Organización dos seres vivos II: A Célula.

406 views
282 views

Published on

Teoría celular e tipos celulares. 1º Bacharelato.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
406
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Organización dos seres vivos II: A Célula.

 1. 1. ORGANIZACIÓN E ESTRUTURA DOSORGANIZACIÓN E ESTRUTURA DOS SERES VIVOS (II):SERES VIVOS (II): A CÉLULAA CÉLULA I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense. Departamento Bioloxía e Xeoloxía. Modificacións: Adán Gonçalves
 2. 2. 1.- A TEORÍA CELULAR1.- A TEORÍA CELULAR MOMENTOS HISTÓRICOS NA OBSERVACIÓNMOMENTOS HISTÓRICOS NA OBSERVACIÓN E BIOLOXÍA CELULARE BIOLOXÍA CELULAR
 3. 3. Microscopio utilizado por Robert Hooke (1665) Descubre no corcho pequenas celdiñas ás que chamou células
 4. 4. En 1674 Leeuwenhoek observou hematías, espermatozoides, protozoos e mesmo describiu unha bacteria. Esquemas dos microorganismos obsevados por Leuwenhoek
 5. 5. A teoría celular está vencellada á invención das lentes e á construcción dos microscopios que permitiron ter unha visión moi ampliada destas estructuras, podendo observar características totalmente imperceptibles ó ollo humano. En 1838-39 Schleiden e Schwann enuncian a primeira teoría celular segundo a cal, a célula é a unidade estructural ea célula é a unidade estructural e funcional dos seres vivos,funcional dos seres vivos, capaz de manter unha existencia propia e independente
 6. 6. 1858 Virchow completa o postulado anterior afirmando que todas as células se orixinan a partir dunha preexistente. A teoría celular resúmese nos seguintes puntos: 1. A célula é a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. 2. A actividade dun organismo é o resultado da actividade das células que o forman. 3. As células xorden por división doutras preexistententes.
 7. 7. Durante case 50 anos a aplicación da teoría celular a todos os tecidos animais e vexetais aínda mantivo un punto de dúbida: o tecido nervioso, polo seu aparente aspecto de rede continua. O español Ramón y Cajal demostrou a individualidade da célula nerviosa e polo tanto a xeralización da Teoría celular a todos os tecidoss.
 8. 8. CUESTIÓN DE TAMAÑOCUESTIÓN DE TAMAÑO ● Micra ou micrómetro (µm): 10-3 mm ● Nanómetro (nm): 10-6 mm ● Angstrom (Ä): 10-7 mm
 9. 9. O MICROSCOPIO ÓPTICOO MICROSCOPIO ÓPTICO SISTEMA ÓPTICOSISTEMA ÓPTICO OCULAR: Lente situada cerca do ollo do observador. Amplía a imaxe do obxectivo. OBXECTIVO: Lente situada cerca da preparación que amplía a súa imaxe. CONDENSADOR: Lente que concentra os raios luminosos sobre a preparación. DIAFRAGMA: Regula a cantidade de luz que entra no condensador. FOCO: Dirixe os raios luminosos ó condensador.
 10. 10. O MICROSCOPIO ÓPTICOO MICROSCOPIO ÓPTICO SISTEMA MECÁNICOSISTEMA MECÁNICO SOPORTE: Mantén a parte óptica. Ten dúas partes: o pe ou base e o brazo. PLATINA: Lugar onde se deposita a preparación. CABEZAL: Contén os sistemas de lentes oculares. Pode ser monocular, binocular... REVÓLVER: Contén os sistemas de lentes obxectivos. Permite, ó xirar, cambiar os obxectivos. TORNILLOS DE ENFOQUE: Macrométrico que aproxima o enfoque e micrométrico que consigue o enfoque correcto.
 11. 11. O Microscopio Electrónico de Transmisión (MET)   O Microscopio Electrónico de Varrido (MEV)  O MET e o MEB teñen un límite de resolución de cerca de 2 nm, fronte as 0,2 micras do óptico. Obsérvanse células mortas despois de ser fixadas e tinguidas  con ións de metais pesados.   
 12. 12. MICROSCOPIO ÓPTICOMICROSCOPIO ÓPTICO MICROSCOPIO ELECTRÓNICOMICROSCOPIO ELECTRÓNICO Aumentos de ata 2500 veces Aumentos de ata 500 000 veces A preparación é atravesada polos raios de luz A preparación é atravesada polos electróns As lentes son de cristal As lentes son campos magnéticos A imaxe é captada directamente polo ollo A imaxe é recollida nunha pantalla As mostras deben ter un grosor medio de 5 a 15 µm As mostras deben ter un grosor medio de 0,5 µm Poden observarse células vivas Non poden observarse células vivas Permite unha visión de conxunto. Non poden observarse moitos dos orgánulos e estructuras subcelulares Pode observarse a estructura fina das células Poden utilizarse colorantes ou observarse a coloración real A intensa manipulación a que se someten as células fai más frecuente a aparición de estructuras artificiais (artefactos)
 13. 13. 2.2. AS CÉLULASAS CÉLULAS En que se parecen?
 14. 14. Todas as células teñen en común: - MembranaMembrana plasmáticaplasmática - CitoplasmaCitoplasma - ADNADN que contén a información xenética da célula
 15. 15.  Membrana plasmáticaMembrana plasmática : é unha bicapa lipídica con proteínas que rodea a célula e regula o paso de substancias entre o interior e o exterior celular.
 16. 16.  CitoplasmaCitoplasma : é o medio interno da célula. Está constituido por un medio acuoso (hialoplasma) no que están inmersos os orgánulos.
 17. 17.  Material xenéticoMaterial xenético : son as moléculas de ADN que hai na célula. No ADN almacénase e transmítese a información xenética que permite o funcionamento de calquera ser vivo.
 18. 18. ORGANIZACIÓN CELULARORGANIZACIÓN CELULAR Existen dous grandes modelos de organización celular:  A célula procariotacélula procariota  A célula eucariotacélula eucariota
 19. 19. Células procariotasCélulas procariotasCélulas procariotasCélulas procariotas Características procariotas:Características procariotas:  Máis sinxelas.Máis sinxelas.  Carecen de verdadeiro núcleo.Carecen de verdadeiro núcleo.  Apenas posúen orgánulosApenas posúen orgánulos (ribosomas, mesosomas)(ribosomas, mesosomas)  Son bacterias e similares. ReinoSon bacterias e similares. Reino Moneras.Moneras.  Unicelulares ou colonias.Unicelulares ou colonias. Archaeas. Bacterias extremófilas Lactobacillus bulgaricus Bacteria do iogur
 20. 20. • Menor tamaño (1-10 micras) • Máis sinxelas • Presentan: - Parede bacterianaParede bacteriana: envoltura grosa e ríxida formada por glícidos e proteínas que confire forma a célula. Algunhas bacteria posúen unha capa máis externa denominada Cápsula bacteriana. - Membrana plasmáticaMembrana plasmática: Por dentro da parede. Formada por unha bicapa lipídica con proteínas. Controla a entrada e saída de substancias e intervén no metabolismo (respiración) e na duplicación do ADN. - Cromosoma bacterianoCromosoma bacteriano: unha molécula de ADN circular dobre localizada nunha rexión que non posúe membrana denominada nucleoide. Células procariotasCélulas procariotas
 21. 21. - RibosomasRibosomas: orgánulos onde se produce a síntese proteica. Son máis pequenos que en eucariotas. - Flaxelos- Flaxelos: prolongacións citoplamáticas que interveñen no desprazamento. Non aparecen en todas as bacterias. - FimbriasFimbrias: estruturas curtas e numerosas que son mecanismos de anclaxe. - Mesosomas: invaxinacións internas da membrana plasmática relacionados co intercambio de substancia e que posúen numerosos enzimas. Algúns autores os consideran artefactos das preparacións e dubidan da súa existencia. Células procariotasCélulas procariotas
 22. 22. Células procariotasCélulas procariotas
 23. 23. Características eucariotas:Características eucariotas:  Son máis complexas.  Posúen verdadeiro núcleo, con envoltura nuclear.  Numerosos orgánulos.  Poden ser uni ou pluricelulares.  Conforman os reinos restantes: Protoctista, fungo, vexetal e animal. Células eucariotasCélulas eucariotas
 24. 24.  Células eucariotas Organismo unicelular ameba Organismo unicelular ciliado Organismo pluricelular Tecido animal (cartilaxinoso) Organismo pluricelular Tecidos vexetais (folla piñeiro)
 25. 25. Células eucariotasCélulas eucariotas • Derivan das procariotas. • Maior tamaño (10-100 micras). • Maior complexidade estrutural. • Presentan: - Membrana plasmáticaMembrana plasmática: bicapa lipídica con proteínas que da forma e protexe a célula. Regula o intercambio de substancias. - CitoplasmaCitoplasma: Citosol + orgánulos O citoplasma é a rexión comprendida entre a m.pl. e o núcleo. Está formada por un medio acuoso chamado citosol e numerosos orgánulos (mitocondrias, aparello de Golgi...). Nel tamén atopamos o citoesqueleto e o centrosoma.
 26. 26. - NúcleoNúcleo: nel reside a información xenética (ADN). Separado do resto da célula pola envoltura nuclear. Hai dous modelos de eucariotas: célula vexetal e célula animalcélula vexetal e célula animal. Células eucariotasCélulas eucariotas Eucariota Animal Eucariota Vexetal
 27. 27. Orgánulos dunha célula eucariota:  Retículo endoplamáticoRetículo endoplamático: formado por un conxunto de sacos aplanados e condutos tubulares. Hai dous tipos: rugoso e liso. O R.E.R. continúase coa envoltura nuclear, posúe na súa cara externa numerosos ribosomas adosados e a súa función é a síntese e almacenamento de proteínas. O R.E.L. carece de ribosomas e a súa principal función é a síntese e transporte de lípidos.  Aparello de GolgiAparello de Golgi: formado por un conxunto de cisternas aplanadas nas que se acumulan as substancias procedentes do R.E.; éstas son segregadas a través de vesículas e distribuidas as partes da célula que o precisen. Cada grupo de cisternas aplanadas denomínase dictiosomadictiosoma.
 28. 28. Orgánulos dunha célula eucariota:  RibosomasRibosomas: pequenos orgánulos carentes de membrana cuxa misión é a síntese proteica.  MitocondriasMitocondrias: orgánulos ovalados de dobre membrana que constitúen a “central enerxética” da célula; xa que nelas realízase a respiración celular para obter enerxía. Posúen ADN propio.  LisosomasLisosomas: vesículas membranosas con enzimas dixestivos que permiten a hidrólese de moléculas complexas. Máis abundantes en animais.  Centrosoma:Centrosoma: non é propiamente un orgánulo e podemos falar simplemente de estrutura subcelular. Está constituido pola reunión de fibras proteicas. Aparece en células vexetais e animais, pero nestas últimas está composto por uns cilindros dispostos perpendicularmente chamados centrioloscentriolos formados por microtúbulos proteicos e rodeados por fibras radiais denominadas fibras do ásterfibras do áster.
 29. 29. Orgánulos dunha célula eucariota:  Vacúolos:Vacúolos: saco membranoso que almacena substancias. Interveñen na nutrición celular e na regulación da auga e das sales. Son máis frecuentes nas células vexetais onde nas células xóvenes son pequenos e numerosos e a medida que madura a célula vanse fusionando ate orixinar un gran vacúolo que chega ocupar a maior parte do interior celular.  Cloroplasto:Cloroplasto: orgánulo de dobre membrana exclusivo das células vexetais. A membrana externa e lisa e a interna presenta unhas dobras denominadas tilacoides. Neles atópase a clorofila e realízase a fotosíntese.tilacoides. Neles atópase a clorofila e realízase a fotosíntese. Por último, a parede vexetal constituída por celulosaparede vexetal constituída por celulosa non é un orgánulo, pero sí unha estrutura diferenciadora, xa que só aparece nas células eucariotas vexetais. A súa función e dar consistencia e rixidez a célula. É ademais moi diferente da parede bacteriana de procariotas.
 30. 30. Estrutura dun cloroplasto
 31. 31. Estrutura dunha mitocondria
 32. 32. DIFERENZAS CÉLULA ANIMAL-VEXETAL CÉLULA ANIMALCÉLULA ANIMAL CÉLULA VEXETALCÉLULA VEXETAL Non posúe cloroplastosNon posúe cloroplastos Posúe cloroplastoPosúe cloroplastoss Vacúolos pequenos eVacúolos pequenos e pouco numerosospouco numerosos Vacúolos numerosos queVacúolos numerosos que tenden a fusionarse nuntenden a fusionarse nun só vacúolo grandesó vacúolo grande Posúen centriolosPosúen centriolos Non posúe centriolosNon posúe centriolos Sen parede celularSen parede celular Con parede celularCon parede celular
 33. 33. Webgrafía:Webgrafía: Www. biologiaygeologiaguadalete.blogspot.com www.biologiarubenurjc.wordpress.com www.diariodeunracionalista.wordpress.com www.e-ducativa.catedu.es www.msdsalud.es www.panel2ccnn.wordpress.com www.recursostic.educacion.es www.sobrecelulasmadre.com www.slideshare.net/adaneco; Presentacións: “ Citoloxía: estrutura celular”; “ A Célula”; “Mantemento da vida”.

×