Všeobecné podmienky elektronického
    tipovania v spoločnosti
               Victory Tip s.r.o.
 Ve...
Všeobecné podmienky elektronického tipovania v spoločnosti
           Victory Tip s.r.o.

    Victory Tip s.r...
2. Po splnení podmienok uvedených v bode 1 a po splnení ďalších podmienok uvedených na
   internetovej stránke www.vict...
Článok III.
               Využívanie hráčskeho konta
  1. Hráč je povinný pri využívaní hráčskeho konta za...
hráča len v prípade, ak hráč predtým zaslal fotokópiu svojho Občianskeho preukazu alebo
   iného osobného dokladu, ktor...
hráč sa na adrese uvedenej v registračnom formulári už nenachádza a neurobil zmeny v
   registračnom formulári týkajúce...
Ods. 1.
  8. V prípade, že hráč využíva opakovane hráčske konto na posielanie finančných prostriedkov
    medzi dvoma ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Podmienky stávkovania victory tip sro verzia 1 2010

1,791 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,791
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
386
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Podmienky stávkovania victory tip sro verzia 1 2010

 1. 1. Všeobecné podmienky elektronického tipovania v spoločnosti Victory Tip s.r.o. Verzia: 1/2010 Dátum poslednej zmeny: 17.8.2010 Všeobecné podmienky elektronického tipovania strana 1 z 7
 2. 2. Všeobecné podmienky elektronického tipovania v spoločnosti Victory Tip s.r.o. Victory Tip s.r.o. (ďalej „Victory Tip“) je prevádzkovateľom hazardných hier v zmysle zákona č.171/2005 Zb. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Článok I. Predmet úpravy 1) Predmetom všeobecných obchodných podmienok je úprava práv a povinností hráča a spoločnosti Victory Tip pri prevádzkovaní služieb, ktoré poskytuje pri prijímaní stávok na hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu na stránke http://www.victorytip.sk a všetkých jej webových podstránkach (ďalej len www.victorytip.sk). 2) Victory Tip v rámci poskytovaných služieb umožňuje hráčovi najmä: a) zriadiť a naplniť si hráčske konto, ktoré hráč môže podľa svojej vôle využívať ako vklad pri internetovom stávkovaní, b) využívať prevedenú peňažnú čiastku kedykoľvek bez časového obmedzenia a podľa svojho slobodného rozhodnutia na úhradu vkladu pri stávkovaní, pokiaľ hráč uzatvára stávky alebo vykonáva iné úkony potrebné k účasti na hre prostredníctvom internetu, pričom maximálna výška vkladu pre jednotlivé stávky je limitovaná herným plánom pre každý tip stávky, c) využívať možnosť vyplatenia výhry na bankový účet, ktorý patrí hráčovi, d) kedykoľvek hráčske konto zrušiť, pričom vzniká hráčovi nárok na výplatu peňažnej sumy zodpovedajúcej nespotrebovanej čiastke, a to všetko za podmienok uvedených vo všeobecných obchodných podmienkach. Článok II. Zriadenie hráčskeho konta 1. Hráčske konto bude hráčovi zriadené, pokiaľ: a) hráč vyhlási, že má viac ako 18 rokov, a teda je v zmysle zákona č. 171/2005 Zb. o hazardných hrách a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oprávnený zúčastniť sa na hazardných hrách, b) hráč správne a pravdivo vyplní registračný formulár, c) hráč udelí súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. (o ochrane osobných údajov) v znení neskorších predpisov. Všeobecné podmienky elektronického tipovania strana 2 z 7
 3. 3. 2. Po splnení podmienok uvedených v bode 1 a po splnení ďalších podmienok uvedených na internetovej stránke www.victorytip.sk, s ktorými bude hráč oboznámený pri registrácii hráčskeho konta, bude hráčovi zriadené jeho osobné konto. 3. Hráčom a osobou, ktorej sa zriadi hráčske konto môže byť len osoba, ktorej platný právny poriadok umožňuje zúčastňovať sa ako hráčovi na hazardných hrách. 4. Následne po zriadení hráčskeho konta si môže hráč previesť na hráčske konto prostriedky, avšak minimálne v čiastke, ktorej výška je uvedená na internetovej stránke www.victorytip.sk, a to na účet uvedený taktiež na danej internetovej stránke so všetkými údajmi, ktoré budú pre úspešný priebeh transakcie vyžadované. Úhrada je považovaná za vykonanú až v momente, keď príslušná suma, ktorú hráč uhrádza, bude pripísaná na účet Victory Tipu. V prípade, že hráč pri platbe na bankový účet nedodrží predpísaný postup a neuvedie požadované údaje, Victory Tip nezodpovedá za omeškanie prevodu prostriedkov na hráčske konto z dôvodu sťaženej identifikácie platby, prípadne úplnej nemožnosti jej identifikácie. 5. Peňažné prostriedky si môže hráč doplniť na svoj hráčsky účet viacerými spôsobmi. Okrem priameho vkladu na účet spoločnosti je možné využiť aj prevod prostredníctvom platobných portálov vybraných slovenských bánk: TatraPay, SporoPay, VUB ePlatby, UniPay, DexiaPay a CardPay. Victory Tip si vyhradzuje právo kedykoľvek rozšíriť alebo zúžiť ponuku platobných kanálov. V prípade platby kreditnou kartou je potrebné dodržať všeobecne platné pravidlá kartových spoločností. Victory Tip nezodpovedá za eventuálne odmietnutie transakcie zo strany kartovej spoločnosti alebo banky sprostredkujúcej transakciu prostredníctvom platobnej karty. 6. Po úspešnej identifikácii platby a jej výšky Victory Tip pripíše hráčovi na jeho hráčske konto prevedenú peňažnú čiastku. Prostriedky budú pripísané ihneď po potvrdení prevádzkovateľom platobného kanálu (banka, kartová spoločnosť,...) alebo najneskôr do 24 hodín od potvrdenia. Momentom pripísania peňažných prostriedkov je hráč oprávnený vykonávať stávky a využívať prostriedky ako vklad pri stávkovaní. Victory Tip nezodpovedá za eventuálne omeškanie pripísania peňažných prostriedkov z dôvodu technických alebo iných problémov na strane prevádzkovateľa platobného kanálu. 7. Hráč je oprávnený kedykoľvek si navýšiť hráčske konto za účelom podávania stávok prostredníctvom internetovej siete, a to vždy s použitím identifikačných údajov platby vyžadovaných Victory Tipom. 8. Spoločnosť Victory Tip je oprávnená stanoviť maximálny možný jednorázový vklad na hráčske konto rovnako ako aj minimálny vklad. Výšky oboch týchto súm sú zverejnené na stránke www.victorytip.sk. Victory Tip je oprávnený kedykoľvek tieto výšky súm upraviť. 9. Victory Tip je povinná hodnoverným spôsobom overiť si vek zaregistrovaného hráča ako aj ďalšie osobné údaje uvedené v registrácii. Hráč je povinný zaslať fotokópiu svojho Občianskeho preukazu alebo iného osobného dokladu, ktorý uvádza aj rok narodenia hráča, elektronickou poštou na victorytip@victorytip.sk. Všeobecné podmienky elektronického tipovania strana 3 z 7
 4. 4. Článok III. Využívanie hráčskeho konta 1. Hráč je povinný pri využívaní hráčskeho konta zadať prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo, ktoré mu Victory Tip zašle po registrácii na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári. Pridelené heslo k hráčskemu účtu si môže hráč kedykoľvek meniť. 2. Victory Tip nezodpovedá za straty a inú škodu spôsobenú hráčovi tým, že hráč zabudol, stratil alebo zverejnil prístupové údaje vrátane hesla. Victory Tip však zabezpečí blokáciu hráčskeho konta bezodkladne po tom, ako hráč o to požiada, najneskoršie však do 48 hodín a odpovie správne otázky ohľadne osobných údajov alebo ďalších identifikačných údajov vyžadovaných pri registrácii za účelom identifikácie hráča. Odblokovanie hráčskeho konta nastane na základe požiadania hráča, ak hráč nespochybniteľne dokáže svoju identitu. 3. Hráč je povinný v prípade zmeny osobných údajov a ďalších údajov uvedených v registračnom formulári tieto bezodkladne oznámiť prostredníctvom komunikačného formuláru, ktorý sa nachádza na stránke www.victorytip.sk v časti Profil. Zmena akéhokoľvek osobného údaju je možná len prostredníctvom operátora spoločnosti Victory Tip na základe žiadosti zaslanej elektronicky prostredníctvom komunikačného formuláru. 4. Hráč je oprávnený kedykoľvek vstupovať na svoje hráčske konto, s výnimkou času určenému technologickej prestávke alebo keď to nie je možné z technických dôvodov. O každej technologickej prestávke bude hráč informovaný na internetovej stránke www.victorytip.sk, pokiaľ táto prestávka bola plánovaná. 5. Hráč môže kedykoľvek, s výnimkou času definovaného v článku III, odseku 4, uzatvoriť stávky a použiť na úhradu vkladov peňažnú čiastku, ktorú má k dispozícii na hráčskom konte. 6. Pokiaľ výška peňažnej čiastky na hráčskom konte je nižšia ako minimálny vklad potrebný na uzatvorenie stávky, ktorú chce hráč uzatvoriť, stávka hráča nebude prijatá. Článok IV. Overenie výhry a nakladanie s výhrou 1. Victory Tip umožňuje hráčovi overiť si výsledok hry, t.j. či vyhral alebo prehral prostredníctvom stránky www.victorytip.sk. 2. V prípade výhry má hráč možnosť výhru si previesť na hráčske konto. Peňažná suma sa mu pripíše bezodkladne na jeho hráčske konto a výhru môže použiť ako vklad pri ďalšej stávke alebo následne požiadať o zaslanie na svoj bankový účet. 3. Hráč si uplatňuje nárok na výhru a reklamáciu na výhru v zmysle platného herného plánu. 4. Spoločnosť Victory Tip sa zaväzuje po uplatnení nároku na výhru a overení nároku hráča na výhru v súlade s jeho dispozíciou výhru pripísať na hráčske konto. 5. Victory Tip vykoná prevod peňažných prostriedkov z hráčskeho konta na bankový účet Všeobecné podmienky elektronického tipovania strana 4 z 7
 5. 5. hráča len v prípade, ak hráč predtým zaslal fotokópiu svojho Občianskeho preukazu alebo iného osobného dokladu, ktorý uvádza aj rok narodenia hráča, elektronickou poštou na victorytip@victorytip.sk. Zaslanie fotokópie dokladu je nutné len raz, a to pred prvým prevodom peňažných prostriedkov na bankový účet hráča. 6. Victory Tip aj v prípade, že na navýšenie hráčskeho konta bola využitá forma úhrady prostredníctvom platobnej karty alebo internet bankingu, bude vyplácať výhru na bankový účet určený hráčom pri registrácii. Výhra nemôže byť vyplatená kreditnou transakciou na platobnú kartu. 7. V prípade, že sa preukáže, že hráčske konto bolo zriadené osobe, ktorá nespĺňa podmienky podľa čl. II bod 3 alebo registračný formulár a ďalšie úkony vykonala osoba odlišná od osoby, ktorej údaje boli vyplnené, nevzniká hráčovi nárok na vyplatenie výhry a hráčske konto bude po zistení uvedených skutočností zrušené . Článok V. Ukončenie poskytovania služieb hráčskeho konta a zrušenie hráčskeho konta 1. V prípade, že hráčske konto bude zrušené z niektorého z dôvodov uvedených v čl. IV bod 6, osoba, ktorá finančné prostriedky na tento účet previedla, má nárok na vrátenie nespotrebovaného zostatku finančných prostriedkov na tomto konte. Takáto osoba však nemá nárok na vyplatenie výhier, ktoré jej ešte neboli prevedené na hráčske konto. Obdobne sa postupuje v prípade zrušenia hráčskeho konta z dôvodu uvedeného v čl. VI. bod 7. 2. Hráč je oprávnený kedykoľvek hráčske konto zrušiť, a to na základe elektronicky zaslanej žiadosti. Spoločnosť Victory Tip sa zaväzuje, že obvykle do 7 pracovných dní po doručení žiadosti o zrušenie hráčskeho konta vráti hráčovi nespotrebované finančné prostriedky na bankový účet hráča uvedený v registračnom formulári. Po obdržaní výpovede Victory Tip zablokuje hráčske konto tak, že nie je možné uzatvárať nové stávky. Lehota na vyplatenie nespotrebovaných finančných prostriedkov sa môže predĺžiť, ak hráč má uzavreté stávky, ktoré nie sú vyhodnotené. Victory Tip zruší hráčske konto až keď budú všetky stávky vyhodnotené. 3. Victory Tip je oprávnený jednostranne zrušiť hráčske konto, pokiaľ prestane vykonávať služby hráčskeho konta. V takom prípade je Victory Tip povinný zabezpečiť bezodkladné vyplatenie nespotrebovaných finančných prostriedkov. 4. Oznámenie o zrušení hráčskeho konta podľa bodu 2 zasiela Victory Tip hráčovi na e- mailovú adresu zadanú v registračnom formulári a zároveň ho zasiela na adresu bydliska uvedenú v registračnom formulári. Ukončenie Zmluvy alebo výpoveď je riadne doručená, pokiaľ sa ich podarí doručiť aspoň jedným z týchto spôsobov. Ukončenie a výpoveď sú riadne doručené tiež vtedy, pokiaľ sa listová zásielka vráti v dôsledku toho, že adresát je neznámy, adresát sa odsťahoval alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, z ktorého je zrejmé, že Všeobecné podmienky elektronického tipovania strana 5 z 7
 6. 6. hráč sa na adrese uvedenej v registračnom formulári už nenachádza a neurobil zmeny v registračnom formulári týkajúce sa zmeny bydliska, pričom doručenie je účinné dňom, kedy sa zásielka vráti naspäť. V prípade ukončenia poskytovania služieb hráčskeho konta zo strany Victory Tipu podľa bodu 3 sa postupuje rovnako ako keď požiada o zrušenie hráčskeho konta hráč. 5. V prípade, že nespotrebované finančné prostriedky, ktoré by mal Victory Tip vyplatiť hráčovi pri ukončení poskytovania služieb hráčskeho konta nie je možné vyplatiť na bankový účet uvedený v registračnom formulári, oznámi to Victory Tip hráčovi na e- mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári a vyžiada si, aby hráč určil iný spôsob vyplatenia danej hotovosti. Ak hráč neodpovie do 60 dní má sa za to, že nemá záujem o vrátenie finančných prostriedkov a finančná hotovosť zostáva Victory Tipu. 6. Pri ukončení poskytovania služieb hráčskeho konta a ani počas trvania jeho využívania nemá hráč nárok na žiadne úroky. 7. V prípade záujmu o opätovné využívanie služieb predplateného hráčskeho konta dôjde k obnoveniu jeho pôvodného hráčskeho konta na základe elektronicky zaslanej žiadosti. Článok VI. Spoločné a záverečné ustanovenia 1. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a hráča neupravené vo všeobecných obchodných podmienkach sa riadia Občianskym zákonníkom v platnom znení, prípadne právami a povinnosťami upravenými v platnom hernom pláne spoločnosti Victory Tip. 2. Akékoľvek finančné transakcie podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa vykonávajú v mene Euro. 3. Hráč súhlasí s tým, že práva a povinnosti vyplývajúce z týchto všeobecných obchodných podmienok je spoločnosť Victory Tip oprávnená prevádzať na tretie osoby alebo je oprávnená povinnosti zabezpečiť cez tretie osoby. 4. Victory Tip je oprávnený meniť podmienky služieb spadajúcich pod hráčske konto, pričom zmeny sú účinné okamžikom ich zverejnenia. Na zverejnenie postačuje zverejnenie nových podmienok na internetovej stránke www.victorytip.sk. 5. Hráč je povinný do 5 dní oznámiť spoločnosti Victory Tip akúkoľvek zmenu osobných údajov uvedených v registračnom formulári. 6. V prípade, ak nebudú údaje hráča nachádzajúce sa v jeho Občianskom preukaze alebo inom doklade totožnosti zaslanom na info@victorytip.sk alebo zaslanom prostredníctvom komunikačného formuláru totožné s údajmi uvedenými v jeho registračnom formulári, Victory Tip nie je povinný výhru hráčovi vyplatiť. 7. Jeden hráč je oprávnený si založiť iba jedno hráčske konto. V prípade pochybností je Victory Tip oprávnený dočasne zablokovať hráčske konto, a to až do vyriešenia sporných pochybností. V prípade, ak sa preukáže, že jeden hráč má založených viacero hráčskych účtov je Victory Tip oprávnený tieto zrušiť, pričom sa primerane použije ustanovenie čl. V. Všeobecné podmienky elektronického tipovania strana 6 z 7
 7. 7. Ods. 1. 8. V prípade, že hráč využíva opakovane hráčske konto na posielanie finančných prostriedkov medzi dvoma poskytovateľmi on-line finančných služieb bez toho, aby použil finančné prostriedky v plne prevádzanej výške na uzatvorenie stávok, je Victory Tip oprávnený zablokovať hráčske konto a stiahnuť si z neho všetky náklady spojené s takto uskutočnenými transakciami. Prostriedky z hráčskeho účtu budú odblokované a zaslané na účet hráča až po vyčíslení všetkých nákladov spojených s týmito transakciami a ich uplatnené si z prostriedkov na hráčskom konte. 9. Victory Tip má právo dočasne zablokovať hráčske konto v prípade, že transakcie uskutočnené na hráčskom konte nadobudli charakter neobvyklej obchodnej operácie v zmysle Zákona 297/2008 Z.z., a to až do vyriešenia sporných transakcií. 10. Victory Tip má právo poskytnúť informácie o transakciách prostredníctvom platobných kanálov na vyžiadanie banke, ktorá je prevádzkovateľom tohto platobného kanálu, ak táto o to požiada. 11. Celá komunikácia medzi Victory Tipom a hráčom prebieha prednostne prostredníctvom komunikačného formuláru a elektronickej pošty. Problémy s doručením elektronickej pošty nezakladajú nárok na akúkoľvek reklamáciu. 12. Nedeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok je schválený herný plán, ktorý je zverejnený na stránke www.victorytip.sk. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť od 10. júla 2010. V Trnave dňa 9. júla 2010. Ing. Andrej Pekarčík konateľ Victory Tip s.r.o. Všeobecné podmienky elektronického tipovania strana 7 z 7

×