Cuestións reforzo repaso final

183 views

Published on

Cuestión para preparar as recuperacións finais.

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
183
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cuestións reforzo repaso final

 1. 1. CUESTIÓNS REFORZO REPASO FINALTemas 1,2, 3 e parte do 4 (ata fungos) 1º Avaliación1. Define: Universo, planeta e estrela.2. Completa as frases:a) O movemento que realizan os planetas arredor da súa estrela chámase….....................b) Os científicos denominan ….................................. á gran explosión que orixinou oUniverso.c) A galaxia na que se atopa o Sistema Solar chámase................................................d) A especie agrupa individuos con características similares que se podenreproducir e dar descendentes ………………………….e) O nome …………………… consta de dúas palabras das cales a primeira escríbese enmaiúscula e é o nome do …………………..f) Todas as células están formadas por ……………………………, citoplasma e…………………………………..g) Os eclipses de Lúa prodúcense cando a …................ se interpón entre a….................. e o Sol.3. Establece nunha frase unha difereza entre os seguintes pares de palabras:a) Lúa Nova e Lúa chea.b) Solsticio de inverno e solsticio de verán4. Se sabemos que a distancia entre a Terra e o Sol é de 150.000.000 de Km,cantos km hai entre o Sol e Xúpiter se están separados por 5 unidadesastronómicas (UA)?5. Relaciona cada letra cun número:a) Atmosfera b) Hidrosfera c) Codia d) Biosfera e) Núcleo1 Metais 2 Seres vivos 3 Auga 4 Rochas lixeiras 5 Gases6. Redacta o que saibas sobre os recursos renovables e non renovables.7. Explica brevemente en que consiste cada unha das funcións vitais.8. Relaciona cada letra co número correspondente:a) Fungo b) Gato c) Medusa d) Carballoe) Bacteria1) Unicelular 2) Con órganos/sen aparatos 3) Sen tecidos4) Con tecidos/sen órganos 5) Con aparatos e sistemas9. Define os seguintes termos: célula, taxon, especie, órgano. función de nutrición,organismo pluricelular, procariota, eucariota, tecido, alga, flaxelo, especie e antibiótico.10.Cita catro orgánulos das células eucariotas e indica cal é a función de cada un.11.Completa as seguintes frases:a) A especie agrupa individuos con características ………………..……. que se podenreproducir e dar descendentes ………………………….b) O nome …………………… consta de dúas palabras das cales a primeira escríbese enmaiúscula e é o nome do …………………..Todas as células están formadas por ……………………………, citoplasma e…………………………………..
 2. 2. 12.Cita os tres principios que afirma a teoría celular.13.Indica que nome reciben as estruturas indicadas cun número e razoa a que tipocelular corresponde a célula representada.14. Completa o seguinte cadro:ORGÁNULO CELULAR FUNCIÓNVacúoloProduce a enerxía que necesita a célulaRealiza a fotosínteseParede celular15. Establece, utilizando unha frase, unha diferenza entre os seguintes pares depalabras:Membrana plasmática e citoplasma.Nutrición autótrofa e heterótrofa.Reprodución asexual e reprodución sexual.Cloroplasto e mitocondria.1342
 3. 3. 16. Marca cun x as casas (casillas) correspondentes:Reinos Moneras Protistas Fungos Plantas AnimaisUnicelularesPluricelularesProcariotasEucariotasPresenza detecidosAutótrofosHeterótrofos17. Pon un exemplo de:a) Bacteria beneficiosa.b) Protista pluricelular.c) Fungo unicelular.d) Bacteria prexudicial.18. Razoa se as seguintes frases son verdadeiras ou falsas (debes razoalas todas)a) A parede celular é exclusiva das células vexetais.b) Os organismos pluricelulares teñen sempre células con núcleo.c) A familia dos cánidos (can, lobo, etc.) está contida dentro do xénero Canis.d) A célula non podería vivir sen material xenético.Fungos e Plantas (2º Avaliación)1. Observa os debuxos, indica o que son, e sinala as partes que recoñeces:a)b)
 4. 4. c)2. Define coas túas palabras: antibiótico, fotosíntese, portaobxectos, lique emicrométrico, organismo simbiótico, flor, peciolo, talo e raíces.3. Completa as seguintes frases:a) Os mofos ou brións absorben as substancias minerais que necesitan a travésde …........................................b) A nutrición das plantas é …..................................., xa que fabrican o seu propioalimento mediante a …............................................c) Os fungos teñen nutrición........................................ e non fan a…...........................................4. Establece, utilizando unha frase, unha diferenza entre os distintos pares depalabras:a) Mofos (fungo)/ Fermentos.b) Plantas/ Fungos.c) Fento/Coníferad) Peciolo/ Limboe) Estames/ Pistilof)5. Completa a seguinte táboa coas diferenzas entre plantas sen froito(ximnospermas) e plantas con froito (anxiospermas):Plantas sen froito Plantas con froitoSementesTipos de follasFloresTipo de porte
 5. 5. 6. Indica se as seguintes frases son verdadeiras ou falsas e explica porque:- As plantas son importantes para o medio porque durante a fotosíntese rechean deCO2 a atmosfera.- As plantas teñen reprodución asexual.- As células das plantas teñen parede celular, ás dos fungos non.- O doctor Fleming descubriu a penicilina por casualidade.- Todas as plantas teñen vasos condutores.- Os mofos (mohos) e os fermentos son fungos unicelulares.7. Pon un exemplo de:Planta sen froito.Semente sen froito que sexa comestible.Planta sen semente.Fungo parasito.Organismo indicador da contaminación.Fungo beneficioso.Invertebrados Non Artrópodos (2º Avaliación)1. Completa as seguintes frases:- A tenia ten …......................... aplanados e é un verme …................... do intestinohumano.- As lombrigas de ….............. perforan galerías e airean e ….....................o solo.- Os pólipos viven................. ao substrato, mentras que as medusas viven …........... nasaugas mariñas.- As …....................... intestinais son …..................... que teñen o corpo cilíndrico e máis…................... nos extremos.- O corpo dos molusco divídese en tres partes:..................,......................., e….........................- Os …............................. teñen o pé transformado en ….....................................- Os gasterópodos …....................... respiran mediante …......................, mentras que osgasterópodos …........................ respiran con …......................2. Define coas túas palabras: cefalización, animal, hermafrodita, invertebrado erespiración cutánea, ovovivíparo, filtrador, vivíparo e ovíparo.3. Relaciona cada letra cun número:a) Bivalvo b) Esponxa c) Cefalópodo d) Medusa e) Miñoca f) Lombrigas intestinais.1. Con tentáculos velenosos 2. Cuncha externa 3. Animais que viven fixos4. Vermes cilíndricos parasitos 5. Con bico de loro 6. Airean o solo.4. Establece, nunha frase, unha diferenza entre os seguintes pares de palabras:- Esponxa/ Pólipo- Miñoca/Sambesuga- Pólipo/ Medusa- Unisexual/ Hermafrodita- Gasterópodo/ Cefalópodo- Miñoca/ Tenia- Gasterópodo/ Bivalvo
 6. 6. 5. Como poden ser os animais atendendo o desenvolvemento do embrión. Explicacada tipo.6. Observa os debuxos e contesta:a) Indica que animais están representados.b) Que partes podes diferenciar.c) Como se alimentan?7. Contesta as seguintes cuestións:a) Indica tres características dos gasterópodos.b) Sinala dúas diferenzas entre os gasterópodos e os cefalópodos.c) Sinala dúas características exclusivas dos bivalvos.d) Pon dous exemplos de cada grupo de moluscos.Artrópodos, Vertebrados, Biodiversidade (3º Avaliación)1. Define coas túas palabras: animal de sangue fría, traquea, extinción, cefalotórax,animal de sangue quente, plumón, quilla, biodiversidade e placenta.2. Establece, empregando unha frase, unha diferenza entre os seguintes pares depalabras:- Insecto/ Arácnido.- Marsupiais/ Placentarios- Crustáceo/ Miriápodo.- Branquias/ Pulmóns.- Insecto/ Miriápodo.- Crustáceo/ Insecto.- Anfibio/ Réptil- Ollos simples/ Ollos compostos.
 7. 7. - Invertebrado/ Vertebrado.- Peixes óseos/ Peixes cartilaxinosos.- Plumas de voo/ Plumón.3. Indica a que grupo de artrópodos pertence e sinala as partes nas que se divideo seu corpo:a) b)c) d)4. Completa as seguintes frases:- A _______________________ é importante no equilibrio do planeta.- Os __________________ presentan un esqueleto externo dividido em placas eprovisto de espiñas.- Os _____________ son maioritariamente mariños, teñen un ______________externo duro, e _____________ ou máis pares de patas.- Os _______________ son as ____________, os _____________ e os ácaros.- Os _________________ son animais de sangue ____________, mentres que os_____________ son animais de sangue ___________.
 8. 8. 5. Indica tres diferenzas entre os anfibios e os réptiles.6. Observa o debuxo:a) Que proceso está representado?b) Indica o nome das distintas fases que observas e explicaás.7. Indica se as seguintes frases son verdadeiras ou falsas e explicaás todas:- Todos os mamíferos son animais de sangue quente.- Todas as aves corredoras carecen da capacidade de voar.- Os peixes cartilaxinosos non teñen branquias.- A evolución indícanos que as especies non cambian ao longo do tempo.- Todas as aves voadoras voan.- Os artrópodos respiran por branquias.- As patas dos anfibios sen cola son todas iguais.- O cempés é un insecto.- As aves non teñen dentes.- Os equinodermos son animais terrestres.- Os insectos respiran por pulmóns.- Os crustáceos respiran por branquias.- Os peixes poñen ovos impermeables.- Todas as serpes teñen veleno.- Os escánceres son serpes.- A maioría dos réptiles son ovíparos.- A maioría dos anfibios son vivíparos.- Todos os peixes teñen esqueleto óseo.8. Pon un exemplo de:- Crustáceo- Miriápodo- Insecto
 9. 9. - Animal que sofre cambios morfolóxicos importantes (metamorfose)- Mamífero que pon ovos.- Arácnido que non sexa unha araña.- Equinodermo.- Vertebrado de sangue fría (ectotérmico)- Vertebrado de sangue quente (endotérmico).- Réptil que se despaza reptando.- Peixe cartilaxinoso.- Peixe óseo.- Artrópodo que respire por tráqueas.- Artrópodo que respire por branquias.- Mamífero placentario.- Mamífero marsupial.9. Resposta as seguintes cuestións curtas:a) características dos réptiles permítenlles vivir lonxe da auga?b) e é a extinción e por que afecta a perda de biodiversidade?c) e é, e para que serve a vexiga natatoria?d) Que vantaxes teñen os insectos que os fan os animais máis abundantes doplaneta?.e) Que características ten o ornitorrinco ou o equidna que o fan tan diferenterespecto a outros mamíferos?10. Completa a seguinte táboa indicando SI ou NON:Anfibios sen cola Anfibios con colaPatas posteriores máislongasPatas de igual lonxitudePel moi fina, con numerosasglándulasCarecen de colaAnimais de sangue fría(ectotérmicos)Corpo alongado11. Indica, marcando cun “x”, cales das seguintes características son propias dospeixes:- Poden ser carnívoros, herbívoros e omnívoros.- A maioría son ovíparos.- Teñen respiración pulmonar.- Poden vivir en terra, aínda que preto da auga.- Teñen aletas para impulsarse e manobrar na auga.- Teñen a pel núa (desnuda).- Son animais de sangue fría (ectotérmicos).12. Cita tres características dos mamíferos placentarios e que non aparezan nas aves.
 10. 10. 13. Indica, marcando cun « x », que características presentan as aves :- Son animais de sangue fría (ectotérmicos)- Son animais de sangue quente (endotérmicos)- Teñen plumas que lles axudan a conservar a calor corporal.- Teñen plumas para voar.- Teñen escamas.- Poñen ovos sen casca que incuban en niños (nidos).

×