Implementarea dezvoltării regionale

835 views
777 views

Published on

Transferul experienţei cehe întru susţinerea
dezvoltării regionale din Republica
Manfred Hellmich
Manager superior
Agenția Tehnologică CzechINVENT
25 iulie 2011

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
835
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Regiuni de coeziune, Euro-regiuni, districte ….
 • Foreknowledge – previziune, awareness - conștientizare
 • Foreknowledge – previziune, awareness - conștientizare
 • Implementarea dezvoltării regionale

  1. 1. Manfred Hellmich Manager superior Agenția Tehnologică CzechINVENT 25 iulie 2011 Implementarea dezvoltării regionale Transferul experienţei cehe întru susţinerea dezvoltării regionale din Republica Moldova
  2. 2. Cuprins <ul><li>Principii de implementare </li></ul><ul><li>Finanţarea dezvoltării regionale </li></ul><ul><li>Documente de dezvoltare </li></ul><ul><li>Proiecte de dezvoltare </li></ul><ul><li>Marketing regional </li></ul><ul><li>Exemple de proiecte și activităţi </li></ul><ul><li>Condiții de implementare </li></ul><ul><li>Discuţii </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Cinci principii de implementare: </li></ul><ul><li>Concentrare pe efect (definirea obiectivelor, stabilirea unui sistem de evaluare care să indice progresul schimbărilor). </li></ul><ul><li>Verificarea importanţei (prioritatea acordată de către implementator şi beneficiari). </li></ul><ul><li>Implicarea persoanelor/părţilor interesate adecvate (atât executori, cât şi susţinători). </li></ul><ul><li>Verificarea încrederii în procesul de schimbare și în persoanele implicate (competenţă, relaţii interpersonale…). </li></ul><ul><li>Crearea atmosferei adecvate și planificarea corespunzătoare (poate eşua doar un proces planificat superificial). </li></ul>Principii de implementare
  4. 4. <ul><li>Implementarea strategiilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare înseamnă realizarea schimbării. </li></ul><ul><li>Schimbarea este un proces constant şi continuu (de obicei, schimbarea nu se încheie imediat după terminarea activităţii). </li></ul><ul><li>Modificările şi transformările trebuie planificate şi realizate cu efect. </li></ul><ul><li>Implementarea înseamnă a face faţă abordărilor susţinătorilor şi adversarilor schimbării (acest fapt nu poate fi subestimat) - managerii schimbării trebuie să poată rezolva problema complexităţii şi diversităţii acesteia. </li></ul>Principii de implementare
  5. 5. Documente de dezvoltare <ul><li>Principiile politicii regionale sunt incluse în strategii și planuri </li></ul><ul><li>Au forma unor politici, strategii, programe, concepte, planuri... </li></ul><ul><li>Stabilesc regulile pentru activităţi sistematice/metodice de dezvoltare. </li></ul><ul><li>Sunt definite la nivel teritorial pentru stat, regiuni, municipalități. </li></ul><ul><li>Sunt aranjate în ordine ierarhică şi sunt conectate între ele. </li></ul><ul><li>Sunt elaborate pentru anumite perioade. </li></ul><ul><li>Sunt discutate în şedinţe publice, aprobate la nivelul politic corespunzător, apoi devin obligatorii. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Conţin descrierea situaţiei actuale, obiectivele strategice, priorităţile, măsurile şi modul de implementare. </li></ul><ul><li>Sunt, de obicei, multi-disciplinare şi multi-anuale. </li></ul><ul><li>Implementarea se face în conformitate cu normele aprobate. </li></ul><ul><li>Implementarea măsurilor programului este finanţată în principal din surse publice. </li></ul><ul><li>Execuţia este monitorizată continuu. </li></ul><ul><li>Sunt actualizate în legătură cu schimbările din mediul economic şi social. </li></ul><ul><li>Măsurile programului sunt implementate prin proiecte . </li></ul>Documente de dezvoltare
  7. 7. <ul><li>Programarea / planificarea </li></ul><ul><li>înseamnă stabilirea obiectivelor, a modului și a termenilor de atingere a obiectivelor, precum și a modului de implementare (din punct de vedere instituţional, al personalului, material, financiar...) </li></ul><ul><li>Necesită o abordare profesionistă: </li></ul><ul><li>- cunoaşterea problemelor, </li></ul><ul><li>- previziune și conştientizare optimă, </li></ul><ul><li>- capacitatea de a analiza şi anticipa, </li></ul><ul><li>- evaluarea avantajelor, oportunităţilor şi riscurilor, </li></ul><ul><li>- creativitate şi capacitatea de a recunoaşte alternativele, </li></ul><ul><li>- munca în echipă şi capacitatea de a coordona şi comunica, </li></ul><ul><li>- reacţie de răspuns și evaluare continuă. </li></ul>Documente de dezvoltare
  8. 8. <ul><li>Exemple de documente de dezvoltare din Cehia </li></ul><ul><li>Politica naţională în domeniul social </li></ul><ul><li>Politica naţională în domeniul energiei </li></ul><ul><li>Strategia de dezvoltare durabilă a Cehiei </li></ul><ul><li>Strategia de creştere economică a Cehiei </li></ul><ul><li>Strategia de dezvoltare a resurselor umane a Cehiei </li></ul><ul><li>Strategia Cehiei în domeniul turismului </li></ul><ul><li>Strategia de dezvoltare regională a Cehiei </li></ul><ul><li>Programe operaţionale tematice (obligatorii pentru FS) </li></ul><ul><li>Programul de dezvoltare rurală a Cehiei </li></ul><ul><li>Programe de dezvoltare regională </li></ul><ul><li>etc. </li></ul>Documente de dezvoltare
  9. 9. Programe operaţionale cehe Documente de dezvoltare Perioada de programare: 2007 - 2013 24 de programe operaţionale
  10. 10. Finanţarea <ul><li>Principiul adiționalității: </li></ul><ul><li>- subvenţiile naţionale sau regionale sunt completate de fondurile solicitantului sau ale partenerului său, </li></ul><ul><li>- fondurile UE doar completează fondurile publice cehe și mijloacele financiare ale solicitantului, nu le înlocuiesc!!! </li></ul><ul><li>Forme de finanţare: </li></ul><ul><li>suport direct (împrumut nerambursabil, dacă condiţiile au fost îndeplinite), </li></ul><ul><li>împrumuturi preferenţiale,  </li></ul><ul><li>subvenţionarea dobânzilor,  </li></ul><ul><li>garanţii bancare,  </li></ul><ul><li>participare la capital de risc (întreprinderi), </li></ul><ul><li>alte subvenţii acordate în situaţii de urgenţă (dezastre naturale, conflicte militare...). </li></ul><ul><li>   susţinute din fonduri publice </li></ul>
  11. 11. Finanţarea <ul><li>Instrumente financiare </li></ul><ul><li>Bugetul şi fondurile de stat </li></ul><ul><li>Bugetul şi programele regionale </li></ul><ul><li>Bugetul şi programele locale </li></ul><ul><li>Împrumuturile bancare (susţinute de stat şi UE) </li></ul><ul><li>Fondurile structurale şi celelalte programe ale UE </li></ul><ul><li>Alte subvenţii (fonduri şi programe internaţionale, fundaţii, sponsorizări private, etc.) </li></ul>
  12. 12. Fond structural 2007 - 2013 <ul><ul><li>Fonduri structurale ale UE pentru dezvoltarea regională în Cehia </li></ul></ul><ul><ul><li>Obiective prioritare pentru 2007 - 2013 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ob. 1 Convergența – nivelelor economice şi sociale regionale (dezvoltarea afacerilor, creşterea PIB-ului, stimularea cercetării şi inovării, protecţia mediului, infrastructura tehnică și de transport, economisirea energiei, dezvoltarea oraşelor şi a zonelor rurale, progresul educaţiei etc.). </li></ul></ul><ul><ul><li>Ob. 2 Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă </li></ul></ul><ul><ul><li>Ob. 3 Cooperare teritorială europeană </li></ul></ul>Finanţarea (Praga)
  13. 13. Proiectul <ul><li>Măsurile programului sunt implementate prin proiecte. </li></ul><ul><li>Proiectul reprezintă: </li></ul><ul><li>un set de activităţi parţiale care se desfăşoară treptat şi care au ca scop atingerea obiectivului dat, </li></ul><ul><li>un set de operaţiuni parţiale efectuate consecutiv (în serie) şi/sau simultan (în paralel) , cu relaţii diferite între ele (moduri și intensitate diferită) , </li></ul><ul><li>în general un eveniment unic, definit de resurse temporale, financiare, de personal şi de alt gen, </li></ul><ul><li>de obicei unic, cu un anumit grad de incertitudine şi risc, </li></ul><ul><li>poate fi tangibil sau intangibil şi nu înseamnă muncă de rutină (activităţi repetate periodic). </li></ul>
  14. 14. <ul><li>Ce reprezintă un proiect? </li></ul><ul><li>Respectarea obiectivelor, priorităţilor şi măsurilor programului de dezvoltare. </li></ul><ul><li>Resurse (umane, materiale, financiare, de timp). </li></ul><ul><li>Documentaţia de proiect. </li></ul><ul><li>Abordarea sistemică. </li></ul><ul><li>Management şi supraveghere. </li></ul><ul><li>Mijloace tehnice. </li></ul><ul><li>Evaluarea situaţiei şi reacţia de răspuns. </li></ul>Proiectul
  15. 15. Proiectul Ciclul proiectului: Intenţia realizarea unei schimbări Analiza fezabilitatea Evaluarea Sinteza propunerea soluţiei Implementarea Funcționarea Aprobarea
  16. 16. Proiectul <ul><li>Condiţii pentru cei care solicită asistenţă pentru susţinerea propriilor proiectelor de dezvoltare: </li></ul><ul><li>participare la concursul pentru finanţare publică, </li></ul><ul><li>nu există nici un drept legal la vreo subvenţie, </li></ul><ul><li>acceptarea regulilor instituţiei care oferă subvenţii, </li></ul><ul><li>obligaţia cofinanţării, </li></ul><ul><li>coerenţa proiectului cu programul de dezvoltare, </li></ul><ul><li>cooperare cu instituţia care oferă subvenţii (verificări, rapoarte), </li></ul><ul><li>durabilitate după implementare (garanţia funcţionării). </li></ul>
  17. 17. Marketing regional <ul><li>Marketingul este punctul central al tuturor activităţilor efectuate pentru a satisface cerinţele pieţelor existente şi potenţiale. </li></ul><ul><li>Regiunile şi municipalităţile concurează între ele. </li></ul><ul><li>Marketingul regional contribuie la soluţionarea problemelor regionale (gestionarea şi coordonarea problemelor economice, sociale şi de mediu) şi oferă clienţilor (cetăţeni, vizitatori, antreprenori, intermediari...) produse şi servicii regionale </li></ul><ul><li>Este o funcţie managerială, care se referă la vânzare, preţuri, promovare, distribuţie, contractare etc. </li></ul><ul><li>Un sistem integrat de marketing este caracterizat prin planificare, aplicare şi control coordonat. </li></ul>
  18. 18. Exemple de proiecte <ul><li>Alimentarea cu apă potabilă a localităţilor </li></ul><ul><li>Oraşul Vyšší Brod – Regiunea Boemia de Sud </li></ul><ul><li>Activităţi principale – forarea şi echiparea a 3 sonde noi, reconstrucţia a 2 stații de tratare a apei, rezervoare şi conducte principale, punerea în funcţiune a noului sistem de control. </li></ul><ul><li>Costul total – 19 697 900 CZK (804 000 €) </li></ul><ul><li>Grant al UE – 14 623 450 CZK (596 900 €) - 74,24% </li></ul><ul><li>Perioada de implementare – 09.2005 – 07.2006 </li></ul><ul><li>Efect – apă potabilă de calitate înaltă pentru 2 250 de locuitori </li></ul>
  19. 19. Exemple de proiecte <ul><li>Alimentarea cu apă potabilă a oraşului Vyšší Brod </li></ul>
  20. 20. Exemple de proiecte <ul><li>Utilizarea unor mici turbine de apă pentru a produce energie electrică într-o fostă moară </li></ul><ul><li>Oraşul Dolní Počernice </li></ul><ul><li>Activităţi principale – reglarea debitului de apă spre camera turbinelor, montarea a două turbine, instalaţie electrică </li></ul><ul><li>Cost total – 145 000 CZK (5 500 €) </li></ul><ul><li>Fără grant – doar din bugetul municipal, cu cooperarea UT din Praga (invenţie şi aplicaţie a UT din Praga) </li></ul><ul><li>Perioada de implementare - 03.2011 </li></ul><ul><li>Efect – proiect-pilot pentru localităţi, exemplu de inovaţie, utilizarea resurselor regenerabile de energie, iluminarea unui monument istoric (moară de apă din secolul 19) </li></ul>
  21. 21. Exemple de proiecte <ul><li>Turbină pentru producerea energiei electrice - DVE 120 - 3 kWh/zi </li></ul>Noul proiect fără generatorul electric
  22. 22. Exemple de proiecte
  23. 23. Rolul statului <ul><li>Crearea în ţară a unui mediu adecvat pentru economia de piaţă (schimbarea mediului). </li></ul><ul><li>Implementarea politicii economice prin intermediul legilor și a organelor legislative şi executive, care au atribuţia de a decide, gestiona, supraveghea şi pune în aplicare normele. </li></ul><ul><li>Gestionarea resurselor publice. </li></ul><ul><li>Evitarea conflictelor (pace socială şi relaţii internaţionale). </li></ul><ul><li>Dezvoltarea relaţiilor și alianţelor externe - promovarea intereselor naţionale şi folosirea oportunităţilor care apar, prin utilizarea unei diplomaţii externe adecvate. </li></ul>
  24. 24. Politica economică de stat <ul><li>Defineşte normele de piaţă şi ajustează relaţiile dintre participanţii la mediul de afaceri (executare, coordonare, suport). </li></ul><ul><li>Cuprinde un număr mare de politici individuale (de ex. structurale, fiscale, monetare, sociale, de mediu...). </li></ul><ul><li>Obiective: - creşteres economică, </li></ul><ul><li>- nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, </li></ul><ul><li>- stabilitatea preţurilor, </li></ul><ul><li>echilibrul extern al economiei. </li></ul><ul><li>Există diverse instrumente pentru atingerea obiectivelor - de sistem (calitative) și comune, care răspund la schimbări imediate (cantitative) . </li></ul>
  25. 25. <ul><li>Ponderea cunoaşterii în economiile avansate este în creştere, dând naştere termenului ”economia bazată pe cunoaştere”. </li></ul><ul><li>Aceasta se concentrează pe: </li></ul><ul><li>stimularea economică şi legislativă a aplicării cunoştinţelor (sporirea valorii adăugate, protecţia proprietăţii intelectuale, controlul calităţii...), </li></ul><ul><ul><li>educaţie şi utilizarea optimă a potenţialului uman, </li></ul></ul><ul><li>ameliorarea infrastructurii informaţiilor şi comunicaţiilor, precum şi a accesului la aceasta, </li></ul><ul><li>adaptarea cercetării, dezvoltării și inovării la nevoile pieţei şi societăţii, </li></ul><ul><li>interconectarea internaţională a sistemelor de administrare, educaţie, informare, cercetare, dezvoltare, inovare şi de alt tip. </li></ul>Economia bazată pe cunoaştere
  26. 26. <ul><li>Condiţia de bază a dezvoltării este utilizarea deliberată şi eficientă a tuturor resurselor și rezultatelor procesului de cercetare şi dezvoltare. </li></ul><ul><li>Aceste rezultate (descoperirea de noi materiale, progresul tehnologic) se numesc invenţii , iar aplicarea lor practică în diferite sectoare economice este numită inovaţie . </li></ul><ul><li>Exemple de inovaţii: </li></ul><ul><li>- obţinerea unui nou produs sau material, </li></ul><ul><li>- îmbunătăţirea unui produs sau material existent, </li></ul><ul><li>- introducerea de noi procese de producţie sau organizare, </li></ul><ul><li>- utilizarea unor noi surse de energie, </li></ul><ul><li>- accesul la o nouă piaţă, etc. </li></ul>Invenţii și inovaţii
  27. 27. Exemplu de proiect regional inovator <ul><li>Logistică alimentară - furnizarea de produse alimentare locale prin intermediul unor soluţii individuale de transport şi distribuţie (2002 - 2005) </li></ul><ul><li>  Regiunea: Sudul Finlandei </li></ul><ul><li>  Obiective: </li></ul><ul><li>IMM-uri şi antreprenori din sectorul alimentar (măcelari, brutari, producători de fructe şi legume, fabrici de conserve și produse lactate) erau în căutarea unor soluţii logistice comune pentru transportarea producţiei către clienţii lor (restaurante și magazine) din capitală. </li></ul><ul><li>Crearea unui model pentru a defini emisiile în mediul ambiant legate de produsele alimentare locale şi investigarea promovării acestor produse în funcţie de eficienţa ecologică a logisticii. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
  28. 28. Exemplu de proiect regional inovator <ul><li>Parteneri: Universitate, asociaţie de informare privind alimentele, centru de afaceri </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Rezultate: </li></ul><ul><li>Reducerea costurilor de transport pentru toţi </li></ul><ul><li>O mai bună cooperare între antreprenori </li></ul><ul><li>Identificarea clienţilor noi </li></ul><ul><li>Mai mulţi clienţi mulţumiţi </li></ul><ul><li>Un nou sistem de comandă online a fost dezvoltat şi experimentat în 10 companii și mai multe soluţii specifice de logistică, inclusiv depozitare, au fost elaborate şi experimentate în 28 de companii de top </li></ul>
  29. 29. Exemplu de proiect regional inovator
  30. 30. Calitatea mediului <ul><li>Evaluare în funcţie de diverse aspecte: </li></ul><ul><li>Legislaţia - claritate, utilitate, aplicare... </li></ul><ul><li>Administraţia de stat – îndeplinirea profesionistă a sarcinilor privind impozitele, siguranţa, susţinerea întreprinderilor, achiziţii publice, raportare, aplicarea legii, probleme sociale, cooperarea cu sectorul privat şi non-profit, depistarea actelor de corupţie... </li></ul><ul><li>Finanţarea - alocarea eficientă a finanţării, respectarea politicii bugetare, supravegherea pieţelor financiare... </li></ul><ul><li>Impozitarea – stabilirea unor impozite acceptabile, încasarea eficientă a impozitelor... </li></ul>
  31. 31. Calitatea mediului <ul><li>Infrastructura tehnică – disponibilitatea reţelelor de energie electrică, apă, comunicaţii, a infrastructurii de transport... </li></ul><ul><li>Facilităţi și servicii publice – funcţionarea autorităţilor locale (auto-guvernare), </li></ul><ul><li>Cultura – activităţi culturale, sportive şi de agrement accesibile, sprijinirea activităţilor societăţii civile, păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor, promovarea eticii... </li></ul><ul><li>E nevoie de un mediu favorabil pentru o dezvoltare echilibrată </li></ul>
  32. 32. Vă mulţumim pentru atenţie! Vă mulţumim pentru participarea la discuţii

  ×