Srt presentatie juni 2010v7

652
-1

Published on

Sourcing Round Table Governance presentatie

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
652
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Presentatie gaat over de lengte as. Wat komt er in de toekomst en hoe beïnvloed dit de outsourcing wereld? Wat is het meest actuele agenda punt: cloud en productivitietipv efficiencyGeen religie discussie over MSFT versus GoogleWat is het effect van de cloud op sourcing contracten, wat is het effect van de veranderende rol van MSFT op outsourcersTijdens de presentatie enkele stellingen waarbij ik graag over zou willen discusseren.
 • Het NieuweWerken – waarom en watlevert het opHet NieuweWerkenvanuit de CloudVeranderendespeelveld
 • MSFT : thougth leadership….on HNW en now operational responsibility
 • Landman is bij zijn berekening uitgegaan van een economische groei van gemiddeld 1,5 procent per jaar tot 2020 en heeft rekening gehouden met de efficiencyvoordelen van de verschuiving naarcloudcomputing, het verbeterde gebruik van online tools en offshoring. De werkgelegenheid in de Nederlandse IT-sector neemt af van 190.000 fte nu naar 161.000 fte in 2020, wat neerkomt op een krimp van 15 procent. “Er zullen 14.400 IT-banen verdwijnen bij allerhande eindgebruikershulpdiensten, 7200 banen in de handel en distributie doordat de inkoop door datacentra en gelieerde providers grootschaliger wordt en 4300 banen in applicatiediensten en 2500 in infrastructuurdiensten door efficiencyverbeteringen.”Hij verwacht dat de totale werkgelegenheid in de marktsector slechts beperkt zal afnemen als gevolg van de opmars van cloud computing. “Door de verschuiving van klant naar markt daalt de werkgelegenheid bij de klanten tot 2020 met ruim een derde. Een deel van deze werkgelegenheid keert terug aan de aanbodzijde, waarbij de kanttekening moet worden geplaatst dat die werkgelegenheid gedeeltelijk wordt ‘doorgeschoven’ naar lagelonenlanden.” Landman verwacht dat zo’n tienduizend IT-banen verloren zullen gaan door offshoring. Devraag is waterger: afhankelijkheid van kennisniveaueigenpersoneel of van een cloud leverancier?
 • 1) Mentale en fysieke elementen buiten beschouwing laten : Geen innovatie in outsourcing wat HNW onmogelijk maakt…..dat moet de insteek zijn voor HNW….1) Microsoft Impact of ICT in the last 35 years has been incredible. It has caused a tremendous growth in employee efficiency. We need to realize that the change is made by people and not technology. People are at the center and ICT is the tool! In 2005 Bill Gates road a white paper which describing the information overload people have to deal with today and the need to improve how to collaborate now we can work anytime and anywhere. Based on this Microsoft the Netherland started a journey to implement the NWOW. This is not just an internal showcase, based on this experience Microsoft has created an method to implement the NWOW called IMPACT based on PEOPLE / PLACE / TECHNOLOGY. This is support large customers in creating synergy between people and technology. The bottom-line is we need to support our customers in becoming successful using our software. Wat levert het MSFT op:Meer dan de helft (55%) van de medewerkerswerktniet op vastetijden, maar deelt die zelf inNieuwekantoorwordtmeergezienalseenontmoetingsplaatsdanalseenheuskantoorDe activiteitengebaseerdewerkstijlleidt tot minder reistijd: gemiddeldzo’n 6 uur per week. Omdatmedewerkerszelfbepalen op welkeurenzewerken, kunnenveelmedewerkers de files omzeilenHet op andereplekkenkunnenwerkenmiddels de juistetechnologischeondersteuningresulteert in eentoename van productiviteitbij 50% van de medewerkersIn de nieuwesituatieheeftniemandmeereenvastewerkplekEr is eengrotevarieteitaanwerkplekken en vergadermogelijkheden: van groepen tot individueel en van zakelijk tot zeerinformeelAllemedewerkersbeschikken over een laptop of tablet PC, headset, webcam, toetsenbord, ethernetkabel en muisBijnaalleprocessen (99%) waarmedewerkersmeetemakenhebbenverlopenpapierloosE-mail kanwordenvoorgelezen; handigvoor in de auto
 • Will the cloud help breakthrough the SLA / Cost discussion
 • Actieverol die in het verledennietbestond.In het verledengeen contact….Alsklantaangafdatieging outsourcer was ditniet relevant zolang de licentieswordenafgevinkt : resultaat deployment issue.Nu verantwoordelijkheidWhat would you think if I sang out of tune, Would you stand up and walk out on me ?
 • MSFT : thougth leadership….on HNW en now operational responsibility
 • Cloud is een generiek benaming maar komt in verschillende smakenAuto: bepaald zelf welke je koopt en de weg van A naar B. Je bent zelf in Control maar betaald de aanschaf van de auto, het gebruik, de belasting en het gebruik. Daarnaast kost auto ook geld als die niet gebruikt wordtJe kan ook een auto huren: Dan betaal je alleen als je hem nodig hectOf gebruik maken was verschillende manier van openbaar vervoer. Hierbij is sprake van bepaalde mate van standaardisatie en je lift mee op bredere investeringen. Het is goedkoper want vele maken gebruik van dezelfde serviceOmdat dit voorbeeld misschien niet iedereen aanspreekt – terug naar de ICT [next slide]
 • Geendefinitie….maar context waarin de MSFT oplossingkanwordengeplotYou may have heard the term “Software as a Service” or SaaS. There are several “as a service” terms associated with cloud computing:Infrastructure as a Service, or IaaS, is where you pay for infrastructure resources such as servers, storage devices, and network equipment. The service provider owns the equipment and is responsible for housing, running and maintaining it. The client typically pays on a per-use basis. Platform as a Service, or PaaS, is where you pay for a platform that includes an operating system and application stack. PaaS is inclusive of IaaS. An example of PaaS is Windows Azure.Software as a Service, or SaaS, is where you pay to use an application. SaaS is inclusive of both PaaS and IaaS. An example of SaaS is Microsoft Exchange Online.Wat is dan de positie van Microsoft tov de Cloud. Gaat alles naar de cloud? Onze strategie is je hebt KEUZE! MSFT is relevant over alle assen.Cloud heeft heel veel voordelen maar is geen doel op zichHype: dat browser is OS van de toekomst is. Als Microsoft zien dat andere door complexiteit van Enterprise. 1500 applicatie van KPNKlant overweging tussen On Premises, Hosting en de Cloud zal per functioneel block moeten worden genomen over de assen van: Security & Privacy – Enterprise doelstelling Complaince & regulation: Bijvoorbeeld SOX: personal responsibility of corporate top management for the accuracy of reported financial statementsWetgeving per land op het gebied bijvoorbeeld van data protectieControl & customizabilityCombinatie helpt ook de outsourcers
 • Kapstok slide!Data centers: wij hebben eigen infrastructuur en investeren hierinFunctionele: al onze software zijn bouwstenen die Partners wholesale kunnen inkopen en op doorontwikkelen. Azure: Windows Cloud platform. Geintergreed on Visio studio voor developers. Kunnen op basis hier van applicaties ontwikkelen die worden draaien vanuit de cloud. Betalen voor gebruik van infrastructuur op basis van gebruikServices: Live, BPOS en PartnersLive Services: Email, Skydrive, Mesh. Consumenten gericht.Microsoft Online Service: BPOS: Kan direct bij MSFT worden afgenomen of via Outsource partijen. Bijvoorbeeld wanneer Exchange On Premise draait en OCS uit de Cloud. 3rdapps & solution: build on SharePoint, CRM, SQL Services etc. Hoe vertaal je dit naar OutsourcesDe vraag is om outsourcers in de toekomst winst kunnen maken op commondity services zoals exchange of standaard SharePoint services?Wat zijn de kansen en bedreigingen voor outsourcers?Wat zijn de kansen en bedreigingen voor SA?Wat zijn de kansen en bedreigen voor overheden?Wie kannibaliseert deze markt? Wij, google of de outsourcer zelf? Iedereen kan meedoen maar de investering om dit wereldwijd op te zitten kunnen niet veel organisaties doen!Mijn inschatting is dat er waarde moet worden toegevoegd aan standaard services. Onze propositie van BPOS kunnen bouwstenen zijn in de propositie van onze desktop outsource partnersAlonzeproducenhebbenwebservices…Interoperatibiteit – door webservicesWelke scenario ondersteunen Azure?Verzekeringmaatschappij -> piekbelastingVerkiezingen!Schaalbaarheid: facebook
 • Data sources in de cloud. Weathercentral….alle clients are in filtering and creating customer reports. US Governent is a very nice exampleProduct dathierachter zit isdallashttp://www.microsoft.com/WindowsAzure/dallas/Als data,technologie en programmerkennisnietmeer de beperkingenzijn: gaatcreativiteithoogtijvieren! Krijgen we danmeer of minder banen? Of ander type banen? Welke?
 • Is the cloud for customers just a new delivery model?
 • Product innovatie – yes….it is forced….Costl - pay per user and an terminate contractsVendor switch? – On this moment for large enterprises? I do not see it. Migration of Office docsWaarde van Office zit niet in de waarde van product maar in het netwerk effect
 • Het is eenhelemenselijkeeigenschap je belangrijkertevoelendan je bent! Echterditkomtuit de praktijk! A couple of elements are changing:MSFT is not just the software vendor – he are a ICT partner providing a service and have operational responsibilityThis is a large change for MSFT which has started a couple of years ago with live services, hotmail et ceteraCustomers start to ask us to pick up a new role and not just to increased operational responsibility also show us that it works!Vraag:zien de geachtedeelnemersditook de overheidgebeuren?Activity CustomerPartnerMicrosoft BPOS trail√√√Migration of user accounts from existing AD domain to BPOS√√Creation and deletion of BPOS mailbox√Resetting of user passwords√√Installing and managing client software (including Sign In Client)√Internet DNS management √Migration of existing email accounts from on premise to mail server to BPOS√Exchange service maintaince (performance monitoring, patching, backups)√Management of email anti virus√Management of anti spam block and allow list√Configuration of optional Exchange Host archiving√Implementation of email distro list, contacts and meeting rooms√Recovery of accidently deleted mail items (up to 14 days)√Recovery of accidently deleted user accounts (up to 30 days)√Recovery of a corrupted mail item of mailbox (up to 14 days)√Increase BPOS mailbox size √
 • Integratie van MSFT building block on outsource offeringRef aanverhaal van Joep over SAP platform en Duet as Saaswaaropwaardetoegevoegdkanowrden door de partner.Stelling…Vragen…..1) Waar zit de waardevoor de SI, outsourcers in de toekomst…2) Wordt het eenvoudiger of simpeler…Inspiratie overmogelijkheden in de nabijetoekomst…ditgaatniet over de kosten maar over de waarde asLaat de roadmap zien…..www.microsoft.com/azure/dallas!! Dit is de toekomst:http://www.data.gov/catalog/raw
 • Vragen over onze propositie voor klanten die met met outsourcing bezig zijn of outsourcers zelf.
 • Telstra – t-suiteMeerdere engines voor KPNMinimaalaantal seats Syndication – alignment ordering, provisioning and billing. Totalekostenzijn over 1m
 • Srt presentatie juni 2010v7

  1. 1. Is the Cloud changing the weather?<br />
  2. 2. Topics<br />Playing field?<br />Innovation & Outsourcing<br />Cloud<br />
  3. 3. Flashback <br />Customer<br />Microsoft<br />Microsoft is geen speler in de outsource markt<br />Outsourcer<br />Sourcing advisor<br />
  4. 4.
  5. 5. Inspiration<br />Customer<br />Vision<br />Workforce Analysis<br />Infrastructure Analysis<br />Define Desired Results<br />Set Priorities<br />Governance<br />Architecture<br />Scenario’s & Persona’s<br />Projects & Execution<br />Microsoft - Though leader on NWOW to create synergy between people and technology<br />Measurable Results<br />
  6. 6. Customer<br />Deployment of desktop software in an outsourced environment is behind companies which do not outsource <br />Available since 2001<br />
  7. 7. How to align product portfolio with new trends in market<br />Cost saving for service and labor, shift cost to later years?<br />Integration service innovation in contract?<br />Focus on core activity and increase ICT flexibility & quality?<br />SLA<br />Cost<br />Do we meet the SLA?<br />Facilitate changing workforce requirements over the contract period?<br />Focus on SLA while remaining a good employer?<br />How to increase the value of ICT to my business<br />Outsourcer<br />Customer<br />Do we meet expectations?<br />Embed innovation in outsourcing deal?<br />
  8. 8. Little help from a friend?<br />Partner Optimalisation<br />Customer Inspiration<br />Operational Excellence<br />Proposition Innovation<br />People Readyness Services<br />Outsourcer<br />Microsoft<br />
  9. 9. Preferred position<br />Customer<br />Microsoft<br />Outsourcer<br />Sourcing advisor<br />
  10. 10. Private<br />(On-Premise)<br />Infrastructure<br />(as a Service)<br />Software<br />(as a Service)<br />Platform<br />(as a Service)<br />Cost saving and standardizing innovation!<br />
  11. 11. Types of Clouds<br />Infrastructure as a Service<br />Platform as a Service<br />Software as a Service<br />SaaS<br />ApplicationsPackaged Software<br />PaaS<br />Cloud<br />Premises +<br />PlatformOS & Application Stack<br />PlatformOS & Application Stack<br />IaaS<br />InfrastructureServers · Storage · Network<br />InfrastructureServers · Storage · Network<br />InfrastructureServers · Storage · Network<br />Security & Privacy<br />Compliance & Regulations<br />Control & Customizability<br />
  12. 12. Live Services<br />Online Services<br />3rd Party<br />Apps & Solutions<br />Microsoft Dynamics CRM Services<br />Microsoft SharePoint Services<br />Building Block Services<br />Datacenters<br />Networks<br />
  13. 13. The Microsoft Cloud<br />~100 Globally Distributed Data Centers<br />Quincy, WA<br />Chicago, IL<br />San Antonio, TX<br />Dublin, Ireland<br />Generation 4 DCs<br />
  14. 14. http://www.microsoft.com/WindowsAzure/dallas/<br />
  15. 15. Microsoft Online Services:BPOS Standard Feature Overview<br /><ul><li>250MB storage allocation per user
  16. 16. Collaboration
  17. 17. Portal
  18. 18. Enterprise Content Management
  19. 19. Search
  20. 20. Business Process Forms
  21. 21. Platform & Extensibility
  22. 22. 5GB (default) up to 25GB Mailbox
  23. 23. Outlook and Web Access
  24. 24. Anti-Virus/Anti-Spam
  25. 25. Shared Calendars, Contacts & Tasks
  26. 26. Active Sync Mobile Devices
  27. 27. Blackberry Device Support*
  28. 28. Compliance Archiving*
  29. 29. Instant Messaging and Presence
  30. 30. Group IM
  31. 31. Address Book Search
  32. 32. Distribution List Expansion
  33. 33. File Transfer
  34. 34. 1:1 Audio and Video
  35. 35. Web Conferencing
  36. 36. Small group collaboration to large events
  37. 37. Desktop sharing, chat, question manager
  38. 38. Training support and virtual breakout rooms
  39. 39. VOIP or PSTN voice support
  40. 40. Live 360 degree panoramic video</li></ul>* Optional capabilities at additional cost<br />
  41. 41. Economies of scale<br />Economies of skill<br />
  42. 42. Does Cloud bring flexibility?<br />Flexibiliteit<br />
  43. 43. Roadmap<br />Web Applications<br />H2 CY2010<br />BPOS SKU Updates<br />2010 Server Update<br />Starting H2 CY2010<br />WW Launch April 2009<br />2010<br />2009<br />2008<br />2011<br />Subscription<br />US Launch Nov 2008<br />6-8 Weeks Continuous Update<br />H2 CY2010<br />January 2010<br />H2 CY2010<br />
  44. 44. Changing Playfield?<br />Traditional ICT versus BPOS scenario’s<br />Cloud services<br />Traditional outsourcing<br />Break&fix support<br />Servers<br />Desktops<br />QA<br />Governance<br />Infrastructure<br />Network<br />LOB Applications<br />Hardware<br />Billing relation direct with Microsoft<br />Outsourcer leading<br />Microsoft<br />Windows Intune<br />
  45. 45. Unified Business Platform<br />Partner Applications<br />Partner Services<br />Unified Communications<br />Business Intelligence<br />Enterprise Content Management<br />Collaboration<br />Enterprise Search<br />Online Services Partner Opportunity<br />
  46. 46. More information? <br />abloem@microsoft.com<br />http://nl.linkedin.com/in/armandbloem<br />
  47. 47. BPOS-S Partner Engagement<br />Advisor model <br />Syndication/Reseller model<br />Fees<br />BPOS Sale<br />Net<br />Combined Offer<br />Customer<br />Partner<br />Microsoft<br />Customer<br />Partner<br />Microsoft<br />Billing<br />Billing<br /><ul><li>One size fits all
  48. 48. Focus on telco’s and hosting
  49. 49. Objective is to bundle
  50. 50. Vodafone and Telstra existing Syndication partners
  51. 51. Syndication is strategic partnership – commitment of ~500K – 1M seats over 3 years
  52. 52. Other option is BPOS-D partner. Only for large nr of seats (>20k) and requires investment over $200k</li></li></ul><li>BPOS-Standard Partner Programs Summary<br />
  53. 53. BPOS-Standard Partner Programs Summary (2)<br />
  54. 54. BPOS-Standard Partner Programs Summary (3)<br />
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×