenţialul economic al RDN - Promovarea proiectelor implementate și a potențialului Regiunii Nord, conform priorităților SDR Nord Rezultate obţinute - 1 tîrg de proiecte on-line. - Cca 120 de comunicate de presă, note de presă, anunțuri și invitații. - Peste 23 de ieșiri la emisiuni și interviuri televizate. - Peste 27 de intervenții la emisiuni și reportaje la radio. - Peste 314.300 accesări pe site-ul oficial al ADR Nord 13
 14. 14. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Comunicarea, promovarea şi transparenţa Comunicarea cu APL, partenerii interni și externi, ADR Rezultate obţinute - 3 conferințe de presă - 2 activităţi “Ziua ușilor deschise”;- - 6 buletine electronice/tipărite (100 de exemplare pentru fiece număr) informative trimestriale; 14
 15. 15. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Cooperarea cu partenerii de dezvoltare Cooperarea cu partenerii regionali - ONG, - APL, - Universitatea de Stat “A. Russo” Bălţi, - Camerele de Comerţ din RDN, - ZEL Bălţi - AOA “Manager Club” - „SA Mobiasbanca Group Societe Generale“ -ProCredit Bank Cooperarea cu partenerii naţionali - Agenţia de Inovaţii şi Transfer Tehnologic; - Agenţia de Eficienţă Energetică; - ODIMM; MIEPO; - Agenţia Proprietăţii Publice; - Institutul Naţional de Metrologie; - IDIS “Viitorul” - Orange Moldova - Moldccel Cooperarea cu partenerii internaţionali - Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) - Ministerul Mediului şi Dezvoltării Regionale din Letonia - ADR Nord-Est şi ADR Vest România - ESRA - Consulatul General al României în Bălţi 15
 16. 16. Implicarea CRD Nord în realizarea activităţilor ADR Nord pentru sem. I al anului 2013 • Consultarea/aprobarea documentelor de politici regionale de dezvoltare; • Promovarea în RDN a politicilor de dezvoltare regională; • Susţinerea APL de nivelul I şi II în elaborarea planurilor sectoriale integrate; • Promovarea în RDN a colaborării intercomunale şi iniţierea proiectelor cu impact regional; • Promovarea proiectelor regionale în mediul potenţialilor donatori şi investitori. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 16
 17. 17. Adresa sediului ADR Nord : mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, nr.8, etaj II Vă mulțumim pentru atenție ! www.adrnord.md 17

×