X Gebondentoledoversie
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

X Gebondentoledoversie

on

 • 1,957 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,957
Views on SlideShare
1,953
Embed Views
4

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

1 Embed 4

http://www.slideshare.net 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

X Gebondentoledoversie X Gebondentoledoversie Presentation Transcript

 • Causaliteit
  • Constitutionele
  • Verworven oorzaken:
   • Pre-, peri-, postnataal
  • Geen éénduidige oorzaak:
   • multifactorieel
 • Causaliteit
  • Constitutionele oorzaken
   • Chromosomale afwijkingen:
    • Numeriek
    • Structureel
   • Technisch:
    • Karyogram
    • Fish
    • Micro-arrays
  • Gen afwijkingen
   • Mendeliaanse: Monogenetisch
    • Recessief
    • Dominant
    • X-gebonden
   • Niet-Mendeliaanse overerving
    • Polygenetisch – multifactoriële erfelijkheid
    • Onstabiele trinucleotide sequenties
    • Mitochondriële erfelijkheid
    • Imprinting
    • Epigenetica
 • Normaal mannelijk, 46,XY
 • Normaal vrouwelijk karyotype 46,XX
 • 2 chromatiden 1 chromatide : dubbelstrengige DNA molecule
 •  
 •  
 • * * * X Y X X X-GEBONDEN OVERERVING
 •  
 •  
 • X-gebonden recessief overervingspatroon
 • Hemofilie (bloederziekte)
  • Gebrekkig stollingsvermogen van het bloed
  • Te wijten aan tekort in stollingsfactoren
   • Stollingsfactor VIII -> HEMA
    • 1/5000 à 1/10000
    • Bijna uitsluitend bij jongens
    • Meisjes kunnen symptoomloos draagster zijn
   • Stollingsfactor IX -> HEMB (1/50000)
  • Fenotype: bloedstollingsstoornissen
   • Zelfs gewone blauwe plek is gevaarlijk
   • Inwendige bloedingen niet altijd zichtbaar
   • Vroeger dodelijke ziekte (weinigen werden volwassen)
   • Nu: de ontbrekende bloedstollingsfactor wordt per infuus toegediend
  • Ernst van de aandoening loopt parallel met de hoeveelheid normale factor VIII
    • 50% factor VIII: symptoomloze draagsters
    • 25% factor VIII: geen symptomen
    • 5% factorVIII: lichte symptomen
    • <1% bij ¾ van de patiënten: ernstige aandoening
 •  
 •  
 • Fragiel-X syndroom
 • Trinucleotide repeats: CGG
  • Bevinden zich in een functioneel gen
  • Lengte wordt boven een aantal onstabiel
  • Boven een bepaalde lengte : functiewijziging van het gen: genetische aandoening
  • Normaal: 6 tot 52
  • premutatie: 52 tot 200
  • mutatie: meer dan 200
 •  
 • Fragiel X syndroom
  • X-gebonden
  • =geslachtsgebonden
  • Mentale retardatie
  • Gedragsprofiel
 • Dragerschap
  • 1 op 250 vrouwen
  • 1 op 800 mannen
 • Hoe herken je ze?
 • Klinische kenmerken:
  • Lang gezicht met fors voorhoofd
  • Grote oren
  • Forse kin
  • Macro-orchidie
  • Gewrichtslaxiteit
  • Zwaarlijvigheid
 • Bijkomende medisch problemen
  • Platvoeten
  • Scoliose
  • Epilepsie
  • Scheelzien
  • Gewrichtsproblemen
 • Besluit
  • Fenotypisch niet – specifieke man met matig en ernstige verstandelijke retardatie die niet verklaard werd: onderzoek aangewezen
 • Hoe herken je de meisjes?
 •  
 •  
 • Besluit
  • Normale vrouwen met broers met mr
  • Deelkenmerken
  • Fenotypisch niet-specifieke vrouw met licht tot matig mentale retardatie: onderzoek aangewezen
 • Luik : Gedragsfenotype bij fragiele X syndroom
 • Ontwikkeling en Gedrag
  • Mentale retardatie
  • Bijzondere taal- en spraakontwikkeling
  • Overbeweeglijk gedrag met aandachtsproblemen
  • Pervasieve ontwikkelingskenmerken
 • Cognitieve ontwikkeling
  • Jongens: verstandelijke handicap: (matig tot ernstig)
  • Meisjes: 2/3 verstandelijke handicap/
  • leerstoornissen
  • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Taal en spraak
  • Jongens: probl. met taalbegrijpen. Spraak: snel tempo, uitbarstingen, luide stem, soms echolalie
  • Meisjes: probl. met pragmatiek, auditief geheugen zwak
 • Mentale en psychomotorische ontwikkeling
  • Kinderen:
   • Meerderheid heeft een matige psychomotorische achterstand
   • Oriëntatie naar het Buitengewoon Onderwijs
   • Veel moeite met het schools leren
   • Graduele plateauvorming
  • Volwassenen
   • Merendeel is ernstig mentaal geretardeerd
 • Taal en spraakontwikkeling
  • Kinderen:
   • Taalachterstand is in overeenstemming met intellectuele mogelijkheden
   • Typische kenmerken: explosieve spraak, hoge en wisselende spreeksnelheid, echolalie, perseveratie en verward.
  • Volwassenen:
   • Achteruitgang(?) van de verbale communicatie. Woordvindingsproblemen, broddelen, luid praten of schreeuwen,ongepast lachen en onaangepast taalgebruik, in zichzelf praten.
 • Gedragskenmerken bij volwassenen
  • Aandachtsmoeilijkheden met hyperactiviteit/ passiviteit
  • Autistiform gedrag
  • Emotionele moeilijkheden : angsten en overgevoeligheid
  • Aangenaam karakter en opvallend positief temperament
  • Opgewekt, goed humeur
  • Goede zelfredzaamheid in uitvoerende taken
 • Mogelijke gedragsdiagnosen: mix??
  • Psychiatrische problematiek: zeldzaam psychose en geregeld agressiviteit
 • Autisme: als symptoom binnen een syndroom
  • Sommige van deze mannen vertonen gedragingen die behoren tot het spectrum van de pervasieve ontwikkelingsstoornissen
   • Sterke of dwangmatige gebondenheid aan orde/ routine/vaste patronen
   • Sociale angsten
    • vermijdings/toenaderingsgedrag
    • oogcontact
   • Stereotiepe lichaamsbewegingen
   • Repetitief gebruik van voorwerpen
   • Opvallend repertorium van bezigheden en interessen
   • Onvoorspelbare woedeuitbarstingen
 • Sensorische integratiestoornis
  • Regulering , verwerking en organisatie van sensorische prikkels
    • tactiele overgevoeligheid
    • selectieve aandacht
    • vermijden van oogcontact
    • gehechtheid aan bepaalde objecten
    • plotse paniekreacties
    • weigeren mee te gaan of mee te werken
    • zich terug trekken
  • Gebrek aan inhibitie van de reacties t.a.v sensorische prikkels
    • handbijten
    • fladderen
    • repetitief taalpatroon
    • Veel handelingen en onaangepast gedrag van fra x mannen zijn pogingen om de input van omgevingsprikkels te reduceren uit angst om er door overweldigd te worden.
  • Verlangen uitdrukken naar consistente stimuli die eenvoudig te verwerken zijn
    • aandringen om bepaalde objecten bij zich te houden
    • verlangen naar het handhaven van dezelfde toestand
    • behoefte aan onveranderlijkheid
    • Om een optimale stimulatie van het centrale zenuwstelsel te behouden leidt deze reductie echter tot een grotere gerichtheid op innerlijke processen en induceert ze zelfstimulerende en stereotiepe bewegingen.
 • Angststoornis
  • Bang voor ervaring van de eigen gevoelens, gedesorganiseerd geraken of overweldigd worden
  • pogingen om het psychologisch ongemak te beheersen, soort defensiemechanismen
  • toenaderings/afwendingsconflict
  • stereotiepe lichaamsbewegingen
  • herhalend en perseveratief taalgedrag
  • paniekreacties
  • Wegloopgedrag
    • hulp- en vervangende activiteit zoeken om zich te kunnen aanpassen aan de bedreigende situatie en om uiting te geven aan de emotionele spanning en angst, tijdoge onderkenning en afleiding
 • Begeleiding en aanpak
  • Gedragsaanpak:
   • Structuur, structuur, structuur ! !
   • Afwisseling
   • Relaxatie
   • Sensorische integratie
  • Sociale vaardigheden:
   • Indirecte omgangsstijl
   • Omgaan met angst
  • Leersituaties
   • Aansluiten bij interesse en motivatie
   • Concrete en functionele activiteiten
   • Visuele presentatie van materiaal
   • Simultaan leren
   • Kanalisatie van de taal
   • Totaalaanpak
 • Familiale anamnese Is er iets in de familie?
 • Slaat het een generatie over?
 •  
 • Trinucleotide repeats
  • Bevinden zich in een functioneel gen
  • Lengte wordt boven een aantal onstabiel
  • Boven een bepaalde lengte : functiewijziging van het gen: genetische aandoening
  • Normaal: 6 tot 50
  • premutatie: 50 tot 200
  • mutatie: meer dan 200
 • Category CGG repeats Methylation of FMR1 Female Male Stable 6 to ~45 Unmethylated Not affected Not affected Gray zone ~45 to ~55 Unmethylated Not affected Not affected Premutation ~55 to ~200 Unmethylated Usually not affected Usually not affected Full mutation >200 Completely methylated ~50% affected All affected
 •  
 •  
 • FXTAS
 • FXTAS
  • Fragile X Tremor Ataxie Syndroom
  • Intentie tremor: beven wordt heftiger naarmate het doel dichterbij komt.
  • Ataxie: coördinatie van de bewegingen.
 • FXTAS
  • Vanaf 50 jaar
  • Variable expressie
  • 1 op 3 van de premutaties
  • Inclusies in de kern van de zenuwcellen
  • mRNA-stapeling
 • Risks to Offspring for Fragle X Syndrome Based on Maternal Premutation Size Number of Maternal Premutation CGG Repeats Approximate % Risk that a Son Will be Affected with Fragile X Syndrome Approximate % Risk that a Daughter Will be Affected with Fragile X Syndrome  1 56-59 7% 3.5% 60-69 10% 5% 70-79 29% 15% 80-89 36% 18% 90-99 47% 24% >100 50% 25%
 • POF: premature ovarian failure
  • Premutatie
  • Vervroegde menopauze : <40jr
   • nl: 1op 100
   • Premutatie: 25 op100
 • Musculaire dystrofie (DMD en BMD)
  • Door aantasting van de dwarsgestreepte spiercellen treedt een geleidelijk voortschrijdende verlamming op.
  • DMD = spierdystrofie van duchenne
   • Meest ernstige vorm, incidentie 1/3500 jongens
   • Onderste ledematen eerst
    • Kind kan nog moeilijk zelfstandig overeind kruipen (fig. 7.2)
    • Verdikt kuiten: spierweefsel -> bindweefsel en vetweefsel
   • Daarna bovenste ledematen en alle andere skeletspieren
   • Rolstoel voor twaalf jaar
   • Ook aantasting van hart en ademhalingsspieren
   • Soms ook lager IQ
   • Levensverwachting 20 à 25 jaar
   • Jongens planten zich niet voort
   • Mutaties worden doorgegeven door symptoomloze draagsters
   • 1/3 de novo mutaties
 •  
  • BMD = spierdystrofie van Becker
   • Mildere vorm en iets zeldzamer 1/18000 jongens
   • Aangetaste jongens kunnen zich voortplanten
  • Oorzaak DMD en BMD: mutaties in het dystrofine gen
   • Dystrofine gen: spierspecifiekgen (ook wat in zenuwcellen tot expressie)
   • Mutaties bij DMD zijn frameshift mutaties te wijten aan niet in frame deletie
    • Dystrofine eiwit is totaal niet functioneel
   • Mutaties bij BMD zijn te wijten aan in frame deleties (zonder frameshift of leesraamverschuiving)
    • Dystrofine eiwit is nog gedeeltelijk functioneel
 • Samenvatting
  • 1 op 2 jongens zijn aangetast
  • 1 op 2 meisjes zijn draagster
  • Jongens zijn aan elkaar verwant via vrouwen
  • Nooit van vader op zoon