Planul de Activitate al ADR Nord pentru anul 2013

667 views

Published on

Planul de Activitate al ADR Nord pentru anul 2013

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
667
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
189
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Planul de Activitate al ADR Nord pentru anul 2013

 1. 1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională NordPlanul de Activitate al ADR Nord pentru anul 2013 Inga COJOCARU, şef Secţie planificare strategică şi programare, ADR Nord 1
 2. 2. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Obiectivele principale ale ADR Nord pentru anul 2012• Elaborarea documentelor de politici sectoriale regionale de dezvoltare;• Monitorizarea implementării politicilor regionale de dezvoltare;• Participarea la perfecționarea cadrului normativ în domeniul dezvoltării regionale;• Implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din FNDR şi din alte surse;• Dezvoltarea capacităţilor actorilor regionali în elaborarea politicilor de dezvoltare şi proiectelor investiţionale;• Promovarea potenţialului socio-economic al RDN;• Cooperarea cu partenerii de dezvoltare. 2
 3. 3. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Structura activităţilor ADR Nord:I. Planificare strategică și programare;II. Identificarea, dezvoltarea și implementarea proiectelor regionale;III. Dezvoltarea capacităților actorilor regionali;IV. Comunicarea, promovarea și transparența;V. Cooperarea cu partenerii de dezvoltare;VI. Activitatea operaţională a ADR Nord. 3
 4. 4. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Planificare strategică şi programarePlanificarea strategică sectorială Actualizarea POR Nord integrată în RDN 2013-2015 Rezultate aşteptate Rezultate aşteptate- 4 studii sectoriale în domeniileAAC, MDS, EE (GOPA II) şi economie(VARAM); - 1 POR 2013-2015 actualizat / aprobat- 3 planuri sectoriale în domeniileAAC, MDS şi EE elaborate şi integrateîn POR Nord- Raport privind procesul deplanificare sectorială integrată 4
 5. 5. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Planificare strategică şi programare Contribuirea la perfecționarea Inițierea procesului de elaborare a cadrului normativ în domeniul SDR Nord pînă în a.2020 dezvoltării regionale Rezultate aşteptate - 1 studiu în domeniul economic Rezultate aşteptate - 1 conferință internațională- Cadrul normativ-legislativ desfăşurată îmbunătățit în domeniul DR - Vectori de dezvoltare socio - economică a RDN stabiliți 5
 6. 6. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Planificare strategică şi programare Susținerea procesului de Monitorizarea și evaluarea dezvoltare urbană policentrică SDR Nord şi POR Nord Rezultate aşteptate Rezultate aşteptate- 2 oraşe asistate în elaborarea - 2 rapoarte (semestrial şi anual)mecanismelor de urbanizare a elaborate/prezentate CRD Nordlocalităților rurale adiacente - 4 şedințe ale CRD Nord desfăşurate Facilitarea procesului de planificare locală Rezultate aşteptate -2 Consilii raionale (Rîşcani, Floreşti) asistate în procesul de planificare raională/locală -1 studiu de fezabilitate în domeniul AAC, 6 -clasterul Prut, r. Rîşcani
 7. 7. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Identificarea, dezvoltarea şi implementarea proiectelor regionaleAcordarea asistenței actorilor Gestionarea și implementarea regionali în dezvoltarea, identificarea și promovarea proiectelor regionale inițiate în 2011-propunerilor de proiecte (PP) 2012 aprobate spre finanțare în pe prioritățile SDR Nord 2013, inclusiv și din surse externe Rezultate aşteptate Rezultate aşteptate - 20 şedințe; - Cel puțin 6 proiecte - 20 persoane consultate; implementate din FNDR - 20 proiecte îmbunătățite - Cel puțin 3 proiecte implementate din surse externe - 12 de idei de proiecte de finanțare identificate/dezvoltate (GIZ/GOPA II) - 240 vizite de monitorizare în teren - 2 concepte de proiecte dezvoltate (program TWINING) - Circa 180 rapoarte de monitorizare a proiectelor - 1 tîrg de proiecte organizat 7
 8. 8. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Proiectele în curs de implementare din sursele FNDR1. „Servicii calitative de apă şi canalizare în oraşul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea de Nord”2. „Reparația sectorului de drum local L-37 „Lipcani-Bălăşineşti-Corjeuți-Tîrnova”3. „Finalizarea construcției apeductului magistral Bălți-Sîngerei cu ramificații comunitare”4. „Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Nord, Soroca” Proiectele în curs de implementare din sursele GIZ1. „Aprovizionarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna Costești, raionul Rîșcani”2. „Iluminare stradală în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca” 8
 9. 9. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională NordDezvoltarea capacităţilor actorilor regionaliFormarea continuă a specialiștilor Informarea şi instruirea actorilor ADR Nord regionali Rezultate aşteptate Rezultate aşteptate - 1 centru de consultanță creat; - 1 Plan de instruire - 3 module de instruire pentru APLelaborat/aprobat din RDN (suport GIZ/AAP)- 14 specialişti instruiți la activități de - 25 funcționari din RDN instruițiinstruire organizate de (suport GIZ/AAP)MDRC, GIZ, Twinning. - 3 publicații suport APL elaborate şi difuzate la APL din RDN(suport GIZ/AAP) 9
 10. 10. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională NordDezvoltarea capacităţilor actorilor regionali Facilitarea schimbului de Dezvoltarea capacităților întreprinderilorexperiență pentru membrii prestatoare de servicii publice create sau ADR Nord şi CRD Nord dezvoltate în cadrul proiectelor implementate în 2012 Rezultate aşteptate Rezultate aşteptate - Vizite de studiu în - 6 întreprinderi municipale beneficiazăLetonia, Germania, România de programul de asistență în dezvoltareaşi Polonia capacităților;- 2 acorduri de colaborare - 6 ateliere de lucru pentru angajațiisemnate prestatorilor de servicii publice; -60 angajați ai prestatorilor de servicii publice instruiți; - 60 de primari și consilieri informați despre rolul APL în furnizarea serviciilor publice 10
 11. 11. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională NordComunicarea, promovarea şi transparenţa Promovarea proiectelorPromovarea potențialului Regiunii implementate și a potențialului de Dezvoltare Nord Regiunii Nord, conform priorităților SDR Nord Rezultate aşteptate- 1 conferință internațională; Rezultate aşteptate- 150 participanți la conferință;- Coorganizarea a 2 Festivaluri - Cel puțin 15 comunicate, note deregionale presă, noutăți publicate lunar pe site- ul Agenției.- 10 canale de comunicare peInternet. - 1 tîrg de proiecte on line.- 1 film de scurt metraj;- 1 publicație despre potențialuleconomic al RDN 11
 12. 12. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională NordComunicarea, promovarea şi transparenţa Comunicarea cu APL, partenerii interni și externi, ADR Rezultate aşteptate- 2 conferințe de presă (în semestrele I și II),- Ziua ușilor deschise (semestrial);- Editarea unei broșuri (cca 30 de pagini, în 500 de exemplare), în română(engleză), despre potențialul economic al RDN , alte materiale promoționale șiinformative: pliante, agende, pixuri, mape, insigne, panouri informative etc.;- 4 buletine electronice/tipărite (100 de exemplare pentru fiece număr)informative trimestriale;- Buletine electronice/tipărite tematice- 1 Sistem Informatic de Gestiune a Documentelor şi Înregistrărilor înAutoritățile Publice Centrale – SIGEDIA 12
 13. 13. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Cooperarea cu partenerii de dezvoltare Cooperarea cu Cooperarea cu Cooperarea cu parteneriipartenerii regionali partenerii internaționali- ONG, naționali - Agenția de Cooperare- APL, - Agenția de Inovații Internațională a şi Transfer Germaniei (GIZ)- Universitatea de Stat Tehnologic; - Ministerul Mediului şi„A. Russo” Bălți, - Agenția de Eficiență Dezvoltării Regionale din- ODIMM, Letonia Energetică;- Camerele de Comerț - ADR Nord-Est şi ADRdin RDN, Vest România- ZEL Bălți - Consulatul General al- „SA Mobiasbanca României în BălțiGroup Societe - Consulatul Ucrainei înGenerale” Bălți 13
 14. 14. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Activitatea operaţională a ADR Nord Rezultate aşteptateElaborarea planului anual de •1 plan elaborat / aprobat; •1 notă explicativă elaborată / achiziții al ADR Nord prezentată MDRC. •1plan elaborat / aprobat; •1 notă explicativă a planuluiElaborarea planului anual de elaborată / prezentată CRD, MDRC; finanțare al ADR Nord •47 rapoarte financiare și statistice elaborate (24 lunare, 20 trimestriale, 2 semestriale,1 anual). Planificarea cheltuielilor •1 plan elaborat / aprobat; •1 notă explicativă elaborată / operaționale ale ADR Nord prezentată MDRC/CRD Nord. 14
 15. 15. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Implicarea CRD Nord în realizarea activităţilor ADR Nord pentru anul 2013• Consultarea / aprobarea documentelor de politici regionale de dezvoltare;• Promovarea în RDN a politicilor de dezvoltare regională;• Susţinerea APL de nivelul I şi II în elaborarea planurilor sectoriale integrate;• Promovarea în RDN a colaborării intercomunale şi iniţierea proiectelor cu impact regional;• Promovarea proiectelor regionale în mediul potenţialilor donatori şi investitori. 15
 16. 16. Adresa sediului ADR Nord: Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, nr. 8 A, etaj II www.adrnord.mdVă mulțumim pentru atenție ! 16

×