UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTIFACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ„PATRIARHUL JUSTINIAN”BIBLIOGRAFIE CATEHETICĂ       ȘI OMI...
2                       CUPRINSSCURTĂ PREZENTARE.......................................................
3             SCURTĂ PREZENTARE    Materialul de faţă a fost alcătuit pentru a veni în sprijinul orientări...
4CATEHETICA și METODICA PREDĂRII RELIGIEI             1. Manuale și cursuri:Antonescu, G. G., Din problemele ...
5Stefanelli, Juvenal, Catehetica, Cernăuţi, 1904.Tarangul, Oreste, Manual de catehizaţie pentru instrucţia religioasă a ad...
6     4. Cărţi, studii, articole:Aerens, Luc, La catéchèse de cheminement. Pédagogie pastorale pour mener latransition...
7Bolocan, Carmen Maria, Sfintele Evanghelii – modele pedagogice, Ed. Fides, Iași, 2008,297 p.Idem, ,,Principii didactice î...
8Idem, Conștiinţa creștină după Catehezele Sf. Chiril arhiepiscopul Ierusalimului. Studiide Catehetică, București, 1941Ide...
9Cristescu, pr. Grigorie, Predică și cateheză, Sibiu, 1929Cucoș, Constantin, Pedagogie și Axiologie, București, 1995Idem, ...
10Galeriu, pr. Constantin, Catedra de omiletică - catehetică cu noţiuni de Pedagogie, înS.T. 7-10 /1981Idem, Mărturisirea ...
11Idem, "...Propovăduiţi Evanghelia la toată făptura!..." - Omiletică și Catehetică specială,Edit. Trinitas, Iași, 2000Ide...
12Idem, ,,Catehetica și disciplinele umaniste. Orizonturi interdisciplinare”, în Logos.Revistă de pastorală catehetică, Ed...
13Naclad, pr. Constantin, Educaţia religioasă în cadrul slujirii preoţești, Teză dedoctorat, București, 2005 (ms BFT); Ed....
14Pernoud, Laurence (colab. cu Agnes Grison ) Cum îmi cresc copilul (în original : Jelevemon enfant, Paris, 1994, premiată...
15Smiles, S., Ajută-te singur (Self-help), sau Caracter, purtare și stăruinţă, ilustrate cuajutorul biografiilor, trad. de...
16Idem, „Modernitate religioasă în societatea românească”, în Sociologie românească, nr.1-4/2001, pp. 70-98Idem, România r...
17                 OMILETICĂ    I. a. IZVOARE DE BAZĂ :Sfânta Scriptură (Ediţiile Sf. Sinod)Cazania, Ed...
18Idem, Omilii la cele 14 epistole pauline, 9 vol., trad. de ep. Atanasiu Teodosie, tipărite laIași și București, între an...
19II. CĂRŢI DE PREDICI. AUTORI ROMÂNI:Anania, arhiep. Bartolomeu, Apa cea vie a Ortodoxiei (pastorale și alocuţiuni),Ed."R...
20Coman, ep. Vasile, Hristos în familie, Brașov, 1945 (material pentru cuvântări lacununii)Idem, Cuvântări liturgice, Orad...
21Idem, Prediche sau învăţături la toate duminicile și sărbătorile anului, 3 volume, Buda,1810-1811Marga, pr. Iacob, Predi...
22Idem, Cuvinte la zile mari, Sibiu, 1989Idem, Cuvinte duhovnicești, Sibiu, 2000Popescu, prof. M. Teodor, Meditaţii Teolog...
23III. CĂRŢI DE PREDICI. AUTORI STRĂINI:Barth, Karl, Komm, Schopfer Geist! Predigten. (Vino, Duhule creator! Predici),Munc...
24Velimirovici, Sf. Nicolae, Predici la marile praznice și duminici de peste an, 3 vol., trad.Anca Sârbulescu, Ed. ,,Ilean...
25dragostei, a păcii și a bunei înţelegeri între oameni”, în StTeol 9-10/1983Idem, ,,Fond și formă în predică”, în MitrOlt...
26Idem, ,,Cui, cum și ce trebuie să predice preotul ortodox?”, în RTeol 8-9/1924Dalea Justinian, ,,Scrieri omiletice împot...
27Idem, ,,Părintele Dumitru Stăniloae ca predicator. Scurtă prezentare, în AnuarulFacultăţii de Teologie Ortodoxă, Bucureș...
28Gusti, Dimitrie, Ritorică pentru tinerimea studioasă, Ediţie îngrijită de MirceaFrânculescu, București, 1984 (Ediţia ori...
29Negrici, prof. Eugen, Antim Ivireanul. Logos și personalitate, Ed. "Du Style", București,1997Noica, ierom. Rafael, Despr...
30Stănciulescu, pr. Al.-Bârda, ,,Bibliografia revistei BOR, partea VI-a, Omiletică șicatehetică”, în BORom 7-8/1988Stănilo...
31Sabău, pr. Marcel, Literatura religioasă populară în slujirea propovăduirii Bisericii,București, 1997 (BFT)Stancovici, p...
32Collectif, Sociologie de la prédication, nr. spécial de "Foi et vie", vol. 85, n 2-3, Paris,1986Comenius, Jean Amos, Art...
33Idem, Parole de Dieu pour chaque dimanche. Années A-B-C, Droguet & Ardant,Limoges, 1983Quintilian, M. Fabius, Arta orato...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bibliogr omiletica si catehetica

2,798 views
2,588 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,798
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bibliogr omiletica si catehetica

 1. 1. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTIFACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ„PATRIARHUL JUSTINIAN”BIBLIOGRAFIE CATEHETICĂ ȘI OMILETICĂ Alcătuită de colectivul de titulari ai disciplinei, sub coordonarea Pr. Prof. Dr. VASILE GORDON BUCUREȘTI - 2009
 2. 2. 2 CUPRINSSCURTĂ PREZENTARE..................................................................... 3BIBLIOGRAFIE CATEHETICĂ și METODICĂ1. Manuale................................................................. .............................. 42. Colecţii................................................................................................. 53. Dicţionare............................................................................................. 54. Cărţi, studii și articole.......................................................................... 6BIBLIOGRAFIE OMILETICĂI. a. Izvoare de bază.................................................................................... 17I. b. Predicile părinţilor și scriitorilor bisericești........................................ 17II. Cărţi de predici. Autori români............................................................... 19III. Cărţi de predici. Autori străini............................................................... 23IV. Manuale, cărţi, studii și articole. Autori români................................... 24V. Teze de doctorat. Autori români............................................................ 30VI. Manuale, cărţi și studii. Autori străini................................................. 31
 3. 3. 3 SCURTĂ PREZENTARE Materialul de faţă a fost alcătuit pentru a veni în sprijinul orientăriibibliografice a studenţilor, a cursanţilor de la master, a doctoranzilor, aprofesorilor de religie din școlile generale, precum și a preoţilor care vordori să-și completeze cunoștinţele omiletice, catehetice și metodice. Amînceput sistematizarea acestei bibliografii orientative în anul 1996, lasugestia părintelui profesor Vasile Răducă, pe vremea când eram asistentulp. c. sale. Cea mai mare parte a lucrărilor erau deja notate în fișele melebibliografice, întocmite pe timpul anilor de doctorat (1981-1984), de marefolos în această privinţă fiindu-mi și anul în care am lucrat la BibliotecaFacultăţii de Teologie (1982), având, astfel, ocazia să văd fiecare cartesemnalată în sertarele cu fișe pentru Omiletică, Catehetică și Pedagogie.Ulterior, lista bibliografică a fost completată "cu timp și fără timp". Lucrărilemai noi au fost notate, desigur, în ultimii 10 ani, în care m-am ocupatîndeaproape de aceste discipline, atât ca asistent, cât și ca titular al catedrei,din anul 1999. Trebuie să notez, cu toată recunoștinţa, că de un mare sprijinîn completarea listelor mi-a fost Dicţionarul Teologilor Români, alcătuit depărintele profesor Mircea Păcurariu (Editura "Univers enciclopedic",București, 1996; ed. a II-a, 2002), dicţionar extrem de util nu doar în cazulnostru, ci pentru oricare dintre disciplinele teologice. Ultimele completări au fost efectuate la începutul anului 2009, cuajutorul colegilor mai tineri, titulari ai disciplinei noastre: Pr. Lect. Dr.Vasile Creţu, Asist. Drd. Victor Marola, Pr. Asist. Drd. NicușorBeldiman, dar și al Pr. Mihai Gojgar, doctorand la Omiletică și Catehetică. Deși conţine peste 800 de titluri, bibliografia de faţă este departe de afi exhaustivă. Listele rămân deschise și vor fi completate în timp, iarnoutăţile vor fi semnalate studenţilor în fiecare nou an universitar, pentru a fila zi, pe cât este posibil, cu tot ceea ce se va tipări interesant și util îndomeniu. Întrucât completările se pot face, desigur, și cu ajutorul"beneficiarilor", îi rugăm să ne semnaleze, la rândul lor, orice lucrareimportantă, efort pentru care ne exprimăm anticipat recunoștinţa. Dacă înliste va fi sesizată cumva vreo greșeală, rugăm, de asemenea, să ne fiesemnalată, spre a face îndreptările cuvenite. Pr. Prof. Vasile Gordon
 4. 4. 4CATEHETICA și METODICA PREDĂRII RELIGIEI 1. Manuale și cursuri:Antonescu, G. G., Din problemele pedagogiei moderne, București, 1924Idem, Pedagogia Generală, București, 1930Idem, Curs de pedagogie, București, 1925-1926Idem, Istoria Pedagogiei. Doctrinele fundamentale ale pedagogiei moderne,București, 1939Bârsănescu, Șt. (coordonator), Istoria pedagogiei, Manual pentru liceele și Institutelepedagogice, București, 1969Bolocan, Carmen Maria, Catehetica și didactica religiei. Interferenţe și deosebiri,Editura Performantica, Iași, 2005Bontaș, Ioan, Pedagogie. Manual universitar de pedagogie, București, 1994Bulacu, pr. Mihail, Pedagogia Creștină Ortodoxă, București, 1935Brânzeu, pr. Nicolae, Semănătorul. I. Catehetica, Lugoj, 1936Călugăr, pr. Dumitru, Catehetica, manual pentru Institutele Teologice, București, 1976;ediţia a II-a, Ed Renașterea, Cluj-Napoca, 2007Colectiv, Istoria învăţământului din România de la origini până la 1821, București, 1983Colectiv, Îndrumări metodologice pentru predarea religiei în școală, E.I.M.B.O.R.,București, 1990Colectiv, Didactica aplicată în învăţământul religios (Activitatea didactică a profesoruluiîn afara orelor la clasă), Editura "Gheorghe Alexandru", Craiova, 2001Colomb, Joseph, Le service de l’Evangile, Manuel catéchétique (catolic), Vol. I și II,611 + 816 p., „Desclée” – Paris, 1968Cucoș, Constantin, Pedagogie, Compendiu de studii pedagogice, Iași, 1996,(pp. 160-175:"Educaţia religioasă" )Idem, Pedagogie, ediţia a II-a revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași, 2006Idem, Educaţia : iubire, edificare, desăvârșire, Editura Polirom, Iași, 2008Idem, Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iași, 2008Golu P., Verza E., Zlate M., Psihologia Copilului, Manual pentru cl. a XI-așcoli normale, București, 1995Gordon, pr. prof. dr., Vasile, Introducere în Catehetica ortodoxă, Editura Sophia,București, 2004Iancu, Stela, Psihologia școlarului - "De ce merg unii elevi încruntaţi la școală?",Editura "Polirom", Ed. II-a, Iași, 2000Leavit, Guy P., Predarea cu succes, trad. Eleonor Daniel, „Societatea MisionarăRomână”, 1985Mândâcanu, Virgil, Pedagogia creștină. Manual pentru învăţământul preuniversitar șiuniversitar, Editura Gazeta, Chișinău, 2006Mullinax, Marolen și Marieta Dinu, Manual de instruire Montessori, Casa Speranţa,Constanţa, 1998Narly C., Pedagogie generală, București, 1996 (ed. a II-a; ed. I = 1938)Nicola, Ioan, Pedagogie, Manual pentru școlile post-liceale, București, 1994Oprescu, N., Pedagogie (vezi cap. "Educaţia moral-religioasă", p. 372-377), București,1996Petrescu, pr. Nicolae, Catehetica, Manual pentru Seminariile Teologice, București, 1978Stanciu, I. Gh., O istorie a pedagogiei universale și românești, București, 1977
 5. 5. 5Stefanelli, Juvenal, Catehetica, Cernăuţi, 1904.Tarangul, Oreste, Manual de catehizaţie pentru instrucţia religioasă a adulţilor înduminici și sărbători, Arad, 1930 2. Colecţii:Fer. Augustin, De catechizandis rudibus, MIGNE, P.L. XXXX, col. 309-348; (vezi șiOeuvres complètes de Saint Augustin, text bilingv, Trad. par Peronne, Vincent & comp.,Paris, 1869, Tom. XXI (Sur la manière denseigner la doctrine chrétienne auxignorants), p. 394-443. Vezi trad. Rom. de George Bogdan Ţâra, Prima cateheză. Iniţiereîn viaţa creștină. Ediţie bilinvă, Polirom, București, 2002Idem, De magistro, P.L. XXXII, col. 1193-1220; trad. rom. Eugen Munteanu, InstitutulEuropean, Iași, 1995 (ediţie bilingvă)Clement Alexandrinul, Pedagogul, trad. pr. D. Fecioru, București, 1982 (vol. 4 ColecţiaPărinţi și scriitori bisericești, prescurtat = P.S.B.)Sf. Chiril al Ierusalimului, Catehezele, trad. pr. D. Fecioru, București,partea I, 1943, partea a II - a, 1945 (Colecţia Izvoarele Ortodoxiei ); ediţia a II-a,EIBMBOR, București, 2003Sf. Grigorie de Nyssa, Marele cuvânt catehetic, trad. de T. Cristescu și N. Barbu,București, 1947; ediţia a II-a = 1998 (edit. "Sofia")Sf. Ioan Gură de Aur, Despre creșterea copiilor, în vol. "Puţul și împărţire de grâu",Bacău, 1995Idem, Despre creșterea copiilor, Edit. Institutului Biblic, București, 2001Idem, (Traducere Pr. Marcel Hancheș), Cateheze baptismale, Oastea Domnului, Sibiu,2003Idem, Huit catécheses baptismales, editate de Antoine Wenger, Sources chrétiennes,Paris, 1957, vol. 50, 284 p.Sf. Irineu de Lyon, Demonstraţia propovăduirii apostolice - catehism pentru adulţi,traducere, introducere și note de episcop-vicar Dr. Irineu-Pop Bistriţeanul, Ed. Patmos,Cluj-Napoca, 2007Sf. Vasile cel Mare, Omilia către tineri, trad. pr. D. Fecioru, București,1986 (vol. nr. 17 din colecţia P. S. B)Sf. Simeon Noul Teolog, Cateheze. Scrieri II, trad. diac. Ioan Ică jr., Edit. Deisis, Sibiu,1999; ediţia a II-a, 2003; vezi și traducerile din M.A., de același: Cateheza a II-a (SpreHristos pe calea poruncilor și a fericirilor), în M. A.(Revista Teologică, serie nouă), nr.2/1991; a XVIII-a (Despre alegerea și virtuţile păstorului sufletesc), M.A. 1/1990; aXXVII-a (Despre necesitatea păzirii poruncilor),în M.A. nr. 4/ 1990 ; a XXVIII-a(Despre vederea luminii dumnezeiești și preoţie), în M.A. nr. 5/ 1990 3. Dicţionare:Colectiv de autori, Dicţionar de pedagogie, Edit. didactică și pedagogică, București,1979Cristea, Sorin, Dicţionar de pedagogie, "Litera internaţional", Chișinău-București, 2000Horst Schaub și Karl G. Zenke, Dicţionar de pedagogie, trad. Rodica Neculau,Polirom, București, 2001Păcurariu, pr. Mircea, Dicţionarul teologilor români, București, 1996Sorescu, pr. V., Figuri, evenimente, și locuri biblice (dicţionar pentru predarea religiei înșcoală ), București, 1995
 6. 6. 6 4. Cărţi, studii, articole:Aerens, Luc, La catéchèse de cheminement. Pédagogie pastorale pour mener latransition en paroisse, col. „Pédagogie catéchétique”, n°14, Lumen vitae, Bruxelles,2002Alberich, Emilio avec la collaboration de Deroitte, Henri et Vallabaraj, Jérôme, Lesfondamentaux de la catéchèse, Novalis/Lumen Vitae, Bruxelles, 2006Alberich, Emilio et Binz, Ambroise, Adultes et catéchèse. Eléments de méthodologiecatéchétique de l’âge adulte, col. „Théologies pratiques”, Novalis/Cerf/ Lumen Vitae,Bruxelles, 2000Anania, Bartolomeu, Arhiepiscopul Clujului, Cartea deschisă a împărăţiei, EIBMBOR,București, 2007Antonescu, G.G., Educaţia morală și religioasă în școala românească, București, 1937A.S.C.O.R. Sibiu, Tinereţe, ideal, Biserică, ediţie îngrijită de Vasile Dunca și NicolaeRădulescu, Editura Agaton, Făgăraș, 2002.Antonesei, Liviu, Paideia. Fundamentele culturale ale educaţiei, Iași, 1996.Avdeev, dr. Dmitri, Probleme actuale ale psihoterapiei ortodoxe, Cartea Ortodoxă,București, 2007Bacq, Philippe et Theobald, Christoph (sous la direction de), Une nouvelle chance pourl’Evangile. Vers une pastorale d’engendrement, col. „Théologies pratiques”,Novalis/Lumen vitae, Bruxelles, 2004Badea, Elena, Caracterizarea dinamică a copilului și adolescentului de la 3 la 17/18 ani,cu aplicaţie la fișa școlară, Edit. Tehnică, București, 1997Balan, Bogdan & colectiv, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grad,Polirom, Iași, 1998Balcă, Nicolae, Importanţa catehetică a Sfintei Liturghii, în B.O.R. 1-2/ 1958, pp. 194-213Idem, Caracteristici esenţiale ale sufletului creștinului autentic, S.T. 9-10/1954Idem, Etapele psihologice ale mărturisirii, S.T. 1-2/ 1955Basarab, Neagoe, Învăţăturile lui... către fiul său Teodosie, Versiune originală,(transcriere, traducere în limba română și studiu introductiv de prof. dr. G. Mihăilă),București, 1996Băbuș, arhim. Grigore, Opera catehetică a Sf. Chiril al Ierusalimului și actualitatea ei,în “Ortodoxia", nr. 3/1986Băncilă, Vasile, Iniţierea religioasă a copilului, București, 1996 (ed. Anastasia )Idem, Duhul Sărbătorii (în special cap. " Pedagogia sărbătorii "), București, 1996Bârsănescu, Șt., Învăţământul oral prin predică, cel dintâi sistem de învăţământ dedurată la români, în "Pagini nescrise din istoria culturii românești", Edit. Academiei,București, 1971Idem, Pedagogia și didactica, Craiova, 1944Bel, pr. prof. dr. Valer, Misiune, parohie, pastoraţie. Coordonate pentru o strategiemisionară, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2004Belu, pr. Dumitru, Preocupări și studii de Pastorală, Omiletică și Catehetică, în S.T. 5-6/1968Idem, Despre iubire, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007Benga, pr. prep. dr. Daniel, „Pregătirea pentru botez și botezul catehumenilor înIerusalim după descrierea pelerinei Egeria și după catehezele mistagogice ale SfântuluiChril”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din București, 2006, pp. 257-287Bodnariu, protos. Gheorghe, Misiunea Bisericii în școală, București, 1994, 82 p.
 7. 7. 7Bolocan, Carmen Maria, Sfintele Evanghelii – modele pedagogice, Ed. Fides, Iași, 2008,297 p.Idem, ,,Principii didactice în opera lui Clement Alexandrinul” , în vol. Conservarea șirestaurarea Patrimoniului cultural, vol. 6, Ed. Trinitas, Iași, 2006, p. 225-242Idem, ,,Principii didactice în opera Hexaimeron a Sfântului Vasile cel Mare”, în vol.Conservarea și restaurarea Patrimoniului cultural, vol. 7, Ed. Trinitas, Iași, 2007, p.140-157Idem, ,,Perspectiva educaţională a operei didactice a Sfântului Ioan Gură de Aur - tradiţieși actualitate”, în volumul omagial Sfântul Ioan Gură de Aur (†407), mare dascăl al lumiiși ierarh, Ed. Trinitas, 2007, pp. 141-158Idem, ,,Treptele formale sau momentele logico-psihologice ale lecţiei, cu aplicare înînvăţământul religios”, în Teologie și Viaţă 7-12/1999, pp. 55-61Idem, ,,Educaţia creștină – factor stabilizator al personalităţii umane în societatea de azi”,în Analele Știinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iași tomul V/1999-2000, pp. 97-108Idem, ,,Pregătirea prin cateheză pentru primirea Sfintelor Taine, în perioada apostolică –reflectată în Scrierile reprezentative ale Părinţilor Apostolici”, în TV 7-12/2004, pp. 136-150Idem, ,,Pedagogia lui Hristos reliefată de Clement Alexandrinul în lucrarea Pedagogul”,în Analele Știinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iași tomul IX/2004, pp. 447-466Idem, ,,Pedagogia divină în opera Hexaimeron a Sfântului Vasile cel Mare”, în Teologieși Viaţă 7-12/2004, pp. 151-175Idem, ,,Metode de învăţământ folosite de Sfântul Ioan Gură de Aur - o perspectivăsintetică”, înTV 1-6/2004, pp. 79-87Idem, ,,Educaţia religioasă, dimensiune a educaţiei integrale”, în Analele Știinţifice aleUniversităţii «Al. I. Cuza» din Iași, tomul X/2005, pp. 403-422Botezan, pr. Florin, Sfânta Liturghie, cateheza desăvârșită. Studiu asupra caracteruluicatehetic al Liturghiilor ortodoxe, teză de doctorat, Editura Reîntregirea, Alba Iulia,2005Braniște, pr. Ene, Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae Cabasila, Teză de doctorat,București, 1943Idem, Însemnătatea Sf. Liturghii pentru viaţa creștină. Material cultic și omiletic pentruexplicarea Sfintei Liturghii, G.B. nr. 1-3 / 1951Idem, Explicarea botezului în catehezele baptismale ale Sf. Ioan Gură de Aur, în S.T.nr.7-8 / 1970Idem, Explicarea Sf. Taine de iniţiere (Botez, Mirungere, Euharistie) în literaturacreștină, București, 1990, 179 p.Idem (împreună cu prof. Ecaterina Braniște), Noţiuni de istoria sfântă a Vechiului șiNoului Testament pentru uzul orelor de catehizare a copiilor, “Credinţa noastră”,București, 1991Bria, pr. prof. Ion, Comentariu la Catehismul Ortodox, Ed. Oastea Domnului, Sibiu,2000Bulacu, pr. Mihail, Studiu introductiv în catehetica ortodoxă (Teză de doctorat),Oradea, 1928Idem, Școala exegetică biblică din Antiohia, București, 1931Idem, Spiritul catehezei patristice în școala românească, București, 1937Idem, Nobleţea educaţiei creștine după Sfântul Ioan Hrisostom, București, 1940
 8. 8. 8Idem, Conștiinţa creștină după Catehezele Sf. Chiril arhiepiscopul Ierusalimului. Studiide Catehetică, București, 1941Idem, Cateheza ortodoxă, G. B. nr. 1-2/1949Idem, Principiile catehezei și personalitatea catehetului, S. T., 7-8/1949Idem, Probleme de pedagogie catehetică, S. T. , 3-6 / 1950Idem, Liturghia catehumenilor și credincioșilor și cateheza în Biserica primară aIerusalimului, "Ortodoxia", 4/1980Calciu, pr. Gheorghe, Șapte cuvinte către tineri, București, 1996Călugăr, pr. Dumitru, Treptele formale și învăţământul religios, Sibiu, 1938Idem, Caracterul religios-moral creștin (Teză de doctorat), Sibiu, 1955Idem, Metode și forme pentru prezentarea învăţăturii creștine ortodoxe, M.A., 1-3/1972Idem, Principii fundamentale ale învăţământului religios, în M.A. nr. 9-10/1975Idem, Rolul cazaniilor în formarea vieţii religioase și morale, MB, 4-6/1978Idem, Hristos în școală. Manualul catehetului ortodox pentru școala primară, vol. I,Sibiu, 1934; vol. II, Sibiu, 1937Idem, Șapte cărţi de religie, Edit. Episcopiei Romanului și Hușilor, Bacău, 1990Cerghit, Ion, Metode de învăţământ, ediţia a III-a, Editura Didactică și Pedagogică,București, 1997Campbell, Ross, Educaţia prin iubire, Editura Curtea Veche, București, 2001Chapmann, Gary, Campbell, Ross, Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor, EdituraCurtea Veche, București, 2001Coman, Episcop, Vasile, Religie și caracter (Contribuţii la cunoașterea și predareareligiei în perioada adolescenţei), Oradea, 1992Comenius, J., Amos, Didactica Magna. Trad., note și comentarii de Iosif Antohi, Ed.Didactică și Pedagogică, București, 1970Idem, Pampaedia, EDP, București, 1977Idem, Texte alese, EDP, București, 1958Idem, Arta didactică. Trad. din latină de David Popescu, EDP, București, 1975Comșa, ep. dr., Grigorie, Tineretul României, Arad, 1934Congrégation pour le clergé, Directoire général pour la catéchèse, Ed. Bayard/LumenVitae, 1997Corniţescu, pr. Constantin, Sf. Grigorie de Nazianz despre familia sa, S.T. 5-6/1964Cosma, pr. Sorin, Cuvinte ale dreptei credinţe (Cateheze), Arad, 1992Costache, pr. Doru, Rolul familiei în educaţiei copiilor, în „Ortodoxia”, 3-4/2002, p.128-139Coué, Emile, Stăpânirea de sine, București, f. a., 96 p.Crăciun, Episcopul Dunării de Jos, Casian, «Educaţia creștină», în colectiv, Biserica înmisiune. Patriarhia Română la ceas aniversar, E.I.B.M.B.O.R., București, 2005, pp.384-402Creţu, pr. asist. drd. Vasile, ,,Pentru o cateheză a timpurilor noastre. Pastoraţia tinerilorîn Biserica Ortodoxă Română de la deziderat la realitate”, în Anuarul Facultăţii deTeologie Ortodoxă din București, 2006, pp. 451-468Idem, ,,Effervescence religieuse chez les jeunes Roumains après la chute ducommunisme”, în Studii Teologice, seria a III-a, anul III, nr. 2, aprilie-iunie 2007, pp. 85-103Idem, Education religieuse des jeunes en Roumanie avant et après la chute ducommunisme (1989). Regard sur l’Eglise orthodoxe. Approche limitée à la ville deBucarest, teză de doctorat, susţinută la Strasbourg, 2008
 9. 9. 9Cristescu, pr. Grigorie, Predică și cateheză, Sibiu, 1929Cucoș, Constantin, Pedagogie și Axiologie, București, 1995Idem, Educaţia religioasă, conţinut și forme de realizare, București, 1996Idem, Educaţia religioasă. Repere teoretice și metodice, Edit. "Polirom", Iași, 1999Idem (coordonator), Psihopedagogie, pentru examenele de definitivare și de gradedidactice, Edit. "Polirom", Iași, 1998; ediţia a II-a, 2005Idem, Teoria și metodologia evaluării, Ed. Polirom, 2008Danciu, Ana, Metodica predării religiei în școlile primare, gimnazii și licee,Editura “Anastasia”, București, 1999, 261 p.Î.P.S. Dr. Daniel, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Dăruire și dăinuire. Raze șichipuri de lumină în istoria și spiritualitatea românilor, ediţia a II-a, Trinitas, Iași, 2005,pp. 372-392Derroitte, Henri (sous la direction de), Théologie, mission et catéchèse, Novalis/LumenVitae, Bruxelles, 2002Idem, Catéchèse et initiation, col. „Pédagogie catéchétique”, n°18, Lumen vitae,Bruxelles, 2005Idem, La catéchèse décloisonnée. Jalons pour un nouveau projet catéchétique, col.„Pédagogie catéchétique”, n°13, Lumen vitae, Bruxelles, 2000Dragnea, pr. Constantin, Slujirea preotului în școală, teză de doctorat, București, 2007(BFT)Diaconu, pr. Adrian, Cateheza în activitatea pastoral-misionară a preotului, S.T. 3/1989Dumitru, pr. Valeriu, Vasile Băncilă și educaţia religioasă, Edit. Thalia, București, 2002Dumitru, Laurenţiu, Hristos și tinerii, Editura Bunavestire, Galaţi, 2003.Idem, Tinerii pe calea întrebărilor, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2004.Idem, Tinerii, între cer și pământ, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2008.Erdei, Miron, «Preocupări privind predarea Religiei în scoală », în Revista Teologică,Sibiu, nr. 2-3/1998Idem, ,,Pregătirea profesorilor pentru lecţia de religie. Fundamente teologice și strategiipedagogice”, în Logos. Revistă de pastorală catehetică, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia,1/2007, pp.106-111Familia creștină azi (elab. de un colectiv de profesori de la Facultatea de Teologie dinIași), Editura "Trinitas", Iași, 1995, 203 p.Famerée, Joseph (sous la direction de), Baptême d’enfants ou baptême d’adultes? Pourune identité chrétienne crédible, Novalis/Lumen Vitae, Bruxelles, 2006Fecioru, pr. Dumitru, Ideile pedagogice ale Sf. Ioan Gură de Aur, București, 1937Idem, Pedagogia nouă și pedagogia creștină, București, 1946Felea, pr. Ilarion, Religia culturii, Arad, 1994 (ediţia a II-a); în special cap. 10 : Religia șisistemele de educaţie, p. 246-257Ferrari, prof. dr., Silvio, «Predarea religiei în Uniunea Europeană : abordare juridică», înLibertatea religioasă în context românesc și european, Editura Bizantină, București,2005, pp. 337-347Filaret, mitropolitul Moscovei, Catehismul ortodox, Ed. Sophia/Cartea ortodoxă,București, 2007Foerster, F. W., Școala și caracterul, trad. Șt. Constantinescu, București, f.a.Idem, Cartea vieţii. O carte pentru băieţi și fete, trad. N. Pandelea, f. a., BucureștiIdem, Învăţământul religios și învăţământul moral, trad. I. Negoiţă, Chișinău, 1933Fossion, André, Manuel de catéchese pour jeunes et adultes, Desclee, Paris, 1985Idem, La catéchèse dans le champ de la communication, Cerf, Paris, 1990.
 10. 10. 10Galeriu, pr. Constantin, Catedra de omiletică - catehetică cu noţiuni de Pedagogie, înS.T. 7-10 /1981Idem, Mărturisirea dreptei credinţe prin Sfânta Liturghie, Ortodoxia, 1/1981, pp. 23-40Idem, Mântuitorul Iisus Hristos, Învăţătorul nostru suprem, Ortodoxia, nr. 1/1983Idem, Revelaţia și educaţia, Ortodoxia, nr. 3-4/1993Idem, Ora de religie în trecut și astăzi, în "Altarul Banatului", 4-6/1995Idem, Rugăciunea „Tatăl nostru” (tâlcuiri), Harisma, 200Găvănescul, Ion, Pedagogie Generală, București, 1923Gherasim, Alexandru, «Învăţământul organizat de cultele religioase din România (întreaspiraţiile cultelor, legislaţia actuală și proiectele legilor educaţiei)», în Studii Teologice,nr. 4/2007, pp. 79-93Gheorghe, Manuela, Religie și schimbare socială în România, Editura Axis, Iași, 2004Ghibu, Onisifor, Din istoria literaturii didactice românești: I. Bucoavnele; II.Abecedarele; III. Cărţile de cetire din Transilvania, București, 1916Idem, Pentru o pedagogie românească. Antologie. București, 1977Giguère, Paul-André, Catéchèse et maturité de la foi, col. „Théologies pratiques”,Novalis/Lumen vitae, Bruxelles, 2002Gordon, pr. Vasile, Rolul catehetic- misionar al ierurgiilor, în S.T. nr. 5/1986Idem, Religia în școală. Câteva repere bibliografice, S.T. nr. 1-2/1997Idem, Activitatea omiletică, catehetică și pedagogică a pr. prof. dr. Mihail Bulacu.Pomenire la 100 de ani de la naștere, B.O.R. 1-6/1998Idem, Învăţământul religios românesc la cumpăna dintre milenii. Scurtexcurs istorico-pedagogic, "Ortodoxia", 3-4/2000, pp. 50-73Idem, Mijloace practice de catehizare în Biserică, în "Glasul Adevărului" -Episcopia Buzăului / iulie-sept. 2000Idem, Factorii esenţiali ai educaţiei religioase, "Glasul Bisericii", nr. 5-8 / 2001Idem, Religia în școală. Evaluare și perspective, în "Anuarul Facultăţii de TeologieBucurești", 2001-2002Idem, Catehetica - curs pentru anul al III-lea de studii, Teologie Pastorală, dactil.,București, 2001 (140 p.)Idem, Ghid bibliografic pentru Catehetică și Omiletică, ms. dactil., broșat, București,2001, 27 p. (Biblioteca Facultăţii de Teologie din București)Idem, Importanţa principiilor didactice în catehizare, "Ortodoxia", nr. 1-2/2002, p. 41-52Idem, Biserica și Școala. Analize omiletice, catehetice și pastorale, Editura Christiana,București, 2003Idem, «Simpozion cu temă catehetică: Hristos împărtășit copiilor» , în VestitorulOrtodoxiei din 31 ian./2006, p. 8Goţia, Maria, Înnoirea catehezei. Elemente de metodologie, Presa Universitara Clujeana,Cluj-Napoca, 199Idem, Înnoirea catehezei. Tehnici catehetice bazate pe cuvânt, Presa UniversitaraClujeana, Cluj-Napoca, 1998Grigoraș, pr. C-tin, Fericitul Augustin și locul lui în pedagogia creștină, MMS nr. 8-10/1992Idem, Treptele herbartiene și învăţământul religios, în M.M.S. - 1-3/1993Idem,"...Mergând, învăţaţi toate neamurile!..." - Bazele hristologice,apostolice și patristice ale Cateheticii și Omileticii, Edit. Trinitas, Iași, 2000
 11. 11. 11Idem, "...Propovăduiţi Evanghelia la toată făptura!..." - Omiletică și Catehetică specială,Edit. Trinitas, Iași, 2000Idem, ,,Educaţia ridicată la treapta de sacerdoţiu în pedagogia patristică”, în Teologie șiViaţă 5-7/1994, pp. 60-76Idem, ,,Catehezele Sfântului Ciril al Ierusalimului și rolul lor în cultivarea credinţei”, înTeologie și Viaţă 7-12/1997, pp. 79-93Idem, ,,Pedagogia creștină și pedagogia laică”, în Teologie și Viaţă 7-12/1999, pp. 17-25Idem, Kerygma apostolică în predica Sfântului Apostol Pavel, Ed. Trinitas, Iași, 2001Idem, ,,Educaţia ca sacerdoţiu creștin – esenţa pedagogiei Sfinţilor Părinţi”, în Teologieși Viaţă 1-6/2004, pp. 28-35Idem, Principiile didactice și de educaţie morală aplicate în învăţământul religios, înAnalele Știinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» vol. X/ 2005, pp. 393-402Groome, H. Thomas and Horell, Harold Daly, Horizon & Hopes. The future of ReligiousEducation, Paulist Press, New Jersey, 2003Helsingius Ulla, Bois-Reymond Manuela, Nurse Lyudmila, Chan Victoria, Pais JoséMachado, Trestieni Ion Dan, La politique de la jeunesse en Roumanie. Rapport d’ungroupe international d’experts nommé par le Conseil de l’Europe, Editions du Conseil del’Europe, 2001Hofer, Marcel, Explique-moi la mort...Guide pour accompagner l’enfant en famille et encatéchèse, col. „Pédagogie catéchétique”, n°16, Lumen vitae, Bruxelles, 2004Horga, Irina, «Perspective europene privind educaţia religioasă în școală», în Almanahbisericesc, Arhiepiscopia Bucureștilor, 2006, pp. 111-118Horga, Irina, Dimensiuni curriculare ale educaţiei religioase. Aspecte specifice însistemul de învăţământ românesc, teză de doctorat susţinută în noiembrie 2007 laFacultatea de Psihologie și Știinţele Educaţiei, Universitatea din BucureștiHrisostom, Arhiepiscopul de Etna, Elemente de psihologie pastorală ortodoxă, BunaVestire, Galaţi, 2003Huebsch, Bill, La catéchèse de toute la communauté. Vers une catéchèse par tous, avectous et pour tous, col. „Pédagogie catéchétique”, n°17, Novalis/Lumen vitae/Bayard,Bruxelles, 2002Ionescu, pr. Marin, Inima e cârmaciul minţii. Catehetica zilelor noastre,București, 1927Idem, Colectare de material omiletic și catehetic, București, f.a. (297 p.)Iorga, Nicolae, Istoria învăţământului românesc, București, 1928Învăţătura de credinţă creștină ortodoxă, Editura Institutului Biblic și de MisiuneOrtodoxă, București, 1952Irineu, ep. de Ecaterinburg și Irbiţk, Mamă, ai grijă! Călăuziri pentru creșterea șieducarea ortodoxă a copiilor; trad. din l. greacă de diac. drd. Nicușor Morlova, EdituraBuna-Vestire, Bacău, 2001 (95 p.)Idem, Educaţia religioasă. Învăţături pentru copii și tineri, Trad. Diana Potlog, EdituraSophia, București, 2002Ispir, Vasile, Principiile educaţiei creștine, în B.O.R. nr. 1-3 / 1946Ivan, pr. dr. Ilie, Îndrumător catehetic, Editura "Conphis", Rm. Vâlcea, 2001Jurcă, pr. Eugen, Experienţa duhovnicească și cultivarea puterilor sufletești. Contribuţiide metodologie și pedagogie creștină, Edit. Marineasa, Timișoara, 2001Idem, Cateheza baptismală în antichitatea creștină, Editura Marineasa, Timișoara, 2004Idem, Ritualul Sfantului Botez. Des-tăinuiri catehetice, Editura Marineasa, Timișoara,2005
 12. 12. 12Idem, ,,Catehetica și disciplinele umaniste. Orizonturi interdisciplinare”, în Logos.Revistă de pastorală catehetică, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 1/2007, pp. 21-23Idem, Spovedanie și psihoterapie, Ed. Despina, București, 2007Kraiopoulos, arhim. Simeon, Părinţi și copii. Despre educaţia copiilor. Abordareteologică, duhovnicească și psihologică, Editura Bizantină, 2005Leonte, Letiţia, Ucenicul lui Hristos, Îndrumări metodologice pentru predarea religiei înșcoli, Edit. "Crater", București, 1998, 144 p.Lienhard, Fritz, La démarche de théologie pratique, col. „Théologies pratiques”,Novalis/Lumen vitae, Bruxelles, 2006Liga pro Europa, Enache, Smaranda (coord.), Educaţia religioasă în școlile publice.Promovarea interesului superior al copilului în educaţia religioasă. Monitorizareaeducaţiei religioase în școlile publice din România, Editura Pro Europa, Târgu-Mureș,2007Kant, Immanuel, Tratat de pedagogie. Religia în limitele raţiunii, Iași, 1992Magdalena, Maica, Sfaturi pentru o educaţie ortodoxă a copiilor de azi, cu traducerearomânească a cuvântului Sf. Ioan Gură de Aur "Despre educaţia copiilor", Editura"Deisis", Sibiu, 2000Idem, Cum să comunicăm copiilor credinţa ortodoxă. Convorbiri, reflecţii și alte sfaturi,Editura Deisis, Sibiu, 2002Man, pr. dr. Dorel, Didahiile, norme de educaţie și pastoraţie, Presa UniversitarăClujeană, Cluj-Napoca, 2001Marian, prof., Rodica, Profesorul de religie în școală, Edit. "Pelerinul român", Oradea,1997Marinescu, Aurelia - Anastasia, Codul bunelor maniere astăzi, Editura "Humanitas",București, 1999 (ediţie revăzută și adăugită)Mehedinţi, Simion, Poporul (Cuvinte către studenţi ), București, 1921Idem, Altă creștere. Școala Muncii, București, 1929 (ed. a II-a); ediţia a III-a, EdituraAxia, Craiova, 2006Idem, Apropierea de Iisus prin Biserica noastră, prin alegerea educatorilor, București,1935Idem, Scrieri despre educaţie și învăţământ. Antologie. Editura Academiei, București,1992Idem, Creștinismul românesc, București, 1995, Edit. AnastasiaIdem, Parabole și învă ături din Evanghelie, Ed. Sophia, București, 2002Metodica predării religiei (colectiv de autori), Editura "Gheorghe Alexandru"- Craiova,2000Micle, Ierom., Veniamin, Iniţieri catehetice, Mt. Bistriţa (Oltenia ), 1993Miroiu, Adrian (coord.) & co, Învăţământul românesc azi. Studiu de diagnoză,“Polirom” – Iași, 1998Moldovan, pr. Ilie, Teologia Sf. Duh după catehezele Sf. Simion Noul Teolog, în S.T. 7-8/1967Idem, Iubirea, Taina căsătoriei. Teologia iubirii (vol. I) și Adevărul și frumuseţeacăsătoriei. Teologia iubirii (vol. II), Alba Iulia, 1996Miron, arhim. prof. Vasile, „Cateheza liturgică și mistagogică în parohie astăzi”, înOrtodoxia, nr. 1-2/1997, pp. 87-106Mureșan, Pavel, Învăţarea eficientă și rapidă, Ed. "Ceres ", București, 1990Munteanu, Bogdan, Educaţia creștină a copiilor, Editura Valahia, București, 2008
 13. 13. 13Naclad, pr. Constantin, Educaţia religioasă în cadrul slujirii preoţești, Teză dedoctorat, București, 2005 (ms BFT); Ed. Trinitas, Iași, 2007Neamţu, Mihail, Bufniţa din dărâmături. Insomnii teologice în România postcomunistă,ediţia a II-a revizuită și adăugită, Editura Polirom, 2008, cap. „Tineretul ortodox” (pp.48-64).Necula, pr. Nicolae, Tradiţie și înnoire în slujirea liturgică, Galaţi, vol. I -1996; vol. II –2001; vol. III – 2006 (material pentru cateheze liturgice)Necula, pr. Constantin, Sarea pământului, vol. I, Tehnopres, Iași, 2002Idem, „Catehizarea adulţilor. O necesitate pastorală”, în Inter, I, 1-2/2007, pp. 181-192Idem, Porţile cerului. Cateheze liturgice radio-difuzate, vol. I și II, Editura Agnos, 2008Idem, Contribuţia Școlii teologice din Sibiu la dezvoltarea pedagogiei românești, Sibiu,2004Necula, pr. Constantin, Iosu, pr. Mihai, Tinerii și ispitele modernismului, Ed. Agnos,Sibiu, 2008Negoiţă, pr., Paul, “Statutul juridico-canonic al profesorului de religie în luminalegislaţiei civile și a Canoanelor”, în Glasul Adevărului (revistă trimestrială editată deEpiscopia Buzăului și Vrancei), serie nouă, anul XVI, n° 139, ianuartie-martie 2005, pp.119-131Idem, „Libertatea de constiinţă și predarea Religiei. Simbolurile religioase în școală”, înGlasul Adevărului (revistă trimestrială editată de Episcopia Buzăului și Vrancei), serienouă, anul XVI, nr. 140, aprilie-iunie 2005, pp. 151-161Nicolae, Jean, „Cuvânt misionar pentru o astfel de cateheză”, în Inter, I, 1-2/2007, pp.165-180Nisipeanu, I., Religia pentru copii. Studiu metodologic, teoretic și practic, în spiritulșcoalei active, București, 1922Idem (colab. cu T. Geantă), Pentru educaţia estetică a copilului. Metodologiadexterităţilor în spiritul școalei active, Edit. Cultura Românească, București, f. a.Octavian, diac. prof. Nicu, «Statutul învăţământului teologic și religios în România», încolectiv, Biserica în misiune. Patriarhia Română la ceas aniversar, E.I.B.M.B.O.R.,București, 2005, pp. 552-559Opriș, pr. Dorin, ,,Aspecte generale ale cercetării pedagogice în domeniul educaţieireligioase”, în Logos. Revistă de pastorală catehetică, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia,1/2007, pp. 103-105Opriș, dr. Monica, ,,Factori determinanţi ai acţiunilor religioase”, în Logos. Revistă depastorală catehetică, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 1/2007, pp. 99-102Opriș, Monica, Opriș, Dorin, Bocoș, Mușata, Cercetarea pedagogică în domeniuleducaţiei religioase, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2004Opriș, Dorin, Opriș, Monica, Bocoș, Mușata Cercetarea în domeniul educaţieireligioase și al educaţiei morale. Modele și aplicaţii, Ed. Sf. Mina, Iași, 2006 ; CasaCărţii de Știinţă, Cluj-Napoca, 2006Pajer, Flavio, «Scuola e instruzione religiosa. Nuova cittadinanza europea», in Il Regno-attualità, 22/2002, pp. 774-787Idem, Europa, scuola, religioni, Torino, SEI, 2005Paulescu, dr. N.C., Instincte, patimi, conflicte, București, 1995 (Ed. Anastasia)Păcurariu, pr. Mircea, Două sute de ani de învăţământ teologic la Sibiu, 1786-1986,Sibiu, 1987Idem, Istoria învăţământului teologic în Biserica Ortodoxă Română, BOR, 9-10/1981
 14. 14. 14Pernoud, Laurence (colab. cu Agnes Grison ) Cum îmi cresc copilul (în original : Jelevemon enfant, Paris, 1994, premiată de Academia franceză de medicină ), trad. de DoinaBrindu, București, 1994Pestalozzi, J. H., Texte alese, București, 1965Petre, pr. Teodor, Păcate și virtuţi, (Culegere de cateheze), Valea Plopului, 1994Plămădeală, mitrop., Antonie, Dascăli de cuget și simţire românească, București, 1981Popescu, Anastasia (Mama Sica ), Cum să-i învăţăm pe copii religia, Editura Anastasia,București, 1996 (Îndreptar realizat împreună cu Răzvan Bucuroiu)Popescu, M. Teodor, Primii didascali creștini, în S.T. nr. 2/ 1932;Idem, Biserica și cultura, E.I.B.M.B.O.R., București, 1996, cap. „Primii didascalicreștini”, pp. 79-182.Popescu, Ion, M. Năstase și E. Popescu, Metodica predării religiei, f. edit., București,1997Popescu, Aurel + colectiv, Proiectarea pedagogică a învăţării religiei în școală, Edit.Aramis, București, 2002Postelnicu, Constantin, Fundamente ale didacticii școlare, Edit. Aramis, București, 2000Preda, Radu, „Rolul catehetic al laicilor în Biserică. Paradigmă istorică și provocareprofetică”, în Inter, I, 1-2/2007, pp. 148-164Procopovici, pr. Petre, Împărtășania și Spovedania în slujba educării tineretului școlar,Rm. Vâlcii, 1945Radu, Nicolae (& colectiv), Psihologia educaţiei, Edit. Fundaţiei România de mâine,București, 2001Răducă, pr. Vasile, Rolul formativ al religiei, în S.T. nr. 1-3 / 1994, pp. 89-96Idem, Actul catehetic: cateheza și acţiunile sale, S.T., nr. 3-4/ 1997, pp. 153-164Idem, Curs de Catehetică, ms. dactil., București, 1996.Idem, Ghidul creștinului ortodox de azi, Editura Humanitas, București, 1998.Rădulescu, prof. Mihai, Cartea creștinului începător, București, 1996.Răduţ, pr. Ion, Valoarea catehetică a muzicii în cultul ortodox, M.O. 5-6/1975Răduţă, drd. Nicoleta, „Pedagogi laici în sprijinul catehezei ortodoxe. Simion Mehedinţi– Soveja (1868-1962)”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian,Editura Universităţii din București, 2008, pp. 487-496Religia în școală (Minifilocalie pentru viaţă), Ep. Dunării de Jos, Galaţi, 1996, 47 p.Remete, pr. George, Dogmatica Ortodoxă, Manual pentru Seminariile Teologice, Edit.Episcopiei Ortodoxe Alba-Iulia, 1996Robberts, Gerhard, State and Church in the European Union, Baden-Baden, Nomos,2005Santa, Gheorghe, Valorile creștine în educaţia morală a adolescentului, Casa Cărţii deȘtiinţă, Cluj-Napoca, 2004Savu, Mitropolitul Olteniei, Teofan, «Tinerii, prioritate misionară a Bisericii», încolectiv, Biserica în misiune. Patriarhia Română la ceas aniversar, E.I.B.M.B.O.R.,București, 2005, pp. 413-424Sârbu, pr. Ilie, Catehizarea copiilor și tineretului, obiectiv prioritar al Bisericii, în"Altarul Banatului ", nr. 5-6 / 1990Sicari, Antonio Maria, Cateheză despre căsătorie pentru logodnici și soţi, EdituraGalaxia Gutenberg, 2004Sinodul diecezan Iași, 2001-2004, Pastoraţia copiilor și a tinerilor. Responsabilitate șiangajare, Editura Presa Bună, Iași, 2003.
 15. 15. 15Smiles, S., Ajută-te singur (Self-help), sau Caracter, purtare și stăruinţă, ilustrate cuajutorul biografiilor, trad. de Al. Lascarov-Moldovanu, ed. a III-a, f. a., București, 291 p.Stănculescu, prof. Nela, Educaţia religioasă în concepţia lui Jan Amos Komensky -părintele pedagogiei moderne, G.B. 1-4 / 1996Șebu, pr. Sebastian (& Monica și Dorin Opriș), Metodica predării religiei, Alba Iulia,2000Șendroiu, Rodica, Metode și procedee de predare a religiei în școală, București, 1997Șerbănescu, pr. Nicolae, Facultatea de Teologie a Universităţii din București. O sută deani de la înfiinţare. Scurte date despre învăţământul teologic superior din PrincipateleRomâne în prima parte a secolului al XIX-lea (până la 1864), BOR, 9-10/1981Șestun, pr. Evgheni, Familia ortodoxă, (traducere Lucia Ciornea), Editura CarteaOrtodoxă, București, 2006Terchilă, pr. Nicolae, Psihologia contemporană și învăţământul religios, (teză dedoctorat), Sibiu, 1935Tilea, pr. Gh. T., Probleme fundamentale în opera moral-socială a Sf. Ioan Gură de Aur:III. Familia creștină, București, 1947Timiș, Vasile, Religia în scoală. Valenţe eclesiale, educaţionale și sociale, PresaUniversitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004Idem, Evaluarea - factor de reglare și optimizare a educaţiei religioase, EdituraRenașterea, Cluj-Napoca, 2003Idem, Misiunea Bisericii și Educaţia. Atitudini. Convergenţe. Perspective, PresaUniversitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004Idem, «Religia în Școala Românească de azi. Exigenţe. Probleme. Perspective», înGlasul Bisericii, anul LXI, nr. 11-12/2007, pp. 191-216Toader, Ioan, ,,Cateheza ieri și astăzi”, în Studia, 1-2/1998Idem, ,,Catehizarea adulţilor în contextul secularizării contemporane. Priorităţi șiperspective”, în Logos. Revistă de pastorală catehetică, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia,1/2007, pp. 23-27Tóth, Tihamér, Pastoraţia tineretului, vol. I și II, Ed. Presa Bună, Iași, 2003Vanca, pr. conf. univ. dr. Dumitru, Icoană și cateheză, Editura Reîntregirea, Alba Iulia,2005Vasilescu, diac. prof. Emilian, Probleme de psihologie religioasă și filosofie morală,Ediţia a II-a, București, 1941Vintilescu, pr. Petre, Spovedania și duhovnicia, București, 1939 (ed. a II-a,1995)Idem, Funcţiunea catehetică a Sfintei Liturghii, S.T. nr. 1-2/1949, pp. 17-33Idem, Poezia imnografică din cărţile de cult și cântarea liturgică, București, 1937Vlachos, mitropolit Hierotheos, Psihoterapia ortodoxă – Știinţa Sfinţilor Părinţi,traducere de Irina Luminiţa Niculescu, Editura Învierea, Timișoara, 1998Vlad, monahia Siluana, Împreună dumiriri pe cale, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova,2006Vladimir, mitropolitul Kievului, Despre educaţie, Ed. Sophia, București, 2003Vlădescu, Ionuţ, Hristos în școală. Elemente de pedagogie religioasă, Ed. Vasiliana ’98,Iași, 2006Voicu, Mălina, „În căutarea identităţii : un studiu de caz pe membrii AsociaţieiStudenţilor Creștini Ortodocși din România”, în Revista de Cercetări Sociale, nr. 1-2/1999, pp. 68-78
 16. 16. 16Idem, „Modernitate religioasă în societatea românească”, în Sociologie românească, nr.1-4/2001, pp. 70-98Idem, România religioasă, Institutul European, 2007Willaime, Jean-Paul avec la collaboration de Mathieu, Séverine, Des maîtres et desDieux : écoles et religions en Europe, Ed. Belin, Paris, 2005Zenkovsky, V.V., Convorbiri cu tinerii despre sexualiatate, Editura Bizantină,București, 1998Ziglar, Zig, Putem crește copii buni într-o lume negativă!, (în original, Raising positivekids in a negative world), trad. Irina-Margareta Nistor, Editura "Curtea Veche",București, 2000Wackenheim, Charles, La Catéchèse, Col. „Que sais-je?”, Paris, 1983Colectiv de autori, Duhovnici români în dialog cu tinerii, vol. I și II, Editura Bizantină,București, 1997Colectiv de autori (coord. pr. Ilie Trif), Paradoxul creștin și cartea tinereţii, EdituraReîntregirea, Alba-Iulia, 2005Colectiv de autori, Tineretul și creștinismul. Repere duhovnicești pentru tineriivremurilor noastre, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2008.Colectiv de autori, Pastoraţie și misiune în Biserica Ortodoxă, Editura EpiscopieiDunării de Jos, Galaţi, 2001Ecole et religion, Revue internationale d’éducation, Sèvres, n°36, juillet 2004Episcopia Dunării de Jos, Seminarul teologic “Sfântul Apostol Andrei”, Tinerii creștiniși provocările globalizării, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2005Ministerul Culturii și Cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte, Învăţământul religiosși teologic în România, ediţie îngrijită de lect. dr. Adrian Lemeni și Bogdan Dedu,Techno Media, Sibiu, 2006Programă analitică ajutătoare pentru orele de religie creștină ortodoxă, clasele I – XII,traducere și adaptare de Arhim. Bartolomeu Anania, Editura Arhidiecezană, Cluj-Napoca, 1996Programele școlare în vigoare. Se pot consulta la adresa http://www.edu.roDimensions culturelles de la catéchèse, Cahiers de l’Institut Supérieur de PastoraleCatéchétique (I.S.P.C.), Ed. Desclée, n°4/1989***Sfânta Mitropolie a Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei, Centrul de formare siconsiliere « Sfinii Arhangheli Mihail si Gavriil », Tinerii și Biserica în zilele noastre.Caiet de lucru pentru preoţi în moderarea seminariilor de formare a tinerilor, EdituraMitropolia Olteniei, Craiova, 2003; ediţia a doua – 2007***, Educaţia preșcolarilor după principiile Sfântului Ioan Gură de Aur, Ed. Sophia,București, 2009
 17. 17. 17 OMILETICĂ I. a. IZVOARE DE BAZĂ :Sfânta Scriptură (Ediţiile Sf. Sinod)Cazania, Editată de Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,București, Ediţiile: 1960, 1973, 1987Cărţile de cult ale Bisericii Ortodoxe (Octoih, Triod, Penticostar, Minee ș.a.),pentru valorificarea în predică a imnelor liturgice și a sinaxarelorProloagele, vol. I și II, editate de Mitropolia Craiovei, 1991 (diortosite de arhim. dr.Benedict Ghiuș)Vieţile Sfinţilor, editate de Eparhia Romanului și Hușilor, sub supraveghereaprotos. Ioanichie Bălan, începând din 1991 (12 volume) Canoanele Bisericii Ortodoxe, editate prin osteneala arhid. prof. dr. Ioan Floca, Sibiu,1993 I. b. PREDICILE PĂRINŢILOR ȘI SCRIITORILOR BISERICEȘTI:Sf. Ambrozie, Tâlcuiri la Sfânta Scriptură, Ed. Institutului Biblic și de Misiune alBisericii Ortodoxe Române, București, 2007Asterie al Amasiei, Omilii și predici, “Izvoarele ortodoxiei“, vol. 8, trad. de pr. DumitruFecioru, București, 1946Idem, Omilii și predici, I.B.M.O., București, 2009.Fer. Augustin, De doctrina christiana, Migne, P.L., XXXIV, 15-122 (vezi cartea IV-a)Sf. Chiril al Alexandriei, Comentar la Sf. Evanghelie după Luca, Edit. “PelerinulRomân”, Oradea, 1998 (trad. din franceză de diac. Gh. Băbuţ)Idem, Comentariu la Evanghelia Sf. Ioan (PSB vol. 14), Ed. Institutului Biblic și deMisiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2000Sf. Clement Romanul, Omilie, numită a doua Epistolă către corinteni, trad. pr. D.Fecioru, în PSB, vol. 1, București, 1979Sf. Efrem Sirul, Cuvinte și învăţături, Ed. Buna-Vestire, Bacău, 1996Sf. Grigorie de Nazianz, Cele cinci cuvântări despre Dumnezeu, trad. de pr. Gh. Tilea șiN. Barbu, C. de Argeș, 1947 (retrad. de Pr. D. Stăniloae, Ed. Anastasia, 1993)Idem, Apologia și elogiul Sf. Vasile, trad. N. Donos, Huși, 1931Idem, Elogiul funebru al lui Cezarie și Despre Macabei, trad de Petru Papadopol, Rm.Vîlcii, 1939Idem, Poeme dogmatice, trad. pr. Gh. Tilea, în GBis 5-6/1971 și GBis 3-4/1973Idem, Cuvântări, Ed. ,,Cartea Ortodoxă”, București, 2009Sf. Grigorie cel Mare (Dialogul), Cartea regulei pastorale, trad. pr. prof. AlexandruMoisiu, București, 1996, în special cap. 39-40, cu referiri la predicatorSf. Grigorie Palama, Omilii, vol. I, Ed. ,,Anastasia”, trad. dr. Constantin Daniel,București, 2000Sf. Ioan Gură de Aur, Saizeci și patru cuvinte sau predice, trad. Episcopul MelchisedecȘtefănescu, București, 1883, (reeditate 1997, Ed. "Buna Vestire", Bacău)Idem, Predici la sărbători împărătești și cuvântări de laudă la sfinţi, Ed. InstitutuluiBiblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2006
 18. 18. 18Idem, Omilii la cele 14 epistole pauline, 9 vol., trad. de ep. Atanasiu Teodosie, tipărite laIași și București, între anii 1901 - 1923Idem, Cuvinte la praznice împărătești, trad. de pr. D. Fecioru, București, 1942Idem, Omilii la Facere (I), trad. pr. D. Fecioru, București, 1987 (vol. 21 din Părinţi șiscriitori bisericești - prescurtat "P.S.B.")Idem, Omilii la Facere (II), trad. pr. D. Fecioru, București, 1989 (vol. 22, P.S.B.);Idem, Omilia despre predică, Migne, P.G., L, 653-662 (vezi și J. Bareille, Oeuvrescompletes de Saint J. Crysostome..., Tom. IV, Paris, 1866, p. 405-419), trad. pr. D.Fecioru, în MA nr. 1-3/1978, p. 58-66Idem, Omilii la statui, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii OrtodoxeRomâne, București, 2007Idem, Despre preoţie, trad. pr. D. Fecioru, București, 1987; Cartea V-a, p. 113-120, cureferiri la predică și predicator*Idem, Omilii la Matei, trad. de pr. D. Fecioru, București, 1994 (vol. nr. 23 din P.S.B.)Idem, Puţul și împărţirea de grâu (57 predici), Ed. “ Buna-Vestire, Bacău,1995Idem, Scrisorile către persoane oficiale. Către diaconiţa Olimpiada. Către alte persoane, Ed. I.B.M.O., București, 2009.***, Lumina Sfintelor Scripturi, Antologie tematică din opera Sfântului Ioan Gură de Aur(vol. I și II), Ed. trinitas, Iași, 2008Sf. Ioan Maximovici, Predici și îndrumări duhovnicești, Ed. Sophia, București, 2008Origen, Omilii la Facere, Ieșire, Numeri, Iosua, Cântarea Cântărilor, CarteaProorocului Ieremia, trad. pr. T. Bodogae, pr. Nicolae Neaga și Zorica Laţcu, București,1981, vol. 6 din P.S.B.Sf. Macarie Egipteanul, Omilii duhovnicești, trad. pr. C. Corniţescu, vol. 34P.S.B., București, 1992Sf. Nicolae Cabasila, Trei Omilii (Nașterea, Buna-Vestirea și Adormirea MaiciiDomnului), Ed."Icos", București, 1999Sf. Proclu al Constantinopolului, Omilii la Nașterea Domnului, Ed. Sophia, București,2008.Sf. Teofilact al Bulgariei, Tâlcuirea Sfintelor Evanghelii de la Matei și Marcu, Ed."Sofia", București, 1998Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Hexaimeron, Omilii la psalmi, Omilii și cuvântări, trad. depr. D. Fecioru, București, 1986 (vol. 17 - P.S.B.)Idem, Omilii si cuvântări, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii OrtodoxeRomâne, București, 2004Idem, Tâlcuire duhovnicească la Psalmi, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BisericiiOrtodoxe Române, București, 2006Teodor de Mopsuestia, Omilii catehetice, Ed. Renașterea, Alba Iulia, 2009Sf. Teofan Zăvorâtul, Predici, Ed. Sophia, București, 2009 *- Revistele bisericești, centrale și mitropolitane, pentru studii omiletice și predici propriu-zise- Îndrumătoarele bisericești, ale Sfintelor Arhiepiscopii și Episcopii
 19. 19. 19II. CĂRŢI DE PREDICI. AUTORI ROMÂNI:Anania, arhiep. Bartolomeu, Apa cea vie a Ortodoxiei (pastorale și alocuţiuni),Ed."Renașterea", Cluj Napoca, 2002Andreicuţ, arhiep. dr. Andrei, Ospăţul credinţei. Cuvinte de învăţătură, Alba Iulia, 1999Bălan, mitrop. Nicolae, Mântuiește, Doamne, poporul Tău, Sibiu, 1954Bălan, Arhim. Ioanichie, Predici la praznice împărătești, Măn. Sihăstria, 2008Bogdan, pr. Petru, Viaţa în Hristos. Predici morale pentru toate duminicile șisărbătorile anului, Arad, 1943Boghiu, arhim. Sofian, Buchet de cuvântări. Predici și meditaţii, București, 2006Boiu, pr. Zaharia, Seminţe în agrul lui Hristos, Tom I, II, III, Sibiu, 1898-99 - Tom I: Cuvântări la duminicile de peste an - Tom II: Cuvântări la praznicele și sărbătorile de peste an, precum și la casuale... -Tom III: Cuvântări bisericești la înmormântări, parastase și alte festivităţi funebrale. Adaos de texturi biblice pentru cuvântările funebraleBologa, dr. Vasile, Cuvântări ocazionale, Sibiu, 1933Idem, Cuvântări ocazionale, panegirice și comemorări, Sibiu, 1934Broșu, Ioan, Casa de la Ierihon. Omilii și cuvântări duhovnicești, Arad, 1927Buga, pr. prof. Ioan, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu. Predici la toatăsărbătoarea, Editura Sf. Gheorghe-Vechi, București, 2000Bulacu, pr. Mihail, Cuvinte din Evanghelie. Predici, București, 1944Bunea, pr. Ioan, Predici la duminici și sărbători, Cluj-Napoca, 1983Idem, Cuvinte de învăţătură la botez, cununie și înmormântare, Cluj-Napoca,1986Buzdug, pr. Andrei, Merinde pentru suflete credincioase, Cluj, 1934Idem, Cuvântări la cununii, Cluj, 1938Calciu, pr. Gheorghe, Șapte cuvinte către tineri, București, 1996Cârciuleanu, pr. Ion, Predici, Editura ,,Bit”, Iași, 2000Chiricuţă, pr. Toma, Pocăiţi-vă. Predici duminicale, București, 1932Idem, Cunoști tu calea? Chemări către suflet. București, 1934Idem, Evanghelia tălmăcită pentru timpul prezent (predici exegetice), București, 1935Idem, Anul în predici, Editura "Anastasia", București, 1996Ciceu, pr. Teodor, Praznicele legii noastre ortodoxe, Cluj, 1942Ciobotea, patriarh Daniel, Foame și sete după Dumnezeu-înţelesul și folosul postului,Ed. ,,BASILICA”, București, 2008Idem, Făclii de Înviere, Ed. ,,TRINITAS”, Iași, 2005Idem, Daruri de Crăciun, Ed. ,,TRINITAS”, Iași, 2005Cios, pr. Teodor, Taina aceasta mare este. Cuvântări la Cununie, Sibiu, 2007Citirigă, pr. Vasile, Hristos – centrul lumii. Predici dogmatice la duminicile anuluibisericesc, Constanţa, 2001Cleopa, arhim. Ilie, Predici la duminicile de peste an, Ed. Ep. Roman, 1990 (ed. II-a,1996)Idem, Predici la praznice împărătești și la sfinţii de peste an, Ep. Roman, 1986Idem, Urcuș spre înviere. Predici duhovnicești, Ed. Mitropoliei Moldovei și Sucevei,Iași, 1998Idem, Predici la sărbătorile de peste an (inedite), Ed. "Christiana", București, 2001
 20. 20. 20Coman, ep. Vasile, Hristos în familie, Brașov, 1945 (material pentru cuvântări lacununii)Idem, Cuvântări liturgice, Oradea, 1974 (ed. II-a, 1987)Idem, Slujind lui Dumnezeu, slujim oamenilor, Oradea, 1985; ed. II-a, București, 2008Comșa, ep. Grigore, Predici la toate duminicile anului bisericesc, Arad, 1926Idem, De la leagăn până la moarte, Arad, 1927Idem, Brazde în ogorul ortodoxiei. Cuvântări ocazionale, Arad, 1932Corneanu, mitrop. Nicolae (coordonator), Ieșit-a semănătorul (Cuvântări laduminicile și praznicele de peste an), Timișoara, 1974Idem, Culegere de predici (Cuvântări la cununii și înmormântări), Timișoara,1984Cristea, mitrop. Miron, Cuvântări, Ed. CR, București, 1923Idem (patriarh), Cuvântări și predici, București, 1928Idem, Predici pentru popor, București, 1944Cristescu, pr. Grigorie, Mai aproape de Tine, Doamne! Meditaţiile unuiînchinător, Sibiu, 1926Idem, Vino și vezi! (Meditaţii), Sibiu, 1929David, diac. Petre, Caută și vei afla. Predici misionar-patriotice, la toate sărbătorileanului, la sfinţi mari, la cuvioși, propovăduitori și mărturisitori români. Curtea de Argeș,1996Idem, Sinaxar Transilvan. Predici la sărbători, sfinţi mari, cuvioși..., cu sinaxar ardelean,Alba Iulia, 1998, 640 p.Demian, Tudor, Jertfa Laudei. Predici liturgice, Arad, 1945Donos, pr. Nicolae, Modele de cuvântări bisericești, Huși, 1927Felea, pr. Ilarion, Duhul Adevărului, Arad, 1943Galeriu, pr. Constantin, Tâlcuiri la mari praznice de peste an. 22 de modele omiletice,Ed. ,,Anastasia”, București, 2001Gordon, pr. Vasile, Mergând, învăţaţi... (Predici, cu un adaos de pilde din Pateric și alteistorioare ilustrative), Ed. Universităţii din București, 2001; Ediţia a II-a, București,EIBMBOR, 2006Herineanu, ep. Teofil, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură, Cluj - Napoca, 1987Ionescu, pr. Marin, Secerișul e mult, secerătorii puţini. Predici, București, 1927Idem (în colab. cu pr. Toma Chiricuţă și alţii), Chemări de departe. Predici laradio, București, 1929Ispir, prof. Vasile, Biserica activă. Predici la radio, București, f.a., 145 p.Ivireanul, mitrop. sf. Antim, Predici. Ediţie critică îngrijită de G. Ștrempel, București,1962Idem, Didahii, Ed. “Minerva”, București, 1983Lascarov - Moldoveanu, Al., Chemări la Domnul. Scurte lămuriri aleevangheliilor de peste an, Craiova, 1941Liţiu, pr. Gheorghe, Cartea vieţii (Predici la duminici și sărbători), Timișoara,1991Lupaș, pr. Ioan, Căzut-a cununa capului nostru. Cuvântări funebrale, Arad, 1918Man, arhim. Serafim, Livada duhovnicească. Predici, Cluj - Napoca, 1990Idem, Un buchet de pilde și învăţături creștine, Ed. ,,Renașterea”, Cluj-Napoca, 2007Maior, pr. Petru, Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi, Buda, 1809Idem, Didahii, adecă învăţături pentru creșterea fiilor, la îngropăciunea pruncilor morţi,Buda, 1809
 21. 21. 21Idem, Prediche sau învăţături la toate duminicile și sărbătorile anului, 3 volume, Buda,1810-1811Marga, pr. Iacob, Predici la morţi, Cluj, 1922Martinică, pr. rom.- catolic, Isidor, Omilii, vol. I, II, III, București, 1991-1993Micu, pr. Samuil, Propovedanie sau învăţătură la îngropăciunea oamenilor morţi, Blaj,1784Mihoc, pr. Vasile, Predici exegetice la duminicile de peste an, Ed. ,,Teofania”, Sibiu,2001Idem, Meditaţii la Evangheliile Duminicilor Triodului și Penticostarului, „Teofania”,Sibiu, 2003Megheșan, pr. Dumitru, Taina Cuvântului. Predici la duminicile de peste an, Oradea,2008Mladin, mitrop. Nicolae, Prin zbuciumul vremii, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2008Moldovan, pr. Florin, Așteptând învierea. Cuvinte la duminicile de peste an, Ed. ,,OasteaDomnului”, Sibiu, 2006Munteanu, patriarh Nicodim, Cuvântări liturgice..., Mt. Neamţ, 1933Idem, Cuvântări pastorale și îndemnuri, Mt. Neamţ, 1940Idem, Predici la Postul Mare, EIBMBOR, București, 2005Necula, pr. Constantin, Iubi-Te-voi, Doamne..., Predici și meditaţii duhovniceștiradiodifuzate (perioada Octoihului), Ed. ,,Tehnopress”, Iași, 2001Idem, Contribuţia școlii ortodoxe teologice din Sibiu la dezvoltarea pedagogieiromânești, teză de doctorat, susţinută la Sibiu, 2004Idem, Iubesc Doamne, ajută neiubirii mele, Ed. ,,Oastea Domnului”, Sibiu, 2005Idem, Prăznicar, Ed. ,,Agnos”, Sibiu, 2007Negulescu, pr. N. Marin, Predici la duminici și sărbători, Ed. Ep. Romanului, 1991, 396p.Oancea, pr. Zosim (colab. cu pr. Spiridon Cândea), Bune-vestiri. Predici la toateduminicile de peste an, Sibiu, 1944Idem, Popasuri omiletice, Sibiu, 1976Idem, Popasuri omiletice la duminici și sărbători, Cluj-Napoca, 2004Paschia, pr. Gheorghe, Cer și pământ, București, 1944Pasculescu- Orlea, pr, Em. Veniţi să primiţi lumină. Meditaţii evanghelice,București, 1939Păcurariu, pr. Mircea, Predici la duminici și sărbători, la praznice împărătești și aleMaicii Domnului, ale Sfinţilor și la Sfinţi români; predici ocazionale și la înmormântări,București, 2000Părăian, arhim. Teofil, Lumini de gând, Cluj-Napoca, 1997Idem, Calea spre bunătate, București, Ed. ,,Sophia”, 2007Idem, Credinţa lucrătoare prin iubire - Predici la Duminicile de peste an, Ed. ,,Agaton”,Făgăraș, 2004Idem, Gândiţi frumos. Cuvântări la ocazii speciale, Ed. ,,Teognost”, Cluj-Napoca, 2006Idem, Sărbători Fericite! Predici la praznice și sărbători, Ed. ,,Agaton”, Făgăraș, 2005Idem, Din ospăţul credinţei, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2005Idem, Credinţa mărturisitoare, EIBMBOR, București, 2009Pișculescu, pr. Grigorie (Gala Galaction), Ziua Domnului (articole publicate în“Curentul“), București, 1958 (material util pentru predici)Plămădeală, mitrop. Antonie, (coordonator), Lumină din lumină. Predici, Sibiu, 1985Idem, Tâlcuri noi la texte vechi, Sibiu, 1989 (Ediţia II-a, 1996, editura Axios SRL)
 22. 22. 22Idem, Cuvinte la zile mari, Sibiu, 1989Idem, Cuvinte duhovnicești, Sibiu, 2000Popescu, prof. M. Teodor, Meditaţii Teologice, Ed. Sf. Arhiepiscopii a Bucureștilor,București, 1997Idem, Meditaţii teologice, Edit. Sf. Arhiepiscopii a Bucureștilor, București, 2003Popescu, pr. prof. dr. Simeon, Explicarea Evangheliilor Duminicale și ale sărbătorilorÎmpărătești, Bacău, 1998Popescu, ierom. Serafim, Ieșit-a semănătorul. Predici pentru popor, Sibiu, 1948.Poteca, arhim. Eufrosin, Predici și cuvântări, București, 1993 (Editor arhim. V. Micle)Pura, pr. Nicolae, Pilde apologetico- dogmatice (Vol. I, II, III), ,,Galaxia Guttenberg”,2006Răduleanu, pr. Boris, Semnificaţia marilor sărbători creștine, vol. I, Sibiu, 1993Idem, Semnificaţia duminicilor din postul mare, vol. II, București, 1996Robu, arhiep. rom. cat., Ioan, Sfinţii ne învaţă. Predici la diferite sărbători,București, 1996Roncea, pr. Petru, Popasuri duhovnicești la sfinţi și praznice împărătești, Ed. ,,OasteaDomnului”, Sibiu, 2006Scriban, arhim. Iuliu, Predici pentru popor, București, 1944Semen, pr. Petre, Tâlcuiri evanghelice, vol. 1, Trinitas, 2008Slevoacă, pr. Ștefan, Popasuri duhovnicești. Predici la toate duminicile de peste an,Râmnicu-Vâlcea, 1945Idem, Predici la duminici și sărbători, București, 1978Idem, Făclii pentru dreapta credinţă, Buzău, 1985Idem, Din tezaurul ortodoxiei, Buzău, 1990 (conţine, la sfârșit, pilde ilustrative)Idem, Raze din lumina lui Hristos. Predici la duminici, praznice și sfinţi. Buzău, 1996Steinhardt, ierom. Nicolae, Dăruind vei dobândi, Cluj-Napoca, 1994Șaguna, mitrop. Andrei, Chiriacodromion, adecă cuvântări bisericești pentrufiecare duminecă a anului, întocmite de Nichifor Teotoke... cu un adaos de cuvântăripentru sărbătorile domnești, Sibiu, 1855Idem, Tâlcuirea Evangheliilor în duminicile învierii și ale sărbătorilor, Sibiu,1857Idem, Predici. Studiu introductiv de pr. Fl. Mureșan, Cluj, 1945Tarnavski, prof. Teodor (colab cu Em. Voiutschi), Predici pentru duminicileanului, 3 vol, Cernăuţi, 1896, 1898, 1900Tănase, protos. Petroniu, Ușile pocăinţei. Meditaţii duhovnicești la vremeaTriodului, Iași, 1994Teodor, pr. Petre, Hrană și bucurie. Predici la duminicile de peste an, ValeaPlopului, 1995Vasilachi, arhim. Vasile, Dumnezeu este lumină. Predici, Neamţ, 1939Vasilachi, arhim. Vasile, Predici rostite la radio, București, 1942Idem, Prietenii lui Dumnezeu: Sfinţii. Predici, București, 1947
 23. 23. 23III. CĂRŢI DE PREDICI. AUTORI STRĂINI:Barth, Karl, Komm, Schopfer Geist! Predigten. (Vino, Duhule creator! Predici),Munchen, 1924Bobrinskoy, pr. prof. dr. Boris, Cerurile deschise. Omilii la Duminica Ortodoxiei, Alba-Iulia, 2002Bossuet, Jaques Benigne, Oeuvres, Tom I-IV, Paris, 1852Idem, Oraisons funèbres, Paris, 1876Idem, Oeuvres oratoires, Paris, 1914Idem, Meditations sur lEvangile, Tom I-II, Paris, 1922Bourdaloue, Louis, Oeuvres, Paris, 1836Idem, Predicile de advent, trad. de dr. Al. Nicolescu, Blaj, 1920Briancianinov, sf. Ignatie, Predici la Triod, București, 2008Cantono, A., Brevi discorsi e panegirici, Torino, 1926Farrar, F.V., Predici pentru tineretul școlar, trad. de Nicodim Munteanu, Neamţ, 1935Inochentie al Odesei, Cinci mărgăritare, Neamţu, 1929Idem, 51 de cuvântări la Postul Mare, trad. de Nicodim Munteanu, București,1909Idem, Predici la sărbătorile împărătești, trad. de N. Munteanu, Neamţ, 1933 Idem,Cuvântări la sărbătorile maicii Domnului, trad. de N. Munteanu, Neamţ, 1933Idem, Predici. Despre căderea lui Adam, păcat, moarte și înviere. Trad. deNicodim, mitropolitul Moldovei, Neamţ, 1939Luther, Martin, Kirchen- Postille ... (Carte de predici a Bisericii), Braunschweig, f.a.(912 p.)Maximovici, sf. Ioan, Predici și îndrumări duhovnicești, București, 2006Massillon, Jean Baptiste, Oeuvres, Tom I-II, Paris, 1868Idem, Cuvintele... sau “ Petit Careme“, Trad. de arhim. E. Poteca, București, 1846Idem, Le Petit Careme - Sermons, Paris, 1895Idem (colab. cu Flechier și Mascaron), Oraisons funebres, Paris, 1875Miniatis, ep., Ilie, Viaţa și opera lui...., vol. I, trad. de pr. D. Iliescu- Palanca, București,1936Idem, Predicile și panegiricile lui Ilie Miniatis..., vol. II, trad. de același, București, 1944Idem, Didahii la Postul Mare, trad. de același, București,1996 (reeditare a primei părţi avol. II din 1944, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR)Idem, Didahii și predici, Edit. “ Buna-Vestire “, Bacău, 1995Nicolae, mitrop. de Krutiţki, Cuvântări bisericești, trad. de pr. Nicolae Popescu, vol. I -București, 1949, Vol. II, București, 1950, vol. III, București, 1952Philarète (Filaret), Monseign., Oraisons funèbres, homélies et discours, trad. de russepar Alexandre de Stourdza, Paris, 1849Idem, Choix de sermons et discours, trad. par A. Serpinet, Tom. I, II, III, Paris, 1866Sundar Sing, Sadhu, Prin Hristos și pentru Hristos, Cuvântări ţinute în Elveţia (1922),trad. de prof. Mihail Ionescu și pr. N. Bănăţeanu, Câmpulung- Muscel, f.a., 200 p.Teoclit, monah Dionisiatul, Sfântul Nectarie din Eghina făcătorul de minuni, Ed.,,Sophia”, București, 2008Theodoru, D. Evangelou, Askiseis ekklisiastikis ritorikis i omiletkis (Exerciţii de retoricăsau omiletică bisericească, Predici, în l. greacă), Atena, 1978Thornton, pr. James, Din Apostol citire…, Ed. ,,Egumeniţa”Varsanufie, Stareţul, Omilii duhovnicești¸ trad. de Șt. Nuţescu, Mt. Frăsinei, 1994
 24. 24. 24Velimirovici, Sf. Nicolae, Predici la marile praznice și duminici de peste an, 3 vol., trad.Anca Sârbulescu, Ed. ,,Ileana”, București, 2002IV. MANUALE, CĂRŢI, STUDII ȘI ARTICOLE. AUTORI ROMÂNI:Antonescu, pr. Const., Predica clasică franceză, Teză de licenţă, București, 1913Aramă, George, Elemente de omiletică specială, București, 1930Idem, Câteva discursuri rostite la diverse ocasiuni în orașul Huși, Huși, 1883Balcă, diac. Nicolae, Curs de omiletică (dactilografiat), în Biblioteca Facultăţii deTeologie, sala 3, cota 19351- 19356, f.a.Idem, ,,Câteva trăsături ale Sf. Ioan Gură de Aur ca predicator”, în StTeol 7-8/1968Idem, ,,Cuvânt la cununie”, în GBis 5-6/1972Basarab, Neagoe, Învăţăturile lui... către fiul său Teodosie, Versiune originală,transcriere, trad. și studiu introductiv de G. Mihăilă, București, 1996Băbuș, arhim. Grigore, ,,Predica Sfinţilor Părinţi”, în GBis 10/1956Băjău, pr. Ioan, Omiletică generală, Craiova, 2004Idem, Omiletică specială, Craiova, 2004Idem, ,,Aspecte omiletice și catehetice în Epitola I către Corinteni”, în AnaleleUniversităţii din Craiova, seria Teologie, 4/1999, pp. 147-161Idem, ,,Lucrarea predicatorială a Sfântului Ap. Pavel la Atena (Cuvântarea dinAeropag)”, în MitrOlt 1-2/1999Idem, ,,Aspecte ale predicii patristice din Biserica apuseană”, în Analele Universităţii dinCraiova, seria Teologie 6/2000Idem, ,,Un vajnic propovăduitor al drept-măritoarei credinţe creștine, mitropolitulAntonie Plămădeală al Ardealului”, în StTeol 4/2005, pp. 121-141Belu, pr. Dumitru, ,,Predica prin exemplul personal”, în BORom 5/1954Idem, ,,Omilie sau predică?”, în MitrArd 3-4/1957Idem, ,,Vechiul Testament ca izvor omiletic”, în MitrArd 5-8/1957Idem, ,,Iconografia ca izvor omiletic”, în MitrArd 11-12/1958Idem, ,,Predicatorul în concepţia Sf. Ioan Gură de Aur”,în BORom 3- 4/1959Idem, ,,Sfinţii părinţi ca izvor omiletic”, în MitrArd 11-12 /1959Idem, ,,Imnele liturgice ca izvor omiletic”, în MitrArd 3-4/1960Idem, ,,De ce este necesar să predici după plan?”, în MitrArd 7-8/1960Idem, ,,Cu privire la ilustraţia în predică”, în MitrArd 7-8/1962Idem, ,,Predica veacului de aur”, în MitrArd 3-5/1964Idem, ,,Cu privire la textul predicii”, în MitrArd 11-12/1964Idem, ,,Cu privire la necrolog”, în MitrArd 4-6 / 1965Idem, ,,Predica apostolică”, în MitrArd 1-3/1966Idem, ,,Preocupări și studii de pastorală, omiletică și catehetică”, în StTeol 5-6/ 1968Idem, ,,Motivul iubirii în uzul omiletic”, în MitrBan 1-3/1969Idem, ,,Graiul în funcţia lui etică”, în MitrMold 7-8/1971Idem, ,,Valorile umane ca temă omiletică”, în BORom 5-6/1975Idem, Curs de Omiletică (dactil.), Biblioteca Facultăţii de Teologie Sibiu, ms. 485, f.a.,405 p.Idem, ,,Activitatea omiletică a Sfântului Vasile cel Mare”, în MitrArd 1-3/1979Braniște, pr. Ene, ,,Cultul divin ca mijloc de propovăduire a dreptei credinţe, a
 25. 25. 25dragostei, a păcii și a bunei înţelegeri între oameni”, în StTeol 9-10/1983Idem, ,,Fond și formă în predică”, în MitrOlt 3-4/1966Idem, ,,Învăţămintele din predica patristică”, în BORom 1-3/1947Idem, ”Îndrumări către preoţi privitoare la datoria de a predica”, în Mitropolia Olteniei,nr. 7-9/1977, pp. 539-554Brânzeu, pr. Nicolae, Semănătorul. II. Omiletica, Lugoj, 1944Bria, pr. Ion, ,,Slujirea cuvântului”, în GBis 1-2/1972Bulacu, pr. Mihail, Omilia exegetică biblică, Oradea, 1929Idem, Omilia despre predică a Sf. Ioan Hrisostom, București, 1946Idem, ,,Omilia hrisostomică în Ortodoxia românească”, în GBis 5-6 /1975Idem, ,,Omilia ortodoxă și omiletica ortodoxă”, în StTeol 9-10/1977Bunea, pr. Ioan, ,,Cuvântul de învăţătură, parte integrantă a cultului divin”, în BORom 3-4/1989, pp. 79-89Burcă, pr. drd., Gh. V., ,,Predica liturgică”, în MitrMold 1-2/1973Idem, ,,Importanţa cunoașterii manifestărilor sufletești ale credincioșilor pentrupredicator”, în StTeol 5-6/1971Caplat, mgr. Simion, ,,Aspecte omiletice în cuvântările Sfântului Vasile cel Mare”, înStTteol 7-8/1965Idem, ,,Sfânta Scriptură a Vechiului Testament ca izvor al predicii”, în StTeol 1-2/1967,pp. 62-77Cartojan, Nicolae, Istoria literaturii române vechi, București, 1980Chilea, pr. Sebastian, ,,Predica de succes”, în MitrOlt 1-3/1954Idem, ,,Rugăciunea preotului”, în MitrOlt 3-4/1955Idem, ,,Predicatorul”, în MitrOlt 3-4/1958Idem, ,,Consideraţii omiletice actuale”, în Ort 1/ 1967Idem, ,,Personalitatea preotului ca păstor sufletesc”, în MitrOlt 1-2/1974Chiriacescu, C-tin (colab. cu C. Nazarie), Călăuza predicatorului, București,1902Cireșeanu, Badea, Omiletica, curs litografiat, București, 1904Comșa, ep. Grigore (din botez Gheorghe), Istoria predicei la români, București, 1921Idem (în colab.), O mie de pilde pentru viaţa creștină, Arad, 1929Comșa, pr. Petre, Sfinţii Părinţi, acoperământul propovăduirii, Ed. ,,Asa”, București,2006Idem, ,,Puterea cuvântului pe drumul Emausului liturgic. Ecourile catehetice ale uneipastorale pascale”, în Logos. Revistă de pastorală catehetică, Ed. Reîntregirea, AlbaIulia, 1/2007, pp. 76-80Cotlarciuc, mitrop. Nectarie, Trepte formale psihologice în predică, Edit. "GlasulBucovinei", Cernăuţi, 1923Creţu, pr. Vasile, ,,Valenţe religioase ale comunicării”, în Ort 1-2/2004, pp. 171-195Idem, ,,Comunicarea în predică”, în Ort 3-4/2004, pp. 161-197Cristescu, pr. Grigorie, Predică și cateheză, Sibiu, 1929Idem, ,,Activitatea omiletică, teoretică și practică a Fer. Augustin”, în StTeol 1/1931Idem, ,,Predică și predicator în vremea noastră”, în StTeol 3-4/1950Idem, ,,Pasiunea și emoţia în predică”, în MitrOlt 4-6/1954Idem, ,,Revelaţie, dogmă și predică”, în StTeol 3-4/1954Idem, ,,Valoarea și funcţiunea subconștientului în predică”, în MitrOlt 1-2/1957Idem, ,,Omilie mare și omilie mică, sau omilie exegetică și omilie tematică?”,în MitrMold 1-2/1958
 26. 26. 26Idem, ,,Cui, cum și ce trebuie să predice preotul ortodox?”, în RTeol 8-9/1924Dalea Justinian, ,,Scrieri omiletice împotriva superstiţiilor în Biserica OrtodoxăRomână”, în StTeol 7-9/1963David, diac., Petre, ,,Cuvântul, armă împotriva vrăjmașilor”, în StTeol 1-3/1992Deheleanu, pr. Petre, ,,Material pentru predici și cateheze”, în MitrBan 10-12/1975Dimancea, Chiriac, Istoria elocinţei creștine, de la IIsus Hristos până astăzi, Craiova,1927Dimancea, pr. Stan, ,,Schiţe de plan pentru predici”, în GBis 6-7/1954Dinu, Mihai, Comunicarea. Repere fundamentale. Editura Algos, București, 2000Drăgulin, pr. Gheorghe, ,,Propovăduirea cuvântului și cultul în BOR”, în StTeol 3-4/1975Dura, pr. Nicolae1, ,,Omilia biblică și actualitatea ei”, în StTeol 1-2/1983Idem, ,,Norme canonice referitoare la îndatorirea învăţătorească și omiletică a preotului”,în MitrBan 3-4/1983Idem, ,,Cultul Bisericii Ortodoxe și propovăduirea învăţăturii creștine”, în MitrArd 9-10/1985Idem, ,,Însemnătatea doctrinară și omiletică a Evangheliei cu învăţătură din anul 1581”,în MitrOlt 9-10/1986Idem, ,,Activitatea omiletică a pr. prof. dr. Dumitru Belu”, în StTeol l/1987Idem, ,,Importanţa propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu pentru mântuireacredincioșilor”, în BORom 1-2/1990Duţu, pr. Constantin, ,,Întâlnirea predicii creștine cu retorica greco-romană”, înStTeol 2/1991Erdei, pr. Miron, Propovăduirea în Biserica Ortodoxă Română din Transilvania înprima jumătate a secolului al XX-lea, Ed. ,,Cogito”, Oradea, 2001Felea, pr, Ilarion, ,,Sfânta Liturghie și predica”, în RTeol 11/1929Floca, arhid. Floca, ,,Predica Fer. Augustin”, în MitrArd 7-8/1963Idem, ,,Predici publicate în periodicele bisericești” (1949-1964), în MitrArd 11-12/1966Florescu, V., Retorica și neoretorica, București, 1977Galeriu, pr. Constantin, ,,Preoţia ca slujire a cuvântului”, în Ort 2/1979Idem, ,,Catedra de omiletică-catehetică, cu noţiuni de pedagogie”, în StTeol 7-10 /1981Idem, ,,Mântuitorul Iisus Hristos, învăţătorul nostru suprem”, în Ort 1/1983Idem, ,,Cuvânt pentru rânduielile cele de pe urmă, de la săvârșirea credinciosului dinaceastă viaţă”, în Îndrumătorul , Buzău, 1984Gordon, pr. Vasile, Introducere în Omiletică (Elemente pentru cursul anului IV), Ed.Universităţii, București, 2001Idem, ,,Necesitatea actualizării predicii sub aspect misionar”, în BORom 7-8/ 1986Idem, ,,Cunoașterea temeinică a Sfintei Scripturi și folosirea ei în predică”, în BORom 5-6/1986Idem, ,,Predica în cultul divin”, în GBis 3-4/1992, pp. 42-46Idem, ,,Despre bunul simţ în predică, sau respectul faţă de cuvânt”, în VO/ nov. 1993Idem, ,,Bibliografia omiletică în sprijinul redactării și prezentării predicii”, în BORom 1-6/1996Idem, ,,Propovăduitorul și ascultătorii, factori esenţiali ai predicii”, în AltBan 10-12/1998Idem, ,,Importanţa pastorală a necrologului”, în RTeol 2-3/19981 A nu se face confuzie cu pr. prof. Dură Nicolae, profesor de Drept canonic la Facultatea de Teologie dinConsatnţa. Părintele Dura, doctor în Omiletică, este parohul românilor ortodocși din Viena.
 27. 27. 27Idem, ,,Părintele Dumitru Stăniloae ca predicator. Scurtă prezentare, în AnuarulFacultăţii de Teologie Ortodoxă, București, 2004, pp. 591-606Idem, ,,Genul parenetic în slujirea omiletică a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.Omagiu la împlinirea vârstei de 90 de ani”, în Glasul Adevărului 139/2005, pp. 26-41Idem, ,,Timpul psihologic în predică”, în Timp și spaţiu. O abordare din perspectivaștiinţelor umaniste (coord. conf. dr. Lucreţia Vasilescu), Ed. Univ. București, 2006, pp.35-42Idem, ,,Pareneza la Cununie. Consideraţii teoretice și practice”, în AltBan 4-6/1998Idem, ,,Factori ai reușitei predicii: noţiuni de limbaj, stil, gestică, materialilustrativ etc.”, în StTeol 3-4/1998Idem, ,,Profilul omiletic al părintelui profesor dr. Constantin Galeriu (la împlinireavârstei de 80 de ani)”, în BORom 7-12/ 1999Idem, ,,Omiletica practică: privire de ansamblu asupra genurilor propovăduirii”, înAlmanahul Episcopiei Buzăului 17-18/1999Idem, ,,Propovăduirea cuvântului - dimensiune esenţială a slujirii preoţești”, în TV 1-6/1999Idem, ,,Vechiul Testament – un izvor ignorat în predica actuală”, în GlasulAdevărului 113-115/aprilie-iunie 2000Idem, ,,Izvoare omiletice inedite: manuscrisele cu predici de la BibliotecaAcademiei Române”, în Anuarul Facultăţii de Teologie din București, București, 2001Idem, ,,Numele bun al propovăduitorului, condiţie "sine qua non" a reușitei predicii”, înTV 1-7/2001Idem, ,,Redactarea și prezentarea predicii între teorie și practică”, în Ort 3-4/2001Idem, ,,Profilul omiletic al părintelui Constantin Voicescu”, în Scara 7/2001.Idem, Biserica și școala. Analize omiletice, catehetice și pastorale, București, 2003Idem, ,,Poeta nascitur, orator fit. Vocaţia omiletică a mitropolitului Antonie Plămădeală,în StTeol 4/2005, pp. 44-64Idem, ,,Influenţa retoricii greco-romane asupra slujirii omiletice a Sfinţilor Trei Ierarhi,în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, București, 2006, pp. 367-384Idem, ,,Factori ai reușitei și nereușitei predicii, în Logos. Revistă de pastorală catehetică,Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 1/2007, pp. 58-63Idem, ,,Importanţa omiletică a stilului”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă,București, 2007, pp. 259-280Idem, ,,Cheia reușitei predicii: viaţa duhovnicească a predicatorului”, în vol. omagial IPSLaurenţiu - 60 ani, Sibiu, 2008Idem, ,,Omilia – mijloc tradiţional de tâlcuire a Sfintei Scripturi în Sfânta Liturghie”, înAnuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, București, 2008, pp. 79-107Grigoraș, pr. Constantin, ,,Predica în slujba cuvântului lui Dumnezeu”, în BORom 7-8/1980Idem,"...Mergând, învăţaţi toate neamurile!..." - Bazele hristologice, apostolice șipatristice ale Cateheticii și Omileticii, Ed. ,,Trinitas”, Iași, 2000Idem, "...Propovăduiţi Evanghelia la toată făptura!..." - Omiletică și Catehetică specială,Ed. ,,Trinitas”, Iași, 2000Idem, Kerygma apostolică în predica Sfântului Apostol Pavel, Iași, Ed. ,,Trinitas”, 2001Idem, ,,Cărţile didactice ale Vechiului Testament ca izvor al predicii”, în BORom 7-8/1979, pp. 852-869
 28. 28. 28Gusti, Dimitrie, Ritorică pentru tinerimea studioasă, Ediţie îngrijită de MirceaFrânculescu, București, 1984 (Ediţia originală apărută în 1852, retip., cu îmbunătăţiri, în1875)Iancu, Nicolae, Cuvântarea bisericească și felurile ei, Teză de licenţă, București, 1902Ioanicescu, I., ,,Folclorul religios în predică”, în BORom 5-6/1978Ionescu, pr. Marin, Inimă și suflet. Omiletica vremurilor noastre. Planuri șiexerciţii de predică, București, 1927Idem, Lumină lină. Doamne, Tu ai cuvintele vieţii veșnice. Material omiletic și catehetic,București, 1938Idem, Altarul și amvonul, București, 1942Idem, Catedra și amvonul. Schiţe de lecţiuni practice, de predici și conferinţereligioase, București, 1942Iorga, Nicolae, Cuvântări de înmormântare și pomenire, Vălenii de Munte, 1909Ivan, pr. Ilie, Omiletica ortodoxă. Repere teoretice, metodice și practice. Ed. EpiscopieiArgeșului și Muscelului, Rm. Vâlcea, 1999, 404 p.Idem, ,,Propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu într-o lume secularizată”, Logos. Revistăde pastorală catehetică, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 1/2007, pp. 64-70Liţiu, pr. Gheorghe, ,,Cuvântul de înmormântare în Biserica Ortodoxă”, în BORom 9-10/1978Manolescu, I. Mircea, Arta Avocatului, Ed. ,,Humanitas”, București, 1998Marcu, pr. Grigorie, ,,Predica la Sfinţii Trei Ierarhi”, în MitrArd 1-2/1973Mehedinţi, Simion, Parabole și învăţături din Evanghelie, Ed. ,,Sophia”, București,2006Micle, protos. Veniamin, ,,Preocupările omiletice ale Mitropolitului Andrei Șaguna”, înMitrOlt 11-12/1973Idem, ,,Sf. Grigorie Teologul, propovăduitor al cuvântului lui Dumnezeu”, în GBis 1-2/1976Idem, ,,Arhimandritul Eufrosin Poteca – Predicator”, în MitrOlt 9-10/1976Idem, ,,Sfântul Vasile cel Mare, predicator al cuvântului lui Dumnezeu”, în MitrBan 10-12/1979Idem, (arhim.), Trepte spre amvon (studii omiletice), Mt. Bistriţa (Oltenia), 1993.Idem, ,,Cuvântul lui Dumnezeu și Sfintele Taine”, în Ort 4/1972Mihoc, pr. Vasile, ,,Propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu în Biserica Ortodoxă”, înOrt 4/1972Idem, ,,Propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu în Biserică și nașterea credinţei”, înMitrArd 5-6/1983Mitrofanovici, pr. Vasiliu, Omiletica bisericii dreptcredincioase răsăritene,Cernăuţi, 1875Moldovan, pr. Ilie, ,,Biserica Ortodoxă Română și limba naţională, ca expresie morală aunităţii poporului român”, în GBis 10-12/1977Idem, ,,Pregătirea morală a preotului pentru predică”, în Telegraful român 35-38/1985Idem, ,,Cuvântul lui Dumnezeu în Scriptură și Tradiţie”, în MitrMold 3/1989Munteanu, pr. Armand, Călăuză omiletică, în GBis 5-6/1968Idem, Ghid bibliografic...:în BORom 1-2/1974 (predicatori români) ; 9-10/1971(străini)Nazarie, pr. Constantin (colab. cu C. Chiricescu), Călăuza predicatorului,București, 1902
 29. 29. 29Negrici, prof. Eugen, Antim Ivireanul. Logos și personalitate, Ed. "Du Style", București,1997Noica, ierom. Rafael, Despre cuvânt, apud arhim. Ioanichie Bălan, Convorbiriduhovnicești cu teologi ortodocși din străinătate, Edit. Mitropoliei Moldovei șiBucovinei, Iași, 1995Pacout, Nathalie, Arta de a vorbi în public, Editura Alma Tip, București, 1998Paschia, pr. Gh., Predica prin viaţă la sfinţi, București, 1934Petrescu, pr. Nicolae, Omiletica. Manual pentru Seminariile Teologice, București, 1978Idem, Explicarea apostolelor duminicale, București, 1975Piuariu, dr. Ioan Molnar, Retorica, Oradea, 1999Popa, drd. Ioan, Caracterizarea omiletică a predicii profeţilor Vechiului Testament, înGBis 3-4/1971Idem, ,,Sfântul Vasile cel Mare, predicatorul milosteniei”, în StTeol 3-4/1971Popescu, prof. Adrian, ,,Pericope evanghelice explicate”, în GBis 5-7/1994Popescu, pr. Gabriel, ,,Importanţa predicatorială a chinonicului”, în MitrOlt 5-8/1961Idem, ,,Studii omiletice asupra cărţii Tălmăcirea Evangheliilor și Cazaniilor de pestean”, în StTeol 5-6/1963Idem, ,,Predică și predicator în Biserica Ortodoxă Română”, în BORom 1-2/1971Popescu, pr. N. Grigore, ,,Calendar cu toţi sfinţii din an, întocmit după vieţilesfinţilor scrise de arhiep. Dimitrie al Rostovului, după Minee și altelucrări”, în BORom 1-2/1956, pp. 151-196Popescu, pr. Victor N., ,,Predica în cultul creștin”, în BORom 4-6/1944Popescu, prof. M. Teodor, ,,Predica, o mărturisire a preotului”, în GBis 11-12/1954Idem, Meditaţii Teologice, București, 1997Popovici, diac. Alexandru & Buzescu, pr. Nicolae, Parabolele și învăţăturileMântuitorului Hristos, Ed. ,,Axia”, Craiova, 2004Procopovici, pr. Petre, Omilia și predica. Studiu istoric - omiletic, Oradea, 1933;Idem, Introducere în Omiletică, Iași, 1946Provian, pr. Constantin, Activitatea pastorală și omiletică a Sf. Ioan Hrisostom înAntiohia, Buzău, 1919Radu, pr. Simion, ,,Pentru o tematică creștină a necrologului”, în MitrArd 7-8/ 1972Rădășanu, drd. Petru, ,,Elocvenţa în retorică și omiletică”, în StTeol 7-10/1985Rădulescu, prof. Mihai, Antim Ivireanul. Învăţător, scriitor, personaj, Edit. Ramida,București, 1997Retorică românească (Antologie), Ed. Minerva, București, 1980Rezuș, pr. Petre, ,,Învăţătura creștină despre cuvânt, mijloc de expresie în cele treiconfesiuni”, în Ort 1/1959Idem, ,,Principiile ortodoxe ale propovăduirii”, în MitrOlt 1-2/1969Scriban, arhim. Iuliu, Priveliști în câmpul omileticii, București, 1929Idem, Elemente de omiletică specială, București, 1930Idem, Datoria preotului către limba bisericească, Sibiu, 1938, 31 p.Slevoacă, pr. Ștefan, ,,Aspecte actuale ale predicii profeţilor Vechiului Testament”, înStTeol 1-2/1980Stan, pr. Alexandru, ,,Un manuscris de Propovedanii inedit, de la sfârșitulsecolului al XVIII-lea”, în BORom 5-6/1988, pp. 134-151Idem, ,,Trei vechi manuscrise inedite de cuvântări bisericești (sec. XVII și XVIII) șilocul lor în cultura noastră”, în BORom 11-12/1989, pp. 51-67
 30. 30. 30Stănciulescu, pr. Al.-Bârda, ,,Bibliografia revistei BOR, partea VI-a, Omiletică șicatehetică”, în BORom 7-8/1988Stăniloae, pr. Dumitru, ,,Funcţia cuvântului”, în Luceafărul 8/1941Șebu, pr. Sebastian, ,,Forma și conţinutul predicii creștine în primele trei veacuri”, înStTeol 3-4/1967, pp. 35-54Idem, ,,Contribuţia Sf. Efrem Sirul la dezvoltarea predicii creștine”, în StTeol 7-8/1967Idem, ,,Propovăduirea Evangheliei în Biserica românească din Transilvania”, în volumulContribuţii transilvănene la teologia ortodoxă , Sibiu, 1988, pp. 184-209Idem, ,,Gânduri despre predică și orice cuvânt al preotului”, în MitrArd 3/1989Idem, ,,Din activitatea învăţătorească a Mitropolitului dr. Antonie Plămădeală”, în vol.Teologie, slujire, ecumenism..., Sibiu, 1996, pp. 400-412Idem, ,,Principii omiletice în predica Fer. Augustin”, în MitrArd 7-8/1968Idem, Curs de Omiletică, ms. f. a. (Facultatea de Teologie din Sibiu)Toader, lect. dr. Ioan, Metode noi în practica omiletică, București, Cluj-Napoca, 1997Idem, Retorica amvonului, Presa Universitară Clujeană, 2002Tarangul, Oreste, Regenerarea predicii (Exegeza omiletică), Chișinău, 1934Voniga, pr. David, Omiletica sau studiul oratoriei bisericești, Orăștie, 1906Zarea, drd. Anatolie, ,,Predica și ascultătorii ei”, în StTeol 5-6/1966 V. TEZE DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL OMILETICII2. AUTORI ROMÂNIBăjău, pr. Ioan, Predica în veacul de aur, susţinută în anul 1996, publicată la Craiova în1997Circa, pr. Ioan Adrian, Predica – act de cult, în Transilvania, la sfârșitul sec. al XVIII-lea și începutul sec. al XIX-lea, susţinută la Sibiu, 2007Dura, pr. Nicolae, Propovăduirea cuvântului și Sfintele Taine. Valoarea lor în lucrareade mântuire, București, 1997 (BFT-23007) și în StTeol 1-2/1998, p. 3-289Duţu, pr. Constantin, Panegiricul ca formă a predicii în trecut și astăzi, în Ort 1-2- 3-4/1992 și 1-2/1993Erdei, pr. Miron, Propovăduirea în Biserica Ortodoxă Română din Transilvania înprima jumătate a secolului al XX-lea, Ed. ,,Cogito”, Oradea, 2001Gordon, pr. Vasile, Pareneza în slujirea pastoral-misionară a Bisericii, Ed. InstitutuluiBiblic și de Misiune a BOR, București, 2001 (extras din „Ortodoxia” 3-4/1999)Grigoraș, pr. Constantin, Kerigma apostolică în predica Sf. Ap. Pavel, Trinitas, Iași,2001Ivan, pr. Ilie, Cuvântul în slujirea mântuirii, București, 1997 (BFT)Nicolae, pr. Jan, Nașterea Domnului oglindită în predica patristică, București, 2008(BFT)Paraschiv, Constantin, Omilia – gen al predicii creștine, București, 2008 (BFT)Popescu, pr. Gabriel, Mitropolitul Ungrovlahiei Antim Ivireanul, cârmuitorbisericesc și propovăduitor al Evangheliei, în StTeol 1-2/1969Popovici, Dumitru Dănuţ, Propovăduirea dreptei credinţe în lumina sfintelor canoane,susţinută la „Drept bisericesc”, Universitatea Ovidius-Constanţa, 20072 Din motive strict metodologice, nu am inclus aici teze cu subiecte de Catehetică-Pedagogie creștină, deșiautorii lor au urmat studii doctorale comune (Omiletică și Catehetică). Au fost menţionate în listabibliografică a Cateheticii.
 31. 31. 31Sabău, pr. Marcel, Literatura religioasă populară în slujirea propovăduirii Bisericii,București, 1997 (BFT)Stancovici, pr. Branislav, Episcopul Nicolae Velimirovici, viaţa și opera,susţinută în anul 1999Șebu, pr. Sebastian, Preocupări și orientări în predica protestantă contemporană, înGermania apuseană, în MitrArd 4-6/1980Teleanu, pr. Bogdan, Metaforă și misiune. Valorificarea literaturii laice în predicaromânească, Edit. Trinitas, 2008Turcu, pr. Sorinel, Iisus Hristos, Învăţătorul nostru suprem, susţinută în 2006 (BFT)Vasilachi, arhim. Vasile, Predica în Evul Mediu, Iași, 1938VI. MANUALE, CĂRŢI ȘI STUDII. AUTORI STRĂINI:Allen, J. Joseph, The ministry of the church; Image of the pastoral care. (Part II : Theministry of the word, p. 127-169), St. Vladimir’s Seminary Press, New York, 1986Aristotel, Retorica, Ediţie bilingvă, Traducere, studiu introductiv și index de Maria-Cristina Andrieș, Ed. ,,IRI”, București, 2004Barth, Karl, La proclamation de l’Evangile, text reconstitué par A. Roulin, Neuchâtel,1961Baumann, J. Daniel, An introduction to contemporary preaching, "Baker book house",Grand Rapids, Michigan, 1988Berthier, l’abbé, Le prêtre dans le ministère de la prédication, Lyon, 1900Black, James, The mystery of preaching, London, 1924Bohren, Rudolf, Trost: Predigten, Neukirchner-Verlag, 1981Bonhoeffer, Dietrich, La parole de la prédication. Cours d’homilétique à Finkenwalde,trad. par Henry Mottu, Ed. Labor et Fides, Genève, 1992Breck, John, The Power of the Word, St. Vladimirs Seminary Press, Crestwood, NewYork, 1986 (vezi și trad. franceză: La puissance de la parole. Une introductin àlherméneutique orthodoxe, traduit de langlais avec le concours de lauteur, Cerf, Paris,1996)Buttrick, David, Homiletic. Moves and structures, Vanderbilt University, 1985Carnegie, Dale, Cum să vorbim în public (în original, Public speaking and influencingmen in business), trad. Irina-Margareta Nistor, Editura "Curtea Veche", București, 2000Cahiers de l’Institut romand de pastorale (IRP) - Lausanne: nr. 9/juin 1991 = Prêcher;nr. 18/mars 1991 = Modèles homilétiques; nr. 20/nov. 1994 = Pédagogie et didactique ducatéchisme etc.Charland, T., Artes predicandi; contibution a l’histoire de la rhétorique du Moyen Age,Paris, 1936Cicero, Marcus Tullius, De oratore, în “Opere alese”, ediţie îngrijită de G. Guţu, vol.II,București, 1973, p. 17-78Idem, Arta Oratoriei, Ediţie bilingvă. Text latin și traducere, studiu introducere, note șiindici de Traian Diaconescu, București, 2007Collectif (L. Gagnebin, Fl. Taubmann & comp.), La prédication. 1. Sens, enjeux,formes, outils, Eglise Réformée de France (ERF), Paris, 1996; 2. Apprendre à prêcher,ERF, Paris, 1999Collectif (sous la dir. de Eric Denimal, Jésus au quotidien. 366 méditations autour duChrist, Ed. LLB, Valence, 2000
 32. 32. 32Collectif, Sociologie de la prédication, nr. spécial de "Foi et vie", vol. 85, n 2-3, Paris,1986Comenius, Jean Amos, Art et enseignement de la prédication. Manuel d’homilétique desFrères tchèques et moraves, traduit et commenté par Daniel S. Larangé, L’Harmattan,Paris, 2006Communautés de Sant’Egidio / Paglia, Vincenzo, La Parole de Dieu chaque jour, Ed.Parole et Silence, 2008Corbinneau, Jean, Parole de Dieu, paroles de fête. Des mots pour aujourd’hui, Ed.Karthala et CFRT, Paris, 2006Craddock, Fred B., Prêcher, trad. par J. F. Rebeaud, Genève, 1991David, Breed, Preparing to preach, New York, 1930Duflot, Léandre (fils de la charité), Homélies simples et percutantes, recueillies parHubert Rodarie, Salvator, Paris, 2006Evans, William, How to prepare sermons, Chicago, 1964Fend, Leonahardt, Homiletik, Berlin, 1970Fountouli, Ioannou, Omiletiki, Tessaloniki, 1985Fournier, E. La Homilia, Barcelona, 1965Guérin, Paul & Sutcliffe Terence, Guide du prédicateur à l’usage des laïques et desprêtres, Ed. du Centurion, Paris, 1994, 210 p.Hamon, M., Traité de la prédication, à l’usage des séminaires, Paris, 1887Humbrecht, Thierry-Dominique, Le théâtre de Dieu. Discours sans prétention surl’éloquence chrétienne, Ed. Parole et Silence, 2003Langhaye, Le R.P.G., La prédication. Grands maîtres et grands lois, Paris, 1927Lardone,Giovenni, Nuptialia. Alocuzioni matrimoniali, Torino, 1934Lendger, André, Prêcher ou essayer de parler juste, Ed. du Cerf, Paris, 2002Lopuhin, A.P., Comentariu la Evanghelia după Matei, trad. de Patriarhul NicodimMunteanu, Tomul al VIII-lea din colecţia Biblia comentată..., București, 1948Maillot, Alphonse, Préchons afin que la grâce abonde (Cofession à propos de laprédication comme art de dire "Zut!"), Mission intérieure Eglise EvangéliqueLuthérienne, Paris, 1992Michonneau, Georges et Varillon, François, Propos sur la prédication, Ed. du Cerf /Soceval, nouvelle édition, Châteaufort, 2000Möller, Christian, Seelsorglich predigen (Die parakletische Dimension von Predigt,Seelsorgeund Gemeinde), 2 Auflage, Gottingen, 1990Mottu, Henry (et comp.), Le défi homiétique. L’éxègese au service de la prédication.Edit. “labor et fides “, Genève, 1993Pease, Allan (and Garner A.), Limbajul vorbirii sau arta conversaţiei (în original : Talklanguage; how to use conversation for profit and pleasure), trad. de Ileana Busuioc,București, 1994Picon, Raphäel (sous la dir. de), L’art de prêcher, Ed. Olivétan, Lyon, 2008.Prieto, Christine, Christianisme et paganisme. La prédication de l’Evangile dans lemonde greco-romain, Labor et Fides, Genève, 2004Puerth, De Gregorii Nazienzeni orationibus funebris, Strassbourg, 1907Quesson, Noël, Parole de Dieu pour chaque jour. Jalons pour les lectures de semaine,tome I (Les Evangiles), Droguet & Ardant, Paris, 1974Idem, Parole de Dieu pour chaque jour. Jalons pour les lectures de semaine, tome II(Premières lectures), Droguet & Ardant, Paris, 1995
 33. 33. 33Idem, Parole de Dieu pour chaque dimanche. Années A-B-C, Droguet & Ardant,Limoges, 1983Quintilian, M. Fabius, Arta oratorică, Trad. Maria Hetco, B.P.T., vol I, II și III,București, 1974, 409 + 383 + 465 p.Rambaud, R.P. Grandes figures des prêcheurs, 2 vol., Paris, 1931Idem, Traité moderne de prédication, Lyon - Paris, 1941Reymond Bernard et Rojas Jean-Luc, Comment enseigner lhomilétique?, Supplémentaux Cahiers de lIRP, feb. 1997Reymond, Bernard, De vive voix. Oraliture et prédication, Ed. Labor et Fides, Genève,1998Idem, La prédication et le culte protestant entre les anciens et les nouveaux médias,Etudes théologiques et religieuses, Paris, 4/1994Sertillanges, A. D., L’orateur chrétien. Traité de prédication, Ed. du Cerf, Juvisy, 1930Stanton, Nicki, Comunicarea, Editura S. C. "Știinţă & Tehnică", București, 1995, 315 p.Trembela, P. N., Homiletiki i theoria tou kirygmatos, Atena, 1928Theodorou, D. Evangelou, Mathimata ekklisiastikis ritorikis i omiletikis (Cursuri deretorică sau omiletică bisericească), Atena, 1976 (în l. greacă)Vivarès, Patrice, L’appel de la Parole. Essai sur la prédication, collection prédication 4,Ed. Soceval, Châteaufort, 2000Voeltzel, René, Le culte protestant - Propos théologiques de bon sens, humoristiques etparfois irrévérencieux (chap.: IV - La Parole de Dieu; V - La prédication; VI - Unpersonnage à plusieurs rôles), Labor et Fides, Genève, 1985.

×