T.2. elements del llenguatge visual.

4,332 views
4,308 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,332
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,714
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

T.2. elements del llenguatge visual.

 1. 1. TEMA 2ELEMENTS DEL LLENGUATGE VISUAL
 2. 2. ELEMENTS BÀSICS DE LEXPRESSIÓ PLÀSTICATotes les imatges que veiem representades estan formades pels elements bàsicsde lexpressió plàstica; el punt, la línea, el pla, la textura i el color. Aquestselements, sols o combinats, constitueixen un llenguatge propi amb les sevesnormes específiques i permeten a lautor transmetre idees, sensacions osentiments als altres.
 3. 3. És important estudiar les característiques i regles fonamentals dels elementsplàstics per a expressar el nostre propi llenguatge plàstic amb eficàcia.
 4. 4. 1. EL PUNTEl punt és lelement dexpressió plàstica més simple i petit. La primera finalitat delpunt és indicar una posició.Encara que habitualment el punt es considera redó, es pot representar ambdiferents formes segons la funció que tingui; per exemple, els punts gramaticalsdels textos són quadrats i petits per no distreure latenció. Tanmateix, el puntgràfic emprat plàsticament pot tenir superfície i els contorns irregulars.
 5. 5. Es considera que una forma és un punt quan ocupa un espai molt menut sobrela superfície en què es dibuixa. Si sobrepassa una certa grandària, encomparació a les altres formes que lenvolten, es considera un pla.
 6. 6. Capacitat expressiva del puntEl punt té una capacitat il·limitada pera representar imatges i expressaridees i emocions.per això susendiversos efectes visuals com laconcentració, en què es distancien elsuns dels altres.El punt té, a més una gran forçadatracció visual, raó per la qual ésmolt eficaç com a element compositiui com a signe dindicació.
 7. 7. Observa en aquesta reproducció com els caps dels personatges actuen com siforen punts que dirigeixen la nostra atenció per tota lescena.
 8. 8. Capacitat tridimensional del puntVariant adequadament les dimensions del punt les formes i els colors, es podencrear efectes visuals de profunditat espaial i de volum.
 9. 9. 2. La lineaSi a partir dun punt movem elllapis en qualsevol direcció, elresultat és una línia. Per això,la línia es defineix com unpunt en moviment.La forma, el gruix i la texturade la línia depenen delsmaterials i de la manera comsusen. Aquestescaracterístiques estructuralscompleixen diferents funcionsi permeten a lautor creardiferents sensacions visualscom ara profunditat, equilibri,força, suavitat, etc.
 10. 10. Classificació de les líniesSegons lestructura, les línies es poden classificar en línies simples i líniescompostes
 11. 11. Classificació de les líniesSegons lestructura les línies es podenclassificar en línies simples i líniescompostes.A. Línees simples, són les formadesper un sol traç, ja sigui recte o corba.Es perceben directament, duna solamirada.B. Línees compostes, estan formadesper fragments de dues o més líniesrectes o corbes. Si volem visualitzar-lesbé, hem de desplaçar la vista endiferents direccions . Una lineacomposta pot ser trencada, onduladao mixta.
 12. 12. B.1. Línees trencades, estan formades amb fragments de línees rectes
 13. 13. B.2. Línees ondulades, estan formades amb fragments de línees corbes
 14. 14. B.3. Línees mixtes, estan formades amb fragments de línees rectes i corbes
 15. 15. CAPACITAT EXPRESSIVA DE LALÍNEALes línies es poden traçar endistintes direccions: vertical,horitzontal i inclinada (diagonal).Cadascuna daquestes direccionste un valor expressiu diferent.Línees verticals: la direccióvertical comunica un movimentascendent o descendent, segonscom susi. Produeix una sensacióde visual creixement, delevació idequilibri
 16. 16. Línees horitzontals: la direcció horitzontal produeix sensacions visualsdestabilitat, de calma i dassossec; però un ús excessiu daquestes línies en undibuix pot resultar monòtom.
 17. 17. Línees obliqües o inclinades: la direcció inclinada transmet el màxim graudinestabilitat i de moviment. Aquests dos aspectes donen a les línies inclinadesun efecte visual de dinamisme.
 18. 18. 3. El pla o la formaUn pla és una superfície de dues dimensions; alçària i amplària, i té posició idirecció en lespai. Teòricament el pla és inifinit, però per a poder descriurelvisualment se li posem límits i això dóna lloc a les formes planes.
 19. 19. Classificació de les formes planesPoden ser de dues classes: geomètriques i orgàniques.A. Les formes geomètriques obeeixen a lleis matemàtiques. És per això quetenen una gran capacitat per a produir sensacions visuals dordre i destabilitat. Hiha tres formes planes geomètriques bàsiques: el cercle, el quadrat i el triangleequilàter.
 20. 20. B. Les formes orgàniques obeeixen a lleis naturals i poden adoptar infinitesaparences. La sensació visual que produeixen és de més dinamisme que la de lesformes geomètriques.
 21. 21. Capacitat tridimensional del plaUna de les funcions principals del pla consisteix en crear volum. Això hoaconsegueix mitjançant la unió de diverses formes planes en diferents direccions.El volum té tres direccions: alçària, amplària i profunditat, i es pot representarsobre una superfície plana (dues dimensions) usant els elements plàstics demanera adequada i amb diferents recursos gràfics.
 22. 22. 4. La texturaLa textura és una qualitat de les superfícies deguda a lestructura material delobjecte i que produeix diferents sensacions visuals i tàctils. Podem distingirentre textures llises, suaus, aspres, granulades i rugoses. Per exemple, lasuperfície de la seda és llisa i suau, i lescorça dun arbre és aspra i rugosa.Els artistes usen les textures com un altre element plàstic per aconseguir mésexpressivitat en les seves obres.
 23. 23. Classificació segons lorígenSegons lorigen, podem classificar les textures enTextures naturals, aquelles que es troben en la natura.Textures artificials, aquelles que són elaborades per lésser humà de maneramanual o mecànica.
 24. 24. Textures tàctilsSón aquelles que només es poden percebre mitjançant el sentit del tacte. En larepresentació plàstica, siga de pintura o descultura, es produeixen molts efectes detextures tàctils combinant diferents materials o elaborant superfícies amb els relleusdesitjats.
 25. 25. Textures visualsSón aquelles que només es poden percebre mitjançant el sentit de la vista.Reben també el nom de textures gràfiques, perquè es tracta de fotografies o derepresentacions gràfiques sobre paper o un altre material.
 26. 26. Tècnica del frottage (fregament)La textura dalgunes superfícies es pot reproduir mitjançant la tècnica del frottageo fregament. Per això es col·loca un paper sobre el relleu de la superfície i shipassa de manera insistent un llapis de grafit o de color, de mina blana, pressionant-lo regularment amb línies molt juntes fins a obtenir la reproducció desitjada.

×