Viata religios morala lucrare de licenta

4,940
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
4,940
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
112
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Viata religios morala lucrare de licenta

 1. 1. UNIVERSITATEA DIN PITESTI FACUTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „SFÂNTA FILOFTEIA” – PITEŞTI SECŢIA – TEOLOGIE PASTORALĂ LUCRARE DE LICENŢĂ VIAŢA RELIGIOS-MORALA ÎN ROMANIA ÎN ZIUA DE ASTAZICOORDONATORPr. Prof. Dr. NĂSTASE SUSŢINĂTOR MIHAI PISTOL PITEŞTI 2012
 2. 2. UNIVERSITATEA DIN PITESTI FACUTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „SFÂNTA FILOFTEIA” – PITEŞTI SECŢIA – TEOLOGIE PASTORALĂ VIAŢA RELIGIOS-MORALA ÎN ROMANIA ÎN ZIUA DE ASTAZICOORDONATORPr. Prof. Dr. NĂSTASE SUSŢINĂTOR MIHAI PISTOL PITEŞTI 2012 Page 2 of 66
 3. 3. CUPRINSViaţa Religios Morala ............................................................................pag. 4Motivarea Alegeririi Temei Prezentare ............................................. pag. 4I Introducere ........................................................................................... pag. 7II Capitolul I ........................................................................................... pag. 9III Capitolul II ........................................................................................ pag. 23IV Capitolul III ....................................................................................... pag. 32V Capitolul IV ......................................................................................... pag. 37VI Capitolul V ......................................................................................... pag. 51VII Concluzii ........................................................................................... pag. 63VIII Bibliografie Finală .......................................................................... pag. 65 Page 3 of 66
 4. 4. VIAŢA RELIGIOS-MORALĂMOTIVAREA ALEGERII - PREZENTARE Întotdeauna Biserica a fost confruntată cu probleme, dar sfera ei decuprindere şi intensitatea problemelor ei de acum par a fi mai mari decât oricândîn istorie. Datorită marii creşteri numerice a populaţiei lumii şi datoritănumărului de oameni care aderă la religiile necreştine reînviate, creştinismuldevine o religie minoritară în lume. Credinţa adevărată este importantă în viaţa unei naţiuni. Naţiunea estealcătuită din indivizi şi alegerea credinţei este o decizie personală. Relaţia cuDumnezeu este o problemă a fiecărui individ. În funcţie de alegerile lor individuale, românii de azi vor determina felulîn care naţiunea română de mâine va arăta. Poporul român se află la una dintrecele mai mari cotituri ale istoriei sale. Pe plan economic, politic, cultural şi religios poporul român trebuie sa iadecizii de o importanţă vitală. Ce va alege el? În ce direcţie se va îndrepta?Cum va afecta aceasta unitatea ţării? De aceste opţiuni va depinde viitorulfiecărui cetăţean român. Omul este o fiinţă socială care constituie un univers distinct, o lume acomplexităţii care acţionează şi interacţionează cu mediul înconjurător şi careeste supus efectelor acţiunii pe care mediul înconjurător le exercită asupra sa.Dispunând de o personalitate complexă (intelect, voinţă, sentimente), fiinţaumană răspunde solicitărilor exprimate sub forma unor manifestări exterioare,acţionale, comportamentale. Există anumite arii ale existenţei umane în care manifestărilecomportamentale au o conotaţie specială, dată fiind natura problemelor pe carele abordează, şi această arie este aria moralităţii. De-a lungul secolelor, cercetătorii au abordat problema moralităţiicomportamentale : “Când putem vorbi despre un comportament moral şi cânddespre un comportament imoral sau amoral ?” Page 4 of 66
 5. 5. În psihologia românească, cunoscutul psiholog, Mielu Zlate, a prezentat o“balanţă” a moralităţii, în care fiecare subiect uman alege să adopte uncomportament moral sau unul amoral în funcţie de anumite criterii interne sauexterne. Problematica moralităţii şi în special a moralităţii creştine primeşte notedistinctive în perioada dezvoltării personalităţii umane- adolescenţa, iar dacăadăugăm “sensibilităţii” acestei perioade directa dezvoltare a subiectului uman,particularităţile distincte ale moralei creştine, putem afirma că avem de-a face cuun subiect amplu, complex , care poate reţine atenţia prin descoperirea unorfaţete originale, încă neexplorate. Trăim într-o lume tensionată în care zilnic asupra fiecărui individacţionează un complex de forţe ce contribuie la conturarea personalităţii lui, lamaturizarea lui socială, intelectuală şi emoţională. Confruntat cu foarte multesituaţii şi probleme, frecvent subiectul uman nu mai are timp suficient şi energiapsihică necesară pentru a filtra prin propria lui gândire evenimentele cu care seconfruntă şi îşi formează o imagine distorsionată despre lumea înconjurătoare.Apar astfel prejudecăţile şi stereotipiile aşa cum afirma Serge Moscovici .Acestea îşi pun amprenta asupra modului în care omul abordează- în cazul defaţă- creştinismul şi asupra comportamentului din perspectiva moralei creştine. Primul pas în manifestarea comportamentului moral este deciziavoliţională de a “vrea” să fii moral. În societatea secolului nostru, multitudineaschimbărilor cu care individul se confruntă îi distrage atenţia şi nu îl încurajeazăsă acţioneze moral. Există o predispoziţie în om de a răspândi şi difuza zestrea înţelepciunii şiînvăţăturii sale, de a se perpetua din punct de vedere spiritual dincolo de spaţiulşi timpul în care îşi duce existenţa. Calitatea acumulărilor de experienţe culturale ţine de maniera dereproducere a acestora , de însuşirea , îmbogăţirea şi crearea de noi valori, demodalităţile de învăţare şi personalizare a culturii la un moment dat. Page 5 of 66
 6. 6. Prin educaţie, omenirea rezistă şi dăinuie. Umanitatea se proiecteazăînspre veşnicie tocmai datorită educaţiei. Cultura rezonează în timp, este trăită,re-creată şi creată în şi prin exerciţiul paideutic. Educaţia este unul dintre celemai nobile şi mai complexe activităţi umane. Darul învăţării altuia este preţuitde însuşi Iisus Hristos, modelul desăvârşit al Învăţătorului în tradiţia creştină,care şi-a trăit învăţătura sa, atunci când chema la păstrarea şi perpetuareanealterată a adevărurilor de credinţă. Lucrarea de faţă îşi propune să studieze viata religios morala dinRoamania. Deşi se poate spune că nu s-au făcut prea multe cercetări dinperspectiva unui specialist în comunicare, am ales această temă tocmai din acestmotiv. În plus, a studia morala din perspectivă creştină pot spune că este opasiune personală . Capitolul I- constă într-o prezentare pe scurt a “creştinismului biblic”,orientată aupra problemelor si perspectivelor creştinismului de astăzi şi la ceeace înseamnă creştinismul ca trăire şi ca religie. Capitolul al II-lea evidenţiază structura comportamentului în general si acomportamentului în particular, precum şi prezentarea stărilor eului dinperspectiva analizei tranzacţionale. În capitolul al III-lea- sunt prezentate metodele de cercetare folositepentru a identifica într-o manieră cât mai riguroasă opiniile, urmând ca apoi săfie expuse rezultatele acestei cercetări precum şi concluziile şi constatărilerezultate în urma cercetării. În capitolul al IV-lea- sunt prezentate despre conştiinţa etno-religioasă apopoarelor creştine, o „subiectivitate” creştină saturată de atributele etno-spirituale care s-a afirmat întotdeauna, dar a căpătat prin secolul XIV până însecolul XIX intensitatea unei serii de insurecţii de afirmare statală a naţiunilor lascară europeană. În capitolul al V-lea– este reliefat importanta Bisericii în viata noastră dezii cu zii, modul în care trebuie să colaboram cu Dumnezeu şi semenii noştri, cetrebue să facem pentru a dobândii viaţa cea veşnică. Page 6 of 66
 7. 7. I –INTRODUCERE Dumnezeu este Alfa si Omega vietii omenesti, Creatorul, Izbavitorul siimplinirea ultima a fiecarei existente personale. Fiecare om, barbat si femeie,este creat dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu (Gen. 1, 26-27). Fiecare, faraexceptie, are capacitatea de a atinge virtutea, sfintenia, si in cele din urmatheosis-ul sau "indumnezeirea": participarea deplina si eterna la energiile sauatributele divine. Din acest motiv, traditia crestina accentueaza atat de staruitorfaptul ca viata umana este sacra. Aceasta sacralitate isi are temeiul in Dumnezeusi este o expresie a iubirii Sale. Ea este un dar: darul vietii si sfinteniei luiDumnezeu Insusi, daruite noua fara vreun merit al nostru personal. Despartita deacest dar, viata este fara sens, absurda. Recunoasterea si preamarirea lui Dumnezeu ca Domn al vietii noastreconstituie temelia pe care ne fundamentam intelegerea si speranta care duc spreviata virtuoasa sau sfanta, viata ce este conforma vointei divine si care manifestaatributele divine ale frumusetii, adevarului, dreptatii si iubirii. Marturisirea luiDumnezeu ca Suveran absolut si celebrarea acestei convingeri in cultul Bisericiiconstituie astfel fundamentul teoriei morale crestine. Problematica teologiei morale, care cauzeaza dileme etice in viata de toatezilele, este determinata de conflictul dintre marturisirea credintei noastre si"pasiunile" noastre, "imboldirile carnii" care duc la pacat si la despartirea deDumnezeu, Care este singurul izvor si unica implinire a existentei umane. Dacanu ar exista acest conflict, am putea prin insasi natura noastra sa recunoastemvointa lui Dumnezeu si sa ne conformam atitudinea si actiunile noastre cu aleAcestuia. Nu ar mai exista astfel "dileme etice" sau alegeri dificile in viatamorala. Totusi, pacatul -care este autonomia umana (autexousia), ravasita defurie -a corupt natura noastra creata, capacitatea "naturala" a fiecarei persoane,in virtutea chipului divin dinlauntru, de a-L cunoaste, de a-L iubi si de a sesupune in mod consecvent lui Dumnezeu inainte de toate. Page 7 of 66
 8. 8. "Fiindca toti au pacatuit si sunt lipsiti de slava lui Dumnezeu", afirmaSfantul Pavel(Romani 3/23). Cu totii suportam efectele istovitoare ale proprieinoastre pacatosenii. Ca o consecinta, chiar si cel mai devotat sau sfant dintre noi traiesteconflictul existent intre credinta si pasiuni. Dobandirea virtutilor bunatatii, iubirii, milei si dreptatii necesita odisciplina -askesis (lupta) -a pocaintei continue. Intoarcerea presupusa demetanoia sau cainta, nu poate fi o intoarcere inspre noi insine, inspre naturanoastra cazuta si corupta. Aceasta nu poate fi decat o intoarcere la Dumnezeu.Comportamentul etic crestin nu poate fi predicat pe baza unor idealuri sau teluriomenesti. Conditiile si scopurile lui, ca si viata umana insasi, trebuiefundamentate in Dumnezeu, Care singur hotaraste ce este bine, drept sau corect,si Care ne descopera aceste hotarari prin Scriptura, rugaciune si alte aspecte aleexperientei eclesiale. Page 8 of 66
 9. 9. CAPITOLUL I Viaţa crestină trebuie fundamentata in Revelatie. Daca ne vom angaja inlucrarea de modelare/conformare a vointei, dorintelor si actiunilor noastrevointei lui Dumnezeu, trebuie sa stim ce implica aceasta vointa divina. Cumvrea, de fapt Dumnezeu sa ne purtam? Daca vom cauta raspunsul in Scripturasau in traditia Bisericii, vom gasi indicatii precise. Una din ele se remarca inaintea tuturor. "Dumnezeu este iubire", ne spuneApostolul Ioan(I Ioan 4/7-12). Astfel, faptele si actiunile noastre vor reflecta in mod real iubireajertfelnica ce a culminat in rastignirea lui Iisus Hristos, Fiul iubit al Tatalui. Aceasta iubire revelata este esential trinitara, o comuniune a devotiuniireciproce si a daruirii de sine, impartasita in mod egal intre cele trei Persoanedivine. Ca atare ea este intotdeauna indreptata spre celalalt, ea este un dar alsinelui, oferit in mod liber celuilalt si de dragul celuilalt. Raspunsul omenesc laaceasta iubire este, de asemenea, obstesc. Stiind ca suntem obiectul afectiuniiadanci si tandre a lui Dumnezeu, noi ii oferim in schimb iubirea noastra, prinrugaciunile noastre si prin fidelitatea cu care ii implinim poruncile. In acelasitimp, noi ne aplecam, plini de dragoste, spre celalalt -spre fiecare "celalalt" -care, asemenea noua, poarta in adancul sufletului chipul frumusetii si vietiidivine. Nu exista nici o limita sau restrictie pentru aceasta iubire. Ea va fiimpartasita in aceeasi masura prietenilor sau dusmanilor, ortodocsilor saueterodocsilor, fara a tine cont de identitatea etnica, clasa sociala, rasa, religie sausex. Dumnezeu ne-a aratat dragostea Sa nemarginita, care inzestreaza fiecarefiinta umana cu valoare si demnitate infinita. Fiecare "celalalt", de aceea, estevrednic de dragostea noastra, pentru ca cere intr-adevar dragostea noastra. Insimplele, dar profundele cuvinte ale lui O. Clement: "Tout homme a droit a unecompassion infinite" -"fiecare persoana merita o compasiune infinita". Aceasta convingere i-a determinat pe teologii moralisti ortodocsi sadezvolte o "etica a iubirii", distincta de etica "virtutii" sau etica "legii naturale".Desigur, cele trei nu se exclud reciproc. Page 9 of 66
 10. 10. Viaţa ortodoxă poate starui asupra importantei reflectarii iubirii divine infaptele oamenilor, dar motivatia din spatele acestor "acte ale iubirii" va ficautarea virtutii, iar continutul si aplicatia ei vor fi prevazute de "legea" luiDumnezeu Insusi, revelata in creatie. Totusi, invatatura ortodoxa afirma ca nuexista o distinctie radicala intre revelatia "generala" si cea "speciala", intre"legea naturala" si "legea lui Hristos" (Galateni 6, 2). Pentru a cunoaste voia luiDumnezeu, trebuie sa cercetam in intregime, adancimile si bogatiile tuturorsurselor revelatiei din Biserica: Scriptura, scrierile doctrinare, ascetice si misticeale Sfintilor Parinti, Liturghia crestina si traditiile privind cultul personal (depilda, "isihasmul" sau rugaciunea inimii), canoanele, iconografia si altereprezentari grafice ale credintei, precum arhitectura bisericeasca; de asemenea,hagiografia sau vietile si invataturile sfintilor. Toate aceste surse sunt necesare,pentru ca Iisus Hristos, chipul sau "icoana" lui Dumnezeu si reflectia slavei Sale(Coloseni 1/15; Evrei 1/3), descopera "fata" Tatalui -frumusetea si vointa divina-nu doar in timpul vietii Sale pamantesti si nu doar in Scripturile canonice, ci sica Domnul inviat si marit, Care e prezent si lucreaza in Biserica prin SfantulDuh. Oricat de adevarate ar fi acestea, descoperirea vointei Tatalui in si prinFiul si Duhul se face de foarte putine ori cu privire la actiuni particulare cetrebuie urmate in situatii concrete. Îndeosebi în aceste vremuri ale progreselor teribile în tehnologiabiomedicala, ne confruntam adesea cu decizii pentru care se pare ca nu gasim untemei solid in sursele Revelatiei, inclusiv Sfanta Scriptura. Cele zece porunci,Fericirile si coduri de lege asemanatoare (cf. Efeseni 5, Coloseni 3, I Petru 2),alaturi de invataturile concrete ale lui Iisus, Pavel si ale altor scriitori apostolici(e.g. asupra casatoriei si divortului Matei 19/3-12; I Corinteni 7/10-16, saudespre inviere si judecata: Matei 25/31-46; Ioan 5/19-29; I Corinteni 15/34-58),ne înzestreaza cu un număr important, dar limitat de reguli în vederea luăriideciziilor etice. Page 10 of 66
 11. 11. Ele interzic sau proscriu anumite fapte (idolatria, crima, furtul, adulterul)si poruncesc sau prescriu altele (curatenia inimii, impacarea, faptele iubirii,evanghelizarea), uneori cu nebanuita concretete: "Oricine va lasa pe femeia sa,in afara de pricina de desfranare, si se va insura cu alta, savarsesteadulter".(Matei 19, 9); "Sau nu stiti ca cel ce se alipeste de desfranata este unsingur trup cu ea?" (I Corinteni 6, 16); "Podoaba voastra sa nu fie cea din afara:impletirea parului" (I Petru 3, 3). În zilele noastre se ivesc probleme etice majore in privinta carora Biblia sitraditia Bisericii par a pastra tacerea: politica defensiva intr-o epoca a armelornucleare si a terorismului sponsorizat de stat, contraceptia si fertilizarea in vitro,sinuciderea asistata in cazul muribunzilor si multe altele. De aceea, intrebarea seridica asupra relevantei marturiei biblice. Cat de folositoare poate fi Bibliapentru indreptarea moralitatii, daca atatea probleme etice stringente ale zilelornoastre nu sunt nici macar mentionate in ea? Totusi, a privi lucrurile in acest mod inseamna a pune o falsa problema.Valoarea Scripturii si a intregii traditii crestine in privinta indreptarii moralitatiinu rezida in cele din urma in regulile variate pe care ea le prescrie. ChristosYannaras are dreptate cand spune: "Daca privim moralitatea ca pe o simplaconformare a omului fata de un cod de lege autoritativ sau conventional, atuncietica devine alibiul omului pentru problema lui existentiala". Acea problemaexistentiala care ne atinge pe toti, priveste in ultima instanta mantuirea noastravesnica mai degraba decat conformitatea cu un cod exterior care sa ne conducaactiunile. Scopul ultim al moralitatii crestine nu este supunerea, si nici macar"desavarsirea", definita ca imitare fidela a atributelor divine ale bunatatii siiubirii. Adevaratul ei scop este viata: vesnica, binecuvantata si fericita in sanulTreimii. Moralitatea se raporteaza la destinul nostru personal ca purtatori aichipului divin, fiind chemati, in comuniune cu ceilalti, sa atingem asemanareadivina. Intelegem de aici ca moralitatea este esential eclesiala. Page 11 of 66
 12. 12. Nu exista o "moralitate personala", de vreme ce scopul vietii noastre estesa-i imbratisam pe ceilalti cu puterea mantuitoare a puterii divine. ImportantaScripturii pentru viata morala consta nu atat in regulile pe care le prescrie, ci inethos-ul pe care-l releva in comunitatea credintei. Acest ethos (din care derivacuvantul "etica") poate fi descris ca un ethos al Duhului, cu temelia in actiuneamantuitoare a lui Hristos si hranit de viata liturgica sacramentala a Bisericii.Este, inainte de toate, un ethos al libertatii existentiale, care permite persoaneiumane sa realizeze sau sa respinga scopul vietii, sa raspunda lui Dumezeu sicelorlalti prin iubire jertfelnica sau sa arunce pe cineva in iadul pe care Sartre ildefinea sarcastic ca fiind "ceilalti". Din aceasta perspectiva, moralitatea poate fi definita ca viata in libertateaDuhului. Acestea fiind spuse, este adevarat totusi faptul ca avem nevoie deanumite directive in viata morala, indicatii clare asupra a ceea ce Dumnezeu arvrea sa facem in anumite situatii concrete. Existenta crestina ne antreneazapermanent intr-o lupta dubla: sa discernem voita divina si sa ne conformampropria vointa si atitudinile aceleia. O anumita abordare "deontologica" sau dupareguli a judecatilor morale este necesara daca vom duce acea lupta, indiferent derezultat. Desi Scriptura si interpretarea ei de-a lungul istoriei Bisericii nu ne voroferi raspunsuri explicite la multe din dilemele etice cu care ne confruntam azi,ea informeaza, contureaza si sustine ethos-ul crestin, prin care pot fi gasiteasemenea raspunsuri. In cadrul Ortodoxiei, aceasta echivaleaza cu dobandireaunei "minti" scripturistice si patristice, o perceptie luminata a unor adevarurifundamentale care trebuie sa sustina in intregime judecatile etice adecvate.Aceste adevaruri se refera la Dumnezeu, la noi insine si la destinul nostrupersonal si comunitar. Ele constituie firele vitale din care e construita tesaturavietii noastre crestine. Daca exista in prezent atata confuzie in privinta luarii deciziilor etice,aceasta nu se intampla doar datorita noutatii si complexitatii problemelor cu carene confruntam. Page 12 of 66
 13. 13. Motivul principal este faptul ca disciplina eticii a fost taiata din radacinileei teologice. Daca e sa se constituie ca o veritabila "teologie morala", reflectiaetica trebuie sa porneasca de la credinta Bisericii si sa o exprime pe aceasta. Eatrebuie sa inceapa si sa sfarseasca cu convingerea ca Iisus Hristos singur esteCalea, Adevarul si Viata, temelia si finalitatea oricarei actiuni morale, oricat despecifica (concreta) sau triviala ar parea. Etica este teologie aplicata, teologia inactiune. Ca atare, ea isi gaseste cea mai elementara si elocventa afirmare incunoscuta exhortatie liturgica care incheie multe slujbele ortodoxe: "Sa nepredam pe noi insine si unii pe altii si toata viata noastra lui Hristos Dumnezeulnostru". Înainte de a ne referi la problemele morale concrete, am putea reluacateva din elementele fundamentale ale credintei crestine care sustin reflectiaadevaratei morale. Următoarele parti ale capitolului se vor opri asupra unordoctrine sau invataturi ale Bisericii care definesc Ortodoxia: învătaturi despreDumnezeu-Treimea, despre persoana umana ca purtatoare a chipului luiDumnezeu, despre lucrarea mantuitoare a lui Dumnezeu in Hristos si despretheosis sau indumnezeire ca scopul ultim al existentei umane. In final ne vomreferi la problema discernamantului in viata morala si la lucrarea Sfantului Duhin constiinta umana in privinta acestui discernamant. Astfel, vom putea arata in ce fel traditia biblica si patristica poate vorbi(direct si ferm) despre problemele morale care apar atat de chinuitoare astazi.Prima intrebare ce trebuie retinuta este aceasta: În ce fel pot fi principiile teologice abstracte aplicate in "momente etice"concrete, mai ales cand trebuie luate decizii de viata si moarte? In ce fel, cu altecuvinte, pot principiile credintei noastre sa ne ajute sa cunoastem vointa luiDumnezeu in situatii concrete si sa actionam conform acestei vointe, pentrubinele nostru şi al celor pentru care suntem responsabili? Pentru că omul este chipul lui Dumnezeu, nu există om fără sentimentreligios, fără dorinţa permanentă după Dumnezeu. Această legătură sufletească aomului cu Dumnezeu slăbeşte numai din cauza păcatului. Page 13 of 66
 14. 14. Când omul leagă starea lui religioasă nu de Dumnezeu ca persoană, ci deo făptură creată de Dumnezeu, pe care o crede Dumnezeu, atunci omul slăbeşteîn moralitate şi săvârşeşte nenumărate şi mari păcate. Religiile politeiste, în careoamenii credeau în mai mulţi zei, stau mărturie acestei afirmaţii. În Vechiul Testament, la cărţile III şi IV Regi, ca şi în celelalte cărţi,vom vedea că viaţa religioasă şi morală a poporului ales e căzută, în cea maimare parte, în idolatrie şi astfel înţelegem unde duce pe om îndepărtarea deDumnezeu, de Dumnezeul Cel adevărat şi de poruncile Lui. La fel şi în lumea modernă, în contemporaneitate, constatăm că o partedin aceasta s-a îndepărtat de Dumnezeu şi de morala sănătoasă tot din cauzaidolatriei. Pentru omul modern şi contemporan, bunurile materiale constituie"dumnezeul" lui, viaţa pentru oamenii acestei lumi a însemnat şi înseamnă a trăibine trupeşte şi, de cele mai multe ori, a trăi în huzur, uitând de cei săraci, maimult de atât, exploatându-i; deci oamenii subjugaţi de materie, singuri s-auîndepărtat de Dumnezeu chiar dacă Îi rostesc numele, însă ei cred în El numai cubuzele şi nu cu inima. La începutul secolului nostru, o parte din lume a fost înstrăinată deDumnezeu prin silă şi pedeapsă şi aceasta odată cu venirea la putere a adepţilordoctrinei comuniste, numai că în această perioadă foarte puţini au fost cei careerau convinşi de această doctrină. Astăzi, forţe ale întunericului, în numele democraţiei, drepturilor omuluişi libertăţii religioase, încurajează şi susţin pe diferite căi îndepărtarea,înstrăinarea şi lepădarea noastră, a fiilor poporului nostru, creştin ortodox prinnaştere, de credinţa strămoşească; lupta este crâncenă, pe viaţă şi pe moarte, darnoi nădăjduim că vom trece cu bine şi prin acest val primejdios, rămânând încredinţa şi morala noastră ortodoxă. Să nu se uite cuvintele Sfântului Apostol Pavel: "Toate îmi suntîngăduite, dar nu toate îmi folosesc, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc"(I Corinteni 10/23). "Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos"."Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit de ceva"... (rău - n.n.) (I Page 14 of 66
 15. 15. Corinteni 6, 12); "Ceea ce te biruieşte, aceea te şi stăpâneşte" (II Petru 2, 19);"Plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viaţa veşnică, în HristosIisus, Domnul nostru" (Romani 6/ 23). Iniţial, în istorie şi în viaţa omului, domeniul moral se suprapune în mareparte peste cel religios. Categoriile fundamentale din domeniul moral sunt„binele” şi „răul”. În unele religii, aceste extreme sunt identifi cate prin sistemul dual altranscendentului: există grupul divinităţilor care asigură binele, ordinea, viaţa,sănătatea şi a celor „rele”, care strică ordinea, aduc boli, moarte, îndeamnă lasacrilegii. Omul poate alege între bine şi rău, să facă parte din grupul lui Ormuzdsau Ahriman (în mazdeism) să ducă o viaţă de sfânt ori să şi-o închine diavoluluipentru anumite avantaje (avere, viaţă lungă, iubire). Dreptul alegerii este, însă,condiţionat de consecinţe. Cei buni se vor mântui şi vor fi fericiţi după moarte,cei care aleg răul se vor chinui, nu vor obţine mântuirea, nu vor învia pentru atrăi apoi veşnic în lumină, în bucurie, ci vor învia pentru a trăi în întunericulveşnic, şi în durere şi suferinţă după dorul de Dumnezeu. Oamenii sunt constrânşi, însă, de factori obiectivi care nu depind de liberalor voinţă. Albert Bayet scria în 1904: „Cine s-ar încumeta să bată un pompentru că rodeşte fructe rele, este aşa cum Xerxes a ordonat să bată valurilemării pentru că i-a distrus fl ota”. Corelaţia şi distincţia dintre bine şi rău este la alegerea fi ecăruia şi înmorală, şi în religie. Satan a fost creat ca un înger bun, după răzvrătire a devenit rău. Răul şibinele se raportează în profan la criterii care nu sunt nici eterne, nici uniforme.Ce este bun pentru unii, este rău pentru alţii. Page 15 of 66
 16. 16. Structurile sociale medievale erau bune pentru acel timp, menţinerea lorîn societăţile moderne şi democratice stânjeneşte funcţionarea normală asocietăţii, chiar şi a comunităţilor din lăuntricul Bisericii, reprezentând ceva rău. Religiile şi credinţele au în general un caracter moralizator, promoveazăbinele: sacrul căreia te rogi şi te consacri este bun, drept şi plin de iubire; la carese adaugă dimensiunea moralizatoare: este atotputernic, va înfrânge pe cel rău,înlătură păcatele, le vede şi le ştie pe toate. În religiile moralizatoare, binele şirăul nu sunt forţe echivalente; binele este mai puternic decât răul, sugestia fi indca omul să se alăture celui care va fi victorios, „binele”, lui Dumnezeu şi nu luiSatan. Religia s-a desprins ca domeniu de preocupări înaintea juridicului şi chiara politicului. Ea a suplinit în primele comunităţi rolul acestor domenii încănenăscute. Sistemele religioase au promovat norme de coexistenţă socială.Principiul exogamiei, aplicarea talionului, modalităţile de convieţuire şicolaborarea cu ceilalţi, au fost promovate de religie. Sunt puţine principiile care au rămas numai în domeniul religios:umilinţa, smerenia, sărăcia etc.. Interferenţa moralei cu religia depinde şi desensul moralei sau religiei. Morala religioasă (teonomă) se referă la criteriireligioase: Biblie, Iisus, viaţa Sfi nţilor. În morala religioasă se accentueazămotivaţia şi, mai puţin, fapta. Spre exemplu: este credincios şi respectă morala religioasă şi cel caredăruieşte o pâine, şi cel care dăruieşte zece pâini; dacă o face pe bazaprincipiului: iubeşte-l pe aproapele tău. Laicul diferenţiază faptele după împrejurimi şi criterii concrete. Spreexemplu: a lua de la cineva ceva poate fi socotit furt, dar şi o expropriere într-unscop benefi c colectiv, comunitar, social sau un act de justiţie. Religia condamnăminciuna, dar în profan minciuna este apreciată variat: poţi minţi din ignoranţă(nu ştii că adevărul este altul), minţi intenţionat, din interes, nu-i spui adevărulcuiva pentru că momentul este nepotrivit. Page 16 of 66
 17. 17. Religia are un ideal şi un sistem propriu de valori. Idealul religios estesalvarea, mântuirea. Între omul concret, păcătos, şi mântuire se afl ă sistemulvalorilor propus de religie: puritate, credinţă, iubire. Dumnezeu a oferit Omuluiposibilitatea alegerii între aceste Valori. Valorile religioase sunt exprimate înSfânta Scriptură: poruncile pentru Adam şi Eva, poruncile pentru Noe, pentruMoise. În Noul Testament Sfaturile Evanghelice sunt: sărăcia, ascultarea,castitatea şi fericirile (cei ce plâng vor căpăta mângâiere, cei fl ămânzi se vorsătura, bolnavii se vor vindeca ş.a.). Credinţa în Dumnezeu este o valoaremorală. Sistemul valorilor fi ind multiplu, şi referitor la credinţă ca valoare,există alternative profane. Spre exemplu: „Mielul blând suge la două oi”, „Femeia are ultimulcuvânt”, „Frate, frate dar brânza-i pe bani” ş.a.. Acestea reprezintă o alternativălaică la valorile sacrului şi chiar ale vieţii veşnice. Păcatul este încălcareaidealului, a voinţei de bine a lui Dumnezeu. Valoarea legăturii dintre sfi nţenie(lipsa de păcat) şi păcatul ca atare este virtutea. Virtuoşii nu săvârşesc păcatul, ascultă, nu încalcă poruncile, consumărodul pomului cunoştinţei binelui şi-l respectă. După păcat, Adam şi Eva cad însfera moralei laice, a valorilor dintre omul bun şi rău. Sacrul este morala eternă, cerească. Dumnezeu este idealul moral, etern,veşnic, sălăşluieşte în fi ecare om, dar în măsuri şi forme care nu se afl ă doar încer, ci între cer şi pământ. În fi ecare se afl ă Dumnezeu, în fi ecare om estechipul lui Dumnezeu, dar poruncile dumnezeieşti sunt respectate şi împliniteprin voinţa umană. Vocea interioară a fi ecărui credincios răsună prin glasul pe care îl are.Idealul moral-religios este sfi nţenia, contopirea cu sacrul. Valorile la care aderăoamenii nu sunt numai religioase. Necredinciosul nu este imoral sau amoral, elrespectă numai acele valori pe care le consideră utile pentru el personal saupentru comunitate. Page 17 of 66
 18. 18. Pe lângă vrăjmaşul diavol, vrăjmaş comun lui Dumnezeu şi omului, cetinde spre a îndepărta pe om de sacru, vine în ajutor spre fi nalul existenţial allumii acesteia şi Antihristul, omul născut din femeia păcatului desfrânării, careva duce război cu cei credincioşi lui Dumnezeu şi Fiului Cel Unul Născut dinTatăl, care va lupta să-i întunece şi pe cei luminaţi, pe cei aleşi sacrului. Ca discernere valorică a faptelor şi stărilor noastre, conştiinţa morală estecea care conferă trăirii capacitatea de a folosi în sens autentic puterile sufleteşti:raţiunea, voinţa şi simţirea, ea fiind sintetizatoarea acestora, reprezentândmanifestarea integrală a ceea ce suntem ca oameni. De-a lungul timpului omul a trecut de la o conştiinţă religioasă la una purmorală (în sens umanist), încercând astăzi să re-valorizeze religia, însă pe criteriide evaluare exterioare, ca un fapt de viaţă oarecare, un aspect al acesteia printremulte altele. Astfel, omul post-modern, cel care deschide necondiţionat braţeleglobalizării, îmbracă în ideologii justificative şi comode conştiinţa„universalistă” a unei religiozităţi nocive conform căreia: gnozele ştiinţifice,psihanaliza vulgară, vrăjitoria tradiţională sau cea pseudo-intelectualistă(radiestezia, fenomenologia paranormală cu toate aspectele acesteia), new-age,biserica scientologică, sunt căi echivalente menite să re-lege omul cu undumnezeu făurit pe gustul său. Lumea globală tinde să modeleze şi să imprime o conştiinţă religioasă aunor oameni fără inimă („intelectuali puri”), care gândesc fără nicio cenzurăautentică de conştiinţă şi fără să mai simtă cu inima, având capacitatea de ateoretiza „echidistant” absolut orice aberaţie şi stupizenie, dacă îşi văd texteletipărite sau mediatizate audio-video, dacă li se face publicitate şi dacă ideologiala modă le gâdilă cât de cât orgoliile mărunte.1 Pe de altă parte, conştiinţa morală antecedentă şi concomitentă tinde sădevină doar consecventă, şi aceasta diluată până la anulare. 1 Pr.Conf.Dr. Ioan Bizău, Conştiinţa religioasă şi provocările modernităţiiîn “Tinereţe,Ideal,Biserică”, Edit. Agaton, Făgăraş 2002, pag. 86 Page 18 of 66
 19. 19. Remuşcările sunt considerate sentimente învechite, omul este„bombardat” zilnic prin toată mass-media cu ideea că nu trebuie să existeremuşcări, că acestea aparţin personalităţilor slabe, că el, omul trebuie să fietare, să facă tot ce-i trece prin minte, să trăiască „clipa”, este învăţat că trăirea„din plin” a vieţii în sensul de satisfacere a tuturor dorinţelor e perfectjustificabilă şi dezirabilă. Astfel, dispariţia conştiinţei morale, sau în cel mai buncaz minimalizarea rolului evaluator al acesteia, conduce omul la realitateaexistenţei doar în planul conştiinţei psihologice, la realitatea trăirii eu-luipersonal orientat spre imperativele biologicului sau cel mult ale raţionalului pur. Procesul contrafacerilor conştiinţei umane este unul vechi, care a îmbrăcatdoar alte forme de-a lungul istoriei, odată cu schimbarea axiologiei la care omuls-a raportat. De la criteriul unic al raportării la Hristos s-a ajuns la identificareabinelui cu tot felul de valori, şi în final la situaţia actuală a raportării conştiinţeila un bine înţeles ca şi confort maxim al individului, ca satisfacere continuă şiimediată a tuturor dorinţelor şi aşa-ziselor „necesităţi” , în primul rând biologiceşi apoi materiale, majoritatea dintre acestea inventate de lumea occidentală şideclarate standarde de viaţă. Influenţele media au aici un rol formativ ridicat,omul se adaptează şi se conformează la ceea ce i se transmite, se lasă format depublicitate, de imperative socio-culturale, ca şi de orgolii de tot felul. Orice teorie sociologică, psihologică sau de altă natură, care îmbracăjustificativ o plăcere sau o împlinire biologică sau materială este imediatmediatizată insistent pe toate căile posibile, până ajunge să fie acceptată şiconsiderată ca normală. Se încearcă astfel ajungerea la realitatea existenţei doara ipseităţii (caracterului unic al persoanei) întunecate în conştiinţă. Acceptarea ca normale a unor acţiuni şi idei echidistante moral va ducepână la urmă la acceptarea chiar a unor acţiuni şi idei contrare oricărei morale,dar, judecate prin filtrul raţionalităţii pure, ele vor deveni nu doar acceptate, ci şiconsiderate de „bun simţ”. Page 19 of 66
 20. 20. Astfel, demonicul pune încet dar sigur stăpânire pe conştiinţă. Concepţiileglobaliste ale toleranţei se vor transforma în intoleranţa minorităţilor agresive degenul homosexuali, etc., faţă de normalitatea majorităţii hetero-sexuale, etc.,ceea ce înseamnă abandonare sub imperiul demonicului. Funcţiile conştiinţei sunt conduse spre o diluare tot mai accentuată, spre oinversare axiologică fără precedent. Funcţia iluminatoare dispare cu totul în momentul în care omul acceptă cavalabile toate informaţiile oferite de lumea globală, fără a le mai raporta lacriteriul Adevărului-Hristos. Funcţia edificatoare îşi schimbă sensul, omul seedifică mai întâi în afara planului providenţei divine, mai apoi în planul supra-eului freudian, ca în final să-şi abandoneze ego-ul în mâinile demonului,edificându-se cu mult elan în planul „realizărilor” aparţinând domeniuluidemonic. Funcţia creatoare a conştiinţei îşi modifică şi ea scopul. Oamenii nu-şimai realizează vocaţia înmulţind fiecare talanţii primiţi de la Dumnezeu, sau şi-ovor realiza deformat, punîndu-se exclusiv în slujba lor, spre împlinirea vieţii cascop în sine, sub imperiul confortului cu orice preţ. Funcţia judecătoare serealizează şi ea raportat la criterii evaluatoare deturnate. Omul nu seautocenzurează ci mai curând se autojustifică, pe baza criteriilor impuse desocietate prin mass-media, dar şi prin condiţionările de toate felurile, evitând nunumai autocenzura raportată la Hristos, dar şi orice fel de autocenzură morală. Înfine, funcţia unificatoare se realizează şi aceasta în mod cu totul răsturnat, omulglobalizat refuzând solidaritatea cu celelalte persoane din cadrul cercurilor deexistenţă tradiţionale: familie, etnie, naţiune. La nivelul familiei conştiinţa se manifestă în mod denaturat sub mai multeforme. Astfel, într-o familie creştină (chiar ortodoxă), care a beneficiat de harulTainei Cununiei la început, influenţele societăţii postmoderne care seglobalizează vor avea repercusiuni în planul relaţiilor trupeşti, în primul rând.Acestea vor fi scoase de sub întregul indisolubil al căsătoriei creştine,realizându-se separat ca necesitate psiho-fiziologică de factură freudiană. Page 20 of 66
 21. 21. Filmele, emisiunile ştiinţifice sau educaţionale şi publicitatea pe aceastătemă, exemplul prietenilor, toate vor concura la denaturarea relaţiilor sexuale încadrul familiei prin: a) practicarea contracepţiei sub toate formele şi justificarea acesteia prin invocarea condiţiilor grele de viaţă în refuzul de a procrea, aceasta nefiind decât o justificare formală a sexualităţii înţeleasă ca instinct fundamental ce stă sub imperiul trebuinţei ca obligativitate firească, dar şi o posibilitate confortabilă de a scăpa de responsabilităţile creşterii copiilor. De asemenea, avortul legalizat vine să continue manifestarea indivizilor doar ca naturi sexuale, într-un registru mult mai scăzut decât cel al animalităţii (nu există nici o specie de animal care să-şi ucidă proprii pui, născuţi sau nenăscuţi). Dacă întreaga lume „morală” condamnă avortul (chiar dacă îl acceptă ca soluţie ultimă a refuzului naşterilor, justificat sau nu), tot aceasta este cea care vine să propună familiei forme ascunse de avort, metode contraceptive care nu împiedică fecundarea, ci instalarea ovulului fecundat în uter, metode numite contragestative sau interceptice, care echivalează cu aceeaşi negare a vieţii. Astfel, avortul şi contracepţia (inclusiv cea manifestată ca formă ascunsă de avort) sunt fructe ale aceleiaşi plante, sexualitatea ca afirmare a personalităţii,2 manifestată şi în cadrul familiei. Acceptarea şi practicarea avortului şi a contracepţiei este justificată şi prin teoriile planning-ului familial, conform cărora părinţii sunt liberi să decidă asupra momentelor de timp şi numărului de copii pe care vor să-i crească. Iar în lumea globală accentul este mutat pe realizarea profesională, serviciul, locul de muncă ocupă aproape în totalitate timpul membrilor familiei, pericolul permanent al pierderii acestuia îi face să devină ca „teleghidaţi” (şi de fapt chiar sunt ghidaţi de la distanţă prin toate condiţionările de tip socio-profesional care devin condiţionări existenţiale) în păstrarea job- 2 Elio Sgreccia, Victor Tambone, MANUAL DE BIOETICĂ, Edit. Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, 2001, pag. 151-152 Page 21 of 66
 22. 22. urilor sau în căutarea altora mai bine plătite, astfel că problema căsătoriei, chiar dacă este acceptată, elimină din ecuaţie procreaţia. Din punct de vedere ortodox, orice metodă contraceptivă este fraudă conjugală (sustragere de la scopul fundamental al căsătoriei ca taină), iar când e vorba de metode mecanice sau chimio-fizice, sau chiar chirurgicale (sterilitate voită) se poate vorbi de onanism conjugal.3 Chiar dacă din punct de vedere moral contracepţia şi avortul sunt rele specific diferite, primul contrazicând adevărul integral al actului sexual ca expresie a iubirii conjugale, opunându-se virtuţii castităţii matrimoniale, iar cel de-al doilea distruge viaţa unei fiinţe umane, opunându-se poruncii divine de a nu ucide, ambele au o rădăcină comună într-o mentalitate hedonistă şi deresponsabilizantă faţă de sexualitate,4 mentalitate egoistă, promovată făţiş de toată media (inclusiv cea românească), „începând cu banala cutie de chibrituri, trecând prin ziarul, muzica, televizorul şi telefonia cea de toate zilele.”5 b) acceptarea şi practicarea în registrul firescului a perversiunilor sexuale, începând cu cele împotriva firii între soţi, continuând cu încălcarea fidelităţii conjugale care reprezintă nu numai ruperea unităţii harice a soţilor, dar şi desconsiderarea reciprocă luată în sens strict personal, până la modelul sex-party-urilor occidentale, în care colectivismul sexual transformă societatea într-o orgie mai mult sau mai puţin „sofisticată”, acceptată ca normală, şi chiar până la acceptarea libertinajului „definit” ca libertate sexuală a celor doi soţi. Toate acestea se întâmplă cu concursul mass-mediei aservite promovăriipansexualismului sub toate formele acestuia, care loveşte atât familia cât şiindivizii separaţi.3 Pr.lect.drd.Vasile Vlad, op.cit., an IV, partea II, p.784 Elio Sgreccia, Victor Tambone, op.cit., p. 181-1825 Elio Sgreccia, Victor Tambone, op.cit., p. 181-182 Page 22 of 66
 23. 23. CAPITOLUL II ORTODOXIA ŞI DREPTURILE OMULUI În ceea ce priveşte pe aceştia din urmă, afirmarea şi practicareasexualităţii nemaiînţelese ca desfrânare este justificată de o întreagă pleiadă deteorii, de la cele freudiene şi până la cele malthusiene şi neomalthusiene, carejustifică nu numai planning-ul familial, ci şi faptul că satisfacerea sexuală esteobligatorie dar căsătoria nu, adică evitarea suprapopulării prin controlulnaşterilor se poate realiza (şi este de dorit să se facă) prin viaţa în concubinajepasagere care să satisfacă libidoul sexual pentru a „împlini” psiho-fizic indivizii,dar să nu aibă ca urmare procreaţia. Pe lângă multiplele probleme legate de sexualitate, globalizarea vine înîntâmpinarea pornirilor instinctuale (exacerbate până la trecerea în registruldemonicului), privind distracţiile individuale, de cuplu sau de grup, privindalcoolismul şi până la sinucidere. În ceea ce priveşte distracţiile, acestea au fostmutate din sfera naturalului în cea a artificialului. Distracţiile tradiţionale caexcursiile, drumeţiile, sportul, lectura, muzica,etc., se transformă sub imperiulculturii globale în tot felul de sporturi extreme, violente, în muzica satanizantălectura se orientează spre o literatură despiritualizantă. Hrana tradiţională, naturală, este înlocuită de cea artificială. Lucrul acestaeste evident în România „postdecembristă” în care, timp de mai bine de zeceani, agricultura a fost distrusă sistematic de toate guvernările, pentru a se acceptanecondiţionat importul supraproducţiei artificiale apusene. Indiferent, însă, deconsistenţa sau inconsistenţa hranei, se promovează, uneori în mod voalat alteoriîn mod direct, agresiv, cultivarea plăcerii gustului prin reclame şi chiar emisiunidedicate (abundente, cu această tematică, şi prezentate de multe ori tendenţios închiar Postul Mare), în care cumpătarea decentă, fără a mai vorbi de postulcreştin, este banalizată, ridiculizată, şi omul este învăţat să-şi urmeze pofta,setea, plăcerea de a savura o ciocolată sau orice altceva stimulează voluptuospapilele gustative. Lipsa cumpătării în toate este ridicată la rang de normalitate, Page 23 of 66
 24. 24. pentru a se realiza funcţionalitatea circuitului impus de lumea capitaluluimondial, circuitul producţie – consum, supra-producţie – superconsum. La fel stau lucrurile şi cu îmbrăcămintea, însă aici trebuie remarcat că înmoda impusă la nivel internaţional prin „marile” case de modă, cosmetice, etc.,(care se regăseşte imediat şi în societăţile tradiţionale ca România), este evidentăeliminarea scopului moral, chiar înlocuirea lui cu unul imoral, hainele mai multdezgolesc provocator decât acoperă trupul femeii. De asemenea, scopul estetic este deturnat, prin noile tendinţe în modăcăutându-se realizarea, în planul conştiinţei, a echivalenţei între termenii de„frumuseţe” şi „sexualitate afişată”. Economia globală are nevoie să îşi vândăprodusele de orice fel, prin orice mijloace, de aceea implicaţiile morale lanivelul familiei se regăsesc sub forma transformării conştiinţei familiale într-oconştiinţă individuală a doi oameni, soţi sau concubini, ce trăiesc împreună subacelaşi acoperiş dar se străduiesc să-şi împlinească nevoile, plăcerile şi dorinţeleîn mod, individual, astfel că ei nu vor mai fi un trup (concubinii nici nu au fostvreodată), ci vor fi două individualităţi obligate să-şi satisfacă reciprocegoismele de toate felurile. Globalizarea înseamnă adaptarea nevoilor unei comunităţi, a unei ţări, lacerinţele lumii. Acest lucru are repercusiuni în plan social şi socio-profesional.Economiile tradiţionale (ca cea a României) sunt intenţionat conduse sprefaliment, industriile şi agricultura dezorganizate şi „privatizate”, ceea ceînseamnă că blocuri întregi de oameni sunt la limita şi sub limita sărăciei,categorii întregi de profesii sunt pe cale de dispariţie. Pentru a-şi vinde marfa, aavea asigurate pieţe de desfacere, firmele transnaţionale occidentale au conduslucrurile spre transformarea ţărilor fără putere financiară în importatoare deproduse, dar nu orice fel de produse, ci doar cele ale categoriei kitch. Cazul nostru este elocvent, România fiind în prezent o ţară de cumpărători– vânzători, de negustori în cea mai pură accepţiune a cuvântului. Categoriiletradiţionale de activitate (agricultura, construcţii, dulgherie, etc.), ca şi cele Page 24 of 66
 25. 25. moderne ca ingineria de toate felurile, agronomia, medicina etc., sunt profesii pecare nu le mai vrea nimeni sau foarte puţini. Coloanele ziarelor sunt pline de cereri de agenţi de vânzări, de marketing,de merchandising, de asigurări, de publicitate, economişti, softişti, etc. Singurăprostituţia a supravieţuit, cea mai veche meserie (după definiţiile occidentului),şi s-a dezvoltat la cote fără precedent, datorită noilor tehnologii. De la prostituţiaclasică, la cea clandestină de pe marginea şoselelor, la cea „ocrotită” tacit delege sub forma dansatoarelor din cluburile de noapte româneşti sau de la„export”, a manechinelor şi fotomodelelor din agenţiile de modă şi casting, careau ajuns să fie folosite la „temperarea libidoului” personalităţilor politice şieconomice, ca şi a vizitatorilor „oficiali” de care depinde soarta României, s-aajuns la prostituţia video de pe casetele şi CD-urile cu filme „XXX”, la ceaaudio de la liniile erotice, şi la cea virtuală, adică cea desfăşurată prin Internet.”Profesiunile” de manechin şi fotomodel au ajuns dezirabile cu prioritate,părinţii îngăduind şi încurajând fetiţele şi băieţii spre concursuri şi preselecţii deacest gen, începând cu vârste fragede de 12 – 13 ani, nebănuind promiscuitateaşi compromisul care se ascunde în spatele unei asemenea „cariere”, sau chiarfiind de acord cu acestea în numele câştigului material şi al vieţii confortabile. Flagelul şomajului şi perspectiva sumbră a limitării căilor de subzistenţădetermină părinţii să-şi educe copii în spirit materialist, sau, mai rău într-unspirit sincretic post-modern, tot mai evident, în care ajutorul lui Dumnezeu sesolicită exclusiv pentru realizări de ordin material şi socio-profesional. Copiisunt învăţaţi că trebuie să reuşească în viaţă cu orice preţ (reuşita fiindechivalată cu profitul material şi confortul maxim), ca atare, ei sunt încurajaţi săîmbrăţişeze meserii căutate şi bine plătite: computere, telecomunicaţii, economieşi marketing, etc., şi în mod obligatoriu limba engleză, a cărei cunoaştere adevenit paşaportul şi garanţia „reuşitei în viaţă” la modul „sans-frontieres”, paşiiurmători fiind căutarea job-urilor la firme multina-ţionale şi în final emigrareaspre ţările declarate de O.N.U. ca „standarde” mondiale datorită nivelului de trairidicat. Page 25 of 66
 26. 26. Astfel ei devin robii concepţiilor materialist-individualiste conform cărorarealizarea profesională, avansarea pe scara socială şi câştigul nelimitat suntscopuri primare, abia când acestea sunt realizate se poate pune şi problemacăsătoriei şi eventualitatea naşterii de copii. Lumea globală impune criterii deviaţă unice, dar acestea nu includ ca necesităţi de niciun ordin viaţa de familie,viaţa morală, şi cu atât mai puţin cea religioasă. Omul globalizat este „homoeconomicus”, el trebuie să fie eficient pentru el, pentru societate, trebuie săproducă progres şi evoluţie materială la nivelul acesteia, iar societatea îl varăsplăti cu confort, comoditate şi satisfacerea hedonistă a tuturor plăcerilor. Maimult, omul economic este obligatoriu şi omul digital, având cunoştinţe decomputere, Internet, tehnică în general şi limba engleză în special, pentru a seadapta definitiv statului mondial realizat pe aceste infrastructuri. Reclamele TVse referă în procent ridicat la alcool, invitând la consumul acestuia ca modă,obicei, obişnuinţă, dar vizând dependenţa, pentru a stimula temporarperformanţele fizice, dar şi cu scopul ascuns de distrugere lentă a organismului,pentru a grăbi succesiunea generaţiilor care suprapopulează planeta. La fel seprocedează şi cu drogurile. Deşi se „trâmbiţează” lupta antidrog (ca şi antialcoolşi antifumat) pe toate fronturile, stăpânii lumii acceptă şi încurajează din umbrătraficul şi consumul de droguri, alcool şi tutun, din două motive: odată căfondurile uriaşe obţinute de pe urma acestora sunt folosite în scopuri globale (nuneapărat umaniste, ci mai curând antiumane), iar pe de altă parte dependenţii dedroguri, alcoolicii şi fumătorii, se distrug inconştient pe ei înşişi foarte repede,făcând loc altora, astfel că acesta este un mod eficient de a frâna suprapopulareaşi în acelaşi timp de a obţine capacităţi temporare de muncă ridicate. Astfel, individul nu „adună” nimic pentru el, cu atât mai puţin pentru oeventuală familie (care devine astfel imposibil de întemeiat), trăind exclusivpentru producţie şi con-sum. Page 26 of 66
 27. 27. Acesta este, cred, scopul ascuns al promovării consumului de alcool şitutun (şi încurajarea tacită a consumului de droguri), chiar dacă e „îmbrăcat înhaina” justificării golurilor existenţiale, sufleteşti, generate de condiţionărileexterioare ca şomajul, dezorganizarea familiilor, provizoratul existenţial (la ceinecăsătoriţi), moda, societatea şi obiceiurile ei, etc. Reclamele insistente incită laconsumul de alcool sub diferite pretexte,cei care le plătesc fiind conştienţi cădependenţa de alcool conduce la modificarea percepţiei timpului, a importanţeilucrurilor, la modificarea emoţiilor şi a gândirii6, ceea ce va duce în final lamodificări în conştiinţă, la acceptarea şi trăirea vieţii ca alăturare de evenimentece se succed şi se desfăşoară doar spre împlinirea unor rutine de existenţă, încare doar alcoolul şi distracţia (hedonistă sau violentă) aduc o palidă şi irealăpată de culoare. Acest mod de viaţă, dacă nu va duce la o moarte prematură, fiindcămoartea fizică în urma îmbolnăvirii organismului succede moartea spirituală,poate duce la actul sinuciderii. Sinuciderea ca rezultat al drogurilor, alcoolului,cauzelor sociale ca lipsa banilor, a locului de muncă, cauzelor afective caneîmplinirile în plan familial, este o alternativă îmbrăţişată azi de tot mai mulţioameni, dar în principal bărbaţi de vârstă mijlocie.7 Astfel, implicaţiile morale ale globalizării la nivelul conştiinţei familialese vor manifesta la întemeierea familiei, ori prin amânarea acestui act subdiverse pretexte, ori prin acceptarea căsătoriilor „de probă” în care lipsa HaruluiTainei Cununiei le face să fie nimic altceva decât desfrânare cu acte în regulă,ori prin concubinaj şi libertinaj sexual din care familia lipseşte şi la nivelconceptual, se vor manifesta şi la nivelul vieţii în cadrul familiei prindenaturarea relaţiilor dintre soţi, a celor dintre părinţi şi copii, şi se vormanifesta şi la nivelul destrămării familiei prin divorţ acceptat mutual sau prinviolenţă, şi prin sinucidere. 6 Idem, Teologia Morală Ortodoxă, curs manuscris, an IV, partea II, Arad 2002, p.31-32 7 Ibidem, p. 16-17 Page 27 of 66
 28. 28. Normativitatea religioasă într-o ideologie socială ateistă nu reprezintădecât o formă precară şi arhaică de control social. Sigmund Freud a dat glasacestei ideologii sociale, făcând din religie o iluzie protectoare în faţavicisitudinilor de necontrolat ale vieţii naturale şi sociale, o formă nevrotică demanifestare a anxietăţii incertitudinii şi nevoii de ocrotire paternă. Linia acesta afost dezvoltată în doctrinele marxiste şi în general, în curentele ideologice anti-tradiţionaliste şi anti-creştine. Din păcate, acest curent postmodernist de surpare a valorilor este susţinutşi în societataea românească de elitele intelectuale cuprinse de aroganţaaotputerniciei raţionale. Astfel de exemplu, tânărul sociolog Bogdan Voicu,cercetător în cadrul Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii, socoteşte credinţareligioasă şi normativitatea religioasă un instrument care a „servit de minune”pentru o „reducere a incertitudinii” dată colectivităţiolor arhaice de lipsacvasicompletă de cunoaştere a legilor naturii..8şi de fapt, normativitateareligioasă tradiţională a fost pentru vremurile trecute o formă raţională, arhaică,ingenios găsită de umanitate, de a garanta prin ierarhii stricte, menţinerea ordiniişi a controlului raţional asupra mediului „atâta vreme cât nu aveau la dispoziţieuneltele testării oricărei alternatice”9 În gândirea acestei direcţii sociologice, influenţa, încă puternică avalorilor tradiţional-creştine este socotită un deficit social, care generează „omodernitate şchiopătată”10 Imaturitatea socială a societăţii româneşti în tranziţie este diagnosticatăadeseori prin raportarea la normativitatrea tradiţional-creştină ce respingetipologiile moderne de raportare la familie şi naţiune şi nu a permis o dezvoltaresuficientă a toleranţei.8 Drd. Bogdan Voicu „România pseudo-modernă”..Institutul de Cercetarea a Calităţii Vieţii,edit.Sociologie Românească, Revista Asociaţiei Române de Sociologie, Nr. 1-4, 2001, pag. 439 Drd. Bogdan Voicu „România pseudo-modernă”..Institutul de Cercetarea a Calităţii Vieţii,edit.Sociologie Românească, Revista Asociaţiei Române de Sociologie, Nr. 1-4, 2001, pag. 4410 Drd. Bogdan Voicu „România pseudo-modernă”..Institutul de Cercetarea a Calităţii Vieţii,edit.Sociologie Românească, Revista Asociaţiei Române de Sociologie, Nr. 1-4, 2001, pag. 64 Page 28 of 66
 29. 29. La nivelul cetăţii, mondializarea va însemna impunerea dreptululcomunitar, acesta devenind prioritar în faţa drepturilor sociale specific naţionale.Drepturile omului sunt punctul nevralgic, şi în acelaşi timp masca sub care seascunde chipul hidos al demonizării relaţiilor la nivelul cetăţii. Astfel, sub justificarea (ce-şi revendică drept de veto) aplicăriinecondiţionate a drepturilor omului, globalizarea vine să impună legi nu numaiimorale ci şi anticreştine, cum sunt cele ale acceptării homosexualităţii,prostituţiei, vine să ceară modificarea codului penal, a legislaţiei familiei(includerea legalităţii familiei homosexuale, de ambe sexe), a legislaţiei privinddrepturile animalelor, înaintea celor ale copilului.11 Formalismul moral al Drepturilor Omului este evident, pentru că un ombolnav şi înfometat nu are practic ce face nici cu libertatea presei, nici cu cea deexprimare, un şomer nu are ce face cu dreptul la libera asociere, şi un analfabetnu are ce face cu dreptul de a beneficia de toate oportunităţile. Drepturile comunitare (globale) impuse sunt doar de ordin politic şijuridic (după modelul raţionalist occidental) şi se reflectă în plan moral ca oeliberare a animalului din om, lacom să-şi consume toate drepturile şi libertăţilepromise, făcându-se pe sine sclav al banilor, lăcomiei, consumului şi simţurilorsale. Dreptul individului, al cetăţeanului, se transformă în dreptulindividualistului, alienat prin ruperea de grupul în care s-a format, etnic, socialsau profesional.12 Deşi sintagma „drepturile omului“ a apărut în lumea apuseană,Yannoulatos afirmă că istoria Bisericii Ortodoxe şi teologia ei oferă materialpreţios în abordarea acestui subiect, dar dintr-o cu totul altă perspectivă. „Denaturarea firii umane, negarea principiului unităţii neamuluiomenesc, a izbăvirii în Hristos a întregii firi umane“13, adică încălcarea11 Dr. Mircea Terheci, Drepturile omului împotriva umanităţii, în “Sfarmă Piatră”, anul II ( 2001) nr.2512 Ibidem Page 29 of 66
 30. 30. drepturilor religioase fundamentale ale omului, nu trebuie înţelese fărădiscernământ ca o uniformizare pe care practica unui tip de internaţionalismnivelator şi amorf o propagă, ignorându-se moştenirea şi specificul naţional. De altfel, viziunea ortodoxă asupra drepturilor omului este integrată îndiscuţia mai largă a echilibrului dintre universal şi local, universalul nestrivindlocalul, iar localul nerevendicându-şi universalitatea.14 În acest sens, evidenţiem interpretarea dezvoltată de Mircea Eliade asupraculturilor tradiţionale arhaice, pe care cunoscutul istoric al religiilor român aaccentuat-o asupra semnificaţiilor universale ale culturilor locale, susţinând căsuntem cu atât mai universali cu cât coborâm pe filonul specific în identificareasemnificaţiilor originare ale unui fenomen religios.15 Pornind de aici, fără a neglija diferenţele, religiile pot identificaalternativele la civilizaţia tehnică, lipsită de profunzime spirituală şi atitudinemorală. Pe tema referitoare la drepturile omului, din perspectivă ortodoxă, trebuieevaluată şi importanţa distincţiei dintre credinţă şi politică. De altfel, „într-un spaţiu majoritar ortodox, orice teologie politică artrebui să aibă o referinţă solidă la tradiţia răsăriteană. O gândire teologico-politică nu este deloc un efort de adecvare ateologicului la politic, ci un fel de a-i veni teologic în întâmpinare, de aadministra responsabilitatea faţă de comunitatea creştină, aflată într-opermanentă tensiune eshatologică faţă de orice tip de organizare strict umană“. 16 Viziunea apuseană asupra acestui subiect este că „Biserica refuzând să-iguverneze pe oameni, dar devalorizându-i pe cei care îşi asumă această13 Anastasios Yannoulatos, Ortodoxia şi problemele lumii contemporane, trad. de Drd. GabrielMândrilă şi Pr. Prof. Dr. Constantin Coman, Edit. Bizantină, Bucureşti, 2003 p. 4414 Ioan Cordoneanu, O radiografie necesară: Ortodoxie şi globalizare,., p. 186.15 Ibidem.16 Miruna Tătaru-Cazaban, Necesitatea teologiei politice, în vol. Teologie şi Politică de la SfinţiiPărinţi la Europa unită, Edit. Anastasia, Bucureşti, 2004, p. 10. Page 30 of 66
 31. 31. responsabilitate, nu reuşeşte decât să-i împidice pe oameni să guvernezecorespunzător“.17 Urmarea acestei viziuni specifică Occidentului este apariţia statului laic „acărui misiune se va contura treptat sub forma apărării drepturilor omului, fiinddeparte de a nu viza astăzi şi Răsăritul, care trebuie să-şi elaboreze strategii de aclama adevărul şi de a-şi păstra vocaţia spirituală într-o lume care se raporteazăconstant la Bisericile creştine ca la o variantă de identitate religioasă, printrealtele. Elaborarea unei teologii politice în Biserică, într-o colaborare a cleruluicu laicii, se cuvine să pornească de la constatarea că modernitatea este departede a fi ceva exterior vieţii Bisericii“.18 Afirmarea astăzi a drepturilor omului, punând accentul pe individ nu pepersoană, conduce la individualism. Redefinirea viziunii asupra drepturilorfundamentale ale omului este posibilă prin profunzimea antropologiei răsăritene,redefinire în care demnitatea umană îşi are originea în faptul că omul a fost creatde Dumnezeu ca persoană liberă, libertate ce duce la responsabilitatea faptelorproprii. Pe dreptul fundamental de a iubi şi de a fi iubit, la care nu face referirenici un document şi nicio declaraţie actuală, vede Yannnoulatos corecţianecesară a viziunii secularizate asupra drepturilor omului,19 la care adaugă şidreptul omului de a-şi jertfi în mod liber, de dragul iubirii, chiar şi propriiledrepturi, după modelul hristic. Iubirea rămâne o decizie dinamică, liberă,neimpusă, ce se afirmă dincolo de cadrul juridic îngust, limitativ.2017 Pierre Manent, O filozofie politică pentru cetăţean, trad. de Mona Antohi, Edit. Humanitas,Bucureşti, 2003, pp. 45-46.18 Miruna Tătaru-Cazaban, art. cit., în vol. cit. pp. 11-12.19 Ioan Cordoneanu, art. cit., p. 187.20 A. Yannoulatos, op. cit., pp. 84-85 Page 31 of 66
 32. 32. CAPITOLIL IIILOCUL, IMPORTANŢA ŞI VIITORUL NAŢIUNII ÎN NOUA ORDINEMONDIALĂ La nivelulnaţiunii,se introduce încet o mentalitate a ridiculizării tradiţiilor.Identitatea se traduce în domeniul religiei, culturii şi istoriei, neseparate întreele. Tradiţiile (care le cuprind pe cele religioase, şi culturale trecute prin filtrulistoriei) devin în abordarea „bunului simţ” raţional al lumii globalemulticulturale doar folclor, obiect de studiu al ştiinţei etnografice sau aldiverselor studii comparate, temă de speculaţie filosofică sau marfă şi spectacol,degradându-se sub formă de obiecte artizanale, turism folcloric sau spectacolefolclorice destinate consumului unei diaspore care vede în ele o garanţie(legându-se cu disperare de aceasta) a consensului ei etno-istoric.21 În cazul particular al neamului românesc, cuvântul ethnos înseamnă şiortodoxie, pentru că etnogeneza românească a fost în acelaşi timp o hristogeneză(dacă se poate spune aşa) românească, fiindcă românii, ca neam, s-au formatcreştini, nu a existat un moment de timp clar determinat al încreştinării, ca încazul altor popoare. Ca urmare, abdicarea de la ethnos ar însemna abdicarea dela un ethos creştin, şi reciproc, dacă ethosul (creştin-ortodox în cazul românilor)se va neglija, aşa cum lumea globală a tehno-finanţelor propune, ethnosul se vadilua.22 În contextul globalizării, specificul naţiunii române trebuie să dispară,conştiinţa apartenenţei la neam să se dilueze până la anulare, astfel încât să aparăconştiinţa apartenenţei la un alt grup, de o altă factură. Şi pentru că omul aparţine ontologic unei comunităţi, s-au creat artificialcomunităţile socio-profesionale actuale (după modelul breslelor medievaleeuropene), în care informaticienii, specialiştii în IT, inginerii de diverse domenii,economiştii, medicii, etc., se regăsesc la nivel mondial ca având aceleaşi Arhid.conf.dr.Ioan I. Ică jr., art.cit., p.1121 Pr.lect.drd. Vasile Vlad, Sfidarea definirii umanului, în “Tinereţe,ideal,Biserică”, Editura Agaton,22Făgăraş 2002, p.109-110 Page 32 of 66
 33. 33. preocupări, probleme de viaţă şi necesităţi, putând foarte simplu să formeze ocomunitate indiferent de provenienţa etnică. La acest lucru a contribuit din plin SUA şi începe să contribuie şi UE cutoate asociaţiile lor profesionale, în care un inginer software (de exemplu) se vasimţi „acasă” printre colegii de la firmă, întâlniri de lucru şi conferinţe, şi astapentru că lipsa tradiţiilor americane a dus la fabricarea unor tradiţii artificiale,cum sunt şi cele ale acestor categorii socio-profesioanale. Departe de casă, trăind într-o diasporă care mai mult dezbină decât uneşte(datorită individualismului egoist promovat de societatea occidentală înansamblu), un român va sfârşi prin a se identifica „etnic” cu categoriaprofesională de care aparţine, uitându-şi rădăcinile cultural-religioase, astfel căîn perspectiva globalizării conştiinţa de neam se va transforma într-o artificială,dar substitutivă conştiinţă socio-profesională. Părintele Stăniloaie este autorul unei admirabile sinteze teologice pe temalegăturii între ortodoxie şi naţiune, sinteză care a constituit o sursă de inspiraţiepentru gândirea sociologică contemporană. Analizând componentele naţiunii, el depăşeşte cadrul biologic şietnografic de definire a acesteia, prin definirea naţiunii ca o comunitate dedestin. Conştiinţa naţională este definită prin elementul responsabilităţii în faţachemării divine, responsabilitate ce impune din partea tuturor o implicareconştientă23. În înţelegerea conceptului de naţiune, părintele Stăniloaie pleacă dela definirea teologică a ideii de persoană şi de comuniune. Împlinirea umanităţii urmează modelul comuniunii Treimice, omul nu sepoate împlini de unul singur ci numai în comuniune personală cu Dumnezeu şicu semenii. Comunitatea umană este delimitată prin comuniunea interpersonală dupămodelul Treimic. Starea de comuniune întemeiază structurile specifice naţiuniişi conştiinţa apartenenţei la o comunitate naţională.23 Dumitru Stăniloaie „Ortodoxie şi românism” editura Albatros, Bucureşti, pg. 28 Page 33 of 66
 34. 34. Oamenii au nevoie de trăirea comuniunii prin dezvoltarea formelorcomunitare şi dintr aceste forme comunitare, cea mai benefică este comunitateanaţională, datorită capacităţii de a conferi o identitate puternică oamenilor. Pornind de la centralitatea teologică a conceptului de „persoană”, elremarcă de la început: „creştinismul se adresează persoanei. El nu se adreseazănaţiunii, pentru că nu există o conştiinţă ipostatică de sine stătătoare a naţiunii.Dar persoanle umane nu sunt unităţi abstracte, dezbrăcate de orice determinareşi prin urmare cu totul identice”.24 Condiţionaltul ereditar sau istoric este împletit cu necondiţionatul spiritualîn „darul” existenţei ce vine de la Dumnezeu, „fiecare om vine cu o schemăoriginară, apriorică, determinată numai în parte de trecut şi în cadrul căreiaare să-şi manifeste libertatea creatoare, umplând-o cu un conţinut sau altul.Ipostasul unui om vine de la Dumnezeu, dar vine străbătând prin mediul unuitrecut acumulat în părinţii pământeşti şi acest drum se integrază în actulconstituirii sale după imaginea ce o are în ceruri”.25 Fiecare fiinţă umană are, în constituirea creaţională a peroanei sale, acestăcalitate naţională. „între naţional şi uman nu există niciun antagonism.Dimpotrivă, cu cât îţi adânceşti simţirile umane cu atât te adânceşti mai mult înmiezul calităţii tale naţionale. Umanitatea se află în adâncul firii talenaţionale”.26 „Calitatea naţională nu este un accident adus umanului pur. Calitateanaţională este însuşi umanul într-o formă a lui”. 27 Spiritualitatea ortodoxă este idealitatea şi instanţa morală a conştiinţeicomunitare româneşti.24 Dumitru Stăniloaie „Ortodoxie şi românism” editura Albatros, Bucureşti, pg. 23.25 Dumitru Stăniloaie „Ortodoxie şi românism” editura Albatros, Bucureşti, pg. 3.26 Dumitru Stăniloaie „Ortodoxie şi românism” editura Albatros, Bucureşti, pg. 527 Dumitru Stăniloaie „Ortodoxie şi românism” editura Albatros, Bucureşti, pg. 4. Page 34 of 66
 35. 35. El porneşte de la ortodoxie, adică de la integralitatea conştiinţei religioaseca izvor şi principiu de explicare a proceselor şi faptelor naţionale. Românismul,conştiinţa noastră comunitară îşi are rădăcina în ortodoxie, care îşi pune peceteape ritmul vieţii sale spirituale.28 Spiritualitatea ortodoxă şi-a pus pecetea asupra fiinţei româneşti, „oconvieţuire de două mii de ani ne dă dreptul la o convingere aproape aprioristăcă sufletul românesc a fost frământat şi răscopt în mustul ortodoxiei”.29. Ortodoxia a modelat sufletul românesc după modelul teandric-eclesial,după modelul familiar al Sfintei Treimi, „sentimentul acesta de familie estedominant în sufletul românului. El rezolvă genial raporturile individ şisocietate”. 30 Părintele Stăniloaie a susţinut consecvent în toată opera sa că românul „s-a născut creştin”31, şi că structura sa religioasă a fost şi nu poate să fie altadecât cea ortodoxă, care conferă originalitate sufletului românesc. „Conştiinţacomunitară s-a născut pe valorile ortodoxiei, care a generat unicitatea etnică asufletului românesc, de aceea între iubirea neamului şi iubirea de Hristos nupoate fi contradicţie, iar naţionalismul, însţeles ca iubire frăţească de propriulneam, nu implică necesar ura faţă de alte popoare”.32 Adevăratul naţionalism în ţările de tradiţie europeană este inseparabil decreştinism, personalismul creştin conduce la personalismul comunitar alnaţiunilor în care fiecare naţiune trebuie să se dezvolte ca un organism etnic încadrul umanităţii. Universalismul este rânduit să se întrupeze în formeleparticulare ale naţionalului, iar naţionalul este chemat să se dezmărginească fărăanularea lui în ecumenicitatea harică a iubirii.33 CAPITOLUL IV28 Adina Todea „Conştiinţa etno-comunitară în interferenţa de preocupări a sociologiei şi teologieiromâneşti” în în Ioan Tulcan, Constantin Rus, Cristinel Iorja „Ortodoxie şi globalizare. Relevanţarelaţiei local universale în Europa de astăzi.”, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, 2006, pag30129 Dumitru Stăniloaie „Ortodoxie şi românism” editura Albatros, Bucureşti, pg. 4730 Idem,31 Ibidem, pag. 6632 Ibidem, pag. 92.33 Adina Todea, op. cit. pag 302 Page 35 of 66
 36. 36. ARGUMENTAREA CONTEMPORANĂ, SOCIO-TEOLOGICĂ A LEGITIMITĂŢII NAŢIONALISMULUI ETNIC-SPIRITUAL Ilie Bădescu vorbeşte despre conştiinţa etno-religioasă a popoarelorcreştine, o „subiectivitate” creştină saturată de atributele etno-spirituale care s-aafirmat întotdeauna, dar a căpătat prin secolul XIV până în secolul XIXintensitatea unei serii de insurecţii de afirmare statală a naţiunilor la scarăeuropeană. Particularitatea afirmării acestei „subiectivităţi” este că pe măsură ceintensitatea ei creşte, ea îmbracă forme religioase astfel încât toate popoareleeuropene s-au recunoscut între ele ca popoare creştine, roditoare şi responsabilepentru viaţa de sfinţenie dată lor.34 Când etnia este unită cu religia, atunci vorbim de naţiune. „Raţionalismulşi umanisul iluminist au căutat să golească „subiectivitatea” socială deatributele etno-spirituale, să o scoată din rânduiala teocentrică a lumiiimpunând o nouă lege, socială, impersonală, abstractă, ne-locală, ruptă deobiceiurile şi tradiţiile religioase”.35. Naţionalismul etno-spiritual, sentimentul apartenenţei la o comunitateetnică, este ceva diferit de naţionalismul civic, al cetăţeniei politice. Comunitatea naţională păstrază etnicitatea, pe când societatea politicăpoate să tindă spre internaţionalizare, de aici opoziţia între concepteleprimordialiste, care văd în naţiuni o unitate etno-spirituală profundă cu unnucleu al legăturilor primordialiste familiale, religioase, de rudenie, de tradiţie,etc. şi conceptele „ invenţioniste” care văd în naţiuni o invenţie raţională, creatăde intelectualii moderni. Unitatea etno-spirituală a naţiunii se exprimă în dierse forme, de launitatea lingvistică, la unitatea statală, în care matricea spirituală dobândeşte o34 Ibidem, pag 304-30535 Ilie Bădescu „Noologia”, editura Valahia, 2002, Bucureşti, pagina 548 Page 36 of 66
 37. 37. suprastructură instituţională, dar mai presus de toate, la sentimentul unităţii decredinţă, ideea „popoarelor creştine” cu responsabilitate istorică.36. La români s-a reuşit o sinteză între instituţia politică şi cadrul spiritual,prin Statul creştin de apărare a neamului şi a creştinismului, întemeiat deBasarabi şi Muşatini, sinteză naţională care va fi baza afirmărilor organic-stataleulterioarea ale românilor.37 Sentimentul iubirii naţionale ţine de „bucuria oglindirii în celălalt” princare sinele etno-comunitar sporeşte actualizarea virtuţiilor sale. Acestă bucuriesetrăieşte în cadrele tradiţional-valorice, dar trăirile comunitare pot fi blocate fiedeliberat, fie întâmplător. Distincţia comunitară poate fi realizată şi prin blocarea sentimentelor şienergiilor din jurul sineităţii etno-spirituale, având ca efect abandonul social,chiar ruşinea apartenenţei, iar „un popor care nu se preţuieşte pe sine, este unpopor înfrânt38. În sfera naţionalului, gravitatea situaţiei este evident accentuată. Dacă înceea ce priveşte etnia lucrurile sunt încă reparabile prin faptul că, cel puţin înspaţiul românesc, ethosul este întreţinut şi prin aceasta ethnosul are posibilitateade a fi salvat, la nivelul naţiunii se pune problema poporului ce are vie oconştiinţă a sa istorică, naţiunea fiind o categorie istorică şi spirituală aşezată peo temelie clară, în cazul românilor aceasta fiind Biserica Ortodoxă.39 Atunci când temelia e surpată, naţiunea se clatină şi ea. Creştinismul carea valorizat întreaga existenţă istorică a naţiunii române, este astăzi ameninţat desecte, de incultură, de economism şi ultraeficienţă, de ecumenism şi sincretism,într-un cuvânt de tot ceea ce înseamnă globalizare. Subjugarea economică prinîmprumuturi imposibil de rambursat va duce la subjugarea morală prinobligativitatea unor legi anticreştine şi prin acceptarea forţată a unor ideologiiamorale ca „political correctness” la nivelul relaţiilor oficiale.36 Ibidem, pag. 58837 Ibidem, pag.60938 Ibidem, pag.2039 Idem Page 37 of 66
 38. 38. Astfel, prin constrângeri mascate şi prin inducerea subtilă a unormodificări de conştiinţă se va ajunge la pierderea identităţii naţionale, indiviziiaparţinând categoriilor profesionale privilegiate se vor „înghesui” să munceascăîn firmele transnaţionale, transformându-şi conştiinţa apartenenţei la naţiuneîntr-o conştiinţă autosuficientă a apartenenţei la o putere tehnico-economică. Sentimentul naţional alimentat de nobleţea de a fi ortodox timp de douămilenii va fi înlocuit de sentimentul falsei superiorităţi egoiste, alimentat demândria de a fi reuşit să faci parte dintr-o minoritate puternică material.. Înnumele bunăstării materiale pe care o propune lumea globală, se renunţă multprea uşor la identitatea naţională, dar şi mai uşor se reneagă rădăcinile ortodoxe.Astfel, afirmaţii de genul: „Ortodoxia e un handicap major în supravieţuireaactuală a României”40, nu fac decât să arate servilismul ateu al uneiintelectualităţi române postmoderne, perfect adaptată şi deschisă globalizării cuorice preţ, intelectualitate impotentă spiritual, care nu numai că nu a înţelesdestinul ei ca elită a unei naţiuni şi destinul istoric în Hristos al neamuluiromânesc, dar le şi refuză apriori, mutând centrul de referinţă de la veşniciaÎnvierii la temporalitatea unei existenţe bio-psiho-tehnologice şi fals culturale,sub justificarea superiorităţii „corectitudinii morale” echidistante a civilizaţieioccidentale. Pe aceste coordonate, naţiunile nu vor avea nici un viitor în spaţiulglobalizării şi de aceea, fără a nega din start orice aspect al mondializării, fiecarenaţiune (dar mai cu seamă cele ortodoxe) are nevoie de vizionari care să-iintuiască dimensiunea spirituală şi chemarea (vocaţia, misiunea) cu careDumnezeu a adus-o la existenţă în istorie.41 Astfel, în planul conştiinţei globalizarea aduce mutaţii importante,alterând sau anulând toate funcţiile acesteia. Rezultatul este o îmbolnăvire aconştiinţelor, de la dedublare şi până la demonizare. Va fi vorba de dedublare în40 Afirmaţia a fost făcută de Lucian Susanu în articolul Ortodoxia şi ruptura civilizaţională, apărut în“Dilema”, şi combătută de Radu Dumitrescu în articolul Atacul antihriştilor, apărut în săptămânalul“Sfarmă Piatră”, anul II(2001), nr.2641 Pr.lect.drd. Vasile Vlad, art.cit., p. 110 Page 38 of 66
 39. 39. acceptarea, de exemplu, a contraceptivelor, avortului, a eticilor antropocentriceşi a sincretismelor ideologice, etc., simultan cu participarea duminicală la SfântaLiturghie pentru a „linişti” ipseitatea luminoasă a persoanei. Va fi vorba deegolatrizare în toate tendinţele de realizare „plenară” doar ca fiinţă sexuală,psiho-somatică, intelectuală şi profesională, în luarea tuturor deciziilor de viaţăraportată doar la împlinirea necesităţilor pur umane. Autonomizarea conştiinţei este fără echivoc o consecinţă a globalizării,stabilizarea conştientă în afara lui Dumnezeu este starea actuală a lumiioccidentale şi tinde să devină starea obligatorie pentru acceptarea necondiţionatăa acesteia. Autonomia este cea care revendică omul pe coordonata realizării înplan material, fizic sau cel mult intelectual, şi odată realizată ea va face posibilăraportarea acestuia, din punct de vedere moral şi religios, la ceea ce îi va impunelumea globală. Rupându-se de Dumnezeu, omul se raportează la el însuşi, lamintea sa manifestată în diferitele coduri morale şi ideologii cultural-religioase,rămânând însă într-un echilibru complet instabil. Globalizarea vine să ofere punctul de sprijin, prin transformarea identităţiiîntr-o apartenenţă identitară la o categorie sau grup, la o conştiinţă colectivă înspatele căreia omul se ascunde debusolat. Noile identităţi profesionale,tehno-culturale sau chiar electronice (în careomul e un cod numeric într-o reţea), vin să înlocuiască atât identitatea religios-culturală a omului tradiţional, cât şi pe cea naţional-politică a omului modern.Asistăm astfel la depersonalizarea conştiinţei, în cadrul căreia actul moralpersonal va fi rezultatul unei decizii impersonale, luată de simulacrul deconştiinţă colectivă la care omul se raportează.Aceasta ne arată că într-o lume suficientă sieşi, desacralizată „omul luiDumnezeu“ este marginalizat. Această marginalizare a sa de către ceea cenumim „lume“ se manifestă concret prin trei atitudini: Problematizarea credinţei - Astfel astăzi multor tineri „religia li se parecă este o poveste de adormit copiii. Cei mai mulţi dintre ei gândesc despre Page 39 of 66
 40. 40. Dumnezeu, dar Biblia şi Biserica li se par complet învechite şi irelevante pentruviaţa lor şi ei nu le pot lua în serios. Biserica nu are sens: predici plictisitoare,rugăciuni fără înţeles. Tot ce văd în jurul lor este completamente nereligios. A fidintre cei care cred în Dumnezeu e ridicol“42. O consecinţă a acesteiproblematizări este relativizarea Revelaţiei. Influenţaţi de ateismul generat de iluminism, europenii de astăziurmăresc să creeze o Europă, refuzând creştinismul, în ciuda faptului căcivilizaţia europeană este la baza ei o civilizaţie creştină. Aşadar pentru a fidemocratică, Europa marginalizează Biserica. Orientarea exclusivă spre lume - Mulţi au impresia că totul se obţine deaici, că totul se petrece aici, nu mai există spirit, nici mister, nici criteriidumnezeieşti, nici responsabilitate faţă de Dumnezeu. Lumea a devenit scopulomului şi el crede că el a fost lăsat singur cu lumea, în mâinile ei. Într-oasemenea lume secularizată rugăciunea, criteriile duhovniceşti şi viaţa moralănu-şi mai au locul. Societatea care se propune, se vrea o societate alcătuită din fiinţe, care sănu ştie de unde vin şi încotro se îndreaptă, de ce trăiesc, de ce luptă în viaţă, dece au conştiinţă. Se vrea o societate formată din fiinţe inconştiente de sensulpropriei existenţe, incapabilă să gândească dincolo de graniţele acestei lumi atâtde strâmte, dominate de logica influenţată şi chiar impusă de stăpânitorii acesteilumi. Al treilea aspect al crizei este acela al autonomiei omului - Dumnezeueste negat. Omul se emancipează faţă de Dumnezeu, copii se emancipează faţăde părinţi.Ritmul tradiţional impregnat de ortodoxie existenţei sociale este pusde multe ori, astăzi, în opoziţie cu ritmurile modern şi postmodern. Gândireamultor intelectuali contemporani fac o ruptură iremediabilă între valoriletrecutului şi valorile prezentului postmoderm. Se consideră că nu putem mergeînainte pe scena progresului social contemporan, de factură occidentală,42 Charles Hamblett and Jane Deverson.Generation X. Tandem Books, London, 1966, p 588 Page 40 of 66
 41. 41. păstrând „sechelele” unui ataşament prea pronunţat faţă de tradiţiile spiritualecomunitare.43 Menţinerea în sfera valorilor sociale a unei atitudini tradiţionaliste,generată de spiritualitatea specific ortodoxă a culturii naţionale, este acuzată defatalism, de inerţie şi aversiune faţă de risc, de paternalism religios, dacă sepreferă adoptarea unor strategii şi valori ce implică evitarea riscului, dacă serecurge la autoritatea protectoare a statului şi se evită responsabilitate, este devină atitudinea tradiţionalistă.44 Se consideră că regimul comunist, care a inhibat modernizarea începută înperioada interbelică şi „lipsurile materiale au impus presiuni spre valoriletradiţionaliste (inclusiv spre cele religioase) şi spre adoptarea decomportamente conservatoare pentru a minimaliza incertitudinea existenţială.45 Mentalitatea tradiţională este legată de structuri sociale paternaliste, de ofază istorică în care societăţile, în curs de dezvoltare, de formare, erau axate perelaţii de putere şi pe nevoia de securitate a indivizilor. Se observă aici odesconsiderare a susţinătorilor valorilor tradiţionale religioase româneşti, puşisub acuzaţia de infantilism social, de influenţă comunistă şi frustraţi, în planmaterial, ce-şi caută compensaţia în valorile iluzorii ale trecutului.Voinţa socialăeste pusă astfel sub semnul determinismului şi condiţionatului istoric-material,ignorându-se libertatea ei creatoare.Faptul că mai există astăzi ataşamentul faţăde valorile tradiţional religioase, ţine de opţiunea pentru credinţă, de opţiuneapentru valorificarea moştenirilor spirituale. Masele, societate masificată, nu poate transforma în principiu creator deprogres această dinamică spiritual-comunitară a moştenirilor culturale, iarsondajele nu pot descoperi decât frânturile masificate ale dinamismului valoriccomunitar.46 43 Adina Todea op. cit. pag 324 44 Drd. Bogdan Voicu „România pseudo-modernă”..Institutul de Cercetarea a Calităţii Vieţii,edit.Sociologie Românească, Revista Asociaţiei Române de Sociologie, Nr. 1-4, 2001, pag.35 45 Ibidem, pag 36 46 Adina Todea op. cit. pag. 325 Page 41 of 66
 42. 42. Elitele pot da însă glas nevoii comunitare de a realiza o postmodernitatecreştină, ancorată în Hristos şi nu una postcreştină. Valorile tradiţional creştine nu au fost făcute cu aplicabilitate limitată laun anumit stadiu istoric sau social, ele sunt valabile şi dinamic-creatoare în oriceloc şi în orice timp, atâta vreme cât sunt acceptate şi integrate în dinamicaspiritual-comunitară a unei societăţi. Binele nostru în continuare, ca indivizi şi ca societate, depinde tot maipuţin de resursele materiale pe care le avem la dispoziţie şi tot mai mult deinstituţiile pe care vom reuşi să ni le oferim, dimensiunea sau componentainstituţională a globalizării fiind până acum neglijată. Desigur, de multe ori resursele sunt cu adevărat puţine, inegal distribuiteşi prost exploatate, iar ele vor avea în continuare rolul lor, dar problemelenoastre economice nu mai depind atât de absenţa relativă a resurselor, cât defuncţionarea şi adecvarea la exigenţele actuale a instituţiilor noastre, noi sautradiţionale, naţionale sau internaţionale. Acestea trebuie să susţină, să facilitezedezvoltarea, şi nu să o inhibe. Trebuie să ne concentrăm atenţia şi eforturile peadaptarea şi modernizarea instituţiilor noastre, care sunt încă veriga slabă dinsistem. Acestea nu sunt un dat natural, nu apar şi nu se modifică de la sine, cidoar pe măsura evoluţiei mentalităţilor noastre. O nouă organizarea instituţională poate constitui deci un nou temei alsperanţei de mai bine pentru o lume aflată în derivă.47IDENTITATE CREŞTINĂ ŞI CONŞTIINŢĂ ECLESIALĂ Perspectiva pe care o oferă doar scurta analiză a titlului acestei lucrărieste deosebit de complexă, de aceea am convingerea că în aceste pagini amsurprins, cât mi-a stat în putinţă, câteva dintre aspectele ce definesc aceastătemă. Nu voi avea, aşadar, pretenţia că este o lucrare exhaustivă, ci, maidegrabă, o radiografie a unei stări de fapt din societatea contemporană.47 Tiberiu Brăileanu „Globalizarea” Edit. Institutul European Iaşi 2004, pag.187 Page 42 of 66
 43. 43. Mă refer aici la identitatea creştină, la formele ei explicite demanifestare, iar nu în ultimul rând la modul în care este receptată aceasta în noulcontext socio-cultural european. Pentru a desfăşura întreaga analiză a celor expuse anterior, estenecesar să reliefăm, în primul rând, semnificaţia acestor termeni. Astfel, douădintre definiţiile conceptului de identitate sunt: „ faptul de a fi identic, egal,conform cu(…); asemănare perfectă; similitudine”48, precum şi „ ansamblu dedate prin care se identifică o persoană”49. De remarcat faptul că aceste definiţii, deşi nu evidenţiază nimic dincaracterul comunitar sau relaţional al persoanei, nu îl exclud, ci îl sugerează;este important de amintit că omul este o fiinţă socială. Acest aspect determină,în mod implicit, un nou element implicat în această scurtă analiză, şi anumeconştiinţa. Ea poate fi privită ca „ sentiment al omului asupra propriei saleexistenţe; înţelegere; gândire; spirit; sentiment al responsabilităţii morale faţăde propria sa conduită”.50 Aceasta este o viziune sui-generis, pentru că conştiinţa nu vizeazănumai latura personală, ci şi pe cea interpersonală, care îl caracterizează atât deinteresant pe om, în esenţa sa. Această perspectivă unilaterală de înţelegere conceptuală este, înprimul rând rezultatul unei abordări superficiale în ceea ce priveşte omul şisocietatea, caracteristică a lumii moderne, contemporane. Avem de contracarataşadar superficialitatea abordării moderniste a omului, ca individ, iar nu capersoană. Se distruge în acest mod complexitatea fiinţei sale, dar, mai ales seştirbeşte, în manieră vizibilă, chipul lui Dumnezeu în om, prezent ca dovadă aiubirii lui Sale: „ Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său(…)”; (Facere 1/27 ).48 Elena Ciobanu, Maria Păun, Magdalena Popescu-Marin, Zizi Ştefănescu-Goangă, Dicţionar de neologisme,Bucureşti, Edit.FLOAREA DARURILOR şi Editura ROTECH, 2000, p. 131.49 Ibidem, p. 131.50 Ibidem, p. 254. Page 43 of 66
 44. 44. Se pierde în lumea modernă responsabilitatea esenţială în planeshatologic de a păstra acest chip al Creatorului, aşa cum ne îndeamnă şi SfântulApostol Pavel: „ Nu vă minţiţi unul pe altul, fiindcă v-aţi dezbrăcat de omul celvechi, dimpreună cu faptele lui. Şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte,spre deplină cunoştinţă, după chipul celui ce L-a zidit.”; ( Coloseni 3/ 9-10 ). Această viziune a omului modern este rezultanta directă a uneiînţelegeri eronate a spiritualităţii, care în lumea contemporană se vrea separatăde sursa ei – religia. Apar sisteme de gândire aberante,care privesc spiritualitatea dinprisma unui amalgam de gnoze, mituri, tradiţii, ce se întrepătrund; un fel desincretism dăunător. „ Ideea comună a acestor curente şi şcoli era aceea dedesacralizare sau de secularizare, sub pretextul că omul a ajuns la maturitate;omul modern este confruntat cu << moartea lui Dumnezeu >> (…) ”.51 IDENTITATE CREŞTINĂ - În zilelor noastre, nimic nu pare săpreocupe mai mult societatea şi pe individ decât expunerea ostentativă a unorapartenenţe şi identităţi cât mai variate, dar în acelaşi timp paradoxale. Adevenit, din păcate, o „modă” a face paradă de identitatea etnică, socială,sexuală, dar se vorbeşte puţin, dacă nu chiar deloc, despre cea religioasă, careconferă persoanei esenţa, prin legătura ce o stabileşte cu transcendentul. În societatea actuală se remarcă o tendinţă pregnantă a persoanelor dea adera la o grupare socială ( mişcarea feministă, mişcarea gay, grupări careluptă pentru legalizarea avorturilor, grupări în favoarea legalizării prostituţiei etc), culturală sau religioasă, de a se identifica neapărat cu obiectivele acestora,reducându-şi astfel însuşirile personale. Trebuie să ne reamintim cuvintele Sfântului Apostol Pavel, careprecizează : „ Căci nu este deosebire între iudeu şi elin, pentru că Acelaşi esteDomnul tuturor, care îmbogăţeşte pe toţi cei ce-L cheamă pe El . ” ; ( Romani10, 12 ).51 Pr. Prof. Univ. Dr. Ion Bria, Spre plinirea Evangheliei – Dincolo de apărarea Ortodoxiei: exegeza şitransmiterea Tradiţiei, Alba-Iulia, Editura REÎNTREGIREA, Alba Iulia, 2002, pag 16. Page 44 of 66

×