ACW STARTDAG 2012 - GRV2012

672 views

Published on

ACW Startdag 24 april 2012
GRV2012 - Jo De Cuyper

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
672
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ACW STARTDAG 2012 - GRV2012

 1. 1. GEMEENTE- ENPROVINCIERAADSVERKIEZINGEN ZONDAG 14 OKTOBER 2012
 2. 2. Voor 14 oktober:gemeentelijke beleidsnota• Van fiches naar prioriteitennota op maat• RN 2012: lancering ‘gemeentebeleid met ACW-bril’• Prioriteitennota breed bekendmaken• Deelname aan gesprekstafels en debatten• ACW-prioriteiten in partijprogramma CD&V en bij andere democratische politieke partijen
 3. 3. Voor 14 oktober:sterke kandidaten• Werven voor politiek en voor beweging• Werken met een engagementsverklaring: werkinstrument, basis voor regelmatig gesprek, samen voor maatschappelijk project ACW• Kandidaten vanuit ACW steunen• Aandacht voor regeling verkiezingsuitgaven en privacy. Sperperiode vanaf 14 juli 2012
 4. 4. Na 14 oktober:(niet) verkozen• Winnende en verliezende politieke partijen• Verkozen en niet-verkozen ACW-kandidaten• Gezamenlijk ‘trefmoment’, eventueel attentie• Nadruk op samenwerking en verder bouwen op getoond engagement en interesse in beleidswerk
 5. 5. Na 14 oktober:Het gemeentebestuur krijgt vorm• Coalitievorming. Voorakkoord? Meerderheid-oppositie• Verdeling mandaten (en mogelijks opvolging): burgemeester en schepenen, voorzitter gemeenteraad, OCMW-voorzitter en raadsleden, ‘derde lijst’ o.a. huisvestingsmaatschappij, intercommunale, …• Fractie: leiders en commissieleden Wie is aanspreekpunt voor ACW-kern?
 6. 6. Na 14 oktober:Het gemeentebeleid krijgt vorm• Kernopdracht: ACW-prioriteiten in gemeentelijke- en OCMW-beleidsnota voor volgende legislatuur• Beleids- en beheerscyclus: tegen 1 januari 2014 een inhoudelijke en budgettaire meerjarenplanning met bepaling van de prioritaire beleidsdoelstellingen: - deelname aan gesprekstafels - betrokkenheid middenveld - aandacht voor rol ambtenaren• Projectwerking versus bevoegdheidsverdeling
 7. 7. Na 14 oktober:Het gemeentebeleid krijgt vorm• Politiek engagement rond participatie, rol middenveld en ondersteuning verenigingsleven in coalitieakkoord• Participatie: – in decretale adviesraden, GECORO, … – in dorpsraden en wijkoverleg – naar ‘projectgericht’ overleg• ACW: waar wel of niet, over welke inhouden, binnen welke voorwaarden? Zo ja: ervoor gaan!
 8. 8. Na 14 oktober:ACW-beleidswerk krijgt vorm• Congresbesluiten ‘wegen op beleid’ concretiseren: – directe, partijpolitieke werking met ACW-mandatarissen – diverse andere manieren om op beleid te wegen – verschil meerderheid – oppositie
 9. 9. Na 14 oktober:ACW-beleidswerk krijgt vorm• Structurele aspecten: - eventueel afzonderlijke ‘beleidsgroep’ (politiek comité) naast de bredere ACW-bewegingskern - concretisering ‘ACW-engagementen’ in de verklaring - jaarlijks opvolgingsgesprek gemeentebeleid tussen kern & ACW- mandatarissen - opvolging participatie
 10. 10. Na 14 oktober:ACW-beleidswerk krijgt vorm• Ondersteuning: – info rond bestuurlijke aspecten: intergemeentelijke samenwerking, autonome gemeentebedrijven, dienstverlening, werking raden, participatie, ACW & BBC, e.d. (studiedienst) – vorming (vervolg cyclus): o.a. intermediaire besturen, BBC in de praktijk en participatie – afspraken met Politeia: korting op publicaties
 11. 11. Na 14 oktober:vorming verkozenen• Inschrijven op technisch aanbod van VVSG & VVP en deelname aan vormingsinitiatieven vanuit de partij (collega-groepen vb. werken in oppositie)• ACW-vorming specifiek & op afroep, vb: - ‘wegen op beleid’ voor nieuwe vrijwilligers - werken met de BBC vanuit ACW-perspectief - participatie & middenveld• Ondersteuning vanuit Vorming & Beweging
 12. 12. VORMINGSPLAN 2012-2013BASISVORMING GRVINTERMEDIAIRE STRUCTURENBBC EN PARTICIPATIEWERKSESSIES INHOUDELIJKE DOMEINENFORUM NIEUWE SOCIALE MEDIASTARTDAG WSSTUDIEDAGEN VISIE-MEDEWERKERSEVENT TRANSITIENETWERK 26/10STUDIEDAG GG MATERIES 23/2EUROPESE SOCIALE WEEK 18-20/4 VOLLEDIG PROGRAMMA IN DE LOOP VAN MEI >>
 13. 13. Bewegingscampagne 2013
 14. 14. Bewegingscampagne 2013• Situering• Voorbereiding• Type campagne• Criteria• Concept en timing• Samenwerking
 15. 15. Situering• ACW-congres 2004: om de vier jaar een gemeenschappelijk project met de hele Beweging• 2008-2009: ‘De sociale zekerheid is er voor u’; campagne positief geëvalueerd; levert algemene aanbevelingen op• ACW-congres 2010: de Beweging voert een imagocampagne ingebed in een communicatiestrategie• Bewegingscampagne 2013: inhoud en imago
 16. 16. Voorbereiding• ACW-Bestuur van februari 2011 gaf startschot• Stuurgroep met vertegenwoordigers van deelorganisaties, diensten, verbonden en algemeen secretariaat• Creatieve brainstorming over concept• Vernieuwende input van projectgroepen laatstejaarsstudenten Lessius Mechelen• Systematische terugkoppeling met beleidsinstanties
 17. 17. Type campagne• Inhoud: sociale rechtvaardigheid en solidariteit; de kern van de Beweging• Imago: de Beweging profileert zich samen rond solidariteit: actueel sociaal verhaal, uitnodiging tot deelname aan activiteiten en engagement, ongelijkheid kan niet en solidariteit is enige antwoord
 18. 18. Criteria campagne• Kort en krachtig• Niet te duur• Zichtbaarheid• Laagdrempeligheid• Mobilisatiekracht• Ruimte voor creativiteit• Gezamenlijke boodschap en beeldvorming• Sterke inzet van sociale media
 19. 19. Concept en timing• Van januari tot mei 2013• In 3 fases: - brede en laagdrempelige sensibiliseringsfase (nieuwe sociale media, trefmomenten, Visie…) - stevig uitgewerkte interne campagne (beroepskrachten en beleidsvrijwilligers; belang, rol en opdrachten van de Beweging in de toekomst; link ACW-congres 2014?) - beperkte externe campagne (RN 9 mei 2013: resultaten interne besprekingen; toonmoment sociale projecten; actieplan)
 20. 20. Samenwerking• Gezamenlijke campagne van de hele Beweging• De deelorganisaties en diensten engageren zich• ACW coördineert op alle niveaus (uitdrukkelijke vraag van deelorganisaties en diensten)

×