ADR Nord

1,785 views
1,679 views

Published on

ADR Nord

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,785
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
715
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ADR Nord

 1. 1. Agen ț ia de Dezvoltare Regională Nord Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
 2. 2. <ul><li>Regiunile de dezvoltare </li></ul><ul><li>6 regiuni de dezvoltare create în conformitate cu clasificarea statistică a UE </li></ul><ul><li>Pentru perioada 2007-2010, eforturile Guvernului au fost orientate spre consolidarea capacităților și condițiilor de dezvoltare în regiunile NORD, CENTRU și SUD </li></ul><ul><li>2012 – crearea ADR în Chișinău, UTA Găgăuzia (Gagauz-Yeri) și regiunea transnistreană . </li></ul>
 3. 3. Cadru l Legal al Dezvoltării Regionale <ul><li>Legea nr.438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova. </li></ul><ul><li>H.G. Nr.127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova. </li></ul><ul><li>H.G. Nr.574 din 14.06.2005 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Agenției pentru Dezvoltare Regională . </li></ul><ul><li>Manualul Operațional al Fondului Național de Dezvoltare Regională. </li></ul><ul><li>Manualul Operațional al Agenției de Dezvoltare Regională. </li></ul>
 4. 4. Cadrul Regulamentoriu al Dezvoltării Regionale <ul><ul><li>Regulamentul Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale </li></ul></ul><ul><ul><li>Regulamentul - cadru al Consiliului Regional pentru Dezvoltare </li></ul></ul><ul><ul><li>Regulamentul-cadru al Agenţiei de Dezvoltare Regională </li></ul></ul><ul><ul><li>Regulamentul de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltarea regională </li></ul></ul>
 5. 5. Cadrul Strategic al Dezvoltării Regionale <ul><li>Strategia de dezvoltare regională NORD (SDRN) reprezintă un document de politici publice care are în vizor etapa de dezvoltare pe termen mediu a regiunii. Strategia este coerentă cu cele mai importante documente de politici în domeniul dezvoltării regionale. </li></ul><ul><li>Strategia Naţională de Dezvoltare (SND) pentru anii 2008-2011 identifică dezvoltarea regională drept unul din cele cinci priorităţi naţionale şi exprimă responsabilitatea asumată de Guvern la implementarea politicilor de stat în domeniul dezvoltării regionale. </li></ul><ul><li>Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (SNDR) este principalul document sectorial de planificare a politici i regionale administrat e de către Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale. </li></ul>
 6. 6. CNCDR MDRC CRD CRD CRD ADR SUD ADR NORD Cadrul instituțional al DR
 7. 7. <ul><li>Regiunea Nord - </li></ul><ul><li>1 137 000 locuitori (Nomenclator a unităților teritoriale de statistica european - NUTS 2) </li></ul><ul><li>Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) include 11 raioane din nordul RM: Briceni, Ocnița, Edineț, Soroca, Dondușeni, Drochia, Florești, Rîșcani, Glodeni, Fălești, Sîngerei și municipiul Bălți (312 APL de nivelul I). </li></ul>
 8. 8. CRD Nord în contextul Dezvoltării Regionale <ul><li>CRD activează în baza Regulamentului-cadru adoptat prin Hotărîrea Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008. </li></ul><ul><li>Consiliul Regional pentru Dezvoltare este structura regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării şi monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul regiunilor de dezvoltare. </li></ul><ul><li>Din CRD fac parte președinții de raioane, primari și reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile. </li></ul><ul><li>Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord) coordonează la nivel regional implementarea programelor de dezvoltare regională în RDN. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>ADR Nord în contextul Dezvoltării Regionale </li></ul><ul><li>Instituţie publică, non-profit, cu personalitate juridică, cu sediul în mun. Bălți care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale din decembrie 2009, conform prevederilor Legii cu privire la Dezvoltarea Regională în Republica Moldova (Legea Nr. 438 din 28.12.2006). </li></ul><ul><li>Finanțarea ADR Nord este asigurată din Fondul Național de Dezvoltare Regională . </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Scopul ADR Nord este de a contribui la dezvoltarea durabilă şi echitabilă a întregii regiuni, urmărind reducerea decalajelor de dezvoltare a diferitor zone din regiune în favoarea locuitorilor ei. </li></ul><ul><li>Misiunea ADR Nord este de a mobiliza eforturile spre asigurarea dezvoltării socio-economice durabile a regiunii Nord în baza normelor și standardelor europene pentru asigurarea unui trai decent al cetățenilor. </li></ul>Agenția de Dezvoltare Regională Nord
 11. 11. <ul><li>Obiectivele ADR Nord : </li></ul><ul><li>Asigurarea realizării politicilor și programelor naționale de dezvoltare regională; </li></ul><ul><li>Asistarea CRD Nord în elaborarea politicilor de dezvoltare a RDN; </li></ul><ul><li>Dezvoltarea capacităților APL- uri lor din RDN în vederea absorbției de fonduri pentru dezvoltare; </li></ul><ul><li>Diagnosticarea problematicii și potențialului de dezvoltare a RDN; </li></ul><ul><li>Identificarea și promovarea proiectelor de interes local, regional și interregional; </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Obiectivele ADR Nord : </li></ul><ul><li>Integrarea resurselor locale, naționale și internaționale prin intermediul proiectelor cu scopul realizării programelor de dezvoltare a R egiunii Nord; </li></ul><ul><li>Regionalizarea serviciilor concentrate la nivel național; </li></ul><ul><li>Promovarea parteneriatului public privat în RDN; </li></ul><ul><li>Promovarea RDN și atragerea investițiilor străine; </li></ul><ul><li>Dezvoltarea colaborării cu instituții similare ADR–lui din Uniunea Europeană și participarea la implementarea proiectelor transfrontaliere. </li></ul>
 13. 13. Structura organizatorică a ADR Nord
 14. 14. <ul><li>SDR Nord se axează pe 3 priorităţi de activitate pentru implementarea obiectivelor: </li></ul><ul><ul><li>Reabilitarea infrastructurii fizice </li></ul></ul><ul><ul><li>Diversificarea economiei şi susţinerea dezvoltării sectorului privat </li></ul></ul><ul><ul><li>Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice </li></ul></ul>Priorit ățile de Dezvoltare Regională
 15. 15. Apelul Propunerilor de Proiecte - 2010
 16. 16. Rezultatele primului Apel de propuneri de proiecte RDN <ul><li>Propuneri de proiecte depuse – 39 </li></ul><ul><li>(suma totală: 5 19 818,32 mii lei) </li></ul><ul><li>Propuneri de proiecte acceptate spre finanțare din FNDR în 2010 –5 </li></ul><ul><li>(suma totală: 55 300,97 mii lei) </li></ul><ul><li>Propuneri de proiecte acceptate spre finanțare din FNDR în 2011 – 2 </li></ul><ul><li>(suma totală: 32 419,14 mii lei) </li></ul>
 17. 17. Proporția în funcție de valoarea procentuală și financiară pe priorități din SDR Nord a proiectelor depuse în RDN (lei)
 18. 18. Principalele rezultate obținute în sem. I 2011 Proiecte în derulare Agenţia de Dezvoltare Regională Nord
 19. 19. 1.Proiectul nr.9220 „Alimentarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut” <ul><li>Obiectivul general al proiectului: Consolidarea cooperării regionale în scopul asigurării cu apă potabilă şi canalizare a populaţiei din raionul Făleşti şi oportunităţi create pentru localităţi din raioanele Ungheni şi Glodeni de gestionare durabilă a resurselor acvatice în context regional. </li></ul><ul><li>Suma totală a proiectului : 18 757 311,2 lei </li></ul><ul><li>- suma solicitată de la FNDR – 11 375 311,2 lei, care constituie 61,1% - </li></ul><ul><li>din suma totală a proiectului;- 2 279 , 2 mii lei au fost valorificate la </li></ul><ul><li>10.08.2011. </li></ul><ul><li>- Cofinanţare: CR Făleşti - 2 000 000 lei, </li></ul><ul><li>din Fondul Ecologic Național - 5 400 000 lei în întregime valorificate </li></ul><ul><li>Durata de implementare a proiectului: 18 luni. </li></ul><ul><li>Rezultatele obținute la momentul raportării: </li></ul><ul><li>Decantorul și apeductul BOC - Fălești construit. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 20. 20. 2.Proiectul nr. 9216: Finisarea construcţiei poligonului pentru acumularea, sortarea şi valorificarea deşeurilor menajere pentru 3 primării (7 localităţi) <ul><li>  </li></ul><ul><li>Obiectivul general al proiectului: Crearea, la nivel regional, a sistemului integrat de management al deşeurilor solide pentru 7 localităţi. </li></ul><ul><li>Suma totală a proiectului – 6 091 195,00, suma solicitată de la FNDR – 4 287 617,76 lei, care constituie 72,3 % din suma totală a proiectului din ea realizată 2 159,7 mii lei </li></ul><ul><li>Durata de implementare a proiectului: 11 luni </li></ul><ul><li>Rezultatele obținute la momentul raportării: </li></ul><ul><li>Autospeciala de colectare a deșeurilor procurată . </li></ul><ul><li>Presa de comprimare a deșeurilor procurată. </li></ul><ul><li>Euro containere pentru colectarea deșeurilor, procurate. </li></ul><ul><li>Selectarea operatorului economic care pentru confecționarea containerelor din plasă metalică. </li></ul>
 21. 21. 3.Proiectul nr. 9666: Renovarea drumului regional internațional M14 prin or. Edineț <ul><li>Obiectivu l general al proiectului: Crearea condiţiilor optime pentru deplasarea cetăţenilor pe strada centrală a or. Edineţ, parte a traseului internaţional Chişinău – Cernăuţi. </li></ul><ul><li>Suma totală a proiectului – 17 614 540 lei, suma solicitată de la FNDR – 17 614 540 lei, care constituie 100% din suma totală a proiectului. </li></ul><ul><li>Durata de implementare a proiectului: 11 luni </li></ul><ul><li>Rezultatele obținute la momentul raportării: </li></ul><ul><li>Inițierea achizițiilor publice privind lucrările de renovare a drumului. </li></ul>
 22. 22. 4. Proiectul nr. 9222: Servicii calitative de apă şi canalizare în oraşul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea de Nord <ul><li>Obiectivul general al proiectului: Extinderea şi modernizarea sistemului de apă şi canalizare a oraşului Otaci; </li></ul><ul><li>Suma totală a proiectului: 25 559 700 lei. Suma solicitată de la FNDR – 25 559 700 lei. Pentru anul 2011 suma solicitata din FNDR –7 877 580 lei, pentru elaborarea desenelor de execuţie a sistemei de canalizare şi a staţiei de epurare şi realizarea extinderii / modernizarea apeductului. </li></ul><ul><li>Durata de implementare a proiectului: 24 luni; </li></ul><ul><li>Rezultatele obținute la momentul raportării: Servicii de proiectare contractate cu întreprinderea de proiectare; Selectarea operatorului economic ce va efectua lucrările de renovare a apeductului. </li></ul>
 23. 23. 5.Proiectul nr. 9293: Conectarea zonei economice libere „Bălţi” la utilităţile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces <ul><li>Obiectivul general al proiectului: Asigurarea conectării infrastructurii Zonei Economice Libere „Bălţi” la toate utilităţile: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces </li></ul><ul><li>Suma totală a proiectului – 16 329 051 lei. Suma solicitată de la FNDR – 13 621 660 lei, care constituie 83% din suma totală a proiectului. </li></ul><ul><li>Durata de implementare a proiectului: 6 luni </li></ul><ul><li>Rezultatele obținute la momentul raportării:Derularea lucrărilor de construcţii a apeductului. Inițierea procedurii de achiziții publice privind lucrările de renovare a drumului. </li></ul>
 24. 24. Proiecte aprobate spre finanțare din FNDR pentru anul 2011 în RDN <ul><li>6. Proiectul: ,,Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Nord,, (or. Soroca si 10 localități din rază) </li></ul><ul><li>perioada de implementare – 24 luni, </li></ul><ul><li>suma: 28 598,69 mii lei. </li></ul><ul><li>Rezultate: inițierea procedurii de achiziții publice </li></ul><ul><li>7. Proiectul „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga – un factor important în activităţile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune” perioada de implementare – 12 luni, </li></ul><ul><li>suma: 3 820,45 mii lei.   </li></ul><ul><li>Rezultate: procedura de achiziții publice privind serviciile de elaborare a studiului de fezabilitate petrecută., prestator de serviciu selectat. </li></ul>
 25. 25. Proiecte finanțate de Biroul de Cooperare Internațională al Germaniei (GIZ), aprobate în anul 2010 în RDN <ul><li>1. Proiectul: „ Asigurarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna Costești ” Primăria com. Costești, r . Rîșcani, </li></ul><ul><li>perioada de implementare 12 luni, </li></ul><ul><li>suma: 2100 mii lei. </li></ul><ul><li>2.Proiectul: „ Iluminarea stradală în comuna Tătărăuca Veche ” Primăria comunei Tătărăuca Veche, r . Soroca, </li></ul><ul><li>perioada de implementare 12 luni, </li></ul><ul><li>suma: 800 mii lei. </li></ul><ul><li>3. Dezvoltarea Capacităţii pentru Dezvoltare Regională şi </li></ul><ul><li>Cooperare Transfrontaliera în Republica Moldova </li></ul><ul><li>perioada de implementare: 24 luni, </li></ul><ul><li>suma: 300 mii Euro. </li></ul><ul><li>Rezultatele obținute la momentul raportării: 4 sesiuni de instruire realizate </li></ul>
 26. 26. Proiect finanțat din sursele Republicii Cehiei: <ul><li>Proiectul: „ Importanța studiilor de fezabilitate în Regiunea de Dezvoltare Nord ” </li></ul><ul><li>perioada de implementare: 6 luni, </li></ul><ul><li>suma: 8 129 euro </li></ul><ul><li>Rezultatele obținute la momentul raportării: s-a început implementarea proiectului </li></ul>
 27. 27. Acorduri de colaborare semnate <ul><li>Agenția de Dezvoltare Regională a Letoniei ; </li></ul><ul><li>Zona Economică Liberă (ZEL) „Bălți”; </li></ul><ul><li>Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM); </li></ul><ul><li>Asociația Obștească Pro-Business Nord; </li></ul><ul><li>Corpul Păcii SUA în RM; </li></ul><ul><li>Centrul Regional CONTACT-Bălți ; </li></ul><ul><li>Postul de radio Megapolis-FM 105.6 ; </li></ul><ul><li>Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est din Piatra Neamț (România); </li></ul><ul><li>Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ); </li></ul><ul><li>Comisia pentru Dezvoltarea Relațiilor Economice Internaționale (C.D.R.E.I.) </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Atelier de lucru la tema „Apeduct-Canalizare”, la Rîșcani; </li></ul><ul><li>Conferință științifică dedicată evoluției relațiilor RM-UE; </li></ul><ul><li>Masa rotundă „Oportunităţile investiţionale în Regiunea de Nord”; </li></ul><ul><li>Ziua Europei în Regiunea de Nord; </li></ul><ul><li>Ateliere de lucru: Implementarea proiectelor finanțate de GIZ. </li></ul>Au fost organizate conferințe, mese rotunde, ateliere de lucru etc .
 29. 29. <ul><li>Au fost realizate programe de training </li></ul><ul><li>/ vizite de studiu: </li></ul><ul><li>4 sesiuni ale Programului de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR şi UE”; </li></ul><ul><li>Vizită de studiu la Șoldănești la tema „Managementul integrat al deșeurilor”. </li></ul><ul><li>Au fost efectuate Vizite peste hotare: </li></ul><ul><li>La ADR Nord-Est din Piatra Neamț, România. </li></ul>
 30. 30. Sediul ADR Nord – mun. Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri, nr. 8 , etaj II Tel.: 231 61980 E-mail: adrnord@gmail.com Web: www.adrnord.md
 31. 31. <ul><li>MULȚUMIM </li></ul><ul><li>PENTRU ATENȚIE! </li></ul>

×