Workshop: Toegankelijke gezondheidszorg

695 views

Published on

ACW - Vlaamse Sociale Week 2011
18 november: Workshop: "Toegankelijke gezondheidszorg", wijkgezondheidscentrum Leuven, CM, Familiehulp

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
695
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • VIGEZ: vlaams instituut voor gezondheidspromotie en ziektepreventieCEDES: beweging voor integrale armoedebestrijdingDe reeksen worden opgevolgd door een professionele medewerker, een lokale CM vrijwilliger en beleid door CEDES
 • proberen om de moeilijk bereikbare leden te bereiken door langs te gaan, te bellen, te zoeken naar een contactmogelijkheid. Het doel is het recht tot bij de mensen te brengen, recht op ziekteverzekering, uitkering, omnio,…. Als mensen niet reageren op een uitnodiging, een telefonisch contact, word ik ingeschakeld. Ik blijf proberen tot er een contact is.
 • Workshop: Toegankelijke gezondheidszorg

  1. 1. Hoe werkt CM aan hetverminderen van de ongelijkheid in de gezondheidszorg? Sigrid Vancorenland, stafmedewerker; Dr. Michiel Callens, departementsdirecteur; Dienst onderzoek en ontwikkeling, LCM ACW sociale week 18 november 2011
  2. 2. INHOUDI. Sensibilisatie rond gezondheidsongelijkheid bij de CM medewerkers.II. Initiatieven vanuit de regionale ziekenfondsen.III. Werkgroep meest kwetsbaren op de landsbond.IV. Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek rond gezondheidsongelijkheden.IV. Beleidsbeïnvloeding.
  3. 3. I. Sensibilisatie rond gezondheidsongelijkheid bij de CM medewerkers.
  4. 4. I. Sensibilisatie bij CM personeelGezondheidsongelijkheid als jaarthema op R&D in 2008 – 2009: • Gezondheidsongelijkheid als rode draad doorheen de CM-Info publicaties • Onderzoek gezondheidsongelijkheden bij CM leden (2008) • Onderzoek toont aan dat er ook een uitgesproken gezondheidsongelijkheid bestaat bij onze leden • Actie-onderzoeken gezondheidsongelijkheden (2008 – 2009) • De ongelijkheid binnen de eigen ledenpopulatie aanpakken • Een grotere bewustwording van deze problematiek creëren in de eigen organisatie
  5. 5. I. Sensibilisatie bij CM personeel• Actie-onderzoeken gezondheidsongelijkheid • Er werden 4 onderzoeksthema’s gekozen: • De toegankelijkheid tot de sociale betalende derde • De toegankelijkheid tot het OMNIO statuut • Het beheer van de problematiek van de personen ‘niet in regel’ • De gezondheidspromotie die meer specifiek toegespitst werd op de meest kwetsbare groepen • De regionale ziekenfondsen konden zich inschrijven op 1 van deze thema’s • Voor elk thema werd een werkgroep samengesteld, bestaande uit: • dienst R&D, • deskundigen van het nationaal secretariaat, • deskundigen van de deelnemende ziekenfondsen.
  6. 6. I. Sensibilisatie bij CM personeel• Actie-onderzoeken gezondheidsongelijkheid • Deze werkgroepen kwamen op regelmatige basis bijeen om de actie-onderzoeken uit te werken • Juni 2009: resultaten dag • Voorstelling van de eerste resultaten van de actie-onderzoeken • Lessen getrokken over de toe te passen methodes en strategieën bij het beheer van actie-onderzoeken.• Globaal resultaat actie-onderzoeken: bewustwording in de organisatie gecreëerd om specifiek rond kansarmen te werken
  7. 7. I. Sensibilisatie bij CM personeel• Actie-onderzoeken gezondheidsongelijkheid • Voorbeeld actie-onderzoek: OMNIO statuut (verhoogde tegemoetkoming voor lage inkomens) • Doelstelling: via vernieuwd communicatie-materiaal meer leden tot bij ons krijgen voor een OMNIO aanvraag • Verspreiding van materiaal via intermediairen (verenigingen waar armen het woord nemen, OCMW’s, apothekers, huisartsen, CM kantoren, …) • Verdere procedure: lid neemt contact op met ons• naar CM personeel
  8. 8. II. Initiatieven vanuit de regionale ziekenfondsen. a) Initiatieven regionale ziekenfondsen b) Armoedewerking c) Vlaamse werkgroep kansarmoede d) Diensten maatschappelijk werk
  9. 9. a) Initiatieven regionale ziekenfondsenDe initiatieven om gezondheidsongelijkheid te bestrijden vanuit de regionale ziekenfondsen werken op een aantal terreinen:• Een duidelijke communicatie naar de kansarmen toe (vb: leescomités)• Gezondheidspromotie op maat van kansarmen (vb: goed-gevoel-stoel, bewegen op voorschrift, gezondheidswandelingen, sociaal restaurant, …)• Beschermingsmaatregelen dichter bij doelgroep brengen (vb: vorming via welzijnsschakels, film rond sociale betalende derde)• Zorgverstrekkers informeren over beschermende maatregelen (vb: symposium voor huisartsen rond sociale betalende derde)
  10. 10. a) Initiatieven regionale ziekenfondsenEen duidelijke communicatie naar de kansarmen toe• Voorbeeld: leescomité in CM Midden-Vlaanderen, CM Leuven, CM Sint Michielsbond (in opstart) • nalezen van reeds opgemaakte brieven en folders door personen uit de doelgroep • om na te gaan of ze leesbaar en begrijpbaar zijn voor mensen in armoede • de brieven en folders aanpassen aan de gegeven opmerkingen • In samenwerking met: • leerpunt Gent (lager geschoolden lezen brieven na) in CM-Midden Vlaanderen • in CM Leuven met het buurthuis ‘t Lampeke, CAW en Open School • In 2009 haalde CM Midden Vlaanderen de Wablieft prijs
  11. 11. a) Initiatieven regionale ziekenfondsenGezondheidspromotie op maat van kansarmen• Voorbeeld 1: goed-gevoel-stoel (proefproject in CM Midden- Vlaanderen) • Project rond geestelijke gezondheidszorg bij mensen in armoede • Methodiek is uitgewerkt door VIGEZ, in samenwerking met CEDES, met de financiële steun van de Vlaamse overheid • In 3 sessies wordt gesproken over: • Draaglast (met welke problemen wordt men geconfronteerd) • Draagkracht (over welke kracht bezit men om deze lasten te dragen) • De balans tussen draagkracht en draaglast • Een aantal ‘goed-gevoel-acties’ (mensen weerbaarder maken en nieuwe krachten ontwikkelen) • In 2011 werden 5 ‘goed-gevoel’-reeksen georganiseerd • In samenwerking met welzijnsschakels en andere lokale organisaties waar armen het woord nemen
  12. 12. a) Initiatieven regionale ziekenfondsenGezondheidspromotie op maat van kansarmen• Voorbeeld 2: bewegen op voorschrift (BOV) in CM Leuven • Bevorderen van een actieve levensstijl door personen regelmatig te laten deelnamen aan een bewegingsaanbod op maat • Artsenteam wijkgezondheidscentrum geeft voorschrift voor gezonde beweging • Een beweegcoach adviseert en coacht de deelnemers. • De Buurtsportmedewerker van de Stad voorziet mee in het beweeg- aanbod op maat. • CM als partner in het organiseren en faciliteren van het aanbod • Concreet initiatief: yoga (organisatie CM ism RISO Vlaams Brabant)
  13. 13. a) Initiatieven regionale ziekenfondsenBeschermingsmaatregelen dichter bij doelgroep brengen• Voorbeeld 1: vorming ‘Hoe besparen op ziektekosten’ op koffienamiddag van welzijnsschakels in CM Turnhout • Belangrijk: o geen actie vanuit CM organiseren, o maar wel iets plannen op een activiteit van een kansarmoede vereniging o Invalshoek ‘de portemonnee van de mensen’ is een goede manier om binnen te geraken binnen een welzijnsschakel • Vooraf afgecheckt met vrijwilligers kansarmoedeorganisaties of verstaanbaarheid ok was  vorming werd nog bijgeschaafd • Vorming gegeven op koffienamiddag door plaatselijke consulent en maatschappelijk werker • Achteraf mogelijkheid tot vragen stellen aan maatschappelijk werker  mogelijk latere contactpersoon binnen CM • Positieve reacties, mensen hebben er veel aan gehad
  14. 14. a) Initiatieven regionale ziekenfondsenBeschermingsmaatregelen dichter bij doelgroep brengen• Voorbeeld 2: kortfilm gemaakt in samenwerking tussen CM Brugge en welzijnsschakel o Inhoud film: mensen in armoede die naar dokter gaan en gebruik maken van sociaal betalende derde (via klever ‘1’ achteraan of via kaartje SBD) o Spelers in film: mensen uit armoedevereniging o Doelstelling: aan andere armoedeverenigingen tonen welke mogelijkheden er bestaan rond sociaal betalende derde, aan de mensen in armoede tonen wat de mogelijkheden zijn
  15. 15. a) Initiatieven regionale ziekenfondsenZorgverstrekkers informeren over beschermende maatregelen• voorbeeld: symposium voor huisartsen rond gezondheidsongelijkheid en sociaal betalende derde in CM Leuven • Sensibiliseren rond gezondheidsongelijkheid (presentatie Sara Willems) • Getuigenissen van 3 personen in armoede • Aanmoediging voor gebruik SDB (dienshoofd huisartsengeneeskunde KUL) • Informeren over het systeem van de sociaal betalende derde (diensthoofd gezondheidszorg CM Leuven)
  16. 16. b) Armoedewerking (KAAP CM Oostende)• Doelstelling: • toegankelijkheid van de gezondheidszorg verbeteren • Het opvangen van een hiaat (oa het leggen van contact) tussen de administratie/de reguliere dienstverlening en de persoon.• Methodieken: • Outreachend werken en presentietheorie= naar de mensen toe gaan, het recht tot bij hen brengen • Aanklampend werken= proberen om de moeilijk bereikbare leden te bereiken door langs te gaan, te bellen, te zoeken naar een contactmogelijkheid en te blijven proberen contact te leggen tot het recht in de ziekteverzekering in orde is. • Drempelverlagend werken= In overleg gaan met mensen in armoede over de verschillende drempels die mensen ondervinden (vb: leesbaarheid brieven, lange wachttijden loket)• Samenwerking met externe organisaties zoals Beweging van mensen met laag inkomen en kinderen in Oostende
  17. 17. c) Vlaamse werkgroep kansarmoedeWerkgroep Vlaamse ziekenfondsen rond thema kansarmoede (2 maandelijks):• Informeren rond beschermingsmaatregelen (vb: nieuwe regeling sociale betalende derde)• Gezamenlijke acties uitwerken (vb: deelname aan 17/10 werelddag tegen armoede)• Intervisie over projecten die in elk ziekenfonds lopen: • De ervaringen worden gedeeld met elkaar. • Er wordt van elkaars projecten geleerd (succesfactoren, hindernissen, …). • Het gebruikte materiaal wordt gedeeld (vb: powerpoints) • Er worden ideeën opgedaan voor nieuwe projecten.
  18. 18. d) Dienst MW• De pro-actieve acties aan de meest kwetsbaren. • Het onderzoeken van invalidedossiers met een erkenning FODSZ minstens 12 punten en geen hulp van derden ZIV en vice versa • Initiatieven om omnio’s te vinden • Informatie aan chronisch zieken over hun sociale voordelen (Infopunt, maar ook prioriteit en pro-actief van diensten MW)• Signalenbehandeling diensten MW
  19. 19. III. Werkgroep ‘Aandacht voor de meest kwetsbaren’ landsbond.
  20. 20. III. Werkgroep ‘Aandacht voor de meestkwetsbaren’ landsbond.• Samenstelling werkgroep: • diensten van het NS (directie, medische directe, maatschappelijk werk, socio-educatieven, gezondheidspromotie, studiedienst), • de bewegingen (Ziekenzorg CM en Altéo), • vertegenwoordigers van chronisch zieken• Doelstellingen: • Initiatief nemen voor en opvolgen van maatregelen rond meest kwetsbaren (vb: sociaal betalende derde, maatregelen chronisch zieken) • Resultaten onderzoek • Acties van de verschillende diensten / bewegingen delen met elkaar• Samenkomst: 4 keer per jaar
  21. 21. IV. Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek rond gezondheidsongelijkheden.
  22. 22. III. Medewerking aan wetenschappelijkonderzoek• Onderzoek rond gezondheidsongelijkheden: • Als CM zelf onderzoek uitvoeren • Vb: gezondheidsongelijkheid bij CM-leden • Door CM data beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek • voorbeeld: ‘Sociale ongelijkheid bij niet georganiseerde inenting tegen baarmoederhalskanker’• Doelstelling: • (blijven) sensibiliseren rond de gezondheidsproblematiek • Aanbevelingen doen vanuit onderzoek om gezondheidsongelijkheid te verminderen • Vb: inenting baarmoederhalskanker besluit: sociale ongelijkheid als de inenting op het initiatief van de vrouw gebeurt aanbeveling om vaccinatie systematisch te organiseren
  23. 23. V. Beleidsbeïnvloeding.
  24. 24. IV. Beleidsbeïnvloeding• Beleid beïnvloeden  meer beschermende maatregelen • Sociale betalende derde • Verhoging invaliditeitsuitkeringen tot aan de armoedegrens • Via onderzoek chronisch zieken  aanbevelingen formuleren om de ziektekosten binnen de perken te houden

  ×