ADER 7.3.6.

516 views

Published on

Tehnologii de mecanizare si echipamente tehnice adecvate pentru recoltarea, transportul si conservarea eficienta a plantelor furajere

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
516
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ADER 7.3.6.

 1. 1. Denumire proiect: Tehnologii de mecanizare siechipamente tehnice adecvate pentru recoltarea,transportul si conservarea eficienta a plantelor furajere PLANUL SECTORIAL – "ADER 2020" Obiectivul general: DDZ Contract: 736/2011 Numarul/codul proiectului: 65 / ADER 7.3.6
 2. 2. Autoritate Contractanta: Academia de stiinte Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu sisesti, cu sediul în Bucuresti, B-dul Marasti 61, 011464,Bucuresti, România, Tel: +40-21- 318.44.50; Fax: +40-21-318.44.78,E-mail: secretariat@.asas.ro, pagina WEB: http://www.asas.roCoordonator proiect: CP - INSTITUTUL NAtIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MAsINI sI INSTALAtII DESTINATEAGRICULTURII sI INDUSTRIEI ALIMENTARE-INMA Bucuresti, Blv. Ion Ionescu de la Brad nr. 6, cod postal 013813, Sector 1, tel/fax.0212693269/0212693273, e-mail icsit@inma.ro, pagina WEB: http://www.inma.roPartener la proiect: P1 - INSTITUTUL DE CERCETARE SI DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI-ICDP Brasov –Str. Cucului nr.5, Brasov,500128,Telefon: 0040268472781; 0040268472704; Fax: 0040268475295E-mail: office@pajisti-grassland.ro
 3. 3. Numarul/codul proiectului: 65 / ADER 7.3.6 Tehnologii de mecanizare si echipamente tehnice adecvate pentru recoltarea, transportul si conservarea eficienta a plantelor furajere1.Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului este contribuirea la dezvoltarea zonelor defavorizate dedeal si de munte, unde pajistile sunt preponderente si preocuparea de baza a populatieieste cresterea animalelor, prin îmbunatatirea procesului tehnologic de producere siconservare a furajelor, reducerea costurilor, micsorarea pierderilor la recoltare si obtinereaunor furaje cu calitati nutritive superioare.Obiectivul specific al proiectului este fundamentarea unei tehnologii moderne derecoltare, transport si conservare a plantelor furajere si realizarea unei instalatii adecvatepentru conservarea eficienta a fânului prin uscarea în sira prin ventilare cu aer cald saurece.
 4. 4. 2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului Studiu tehnologic Baza de date privind compozitia botanica a culturilor de plante furajere ierboase pentru fân; Parametrii tehnici ai instalatie de uscare a fânului; Proiect de executie tehnica a instalatiei de uscare a fânului în sira prin ventilare cu aer rece sau cald; Optimizarea structurii suprafetelor cultivate cu plante ierboase-Instalatie de uscare a fânului în sira prin ventilare cu aer cald sau rece; Metodologie de încercari a tehnologiei si instalatiei de uscare a fânului în sira; Raport de experimentare tehnologie si echipamente tehnice în conditii de laborator; Raport de experimentare tehnologie si echipamente tehnice în conditii de exploatare; Manual de exploatare; Dosar de omologare; Demonstratii practice/Raport de demonstrare Materiale de informare: Articole in reviste de specialitate; fise tehnice, postere, pliante etc. Cerere pentru brevetarea solutiilor inovative.
 5. 5. Obiectivele fazei 1: Obiectivele principale ale fazei au fost fundamentarea tehnico - stiintifica a tehnologiilor si echipamentelor tehnice de recoltare si conservare a plantelor furajere ierboase conform practicilor UE, crearea unei baze de date privind compozitia botanica a culturilor de plante furajere ierboase si stabilirea parametrilor tehnici ai unei instalatiei de uscare a fânului în sira prin ventilare cu aer cald sau rece.Faza 1: Fundamentarea tehnico-stiintifica a tehnologiilor de recoltare, transport si conservare aplantelor furajere ierboase. Activitatea 1. 1: Elaborarea studiului tehnologic si a bazei de date privind compozitia botanica a culturilor de plante furajere ierboase pentru fan. Stabilirea parametrilor tehnici ai instalatiei de uscare a fânului. Nr.crt Parteneri /acronim Activitati 1. Coordonator / -Elaborarea studiului tehnologic privind recoltarea, transportul si conservarea eficienta INMA Bucuresti a plantelor furajere ierboase sub forma de fân. -Stabilirea parametrilor tehnici ai instalatiei de uscare a fânului 2 P1/ICDP Brasov -Elaborare baze de date privind compozitia botanica a culturilor de plante furajere ierboase.
 6. 6. Faza 1: Fundamentarea tehnico-stiintifica a tehnologiilor de recoltare, transport siconservare a plantelor furajere ierboase. Rezultatele obtinute: 1.Studiu tehnologic privind recoltarea, transportul si conservarea eficienta a plantelor furajere ierboase sub forma de fân 2. Baze de date privind compozitia botanica a culturilor de plante furajere ierboase 3.Caracteristicile tehnice ale unei instalatii de uscare a fânului prin ventilare cu aer rece sau cald.
 7. 7. Faza 1: Fundamentarea tehnico-stiintifica a tehnologiilor de recoltare, transport siconservare a plantelor furajere ierboase.1. Studiu tehnologic privind privind recoltarea, transportul si conservarea eficienta a plantelorfurajere ierboase sub forma de fân abordeaza urmatoarele tematici:-Consideratii generale privind cultura plantelor furajere-Tehnologii de recoltare si conservare a furajelor-Factorii care influenteaza productia si calitatea fânului-Cerinte agrotehnice impuse mecanizarii lucrarilor de recoltare, transport si conservare sub formade fân a furajelor de pe pajisti-Masini si instalatii pentrure recoltarea, pregatirea si transportul plantelor furajere în vedereaconservarii-Aspecte privind conservarea si pastrarea furajelor pentru fân-Instalatii pentru definitivarea uscarii fânului prin ventilare cu aer-Prezentarea unor realizari românesti în domeniul echipamentelor tehnice pentru recoltarea,transportul si conservarea plantelor furajere
 8. 8. Faza 1: Fundamentarea tehnico-stiintifica a tehnologiilor de recoltare, transport si conservare a plantelor furajere ierboase.2. Baza de date privind compozitia botanica a culturilor de plante furajere ierboase este structurata petematicile:-Factorii care influenteaza productia si calitatea furajelor-Principalele specii de graminee si leguminoase folosite în hrana animalelor-Culturi furajere ierboase în arabil -sorghum sudanese staph (iarba de sudan) -lolium multiflorum si lolium hybridum (raigrasul aristat si hibrid)-Gramineele perene de pajisti -importanta speciilor si soiurilor de graminee perene de pajisti -principalele specii si soiuri de graminee perene de pajisti-Leguminoasele perene de pajisti -importanta speciilor si soiurilor de leguminoase perene de pajisti -importanta speciilor si soiurilor de leguminoase perene de pajisti -importanta speciilor si soiurilor de leguminoase perene de pajisti -principalele specii si soiuri de leguminoase perene de pajisti-Cultura gramineelor, leguminoaselor perene de pajisti si a amestecurilor acestora.
 9. 9. Faza 1: Fundamentarea tehnico-stiintifica a tehnologiilor de recoltare, transport siconservare a plantelor furajere ierboase. 3. Estimarea caracteristicilor tehnice  Proiectul vine sa raspunda cerintelor fermierilor in domeniul conservarii plantelor furajere sub forma de fan cu solutii noi, mai ieftine, prietenoase cu mediu si usor de adaptat la specificul fermelor. În cadrul proiectului se propune realizarea unei tehnologii pentru conservarea optima a furajelor, prin adunatul plantelor de pe câmp la o umiditate de cca.30…35%, vrac sau sub forma de baloturi, depozitarea acestora în fânare si definitivarea uscarii pâna la umiditatea de pastrare (cca.18%) utilizând o instalatie speciala de uscare prin ventilare cu aer rece sau încalzit. În cadrul noii tehnologii se vor cerceta doua metode de încalzire a aerului prin captarea caldurii solare, fiecare metoda fiind caracterizata de echipamente specifice;  1. metoda cu captatori solari montati pe acoperisul fânarului; 2. metoda cu încalzirea aerului în tuburi de polietilena (pretabila pentru zona colinara) Parametrii tehnici vor fi dezvoltati si definitivati în fazele urmatoare (proiectarea si executia instalatiei) în functie de capacitatea depozitului de fân, conditiile de asamblare, forma de depozitare a furajului .
 10. 10. Faza 1: Fundamentarea tehnico-stiintifica a tehnologiilor de recoltare, transport siconservare a plantelor furajere ierboase. Costurile pentru realizarea fazei 1: INMA Bucuresti ICDP Brasov Specificatie Observatie Planificat Realizat Planificat Realizat Cheltuieli cu personalul (inclusiv taxele 100.923 100.923 7.000 7.000 de angajator Cheltuieli cu logistica 20.800 20.800 100 100 Cheltuieli de deplasare 0 0 300 183,06 Nu s-au realizat la P1 – ICDP Brasov la Cap.III 30.277 30.277 2.100 2.100 „Cheltuieli de deplasare” suma Cheltuieli indirecte (regia) de 116,94 lei Alte cheltuieli prevazute în contractul de finantare (cheltuielile de monitorizare ale 8.000 8.000 500 500 autoritatii contractante, 5% asupra cheltuielilor totale) Finantare de la buget conform 160.000 160.000 10.000,00 9.883,06 contract (lei)
 11. 11. Faza 1: Fundamentarea tehnico-stiintifica a tehnologiilor de recoltare, transport siconservare a plantelor furajere ierboase. Concluzii si propuneri:Realizarea fazei 1/2011 nu a necesitat modificari, aceasta fiind realizata în conformitate cu planul derealizare, atingându-se în totalitate obiectivele propuse.Obiectivele preconizate si rezultatele planificate în planul de realizarea al proiectului ADER 7.3.6, Anexa Ela contractul de finantare nr. 736/27.10.2011 au fost realizate în totalitate.Se propune trecerea la realizarea obiectivelor fazei 2/2012: “Realizarea proiectului de executie tehnicapentru instalatia de uscare a fânului în sira si optimizarea structurii suprafetelor cultivate” conformPlanului de realizarea al proiectului

×