1BASWa_Bataillie_Adeline_Wiki

922 views

Published on

Published in: Technology, Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
922
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1BASWa_Bataillie_Adeline_Wiki

 1. 1. Katho-Kortrijk Doorniksesteenweg 145 B-8500 KORTRIJK Departement IPSOC Hoofdopdracht ICT: Wiki Adeline Bataillie 1BaSW A 2008-2009 Pagina | 1
 2. 2. Voorwoord In het vak ICT kregen we als projectgroep de opdracht om een Wiki te maken. Een wiki is een verzameling van bepaalde documenten. Als projectgroep kozen we de naam NADeM, omdat we als project de opdracht kregen om de Nawerking van het inleefatelier ‘Achter de Muur’ te verzorgen. Na het opstellen van de naam begonnen we als groep aan de opdracht te werken, dus wil ik bij deze alle leden van ons project bedanken voor de meewerking aan deze opdracht. Ook wil ik de docenten van het vak ICT, namelijk Marc Vangheluwe en Benedict Wydooghe bedanken. Maar ook docent Luk Gheysen die me uitleg gaf bij de oefenboeken van Word, Excel en Powerpoint. Pagina | I
 3. 3. Inhoud Voorwoord ................................................................................................................................. I Inhoud ....................................................................................................................................... II Inleiding .................................................................................................................................. IV 1 Stap 1: WikiWelkom ........................................................................................................ 1 2 Stap 2: Inhoud in lijsten en syntheses ............................................................................. 1 2.1 Lijsten .......................................................................................................................... 1 2.1.1 Trefwoordenlijst ................................................................................................... 1 2.1.2 Lijst specialisten ................................................................................................... 1 2.1.3 Lijst organisaties ................................................................................................... 2 2.1.4 Bibliografie referenties ......................................................................................... 2 2.2 Synthese ....................................................................................................................... 2 2.2.1 context .................................................................................................................. 2 2.2.2 Het geheel ............................................................................................................. 2 3 Stap 3: Beschikking krijgen en meer zoeken ................................................................. 3 3.1 Publicaties binnen handbereik ..................................................................................... 3 3.1.1 Trefwoorden ......................................................................................................... 3 3.2 Internet ......................................................................................................................... 3 3.3 Kranten ......................................................................................................................... 3 3.4 Tijdschriften: Tijdschrift voor de Sociale Sector ......................................................... 4 3.5 Eindwerken .................................................................................................................. 4 3.6 Monografieën ............................................................................................................... 4 4 Stap 4: Contextualiseren .................................................................................................. 6 4.1 Organisaties: Kind&Gezin ........................................................................................... 6 4.1.1 Herstellingskritiek ................................................................................................ 6 4.1.2 Oorsprongskritiek ................................................................................................. 6 Pagina | II
 4. 4. 4.1.3 Interpretatiekritiek ................................................................................................ 6 4.1.4 Bevoegdheidskritiek ............................................................................................. 6 4.1.5 Rechtzinnigheidkritiek.......................................................................................... 6 4.2 Statistieken ................................................................................................................... 7 4.3 Juridische context......................................................................................................... 7 4.4 Politieke context........................................................................................................... 7 Besluit ........................................................................................................................................ 8 Bijlagen ...................................................................................................................................... 9 Bijlage 1: Grafieken Excel: Opdracht 1 ................................................................................. 9 Bijlage 2: Grafieken Excel: Opdracht 2 ............................................................................... 10 Bijlage 3: Opdracht 3 Excel: Statistieken ............................................................................. 11 Bijlage 4: Literatuurlijst........................................................................................................ 12 Pagina | III
 5. 5. Inleiding Zoals eerder vermeld valt deze opdracht onder het van ICT en bronvermelding. De wiki op zich was een grote oefening voor referenties en dergelijke. Bij stap 1 heb ik niets vermeld, omdat we dit allemaal mondeling hebben overlopen en per persoon werden te taken onder To Do op de Wiki gezet. Bij stap 2 was het de inhoud van mijn lijsten en de korte synthese van mijn artikel. Onder stap 3 kregen we de opdracht om meer op te zoeken. Je kan er de publicaties vinden binnen handbereik en de trefwoorden die ik in de lijst heb ingevoegd. Verder kan je er ook mijn gevonden krantenartikels, tijdschriften, eindwerken en monografieën terugvinden. De Excel opdrachten die ook onder stap 3 vielen kan je terugvinden in bijlage 1 en 2. De website van organisatie Kind&Gezin die meerdere keren vernoemd werd in mijn artikel heb ik onder stap 4 besproken volgens het tekstkritiekmodel. Verder kan je onder stap 4 ook nog enkele links naar cijfergegevens over armoede terugvinden. Ook over de juridische en politieke context kan je verder nog iets lezen. De Excel oefening van stap 4 kan je terugvinden in bijlage 3. Tenslotte kan je nog een besluit lezen en de bijlagen bekijken. Pagina | IV
 6. 6. 1 Stap 1: WikiWelkom 2 Stap 2: Inhoud in lijsten en syntheses 2.1 Lijsten 2.1.1 Trefwoordenlijst • Occasionele armen: mensen die zich eenmalig in de armoedesituatie bevinden, of zich herhaaldelijk in en uit de armoede begeven. • Kansarmoede: is een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen zoals onderwijs, arbeid, huisvesting... . Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als immateriële . Hun werk en financiële situatie, woonsituatie, gezin en huishouding, gezondheidstoestand, positie in de samenleving en hun persoonlijkheid verschillen in sterke mate van de grootste groep mensen binnen onze samenleving. • Bestaansminimum: het inkomen dat men minimaal nodig heeft om in leven te blijven • Generatiearmoede: een vorm van armoede die als het ware wordt doorgegeven van ouders op kinderen. • Ontwikkelingspotentieel: het vermogen om zich te kunnen ontwikkelen. • Armoedegrens: inkomensgrens waaronder men niet in zijn levensonderhoud kan voorzien • Budgetbeheer: Hieronder wordt verstaan dat het inkomen van iemand door een onafhankelijke derde wordt beheerd. Mensen die door omstandigheden niet zelf voor een goede financiële huishouding kunnen zorgen kunnen zich melden bij instanties die budgetbeheer verzorgen. Het inkomen komt binnen bij het Budgetbeheer. Deze zorgt dan voor de betaling van vaste lasten en, afhankelijk van de zwaarte van het budgetbeheer, binnenkomende rekeningen. Dit wordt vastgelegd in een budgetplan. De cliënt krijgt een tevoren vastgesteld bedrag per week of per maand als huishoudgeld. Voor betalingen die niet iedere maand plaatsvinden wordt een bedrag gereserveerd tot de betreffende betaling moet plaatsvinden. Ook wordt een bedrag gereserveerd voor onvoorziene uitgaven. Budgetbeheer moet voorkomen dat er schulden ontstaan of dat eventuele schulden oplopen. Budgetbeheer kan ook aflossingen van schulden betalen uit het budget. • Sensibiliseren: gevoelig maken voor 2.1.2 Lijst specialisten Ik vond geen specialisten terug in mijn artikel. Pagina | 1
 7. 7. 2.1.3 Lijst organisaties In mijn artikel werd verwezen naar Kind&Gezin. Deze organisatie heb ik dan ook gebruikt voor Stap 4, organisaties. 2.1.4 Bibliografie referenties • DE CIRKEL vzw, Uit het huis, uit het hart? Innerlijke wortels van armoede. Krachtlijnen voor een solidariserende armoedebestrijding. Berchem, 1996, 207 blz. • DEPONDT, L., en VAN DEN BROECK, K., Ervaringsgericht werken rond thema's. Reeks Kleuteronderwijs, nr.6, Leuven, Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs, 1996, 136 blz. • KOCHUYT, T. & VERHOEVEN, J.C., Kansenongelijkheid in het onderwijs. Een biografisch onderzoek naar het schoolgaan van arbeiders- en kansarme gezinnen. Brussel, Federale diensten van Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, 166 blz. • KOG, M., en LAEVERS, F., en VANDENBUSSCHE, E., Een ervaringsgerichte strategie voor kleuters met sociaal-emotionele problemen. Van screening tot interventie. Reeks Onderzoek, Opleiding en Begeleiding, nr. 3, Leuven, Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs, 1994, 142 blz. • KONING BOUDEWIJNSTICHTING, Kansarmoede en Onderwijs, Koning Bouwdewijn-stichting, Brussel, 1996, 51 blz. • LAEVERS, F., Mundiale vorming. Kansen geven aan kansarme kleuters., In: Kleuters en ik, 1990, nr. , blz. 5-8. 2.2 Synthese 2.2.1 context Het artikel gaat over de specifieke inspanningen die nodig zijn om kansarmoede in het onderwijs te doorbreken. Er wordt een korte omschrijving gegeven van wat kansarmoede nu precies is. Ook generatiearmoede en verschillende andere soorten armoede werden kort omschreven. Er worden vele cijfers gegeven van armoede, maar er wordt ook aangegeven dat dit enkel gebaseerd wordt op het inkomen, dus zijn deze cijfers niet volledig. Er wordt ook kort iets gezegd over kinderen in armoede als overgang naar armoede in het onderwijs. Ten slotte wordt de lezer duidelijk gemaakt dat kinderen die in kansarmoede leven al met een achterstand beginnen, en dus ook veel vaker in het BSO terecht komen. Een toelichtende powerpoint vind je hier. ([*http://www.slideshare.net/adeline.bataillie/kansarmoede-en-onderwijs-presentation hier.]) 2.2.2 Het geheel Het artikel komt uit een boek. Het is een boek van ongeveer 80 pagina’s die over kansarmoede gaat. De lay-out is eenvoudig maar aantrekkelijk. Pagina | 2
 8. 8. 3 Stap 3: Beschikking krijgen en meer zoeken 3.1 Publicaties binnen handbereik KOCHUYT, T., en VERHOUVEN, J.C., Kansenongelijkheid in het onderwijs. Een biografisch onderzoek naar het schoolgaan in arbeiders- en kansarme gezinnen., Brussel, Federale diensten van Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, 166 blz. LAEVERS, F., en VANHOUTTE, T., Kansrijk voor kansarm, Zorgverbredend werken in het basisonderwijs met de meest kwetsbaren uit de samenleving, Leuven, Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs, 1998, 94 blz. 3.1.1 Trefwoorden • Gestratificeerde samenleving: een maatschappij die ingedeeld is in verschillende lagen of klassen. • Anticipatie: het vooruitlopen op iets, het vooruit beschikken over iets. • Kinderlast: het belast worden door één of meerdere kinderen. • Opvoedingsgewoonten: De bepaalde manier waarvoor de ouders kiezen om hun kind op te voeden. • Stigmatiseren: gestigmatiseerd brandmerken: door dat schandaal is de politicus voorgoed gestigmatiseerd • Overcompensatie: te veel vergoeding, te veel schadeloosstelling; te veel vereffening • Engagement: gevoel van morele verplichting • Gedragscode: gedragsregel, een omschrijving van het verwachtte gedrag. • Minderwaardigheidsgevoel: het (ziekelijk) idee minder te zijn dan de anderen 3.2 Internet Er werden geen auteurs geciteerd, wel vond ik werken terug van de auteurs van het artikel zelf. Deze kan je terugvinden onder 3.1 . 3.3 Kranten Aandacht voor armoede in rijke gemeente EVB (red.), De Standaard - Keerbergen, 24/12/2008 KEERBERGEN - De politieke partij d.e.n.k. uit Keerbergen vraagt extra aandacht voor de koopkracht van Keerbergse gezinnen met een bescheiden inkomen. 'Het belangrijke werk dat de OCMW-diensten elke dag weer opnieuw doen mag eens in de verf worden gezet', aldus Peter Desmet, Patricia Vandezande en Cathy Van der Auwera. Daarom vraagt d.e.n.k. extra communicatie rond het huidig sociaal beleid en een extra inspanning voor een preventief beleid op vlak van kansarmoede. Verder vraagt de partij extra middelen om bijvoorbeeld strijkwinkels, klusjesdiensten en tuinonderhoud in het leven te roepen. (evb) Pagina | 3
 9. 9. ABVV deelt soep en brood uit HWR (red.), De Standaard – Roeselare, 16/10/2008 ROESELARE - Naar aanleiding van de Werelddag tegen Armoede deelt ABVV West- Vlaanderen morgen vanaf 7 uur tot 9 uur soep en brood uit in het station van Roeselare. Een zelfde actie heeft tegelijk plaats in de stations van Brugge, Oostende en Kortrijk. ABVV West-Vlaanderen schenkt ook nog vier cheques van 3.000 euro aan hulporganisaties voor mensen in armoede. Het gaat om Ovide Brugge, Akzie Kortrijk, Vluchthuis Roeselare en Colsol Oostende. (hwr) 3.4 Tijdschriften: Tijdschrift voor de Sociale Sector quot;Armoede, uitbuiting, werkloosheid en uitsluiting: sociale VN-top in Kopenhagenquot; / Bais, K. In : Tijdschrift voor de Sociale Sector, 48(1995)1/2, p.18-23. quot;De strijd voor het sociale: nabeschouwing over de Sociale Topquot; / Van Ewijk, H. In : Tijdschrift voor de Sociale Sector, 48(1995)4, p.31-35. 3.5 Eindwerken ARCHIE, J., SDF of thuisloos, Exclusion of kansarmoede : een vergelijkend werk tussen het beleid en de opvangmogelijkheden voor thuislozen en kansarmen in België en Frankrijk, Ipsoc-katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 1997. DEBBAUT, J., // Kinderen in verdoken kansarmoede: een ervaringsverslag vanuit het Buurthuis quot;Nieuws van de Dagquot;//, Ipsoc-katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 1993. VANDENBERGHE, L., Kansarmen eigenmachtig maken: de toepassing van maatzorgmethodiek in het werken met kansarmen vanuit het empowermentparadigma, Ipsoc- katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2004. 3.6 Monografieën BOUVERNE - DE BIE, M. (red.), VAN HOOTEGEM, H. (red.), en VAN ZELE, K. (red.), O.C.M.W.'s vandaag: quot;bijstandquot; en/of quot;sociale kansenquot;? Is het actuele O.C.M.W.-aanbod afgestemd op de kansarmsten?, Vakgroep Sociale, Culturele en Vrijetijdsagogiek, Gent : Universiteit Gent, Gent, 1994, 103 blz. DE RIEK, A., Kansarmoede en alfabetisering: aanbevelingen ter gelegenheid van het Internationaal Jaar van de Alfabetisering, Leuven : Samenwerkingsverband LUCAS, Leuven, 1991, 151 blz. GHEYSEN, L., Armoede, sociale uitsluiting en uithuisplaatsing van kinderen: een onderzoek naar kleinschalige en offensieve strategieën voor de aanpak van een overwegend grootstedelijke problematiek, Kortrijk : KATHO-Departement IPSOC, Kortrijk, 1997, 125 blz. Pagina | 4
 10. 10. LAMMERTYN, F., VAN PEER, C., en VERLINDEN, I., De Welzijnszorg in de Vlaamse Gemeenschap: jaarboek 1991, Sociologisch Onderzoeksinstituut, Leuven : K.U.-Departement Sociologie, Leuven, 1992, 376 blz. SOENEN, R., De impact van achtergrond- en seksefactoren in het kader van de begeleiding van kansarmen: een vergelijkend kwalitatief onderzoek tussen kansarme vrouwen en opbouwwerksters, Faculteit der Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, afd. Sociale Pedagogiek en Gezinspedagogiek, Leuven : K.U. Leuven, Leuven, 1994, 156 blz. GHEYSEN, L., Armoede, sociale uitsluiting en uithuisplaatsing van kinderen: een onderzoek naar kleinschalige en offensieve strategieën voor de aanpak van een overwegend grootstedelijke problematiek, Kortrijk : KATHO-Departement IPSOC, Kortrijk, 1997, 125 blz. (Oefeningen Excel: zie Bijlage 1 en Bijlage 2) Pagina | 5
 11. 11. 4 Stap 4: Contextualiseren 4.1 Organisaties: Kind&Gezin Website: http://www.kindengezin.be/KG 4.1.1 Herstellingskritiek Ik weet niet hoe je kan nagaan of een site al dan niet vervalst is. De informatie is waarheidsgetrouw en heeft de typische lay-out van Kind&Gezin, dus vermoed ik dat deze site de juiste en originele versie is. 4.1.2 Oorsprongskritiek De informatie is niet controleerbaar, omdat er nergens naar bronnen wordt verwezen. Maar toch vind ik de informatie betrouwbaar, aangezien ze uitgaat van een heel grote organisatie die in heel Vlaanderen actief is. En ik denk zelfs dat, ook al worden er geen bronnen vermeld, er niets van plagiaat terug te vinden is op deze site. Ze baseren de meeste informatie op eigen onderzoeken. Ik vermoed dat de maker van de site Kind en Gezin zelf is, er wordt niet naar een persoon verwezen op de website. 4.1.3 Interpretatiekritiek De auteur heeft er voor gezorgd dat de informatie heel bereikbaar en eenvoudig is. Er wordt soms ook voor verduidelijking naar bepaalde stukken uit de wetgeving verwezen met een link. De auteur neemt een neutraal standpunt in, omdat deze website een heel grote doelgroep heeft. Er wordt nuttige informatie verstrekt over allerlei uiteenlopende zaken. Van kinderwens tot kinderopvang, van geboorte tot latentiefase, enzovoort. De auteur praat bijvoorbeeld over zwangerschap nogal zwart wit, maar hij liegt niet, want roken is ook gewoon niet goed voor de gezondheid en zeker al niet voor het kind tijdens een zwangerschap. Er worden correcte argumenten gegeven en de tekst wordt voldoende ondersteund, wie het met iets niet eens is kan ook een klachtenmail sturen. 4.1.4 Bevoegdheidskritiek De auteur is niet echt betrokken partij. Vanuit de overheid is Kind&Gezin verplicht om toe te zien op de gezondheid van moeder en kind. Deze moeten dan ook genoeg informatie krijgen, en deze informatie wordt verkregen door deskundig advies en voorkennis. 4.1.5 Rechtzinnigheidkritiek Hier valt niets aan te merken. Pagina | 6
 12. 12. 4.2 Statistieken Ja er zijn heel veel cijfergegevens over armoede te vinden, onderandere volgende cijfergegevens vond ik terug: • 60% van de Belgische huishoudens verklaart zonder moeilijkheden rond te komen, maar 16% heeft het moeilijk tot zeer moeilijk (http://statbel.fgov.be/press/pr030_nl.asp ) • Het Gezondheidsportaal: Alle gegevens over gezondheid en ziekte in België. (http://statbel.fgov.be/port/hea_nl.asp ) • Belgische resultaten uit SILC 2005 (http://statbel.fgov.be/press/pr092_nl.pdf ) 4.3 Juridische context Er zijn heel wat verschillende decreten en besluiten over Armoedebestrijding te vinden. Ik zal er 2 voorbeelden van geven. Zo is er het decreet van 21 maart 2003 dat zich op de actuele situatie toelegt. Dit kan je hier vinden: http://wvg.vlaanderen.be/juriwel/armoede/regelgeving/decr210303-1.htm (gewijzigde versie). Maar er zijn ook ministriële besluiten te vinden zoals dit besluit: http://wvg.vlaanderen.be/juriwel/armoede/regelgeving/mb280404.htm . 4.4 Politieke context Ik zocht onder de partijstandpunten van SP.a en vond er heel veel terug over armoede. Ik zal 1 van deze standpunten bespreken, namelijk: partijstandpunt 164. “Armoede bestrijden is niet alleen een kwestie van een inkomenspolitiek. Het is vooral zaak om structurele maatregelen te nemen in het onderwijs, in de (sociale) huisvesting, de zorgsector, de arbeidsmarkt, het cultuur- en sportbeleid, de vrijetijdsbesteding, … Op elk beleidsdomein, op elk departement moet armoedebestrijding dan ook een prioriteit zijn.” Bespreking Tijdens ons opzoekwerk voor project hebben we meerdere keren beseft dat armoede (meestal) niet ontstaat door 1 iets, maar door een kluwen aan factoren dat de persoon in de armoede duwt. Je komt in de cirkel van armoede terecht en raakt daar bijna niet op eigen kracht uit. Het wordt dus tijd dat er ook voor mensen die in armoede leven iets wordt gedaan. En armoedebestrijding zou dus overal hoog op de agenda moeten staan. Pagina | 7
 13. 13. Besluit Ik vond de Wiki een heel grote opdracht en we zijn er dan ook direct ingevlogen, dat was wel positief. Vele handen maken veel werk lichter en ik wil dan ook iedereen die aan deze wiki heeft meegeholpen bij deze bedanken. Eerst zag ik er enorm tegenop om dit te maken. Maar eens ik bepaalde zaken begon te snappen, was het al wat leuker. Al vind ik dat zo'n opdracht zo dicht bij de examens heel veel van ons vraagt en dat was dan ook een groot nadeel. In feite konden we al enkele weken vroeger gestart zijn met de hoofdopdracht van ICT. Wat ik eerst een nutteloze opdracht vond heeft zijn nut dan toch bewezen. Refereren zal in de toekomst zeker geen problemen meer (mogen) geven. Pagina | 8
 14. 14. Bijlagen Bijlage 1: Grafieken Excel: Opdracht 1 Soort bronnen Aantal Percentage boeken 54 35% tijdschriften 29 19% naslagwerk 35 22% websites 0 0% andere (folders,…) 38 24% TOTAAL 156 100% Pagina | 9
 15. 15. Bijlage 2: Grafieken Excel: Opdracht 2 Periode Aantal voor 1995 37 van 1995 tot 1999 35 van 2000 tot 2005 44 in 2006 13 in 2007 1 in 2008 36 TOTAAL 166 Pagina | 10
 16. 16. Bijlage 3: Opdracht 3 Excel: Statistieken Inkomensongelijkheid (S80/S20)-ratio NAAM Vlaams en Waals Gewest, EU15 DIMENSIES Ruimte vanaf 2004 Tijd interquintiel Andere SILC, Eurostat en Algemene Directie Statistiek BRON Voor meer informatie http://aps.vlaanderen.be/sgml/largereeksen/240.htm laatst gewijzigd 7/05/2008 de interquintielratio (S80/S20) Vlaams Gewest 3,6 3,5 3,7 Waals Gewest 3,7 4,1 4,1 België 4,2 4,0 4,0 Pagina | 11
 17. 17. Bijlage 4: Literatuurlijst De literatuurlijst kan je raadplegen in het boek: Omgaan met kansarmoede in het basisonderwijs van F. Laevers, T. Vanhoutte en C. Derycke op pagina 78 toten met 80. De volledige referentie: LAEVERS, F., en VANHOUTTE, T., en DERYCKE, C., ‘Omgaan met kansarmoede in de basisschool: pijnpunten, beleving, aanpak’, Centrum voor ervaringsgericht Onderwijs, CEGO Publishers, Leuven, 1e druk 1e oplage, 2003. Pagina | 12

×