2-daagse ACW - Plenum dag1

885 views

Published on

Patrick Develtere over ACW en politiek
Marc Suykens over rol en uitdagingen van lokale besturen
Luc Martens over de rol van mandatarissen en het middenveld

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
885
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2-daagse ACW - Plenum dag1

 1. 1. Welkom 2 daagse Duinse Polders 23-24 feb.’11
 2. 2. Welkom 2 daagse Duinse Polders 23-24 feb.’11
 3. 3. Welkom Jo De Cuyper Dienst Vorming & Beweging 2 daagse Duinse Polders 23-24 feb.’11
 4. 4. Over ACW en politiek Patrick Develtere Algemeen voorzitter ACW 2 daagse Duinse Polders 23-24 feb.’11
 5. 5. Over ACW en politiek Patrick Develtere Algemeen voorzitter ACW 2 daagse Duinse Polders 23-24 feb.’11
 6. 6. Over ACW en politiek Patrick Develtere Algemeen voorzitter ACW 2 daagse Duinse Polders 23-24 feb.’11
 7. 7. Over de rol en uitdagingen van lokale besturen Marc Suykens Directeur VVSG 2 daagse Duinse Polders 23-24 feb.’11
 8. 8. ROL EN UITDAGINGEN VAN EN VOOR LOKALE BESTUREN Mark Suykens Directeur VVSG vzw Blankenberge 23 februari 2011 - ACW
 9. 9. Artikel 2 GEMEENTEDECREET MISSIE GEMEENTE <ul><li>De gemeenten beogen om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied </li></ul>
 10. 10. ARTIKEL 1 OCMW-WET MISSIE OCMW <ul><li>Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid </li></ul>
 11. 11. ARTIKEL 2 OCMW-DECREET <ul><li>De OCMW’s beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen tot het welzijn van de burgers, met behoud van de opdracht, vermeld in art. 1 en art. 57 van de OCMW-wet </li></ul>
 12. 12. GOED BELEID EN BEHOORLIJK BESTUUR <ul><li>WAT ? – INHOUD - Producten </li></ul><ul><li>- Resultaten </li></ul><ul><li>HOE ? – PROCES </li></ul><ul><li>Efficiënt/Effectief overheidsmanagement </li></ul><ul><li>Betrokkenheid bevolking </li></ul>
 13. 13. INHOUDELIJKE UITDAGINGEN <ul><li>Een sterke eerste overheid </li></ul><ul><li>werkt integraal en participatief </li></ul>
 14. 14. ACHT INSTEKEN <ul><li>Kwalitatieve lokale dienstverlening </li></ul><ul><li>Integraal vrijetijdsbeleid </li></ul><ul><li>Lokale economie en werkgelegenheid </li></ul><ul><li>Duurzame ontwikkeling </li></ul><ul><li>Sociaal beleid </li></ul><ul><li>Investeren in de publieke ruimte </li></ul><ul><li>Lokaal handhavingsbeleid </li></ul><ul><li>Burgerparticipatie en actief burgerschap </li></ul>
 15. 15. Radicaal investeren in dienstverlening <ul><li>Aan burgers, organisaties en bedrijven </li></ul><ul><li>Radicaal investeren in de verbetering van de kwaliteit van de kernopdracht van lokale besturen, nl. dagelijkse dienstverlening aan burgers, organisaties en bedrijven </li></ul> 
 16. 16. KERNTAAK LOKALE BESTUREN <ul><li>80% = DIENSTVERLENING </li></ul><ul><li>20% = BELEID VOEREN </li></ul>
 17. 17. LOGICA VAN DE KLANT <ul><li>VAN AANBOD NAAR VRAAG </li></ul><ul><li>KLANTGERICHTHEID = INHOUD </li></ul><ul><li>KLANTVRIENDELIJKHEID = VORM </li></ul>
 18. 18. VERANTWOORDELIJKHEID <ul><li>TOPMANAGEMENT </li></ul><ul><li>DIENSTHOOFDEN </li></ul><ul><li>PUBLIEKSAMBTENAREN </li></ul><ul><li>STUREN OP HOOFDLIJNEN DOOR POLITICI </li></ul>
 19. 19. TOEGANKELIJKHEID <ul><li>SCHAAL DIENSTVERLENING </li></ul><ul><li>FLEXIBELE OPENINGSUREN </li></ul><ul><li>BEWEGWIJZERING </li></ul><ul><li>PRODUCTENCATALOGUS </li></ul>
 20. 20. TOEGANKELIJKHEID <ul><li>CLUSTERING LOKETTEN </li></ul><ul><ul><li>thematisch </li></ul></ul><ul><ul><li>doelgroepen </li></ul></ul><ul><ul><li>levenscyclus </li></ul></ul><ul><li>E-LOKET </li></ul><ul><li>KLANTENBEGELEIDINGSSYSTEEM </li></ul>
 21. 21. WEGWERKEN BUREAUCRATISCHE BARRIERES <ul><li>MULTI-KANAAL </li></ul><ul><li>EENVOUDIG TAALGEBRUIK </li></ul><ul><li>VEREENVOUDIGEN FORMULIEREN </li></ul><ul><li>VEREENVOUDIGEN REGLEMENTEN </li></ul><ul><li>PROCESSEN IN KAART BRENGEN </li></ul><ul><li>COMPETENTIES PERSONEEL </li></ul><ul><li>TRAINING BALIEPERSONEEL </li></ul><ul><li>COMMUNICATIE </li></ul><ul><li>FRONTOFFICE – BACKOFFICE </li></ul><ul><li>KENNIS SYSTEEM </li></ul>
 22. 22. KWALITEITSVERBETERING <ul><li>Integrale kwaliteitszorg </li></ul><ul><li>Kwaliteitskringen </li></ul><ul><li>ISO-normen </li></ul><ul><li>EFQM-model </li></ul><ul><li>INK-model </li></ul><ul><li>Balace scorecard </li></ul><ul><li>CAF-model </li></ul><ul><li>enz. </li></ul>
 23. 23. KLANTENMANAGEMENT <ul><li>Eerstelijnsklachten/klantenmanagement in de diensten (cf. Gemeentedecreet) </li></ul><ul><li>Tevredenheidsmetingen/gebruikersplatforms </li></ul><ul><li>Tweede lijn: ombud </li></ul><ul><li>Rechts- en belangenbescherming </li></ul><ul><li>Beginselen behoorlijk bestuur </li></ul>
 24. 24. BESTUURLIJKE UITDAGINGEN <ul><li>Investeren in modern overheidsmanagement </li></ul><ul><li>Samenwerking gemeente-OCMW </li></ul><ul><li>Regisseursrol op lokaal/regionaal niveau </li></ul><ul><li>Besturen doe je niet alleen </li></ul><ul><li>Versterken gemeenteraad </li></ul><ul><li>Investeren in de sociale humuslaag </li></ul><ul><li>Bestuursstijl: sterk politiek leiderschap </li></ul>
 25. 25. 1. INVESTEREN IN MODERN OVERHEIDSMANAGEMENT <ul><li>Nieuw beleids- en beheersinstrumenten </li></ul><ul><li>(gemeente-OCMW-decreet) </li></ul><ul><li>Strategische planning (planlastvermindering) </li></ul><ul><li>Budgethouderschap </li></ul><ul><li>Delegatie bevoegdheden </li></ul><ul><li>Interne controle + externe audit </li></ul><ul><li>Managementteam </li></ul><ul><li>Soepeler personeelsbeleid </li></ul><ul><li>Interne en externe verzelfstandiging </li></ul><ul><li>Beheersovereenkomsten </li></ul>
 26. 26. 2. SAMENWERKING GEMEENTE/OCMW <ul><li>Politieke, inhoudelijke, strategische samenwerking </li></ul><ul><li>Voorzitter in college </li></ul><ul><li>Samenwerking/fusie qua ondersteuningsdiensten </li></ul><ul><li>Inhoudelijke sociale beleid samen afspreken </li></ul><ul><li>GEMEENTE: eindverantwoordelijkheid strategisch lokaal sociaal beleid </li></ul><ul><li>OCMW: </li></ul><ul><li>Verzelfstandigde gemeentelijke organisatie </li></ul><ul><li>Tactisch en operationeel eindverantwoordelijke voor een groot deel van het lokaal sociaal beleid </li></ul>
 27. 27. 3. ACTOR EN REGISSEUR <ul><li>Actorrol blijft belangrijk </li></ul><ul><li>Steeds meer regierol </li></ul><ul><li>- kinderopvang </li></ul><ul><li>- wonen/huisvesting/woonzorg </li></ul><ul><li>- lokale diensteneconomie </li></ul><ul><li>- enz. </li></ul>
 28. 28. REGIE EN COÖRDINATIE <ul><li>Informatie ) </li></ul><ul><li>Overleg ) beleidsondersteunend </li></ul><ul><li>Advies of melding ) </li></ul><ul><li>Structureel ) </li></ul><ul><li>Via bevoegdheid ) beleidsbepalend </li></ul><ul><li>Via middelen ) </li></ul>
 29. 29. 4. BESTUREN DOE JE NIET ALLEEN <ul><li>Eenvoudig bestaat niet meer. </li></ul><ul><li>Problemen en uitdagingen voor lokale besturen worden steeds complexer: </li></ul><ul><ul><li>Bij elke beslissing moet men rekening houden met neveneffecten op andere domeinen </li></ul></ul><ul><ul><li>Diverse problemen overstijgen de grenzen van de gemeente </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaak zijn meerdere actoren bevoegd en/of competent </li></ul></ul>
 30. 30. BEWUST KIEZEN VOOR INTERLOKALE SAMENWERKING <ul><li>Is absoluut nodig om de bestuurskracht van gemeenten/OCMW’s te versterken </li></ul><ul><li>Zowel kleinschalig (2 à 5 buurgemeenten) als grootschalig </li></ul><ul><li>VerleNgd (en niet verlegd) lokaal bestuur! </li></ul>
 31. 31. DE GEMEENTE ALS NETWERK <ul><li>DE SCHIL </li></ul><ul><li>PARTNERSCHAPPEN PRIVATE OMGEVING </li></ul><ul><li>HET HART </li></ul><ul><li>Politiek personeel </li></ul><ul><li>Administratief personeel </li></ul><ul><li>VERZELFSTANDIGDE CENTRALE </li></ul><ul><li>ORGANEN OVERHEDEN </li></ul>
 32. 32. SUCCESVOL BESTUREN <ul><li>Gemeente staat niet langer op zichzelf maar is deel van een netwerk van organisaties en overheden </li></ul><ul><li>Bestuurskracht en succes van lokale besturen is recht evenredig met de capaciteit van bestuurders en ambtenaren om samen te werken met burgers, verenigingen, bedrijven of andere besturen </li></ul><ul><li>Besturen = samenwerken </li></ul>
 33. 33. GEMEENTE= COMPLEXE NETWERKSTRUCTUUR PROV VLA FED EU Private sector EVA OCMW GEM EVA GEM OCMW SOCIAAL HUIS GEMEENTE- VZW GEMEENTE- BEDRIJF POLITIEZONES IGS
 34. 34. MANAGEMENT(STURING) VAN HET NETWERK <ul><li>Management van de actoren </li></ul><ul><li>Management van de interactie </li></ul><ul><li>Management van de context </li></ul>
 35. 35. ROL GEMEENTERAAD <ul><li>Waar ‘het primaat van de politiek’ een bestuurskundige autoriteit verleent aan de lokale overheid, is de deelname in lokale netwerken een veel geloofwaardiger kanaal om zich als bestuur te legitimeren. Ten aanzien van mondige burgers moet men zijn gezag verdienen </li></ul>
 36. 36. GEMEENTERAAD: 3 FUNCTIES <ul><li>Beleidsbepaler </li></ul><ul><li>Controleur </li></ul><ul><li>Volksvertegenwoordiger </li></ul>
 37. 37. VERSTERKING GEMEENTERAAD <ul><li>FORMEEL </li></ul><ul><li>Voorzitterschap gemeenteraad </li></ul><ul><li>Voorzitterschap gemeenteraadscommissies </li></ul><ul><li>B. OMGANGSCULTUUR </li></ul><ul><li>Gebruik de expertise van de voorzitter </li></ul><ul><li>Engagement raadsleden </li></ul>
 38. 38. VERSTERKING GEMEENTERAAD <ul><li>C. Inhoudelijk </li></ul><ul><li>Gebruik bespreekbare documenten en jaarplannen </li></ul><ul><li>Haal de externe organen terug naar de gemeenteraad </li></ul><ul><li>Laat de gemeenteraad echt werken als volksvertegenwoordiger </li></ul><ul><li>Art. 199 Gemeentedecreet </li></ul><ul><li>“ De gemeenteraad neemt initiatieven om de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan.” </li></ul>
 39. 39. 6. INVESTEREN IN DE SOCIALE HUMUSLAAG <ul><li>Inspraak organiseren </li></ul><ul><li>Zelforganisatie burgers waarderen </li></ul><ul><li>Interactieve bestuursstijl </li></ul>
 40. 40. ARTIKEL 3 GEMEENTEDECREET <ul><li>De gemeenten verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden </li></ul><ul><li>Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur </li></ul>
 41. 41. RELATIE LOKALE BESTUREN MET DE LOKALE SAMENLEVING <ul><li>Inspraakinstrumenten </li></ul><ul><li>Interactief bestuur (co-productie) </li></ul><ul><li>Open processen </li></ul><ul><li>Community governance </li></ul>
 42. 42. Waardering en versterking van zelforganisatie <ul><li>Autonomie van het individu, de kracht van het middenveld en het vrijwilligerswerk </li></ul><ul><li>De nieuwe uitdaging voor het lokale bestuur is ook: meer waardering opbrengen voor de autonomie van het individu, voor de kracht van het vrijwilligerswerk en het maatschappelijk middenveld. Het lokale bestuur maakt het mee mogelijk dat mensen en organisaties zich makkelijker en met meer enthousiasme inzetten voor hun lokale samenleving </li></ul>
 43. 43. 7. STERKE BESTUURSSTIJL <ul><li>STERK POLITIEK LEIDERSCHAP </li></ul><ul><li>STERKE AMBTELIJKE ORGANISATIE </li></ul><ul><li>POLITIEK-AMBTELIJKE SAMENWERKING </li></ul><ul><li>PARTNERDEMOCRATIE </li></ul><ul><li>DEUGDELIJK BESTUUR </li></ul>
 44. 44. BESTUURLIJKE UITDAGINGEN <ul><li>Samenwerking politici – personeel </li></ul><ul><li>Afsprakennota </li></ul><ul><li>Deontologische codes </li></ul>
 45. 45. Radicale keuze voor politiek leiderschap <ul><li>Betrokken, bewogen, bestuurskrachtig, bescheiden </li></ul><ul><li>Radicale keuze voor sterk politiek leiderschap </li></ul>
 46. 46. Radicaal kiezen voor deugdelijk bestuur <ul><li>Macht correct gebruiken </li></ul><ul><li>Radicaal kiezen voor deugdelijk bestuur (good governance) </li></ul>
 47. 47. Over de rol en uitdagingen van lokale besturen Marc Suykens Directeur VVSG 2 daagse Duinse Polders 23-24 feb.’11
 48. 48. Workshops Werken met de beleidsnota z.5 Werven voor beweging en politiek z.6 Promoten van ACW-mandatarissen z.3 2 daagse Duinse Polders 23-24 feb.’11
 49. 49. Over de rol van mandatarissen en het middenveld Luc Martens ACW-erkende mandataris en burgemeester van Roeselare 2 daagse Duinse Polders 23-24 feb.’11
 50. 50. Over inhoudelijke klemtonen en fiches Sandra Rosvelds Studiedienst ACW 2 daagse Duinse Polders 23-24 feb.’11

×