Cookies: Tillsyn och självreglering (PTS)

744 views

Published on

Published in: Devices & Hardware
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
744
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
55
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cookies: Tillsyn och självreglering (PTS)

 1. 1. Cookies: Tillsyn och självreglering Per Bergstrand Post- och telestyrelsen Henrik Nilsson Com advokatbyrå Twitter: @adbj Webbplats: adbj.se
 2. 2. Kakor, Cookies och lagenPer BergstrandjuristPost- och telestyrelsenAvdelningen för nätsäkerhet Post- och telestyrelsen
 3. 3. Innehåll: w u Cookie-fil skickas från En cookie-fil skickas Första besöket besökarens dator till över till besökarens på PTS webbplats webbplatsen. dator och sparas där.x Välkommen åter! Duv Hej, det är första : 1 maj 2011 besökte oss senast gången du besöker den oss.1Välkommen maj 2011 Internet webbserver Besök www.pts.se den 1 maj 2011 Besök www.pts.se den 30 maj 2011
 4. 4. Exempel på en cookie
 5. 5. Bakgrund till bestämmelsen om cookies (6 kap 18 § LEK) Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation, 2002/58/EG Prop 2002/03:110 I kraft 25 juli 2003 Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation, 2009/136/EG Prop 2010/11:115 I kraft 1 juli 2011 Post- och telestyrelsen
 6. 6. • Reaktioner vid lagens ikraftträdande 2003 Post- och telestyrelsen
 7. 7. 2011Post- och telestyrelsen 7
 8. 8. Uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents elleranvändares terminalutrustning endast om abonnenten elleranvändaren får tillgång till information om ändamålet medbehandlingen och samtycker till den. Detta hindrar inte sådanlagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elektronisktmeddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som ärnödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren ellerabonnenten uttryckligen har begärt.
 9. 9. Vad omfattar bestämmelsen? Uppgifter en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får tillgång till information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.
 10. 10. Vad omfattar bestämmelsen? Vilka överföringar omfattas? Uppgifter får lagras i eller hämtas endast om abonnenten eller användaren får tillgång till information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.
 11. 11. Vad omfattar bestämmelsen? Vilka överföringar omfattas? Vilken skyldighet innebär bestämmelsen? Uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får tillgång . Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.
 12. 12. Vad omfattar bestämmelsen? Vilka överföringar omfattas? Vilken skyldighet innebär bestämmelsen? Uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får tillgång till information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den Vilka undantag finns?
 13. 13. Vad omfattar bestämmelsen? Vilka överföringar omfattas? Vilken skyldighet innebär bestämmelsen? Uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får tillgång till information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt. Vilka undantag finns Vem är ansvarig?
 14. 14. Ny lydelse Gammal lydelseUppgifter får lagras i eller hämtas från en Elektroniska kommunikationsnät fårabonnents eller användares användas för att lagra eller få tillgång tillterminalutrustning endast om abonnenten information som är lagrad i en abonnentseller användaren får tillgång till eller användares terminalutrustninginformation om ändamålet med endast om abonnenten eller användarenbehandlingen och samtycker till den. av den personuppgiftsansvarige fårDetta hindrar inte sådan lagring eller information om ändamålet medåtkomst som behövs för att överföra ett behandlingen och ges tillfälle att hindraelektroniskt meddelande via ett sådan behandling. Detta hindrar inteelektroniskt kommunikationsnät eller som sådan lagring eller åtkomst som behövsär nödvändig för att tillhandahålla en för att utföra eller underlätta att överföratjänst som användaren eller abonnenten ett elektroniskt meddelande via ettuttryckligen har begärt. elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen begärt. • Förändring: • Samtyckeskrav infört [skärpning] • Undantaget begränsats [skärpning] • Koppling till elektronisk kommunikation mindre tydlig • Koppling till personuppgiftansvarig borttagen Post- och telestyrelsen 14
 15. 15. • Avslutande kommentar • Förarbeten säger en sak: • ”legitima skäl (t.ex. vissa typer av cookies)” • ”…så långt som möjligt överlåta till marknadsaktörer och användare att utveckla normer för användningen…” • ”i fråga om bestämmelsens tillämpning vad gäller befogade tekniker talar alltså praktiska skäl för att ändringen inte bör medföra någon förändring i sak.” • ”Så långt är möjligt bör paragrafen därför alltjämt tolkas så att användningen av s.k. cookies i syften som inte kan sägas vara integritetskränkande inte försvåras.” • Lagtexten säger en annan: • Samtycke; • individuellt, frivilligt, särskilt, otvetydigt och informerat Post- och telestyrelsen
 16. 16. • Vad gör PTS idag • Regeringsuppdrag • Omvärldsbevakning; utveckling nationellt och internationellt • Kontakt med andra tillsynsmyndigheter • Verktyg, ”hitta kakor” Post- och telestyrelsen
 17. 17. Tack • Per Bergstrand • per.bergstrand[a]pts.sePost- och telestyrelsen

×