Halal Highlight02

1,905 views
1,689 views

Published on

การนำเสนอเกี่ยวกับระบบการรับรองฮาลาลและการสังเกตเครื่องหมายฮาลาล

Published in: Health & Medicine
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,905
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Halal Highlight02

 1. 1. HALAL HIGHLIGHT ตอนที่ 02 (19 พ . ย . 51 ) “ มีอะไรในเครื่องหมายฮาลาล” ... โดย ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิม ( ฮิมายะฮฺ ) http://www.himayah.net http://www.himayah.net
 2. 2. หัวข้อ <ul><li>ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารฮาลาล </li></ul><ul><li>มาตรฐานอาหารฮาลาล </li></ul><ul><li>องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองฮาลาล </li></ul><ul><li>เครื่องหมายรับรองฮาลาลในประเทศไทย </li></ul><ul><li>เครื่องหมายฮาลาลจากต่างประเทศ </li></ul><ul><li>เพิ่มเติม ... </li></ul>http://www.himayah.net
 3. 3. 1. ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารฮาลาล <ul><li>มุสลิมต้องบริโภคแต่อาหารฮาลาล </li></ul><ul><li>เป็นคำสั่งจากอัลลอฮฺที่ถูกระบุไว้อย่างชัดเจน </li></ul><ul><li>ทุกอย่างบริโภคได้ ยกเว้นสิ่งที่ห้ามไว้ </li></ul><ul><li>สิ่งที่ห้ามคือสิ่งไม่ดี </li></ul><ul><li>ระหว่างสิ่งที่ฮาลาลและฮะรอม ( ชุบฮัต ) ควรหลีกเลี่ยง </li></ul><ul><li>อื่นๆ </li></ul>http://www.himayah.net
 4. 4. 2. อะไรคือมาตรฐานอาหารฮาลาล <ul><li>การผลิตอาหารซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ </li></ul><ul><li>เนื่องจากผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่ไม่ใช่มุสลิม </li></ul><ul><li>เกิดความไม่แน่ใจว่าอาหารนั้นฮาลาลหรือไม่ </li></ul><ul><li>ต้องมีกลไกตรวจสอบขั้นตอนการผลิตอาหาร </li></ul><ul><li>บรรทัดฐานนี้ เรียกว่า “มาตรฐานอาหารฮาลาล” </li></ul><ul><li>ถ้ามีตราฮาลาลอยู่บนผลิตภัณฑ์ คือ ผ่านมาตรฐานแล้ว </li></ul>http://www.himayah.net
 5. 5. 3. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอาหารฮาลาล <ul><li>อดีต : สำนักจุฬาราชมนตรี - ตรวจสอบและออกเครื่องหมายฮาลาล </li></ul><ul><li>ปัจจุบัน </li></ul><ul><ul><li>ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย - ตรวจสอบและอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล </li></ul></ul><ul><ul><li>คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด - ตรวจสอบโรงงานในแต่ละจังหวัด </li></ul></ul><ul><ul><li>สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล - หน่วยงานด้านมาตรฐานและระบบรับรอง </li></ul></ul><ul><ul><li>ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล - หน่วยงานห้องปฏิบัติการตรวจสอบ </li></ul></ul>http://www.himayah.net
 6. 6. 4. เครื่องหมายรับรองฮาลาล <ul><li>คำว่า “ฮาลาล” ในสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน </li></ul><ul><li>ชื่อองค์กร “สนง . คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย” ( เป็นได้ทั้ง 3 ภาษา ) </li></ul><ul><li>หมายเลขผลิตภัณฑ์ 12 หลัก </li></ul>http://www.himayah.net
 7. 7. ตัวอย่าง http://www.himayah.net
 8. 8. ความหมายเลขรหัส <ul><li>2 ตัวแรก : 74 – หมวดผลิตภัณฑ์ ( เกลือ พริกไทย แป้งทำอาหาร น้ำตาล ) </li></ul><ul><li>ตัวที่ 3-5 : 069 - เลขลำดับที่ของบริษัทในทะเบียนการรับรอง </li></ul><ul><li>ตัวที่ 6-8 : 001 – เลขลำดับผลิตภัณฑ์ในรายชื่อที่ขอรับรอง </li></ul><ul><li>4 ตัวสุดท้าย : 09 41 – เดือน และ ปี ที่เริ่มให้การรับรอง </li></ul><ul><li>ทั้งนี้ต้องอ้างอิงข้อมูลจาก ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท . </li></ul><ul><li>ส่วนแบบเก่า เช่น 025/2541 คือ ลำดับในทะเบียน / ปีที่รับรอง </li></ul>http://www.himayah.net
 9. 9. 5. ตราฮาลาลในต่างประเทศ http://www.himayah.net
 10. 10. 5. ตราฮาลาลในต่างประเทศ http://www.himayah.net
 11. 11. 5. ตราฮาลาลในต่างประเทศ http://www.himayah.net
 12. 12. 5. ตราฮาลาลในต่างประเทศ <ul><li>ข้อควรพิจารณา </li></ul><ul><ul><li>ความน่าเชื่อถือขององค์กรรับรองในแต่ละประเทศ </li></ul></ul><ul><ul><li>สอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง </li></ul></ul><ul><ul><li>ตัวอย่าง – ตราฮาลาล จาก จีน เวียดนาม ฯลฯ </li></ul></ul>http://www.himayah.net

×