Pksr 2 tahun 6 sivik terkini

23,104 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
18 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
23,104
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
2,206
Comments
1
Likes
18
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pksr 2 tahun 6 sivik terkini

 1. 1. SULIT SK WANGSA JAYA SEKSYEN 4 PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR) PKSR 2 2012 OKTOBER 2012 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Tahun 6 1 JAM (60 MINIT) NAMA MURID : _____________________________________ KELAS : _____________________________________ NAMA GURU : _____________________________________ JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU BAHAGIAN MARKAH A 30 B 20 AKHLAK 20 KERJA KURSUS 30 JUMLAH MARKAH 1001. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B.2. Anda dikehendaki menjawab kedua-dua bahagian.3. Bahagian A mengandungi 30 soalan objektif dan hendaklah dijawab dalam kertas objektif dengan menghitamkan pada ruang jawapan yang dipilih.4. Bahagian B mengandungi 5 bahagian dan 1 perlu dijawab dalam kertas soalan.
 2. 2. KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI 12 HALAMAN BERCETAK [SILA LIHAT SEBELAHBAHAGIAN A ( 30 markah)Kertas soalan ini mengandungi pilihan jawapan A, B, C dan D. Pilih jawapan yang PALINGTEPAT kemudian hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.1 Semua kanak-kanak di negara kita mempunyai hak dan _______ yang sama. A keperluan B kehendak C tanggungjawab D keistimewaan2 Keluarga yang harmoni ialah keluarga yang dibentuk berasaskan __________. A wang B kebendaan C kasih sayang D semua di atas3 Berdasarkan gambar, apakah kemudahan awam yang disediakan oleh pihak kerajaan? A Perhentian bas B Masjid C Jalan raya D Taman permainan4 Kitar semula bererti _______. A memproses barang lama untuk dijadikan barang baru.. B membeli dan menjual barang lama dan baru. C menggunakan barang lama. D menggunakan barang baru.5 Budaya di Malaysia sangat _______ kerana masyarakatnya terdiri daripada pelbagai kaum. A sesuai B kolot C lama D unik 2
 3. 3. 6 Kempen Budi Bahasa Budaya Kita bertujuan menggalakkan masyarakat supaya mengamalkan sifat-sifat ______ dan budaya hidup yang harmoni. A tamak B rajin C jujur D mulia7 Apakah tujuan agensi tempatan yang memiliki logo di atas diwujudkan? I Mencegah jenayah II Melaksanakan dasar integrasi nasional III Mengeluarkan lesen perniagaan IV Memelihara, meningkatkan dan mengukuhkan perpaduan rakyat A I, II dan III B I, II dan IV C II, III dan IV D Semua di atas Beliau dipilih menjadi Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama setelah kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya pada tahun 19558 Pernyataan di atas adalah merujuk kepada tokoh A Kolonel H.S. Lee B Dato’ Onn bin Jaafar C Tun Abdul Razak Hussein D Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj9 Amalan _______ penting dalam masyarakat berbilang kaum seperti Malaysia. A pecah belah B muhibbah C musibah D mutlak10 Seorang murid yang mengamalkan gaya hidup sihat mempunyai daya _______ yang tinggi terhadap cabaran dan tekanan dalaman serta luaran. A ketagihan B kekeluhan C ketahanan D kekerapan • Menikmati keperluan hidup 3 • Dihormati dan disayangi
 4. 4. 11 Maklumat di atas merujuk kepada A hak perlindungan kanak-kanak B hak kanak-kanak dalam kehidupan C hak penyertaan kanak-kanak D hak perkembangan kanak-kanak12 Apakah ciri-ciri gaya hidup yang tidak sihat? I Sentiasa berfikiran negatif II Terlibat dalam penagihan dadah III Bersenam dan bersukan IV Mengamalkan makanan yang tidak seimbang A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV13 Tingkah laku yang menunjukkan seseorang itu bersemangat patriotik semasa hari kebangsaan ialah dengan _____ Jalur Gemilang. A menyimpan B membeli C mengibarkan D menjual14 Mengapakah kita menyambut Hari Kemerdekaan? A Mengenang jasa pemimpin dan tarikh kemerdekaan B Menarik kehadiran pelancong asing C Menunjukkan negara aman dan harmoni D Meraikan perayaan bersama-sama15 Setiap agama dan kepercayaan menyeru penganutnya memupuk kasih sayang dan _________ dalam diri sendiri. A kekosongan B keperihatinan C kerisauan D keseronokan16 Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan mengadakan aktiviti yang berikut untuk mengekalkan warisan budaya kecuali ______. A pameran kebudayaan B pertunjukkan kebudayaan C teater kebudayaan D undang-undang kebudayaan17 Dalam keluarga kaum Orang Asli, kehidupan sesebuah keluarga akan harmoni apabila mereka mengamalkan sikap seperti berikut I tidak mengamalkan adat resam II menghormati 4
 5. 5. III mematuhi kepercayaan IV menjaga kesihatan A I, II dan III B I, II dan III C I, III dan IV D II, III dan IVSoalan 18 dan 19 adalah berdasarkan gambar di bawah.18 Keluarga dalam gambar di atas menganut agama _______. A Buddha B Hindu C Islam D Kristian19 Tempat sembahyang bagi penganut agama ini ialah _______. A kuil B tokong C masjid D gereja20 _________ ialah program bagi memahami interaksi manusia dengan alam sekitar dan cara menguruskan alam sekitar dengan bertanggungjawab. A Pendidikan Global B Pendidikan Alam Sekitar C Pendidikan Serantau D Pendidikan Kajian Tempatan21 Berikut ialah tempat terdapatnya banyak kemudahan awam kecuali ______. A rumah B hospital C pasar D sekolah22 Antara gambar berikut, yang manakah menunjukkan peranan pasukan Bomba dan Penyelamat. A C 5
 6. 6. B D23 Apabila berlakunya kemalangan jalan raya, agensi manakah yang perlu dihubungi? I Polis II Bomba III Badan Pencegah Rasuah IV Majlis Daerah A I dan II B II dan III C I dan IV D III dan IV24 Kegiatan merosakkan kemudahan awam dikenali sebagai A mat rempit B gengsterisme C animism D vandalisme25 Apakah kesan daripada perbuatan di atas? I Telefon awam tidak dapat digunakan pada waktu kecemasan II Menambahkan perbelanjaan kerajaan untuk memperbaiki semula kemudahan awam III Menjejaskan imej negara IV Meningkatkan penggunaan telefon bimbit A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV26 Permainan tradisional patut diperkenalkan kepada murid sekolah dengan I memberi peluang untuk mereka bermain permainan tradisional II mengetahui peraturan permainan tradisional III meminta murid bermain permainan siber A Idan II B II dan III C I dan III D I, II dan III 6
 7. 7. 27 Pilih logo Hari Kemerdekaan di bawah yang bertemakan Wawasan 2020.28 Keselamatan negara perlu dilindungi oleh pasukan ______ dan juga setiap warganegara yang cintakan keharmonian dan keamanan. A kawalan B tentera C sekolah D sukarela29 Pengetahuan dan tata cara yang disemai dengan _________, keimanan, nilai-nilai dan tradisi murni yang diwarisi dapat memberi pedoman bagi menjalani kehidupan yang sihat. A genetik B baka C akhlak D bahasa30 Apakah tujuan Hari Kanak-kanak Sedunia disambut? I Menghargai hak kanak-kanak II Memberi penghargaan, pengiktirafan dan pengertian kepada kanak-kanak III Meningkatkan kesedaran masyarakat tentang Isu yang melibatkan kanak-kanak IV Memberi peluang pekerjaan kepada kanak- kanak miskin A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV (30 markah) 7
 8. 8. BAHAGIAN B (20 MARKAH)A Namakan tokoh berdasarkan penerangan yang diberikan. (Tun Abdul Razak Hussein / Tun Tan Cheng Lock / Tun V.T. Sambanthan / Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj) 1 • Dilahirkan di Sungai Siput, Perak pada tahun 1919 • Menjadi Presiden Kongres India Tanah Melayu (MIC) pada tahun 1955 • Jawatan penting yang disandang oleh beliau: - Menteri Kerja Raya, Pos dan Telekomunikasi - Pengerusi Lembaga Perpaduan Negara 2 • Dilahirkan di Alor Setar, Kedah pada tahun 1903 • Beliau telah mengisytiharkan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 • Beliau digelar “Bapa Kemerdekaan” 3 • Dilahirkan di Melaka pada tahun 1883 • Beliau merupakan pengasas dan Presiden Persatuan Cina Tanah Melayu (MCA) yang pertama pada tahun 1944 • Beliau pernah menjadi anggota Jawatankuasa Hubungan antara Kaum (1949) 4 • Dilahirkan di Pekan, Pahang pada tahun 1922 • Memegang jawatan Menteri Pendidikan pada tahun 1955 • Digelar “Bapa Pembangunan” 8
 9. 9. (4 markah)B Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. mengekalkan perbuatan ketinggalan perbelanjaan 1 Vandalisme adalah __________________________ yang merosakkan kemudahan dan harta benda awam. 2 Melalui vandalisme yang dilakukan menyebabkan kerajaan terpaksa mengeluarkan _______________________________ yang banyak untuk membaiki kemudahan awam. 4 Pelajar yang ponteng sekolah akan banyak ___________________ dalam pelajaran. 5 Perpaduan dan toleransi adalah penting dalam _____________________ keharmonian dalam masyarakat. (4 markah)C Berdasarkan gambar di bawah, nyatakan hak kanak-kanak tersebut. 9
 10. 10. (4 markah)D Berdasarkan gambar di bawah, jawab soalan-soalan yang diberikan. 1 Gambar di atas menunjukkan Malaysia sebuah negara yang mengamalkan _________________________________. 2 Nyatakan dua contoh baju tradisional kaum India. ____________________________________________________. 3 Apakah bahasa yang digunakan oleh semua kaum di atas untuk berkomunikasi? 10
 11. 11. ____________________________________________________.4 Mengapakah pemakaian pakaian tradisional perlu dikekalkan? _____________________________________________________________ ____________________________________________. (4 markah) 11
 12. 12. E Padankan kaum-kaum yang terdapat di Malaysia dengan contoh warisan budaya di bawah. (4 markah) KERTAS SOALAN TAMAT SELAMAT MENJAWABDisediakan oleh: Pn Norzalina Azmi Disemak oleh: Pn Norliza Musa Disemak oleh: Pn Hjh Rosnah Mohd Rodi Guru PSK T6 Ketua Panitia PSK GPK Tadbir & Kurikulum SK Wangsa Jaya SK Wangsa Jaya SK Wangsa Jaya 12
 13. 13. Kertas Jawapan Bahagian A Pilih jawapan yang betul sama ada A, B, C atau DNama: ___________________________________ Tahun: 6 ____________________ 13

×