Penjelasan Bacaan Dalam Solat 10. Doa Sebelum Salam

9,873 views
9,775 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,873
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penjelasan Bacaan Dalam Solat 10. Doa Sebelum Salam

  1. 1. Penjelasan Bacaan Dalam Solat Disusun oleh Abu Haniff 10. Doa Sebelum SalamHadis 10.1. 1 - (Memohon perlindungan dari 4 perkara sebelum berdoa)Abu Hurairah berkata, “Rasulullah pernah bersabda, ‘Apabila seseorang darikamu telah selesai dari tasyahhud akhir, maka hendaklah ia memohon perlindungandengan Allah dari 4 perkara. Dari azab Neraka Jahanam, dan dari azab kubur, dandari fitnah kehidupan serta kematian, dan dari kejahatan Al-Masih Dajjal’”. (Muslim)Hadis 10.1.2Abu Hurairah berkata, “Rasulullah pernah bersabda, ‘Apabila seseorang darikamu telah bertasyahhud, maka maka hendaklah ia memohon perlindungan denganAllah dari 4 perkara. Dari azab Neraka Jahanam, dan dari azab kubur, dan darifitnah kehidupan serta kematian, dan dari kejahatan Al-Masih Dajjal. Kemudianhendaklah ia mendoakan untuk dirinya dengan apa yang baik baginya’ ”. (An-Nasa’i)Hadis 10.1.3Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah pernah bersabda, ‘Apabila seseorangdari kamu telah bertasyahhud, maka hendaklah ia memohon perlindungan denganAllah dari 4 perkara, ،‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﱠﻢ، وﻣﻦ ﻋﺬاب ﭐﻟْﻘﱪ، وﻣﻦ ﻓِْﺘـﻨَﺔ ﭐﻟْﻤﺤﻴَﺎ وﭐﻟْﻤﻤﺎت‬ ِ ََ َ ْ َ ِ ِ َِ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ ََ ِ ََ ِ َ ‫ُﱠ ﱢ‬ .‫وﻣﻦ ﺷﺮ ﻓِْﺘـﻨَﺔ ﭐﻟْﻤﺴْﻴﺢ ﭐﻟﺪﺟﺎل‬ ِ ‫ِ َﱢ ِ ِ ِ ﱠ ﱠ‬ َ َyang bermaksud, ‘Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganMu dari azab Neraka Jahanam,dan dari azab kubur, dan dari fitnah kehidupan serta kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-MasihDajjal’”. (Muslim)Hadis 10.2Dari Ibnu Abbas, dari Nabi, bahawasanya adalah dia mengucapkan selepastasyahhud, ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﱠﻢ، وأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﻋﺬاب ﭐﻟْﻘﱪ، وأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﻓِْﺘـﻨَﺔ‬ ِ ِ َ ِ ِ ََ ِ َ َ َْ َ َ ََ ََ ِ ِ َ ‫ُﱠ ﱢ‬ ‫ﭐﻟﺪﺟﺎل، وأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﻓِْﺘـﻨَﺔ ﭐﻟْﻤﺤﻴَﺎ وﭐﻟْﻤﻤﺎت‬ ِ ََ َ ْ َ ِ ِ َ ِ َ ‫ﱠﱠ‬ 58
  2. 2. yang bermaksud, “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganMu dari azab Neraka Jahanam,dan aku berlindung denganMu dari azab kubur, dan aku berlindung denganMu dari fitnah Dajjal, danaku berlindung denganMu dari fitnah kehidupan serta kematian”. (Abu Daud)Hadis 10.3Dari Aisyahx, isteri Nabi, dia mengkhabarkan bahawa Nabi berdoa di dalamsolat, ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﻋﺬاب ﭐﻟْﻘﱪ، وأَﻋﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﻓِْﺘـﻨَﺔ ﭐﻟْﻤﺴْﻴﺢ ﭐﻟﺪﺟﺎل، وأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ‬ ِ َ ِ َ ‫َ ِ ﱠﱠ‬ ِ ِ ِ َ ُ َ ِْ َ ِ َ َ ِ َ ‫ُﱠ ﱢ‬ ِ ‫ﻓِْﺘـﻨَﺔ ﭐﻟْﻤﺤﻴَﺎ وﭐﻟْﻤﻤﺎت، اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﭐﻟْﻤﺄْﰒ وﭐﻟْﻤﻐﺮم‬ ِ ِ ‫ِ َ ْ َ ََ ِ ُﱠ ﱢ‬ َْ َ َ َ َ َ َYang bermaksud, “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganMu dari azab kubur. Dan akuberlindung denganMu dari fitnah Al-Masih Dajjal. Dan aku berlindung denganMu dari fitnah kehidupandan kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganMu dari perbuatan dosa dan hutangyang tertunggak”. Seseorang bertanya kepada Nabi, “Mengapakah sering engkau memohonperlindungan dari hutang wahai Rasulullah”. Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya seorang lelakiapabila dia berhutang, dia bercerita lalu dia berdusta, dan dia berjanji lalu dia memungkirinya”.(Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa’i, Al-Baihaqi, Ahmad)Hadis 10.4Dari Farwah bin Naufal, dia berkata, “Aku berkata kepada Aisyah, ‘Riwayatkanlahkepadaku akan sesuatu yang Rasulullah berdoa dengannya di dalam solatnya’.Lalu dia berkata, ‘Baiklah, adalah Rasulullah, dia mengucapkan, ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﻋﻤ ْﻠﺖ وﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﻟَـﻢ أَﻋﻤﻞ‬ ِ ِ ْ َْ ْ َ ‫ﱠ َ َ ُ َ ﱠ‬ ِ ِ ِ َ ‫ُﱠ ﱢ‬yang bermaksud: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganMu dari keburukan apa yang telahaku lakukan, dan dari keburukan apa yang belum aku lakukan’”. (An-Nasa’i, Muslim, Abu Daud, Ahmad)Hadis 10.5Dari Aisyahx, dia berkata, “Aku pernah mendengar Nabi mengucapkan di dalamsebahagian solatnya, ‘‫ ,’اَﻟﻠّٰﻬﻢ ﺣﺎﺳﺒﲏ ﺣﺴﺎﺑًﺎ ﻳَﺴﲑا‬yang bermaksud, ‘Ya Allah, hisablah aku dengan ً ِ ِ ِ َ ِْ َ ‫ُ ﱠ‬hisab yang mudah’. Lalu apabila dia selesai, aku berkata, ‘Wahai Nabi Allah, apakahhisab yang mudah itu’. Dia bersabda, ‘Bahawa Dia melihat pada kitabnya, lalu Diamemaafkannya. Sesungguhnya orang yang hisab itu di soal siasat pada hari itu,Aisyah, binasalah ia. Dan apa yang menimpa seseorang mukmin itu, Allah akanmenutupkan dengannya darinya, sehingga satu duri yang menusuknya’ ”. (Ahmad, Al-Hakim)Hadis 10.6Dari ayah Atha’ bin As-Saib, dia berkata, “Ammar bin Yasir pernah solat bersama-sama dengan kami, lalu dia meringkaskannya. Maka sebahagian orang berkatakepadanya, ‘Sesungguhnya engkau telah meringankan, atau engkau telahmeringkaskan, solat itu’. Lalu Ammar berkata, ‘Adapun pada yang demikian itu, 59
  3. 3. sesungguhnya aku telah berdoa di dalamnya dengan doa yang aku telahmendengarnya dari Rasulullah’. Lalu apabila Ammar bangun, seorang lelaki darikalangan orang-orang itu mengikutinya, dia adalah Ubay, tetapi dia menyamarkandirinya. Lalu Ubay menyoal Ammar doa itu. Kemudian Ubay datang lalu diamemberitahukan doa itu kepada orang lain, ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ ﺑِﻌِْﻠﻤﻚ ﭐﻟْﻐَْﻴﺐ وﻗُﺪرﺗِﻚ ﻋﻠَﻰ ﭐﳋَْﻠﻖ أَﺣﻴِﲏ ﻣﺎ ﻋﻠِﻤﺖ ﭐﳊَﻴَﺎة ﺧْﻴـﺮا ِﱄ، وﺗَـﻮﻓﱠﲏ إِذا‬ َ ِ َ َ ً َ َ ْ َ ْ َ َ ِ ْ ِ ْ َ َ َْ َ َ َ ِ ‫ُﱠ‬ َ‫ﻋﻠِﻤﺖ ﭐﻟْﻮﻓَﺎة ﺧْﻴـﺮا ِﱄ، اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﺳﺄَﻟُﻚ ﺧﺸﻴَﺘَﻚ ِﰲ ﭐﻟْﻐَْﻴﺐ وﭐﻟ ﱠﻬﺎدة، وأَﺳﺄَﻟُﻚ ﻛﻠِﻤﺔ‬ َ َ َ ْ َ َ َ‫َ ﺸ‬ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ‫ُﱠ ﱢ‬ ًَ َ َ َ َْ ،‫ﭐﳊَﻖ ِﰲ اﻟﺮﺿﺎ وﭐﻟْﻐَﻀﺐ، وأَﺳﺄَﻟُﻚ ﭐﻟْﻘﺼﺪ ِﰲ ﭐﻟْﻔﻘﺮ وﭐﻟْﻐِﲎ، وأَﺳﺄَﻟُﻚ ﻧَﻌِْﻴﻤﺎ ﻻَ ﻳـَﻨﻔﺪ‬ َُ ً َ ْ َ َ َ َِْ َْ َ َ ْ َ ِ َ َ َ ‫ْ ﱢ ﱢ‬ ِ َْ ِ َ َ َ ْ َ َ َ َْ َ ‫َ ِ ُ َ ْ َ ﱢ‬ ٍَْ ‫ْ َ ﱠ‬ ‫وأَﺳﺄَﻟُﻚ ﻗُـﺮةَ ﻋﲔ ﻻَ ﻳَـﻨﻘﻄﻊ، وأَﺳﺄَﻟُﻚ ﭐﻟﺮﺿﺎ ﺑَـﻌﺪ ﭐﻟْﻘﻀﺎء، وأَﺳﺄَﻟُﻚ ﺑَـ ْﺮد ﭐﻟْﻌْﻴﺶ ﺑَـﻌﺪ‬ َ ‫ﭐﻟْﻤﻮت، وأَﺳﺄَﻟُﻚ ﻟَﺬةَ ﭐﻟﻨﱠﻈَﺮ إِﱃ وﺟﻬﻚ وﭐﻟ ﱠﻮق إِﱃ ﻟِﻘﺎﺋِﻚ ِﰲ ﻏﲑ ﺿﺮاءَ ﻣﻀﺮة وﻻَ ﻓِْﺘـﻨَﺔ‬ ٍ ٍِ ِ َ ‫ِ َ َ ْ َ َ ﺸ ْ َ َ َ َ َْ َﱠ ُ ﱠ‬ ِ ‫ِْ ْ َ ﱠ‬ َ َ ِ   .‫ﻣﻀﻠﱠﺔ، اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ زﻳﱢ ـﻨﱠﺎ ﺑِﺰﻳـﻨَﺔ ﭐﻹﳝَﺎن وﭐﺟﻌ ْﻠﻨَﺎ ﻫﺪاةً ﻣﻬﺘَﺪﻳﻦ‬ ِ ِ ٍِ َ ُْ َُ َْ َ ِ ِ ‫ُ ﱠ َـ‬ ُyang bermaksud, ‘Ya Allah, dengan ilmuMu terhadap perkara-perkara yang ghaib dan kekuasaanMuke atas seluruh makhluk, hidupkanlah aku selagi Engkau mengetahui kehidupan itu adalah lebih baikbagiku, dan ambillah nyawaku apabila Engkau mengetahui kematian itu adalah lebih baik bagiku. YaAllah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu rasa takut terhadapMu semasa tersembunyi dan jugasemasa terang-terangan. Dan aku memohon kepadaMu kalimat yang hak semasa dalam keadaanreda dan juga semasa dalam keadaan marah. Dan aku memohon kepadaMu kesederhanaan semasafakir dan juga semasa kaya. Dan aku memohon kepadaMu kebahagiaan yang tidak lenyap. Dan akumemohon kepadaMu keseronokan yang tidak putus. Dan aku memohon kepadaMu reda selepasqada. Dan aku memohon kepadaMu kehidupan yang nyaman setelah mati. Dan aku memohonkepadaMu lazat memandang kepada wajahMu, serta kerinduan kepada perjumpaan denganMudalam keadaan tanpa kemudaratan dan tanpa fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kamidengan hiasan keimanan, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang menyampaikan petunjukyang mendapat petunjuk’ ”. (An-Nasa’i, Ibn Khuzaimah, Al-Hakim)Hadis 10.7Dari Abu Bakar, bahawa dia pernah berkata kepada Rasulullah, “Ajarkanlahkepadaku satu doa yang aku berdoa dengannya di dalam solatku”. Rasulullahbersabda, “Ucapkanlah, ِ ً ِْ ِْ ِ ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ ﻇَﻠَﻤﺖ ﻧَـﻔﺴﻲ ﻇُْﻠﻤﺎ ﻛﺜِْﻴـﺮا، وﻻَ ﻳَـﻐﻔﺮ ﭐﻟﺬﻧُﻮب إِﻻﱠ أَﻧﺖ، ﻓَﺎﻏﻔ ْﺮ ِﱄ ﻣﻐﻔﺮة ﻣﻦ‬ ِْ َ َ َ َ ‫ً َ ً َ ُْ ﱡ‬ ُ ْ ‫ُﱠ ﱢ‬ ِ   ‫ﻋﻨﺪك وارﲪْﲏ إِﻧﱠﻚ أَﻧﺖ ﭐﻟْﻐَﻔﻮر ﭐﻟﺮﺣْﻴﻢ‬ِِ ُ ‫َ ََِْ َ َ ُ ُ ﱠ‬yang bermaksud, ‘Ya Allah, sesungguhnya aku, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yangbanyak, dan tidaklah dapat mengampuni dosa-dosa itu melainkan Engkau. Oleh karena itu,ampunilah aku dengan pengampunan dariMu, dan kasihanilah aku. Sesungguhnya Engkau, EngkauYang Maha Mengampuni, Yang Maha Mengasihani’ ”. (Bukhari, Muslim, An-Nasa’i, At-Tirmizi, Al-Baihaqi) 60
  4. 4. Hadis 10.8Dari Aisyah, bahawa Abu Bakar As-Siddiq pernah keluar mengunjungiRasulullah, lalu dia berbicara dengan Rasulullah tentang sesuatu yang menjaditersembunyi dari Aisyah semasa Aisyah sedang solat. Maka Nabi bersabda,“Wahai Aisyah, gunakanlah kalimat-kalimat yang sempurna atau kalimat yang lain”.Lalu apabila Aisyah selesai, dia menyoal Rasulullah tentang yang demikian itu, laluRasulullah bersabda kepada Aisyah, “Ucapkanlah, ِ َ َ َ ْ ْ َ ََ ُ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُِِْ ِ َ ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﺳﺄَﻟُﻚ ﻣﻦ ﭐﳋَﲑ ﻛﻠﱢﻪ، ﻋﺎﺟﻠِﻪ وآﺟﻠِﻪ، ﻣﺎﻋﻠِﻤﺖ ﻣﻨﻪُ وﻣﺎ ﱂْ أَﻋﻠَﻢ، وأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ‬ َ َ ْ َ ْ ‫ُﱠ ﱢ‬ ‫اﻟﺸﺮ ﻛﻠﱢﻪ، ﻋﺎﺟﻠِﻪ وآﺟﻠِﻪ، ﻣﺎﻋﻠِﻤﺖ ﻣﻨﻪُ وﻣﺎ ﱂْ أَﻋﻠَﻢ، وأَﺳﺄَﻟُﻚ ﭐﳉَﻨﱠﺔَ وﻣﺎ ﻗَـﺮب إِﻟَْﻴـﻬﺎ ﻣﻦ‬ ِ َ َ ‫َ َ ْ ُ ََ َ ْ ْ َ َ ْ ََ ﱠ‬ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ‫ﱠﱢ‬ َ َ ٍ ِ ِ ٍ ‫ﻗَـﻮل أَو ﻋﻤﻞ، وأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﭐﻟﻨﱠﺎر وﻣﺎ ﻗَـﺮب إِﻟَْﻴـﻬﺎ ﻣﻦ ﻗَـﻮل أَو ﻋﻤﻞ، وأَﺳﺄَﻟُﻚ ﺧْﻴـﺮ ﻣﺎ‬ َ َ َ َ ْ َ ٍََ ْ ْ َ َ ‫َ َ ِ ََ ﱠ‬ َ ٍََ ْ ْ ٌ ‫َ ِ َﱢ َ ْ َ َ َ ِ َ ُ َ ََ ُ َ ُ ﱠ‬ ‫ﺳﺄَﻟَﻚ ﻋْﺒﺪك ورﺳﻮﻟُﻚ ﳏَﻤﺪ، وأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﭐﺳﺘَـﻌﺎذك ﻣﻨﻪُ ﻋْﺒﺪك ورﺳﻮﻟُﻚ ﳏـَﻤﺪ‬ َ ٌ ْ ُ َ ُ ََ َ ُ َ َ َ ‫ﺻﻠﱠﻰ اﷲ ﻋﻠَْﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ، وأَﺳﺄَﻟُﻚ ﻣﺎ ﻗَﻀْﻴﺖ ِﱄ ﻣﻦ أَﻣﺮ أَن ﲡﻌﻞ ﻋﺎﻗِـﺒَ ـﺘَﻪُ رﺷﺪا‬ ًََ َ َ َ َْ ٍ ْ ِ َ َ َ َ ْ َ َ ََ َ ِ َyang bermaksud, ‘Ya Allah, sesungguhnya aku, aku memohon kepadaMu kebaikan kesemuanya,yang sementaranya dan juga yang akan datangnya, yang aku mengetahuinya dan yang tidaklah akumengetahui. Dan aku berlindung denganMu dari keburukan kesemuanya, yang sementaranya danjuga yang akan datangnya, yang aku mengetahuinya dan yang tidaklah aku mengetahui. Dan akumemohon kepadaMu syurga dan apa yang menyebabkan mendekatkan kepadanya, dari perkataanatau perbuatan. Dan aku berlindung denganMu dari neraka dan apa yang menyebabkanmendekatkan kepadanya, dari perkataan atau perbuatan. Dan aku memohon kepadaMu kebaikanyang hambaMu dan rasulMu Muhammad pohonkan kepadaMu. Dan aku berlindung denganMu darikeburukan yang hambaMu dan rasulMu Muhammad mengambil perlindungan denganMu. Dan akumemohon kepadaMu apa yang Engkau tetapkan bagiku dari segala perkara bahawa engkaumenjadikan kesudahannya sebagai haluan yang benar’ ”. (Al-Hakim, Ahmad, Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad)Hadis 10.9Dari Zaidah, dari Sulaiman, dari Abi Saleh, dari sebagaimana para sahabat Nabi,dia berkata, “Nabi pernah bertanya kepada seorang lelaki, ‘Bagaimana yangengkau ucapkan di dalam solat’. Dia menjawab, ‘Aku bertasyahhud dan akumengucapkan, ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﺳﺄَﻟُﻚ ﭐﳉَﻨﱠﺔَ وأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﭐﻟﻨﱠﺎر‬ ِ ِ َ َ ْ َ ْ َ ْ ‫ُﱠ ﱢ‬yang bermaksud, ‘Ya Allah, sesungguhnya aku, aku memohon kepadaMu syurga, dan aku berlindungdenganMu dari neraka. Adapun sesungguhnya aku tidak dapat menghayati ucapanmu yangberdengung, dan tidak juga ucapan Muaz yang berdengung’. Lalu Nabi bersabda, ‘Sekitar itulahucapan kami’ ”. (Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Ibn Khuzaimah)Hadis 10.10Dari Hanzalah bin Ali, bahawa Mihjan bin Al-Adra’ menceritakan kepadanya,katanya, “Rasulullah pernah memasuki masjid, lalu pada masa itu dia mendapatiseorang lelaki sedang menyelesaikan solatnya, dan dia sedang bertasyahhud, dandia mengucapkan, 61
  5. 5. ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﺳﺄَﻟُﻚ ﻳَﺎ اَﷲُ ﺑِﺄَﻧﱠﻚ ﭐﻟْﻮاﺣﺪ ﭐ ْﻷَﺣﺪ ﭐﻟﺼﻤﺪ ﭐﻟﱠﺬي ﱂْ ﻳَﻠِﺪ وﱂْ ﻳُﻮﻟَﺪ وﱂْ ﻳَﻜــﻦ ﻟَــﻪُ ﻛﻔــﻮا‬ ًُُ ُ ََ ْ ََ ْ َ ِ ُ َ ‫َ َ ِ ُ َ ُ ﱠ‬ َ ْ ‫ُﱠ ﱢ‬ ِ ِ ‫أَﺣﺪ، أَن ﺗَـﻐﻔﺮ ِﱄ ذُﻧـُﻮِﰊ إِﻧﱠﻚ أَﻧﺖ ﭐﻟْﻐَﻔﻮر ﭐﻟﺮﺣْﻴﻢ‬ ُ ‫َ َ ُُ ﱠ‬ ْ َ ْ ْ ٌَyang bermaksud, “Ya Allah, sesungguhnya aku, aku memohon kepadaMu, ya Allah, denganbahawasanya Engkau, Yang Maha Esa, Yang Maha Tunggal, yang segala sesuatu berhajatkepadaNya, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada bagiNya persamaan sesiapapun, agar Engkau mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau, Engkau Yang MahaPengampun, Yang Maha Mengasihani”. Mihjan bin Al-Adra’ berkata, “Lalu Rasulullah bersabda,‘Sesungguhnya diampuni baginya, sesungguhnya diampuni baginya’, sebanyak 3 kali”. (Abu Daud, An-Nasa’i, Al-Hakim, Ahmad, Ibn Khuzaimah)Hadis 10.11Dari Anas, bahawasanya adalah dia bersama-sama Rasulullah sedang duduk,semasa seorang lelaki sedang solat. Kemudian lelaki itu berdoa, َ ِ ْ َ ِ َ َ‫َ َ ُ ِ َ ﱠ‬ ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﺳﺄَﻟُﻚ ﺑِﺄَن ﻟَﻚ ﭐﳊَﻤﺪ، ﻻَ إِﻟَـﻪَ إِﻻﱠ أَﻧْﺖ، اَﻟْﻤﻨﱠﺎن، ﺑَﺪﻳْﻊ ﭐﻟﺴﻤﺎوات وﭐْﻷَرض ﻳَﺎ ذا‬ َْْ َ ‫ُﱠ ﱢ ْ َ ﱠ‬ ِ ِْ ِ ْ ‫ﭐﳉَﻼَل وﭐْﻹﻛﺮام، ﻳَﺎ ﺣﻲ ﻳَﺎ ﻗَـﻴﱡﻮم‬ ‫َﱡ‬ ُ َ َyang bermaksud, “Ya Allah, sesungguhnya aku, aku memohon kepadaMu, dengan bahawasanyabagiMu segala puji-pujian, tiada Tuhan melainkan Engkau, Yang Maha Dermawan, Pencipta segalalangit dan bumi, wahai Yang Maha Agung dan Yang Maha Pemurah, wahai Yang Maha Hidup, wahaiYang Maha Berdiri Dengan Sendirinya”. Lalu Nabi bersabda, “Sesungguhnya dia telah berdoakepada Allah dengan namaNya yang apabila berdoa dengannya, Dia akan mengabulkan, dan apabilamemohon dengannya, Dia akan memberi”. (Abu Daud, An-Nasa’i, Al-Hakim, Ahmad)Hadis 10.12‘Amr bin Maimun Al-Audi berkata, “Adalah Saad, dia mengajar anak-anaknyakalimat-kalimat ini sebagaimana seorang guru mengajar para remaja menulis, dandia berkata, ‘Sesungguhnya Rasulullah, dia memohon perlindungan dari perkara-perkara berikut di bahagian hujung solat, ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ اﳉُﱭ، وأَﻋﻮذُ ﺑِﻚ أَن أُرد إِﱃ أَرذل اﻟْﻌُﻤﺮ، وأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﻓِْﺘـﻨَﺔ‬ ِ ِ َ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ‫َ َ ْ ْ َ ُ َ ْ َﱠ‬ ِ ِ ‫ُﱠ ﱢ‬ ِْ َ ِ َ َ ِ َ ‫اﻟﺪﻧْـﻴَﺎ، وأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟْﻘﱪ‬ َ ‫ﱡ‬yang bermaksud, ‘Ya Allah, sesungguhnya aku, berlindung denganMu dari sifat penakut, dan akuberlindung denganMu bahawa aku dikembalikan ke umur yang paling teruk, dan aku berlindungdenganMu dari fitnah dunia, dan aku berlindung denganMu dari azab kubur.’ ” (Bukhari)Hadis 10.13Dari Muaz bin Jabal, bahawasanya Rasulullah, dia memegang tangan Muaz danbersabda, “Wahai Muaz, demi Allah sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu,demi Allah sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu”. Lalu Rasulullah 62
  6. 6. bersabda, “Aku mewasiatkan kepadamu, wahai Muaz, janganlah sekali-kali tidakengkau berdoa pada bahagian hujung setiap solat, bahawa engkau mengucapkan, ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ أَﻋﲏ ﻋﻠَﻰ ذﻛﺮك، وﺷﻜﺮك، وﺣﺴﻦ ﻋﺒَﺎدﺗِﻚ‬ ِ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ َِ ْ ُ َ َِ ْ َ ‫ُ ﱠ ﱢ‬yang bermaksud, ‘Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatiMu, dan untuk mengsyukuriMu, dan untukberibadat yang baik untukMu’ ”. Dan Muaz mewasiatkan dengan yang demikian itukepada As-Sunabihi, dan As-Sunabihi mewasiatkannya kepada Abu Abdul Rahman.(Abu Daud, An-Nasa’i, Al-Baihaqi, Ahmad, Al-Hakim)Hadis 10.14Dari Umu Salamah, “Bahawasanya Nabi, adalah dia mengucapkan selepas solatfajar, ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﺳﺄَﻟُﻚ ﻋ ْﻠﻤﺎ ﻧَﺎﻓَـﻌﺎ، ورزﻗًﺎ ﻃَـﻴـﱢﺒ ـًﺎ، وﻋﻤﻼ ﻣﺘَـﻘﺒـَـﻼ‬ ً ‫َ ًََ ُ ﱠ‬ ِْ َ ً ً ِ َ ْ ‫ُ ﱠ ﱢ‬yang bermaksud, ‘Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu ilmu yang bermanfaat, danrezeki yang baik, dan amalan yang diterima’ ”. (Ahmad, Ibnu Majah)Hadis 10.15 – (Doa terakhir di antara tasyahhud dan salam)Dari Ali bin Abu Talib, dari Rasulullah, bahawa dia apabila dia berdiri untuk solat,dia mengucapkan, ‫وﺟﻬﺖ وﺟﻬﻲ ﻟِﻠﱠﺬي ﻓَﻄَﺮ ﭐﻟﺴﻤﻮات وﭐْﻷَرض ﺣﻨِﻴﻔﺎً وﻣﺎ أَﻧَﺎ ﻣﻦ ﭐﻟْﻤﺸﻛِﲔ، إِن‬ ‫َ ﱠ ٰ َ ِ َ ْ َ َ ََ ِ َ ُ ْﺮ َ ﱠ‬ ِ ِ ِ َ ْ َ ُ ْ‫َ ﱠ‬ ‫ﺻﻼِﰐ وﻧُﺴﻜﻲ وﳏﻴَﺎي وََﺎﰐ ﻟِٰﻠّﻪ رب ﭐﻟْﻌﺎﻟَﻤﲔ، ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟَﻪُ وﺑِﺬﻟِﻚ أُﻣ ْﺮت وأَﻧَﺎ‬ ِ ٰ َ ُ َ َ َ َِ َ َ َ ‫َ ﱢ‬ ِ ِ ِ ‫ِ َْ ﳑ‬ َ َ َ ُ َ ََ ‫أَول ﭐﻟْﻤﺴﻠِﻤﲔ، اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ أَﻧﺖ ﭐﻟْﻤﻠِﻚ، َ ۤ إِٰﻟﻪَ إِﻻ أَﻧﺖ، وﭐﻫﺪِﱐ ﻷَﺣﺴﻦ ﭐ ْﻷَﺧﻼق ﻻ‬ َ ِ َْ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ‫ﱠُ ُ ْ ِ َ ُ ﱠ َ َ ُ ﻻ ﱠ‬ ،‫ﻳَـﻬﺪي ﻷَﺣﺴﻨِﻬﺎ إﻻﱠ أَﻧﺖ، وﭐﺻﺮف ﻋﲏ ﺳﻴﱢﺌَـﻬﺎ، ﻻ ﻳَﺼﺮف ﻋﲏ ﺳﻴﱢﺌَـﻬﺎ إِﻻ أَﻧﺖ‬ ِ ِ َ ‫َ َ ْ ِ ْ َﱢ َ َ َ ْ ِ ُ َﱢ َ َ ﱠ‬ ََْ ْ ‫ﻟَﺒﱠـْﻴﻚ وﺳﻌﺪﻳْﻚ، وﭐﳋَْﻴـﺮ ﻛﻠﱡﻪُ ِﰲ ﻳَﺪﻳْﻚ، وﭐﻟﺸﺮ ﻟَْﻴﺲ إِﻟَْﻴﻚ، أَﻧَﺎ ﺑِﻚ وإِﻟَْﻴﻚ، ﺗَـﺒَ ﻛﺖ‬ َ ْ‫َ َ َ ﺎر‬ َ َ َ ‫َ َ َ ﱠﱡ‬ ُ ُ ْ َ َ ََْ َ َ ِ ‫ وﺗَـﻌﺎﻟَْﻴﺖ، أَﺳﺘَـﻐﻔﺮك وأَﺗُﻮب إِﻟَْﻴﻚ‬ َ ُ َ َُ ْ ْ َ َ َyang bermaksud, ‘Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan semua langit dan bumi inisebagai orang yang cenderung kepada agama yang hak. Dan tidaklah aku dari kalangan orang-orangmusyrik. Sesungguhnya solatku, penumpuanku, kehidupanku, matiku adalah kepunyaan Allah, Tuhansemesta alam, tiada sekutu bagiNya. Dan dengan demikianlah aku telah diperintahkan, dan akuadalah orang yang paling segera menyerah diri kepada Allah. Dan berikanlah aku petunjuk kepadaakhlak yang paling baik. Tiadalah yang dapat memberi petunjuk kepada yang paling baiknyamelainkan Engkau. Dan hindarkanlah dariku yang buruknya. Tiadalah yang dapat menghindarkandiriku yang buruknya melainkan Engkau. Di sini aku untuk berkhidmat kepadaMu dan untukmenyenangkan hatiMu. Dan kebaikan itu kesemuanya adalah di dalam tanganMu, dan keburukan itutiada padaMu. Aku adalah menerusiMu dan kepadaMu. Maha Berkat Engkau dan Maha TinggiEngkau. Aku memohon keampunan dariMu dan aku bertaubat kepadaMu’. Dan apabilaRasulullah rukuk, dia mengucapkan, 63
  7. 7. ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ ﻟَﻚ ﻛﻌﺖ، وﺑِﻚ آﻣﻨﺖ، وﻟَﻚ أَﺳﻠَﻤﺖ، ﺧﺸﻊ ﻟَﻚ ﲰْﻌِﻲ وﺑَﺼﺮي وﳐﱢﻲ‬ ُ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ‫ُ ﱠ َ ر‬ َ ِ ِ ‫ وﻋﻈَﺎﻣﻲ وﻋﺼِﱯ‬ َ ََ َyang bermaksud, ‘Ya Allah, kepadaMu aku rukuk, dan denganMu aku beriman, dan kepadaMu akumenyerah diriku. Pendengaranku, dan penglihatanku, dan otakku, dan tulang-tulangku, dan urat-uratku merendah diri kepadaMu’. Dan apabila Rasulullah bangkit, dia mengucapkan, ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ رﺑـﱠﻨَﺎ ﻟَﻚ ﭐﳊَﻤﺪ ﻣﻞءَ ﭐﻟﺴﻤٰـﻮات وﻣﻞءَ ﭐْﻷَرض وﻣﻞءَ ﻣﺎ ﺑَـْﻴـﻨَـﻬﻤﺎ وﻣﻞءَ ﻣﺎ‬ ِ ِ َ ْ َ َُ َ ْ َ ِ ْ ْ َ ََ‫ُﱠ َ َ ْ ُْ ْ ﱠ‬ ِ ِ ِ ٍ ُْ ْ َ ِ َ ِ ‫ﺷْﺌﺖ ﻣﻦ ﺷﻰء ﺑَـﻌﺪ‬yang bermaksud, ‘Ya Allah, Tuhan kami, kepunyaanMulah puji-pujian itu, memenuhi segala langit danmemenuhi bumi, dan memenuhi apa yang di antara keduanya, dan memenuhi apa yang Engkaukehendaki selepas itu’. Dan apabila Rasulullah sujud, dia mengucapkan, ،ُ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ ﻟَﻚ ﺳﺠﺪت، وﺑِﻚ آﻣﻨﺖ، وﻟَﻚ أَﺳﻠَﻤﺖ، ﺳﺠﺪ وﺟﻬﻲ ﻟِﻠﱠﺬي ﺧﻠَﻘﻪُ وﺻﻮرﻩ‬ َ‫َ َ َ َ ﱠ‬ ِ ِ َ ْ َ ََ َ ُ ْ ْ َ َ ُ َ َ ُ َْ َ َ ‫ُﱠ‬ ‫وﺷﻖ ﲰْﻌُﻪُ وﺑَﺼﺮﻩُ، وﺗَـﺒَﺎرك ﭐﷲُ أَﺣﺴﻦ ﭐﳋَﺎﻟِﻘﲔ‬ ِ َ ْ َُ ْ َ َ َ ََ َ َ ‫َ َ ﱠ‬yang bermaksud, ‘Ya Allah, kepadaMu aku sujud, dan denganMu aku beriman, dan kepadaMu akumenyerah diriku. Wajahku bersujud kepada yang menjadikannya dan membentuknya. Dan Diamembuka pendengaranku dan penglihatanku. Dan Maha Berkat Allah, yang terbaik dari segalapencipta-pencipta’. Kemudian dia menjadikan terakhir yang dia ucapkan di antaratasyahhud dan salam, ِْ ‫ﱠ‬ ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ ﭐﻏﻔ ْﺮ ِﱄ ﻣﺎ ﻗَﺪﻣﺖ وﻣﺎ أَﺧ ْﺮت، وﻣﺎ أَﺳﺮرت، وﻣﺎ أَﻋﻠَﻨﺖ، وﻣﺎ أَﺳﺮﻓْﺖ، وﻣﺎ‬ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ َْ ْ َ َ ُ ‫َ ﱠ ْ ُ َ َ ﱠ‬ ُ َ ُ‫َ ْ ُ ِ ِ ﱢ َ َُ ﱢ ُ َ َ َُ ﱢ‬ ‫أَﻧﺖ أَﻋﻠَﻢ ﺑِﻪ ﻣﲏ، أَﻧﺖ ﭐﻟْﻤﻘﺪم وأَﻧﺖ ﭐﻟْﻤﺆﺧﺮ، ﻻ إِٰﻟﻪَ إِﻻ أَﻧﺖ‬ َ ‫ﱠ‬yang bermaksud, ‘Ya Allah, ampunilah aku apa yang telah Dengan itu, ampunilah aku akan apa yangtelah aku lakukan sebelum ini, dan apa yang aku lakukan selepas ini, dan apa yang aku rahsiakan,dan apa yang aku memperlihatkan dengan nyata, dan apa yang aku melampaui batasan, dan apayang Engkau lebih mengetahuinya dariku. Engkaulah yang mendahulukan dan Engkaulah yangmengakhirkan. Tiadalah Tuhan melainkan Engkau’ ”. (Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad, Ad-Daraqutni, Al-Baihaqi) 64

×