• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
برنامج تخصصي المناسب
 

برنامج تخصصي المناسب

on

 • 7,384 views

دورة ( اتخاذ القرار ) ضمن فعاليات برنامج تخصصي المناسب

دورة ( اتخاذ القرار ) ضمن فعاليات برنامج تخصصي المناسب

Statistics

Views

Total Views
7,384
Views on SlideShare
1,982
Embed Views
5,402

Actions

Likes
1
Downloads
51
Comments
0

8 Embeds 5,402

http://www.kaumajor.com 5160
http://kaumajor.com 229
http://www.kaumajor.com. 5
http://webcache.googleusercontent.com 4
http://info 1
http://www.mt373.com 1
http://www.google.com.sa 1
https://www.facebook.com 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  برنامج تخصصي المناسب برنامج تخصصي المناسب Presentation Transcript

  • ‫املدخل إىل ختصصك املياسب‬ ‫1‬‫اخلطوات العنلية الختيار ختصصك‬ ‫2‬
  • ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬‫1‬ ‫كيف ختتار ختصصك؟‬
  • ‫•‬‫2‬ ‫كيف ختتار ختصصك؟‬
  • ‫•‬‫3‬ ‫كيف ختتار ختصصك؟‬
  • ‫•‬‫3‬ ‫كيف ختتار ختصصك؟‬
  • ‫4‬ ‫كيف ختتار ختصصك؟‬
  • ‫)‪(Holland Code‬‬‫5‬ ‫كيف ختتار ختصصك؟‬
  • ‫6‬ ‫كيف ختتار ختصصك؟‬
  • ‫‪C‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪I‬‬‫– )‪(RIASEC‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪A‬‬ ‫7‬ ‫كيف ختتار ختصصك؟‬
  • ‫–‬‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫8‬ ‫كيف ختتار ختصصك؟‬
  • ‫–‬ ‫9‬ ‫كيف ختتار ختصصك؟‬
  • ACIP A – Alternatives C – Consequences I – Information P – Plan10 ‫كيف ختتار ختصصك؟‬
  • ‫‪ACIP‬‬ ‫1.‬‫11‬ ‫كيف ختتار ختصصك؟‬
  • ‫‪ACIP‬‬ ‫2.‬‫21‬ ‫كيف ختتار ختصصك؟‬
  • ‫‪ACIP‬‬ ‫3.‬‫31‬ ‫كيف ختتار ختصصك؟‬
  • ‫‪ACIP‬‬ ‫4.‬ ‫•‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫•‬‫41‬ ‫كيف ختتار ختصصك؟‬
  • ‫1.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫2.‬‫1‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • ‫•‬‫2‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • • • http://www.kaumajor.com/ • • •2 ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • ‫•‬‫3‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • ‫مثـــــــال‬ ‫•‬ ‫/‪http://www.kaumajor.com‬‬‫3‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • ‫•‬ ‫1.‬ ‫2.‬ ‫3.‬ ‫4.‬ ‫5.‬‫3‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • ‫•‬ ‫1.‬ ‫2.‬‫4‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬‫5‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • ‫•‬ ‫–‬ ‫–‬‫6‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • ‫مثـــــــال‬ ‫•‬ ‫–‬ ‫احلاسب اآللي‬ ‫1. ..................................................‬ ‫جيولوجيا‬ ‫2. ..................................................‬‫7‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬ ‫أحياء‬ ‫3. ..................................................‬
  • ‫•‬ ‫•‬ ‫–‬ ‫1. ..................................................‬ ‫2. ..................................................‬‫7‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬ ‫3. ..................................................‬
  • ‫•‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬‫8‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • ‫مثـــــــال‬ ‫•‬ ‫استكشاف األعطال وإصالحَا‬ ‫1. ..................................................‬ ‫التصنيه‬ ‫2. ..................................................‬ ‫تدريب اآلخزيً‬ ‫3. ..................................................‬‫9‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • ‫•‬ ‫•‬ ‫–‬ ‫1. ..................................................‬ ‫2. ..................................................‬ ‫3. ..................................................‬‫9‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • ‫•‬ ‫–‬ ‫–‬‫01‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • ‫مثـــــــال‬ ‫•‬ ‫–‬ ‫اإلبداع‬ ‫..................................................‬ ‫1.‬ ‫الدخل املالي‬ ‫2. ..................................................‬ ‫التعامل مع األشياء املادية‬ ‫3. ..................................................‬‫11‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • ‫•‬ ‫•‬ ‫–‬ ‫1. ..................................................‬ ‫2. ..................................................‬‫11‬ ‫..................................................‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬ ‫3.‬
  • ‫•‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬‫21‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • ‫مثـــــــال‬ ‫•‬ ‫–‬ ‫التواصل اإللكرتوىي‬ ‫1. ..................................................‬ ‫العنل يف فزيق‬ ‫2. ..................................................‬‫31‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬ ‫املَارة اليدوية‬ ‫..................................................‬ ‫3.‬
  • ‫•‬ ‫–‬ ‫1. ..................................................‬ ‫2. ..................................................‬ ‫3. ...............................................‬‫31‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • ‫•‬ ‫•‬ ‫–‬ ‫–‬‫41‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬ ‫–‬
  • ‫•‬ ‫•‬‫51‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • ‫مثـــــــال‬ ‫حاسب آلي‬ ‫جيولوجيا‬ ‫علوو حبار‬ ‫ٍيدسة طرياٌ لغة إجنليزية‬ ‫جيولوجيا‬ ‫أحياء‬ ‫احلاسب اآللي‬ ‫استكشاف األعطال‬ ‫تدريب اآلخزيً‬ ‫التصنيه‬ ‫وإصالحَا‬ ‫التعامل مع األشياء املادية‬ ‫الدخل املالي‬ ‫اإلبداع‬ ‫املَارة اليدوية‬ ‫العنل يف فزيق‬ ‫التواصل اإللكرتوىي‬ ‫توفز فزص العنل مباشزة بعد‬‫سَولة إكنال الدراسات العليا‬ ‫رأي الوالديً‬ ‫التخزج‬ ‫61‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • ‫61‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • ‫مثـــــــال‬ ‫•‬ ‫جدول اتخاذ القرار‬ ‫معايري أخزى‬ ‫القيه‬ ‫بيئة العنل‬ ‫املَارات‬ ‫القدرات واملقزرات‬ ‫استكشاف األعطال‬ ‫تدريب اآلخزيً‬ ‫التخصصات‬ ‫العنل يف فزيق‬ ‫األشياء املادية‬ ‫املَارة اليدوية‬ ‫احلاسب اآللي‬‫اجملنوع‬ ‫رأي الوالديً‬ ‫الدخل املالي‬ ‫التعامل مع‬ ‫اإللكرتوىي‬ ‫جيولوجيا‬ ‫وإصالحَا‬ ‫التصنيه‬ ‫التواصل‬ ‫أحياء‬ ‫اإلبداع‬ ‫حاسب آلي‬ ‫ٍيا ىدرج القيه‬ ‫ٍيا ىدرج املَارات‬ ‫جيولوجيا‬ ‫ٍيا ىدرج بيئة ٍيا ىدرج املعايري األخزى اٌ وجدت‬ ‫العنل‬ ‫علوو حبار‬ ‫ٍيا ىدرج القدرات واملقزرات‬ ‫لغة إجنليزية‬ ‫يف ٍذا العنود ىدرج التخصصات اخلنشة املختارة‬ ‫ٍيدسة طرياٌ‬ ‫71‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • ‫5‬ ‫6‬ ‫01‬ ‫اجملنوع‬ ‫0‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫رأي الوالديً‬‫71‬ ‫معايري أخزى‬ ‫مثـــــــال‬ ‫التعامل مع‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫األشياء املادية‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫الدخل املالي‬ ‫القيه‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫1‬ ‫اإلبداع‬‫ابدأ باختيار ختصصك‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫1‬ ‫املَارة اليدوية‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫العنل يف فزيق‬ ‫بيئة العنل‬ ‫التواصل‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫1‬ ‫اإللكرتوىي‬ ‫تدريب‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫جدول اتخاذ القرار‬ ‫اآلخزيً‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫1‬ ‫التصنيه‬ ‫املَارات‬ ‫استكشاف‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫1‬ ‫األعطال‬ ‫وإصالحَا‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫1‬ ‫جيولوجيا‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫أحياء‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫1‬ ‫القدرات واملقزرات‬ ‫احلاسب اآللي‬ ‫التخصصات‬ ‫علوو حبار‬ ‫حاسب آلي‬ ‫جيولوجيا‬‫•‬‫•‬‫•‬‫•‬
  • ‫•‬ ‫•‬ ‫جدول اتخاذ القرار‬ ‫معايري أخزى‬ ‫القيه‬ ‫بيئة العنل‬ ‫املَارات‬ ‫القدرات واملقزرات‬ ‫التخصصات‬‫اجملنوع‬ ‫81‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • ‫•‬‫91‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • ‫•‬ ‫•‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫•‬‫02‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • ‫•‬ ‫•‬‫12‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬‫22‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • ‫مثـــــــال‬‫32‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬
  • ‫32‬ ‫ابدأ باختيار ختصصك‬