UJIAN BULANAN-KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

36,829 views
36,607 views

Published on

Published in: Education
7 Comments
26 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
36,829
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
2,532
Comments
7
Likes
26
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

UJIAN BULANAN-KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

  1. 1. SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN GEMBIRA UJIAN BULANAN 1 2012 KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6ARAHAN:-Kertasinimengandungiduabahagian.Jawabsemuasoalanbahagian A dan BBAHAGIAN A.-PilihJawapan yang betul 1. Antara yang berikut, manakahsumber mineral bahanapi? I. Emas III. Petroleum II. Gas Asli IV. BijihTimah a. I sahaja c. III dan IV b. II dan III sahaja d. I dan IV 2. Kegiatanmelombong petroleum dan gas asli di Negara kitadijalankan di__________ a. Laut c. hutan b. Darat d. sungai Cencalok Keropok 3. Produkmakanan di atasdihasilkandaripada…. a. Udang c. Ikan b. Mutiara d. Sotong 4. Sumberhutan yang bolehdijadikanubatanherbaialah… I. Misaikucing II. Tongkat Ali III. Cengal IV. PokokSetawar a. I, II dan III b. I, II dan IV c. I,III dan IV d. II, III dan IV 1
  2. 2. Soalan 5 berdasarkan rajah di bawah Jenis industri Industri berat Industri desa X Industri ringan 5. Berdasarkan rajah di atas, X ialah a. Industrikimpalan b. Industri Bandar c. Industripelancongan d. Industripemprosesan 6. __________________ merupakan mineral penting yang dilombong di Lembah Kinta. a. Emas c. Gas Asli b. BijihTimah d. ArangBatu Sabun Kosmetik Minyakmasak 7. Jenisindustri yang bolehdikaitkandenganproduk di atasialah… a. Industriberasaskankimia b. Industriberasaskangetah c. Industriberasaskankayu d. Industriberasaskankelapasawit 8. Kawasanpenanamankelapasawit yang penting di Negeri Sembilan ialah… a. Kuantan b. Daerah Kuala Pilah c. Gemas d. Kota Tinggi 2
  3. 3. Soalan 9 berdasarkanpeta di bawah. 9. Pusatpemprosesan petroleum mungkinterletak di kawasanbertanda a. I c. III b. II d. IV 10. Encik Wong ditugaskanuntukmelakukanpenyelidikan di lokasipembalakan di Sarawak. Kawasan yang akandilawatiolehbeliauialah… I. Jeli III. Kapit II. Sri Aman IV. Sandakan a. I dan II c. III dan IV b. II dan III d. I dan IVBAHAGIAN B A) Isi tempatkosongdenganjawapan yang sesuai. 1. Sumbersemulajadimerupakan ______________________ negara. 2. Timah, besidanperakmerupakanjenissumber __________________________ . 3. Kawasanpersisiranpantainegarakita kaya dengan ____________________________. 4. Hutanhujantropika Negara kita kaya dengan ________________________ yang bernilaitinggi. 5. ______________________ merupakanminyakmentah yang digalidarilapisanbatuan. Kayubalak kekayaan Sumberlaut petroleum mineral 3
  4. 4. B) Tuliskanbarangan di bawahmengikutkategori yang betul. daginglembu serbuklada keropokikan dagingkambing nasi kasutgetah itikpanggang ayamgoreng cencaluk belut daunteh rumpailaut 1.Penanaman 2. Penternakan 3. PerikananC) Garisjawapan yang betul. 1. (Kerteh di Terengganu / Miri di Sarawak) merupakanpusatpemprosesan petroleum danpencairan gas asli yang utama di Negara kita. 2. Kawasanperlombonganemas yang utama di Negara Malaysia ialah (Raub / Port Dickson) 3. Hutandapat (menakung / menghakis) air dandapatmenghalangberlakunyabanjirkilat. 4. Sabah, Sarawak dan Pahang merupakannegeri-negeri yang mengeluarkan (ladahitam / kayubalak ) 5. (Altenatif / Biomas )merupakanpenghasilanbahanatausisadaripadatumbuhanatauhaiwan yang bolehdigunakanuntukmenghasilkantenaga, gentian ataubahankimia. 4
  5. 5. 6. Masalahkekurangantumbuhanherbabolehdiselesaikanmelalui( penanaman / penghasilan ) semulapokok. 7. Sumber mineral merupakansumberalam yang ( boleh / tidakboleh ) diperbaharui.Disediakanoleh: Disemakoleh:……………………………………………….. ………………………………………………..(Pn.Wadiyahbt Mat Dahan) (Pn.SharnizabtSalleh)Guru KajianTempatanTahun 6 KetuaPanitiaKajianTempatanDisahkanoleh: TandatanganIbu/Bapa………………………………………………… ……………………………………………..(Pn.BadariahbtMahfods) ( )GPK KurikulumSK.TamanGembira 5

×