Het instrument van de strategische projecten: Hans Leinfelder

 • 1,149 views
Uploaded on

ACW Studiedag 4/2/2012 …

ACW Studiedag 4/2/2012
Meer doen met minder ruimte

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,149
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
16
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Het instrument van destrategische projectenHans LeinfelderRWO – Afdeling Ruimtelijke Planning en Stedenbouwkundig BeleidStudiedag ACW/ACV – 4 februari 2012
 • 2. Structuur presentatie1. Strategische projecten in uitvoering van RuimtelijkStructuurplan Vlaanderen2. Snellere en betere besluitvorming over projecten3. Strategische thema’s en gebieden in Beleidsplan Ruimte
 • 3. 1. Strategische projecten in uitvoering van Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
 • 4.  Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997) • Strategische stedelijke projecten = impuls voor stedelijke vernieuwing en stedelijkgebiedbeleid • Strategische projecten voor buitengebied = voorbeeldfunctie voor samenhang natuurlijke structuur, agrarische structuur, landschap en nederzettingsstructuur
 • 5. WAT IS NU STRATEGISCH EEN DEFINITIEEen strategisch project is een project met een integrale en ruimtelijke invalshoek, dat tot doel heeft omgebiedsgericht en over sector of bestuursgrenzen heenactief bij te dragen tot de versterking van de kwaliteit van de ruimtelijke structuur, en dat op korte of halflange termijn kan worden uitgevoerd. Door de uitvoering van strategische projecten te stimuleren en er meer actief op in te zetten in het kader van (ruimtelijke) planningsprocessen verhoogt hetdraagvlak voor de ruimtelijke ordening, en de planning inhet algemeen, en wordt een voorbeeldfunctie gecreëerd.
 • 6.  Besluit Vlaamse Regering (2004) houdende voorwaarden voor erkenning en/of subsidiëring van strategische projecten in kader van RSV Criteria • Substantiële meerwaarde voor uitvoering Vlaams ruimtelijk beleid • Duidelijke voorbeeld- en signaalfunctie • Integraal karakter (ruimtelijk, economisch, sociaal) en ruimtelijk structurerend voor stedelijk gebied of buitengebied • Vernieuwend • Effectieve inrichting en verweving • Functionele, ruimtelijke en administratief-institutionele complexiteit > mogelijkheden van lokaal bestuur Subsidie • 3 jaar loon- en werkingskosten projectcoördinator
 • 7. Strategische projecten
 • 8.  Strategische projecten – stedelijke gebieden Gedeconcentreerde bundeling
 • 9. Strategisch Stedelijk Project Scharnier
 • 10. PROJECTEN • Nieuwe Voorhaven – omgevingsaanleg fase 1 –woningbouwproject (privaat) – loods 20 (privaat) – activiteitenplein (ex loods 21) – loods 22 en 23 (privaat) – tijdelijke herinvulling tot speelzone – loods 24 realisatie (AG SOB) • Malmarsite –RUP Malmarpark –fabrieksgebouw –bouw woningen – Malmarpark – Renovatie stationnetje tot crèche • Groene banaan – herwaardering Rietgracht in St.- Amandsberg – uitbouw fietsas• Ontwikkeling van de Oude Dokken• Reconversie van Dok Noord – Acec • Dampoort – Dampoortknoop – uitbouw stationsomgeving – ontwikkeling omgeving Kasteellaan – tijdelijke invulling parking • Stadsring R 40 – sectie Neuseplein (heraanleg en aansluitend aan de handelsdokbrug) – sectie handelsdokbrug (aanleg) – sectie Afrikalaan (heraanleg en aansluitend aan de handelsdokbrug)
 • 11. project Oude Dokken
 • 12. Turnhout 2012 – Centrumstad op mensenmaat E34 als economische drager, E34 als snelweg naar Europa 1. Duurzame ontwikkeling en invulling bedrijventerreinen 2. Bijkomende treinhalte Turnhout-Zuid 3. Bentel-Zuid – Intergemeentelijk containerpark 4. Bentel-Noord R13, Ontsluiting van het regionaalstedelijk gebied Turnhout 5. R13 en stedelijk plateau (stadscontract) Binnenstad Turnhout als commercieel en cultureel hart van de Stadsregio Turnhout – puntsgewijze ingrepen ter versterking van het stedelijk weefsel 6. Stationsomgeving: cluster van deelprojecten 7. Turnova: creatie van een nieuw stadsdeel 8. Warandesite: ondergrondse parking en fuifzaal, stedelijk plein Strategische woonprojecten – kernversterking en ‘kanaalsprong’ 9. Melkhoek en Melkhoek-ZO 10. Heizijdse Velden
 • 13. Herontwikkeling Vaartkom Leuven Herontwikkeling van dit voormalig industrieel gebied tot volwaardig stadsdeel, met accent op wonen. Aantal deelprojecten: -Parkeergebouw -Engels plein -Bruggen -Restauratie keizersberg -Blokken (wonen, kantoren, commerciële ruimte) -Publieke ruimte waterfront -Renovatie Entrepot -Tweewaters en omgeving Acties: - realisatie deelprojecten - Communicatie
 • 14. Situering Health Sciences Campus Gasthuisberg - Leuven
 • 15.  Strategische projecten – buitengebied Fysisch systeem ruimtelijk structurerend
 • 16. Demervallei
 • 17. ONDW- 2 62 2 6 - 6 6 6 6 2NDW- 2 6W- 2 6 2 6RONDW- 2 6 26 6DW- 2 6 2 6 DW- 2 6W- 6 6 2 2 2 6 NDW- 6 W- 2 2 W- 2 6 6 DW- 2 6NDW- 2 6 2 6 DW- 2 6 Demervallei als DW- 62 6 2 W- 2 6NDW- 2 6 DW- 2 6DW- 2 6 DW- 2 6 waterlintW- 2 6W- 6 2 6ONDW-2 6 6 6NDW- 2DW- 2 NDW- 6 6 W- 2 2 W- 2 6 66 W- 2 6W- 22 66 6 DW- 2 RONDW- 2 6 62 6 ONDW- 2 6 2 6NDW- 2 6 2 6 NDW- 2 6 NDW- 2 6ONDW- 22 66 ONDW- RONDW- 2 6 6NDW- 2 6RONDW- 2 6 NDW- 2 6NDW- 2 6 2 6NDW- 2 6 2 6 2 6 -2 26 6W- 2 6RONDW-6 2 6 DW- 2 6 22 6 W- 62 6 W-2 6 -2 6 2 6 ONDW- 2 6 W- 62 6 2 Demervallei als ONDW- 2 6DW- 6 6 2 2NDW-622 66 DW- 2 natuurlijk lint DW- 2 62 6W- 2 6 2 66 W- 2 6DW- 6 2 6 NDW- - 2 2 6 W- 6 2 DW- 2 2 6 6 ONDW- 6 2 6W- 22 6 W- W-2 2 66 6ONDW- 2 6 DW- 62 6 2NDW- 2 6 6 NDW- 2 6RONDW- 2 NDW- 2 6ONDW- 22 66 NDW- W- 2 6 2 6 RONDW- 2 6ONDW- 2 26 6RONDW- 6 NDW- 2 NDW- 2 6 2 6 NDW- 2 6NDW- 2 6 2 6 DW- 2 6 NDW-6 2 6W- 2 2 6 DW- -6 2 6 2 6NDW- 2 6 W- 2 6 2 6 ONDW-NDW- 2 62266NDW- 2 6 W- 2 6 Demervallei als 2 6DW- 62 6 6 2ONDW- 2 DW- 2 62 6 ONDW- 2 6 recreatief lintNDW- 6 6W- 2 2 2 6 ONDW-6 2 6 W- 6 2 2 - 2 2 6 W- 62 6NDW- 22 66 DW- NDW- 2 6W- 6 6 2 6 NDW- 2 2 62 6ONDW- 2 6 ONDW- 62 6W- 2 2 DW- 6 2 6RONDW- 2 6 NDW- 2 6ONDW-2 26 2 6 RONDW- 6NDW-NDW- 2 6 6RONDW- 2 2 6W- 2 6W- 2 62 6 NDW- NDW- 2 6 2 6 GRONDW- NDW- 2 6 2 6 DW- 2 6ONDW-2 26 6 DW- 2 6 2 6 NDW- 2 6 2 6 ONDW- 2 6 2 6 22 66 2 6 DW- DW- 6 2 62 6 2ONDW- 6 6DW- 2 2 DW- 2 6ONDW- 2 6 ONDW- 2 6 2 6RONDW- 2 6 2 6 2 6 ONDW- 6 6 DW-6 2 2 22 26 6ONDW- 2 6
 • 18. Strategisch Project DeWijers– ingebed in een integraalplattelandsproject
 • 19. 2. Strategisch Project De Wijers 2.2. Stappenplan (integraal plattelandsproject) • Strategisch Project loopt tot ca. goedkeuring Masterplan (2011) • Kansen en knelpunten koppelen aan specifiek instrument: - (G)RUP - Beheersovereenkomst - Beheersplan - Inrichting - Ontwikkelen nieuwe juridische instrumenten • Twee sporen • Lanceren proces lange termijn • “quick-wins” • Planologie en inrichting • Meer dan polygonen op een kaart • Werving bijkomende financiering 6-2-2012 20
 • 20. Situering Maasvallei Grensverleggend 2011-2014 - provincie Limburg
 • 21. Situering Maasvallei Grensverleggend 2011-2014 - provincie Limburg• Regionaal Landschap Kempen en Maasland, vzw Maaspark Negenoord, nv De Scheepvaart, MAREC (Maaslandse Recreatiecentra), Herstructureringscomité, Steengoed Projecten, Toerisme Limburg, stad Dilsen-Stokkem, gemeente Kinrooi, Gemeente Lanaken, gemeente Maasmechelen, Stad Maaseik, provincie Limburg• Zorg voor continuïteit voor het strategisch project “Maasvallei”, erkend tot april 2011• Op grensverleggende wijze werk maken van meer ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit in de Maasvallei + bijdrage aan duurzaam toerisme en regionale ontwikkeling van de Maasvallei• Investeren in 5 ruimtelijke dragers (rivier – snoer van Maasdorpen – natuurverbindingen – kasteeldomeinen – lijnvormige landschapsstructuren)
 • 22. Situering Herk en Mombeek provincie Limburg
 • 23. Situering Herk en Mombeek provincie Limburg• Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw, stad Sint-Truiden, gemeente Wellen, stad Borgloon, gemeente Alken, stad Tongeren, gemeente Herk-De-Stad, gemeente Kortessem, stad Hasselt, gemeente Heers, gemeente Diepenbeek, provincie Limburg, VLM, ANB, Bekkensecretariaat, VMM, Bosgroep Zuid-Limburg, Watering Sint-Truiden, Watering De Herk, Limburgse Milieukoepel, Limburgs Landschap, Natuurpunt, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ILVO en Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling ADLO• Versterken van de blauw-groene verbindingsfunctie en waterbergingsfunctie van de vallei met respect voor aanwezige landbouw en recreatie• Bewaren van evenwicht tussen landbouw, natuur, recreatie en veiligheid• Overkoepelend project rond integraal waterbeheer voor het volledige valleigebied van de Herk en Mombeek van bron tot monding• Concretiseren van bepalingen van GRUP “Jongenbos en vallei van de Mombeek van Wintershoven tot Wimmertingen” en GRUP “vallei van de Herk en Mombeek van Alken tot Herk-De-Stad”
 • 24. Situering Zuurstof voor deZennevallei – Vlaams-Brabant
 • 25. Situering Zuurstof voor de Zennevallei – Vlaams-Brabant• Gemeente Beersel, gemeente Drogenbos, Stad Halle, gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Vlaamse Landmaatschappij, Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën vzw• Structuur brengen in de actuele versnippering van de Zuidelijke Zennevallei• Van het scherpe contrast tussen de verstedelijkte delen met bijhorende economische en woonfuncties met de waardevolle open ruimte daartussen en daarrond een vloeiende overgang maken door de ruimtelijke entiteiten te clusteren, een functionele verwevenheid creëren en de waardevolle openruimtestructuren behouden en versterken• In eerste instantie een openruimtenetwerk creëren waarbij een versterking van de natuur- en landschapskwaliteiten, familiale landbouw en recreatief medegebruik een meerwaarde kunnen bieden voor het wonen en werken in de zuidelijke Zennevallei• Economie, toerisme, wonen en werken hebben een duidelijke impact op het openruimtegebruik in het gebied. Binnen het project wordt met deze sectoren rekening gehouden in de mate dat ze het openruimteproces beïnvloeden.
 • 26.  Strategische projecten – gebieden voor economische activiteiten Poorten als motor voor ontwikkeling
 • 27. Albertknoop Deelprojecten: - schrapping reservatiestrook Cabergkanaal - opstart mini-gewestelijk RUP voor kop van Zouwdal - grensoverschrijdende afstemming milieunormering en –maatregelen - grensoverschrijdend tracé en duurzame ontsluitende weginfrastructuur - grensoverschrijdende afspraken leemwinning - grensoverschrijdende aspecten van het bedrijventerrein - natuur, landschap en groenstructuren - waterhuishouding - haalbaarheid grenspad - woonproblematiek
 • 28. Investeringszone Petroleum Zuid - Antwerpen Herontwikkeling van braakliggende terreinen voor economische bedrijvigheid, grootstedelijke functies en ecologische groencorridor Acties: - Overkoepelend: opmaak mobiliteitsplan, stedenbouwkundig masterplan, bodemsaneringsproject - Bedrijventerrein herontwikkelen - Voetbalstadion
 • 29. Situering Reconversie Vilvoorde- Machelen
 • 30. Situering Reconversie Vilvoorde- Machelen• Stad Vilvoorde – gemeente Machelen – samenwerkingsovereenkomst Vilvoorde - NV Waterwegen en Zeekanaal• Uitvoering geven aan de resultaten van het Strategisch Masterplan Vilvoorde- Machelen (2009)• Hoogwaardige tewerkstellingslocatie met ruimte voor kantoren, productieruimten, dienstverlening, handel, horeca en hoogdynamische recreatie activiteiten• Gericht op grootstedelijke ontwikkeling van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel• Verschillende initiatieven op elkaar afstemmen: - Vilvoorde Watersite - Inrichting Kerklaan als stedelijk ontwikkelingsgebied - ontwikkeling gronden tussen Macro en viaduct - Ontwikkeling van de Cat Site (Vilvoorde) - Ontsluitingsprojecten: tramverbinding, Rittwegerlaan, Havenstraat, Schaarbeeklei, R22, zuidelijke doorsteek tussen N1 en R22
 • 31. Situering Logistiek Park Schijns Antwerpen
 • 32. Situering Logistiek Park Schijns Antwerpen• Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Inter Ferry Boats nv• Realisatie van een multimodaal park 84 ha• Door spoorvervoer en innovatief wegvervoer inspelen op duurzame mobiliteitsbeleid• In het kader van een multimodale valorisatie aanpak van milieu-uitdagingen op gebied van waterhuishouding, klimaatneutraliteit, beeldkwaliteit, ruimteproductiviteit en ecologie
 • 33.  Strategische projecten – lijninfrastructuur Lijninfrastructuur als bindteken en basis voor locatiebeleid
 • 34. stationsomgeving Kortrijk
 • 35. Situering Windenergie “Wie eerstkomt eerst maalt” - Oost-Vlaanderen
 • 36. Situering Windenergie “Wie eerst komt eerst maalt” - Oost-Vlaanderen• Provincie Oost-Vlaanderen• Mogelijkheden onderzoeken naar inrichting en beheer van windturbineprojecten• Doel is om, in het kader van een concrete projectontwikkeling, werkwijzen te ontwikkelen om om te gaan met de concurrentieproblematiek en de verdeling van lusten en lasten• Faciliteren van samenwerkingsverbanden, ondersteunen van geschikte inplantingen, stroomlijnen van de gewenste projectontwikkeling naar vergunningsverlening toe, ondersteunen van lokale draagvlak, ondermeer door participatie en het ontwikkelen van verdere juridische onderbouwing en beleidsinstrumenten
 • 37. 2. Snellere en betere besluitvorming over projecten
 • 38. Korte historiek  Probleem: procesverloop van belangrijke projecten te traag en te weinig kwaliteitsvol - velerlei regels en procedures - moeizame alternatievenonderzoeken - discussies bestemming, plan- en project-MER, … - ondoorzichtig procesverloop / verantwoordelijken  Nederland: Project Sneller en Beter (Infrastructuur)  Commissies Berx en Sauwens: Aanbevelingen  Visienota Vlaamse Regering 15 oktober 2010 - Quick Wins i.f.v. bestaande processen - krachtlijnen nieuwe procesaanpak (“drietrapsraket”) - multidisciplinair projectteam (RWO, MOW, LNE, PPS- Kenniscentrum, Stedenbeleid) 40
 • 39. Nieuwe procesaanpak: procesfases enbeslismomenten 3 procesfases:  agenderingsfase, voortraject en uitwerkingsfase 3 beslismomenten:  startbeslissing, voorkeursbesluit, projectbesluit 2 formele consul-  tatiemomenten, naast participatie 41
 • 40. Nieuwe procesaanpak: procesfases enbeslismomenten  Routeplanner “drietrapsraket” ≠ lineair proces met stappen van A tot Z - instap mogelijk vanaf startbeslissing (kan summier zijn, bv. voor private projecten) - overslaan en bundelen deelstapjes mogelijk - terugkeren mogelijk (tot aan klikmoment)  Belang van betrekken politiek i.f.v. gedragenheid, dus niet louter ambtelijk proces; beslismomenten mogelijks valideren door gemeente- of provincieraad  Fasen: maatwerk => geen vaste doorlooptijden, wel zinvol om mijlpalen te vermelden in “procesnota” 42
 • 41. Agenderingsfase  Best komen tot “gedeeld projecteigenaarschap”, wel opletten met overladen van karretje (partners)  Projectdoelstelling(en) goed definiëren; bakent aldus ook “speelveld” voor verdere onderzoeken af 43
 • 42. Startbeslissing  Engagement overheden en evt. externe partners om proces gemeenschappelijk op te starten en verantwoordelijkheden (ook financieel) te delen  Eerste voorstel onderzoeken en aanpak  Oplijsting belanghebbenden en hoe er mee omgaan (opnemen in projectteam, laten participeren in proces, consulteren, advies laten geven, …)  Inschattingen m.b.t. budget, mijlpalen/timing  Publiekelijk gecommuniceerd, maar geen definitief engagement voor uitvoering (enkel start van onderzoeksfase)  Vanuit startbeslissing procesnota opmaken (procesmatige elementen, organisatie, afspraken, …) 44
 • 43. Voortraject  Transparant onderzoeken/alternatieven trechteren naar meest valabele oplossing toe  Participatietraject met burger start zo vroeg mogelijk en perma-nente terugkoppeling met politiek  Investeren in voortraject levert later tijdswinst op ! 45
 • 44. Voorkeursbesluit  Ontwerp voorkeursbesluit (samen met synthesenota + principeplan) onderwerpen aan formele consultatie (adviesinstanties, strategische adviesraden, publiek)  Gemotiveerd besluit van bevoegde overheid over definitieve keuze voor één alternatief (= klikmoment)  Voorkeursbesluit wordt gecommuniceerd en is juridisch betwistbaar  Omvat kostenplaatje (raming en verdeling over partners), gebeurlijke resultaten marktverkenning / PPS-meerwaardescan, nodige milderende / flankerende maatregelen, …  Kan start inhouden van bepaalde acties (grondverwerving, bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en opgraving, …) en reserveringen 46
 • 45. Uitwerkingsfase 47
 • 46. Projectbesluit  Ontwerp projectbesluit (samen met dossier en evt. bestemmingsplan) onderwerpen aan formele consultatie  Afgewogen geïntegreerde beslissing over vergunningen en machtigingen én bestemmingswijziging, toestemming tot onteigening, evt. actieprogramma en overeenkomsten, …  Projectbesluit wordt gecommuniceerd en is juridisch betwistbaar  Bestuursrechtscollege kan beslissing (gedeeltelijk) schorsen; bevoegde overheid kan overgaan tot herstel van fouten, waarbij niet geschorste deel gehandhaafd blijft 48
 • 47. 3. Strategische thema’s en gebieden in Beleidsplan Ruimte
 • 48. procesverloop gr Intense participatie Beslissen / keuzes maken Verwerking / uitdiepingVlaamse Regering oe n stuurgroep bogroenbeekek Beleidsplan Ruimte wwitboekitboek kernteamverkenningsfase Groeifase selectiefase partnerdialoog Actieve burgers Te informeren publiek eind 2011 medio 2013 medio 2014
 • 49.  Groenboek – kernteam • Werkvisie 2050 Thuis in een aantrekkelijk metropolitaan Vlaanderen - Groots in kleinschaligheid - Metropolitane allure - Robuuste en verbonden open ruimte
 • 50.  Strategische thema’s • Kritische massa: • Veelvuldig en gespreid voorkomen in Vlaanderen • Niet behandelen kan realisatie van visie ondermijnen • Hoge mate van complexiteit • Vergen samenwerking over grenzen van beleidsniveaus, beleidsdomeinen en maatschappelijke partners heen • Vbn • Evenwicht bebouwd-onbebouwd • Troeven voor metropolitane allure • Groen-blauw netwerk • Energiebewust ruimtegebruik
 • 51.  Strategische ruimtes • Duidelijke potentie voor realisatie van visie: • Ruimte heeft integrerende opdracht van meerdere belangen • Internationale betekenis met ontwikkelingsmogelijkheden op bovengewestelijk niveau • Vlaamse overheid neemt zelf initiatief in handen