Your SlideShare is downloading. ×
Pespective de colaborare: Regiunea Nord Republica Moldova – Regiunea Vest România
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Pespective de colaborare: Regiunea Nord Republica Moldova – Regiunea Vest România

147
views

Published on

Pespective de colaborare: Regiunea Nord Republica Moldova – Regiunea Vest România

Pespective de colaborare: Regiunea Nord Republica Moldova – Regiunea Vest România

Published in: Business

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
147
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Pespective de colaborarePespective de colaborareRegiunea Nord Republica MoldovaRegiunea Nord Republica Moldova-Regiunea Vest România-Regiunea Vest RomâniaSorin MAXIM,Sorin MAXIM,Director GeneralDirector GeneralAgenAgenţia pentruţia pentru DDezvoltareezvoltareRRegională Vestegională VestBăl i, 21.05.2013țBăl i, 21.05.2013ț
 • 2. CUPRINSCUPRINS•Regiunile de dezvoltare din RomâniaRegiunile de dezvoltare din România•Cadrul institu ional pentru dezvoltare regionalățCadrul institu ional pentru dezvoltare regionalăț•Domenii de colaborareDomenii de colaborare
 • 3. REGIUNILE DE DEZVOLTARE DIN ROMÂNIA- Unităţi teritorial-statistice, fără rol administrativ, alcătuitedin 4-7 judeţe prin asocierea liberă a autorită ilorțpublice jude ene i localeț ș- Reprezintă cadrul pentru elaborarea, implementarea şievaluarea politicii de dezvoltare regională şi aprogramelor de coeziune economică şi socială prin careaceasta se implementează- Corespund nivelului II din Nomenclatorul UnităţilorStatistice Teritoriale (NUTS) ale EUROSTAT
 • 4. REGIUNEA VESTREGIUNEA VESTCreată în 28 octombrie 19984 jude eț4 jude ețSuprafa ă: 32.034 kmțSuprafa ă: 32.034 kmț 22Popula ie: 1.91țPopula ie: 1.91ț 99..434434Studen i înregistra i: 7ț țStuden i înregistra i: 7ț ț 22..124124Absolven i: 2țAbsolven i: 2ț 00..789789PIB: 51,6% din media UE 27PIB: 51,6% din media UE 27PIB:PIB: 12, 0412, 04 miliarde Euromiliarde EuroIMM-uri: 40.830IMM-uri: 40.830
 • 5. Sursa: Estimările echipei Băncii Mondiale pe baza statisticilor structurale de întreprindere –RomâniaREGIUNEA VESTREGIUNEA VESTContribuţia exporturilor la cifra de afaceri, 2010 (%)Export:Export: 5,25,2 miliarde Euromiliarde Euro
 • 6. REGIUNEA VEST• Componente pentru automobile• ITC & electronice• Industria u oară - textile, îmbrăcăminte, încăl ăminteș ț• Industria alimentară• Construc ii i materiale de construc iiț ș ț• Turism
 • 7. CADRU INSTITU IONALȚPENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ• Consiliul pentru dezvoltare regională• Agenţia pentru dezvoltare regională
 • 8. CONSILIUL PENTRU DEZVOLTAREA REGIONALĂ- Organismul regional deliberativ, fără personalitatejuridică- Funcţionează pe principii parteneriale- Coordonează politica de dezvoltare regională lanivelul Regiunii şi implicit activitatea ADR- Alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câteun reprezentant al fiecărei categorii de consilii localemunicipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ(primarii)
 • 9. • Planificare Regională• ManagementulFondurilor Europene• Atragerea de InvestiţiiStrăine Directe• Inovare Regională• Relaţii InternaţionaleAGEN IA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VESTȚADR VESTPalatul Dechan, Timisoara
 • 10. ADR VEST - PLANIFICARE REGIONALĂ•Elaborarea de documente regionale strategice: Planulpentru Dezvoltare Regională 2014-2020•Elaborarea de studii regionale sectoriale i tematiceș•Coordonare studii realizate cu expertiză externă. BancaMondială•Coordonare grupuri parteneriale•Utilizarea de instrumente specifice activită ii dețplanificare: GIS, SPSS
 • 11. ADR VEST –MANAGEMENTUL FONDURILOR EUROPENE•Organism intermediar pentru Programul Opera ionalțRegional 2007-2013:• promovarea programului;• help-desk pentru poten ialii beneficiari;ț• evaluarea i selec ia aplica iilor depuse;ș ț ț• contractare;• monitorizare implementare i post-implementare;ș• verificarea cheltuielilor.• Valoarea: 417,92 milioane euro
 • 12. ADR VEST –MANAGEMENTUL FONDURILOR EUROPENE•Organism intermediar pentru Programul Opera ionalțSectorial Cre terea Competitivită ii Economice 2007-2013,ș țdin 2013:• evaluarea i selec ia aplica iilor depuse;ș ț ț• contractare;• monitorizare implementare i post-implementare;ș• verificarea cheltuielilor.•Valoarea: 105 milioane Euro
 • 13. ADR VEST –MANAGEMENTUL FONDURILOR EUROPENE•Coordonarea programelor de cooperare transfrontalieră:• Programul Opera ional România-Ungaria 2007-2013ț• Valoare: 210 milioane euro• Programul Opera ional România- Republica Serbiaț2007-2011• Valoare: 42,5 milioane euro
 • 14. ADR VEST - ATRAGEREA DEINVESTIŢII STRĂINE DIRECTE•Găzduirea primei vizite în Regiunea Vest•Promovarea unor loca ii din portofoliu regionalț•Organizarea de întâlniri cu organiza ii la nivel regionalț•Participare la evenimente interne i interna ionaleș ț•Promovare web www.regiuneavest.ro, www.westregion.ro
 • 15. ADR VEST - INOVARE REGIONALĂ• Elaborarea Strategiei Regionale de Inovare• Elaborarea Strategiei de specializare inteligentă aRegiunii Vest cu sprijinul Băncii Mondiale• Managementul de clustere în domeniile construc ii dețma ini i tehnologia informa iei i telecomunica iiș ș ț ș ț• Coordonarea Tehimpuls - Centru Regional de InovareTransfer Tehnologic
 • 16. ADR VEST - RELAŢII INTERNAŢIONALE•Membru în re ele europeneț•Cooperare interregională•Derularea de proiecte interna ionaleț•Organizarea de evenimente interna ionaleț
 • 17. DOMENII DE COLABORARE- Planificare, programare- Implementare de programe- Elaborare de proiecte, inclusiv parteneriate
 • 18. DOMENII DE COLABORARE- Elaborarea strategiei regională de inovare i / saușstrategiei de specializare inteligentă- Promovare interna ionalăț- Dezvoltare institu ională / Twinningț
 • 19. Vă mul umesc pentru aten ie!ț ț