Bevindingen van evident Metaal in het lichaam van dhr. Robert Burgerhout 31-03-1959 M:Scan A_a_Z19            ...
1                                  3                           ...
Omdat enkelvoudige röntgenfoto’s makkelijk gemanipuleerd kunnen worden, adviseerde ikdhr Burgerhout om een MRI te laten ma...
OOK DEZE DETECTOR DUIDT ONOMSTOTELIJK DE AANWEZIGHEID VAN METAAL AAN.Dit type detector Dëus dient eveneens met het heen en...
DEZE DETECTOR DUIDT EVENEENS ONOMSTOTELIJK DE AANWEZIGHEID VAN METAAL AAN.Dit type detector C.S 1220XD van het merk C.Scop...
De Fisher Labs metaaldetector detecteerde ook de Stent die bij controle-test-persoon 1 in hetlichaam aanwezig is. Deze Ste...
De metaaldetector 2 van het merk Dëus                         detecteerde ook de nek-Prothese, di...
De opdracht was onomstotelijk het onderzoeken op de aanwezigheid van metaal. Twee naderte bepalen (aspirant?) radiologen h...
9
10
11
Gevraagd Onderzoek:               Gevraagd Onderzoek:MRI scan van de cervicale wervels d.d.     MRI sca...
Conclusie:Zowel cerebraal als cervicaal als ook abdominaal geen artefacten als gevolg van metalencorpora aliena. Met dank ...
Naast het al bevonden corpora aliena metaal mediaan in de abdomen is er ook metaal in hetschouder-gebied te bevinden met n...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Bevindingen van metaal in het lichaam bij slachtoffer nummer twee.

740

Published on

Met toestemming van slachtoffer nummer twee, wordt de eerste expositie van zijn casus getoond. De axiale scans tonen mogelijk slechts overmatig een stuk van de aorta door oversampling, maar de frontale scans posterior is het implantaat onomstotelijk bevonden. De genoemde rontgens waren CT scans en vals vanwege de erbarmelijke kwaliteit om tot bewijs te komen. Presentatie zal volgen inclusief bewijs van valse psychiatrische procedures tegen dit slachtoffer wederom in Nederland.

Published in: Health & Medicine
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
740
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bevindingen van metaal in het lichaam bij slachtoffer nummer twee.

 1. 1. Bevindingen van evident Metaal in het lichaam van dhr. Robert Burgerhout 31-03-1959 M:Scan A_a_Z19 Scan A_a_Z25resp. MRI Abdomen CD: AAAAZ19 resp. MRI Abdomen CD: AAAAZ25Scan A_b_Z02 resp. MRI Abdomen CD: AAABZ02 Magnetische MRI VerstoringToelichting op scanextractie…We hadden met diverse professionele metaaldetectors al diverse indicaties van het bevindenvan metaal in het lichaam van dhr Burgerhout van een specifieke legering (die evident mindergevoelig is voor magnetisme en derhalve met een MRI scan minder opvallend aanwezig zijn).Met anatomische kennis zijn alle lichaamsvreemde objecten overigens weldegelijk te duiden.Helaas tonen de scans uit de serie zich sprongsgewijs, een extra belemmering om scans telezen, en het aantal coups (laagjes) in onderzoek rond het vermoedelijk implantaat is nog albeperkt, het had verder uitgebreid kunnen zijn. Bovendien bleek ook, dat niet alle scans vandezelfde kwaliteit (resolutie) zijn qua grootte van de afbeelding. Een belangrijk deel van hetmateriaal bestaat uit callibratie/scouts. De bestandsextensie moest ook handmatig toegevoegdworden, om de scans met Irfanview bijvoorbeeld in te kunnen zien. Het onderzoek wordthiermee wel (opzettelijk?) geremd, desalniettemin heb ik toch betreft één object een paarsignificante scans kunnen bevinden. 1
 2. 2. 1 3 5 .A_b_Z02 A_b_Z05 A_b_Z32Boven de lijn liggen de lendewervels (5 Vertebrae Lumbalis) de erboven gelegen borstwervels zijn minder fors. Hiermee zijn lendewervels duidelijk te onderscheiden van de anderewervels. Bij benadering zit het artefact aan de voorzijde nabij de 4e lendewervel.A_r_Z07 A_r_Z08 A_r_Z11Deze axiale (eveneens beperkte) abdomen indicieert (mogelijk) corpora aliena metaal.De geselecteerde MRI’s tonen een evidente bevinding van metaal in het lichaam van dhrBurgerhout. Met name scan Scan A_b_Z02 toont het typische wit uitbranden met een zwartrandje (als een soort solariseren) met een verspreidende waas. Ondanks het uiterst beperktaantal coups waren er toch drie met de aanwezigheid van metaal te bevinden. Waren er meercoups geweest dan hadden we ook de typische zigzag-vormige beeldverstoringen zien voorbijkomen in de scanreeks. Ik heb zelf meerdere scans met aanwezig metaal gezien, en onder diereeksen bestaan ook gelijksoortige beelden als boven zijn getoond geworden. Scan H_a_Z18 resp. MRI Hoofd CD: AAAHZ18 (Ook hier waren weinig scans van voorhanden, 2 evidente slechts en uitvergroten bleek zelfs onmogelijk!) Bij navraag bleek dhr Burgerhout een metalen stift als onderdeel van een tandprothese te hebben in de bovenkaak, hetgeen miniem de aanwezigheid van metaal toonde. Een prothese is ook een artefact.Ter vergelijk een ander metalen object Van de schouderpartij zijn opmerkelijk(tandprothese in zijn hoofd/bovenkaak): gezien de opdracht geen scans gemaakt. 2
 3. 3. Omdat enkelvoudige röntgenfoto’s makkelijk gemanipuleerd kunnen worden, adviseerde ikdhr Burgerhout om een MRI te laten maken. Zelfs als de radioloog medeplichtig wil zijn inmedisch oneigenlijk handelen door obstructie te plegen in het onderzoek, dan nog zal de MRIscan wel het een en ander tonen, en zal voor ons als zodanig duidelijk worden of er valselijkonderzoek is verricht geworden dan. Hetgeen is gebleken. Onderstaande selecties uit eennader metaaldetectie onderzoekje, en een analyse van het hekelbare rapport van Dr. C.Y. Nio.DEZE DETECTOR DUIDT ONOMSTOTELIJK DE AANWEZIGHEID VAN METAAL AAN.Dit type detector Gold Bug Pro van het merk Fisher Labs dient met het heen en weer bewegenvan de detectie kop te gebeuren.om eventuele aanwezigheid van metaal op te kunnen sporen.Conclusie: Hier bevindt zich metaal in de abdomenstreek van dhr. Burgerhout. 3
 4. 4. OOK DEZE DETECTOR DUIDT ONOMSTOTELIJK DE AANWEZIGHEID VAN METAAL AAN.Dit type detector Dëus dient eveneens met het heen en weer bewegen van de detectie kop tegebeuren.om eventuele aanwezigheid van metaal op te kunnen sporen. Onnodig op te merkendat dhr. Burgerhout overigens geen metalen delen op zich draagt noch in zijn kleding…Conclusie: er bevindt zich metaal nabij de hartstreek of het schouderblad. 4
 5. 5. DEZE DETECTOR DUIDT EVENEENS ONOMSTOTELIJK DE AANWEZIGHEID VAN METAAL AAN.Dit type detector C.S 1220XD van het merk C.Scope detecteert middels puls-detectie met dekop in stilstaande stand om de eventuele aanwezigheid van metaal op te kunnen sporen.Conclusie: Ook de detector C.S 1220XD van het merk C.Scope indiceert evenals de detectorDëus wel het bestaan van metaal nabij de hartstreek ofwel bij het schouderblad.De detector C.S 1220XD van het merk C.Scope slaat uit met een wijzertje, terwijl de anderetwee detectoren hun detectie getalsmatig uitdrukken. Het feit blijft dat alle drie de detectorenmetaal duiden. Ofwel: dit is bewijslast!Ter controle van de onderzoeksreeks betreft dhr. Burgerhout is de werkzaamheid van tweedetectoren ook op twee andere personen getest, waarvan we weten, vanwege een medischebehandeling, dat er metaal in het lichaam van die personen aanwezig is, waarvan akte. 5
 6. 6. De Fisher Labs metaaldetector detecteerde ook de Stent die bij controle-test-persoon 1 in hetlichaam aanwezig is. Deze Stent werd geplaatst tijdens een cardiologische ingreep in 2010. 6
 7. 7. De metaaldetector 2 van het merk Dëus detecteerde ook de nek-Prothese, die bij test- persoon 2 in de nek aanwezig is. De Prothese werd geplaatst na een cervicale breuk om met name C7 te ontlasten (verbrijzeld na ongeval). Ter controle: ook dit apparaat detecteert alleen metaal wat direct nabij onder de detectiekop zit. Voor detector 3 hadden we een derde controle persoon kunnen gebruiken, maar het leek ons dat met de werkzaamheid van de detectoren aangetoond is, dat er metaal in het lichaam van dhr Burgerhout aanwezig is, en wel binnen de abdomenstreek, zoals MRI scanonderzoek die aanwezigheid van metaal al aantoonde door de magnetische verstoring die hier als gevolg van aanwezigheid van metaal in de MRI scanner ontstaat. De werkelijke aard en functie zal nader onderzocht moeten worden, maar het evidente feit blijft dat er met dit onderzoekje weldegelijk een object van metaal bevonden is, onomstotelijk aanwezig in de abdomen-streek van dhr Burgerhout.Geen detectie, dan slaat de meter ook niet uit.Onderstaande volgt het rapport van Dr Van Zantvoort met een analyse van het radiologischverslag van Dr. Nio. Dr. Nio negeert opzettelijk de expliciete opdracht tot metaaldetectie enstelt (ten onrechte) dat er nergens, maar dan ook helemaal nergens artefacten in het lichaamvan dhr Burgerhout aangetroffen worden. Dhr. Burgerhout heeft helemaal geen informatie ofconventionele foto’s overlegd waar de aanwezigheid van metaal al mee zou zijn uitgesloten! 7
 8. 8. De opdracht was onomstotelijk het onderzoeken op de aanwezigheid van metaal. Twee naderte bepalen (aspirant?) radiologen hebben de MRI scanner bediend. Dr. C.Y. Nio was enkel debeoordelend radioloog, en heeft niet zelf de MRI scan gemaakt. Desalniettemin is met hetbeschikbare materiaal weldegelijk de aanwezigheid van metaal (lichaamsvreemd) te duiden.Het bij voorbaat ontkennen van aanwezig metaal in het lichaam door Dr. Nio is verwijtelijk. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. Gevraagd Onderzoek: Gevraagd Onderzoek:MRI scan van de cervicale wervels d.d. MRI scan van de nek wervels d.d. 25.03.2012 (van25.03.2012 (van RDC Echt): RDC Echt): De opdracht was STRIKT EN ENKEL het aantonen van metaaldeeltjes en niets anders!Mogelijkheid van een metaal welke overigens Mogelijkheid van een metaal welke overigens op gebruikelijke (!?!) foto’s al is uitgesloten!?! Dhropconventionele foto’s al is uitgesloten. Burgerhout heeft geen enkele informatie hier over verstrekt, Immers hij kwam voor Metaaldetectie- onderzoek middels MRI. Waar halen ze die valseVerslag: informatie vandaan? Gaarne bewijslast! Verslag:MRI cervicale wervelkolom met tevens MRI nek wervelkolom met tevens onderzijdeonderzijde aangezicht: sagittale T1 en T2, aangezicht: sagittale T1 en T2, axiale T1 en T2.axiale T1 en T2. Scans in verticale laagjes van de zijkant en in horizontale laagjes van onderaf in gevoeligheids-Versterkte cervicale lordosis met normale meetbereiken T1 en T2. Sterke voorwaartse bochtonderlinge stand van de cervicale in de nek met normale onderlinge gravitatie van dewervellichamen zonder hoogteverlies. Geen nek wervellichamen zonder versnelde inzakkingen (hernia). Geen aanwijzingen voor een hernia. Welaanwijzingen voor een hernia. Wel enige enige buigingen van de wervelschijven tussen C4-buigingen van de disci op C4-C5, C5-C6 en C5, C5-C6 en C6-C7. Normaal nek wervelkanaalC6-C7. Normale cervicaal wervelkanaal met met ruime voedingsvloeistof omspoeling van hetruim liquor omspoeling van het cervicale nekwervel merg zonder beschadigingen. En datmyleum zonder myelopathie. Normale kunnen ze wel allemaal wél zien . . . ? Normalecraniocervicale overgang. overgang van de nek naar de schedel. Er worden nergens artefacten herkend ten gevolge van metaal.Er worden nergens artefacten herkend ten De vraag was of er metaal te bevinden is, dezegevolge van metaal. wordt niet beantwoord. Men wil enkel stellen geen artefacten te zien, terwijl dit niet de vraag was. MRI hersenen: Van de zijkant T1, T2 en T2 flair.MRI hersenen: Normale verdeling van grijze en witte stof van deTransversale T1, T2 en T2 flair. hersenen met een normaal aspect van de in de ruimte buiten om de kleine en grote hersenen.Normale signaalintensiteitsverdeling van Symmetrische niet-verwijde vloeistofkamers metgrijze en witte stof met een normaal aspect van een in het midden gelegen vierde hersen-vloeistof-de extracerebellaire en extra cerebrale kamer. Geen aanwijzingen voor artefacten alsliquorruimten. Symmetrisch niet-verwijd gevolg van metaal. Wederom wordt het antwoordventrikelsysteem in de mediaanlijn met een op de vraag ontweken of er metaal in het hoofdmediaan gelegen vierde ventrikel. Geen aanwezig is. NB: er is wel degelijk metaal in hetaanwijzingen voor artefacten als gevolg van hoofd te bevinden, nota bene een artefact zijndemetaal. een tandprothese. Het is niet ondenkbaar dat er informatie is weggelaten en dat de scans opnieuw onderzocht moeten worden, mits de vrij magere kwaliteit van deze scans dit mogelijk maakt.. MRI abdomen: Parallel aan de lengte as T1, T2 enMRI abdomen: T2 fiesta, en van voren T2 fiesta. Geen metaalAxiale T1, T2 en T2 fiesta, coronale T2 fiesta artefacten. Er is wel degelijk de aanwezigheid van metaal te bevinden! De aard van het aanwezigeGeen metaal artefacten. Verder voor zover de metaal (artefact) is nog niet onderzocht. Dr. Niosequenties het toelaten wordt er geen grove poogt bij voorbaat het onderzoek te belemmeren.pathologie herkend aan de parenchymateuze Verder voor zover de opvolgende scanbeelden hetorganen. toelaten wordt er geen grove ziekelijke aandoening herkend aan degenererende organen. Het gebrekkig scanonderzoek wordt hier implicietNormaal kaliber van aorta. onderkent...? Normale doorsnede afmeting van de.Geen vrij vocht. Geen vrije vocht-ophopingen. 12
 13. 13. Conclusie:Zowel cerebraal als cervicaal als ook abdominaal geen artefacten als gevolg van metalencorpora aliena. Met dank voor de verwijzing, Dr. C.Y. Nio, RadioloogN.B.: Conversie van de Rapportage van Dr. C.Y. Nio naar gewoon Nederlands is stapsgewijsgevolgd met direct cursief geschreven kritisch analytisch commentaar hierover. Het verslagzelf is weerlegbaar en evenals dat de MRI scans zelf ondermaats bleken in kwaliteit. De scansbeslaan relatief weinig coups in onderzoek, en de head scans waren in een erg lage resolutie,zodat die zelfs geheel niet uit te vergroten bleken. Saillant detail is dat Dr. C.Y. Nio zelf notabene de beperkingen in het aantal gemaakte coups zelfs impliciet schriftelijk erkent in hetonderzoek om het lichaam van dhr Burgerhout op grove ziekelijke aandoeningen te kunnenonderzoeken! “Voor zover de sequencies het toelaten…” Normaliter maakt men eerst eenscout-scan, waarna vervolgens op selecties ervan een scan in hogere resolutie wordt gemaakt.Het feit blijft dat er weldegelijk en ten minste een metalen object in zowel MRI-scan alsmetaaldetectie onderzoek te bevinden is. Gezien het gegeven dat Dr. C.Y. Nio het verslagbegint met de melding dat in voorliggend onderzoek al bevonden middels gebruikelijker(röntgen/Ct Onderzoek) dat er namelijk geen metaal aanwezig zou zijn, terwijl juist dezeinformatie niet van dhr Burgerhout afkomt, is de valse opzet tot ontkennen ook duidelijk.Bovendien als er al vaststaat dat er geen metaal in het lichaam van dhr Burgerhout aanwezigzou zijn, waarom gaat men dan nog een met name juist gebrekkige MRI scan uitvoeren?Naast het ontkennen van ten minste de aanwezigheid van metaal in de abdomen, en het tand-prothese artefact, beantwoord het rapport ook niet aan de vraag van dhr Burgerhout en deonderzoeksopdracht van Dr. Van Zantvoort, er wordt alsmaar ontkennend geschreven over hetbestaan van artefacten in plaats van metaal. Dr. C.Y. Nio laat zich valselijk in rapportage uit!Dit is een ernstig verwijtbare zaak en ik benoem wanprestatie en valsheid / onnauwkeurigheidin geschrifte, en het niet opvolgen van de onderzoeksopdracht van de cliënt en/van de kliniek.In aansluiting op het MRI onderzoek hebben we nogmaals een metaaldetectie-onderzoekjegedaan, onderstaande reeks toont het het her-bevinden van metaal in het abdomen gebied vandhr. Burgerhout middels metaaldetectie, maar bevonden ook metaal in het schoudergebied,wat de scanserie van MRI Echt ondanks de opdracht zelfs niet eens heeft onderzocht. Wegebruiken Garrett Ace 250 detector in pinpointer-stand gebruikt om metaal op te sporen.Het meetgebied van de pinpointer zit centraal onder de steel en detecteert vanuit dat gebied. De Garret Ace 250 meet hier een 20 Ct muntstuk wat op het grasveld neergelegd is. ( In pinpointer-stand hoeft men de detector niet heen en weer te bewegen.) De detector kan ook bepalen tot welke diepte (afstand tot de detector-kop) het metaal zich bevind, maar omdat we in menselijk weefsel meten is de diepte niet goed te bepalen, net als dat detectie van metaal in natte klein wordt bemoeilijkt inDe blokjes-lijn indiceert metaaldetectie. vergelijk met detectie in zandgrond. WeAls die uitslaat is er metaal bevonden. hebben in dit onderzoekje gekozen voorLet bij onderstaande reeks op die lijn! enkel het evident detecteren van metaal in het lichaam van dhr. Burgerhout. 13
 14. 14. Naast het al bevonden corpora aliena metaal mediaan in de abdomen is er ook metaal in hetschouder-gebied te bevinden met name in sterke mate op de rechter- achterzijde.Betreft het detecteren van eventueel ander metaal naast de aanwezige stift (tandprothese) ismoeilijk te bepalen vanwege het kleinere volume van het hoofd in vergelijk met de abdomen.De Garett Ace 250 beslaat daarvoor een te groot gebied in detectie. Eigenlijk moeten we meteen kleinere actieradius in meetgebied werken, maar de peilkracht daarvan is weer beperkter.Desalniettemin is er na het abdomenonderzoek ook metaal in het schoudergebied bevonden.CONCLUSIE: DE SCANS TONEN WELDEGELIJK AAN DAT ER METAAL IN HET LICHAAM ZIT,EVENALS DAT METAALDETECTOREN DIT AL TOONDEN; DE GESELECTEERDE SCANS WARENHET MEEST EVIDENT OM TE TONEN. ALS HET RADIOLOGISCH CENTRUM / DE RADIOLOOGDEZE MAKKELIJK TE VINDEN SCANS NIET HEEFT GEZIEN IS DAT VERWIJTELIJK IN KUNNEN,DAN WEL OPZET VANWEGE/GEZIEN DE EXPLICIETE ONDERZOEKSOPDRACHT; VERWIJTBAAR.Siegfried van Hoek. 14

×