Certificació de planters de fruiters 20080521

1,017 views
903 views

Published on

Published in: Travel, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,017
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • El guió a seguir en aquesta intervenció serà explicar el que cal fer a l’Administració i al planter per posar a disposició del fructicultor una planta destinada a una plantació comercial de fruita
 • Certificació de planters de fruiters 20080521

  1. 1. El reglament tècnic de control i certificació de planters de fruiters Carles Folch i Castell DAR – Servei de Producció Agrícola Barcelona, 21 de maig de 2008 Avís legal Aquesta presentació està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi l’autor (Carles Folch i Castell) i no se'n faci un ús comercial. Si transformeu aquesta obra per generar una nova obra derivada, heu de distribuir-la amb una llicència igual a la que regula l’obra original. La llicència completa es pot consultar a http :// creativecommons.org / licenses / by-nc-sa /2.5/es/ legalcode.ca .
  2. 2. Reglamentació <ul><li>Producció i Comercialització </li></ul><ul><li>Sanitat </li></ul><ul><li>Protecció d’obtencions vegetals </li></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  3. 3. Reglamentació <ul><li>Producció i Comercialització </li></ul><ul><ul><li>Llei 30/2006 de Llavors i Planters i Recursos Fitogenètics </li></ul></ul><ul><ul><li>RD 929/1995 Reglament tècnic de control i certificació de planters de fruiters </li></ul></ul><ul><ul><li>RD 1678/1999 modifica el RD 929/1995 </li></ul></ul><ul><ul><li>RD 234/2002 modifica el RD 929/1995 </li></ul></ul><ul><ul><li>RD 250/2006 modifica el RD 929/1995 </li></ul></ul><ul><ul><li>RD 401/1996 regula l’ús de material vegetal amb finalitats científiques i experimentals </li></ul></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  4. 4. <ul><li>Sanitat </li></ul><ul><ul><li>Llei 43/2002 de Sanitat Vegetal </li></ul></ul><ul><ul><li>RD 58/2005 sobre introducció d’organismes nocius </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>desarrolla la Directiva 2000/29/CE de 8 de maig </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>reglamenta el Passaport fitosanitari </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>reglamenta el registre de proveïdors </li></ul></ul></ul>Reglamentació Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  5. 5. Reglamentació <ul><li>Protecció d’obtencions vegetals </li></ul><ul><ul><li>Llei 3/2000 de règim jurídic de les proteccions d’obtencions vegetals </li></ul></ul><ul><ul><li>Reglament 2100/1994 de protecció d’obtencions vegetals </li></ul></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  6. 6. RD 929/1995 <ul><li>Regula la producció de material vegetal de fruiters </li></ul><ul><ul><ul><li>Cítrics: família de las Rutacees </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fruiters: gèneres Prunus, Pyrus, Malus Cydonia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Altres fruiters: gèneres Juglans, Corylus, Pistacia, Ribes, Rubus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Olivera </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maduixa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Platanera </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Avocat </li></ul></ul></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  7. 7. Característiques <ul><li>Reproducció vegetativa </li></ul><ul><ul><li>Garanties varietals </li></ul></ul><ul><ul><li>Garanties sanitàries </li></ul></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  8. 8. Definició <ul><li>Material Vegetal de Reproducció (MVR) </li></ul><ul><ul><li>Plançó </li></ul></ul><ul><ul><li>Llavors </li></ul></ul><ul><ul><li>Estaques </li></ul></ul><ul><ul><li>Arrelats </li></ul></ul><ul><ul><li>Empelts </li></ul></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  9. 9. Categories <ul><li>Inicial (=planta mare de base) </li></ul><ul><li>Base (=planta mare de certificada) </li></ul><ul><li>Certificat </li></ul><ul><li>CAC - conformitas agraria comunitatis </li></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  10. 10. Proveïdors <ul><li>Obtentor: material inicial i base </li></ul><ul><li>Seleccionador: material inicial, base, certificado, CAC </li></ul><ul><ul><li>mínims de producció </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>fruiters: 100.000 plantes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>cítrics: 300.000 plantes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>maduixa: 3.000.000 plantes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>platanera: 100.000 plantes </li></ul></ul></ul><ul><li>Multiplicador: plançó certificat, material CAC </li></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  11. 11. Planters a Catalunya <ul><ul><li>1 Obtentor </li></ul></ul><ul><ul><li>4 Seleccionadors </li></ul></ul><ul><ul><li>121 Multiplicadors </li></ul></ul><ul><ul><li>127 Autoconsum </li></ul></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  12. 12. Requeriments dels proveïdors <ul><li>Obtentors </li></ul><ul><ul><li>Disposar d’explotació directe per fer els treballs de millora </li></ul></ul><ul><ul><li>Disposar de personal tècnic, equips de laboratori i instal·lacions adequades </li></ul></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  13. 13. Requeriments dels proveïdors <ul><li>Seleccionadors </li></ul><ul><ul><li>Disposar de tècnics superiors </li></ul></ul><ul><ul><li>Disposar d’explotació directe per produir el material vegetal, fer el pre-control i el post-control </li></ul></ul><ul><ul><li>Disposar d’instal·lacions adequades pel seu volum de producció </li></ul></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  14. 14. Requeriments dels proveïdors <ul><li>Multiplicador </li></ul><ul><ul><li>Disposar de </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Magatzem </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maquinària de tractactaments fitosanitaris </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Camps de cultiu directe </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tècnics per fer els controls </li></ul></ul></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  15. 15. Requeriments dels proveïdors <ul><li>Identificació punts crítics </li></ul><ul><li>Elaboració mètodes de vigilància i control </li></ul><ul><li>Presa de mostres </li></ul><ul><li>Anotació per escrit </li></ul><ul><li>Comunicar la detecció d’organismes nocius </li></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  16. 16. Denominació varietal <ul><li>Registre Varietats Comercials </li></ul><ul><li>Catàleg europeu. Llavors </li></ul><ul><li>Llista del proveïdor </li></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  17. 17. Procés productiu (1) <ul><li>Cap de clon </li></ul><ul><li>Col·leccions oficials – SIA Zaragoza </li></ul><ul><li>Autenticitat varietal </li></ul><ul><li>Control sanitari </li></ul><ul><li>Distribució MVR als planters Seleccionadors </li></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  18. 18. Controls <ul><li>Controls varietals </li></ul><ul><li>Controls sanitaris </li></ul><ul><ul><li>serològics </li></ul></ul><ul><ul><li>biològics </li></ul></ul><ul><ul><li>PCR </li></ul></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  19. 19. Controls varietals <ul><li>Comprovació dels caràcters morfològics que figuren a les fitxes oficials descriptives: </li></ul><ul><ul><li>fulles </li></ul></ul><ul><ul><li>flors </li></ul></ul><ul><ul><li>fruit </li></ul></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  20. 20. Controls sanitaris <ul><li>Serològics: </li></ul><ul><ul><li>ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ràpid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pràctic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>cost econòmic baix </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>gran quantitat de mostres </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Virus: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>prune dwarf virus - PDV </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>apple mosaic virus - ApMV </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>plum pox virus - PPV </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>chlorotic leaf spot virus - CLSV </li></ul></ul></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  21. 21. Controls sanitaris <ul><li>Biològics: </li></ul><ul><ul><li>Camp – varietats sensibles </li></ul></ul><ul><ul><li>GF 305 </li></ul></ul><ul><ul><li>Shirofugen </li></ul></ul><ul><ul><li>Plantes herbàcees </li></ul></ul><ul><li>PCR </li></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  22. 22. ALBERCOQUER Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008 Patògen Tipus Serologia Hivernacle Camp Apple chlorotic leafspot closterovirus (CLSV) V ELISA GF 305   Apple mosaic ilarvirus (ApMV) V ELISA GF 305   Apricot chlorotic leafroll (ECAM) MLO   GF 305   Peach asteroid spot agent (PASV) S   GF 305   Plum pox potyvirus (PPV) V ELISA GF 305   Prune dwarf ilarvirus (PDV) V ELISA GF 305   Prunus necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV) V ELISA GF 305   V:Virus; S: Similar virus; MLO: Fitoplasma / PP
  23. 23. AMETLLER Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008 Patògen Tipus Serologia Hivernacle Camp Apple chlorotic leafspot closterovirus (CLSV) V ELISA GF 305   Apple mosaic ilarvirus (ApMV) V ELISA GF 305   Apricot chlorotic leafroll (ECAM) MLO   GF 305   Plum pox potyvirus (PPV) V ELISA GF 305   Prune dwarf ilarvirus (PDV) V ELISA GF 305   Prunus necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV) V ELISA GF 305   V:Virus; S: Similar virus; MLO: Fitoplasma / PP
  24. 24. CIRERER Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008 Patògen Tipus Serologia Hivernacle Camp Apple chlorotic leafspot closterovirus (CLSV) V ELISA GF 305   Apple mosaic ilarvirus (ApMV) V ELISA GF 305   Apricot chlorotic leafroll (ECAM) MLO   GF 305   Arabis mosaic nepovirus (ArMV) V   GF 305   Little cherry S     Sam Necrotic rusty mottle S     Sam Petunia asteroid mosaic tombusvirus (PeAMV) V   GF 305   Prune dwarf ilarvirus (PDV) V ELISA GF 305   Prunus necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV) V ELISA GF 305   Raspberry ringspot nepovirus (RRSV) V   GF 305   Rusty mottle S     Sam Shirofugen Stunt S     Shirofugen Strawberry latent ringspot nepovirus (SLRV) V   GF 305   Tomato black ring nepovirus (TBRV) V   GF 305   V:Virus; S: Similar virus; MLO: Fitoplasma / PP
  25. 25. PRUNERA Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008 Patògen Tipus Serologia Hivernacle Camp Apple chlorotic leafspot closterovirus (CLSV) V ELISA GF 305   Apple mosaic ilarvirus (ApMV) V ELISA GF 305   Apricot chlorotic leafroll ECAM) MLO   GF 305   Mirabolan latent ringspot nepovirus V   GF 305   Plum pox potyvirus (PPV) V ELISA GF 305   Prune dwarf ilarvirus (PDV) V ELISA GF 305   Prunus necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV) V ELISA GF 305   V:Virus; S: Similar virus; MLO: Fitoplasma / PP
  26. 26. PRESSEGUER Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008 Patògen Tipus Serologia Hivernacle Camp Apple chlorotic leafspot closterovirus (CLSV) V ELISA GF 305   Apple mosaic ilarvirus (ApMV) V ELISA GF 305   Apricot chlorotic leafroll (ECAM) MLO   GF 305   Cherry green ring mottle virus V     Kwanzan Peach asteroid spot agent (PASV) S   GF 305   Peach latent mosaic viroid S   GF 305   Plum pox potyvirus (PPV) V ELISA GF 305   Prune dwarf ilarvirus (PDV) V ELISA GF 305   Prunus necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV) V ELISA GF 305   Strawberry latent ringspot nepovirus (SLRV) V   GF 305   Tomato Black ring nepovirus V   GF 305   V:Virus; S: Similar virus; MLO: Fitoplasma / PP
  27. 27. POMERA Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008 Patògen Tipus Hivernacle Camp Apple chlorotic leafspot closterovirus (CLSV) V M. platycar. Malus platycarpa Apple mosaic ilarvirus (ApMV) V   Lord Lamburne Apple proliferation MLO   Golden Delicious Apple rubbery wood - flat limb S   Lord Lamburne Apple stem pitting agent S Spy 227 Spy 227 + Virginia Crab Apple stem-groving capillorirus V   Virginia Crab Chat fruit S   Lord Lamburne Green crinkle, bumpy fruit of Ben Davis S   Golden Delicious Ringspot S   Golden Delicious Russet wart S Golden Del.   V:Virus; S: Similar virus; MLO: Fitoplasma / PP
  28. 28. PERERA - CODONYER Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008 Patògen Tipus Hivernacle Camp Apple chlorotic leafspot closterovirus (CLSV) V   Mantecosa Hardy Bark spit bark necrosis, blister canker, rough bark S   M. Hardy+Williams+A20 Pear decline (PDM) MLO   Doyenne du Comice Quince sooty ringspot S   Pyronia veitchii Ruberry wood, quince yellow blotch S   Lord Lamburne Stony pit S   Mantecosa Bosc Vein yellow mottle, stem pitting S P. veitchii Pyronia veitchii V:Virus; S: Similar virus; MLO: Fitoplasma / PP
  29. 29. Plantes inicials
  30. 30. Procés productiu (2) <ul><li>Establiment plantes INICIALS </li></ul><ul><ul><li>Aillaments </li></ul></ul><ul><ul><li>Antecedents </li></ul></ul><ul><li>Autenticitat varietal </li></ul><ul><li>Comprovació sanitaria </li></ul><ul><li>Producció MVR base </li></ul><ul><li>Establiment plantes BASE </li></ul><ul><li>Producció MVR certificat </li></ul>
  31. 31. Procés productiu (3) <ul><li>Requisits generals </li></ul><ul><ul><li>Referència a la varietat </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Registres oficials </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Llistes dels proveïdors </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Densitats de plantació </li></ul></ul><ul><ul><li>Tractaments </li></ul></ul><ul><ul><li>Depuracions </li></ul></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  32. 32. Procés productiu (4) <ul><li>Requisits sanitaris </li></ul><ul><ul><li>Directiva 2000/29/CE sobre organismes nocius </li></ul></ul><ul><ul><li>Per cada espècie hi ha uns organismes específics a controlar </li></ul></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  33. 33. ALBERCOQUER / AMETLLER / PRESSEGUER Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008 Anarsia lineatella Armillariella mellea Capnodis tenebrionis Chondrostereum purpureum Meloigogyne spp. Nectria galligena Epidiaspis leperii Rosellinia necatrix Pseudaulacaspis pentagona Taphrina deformans Quadraspidiotus perniciosus Verticillium spp Agrobacterium tumefaciens Prune warf virus Pseudomonas syringae pv. mors pronorum Prunus necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV) Pseudomonas syringae pv. syringae
  34. 34. CIRERER Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008 Capnodis tenebrionis Armillariella mellea Meloigogyne spp. Chondrostereum purpureum Epidiaspis leperii Nectria galligena Pseudaulacaspis pentagona Rosellinia necatrix Quadraspidiotus perniciosus Taphrina deformans Agrobacterium tumefaciens Verticillium spp Pseudomonas syringae pv. mors pronorum Prune warf virus Pseudomonas syringae pv. syringae Prunus necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV)
  35. 35. PRUNERA Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008 Aculus fockeui Armillariella mellea Capnodis tenebrionis Chondrostereum purpureum Eriophyes similis Nectria galligena Meloigogyne spp. Rosellinia necatrix Epidiaspis leperii Taphrina deformans Pseudaulacaspis pentagona Verticillium spp Quadraspidiotus perniciosus Prune warf virus Agrobacterium tumefaciens Prunus necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV) Pseudomonas syringae pv. mors pronorum Pseudomonas syringae pv. syringae
  36. 36. POMERA Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008 Anarsia lineatella Armillariella mellea Eriosoma lanigerum Chondrostereum purpureum Epidiaspis leperii Nectria galligena Pseudaulacaspis pentagona Phytophthora cactorum Quadraspidiotus perniciosus Rosellinia necatrix Agrobacterium tumefaciens Venturia spp. Pseudomonas syringae pv. syringae Verticillium spp Tots els virus
  37. 37. PERERA Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008 Anarsia lineatella Armillariella mellea Eriosoma lanigerum Chondrostereum purpureum Epidiaspis leperii Nectria galligena Pseudaulacaspis pentagona Phytophthora cactorum Quadraspidiotus perniciosus Rosellinia necatrix Agrobacterium tumefaciens Verticillium spp Pseudomonas syringae pv. syringae Tots els virus
  38. 38. Control i certificació de la producción <ul><li>Solicitud de producció </li></ul><ul><ul><li>identificació de les parcel·les </li></ul></ul><ul><li>Control de plantació </li></ul><ul><li>Control empeltada </li></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  39. 39. Control i certificació de la producció <ul><li>Control de plantació </li></ul><ul><ul><li>croquis de plantació </li></ul></ul><ul><ul><li>origen del material </li></ul></ul><ul><ul><li>comprovació varietal i sanitaria </li></ul></ul><ul><ul><li>presa mostra de terra </li></ul></ul>
  40. 40. Control i certificació de la producció <ul><li>Control empeltada </li></ul><ul><ul><li>croquis d’empeltada </li></ul></ul><ul><ul><li>origen del material </li></ul></ul><ul><ul><li>comprovació varietal i sanitària </li></ul></ul>
  41. 41. Control i certificació de la producció <ul><li>Autorització etiquetes </li></ul><ul><ul><li>fabricació etiquetes </li></ul></ul><ul><li>Control etiquetat </li></ul><ul><ul><li>comprovació sobre el terreny </li></ul></ul><ul><ul><li>acta de precintat </li></ul></ul><ul><ul><li>acta de les etiquetes </li></ul></ul><ul><ul><li>sobrants </li></ul></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  42. 42. Control i certificació de la producció Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  43. 43. Comercialització (1) <ul><li>Les plantes han d’estar ben identificades </li></ul><ul><ul><li>Etiquetes </li></ul></ul><ul><ul><li>Albarans </li></ul></ul><ul><ul><li>Passaport Fitosanitari </li></ul></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  44. 44. Comercialització (2) <ul><li>Etiquetes: </li></ul><ul><ul><li>“ Calidad CE” + “ESPAÑA” </li></ul></ul><ul><ul><li>Categoría CAC </li></ul></ul><ul><ul><li>Especie: Nombre botánico y común </li></ul></ul><ul><ul><li>Variedad y patrón </li></ul></ul><ul><ul><li>Cantidad </li></ul></ul><ul><ul><li>Proveedor </li></ul></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  45. 45. Comercialització (3) <ul><li>Albarà, document del proveïdor </li></ul><ul><ul><ul><li>Nº del document </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nom del proveïdor i nº de registre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Domicili del proveïdor </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nom i adreça del destinatari </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tipus de material </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Varietat, clon i portaempelt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Categoria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nº de lot </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quantitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>País de producció </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Declaració del proveïdor que cumpleix tots els requeriments </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Data i segell </li></ul></ul></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  46. 46. Control de la producció CAC <ul><li>Declaracions de producció </li></ul><ul><li>Control en camp </li></ul><ul><li>Publicació dades de producció </li></ul><ul><li>Pla de treball 2008 </li></ul><ul><ul><li>actuació administrativa </li></ul></ul><ul><ul><li>actuació inspectora </li></ul></ul><ul><ul><li>actuació informativa </li></ul></ul><ul><ul><li>avaluació </li></ul></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  47. 47. Control i certificació de la producció <ul><li>Gestió de la informació </li></ul><ul><ul><li>Diferents aplicacions </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dades dels controls </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dades de precintat </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Utilizació de les TIC’s i Internet </li></ul></ul><ul><li>Elaboració d’estadístiques </li></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008
  48. 48. Actuacions de divulgació del DAR <ul><li>Traçabilitat dels plançons per internet </li></ul><ul><ul><li>comprovació dades etiquetes </li></ul></ul><ul><ul><li>dades de producció </li></ul></ul><ul><ul><li>reclamacions </li></ul></ul><ul><li>Informes anuals de Producció i Certificació </li></ul><ul><li>Llistat de Proteccions d’Obtencions Vegetals </li></ul><ul><li>Pàgina web i Ruralcat </li></ul>Control de planters de fruiters - Barcelona 21 de maig de 2008

  ×