Great Commission
  Ministry


  BAPTISM
Great Commission

Mat 28:19 Dahil dito magsiyaon
nga kayo, at gawin ninyong mga
alagad ang lahat ng mga bansa, na
sila'y i...
Anong Pangalan?


Luke 24:47 At ipangaral sa
kaniyang pangalan ang pagsisisi at
pagpapatawad ng mga kasalanan sa
lahat ng ...
Ginawa po ba ito?

Acts 2:38 At sinabi sa kanila ni
Pedro, Mangagsisi kayo, at
mangagbautismo ang bawa't isa
sa inyo sa pa...
Ilan ang naniwala?

Acts 2:41 Yaon ngang nagsitanggap
ng kaniyang salita ay
nangabautismuhan: at
nangaparagdag sa kanila n...
Bakit sa pangalan ni Hesus?

Acts 4:12 At sa kanino mang iba ay
walang kaligtasan: sapagka't walang
ibang pangalan sa silo...
Sumasampalataya ka ba sa
  kaniyang Pangalan?

Mark 16:16 Ang sumasampalataya
at mabautismuhan ay maliligtas;
datapuwa't ...
Ito ba ay nakaliligtas?

1Peter 3:21 Na ayon sa tunay na
kahawig ngayo'y nagligtas, sa
makatuwid baga'y ang bautismo,
hind...
Ilan ba ang Bautismo?

• Eph 4:4 May isang katawan, at
 isang Espiritu, gaya naman ng
 pagkatawag sa inyo sa isang pagas...
Sino Sino ang mga na
     bautismuhan?

• Act 8:16 Sapagka't ito'y hindi pa
 bumababa sa kanino man sa kanila:
 kund...
May makakahadlang ba?
• Act 10:47 Mangyayari bagang hadlangan
 ng sinoman ang tubig, upang huwag
 mangabautismuhan itong...
Kay Juan bautista ba?
• Act 19:3 At sinabi niya, Kung gayo'y sa
 ano kayo binautismuhan? At sinabi nila,
 Sa bautismo ni...
40 Reasons To Be Baptized
1. Because Jesus commanded it. He commanded His
disciples to baptize those whom they had taught. (Matt.
28:19)

2. Because...
4. Because baptism is linked with repentance and the
forgiveness of sins in the teachings of the apostles. 'Repent and
be ...
• 8. Because in baptism we are brought into
 spiritual contact with the blood of Jesus. We are
 'baptized into his death...
•  11. Because in baptism we mark the formal beginning of a
  new life in Christ. (Romans 6:4) After our baptism we
  ...
•  15. Because in baptism we complete the process of new
  birth -which began when the Holy Spirit -inspired word
  w...
•  18. Because in baptism we are raised with Him through faith in
  the operation of God,: baptism demonstrates in the ...
•  21. Because even the baptism of John the baptist was no
  substitute for Christian baptism. (Acts 19:3-5)

  22. B...
• 24. Because if one believes that Jesus is the
 Christ, the Son of the Living God, there is
 nothing to hinder his/her ...
•
  26. Because baptism, being the final act in a series of
  initial responses to the gospel, saves us. The Apostle P...
•  29. Baptism is the natural result of having believed the
  preaching the things concerning about the kingdom of
  ...
•  32. Because healing happens when we are baptism. (Acts
  9:18)

  33. Because baptism is the natural response of a...
•  35. Because baptism is the antetype of the crossing of the
  Red Sea. (I Corinthians 10:12) Just as Israel left the
...
• 37. Because baptism is the result of the work of
 the Spirit on the heart and mind through the
 word. "We were all bap...
• 39. Because we draw near to God with a
 true heart, in full assurance of faith,
 having our hearts sprinkled from an e...
• Do you want HIS name in your
        life?
• Why you don’t want HIS name
    through baptism?
   • It’s y...
Baptism In Jesus Name 1219389111498528 8
Baptism In Jesus Name 1219389111498528 8
Baptism In Jesus Name 1219389111498528 8
Baptism In Jesus Name 1219389111498528 8
Baptism In Jesus Name 1219389111498528 8
Baptism In Jesus Name 1219389111498528 8
Baptism In Jesus Name 1219389111498528 8
Baptism In Jesus Name 1219389111498528 8
Baptism In Jesus Name 1219389111498528 8
Baptism In Jesus Name 1219389111498528 8
Baptism In Jesus Name 1219389111498528 8
Baptism In Jesus Name 1219389111498528 8
Baptism In Jesus Name 1219389111498528 8
Baptism In Jesus Name 1219389111498528 8
Baptism In Jesus Name 1219389111498528 8
Baptism In Jesus Name 1219389111498528 8
Baptism In Jesus Name 1219389111498528 8
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Baptism In Jesus Name 1219389111498528 8

1,565 views
1,499 views

Published on

The True method of Baptism is in Jesus' name!

Published in: Spiritual
2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Praise the Lord! God will bless you...
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Constantine Wrote Matt 28:19: 'After restoring the text of Matthew 28:19 to its original form, i.e., “Go ye therefore, and make disciples of all the nations in my name,” the following question naturally arises: “I was baptized in the name of the Father, Son and Holy Spirit. Since this is not Biblical, should I be re-baptized?” Rather than answer according to our own wisdom or bias, let us find the answer to this important question in the Word of God itself, for that alone is the true standard against which to measure our experience with the Lord. Turning to Acts we find the answer.
  Acts19:1-6 And it happened, while Apollos was at Corinth, that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus. And finding some disciples he said to them, “Did you receive the Holy Spirit when you believed?' So they said to him, “We have not so much as heard whether there is a Holy Spirit.” And he said to them, “Into what then were you baptized?” So they said, “Into John's baptism.” Then Paul said, “John indeed baptized with a baptism of repentance, saying to the people that they should believe on Him who would come after him, that is, on Christ Jesus.” When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied.
  By reading the above narrative, it is easy to discover the answer to our question.'
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,565
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Baptism In Jesus Name 1219389111498528 8

 1. 1. Great Commission Ministry BAPTISM
 2. 2. Great Commission Mat 28:19 Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:
 3. 3. Anong Pangalan? Luke 24:47 At ipangaral sa kaniyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem.
 4. 4. Ginawa po ba ito? Acts 2:38 At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawa't isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
 5. 5. Ilan ang naniwala? Acts 2:41 Yaon ngang nagsitanggap ng kaniyang salita ay nangabautismuhan: at nangaparagdag sa kanila nang araw na yaon ang may tatlong libong kaluluwa.
 6. 6. Bakit sa pangalan ni Hesus? Acts 4:12 At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan: sapagka't walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas.
 7. 7. Sumasampalataya ka ba sa kaniyang Pangalan? Mark 16:16 Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa't ang hindi sumasampalataya ay parurusahan.
 8. 8. Ito ba ay nakaliligtas? 1Peter 3:21 Na ayon sa tunay na kahawig ngayo'y nagligtas, sa makatuwid baga'y ang bautismo, hindi sa pagaalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Dios, sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo;
 9. 9. Ilan ba ang Bautismo? • Eph 4:4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pagasa ng pagtawag sa inyo; • Eph 4:5 Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, • Eph 4:6 Isang Dios at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat.
 10. 10. Sino Sino ang mga na bautismuhan? • Act 8:16 Sapagka't ito'y hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila: kundi sila'y nangabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus.
 11. 11. May makakahadlang ba? • Act 10:47 Mangyayari bagang hadlangan ng sinoman ang tubig, upang huwag mangabautismuhan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? • Act 10:48 At inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo. Nang magkagayo'y kanilang ipinamanhik sa kaniya na matirang mga ilang araw.
 12. 12. Kay Juan bautista ba? • Act 19:3 At sinabi niya, Kung gayo'y sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, Sa bautismo ni Juan. • Act 19:4 At sinabi ni Pablo, Nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya, sa makatuwid baga'y kay Jesus. • Act 19:5 At nang kanilang marinig ito, ay nangapabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus.
 13. 13. 40 Reasons To Be Baptized
 14. 14. 1. Because Jesus commanded it. He commanded His disciples to baptize those whom they had taught. (Matt. 28:19) 2. Because Jesus modeled it. He was baptized by John in the river Jordan in order to fulfill all righteousness. (Matt 3:13-15) If it was righteousness thing for Him to do, then how much more is it vital for sinners. 3. Because baptism is coupled with faith and linked to salvation in the teachings of Jesus. 'He who believes and is baptized shall be saved.' (Mark 16:16)
 15. 15. 4. Because baptism is linked with repentance and the forgiveness of sins in the teachings of the apostles. 'Repent and be baptized for the remission (forgiveness) of sins...' (Acts 2:38) 5. Because baptism in essential in receiving the gift of the Holy Spirit. (Acts 2:38; see also Acts 19:3-5) 6. Because in baptism our sins are washed away. (Acts 22:16) 7. Because in baptism we call on the name of the Lord. "Arise and be baptized, calling on the name of the Lord" (Acts 22:16) Baptism is like an action of prayer. In this action we call upon God to fulfill all promises which He has made to us through Christ. Such calling upon the Lord is essential to our salvation.
 16. 16. • 8. Because in baptism we are brought into spiritual contact with the blood of Jesus. We are 'baptized into his death' where His precious blood was shed. (Romans 6:3) 9. Because in baptism we act out the burial of Jesus. (Romans 6:4) We are 'buried' with Him. 10. Because in baptism we act out the resurrection of Jesus. (Romans 6:4) We are raised with Him.
 17. 17. • 11. Because in baptism we mark the formal beginning of a new life in Christ. (Romans 6:4) After our baptism we walk in 'newness of life'. 12. Because in baptism we come 'into Jesus Christ' where there is salvation and blessing. (Romans 6:3, Galatians 3:27) 13. Because in baptism we demonstrate our hope in the resurrection of the righteous. (Romans 6:5) 14. Because in baptism we 'put on Christ'. (Galatians 3:27)
 18. 18. • 15. Because in baptism we complete the process of new birth -which began when the Holy Spirit -inspired word was implanted into our hearts. (John 3-5) 16. Because being born of the water and the Spirit is essential to entering Christ's kingdom of salvation, "except a man be of the water and the Spirit he cannot enter the kingdom of heaven." (John 3:5) 17. Because in baptism we experience the circumcision of Christ in which the sins of the flesh are removed in the sight of God. (Colossians 2:11-12)
 19. 19. • 18. Because in baptism we are raised with Him through faith in the operation of God,: baptism demonstrates in the physical realm our faith about what God is doing in the spiritual realm when we are baptized. (Colossians 2:12) 19. Because baptism is a necessary to be counted among the followers of Christ. 'Those who received his message were baptized, and about three thousand were added to their number that day." (Acts 2:41) 20. Because even Holy Spirit baptism was no substitute for obedience to Christ in Christian baptism. After Cornelius and his household were baptized in the Holy Spirit, Peter 'ordered' that they be baptized in the name of Jesus Christ. (Acts 10:48)
 20. 20. • 21. Because even the baptism of John the baptist was no substitute for Christian baptism. (Acts 19:3-5) 22. Because when people in the first century believed the gospel they were baptized immediately. (Acts 8:36; 19:5) The action must have been considered very important. 23. Because baptism is a prominent part of the preaching about Jesus. Philip preached Jesus to the eunuch. As part of his message he must have spoken of the importance of baptism. At the first opportunity the eunuch asked, "See here is water, what doth hinder me to be baptized." (Acts 8:35-36)
 21. 21. • 24. Because if one believes that Jesus is the Christ, the Son of the Living God, there is nothing to hinder his/her baptism. (Acts 8:36-37) While teaching about the significance of baptism is important, one need not know all there is to know on the subject because he submits to the Lord in this act. 25. Because baptism leads to a realization that one has obeyed the Lord, hence to joy. (Acts 8:39) The newly baptized eunuch went on his way 'rejoicing'.
 22. 22. • 26. Because baptism, being the final act in a series of initial responses to the gospel, saves us. The Apostle Peter declared, "baptism now saves us..." (I Peter 3:21) 27. Because in baptism one is following the prompting of a good conscience. It is evidence that one is sincerely trying to do exactly what the Lord commanded. (I Peter 3:21) 28. Because we are baptized in the NAME of the Father and the Son, and the Holy Spirit. The NAME is Jesus Christ. (Acts 2:38)
 23. 23. • 29. Baptism is the natural result of having believed the preaching the things concerning about the kingdom of God, they were baptized..." (Acts 8:12) 30. Because baptism is required of all believers, "they were baptized, both men and women." (Acts 8:12). "We were all baptized into one body, whether Jews or Gentiles, bond or free. (1 Corinthians 12:13) 31. Because we are baptized in the name of the Lord Jesus. (Acts 8:16) Jesus is Lord!
 24. 24. • 32. Because healing happens when we are baptism. (Acts 9:18) 33. Because baptism is the natural response of a heart opened by the Lord. (Acts 16:14-15) Through the gospel the Lord opened Lydia's heart to respond to Paul's message. She responded by being baptized. 34. Because baptism is coupled with faith in the reports of salvation in the book of Acts. Many of the Corinthians heard him , believed, and were baptized.
 25. 25. • 35. Because baptism is the antetype of the crossing of the Red Sea. (I Corinthians 10:12) Just as Israel left the bondage of Egypt by passing through the sea, so we also leave the bondage of sin to enter into a new relationship with God in baptism. 36. Because baptism is the antetype of the waters of Noah's flood. (1 Peter 3:20-21). Just as the waters removed Noah from a sinful world, so in baptism we pass from a sinful state to a forgiven state.
 26. 26. • 37. Because baptism is the result of the work of the Spirit on the heart and mind through the word. "We were all baptized by one Spirit into one body" (I Corinthians 12:13) 38. Because there is one baptism which has been required since the first century and shall be required until the Lord returns. "One Lord, one faith, one baptism." (Ephesians 4:5)
 27. 27. • 39. Because we draw near to God with a true heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience , and our bodies washed with pure water. (Hebrews 10:22) 40. Because baptism is one of three witnesses. "For there are three who bear witness, the Spirit, the water, and the blood; and these three agree in one" (I John 5:8).
 28. 28. • Do you want HIS name in your life? • Why you don’t want HIS name through baptism? • It’s your CHOICE! Luke 6:46 "And why call ye me, Lord, Lord, and do not the things which I say?"

×