Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 ruimte voor werk en economie

448 views
383 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
448
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 ruimte voor werk en economie

 1. 1. Werkgroep Ruimte voor werk en economie Studiedag ‘ Ruimte voor de toekomst’ 12 februari 2011
 2. 2. Inhoud <ul><li>Toelichting en opzet </li></ul><ul><li>Aan het werk </li></ul><ul><li>Discussie </li></ul><ul><li>Conclusie: Wat leren we hier uit? </li></ul>
 3. 3. Voorraad bedrijventerreinen (aanbod) (op basis van het gebruik op 01.01.2007) Bron: addendum Actualisatie en gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 1997
 4. 4. Voorraad bedrijventerreinen (aanbod) (op basis van het gebruik op 01.01.2007) Bron: addendum Actualisatie en gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 1997
 5. 5. Kaderdecreet ruimtelijke economie (op komst) <ul><li>Van bedrijventerreinenbeleid naar bedrijfshuisvestingsbeleid </li></ul><ul><li>Strategische doelstellingen: </li></ul><ul><ul><li>het voorzien van voldoende geschikte bedrijfshuisvestingsmogelijkheden in lijn met de economische ambities van Vlaanderen en gebaseerd op een transparante monitoring; </li></ul></ul><ul><ul><li>het doelmatiger (snel, efficiënt en effectief) maken van het ontwikkelingsproces van bedrijventerreinen zowel op vlak van bestemming als invulling; </li></ul></ul><ul><ul><li>het bewerkstelligen van zorgvuldig ruimtegebruik en het verlengen van de levensduur van bedrijventerreinen. </li></ul></ul>
 6. 6. Aan het werk met 2 cases <ul><li>Case 1 </li></ul><ul><li>lokaal industrieterrein aansluitend bij de kern verder ontwikkelen . Groeipotentieel maar wat met de ruimtelijke uitbreidingskansen? </li></ul><ul><li>een ander bestemd industrieterrein gelegen aan een knooppunt van wegen is voorlopig niet ingericht en wordt behouden voor de langere termijn </li></ul>
 7. 7. Aan het werk met 2 cases <ul><li>Case 2 </li></ul><ul><li>gemeente in buitengebied met industrieterrein van 2ha verweven in de dorpskern </li></ul><ul><li>GRS: industriegebied maar nabestemming wonen of aanverwante activiteiten </li></ul><ul><li>opportuniteiten/kansen/bedreigingen: projectontwikkelaars, RVT, kinderopvang, lokale diensteneconomie, buurt- en nabijheidsdiensten… </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Wat zijn duurzaamheidsaspecten waarmee we rekening houden om het voorliggend voorstel te beoordelen? Al dan niet op een vraag in te gaan? </li></ul><ul><ul><li>Noteer ze op de beschikbare papieren. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan je ze rangschikken volgens een aantal thema’s? </li></ul></ul><ul><li>Welke partijen zijn allemaal betrokken om dit voorstel tot een beslissing en uitvoering te brengen? </li></ul><ul><ul><li>Noteer alle partijen die je door het hoofd schieten. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan je ze rangschikken in 3 kringen? </li></ul></ul><ul><li>Welke instrumenten zie je geschikt om op duurzame wijze in de toekomst ruimte te creëren voor werk en economie en invulling te geven aan bedrijvenzones? M.a.w. wat kan je allemaal doen van acties? Met welke kan je aan de slag in jouw gemeente? Wie zijn mogelijke partners? </li></ul>Vragen
 9. 9. Duurzaamheidsmeter
 10. 11. Geïntegreerd projectproces
 11. 12. Enkele grote principes (cfr. visie Vlaamse ACV-dagen 2009) <ul><li>ruimte beperkt en sterk versnipperd. Vele ruimtelijke noden in concurrentie met elkaar: nood aan bedrijventerreinen, leefbaarheid steden, recreatie en natuurontwikkeling, </li></ul><ul><li>ruimtelijke plannen met klemtoon op hoge kwaliteit van het ruimtegebruik en verweving van functies </li></ul><ul><li>betrokkenheid van het sociale middenveld </li></ul>
 12. 13. Enkele grote principes (cfr. visie Vlaamse ACV-dagen 2009) <ul><li>locatiebeleid voor bedrijventerreinen </li></ul><ul><ul><li>kantoren en dienstverlening in stedelijke gebieden </li></ul></ul><ul><ul><li>logistiek aan multimodale knooppunten, met voorkeur voor activiteiten met hoge toegevoegde waarde </li></ul></ul><ul><ul><li>voor nieuwe vergunningen minimumnorm tewerkstelling, aangepast aan de sector </li></ul></ul><ul><ul><li>rekening houden met draagkracht omgeving – bedrijventerrein rechtstreeks aansluiten op het hoofdwegennet </li></ul></ul><ul><ul><li>nieuwe bedrijventerreinen vooral via inbreiding </li></ul></ul><ul><ul><li>goede ontsluiting via openbaar vervoer en fiets </li></ul></ul><ul><ul><li>voldoende ruimte in havens voor watergebonden industrie </li></ul></ul>
 13. 14. Enkele grote principes (cfr. visie Vlaamse ACV-dagen 2009) <ul><li>grotere prioriteit verlenen aan herwaardering verwaarloosde bedrijventerreinen </li></ul><ul><li>een preventief overheidsbeleid tegen de verwaarlozing van bestaande bedrijven terreinen (leegstandtaks, voorkooprecht, compensatie bij opwaardering) </li></ul>
 14. 15. Enkele grote principes (cfr. visie Vlaamse ACV-dagen 2009) <ul><li>inrichtingsprincipes en duurzaamheidscriteria voor nieuwe bedrijventerreinen: </li></ul><ul><ul><li>gemeenschappelijke parkings, veilige fiets- en voetpaden, fietsenstallingen, voorzieningen openbaar en ander collectief vervoer </li></ul></ul><ul><ul><li>aandacht voor tewerkstellingscreatie, ook in eigen streek en met kansen voor laaggeschoolde en langdurig werklozen </li></ul></ul><ul><ul><li>uitbreiding in de hoogte en ondergrondse parkings </li></ul></ul><ul><ul><li>voldoende grote groene buffering met omgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>strengere milieucriteria aan de rand van het terrein </li></ul></ul><ul><ul><li>nastreven van CO 2 - neutraliteit door hernieuwbare energieproductie, warmtkrachtkoppeling, energiezuinig bouwen </li></ul></ul><ul><ul><li>verplichte voorziening aardgasaansluiting, gescheiden </li></ul></ul><ul><ul><li>rioleringsstelsels, buffering van regenwater </li></ul></ul>
 15. 16. Bestaande verdeling over vestigingsmilieu’s
 16. 17. Voorkeur bij eventuele verhuizing naar voorkeurmilieu’s

×