Halal Highlight02

 • 1,190 views
Uploaded on

การนำเสนอเกี่ยวกับระบบการรับรองฮาลาลและการสังเกตเครื่องหมายฮาลาล

การนำเสนอเกี่ยวกับระบบการรับรองฮาลาลและการสังเกตเครื่องหมายฮาลาล

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,190
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
23
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. HALAL HIGHLIGHT ตอนที่ 02 (19 พ . ย . 51 ) “ มีอะไรในเครื่องหมายฮาลาล” ... โดย ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิม ( ฮิมายะฮฺ ) http://www.himayah.net http://www.himayah.net
 • 2. หัวข้อ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารฮาลาล
  • มาตรฐานอาหารฮาลาล
  • องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองฮาลาล
  • เครื่องหมายรับรองฮาลาลในประเทศไทย
  • เครื่องหมายฮาลาลจากต่างประเทศ
  • เพิ่มเติม ...
  http://www.himayah.net
 • 3. 1. ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารฮาลาล
  • มุสลิมต้องบริโภคแต่อาหารฮาลาล
  • เป็นคำสั่งจากอัลลอฮฺที่ถูกระบุไว้อย่างชัดเจน
  • ทุกอย่างบริโภคได้ ยกเว้นสิ่งที่ห้ามไว้
  • สิ่งที่ห้ามคือสิ่งไม่ดี
  • ระหว่างสิ่งที่ฮาลาลและฮะรอม ( ชุบฮัต ) ควรหลีกเลี่ยง
  • อื่นๆ
  http://www.himayah.net
 • 4. 2. อะไรคือมาตรฐานอาหารฮาลาล
  • การผลิตอาหารซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ
  • เนื่องจากผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่ไม่ใช่มุสลิม
  • เกิดความไม่แน่ใจว่าอาหารนั้นฮาลาลหรือไม่
  • ต้องมีกลไกตรวจสอบขั้นตอนการผลิตอาหาร
  • บรรทัดฐานนี้ เรียกว่า “มาตรฐานอาหารฮาลาล”
  • ถ้ามีตราฮาลาลอยู่บนผลิตภัณฑ์ คือ ผ่านมาตรฐานแล้ว
  http://www.himayah.net
 • 5. 3. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอาหารฮาลาล
  • อดีต : สำนักจุฬาราชมนตรี - ตรวจสอบและออกเครื่องหมายฮาลาล
  • ปัจจุบัน
   • ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย - ตรวจสอบและอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล
   • คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด - ตรวจสอบโรงงานในแต่ละจังหวัด
   • สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล - หน่วยงานด้านมาตรฐานและระบบรับรอง
   • ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล - หน่วยงานห้องปฏิบัติการตรวจสอบ
  http://www.himayah.net
 • 6. 4. เครื่องหมายรับรองฮาลาล
  • คำว่า “ฮาลาล” ในสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
  • ชื่อองค์กร “สนง . คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย” ( เป็นได้ทั้ง 3 ภาษา )
  • หมายเลขผลิตภัณฑ์ 12 หลัก
  http://www.himayah.net
 • 7. ตัวอย่าง http://www.himayah.net
 • 8. ความหมายเลขรหัส
  • 2 ตัวแรก : 74 – หมวดผลิตภัณฑ์ ( เกลือ พริกไทย แป้งทำอาหาร น้ำตาล )
  • ตัวที่ 3-5 : 069 - เลขลำดับที่ของบริษัทในทะเบียนการรับรอง
  • ตัวที่ 6-8 : 001 – เลขลำดับผลิตภัณฑ์ในรายชื่อที่ขอรับรอง
  • 4 ตัวสุดท้าย : 09 41 – เดือน และ ปี ที่เริ่มให้การรับรอง
  • ทั้งนี้ต้องอ้างอิงข้อมูลจาก ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท .
  • ส่วนแบบเก่า เช่น 025/2541 คือ ลำดับในทะเบียน / ปีที่รับรอง
  http://www.himayah.net
 • 9. 5. ตราฮาลาลในต่างประเทศ http://www.himayah.net
 • 10. 5. ตราฮาลาลในต่างประเทศ http://www.himayah.net
 • 11. 5. ตราฮาลาลในต่างประเทศ http://www.himayah.net
 • 12. 5. ตราฮาลาลในต่างประเทศ
  • ข้อควรพิจารณา
   • ความน่าเชื่อถือขององค์กรรับรองในแต่ละประเทศ
   • สอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   • ตัวอย่าง – ตราฮาลาล จาก จีน เวียดนาม ฯลฯ
  http://www.himayah.net