Informe Anual 2012 Grup Abertis (català)

450 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
450
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informe Anual 2012 Grup Abertis (català)

 1. 1. IA12informe anual 2012infraestructures que funcionen
 2. 2. informe anual 12 infraestructures que funcionen
 3. 3. Índex04Carta del President08 Entrevista al Conseller Delegat 13Govern corporatiu i òrgans de govern15 Govern corporatiu 16 Òrgans de govern 21Activitats del grup abertis25 Autopistes 41 Infraestructures de telecomunicacions 45 Aeroports 51Responsabilitat social corporativa52 Experiències pràctiques de RSC57Informació econòmica-financera59 Magnituds consolidades 65 Gestió financera 69 Accionistes i borsa
 4. 4. INFORME ANUAL 2012 En relació amb Espanya i Europa, esperem que aquest 2013 sigui l’any en què es completin les “condicions necessàries” per a la sortida de la crisi. Fins i tot és possible que es produeixi el punt d’inflexió salvador alemany Carta del President
 5. 5. 5Benvolguts accionistes, L’entornEn posar-me a escriure aquestes línies per a l’informe anual del Cal dir que, des del punt de vista de les perspectives econòmiquesnostre Grup, he rellegit algunes de les reflexions que, en rela- (i, un cop més, vull recordar que el cicle es asimètric, en el sentitció amb la crisi que estem vivint –força llarga–, hem compartit que no totes les regions econòmiques i països experimenten laen memòries anteriors. Així, en l’informe anual corresponent a mateixa situació ni amb la mateixa intensitat), l’any 2012, iguall’exercici 2008 –el primer exercici que podem considerar “de que el 2011, es va tancar amb una sensació sostinguda d’inquietudcrisi”, després de la seva eclosió als Estats Units durant l’estiu i d’incertesa. Les previsions de creixement en 2013 per al conjuntde 2007–, Isidre Fainé (en aquell moment, president d’abertis) de l’economia mundial se situen al voltant del 3,7%, una xifraafirmava: molt semblant a la de l’any 2012, d’un 3,4%. Això significa que la situació relativa de les diverses regions econòmiques no variarà “La situació que des d’agost de 2007 viuen els mercats finan- substancialment, de manera que la Unió Europea, en conjunt, se- cers internacionals va derivar, el 2008, en la primera crisi real- guirà amb creixements molt baixos i acumulant descensos en les ment global a la qual fem front. Tot i la capacitat d’intervenció economies dels anomenats països perifèrics –entre els quals hi ha de què disposen avui dia els Estats, els bancs centrals i els di- Espanya–, mentre que als Estats Units –pendents de la resolució ferents organismes reguladors, possiblement ens trobem da- de l’anomenat “segrest fiscal”– i al bloc dels BRIC i les economies vant d’un fenomen la magnitud i la transcendència del qual, emergents les perspectives són una mica més favorables. en termes d’intensitat, durada i impacte sobre l’economia i la societat, encara se’ns escapen”. Per aquest 2013 i en relació a Espanya i Europa hauriem d’esperar que sigui l’any en què es completin les “condicions necessàries”Aquelles paraules tenien, per tant, un caràcter anticipant. Cons- per a la sortida de la crisi. És possible, fins i tot, que es produeixitataven la incertesa i apuntaven que la crisi que tot just co- el punt d’inflexió. Hi hauria de contribuir l’efecte combinat demençàvem a afrontar era quelcom més que una suau inflexió la configuració de les bases per a la unió bancària a la Unióen el cicle econòmic. Eren diversos els factors que confluïen en Europea; la voluntat manifesta d’intervenció del Banc Centrall’esgotament d’una etapa i que, en molts casos, han acabat de- Europeu en els mercats, a instàncies dels països que sol·licitinterminant processos de transformació profunds i canvis en sec- assistència financera al Mecanisme d’Estabilitat; a Espanya, eltors sencers d’activitat –a Espanya i el món–, com ha estat el cas sanejament dels balanços de les entitats financeres amb la crea-del sector financer, la construcció, l’energia, etc. ció de la Sareb, juntament amb el procés de reestructuració del sector, i, finalment, encara que no menys important, pel que faAquestes paraules també avançaven un diagnòstic de la situació, a Espanya, un procés de recuperació real de la competitivitat,de l’evolució que, tot i la incertesa, podíem esperar i que ens per la millora de la productivitat i el descens dels costos laboralspreparava per a la travessia d’una crisi econòmica que podia ser unitaris, la qual cosa actua com un factor que manté l’impulsllarga, com s’ha demostrat. Una crisi que, per la seva profunditat de les exportacions, amb el reequilibri consegüent de la balançai extensió en el temps, també està tenint conseqüències que no per compte corrent –de fet, amb superàvit des de juliol de 2012.hem d’ignorar en termes d’estructura social i de vertebració i Tots aquest factors haurien d’afavorir un entorn financer méscohesió socials. estable, amb diferencials en el deute sobirà més moderats i, per tant, costos financers més sostenibles, i, en definitiva, amb una certa recuperació del crèdit per a aquelles empreses i sectors que disposin de projectes solvents i de futur.
 6. 6. INFORME ANUAL 2012 El primer operador mundial Claus del negoci d’autopistes Quant a abertis, aquest llarg període d’incertesa econòmica L’aposta per la internacionalització ha estat clau en una progres- també hi ha tingut les seves implicacions. Ja en aquell any 2008 sió que podem qualificar d’excel·lent, pel que fa a les magnituds al qual em referia, després d’un intens procés d’expansió i inter- consolidades del Grup, tenint en compte el context econòmic nacionalització que ens havia portat a generar pràcticament el en què operem. L’asimetria en l’evolució relativa de les diferents 49% dels nostres ingressos fora d’Espanya, vam optar per una economies s’ha vist reflectida, un cop més, en l’evolució del tràn- estratègia de consolidació orientada a reforçar la nostra posició sit a les nostres autopistes (descensos a Espanya que ja superen en negocis i empreses en què participàvem, amb la consegüent el 30% des de l’inici de la crisi, estabilitat a França i creixement capacitat de control i una major visibilitat en termes de balanç i a Amèrica), que, juntament amb els programes d’eficiència, reor- compte de resultats. Així, vam anar consolidant posicions en les ganització, contenció de les despeses d’explotació, rotació dels nostres tres primeres concessionàries xilenes, a què es van sumar actius en cartera, optimització i reducció del deute, etc., s’ha tra- tres més el mes de desembre passat, després de tancar l’acord duït en un exercici d’estabilitat a l’alça en els ingressos i també amb OHL Concesiones, i també vam iniciar el procés d’ampliació d’un lleuger increment del resultat net recurrent, fins i tot exclo- de la nostra participació en Hispasat, l’operador espanyol de ent l’impacte positiu derivat de la venda d’un 23% (sobre el 31% satèl·lits, en què, al desembre de 2012, hem incrementat de nou que controlàvem) de la participació en l’operador de satèl·lits la nostra participació, fins a una mica més del 40%. Eutelsat. L’estratègia del Grup durant aquesta etapa (2008-2012) ha estat L’exercici 2012 va ser dens en decisions que anticipen el futur guiada per dos objectius paral·lels i concurrents: la diversificació d’aquesta abertis transformada, més oberta i més global: les no- geogràfica i d’àrees de negoci, cosa que accentua encara més el ves concessions al Brasil i a Xile, la incorporació a abertis tele- procés d’internacionalització d’abertis, que ara, després de les com del nou segment de negoci de les torres de telefonia mòbil, recents operacions del Brasil i Xile, ja és una empresa realment l’extensió fins al 2031 de la concessió de l’aeroport de Luton a global que genera un 65% dels seus ingressos fora d’Espanya. Londres, i l’adquisició de les concessions dels túnels de Vallvidre- ra i del Cadí, en consorci amb el banc brasiler BTG Pactual. Un salt que podem qualificar de “transformador”, pel que suposa per a la dinàmica i el recorregut futurs del Grup, ha estat l’acord assolit i tancat en 2012 amb OHL, gràcies al qual hem integrat nou concessions d’autopistes al Brasil que ens converteixen en el primer operador d’aquest país i que, a més, ens han portat a ser líders mundials del sector. A això hem de sumar l’acord, també amb OHL, per integrar tres de les concessions que aquest grup gestiona a Xile, amb la qual cosa també assolim el lideratge en aquest país. Crec que podem afirmar que abertis va saber captar, en el moment just, la urgència del canvi i la necessitat de consolidar un grup global i amb projecció de futur
 7. 7. 7Una sòlida estructura accionarial “Valor compartit”No podem aïllar l’operació del Brasil del que ha significat per a Crec que podem afirmar que abertis va saber captar, en el mo-la reorganització de la nostra estructura accionarial. Amb aquests ment just, la urgència del canvi i la necessitat de consolidar unactius concessionaris al Brasil hem incorporat al Grup un nou grup global i amb projecció de futur. Es tracta d’un grup capaç deaccionista, amb voluntat de permanència i visió de llarg ter- fer sostenible el seu creixement, diversificant-lo geogràficament imini. OHL esdevé ara, juntament amb La Caixa i CVC, el nucli aportant-li fortalesa i recursos per superar amb èxit les diferentsaccionarial de referència del Grup i ha establert una solució de fases del cicle econòmic.continuïtat amb l’anterior accionista, ACS, que, des de la creaciód’abertis el 2003, va contribuir i participar, de manera implicada Les decisions que hem adoptat des de l’inici de la crisi ens hani compromesa, en el creixement del Grup. aportat focus, una gestió més eficient i adaptada a les circums- tàncies, dimensió, i pulmó i espai per seguir creixent. AquestesÉs indubtable que la nostra estructura accionarial s’ha obert, s’ha decisions ens parlen de la capacitat d’estar preparats i reaccionarenriquit i ha guanyat en diversificació al llarg dels últims anys. a temps.Avui dia, pràcticament un 43% dels nostre capital és flotant, és adir, que no està en mans d’accionistes de referència. Aquesta abertis transformada segueix mirant endavant. El Grup posseeix una dimensió global i és més difícil de gestionar, ja queAixò ens parla d’una companyia atractiva per als inversors que, operem amb nous socis en més mercats i més grans, amb rea-alhora, genera expectatives importants. Així mateix, suposa una litats i expectatives diverses, però també té més oportunitatsimportant exigència en termes de compromís i dedicació, per per créixer, per desenvolupar el potencial dels nostres equips depart dels qui ens encarreguem de la gestió del Grup, per assolir gestió, i perquè ens puguem comprometre, com a persones i ciu-els reptes plantejats i obtenir els resultats que permetin complir tadans, amb les comunitats i els territoris en què operem. Ambamb l’objectiu –per a nosaltres, permanent– d’una retribució als consciència i sensibilitat del difícil context en el qual ens trobem.accionistes estable i previsible. D’acord amb el que un pensador de l’economia i de l’empresaVolem preservar l’atractiu que suposa, pel que fa a la rendibilitat, com Michael Porter suggereix, hem de treballar en la creació dela combinació de dividend, ampliacions alliberades i revaloració “valor compartit”. Aquest concepte ha d’inspirar el creixementde la cartera. Un any més, el 2012, la nostra acció va millorar al de les companyies i ha de fer possible que l’èxit en el negoci imercat. Mentre que el selectiu IBEX 35 va patir un descens del en els resultats s’alineï amb el progrés social. En definitiva, és4,7%, abertis va tancar l’any amb una revaloració del 5,7%. necessari posar en pràctica polítiques i accions que millorin la competitivitat de les companyies alhora que, simultàniament, milloren les condicions socials i econòmiques de les comunitats en què aquestes companyies operen i es desenvolupen. Repte i oportunitat. L’aposta per la internacionalització ha estat clau en una progressió que podem qualificar d’excel·lent quant a les magnituds consolidades del Grup, tenint en compte el context econòmic en què operem
 8. 8. “L’any 2012 ha estat clau en la història d’abertis, hem assolit el lideratge mundial del sector i una major diversificació internacional de la companyia.”Entrevista a Francisco Reynés,conseller delegat
 9. 9. 9P. Quines són les claus que han marcat l’exercici 2012 per a La companyia ha tancat l’exercici amb un resultat net global deabertis? 1.204 milions d’euros i un resultat net comparable de 613 milions d’euros, un 2% superior al de l’exercici anterior. Així mateix, haR. En 2012, abertis ha assolit una de les fites més importants millorat el nivell d’ingressos respecte de l’any anterior i ha superat,de la seva història amb la consecució del lideratge mundial del per primera vegada, els 4.000 milions d’euros. Addicionalment, lasector de les autopistes de peatge, després del tancament de companyia ha seguit realitzant un esforç de gestió i contenció deles operacions d’adquisició d’actius d’OHL al Brasil i Xile. Amb la despesa important, a través del seu ambiciós pla d’eficiència.aquestes operacions, que han suposat una gran transformacióde la companyia, abertis ha prosseguit la seva intensa activitatcorporativa i de rotació de la cartera d’actius, i ha assolit, nonomés el lideratge mundial, sinó també una major diversificacióinternacional de la seva base d’actius.En definitiva, 2012 ha estat, sobretot, un any d’objectius complerts El 2012, hem aconseguit assolir lesper al Grup. Fa temps ens vam plantejar que la companyia fos nostres metes amb una encertadamés internacional, més duradora –amb l’extensió dels seus combinació de creixement,terminis de concessió–, més rendible, més sòlida financerament optimització de la cartera i una gestiói que generés, alhora, un valor més alt per als seus accionistes. més eficient dels actiusConsidero que hem aconseguit assolir aquestes metes amb unaencertada combinació de creixement, optimització de la carteraa través de la venda de participacions financeres, i una gestió méseficient dels negocis i del balanç. P. abertis ha consolidat, el 2012, un intens període deEl resultat és una companyia líder al món, que incorpora, creixement, amb el tancament de diverses operacions. Quèdesprés de les últimes operacions, més de 1.000 milions d’euros destacaria en aquest sentit?d’ingressos i 500 milions d’EBITDA, anualment, al seu perímetre;una companyia que l’any 2013 generarà més del 60% del seu R. abertis s’ha centrat, en els últims tres anys, en el creixementEBITDA fora d’Espanya, on ja acumula 16.000 milions d’euros selectiu i en la focalització en aquells negocis en què el Grupd’actius, i una companyia que, també en 2012, ha aconseguit pugui desenvolupar un rol industrial i aportar un valor més alt perreforçar el seu balanç, i és que el fort despalanquejament a l’accionista. Des de 2009, la companyia ha duplicat el nombrepermetrà que l’any 2013 situï la seva ràtio deute net / EBITDA de concessions i quilòmetres que gestiona, que han passat delsen 4,6 x. Tot això, a més, sense demanar esforços addicionals als 3.700 als més de 7.300 amb què hem començat l’exercici 2013.seus accionistes. Els esforços d’internacionalització, que s’han consolidatPel que fa a resultats, abertis, malgrat treballar en un entorn efectivament en 2012 amb l’operació del Brasil, també haneconòmic complex –especialment en els negocis que gestiona conduït a un EBITDA més diversificat i amb una major exposicióa Europa–, ha seguit creixent en les seves magnituds principals a mercats d’alt creixement. El 2013, un 60% de l’EBITDA esi ha complert els seus objectius de creació de valor per als seus generarà fora d’Espanya, en contrast amb el 48% de 2009, i unaccionistes, empleats i la societat en general. 16% provindrà de la nova filial al Brasil, arteris. En aquest període, a més, abertis ha incrementat en prop d’un 28% el valor dels
 10. 10. INFORME ANUAL 2012 d’un factor fonamental en l’escenari econòmic actual, marcat principalment per la reducció dels trànsits a Europa, especialment Els esforços d’eficiència que a Espanya, i per un increment generalitzat del cost del deute. s’han fet fins ara seran més visibles en 2013 i 2014, així Addicionalment, els esforços d’eficiència realitzats fins ara seran que esperem una expansió més visibles en els comptes de resultats de 2013 i 2014, ja que la majoria dels costos de reestructuració ja s’han aprovisionat, així significativa dels marges que esperem una millora dels marges. L’objectiu és aconseguir un estalvi de 150 milions d’euros en OPEX i de 70 milions en CAPEX, anualment, a partir de 2014. Durant aquest exercici, seguirem actius que gestiona, fins a assolir més de 29.000 milions d’euros. treballant en l’àmbit de l’eficiència i ens centrarem sobretot en exportar les millors pràctiques als actius adquirits recentment, un El creixement de la companyia ha rebut un gran impuls durant cop hagi conclòs la fase d’integració. l’any, amb operacions importants. Després de la incorporació d’actius al Brasil i Xile i si no hi ha més canvis de perímetre P. En l’àmbit financer, sembla que la companyia ha sortit rellevants durant l’any, abertis podria tancar l’exercici 2013 amb enfortida de l’exercici 2012. Quines han estat les claus per uns ingressos per damunt dels 5.000 milions d’euros i un EBITDA fer-ho possible? de més de 3.000 milions. R. Els darrers anys, abertis duu a terme una estratègia dinàmica L’operació del Brasil també ha suposat un canvi molt significatiu de gestió d’actius que ens permet créixer i, alhora, millorar les en l’estructura accionarial de la companyia, amb la incorporació nostres ràtios de palanquejament. En els últims dos anys, hem del grup OHL, que, amb més del 15% del capital, s’ha convertit desinvertit al voltant de 3.000 milions d’euros i hem invertit més en un dels accionistes de referència d’abertis, juntament amb el de 3.200 milions d’euros. En aquest sentit, la incorporació dels grup “la Caixa” i el fons CVC. actius d’OHL al Brasil, unida a l’esforç de gestió realitzat durant aquest període en l’àmbit financer, ens ha permès reforçar el En l’àmbit de les operacions de creixement, també destaca nostre balanç i reduir substancialment la nostra ràtio deute net l’entrada en el sector de les torres de telefonia mòbil, amb / EBITDA. Aquest indicador haurà passat del 6,0 x de 2009 al 4,6 l’adquisició a Telefónica de 1.000 torres per 90 milions d’euros, x esperat de 2013. i l’acord amb la Generalitat de Catalunya que ens permetrà gestionar la concessió de Túnel del Cadí i Túnels de Vallvidrera El deute net d’abertis s’haurà reduït, des de 2009, en termes durant 25 anys. comparables, en un 10,6% respecte al tancament estimat de 2013. El 2012, tenint en compte les operacions de creixement P. Un altre dels aspectes que ha marcat l’any 2012 ha estat realitzades, el deute net d’abertis gairebé no va augmentar. la feina feta en l’àmbit de l’eficiència. Quins resultats s’han aconseguit fins ara i quins són els seus objectius? En aquest sentit, el mercat del deute a llarg termini va reconèixer, en 2012, l’esforç de gestió que està fent la companyia i ho R. Efectivament, abertis ha seguit implementant durant 2012 el demostra el fet que a l’octubre vam aconseguir col·locar un bo seu pla d’eficiència, que, des de 2010, ens ha permès estalviar a 7 anys per 750 milions d’euros a un cost molt competitiu del 150 milions d’euros en OPEX i 80 milions en CAPEX. Es tracta 4,75%.
 11. 11. 11P. Quins reptes es planteja la companyia per a l’exercici Pel que fa a l’activitat orgànica de la companyia, preveiem que2013? seguirà sent dèbil a Espanya, mentre duri la recessió, i estable a França, mentre que, a Amèrica, tot indica que el comportamentR. L’objectiu estratègic principal de 2013 serà consolidar les fites seguirà sent positiu i creixent. Naturalment, hem d’estarassolides l’any anterior, especialment la integració dels actius molt atents a l’evolució dels esdeveniments en l’escenaribrasilers i xilens. macroeconòmic; la situació a Europa segueix sent complexa, encara que sembla que a la segona meitat de l’any millorarà. EnD’altra banda, abertis està avui més preparada que mai per definitiva, tots aquests elements són susceptibles d’afectar elsafrontar nous reptes, per la qual cosa el creixement seguirà sent escenaris de sortida de la crisi i, en conseqüència, les previsionsun objectiu, sempre sota criteris estrictes de rendibilitat i amb amb què hem treballat, especialment quant a l’evolució delun interès especial en el sector de les autopistes dels mercats trànsit a les xarxes d’autopistes.internacionals, com ara els de Mèxic i els Estats Units. Ensinteressen les economies estables, amb seguretat jurídica, marcsclars quant a les concessions i una àmplia experiència en l’àmbitde la col·laboració publicoprivada. Tampoc no podem oblidarl’allargament de les nostres concessions actuals a França i Espanya.El Grup també es fixa com a reptes per a 2013 seguir aprofundinten la recerca d’eficiències en OPEX i CAPEX en tots els seus negocis,així com la consolidació del balanç i la posició financera de lacompanyia. La consecució d’una major optimització de la nostracartera, amb desinversions en les participacions minoritàries queno ens permetin exercir un rol industrial i consolidar els nostrescomptes, seguirà sent un objectiu irrenunciable. Així mateix,seguirem treballant per aconseguir més visibilitat en la políticade remuneració a l’accionista.abertis està avui més preparadaque mai per afrontar nous reptes,per la qual cosa el creixementseguirà sent un objectiu,sempre sota criteris estrictes derendibilitat
 12. 12. Govern corporatiu
 13. 13. 15 Govern corporatiu 16 Òrgans de govern Compromís, progrés i millora constantsón el resultat de l’actitud de totes lespersones que formen abertis
 14. 14. INFORME ANUAL 2012 Impuls a la transparència i la participació gràcies a les noves tecnologies
 15. 15. 15Govern corporatiuabertis desenvolupa la seva tasca a través d’una sòlida i organitzada estructura de govern, configuradapel Consell d’Administració i les diferents comissions (Comissió Executiva, Auditoria i Control, iNomenaments i Retribucions), que ha fet de la transparència empresarial, el comportament ètic delsseus col·laboradors i la major participació dels seus accionistes en el funcionament quotidià de lacompanyia les seves prioritats màximes.La normativa interna d’abertis –Estatuts Socials, Reglament de la Junta General d’Accionistes iReglament del Consell d’Administració– ha seguit adaptant-se durant l’any 2012 als canvis normatiusrecents, amb l’objectiu de perfeccionar-ne la redacció i assolir les millors pràctiques de governcorporatiu.En aquest sentit, el Codi Ètic del Grup ja fa més d’un any que és vigent i ha estat valorat moltpositivament, ja que ha permès, juntament amb el treball de la Comissió del Codi Ètic, el complimentde les pautes d’actuació que han de regir el comportament de tots els agents relacionats amb abertis.D’altra banda, s’ha incrementat l’esforç per millorar l’accés dels accionistes d’abertis a la companyia.Si, l’any 2012, es va adoptar la delegació electrònica del vot, en 2013 s’acceptarà per primera vegadael vot electrònic a la Junta General d’Accionistes. Es tracta d’un avenç important en el compromísd’abertis amb la millora de la participació dels accionistes en la gestió de la companyia, possiblegràcies a la presència creixent de les noves tecnologies en els processos de gestió de les empreses.En 2013, abertis seguirà treballant en la seva missió perquè la transparència, el rigor en les sevespràctiques i el bon govern en la seva actuació segueixin sent les bases que inspirin la culturacorporativa de tota l’organització. Tot això, amb l’objectiu de seguir generant valor amb la confiançadels seus col·laboradors, clients i accionistes.
 16. 16. INFORME ANUAL 2012 Òrgans de govern Consell d’Administració (a 31 de desembre de 2012) Salvador Alemany Mas President Juan-Miguel Villar Mir, en representació d’Obrascón Huarte Lain, S.A. Isidro Fainé Casas Vicepresident 1r Vicepresident 2n Carmen Godia Bull, Javier de Jaime Guijarro, en representació de en representació de G3T, S.L. Théâtre Directorship Services Alpha, S.à.r.l. Vicepresidenta 3a Vicepresident 4t Marcelino Armenter Vidal Francisco Reynés Massanet Conseller Delegat Ricardo Fornesa Ribó Manuel Torreblanca Ramírez, enJuan Villar-Mir de Fuentes, en representació representació de Pablis 21, S.L. d’OHL Concesiones, S.A.U. Tomás García Madrid, en representació Antonio Tuñón Álvarez d’OHL Emisiones, S.A.U. José Antonio Torre de Silva López de Ernesto Mata López Letona, en representació de Théâtre Directorship Services Gama, S.à.r.l. Gonzalo Gortázar Rotaeche Santiago Ramírez Larrauri, en representació de Théâtre Directorship Services Beta, S.à.r.l. Miguel Ángel Gutiérrez Méndez Leopoldo Rodés Castañé Ramón Pascual Fontana Carlos Colomer Casellas Josep Maria Coronas Guinart Miquel Roca Junyent Vicesecretari no conseller Secretari no conseller l Comissió Executiva l Comissió d’Auditoria i Control l Comissió de Nomenaments i Retribucions Durant l’any 2012, s’hi han incorporat Pablis 21, SL; Carlos Colomer Casellas; Obrascón Huarte Lain, SA; OHL Concesiones, SAU, i OHL Emisiones, SAU; i l’han deixat Théâtre Directorship Services Delta, SARL; Théâtre Directorship Services Kappa, SARL, i Théâtre Directorship Services Lambda, així com Florentino Pérez Rodríguez, Ángel García Altozano, Pablo Vallbona Vadell, Manuel Raventós Negra i Emilio García Gallego.
 17. 17. 17Comissió ExecutivaJosep Maria Coronas Guinart, Isidro Fainé Casas, Francisco Reynés Massanet, Carmen Godia Bull, Salvador Alemany Mas, Juan-Miguel Villar Mir,José Antonio Torre de Silva López de Letona, Javier de Jaime Guijarro, Marcelino Armenter Vidal, Miquel Roca JunyentÒrgans delegats de controlComissió Executiva Comissió d’Auditoria i ControlSalvador Alemany Mas (President) Miguel Ángel Gutiérrez Méndez (President)Isidro Fainé Casas Marcelino Armenter VidalJuan-Miguel Villar Mir, en representació Carlos Colomer Casellasd’Obrascón Huarte Lain, S.A. Marta Casas Caba (Secretària no consellera)Carmen Godia Bull, en representació de G3T, S.L.Javier de Jaime Guijarro, en representació Comissió de Nomenaments i Retribucionsde Théâtre Directorship Services Alpha, S.à.r.l. Ricardo Fornesa Ribó (President)Francisco Reynés Massanet Carmen Godia Bull, en representació de G3T, S.L.Marcelino Armenter Vidal Javier de Jaime Guijarro, en representacióJosé Antonio Torre de Silva López de Letona, en representació de Théâtre Directorship Services Alpha, S.à.r.l.de Théâtre Directorship Services Gama, S.à.r.l. Miguel Ángel Gutiérrez MéndezMiquel Roca Junyent (Secretari no conseller) Juan Villar-Mir de Fuentes, en representacióJosep Maria Coronas Guinart (Vicesecretari no conseller) d’OHL Concesiones, S.A.U. Josep Maria Coronas Guinart (Secretari no conseller)
 18. 18. Alta Direcció (a 31 de desembre de 2012) President Salvador Alemany Mas Director General Financer i de Desenvolupament Corporatiu José Aljaro Navarro Director General Director General de sanef Conseller Delegat d’arteris d’Autopistes Espanya François Gauthey José Carlos F. de Oliveira Fº Josep Lluís Giménez Sevilla Secretari General Director de Comunicació Directora de Josep Maria Coronas Guinart Juan María Hernández Puértolas l’Assessoria Jurídica Marta Casas Caba
 19. 19. 19 Conseller Delegat Francisco Reynés MassanetDirector General de Recursos Interns i Eficiència Lluís Deulofeu Fuguet Director General Director General Director General d’Autopistes Amèrica d’abertis telecom d’abertis airports David Díaz Almazán Tobías Martínez Gimeno Carlos del Río Carcany Director de Riscos i Director d’Estudis Director de Relacions Auditoria Interna i Gabinet de Presidència Institucionals i fundació abertis Jordi Lagares Puig Antoni Brunet Mauri Sergi Loughney Castells
 20. 20. Activitats del Grup
 21. 21. 25 Autopistes 41 Infraestructures de telecomunicacions 45 Aeroports abertis s’ha consolidat com un delslíders mundials en el mercat de lagestió privada d’infraestructurespúbliques i com el primer en la gestiód’autopistes
 22. 22. INFORME ANUAL 2012 abertis és el líder mundial en el sector de la gestió d’infraestructures i està present en un total de 14 països a través de tres àrees de negoci: Autopistes Infraestructures de telecomunicacions Aeroports Canadà Regne Unit Irlanda Suècia Estats Units França Espanya Puerto Rico Mèxic Jamaica Colòmbia Brasil Xile Argentina
 23. 23. 23 Aportació dels ingressos Plantilla mitjana per sectors i per àmbit geogràfic per sectors i per àmbit geogràfic 3% Corporació Aeroports 8% Aeroports 17% 80% Autopistes 67% AutopistesTelecomunicacions 12% 2012 2012 Telecomunicacions 13% 8% Resta del món Xile 6% Resta del món 23% Regne Unit 5% 45% Espanya 36% Espanya 2012 2012 Xile 7% França 37% Regne Unit 7% 27% França
 24. 24. INFORME ANUAL 2012 La compra del 60% d’arteris Brasil i de noves autopistes a Xile suposa una operació transformacional del Grup
 25. 25. 25AutopistesNeix el nou líder mundial d’autopistes general, i l’espanyol, en concret. Gràcies a aquest imparable procés d’internacionalització, es calcula que, l’any 2013, quasi tres quartesEl negoci de les autopistes ha experimentat a finals de 2012 parts dels ingressos del negoci d’autopistes provindran de l’estranger.una autèntica transformació. La incorporació dels actius delBrasil i Xile consoliden abertis com a la major empresa de gestió Tanmateix, malgrat la conjuntura econòmica a Espanya,d’autopistes del món, tant pel que fa a ingressos com pel nombre abertis també ha continuat creixent en el seu territori històric.de quilòmetres gestionats. El desembre de 2012, es va adjudicar la concessió dels túnels de Vallvidrera i del Cadí, durant 25 anys, al consorci formatL’any 2012 passarà a la història com a l’any en què abertis es per abertis i el banc brasiler BTG Pactual. abertis, amb unaconverteix en el grup líder mundial en el sector de les concessions participació del 35% de la nova concessionària, exercirà el seud’autopistes, amb la gestió directa de més de 7.300 quilòmetres. lideratge industrial, requisit primordial en totes les operacionsLa compra del 60% d’OHL Brasil –actualment, arteris– i de noves que conformen el procés d’expansió de la companyia.autopistes a Xile suposa una autèntica operació transformacionaldel Grup, amb un fort impuls al seu procés d’internacionalització, Pel que fa al trànsit, abertis continua afectada per la debilitatfruit de l’extensió de la durada mitjana de les seves concessions i de l’economia europea, que, sumada a l’increment del preu dell’arribada de nous socis internacionals. carburant, ha llastat les xifres de trànsit, principalment, a Espanya. Aquest comportament contrasta amb les dades que provenenÉs el resultat d’un procés que es va iniciar fa anys i que s’ha del continent americà, com ara les de Xile i Puerto Rico, on esenfortit en els darrers tres exercicis amb una intensa activitat registren creixements de trànsit molt destacats.corporativa i de rotació de la cartera d’actius. En només tres anys,abertis ha duplicat el nombre de quilòmetres que gestiona de En conseqüència, el negoci d’autopistes d’abertis –principalmanera directa, que ha passat dels 3.750 de l’any 2009 als més activitat del Grup en termes de volum d’ingressos (80% delde 7.300 de què disposa actualment. total) i Ebitda (89%)– ha pogut mantenir durant l’exercici el nivell de les seves magnituds principals, gràcies al fet que haD’aquesta manera, abertis ha aconseguit reduir la seva sobreexposició seguit treballant en la seva recerca contínua de la racionalitzacióa determinats mercats de menor creixement com ara l’europeu, en màxima, l’eficiència i la modernització de la seva activitat.Control o control compartitSocietats concessionàries Espanya França Brasil Resta d’Amèrica i resta d’Europa acesa sanef autovías elqui invicat sapn centrovías rutas del pacífico aumar sanef aquitaine1 intervías apr iberpistas sea141 vianorte gco castellana fernão dias gesa1 aucat fluminense opsa1 aulesa litoral sul autopista del sol avasa planalto sul los andes Trados 45 régis bittercourt los libertadores latina manutenção2 Autopista Central latina sinalização2 Societats TElemàtiquesAltres participacions Espanya França i resta d’Europa América Europa i Amèrica Accesos de Madrid A’Lienor Ausol eurotoll Ciralsa Alis Coviandes santoll Autema Routalis1 Coninvial1 bet’Eire Flow Henarsa RMG metropistas bip&go Túnels sanef its TC Flow1. Societats que únicament presten serveis d’explotació d’autopistes.2. Societats que únicament presten serveis de construcció d’autopistes
 26. 26. INFORME ANUAL 2012 Com a reptes principals per al 2013, abertis treballarà en la Control o control compartit integració de tots els nous actius adquirits i seguirà aprofundint Societats Participació Km. Fi concessió en la recerca d’eficiència quant a despeses d’explotació i de concessionàries capital (OPEX i CAPEX) en tots els seus negocis, en l’enfortiment sanef 52,55%1 1.388 2029 del seu balanç i en l’optimització de la seva cartera a través d’una sapn 99,97% 372 2029 major durada mitjana de les seves concessions. sea14 2 99,97% sanef aquitaine3 100,00% A més, seguirà estudiant noves oportunitats de creixement, 1.761 sempre sota estrictes criteris de rendibilitat, i amb un interès 1. abertis participa en un 52,55% en sanef, que, al seu torn, participa en la resta de societats. 2. Societat dedicada a l’explotació de l’autopista A14 (sapn). especial en els mercats internacionals del sector de les autopistes, 3. Societat dedicada a l’explotació de l’autopista A65 (A’Lienor). com ara els dels Estats Units i Mèxic, amb economies estables, seguretat jurídica i marcs concessionaris clars. Societats telemàtiques Participació França França i resta d’Europa eurotoll 100% bip&go 100% La presència d’abertis en el negoci d’autopistes a França es sanef its 100% canalitza a través del grup concessionari sanef, en què té una Resta d’Europa participació del 52,55%. sanef gestiona de manera directa un santoll 100% total de 1.761 quilòmetres d’autopistes de peatge al nord-est de bet’Eire Flow 100% França, a Normandia (en aquesta zona, a través de la seva filial Canadà sapn) i a Aquitània (a través de la seva filial sanef aquitaine), la TC Flow 50% qual cosa representa el 22% del total d’autopistes de peatge de Altres participacions França. Societat Participació Km. Fi concessió França La xarxa de sanef manté una posició privilegiada al centre A’Lienor 35,00% 150 2066 de l’Europa econòmica, connectant amb cinc grans capitals Alis 19,67% 125 2067 europees (Londres, Brussel·les, Luxemburg, Frankfurt i Estrasburg) i gestionant cinc dels set accessos per autopista a la ciutat de Routalis 1 30,00% París. 275 Regne Unit Durant l’exercici, sanef s’ha vist afectada per l’alentiment RMG 33,33% 74 2026 econòmic, que s’ha agreujat a França al llarg de l’any. La pujada 74 1. Societat dedicada a l’explotació de l’autopista A28 (Alis) del preu del carburant i la incertesa al voltant de l’evolució de l’economia han afectat les xifres de trànsit. La intensitat mitjana diària a les seves autopistes va retrocedir un 3%, amb una major innovadors, com el perifèric de Dublín (M-50) o el Golden Ears incidència en el cas dels vehicles pesats. Així i tot, la unitat va Bridge de Vancouver (Canadà). mantenir els seus ingressos estables gràcies a l’increment de les tarifes. Entre els principals projectes de 2012, cal destacar la concessió per al desenvolupament i execució del major sistema de peatge 2012 ha estat també un any de creixement corporatiu per a dinàmic (free flow), del món en un pont. El Port Mann Bridge de sanef, que ha tancat la compra de CS ITS, un dels líders mundials Vancouver (Canadà) disposarà de 10 carrils de peatge lliure, pels en solucions de peatge. La nova filial, sanef its technologies, quals es calcula que passarà una mitjana de 130.000 vehicles al dia. té més de 200 empleats en set països i posseeix una completa gamma de sistemes de peatge, centrats en quatre activitats: el En aquest exercici, sanef ha seguit implementant les inversions peatge clàssic, xarxes de peatge de flux lliure i d’emergència, i previstes en el programa “Paquet Vert”, un acord amb el Govern solucions de gestió interna. de França per a la inversió de 250 milions d’euros en tres anys en projectes destinats a millorar la integració de les infraestructures CS ITS i sanef han col·laborat durant anys en el desenvolupament en el medi ambient. En els dos primers anys, s’ha completat el de sistemes de peatge i han contribuït a l’èxit de grans projectes 60% dels projectes planificats per sanef.
 27. 27. 27Jérôme Couzineau, Director de Desenvolupament Comercialde sanef toll solutions international“La nostra fita: ser el líder mundial en solucions de telepeatge”El futur del peatge passa pel telepeatge?Es tracta, sense cap mena de dubte, d’una solució de futur: en aconseguir que els vehicles no s’hagin d’aturar als peatges, aquest sistemaevita els embotellaments, permet reduir les emissions de gasos hivernacle i el consum de carburant, i augmenta la comoditat de l’usuari,alhora que assegura una taxa de cobrament òptima a la societat concessionària. Com a la circumvalació de Dublín el 2009, sanef acabad’instal·lar el sistema de telepeatge més gran del món al Port Mann Bridge de Vancouver, tot un motiu de satisfacció per a usuaris iautoritats locals.Quins són els avantatges de sanef en el mercat del telepeatge?sanef es recolza en el seu saber fer en l’àmbit de les infraestructures viàries per desplegar sistemes de telepeatge tot situant el client alcentre dels seus serveis. Tant si es tracta d’“ecotaxes“ sobre vehicles pesants com de peatges en infraestructures o urbans, el grup sanefes compromet amb la creació de vincles de confiança amb el contractant, proposant les millors solucions tècniques i d’explotació, a mésde costos baixos, i respectant sempre els terminis.Quines solucions proposa sanef als seus clients?Gràcies a l’adquisició de sanef its technologies, el grup controla ara tots els components d’una oferta especialitzada i eficient: solucionsde peatge clàssic, mixt i telepeatge, solucions de gestió interna, de control i sanció... Aquests coneixements, que complementen elsd’explotació, es veuen reforçats per la bona feina dels emissors, intermediaris entre elspeatges i el client final. Les aportacions de Bip&Go i d’eurotoll al sistema global és clau.En quin sentit és destacable el projecte de telepeatge de Port Mann Bridge deVancouver?Port Mann Bridge i la seva àrea de telepeatge són destacables en més d’un sentit:per començar, es tracta del pont més ample del món (65 metres), amb 10 carrils decirculació (2x5). L’àrea de peatge és també la més gran del món i està equipada ambdiverses tecnologies innovadores i complementàries: lectura de dispositius RFDI, lecturade plaques de matrícula i avaluació dels tipus de vehicle. A més, garanteix la compatibilitatentre els diferents sistemes de peatge de la conurbació de Vancouver.D’altra banda, estem especialment orgullosos d’haver aconseguit dur a terme aquestaoperació en un termini de 9 mesos, entre la confirmació del contracte i lainauguració efectiva del pont.I, finalment, la més gran de les recompenses: els clients expressen la sevasatisfacció pel fet de guanyar entre 30 i 45 min per trajecte.El nostre grup és líder pel que fa a innovació i modernitat en l’àmbitdels peatges, la qual cosa és tot un avantatge en els nous projectes deconcessions i d’instal·lació d’àrees de peatge al món.
 28. 28. INFORME ANUAL 2012 europa abertis gestiona de manera directa Peterborough Gloucester 1.761 Sawtry Alconbury Regne Unit RMG Cirencester quilòmetres d’autopistes a França Swindon Londres Reims Estrasburg Caen França París sanef Alençon Langon A’liénor Pau Autopistes França Operador Km Trams Oporto sapn 372 A13: París-Caen A14: París La Defénse-Orgeval A29: Le Havre-Saint Quentin sanef 1.388 A1: París-Lille A2: Peronne-Valenciennes A4 : París-Estrasburg A16 : París-Boulogne sur Mer/Dunkerque A26 : Calais-Troyes Lisboa Alis 125 A28: Rouen-Alençon A’liénor 150 A65: Langon-Pau
 29. 29. En primer lloc, s’han reduït les emissions de CO2 amb la Magnituds econòmiques i activitat 29generalització de vies de telepeatge per a vehicles lleugers i laseva successiva implantació per a vehicles pesats. Els ingressos de les concessions d’autopistes de gestió directa a França i altres societats telemàtiques assoleixen els 1.509 milionsEn l’àmbit mediambiental, també destaca la construcció de l’Eco- d’euros, mentre que l’EBITDA se situa en 957 milions d’euros,pôle, un edifici ecològic responsable, realitzat amb materials la qual cosa representa un 37% i un 39% del total d’abertis,respectuosos amb el medi ambient, eficient en el consum respectivament.d’energia i que utilitza energies renovables. L’edifici, que serà elquarter general dels equips de gestió de la xarxa est de França Els ingressos de peatge a desembre de 2012 ascendeixen a 1.382de sanef, s’emmarca en la filosofia d’“ecoconcepció” del Grup, milions d’euros, una xifra similar a la de 2011, ja que la disminucióque preveu la realització de prototips d’àrees de descans que en un 2,9% de la intensitat mitjana diària es veu compensada per lareuneixin tècniques i pràctiques mediambientals òptimes i el revisió de tarifes, amb una alça del 2,4%. La pitjor activitat de 2012,desplegament progressiu d’aquestes mesures en totes les àrees que incideix de manera més significativa sobre els vehicles pesats, ésper a clients. conseqüència del mal temps a principis d’any, a la pujada del preu del carburant i a la desacceleració econòmica a França.Pel que fa a la responsabilitat social corporativa, sanef exemplificael seu compromís amb els territoris en què opera mitjançant el Els altres ingressos (127 milions d’euros) corresponen a prestacionspatrocini cultural de nombrosos festivals regionals de música, de serveis de les societats concessionàries (serveis d’enginyeriacinema, natura o folklore. Amb l’objectiu de difondre el patrimoni i telecomunicacions, cànons d’àrees de servei i altres serveisde les diferents regions de França en què es troba present, sanef d’explotació d’autopistes), així com als ingressos de les filials,ha dotat totes les seves àrees de servei de plafons informatius bàsicament, per activitats telemàtiques. L’any 2012 inclou elsamb els punts d’interès cultural i històric de la zona. Així mateix, ingressos, des del mes de octubre, de la nova filial sanef its.és sòcia de referència de la Creu Roja francesa en diverses accionsde lluita contra l’atur. A finals de 2012, el percentatge de transaccions de telepeatge sobre el total de vehicles ha assolit el 39,3% (un increment anual d’1,5El 2012, una de les accions més destacades ha estat el patrocini punts), amb un percentatge del 78,4% entre els vehicles pesats.de la gran retrospectiva de Dalí al Centre Pompidou, a París, queviatjarà al Museu Reina Sofia de Madrid el 2013. L’exposició A França, s’han invertit 63 milions d’euros en la renovació ireuneix per primera vegada obres procedents dels tres dipositaris modernització de la xarxa existent (renovació de peatges idel llegat Dalí: la Fundació Gala-Salvador Dalí (Figueres), el manteniment de la xarxa), i 126 milions d’euros en inversions enMuseu Salvador Dalí de St. Petersburg (Florida) i el Museu Reina expansió relacionades amb el Paquet Vert, així com en l’adquisicióSofia (Madrid), que han unit esforços per oferir al públic el millor de la societat sanef its.dels seus fons. IMDLa presència d’abertis a la resta d’Europa en el sector de 2012 Var.les autopistes es manté al Regne Unit, on participa en la sanef 22.586 -2,0%concessionària RMG, titular de les concessions de les autopistes sapn 27.546 -3,9%A1-M i A419/417 (74 quilòmetres). Total IMD 22.899 -2,9% Les magnituds detallades corresponen a HIT/sanef consolidat.2012 ha suposat també la sortida definitiva d’abertis de Brisa, C. resultats NIIF (milions d’euros)i, en conseqüència, del mercat portuguès. Després d’anys de (Aportacions al consolidat d’abertis)presència al país lusità, en vista del deteriorament dels trànsits 2012 Var.i els resultats a Portugal, i en no poder exercir un rol de lideratge Ingressos d’explotació 1.509 0,2%industrial a Brisa, abertis va decidir acceptar l’oferta pública EBITDA 957 -0,5%d’adquisició d’accions formulada per la societat Tagus sobre el EBIT 575 -2,1%100% de la concessionària portuguesa. abertis va vendre la Inversions (milions d’euros)totalitat del seu paquet d’accions, representatives del 15,02%del capital, en una operació que va suposar un impacte en caixa 2012de 312 milions d’euros. Inversió operativa 63 Inversió en expansió 126
 30. 30. INFORME ANUAL 2012 Espanya A Espanya, abertis és el primer operador d’autopistes de peatge Control o control compartit per quilòmetres gestionats: un total de de 1.526 quilòmetres Societat Participació Km. Fi concessió d’autopistes, que suposen el 59% del total de vies de peatge del acesa 100% 479 2021 país. Així mateix, participa de manera no majoritària en un total invicat 100% 66 2021 de 245 quilòmetres, a través d’altres concessions d’autopistes i aumar 100% 468 2019 túnels. iberpistas 100% 70 20241 castellana 100% 51 20241 El 2012 ha estat per a abertis autopistas un any en què s’han aucat 100% 47 2039 intensificat les conseqüències de la recessió econòmica a aulesa 100% 38 2055 Espanya. El trànsit a tota la xarxa d’autopistes ha descendit de avasa 100% 294 2026 manera important, tant pel que fa a vehicles lleugers com pesats. Trados 45 50% 14 2029 La fi de les bonificacions establertes pel Reial decret de 1999, 1.526 com a compensació per determinades rebaixes de tarifes de les 1. El termini concessional podria prorrogar-se fins al 2029, en funció del trànsit real dels anys principals concessions a Espanya, va comportar un increment del 2015 a 2019. preu dels peatges d’un 7,5%, que es va sumar a la pujada de tres Altres participacions punts de l’IVA durant el mes de setembre. Aquests increments Societat Participació Km. Fi concessió extraordinaris aliens a la concessionària, units a la pujada del preu Accesos de Madrid 35,1% 61 2049 del carburant i als efectes de l’augment de l’atur a Espanya, van Túnels 35,0% 41 2037 afectar el trànsit a les concessions més importants de la divisió Henarsa 30,0% 62 2039 al país. Ciralsa 25,0% 33 20402 Autema 23,7% 48 2037 En l’exercici, abertis ha incorporat al seu perímetre Túnels de 245 Barcelona i Cadí, la concessionària que gestiona els túnels de 2. El termini concessional podria prorrogar-se fins al 2044, en funció del compliment de deter- Vallvidrera i del Cadí. Al desembre, abertis i BTG Pactual van signar minats índexs de qualitat. el contracte de concessió d’aquestes dues infraestructures per un període de 25 anys. abertis, que disposa d’una participació del 35% en l’empresa conjunta, exercirà el seu rol de soci industrial, 37,4% dels clients de la unitat de negoci d’autopistes d’abertis a aprofitant la seva experiència en aquest territori. Espanya va utilitzar aquest dispositiu. Com en anys anteriors, el 2012 la prioritat de la divisió ha seguit Amb l’objectiu d’oferir el millor servei i informació al client, sent l’impuls a la modernització de les instal·lacions i la recerca abertis autopistas ha posat en marxa el @TruckTweet, un nou del millor servei als seus clients, amb noves eines per incrementar canal de la xarxa social Twitter creat per donar resposta als la transparència i la informació oferta. professionals del transport que viatgen per autopista. El nou canal de Twitter se suma al portal www.autopistas.com en l’esforç Així, aquest any, abertis autopistas España ha centrat els seus d’abertis per oferir un millor servei i respondre a les necessitats esforços en l’impuls a la modernització de les seves vies. Amb el del client en tot moment. desplegament de les seves vies de multipagament (receptores de VIA-T, efectiu i targetes) en diverses de les seves concessions, Al llarg de 2012, els Truck Park de Montseny i Porta Barcelona, s’ha aconseguit agilitzar i fer més còmode el pas pel peatge. En situats a l’autopista AP-7, s’han consolidat com a àrees de servei aquest sentit, s’han dut a terme diferents accions promocionals per a transportistes, amb més de 43.000 clients des de la seva per donar a conèixer els avantatges que ofereix l’ús del telepeatge posada en marxa. (VIA-T) a l’autopista. Cal destacar els acords assolits amb els emissors no financers per potenciar l’ús del VIA-T com a únic Així ho demostren les xifres d’ocupació mitjana nocturna del mitjà de pagament a les autopistes per al sector del transport, darrer trimestre de l’any, que van superar el 42% al Montseny com a mesura per evitar el frau de les targetes d’ús professional. (amb un pic de màxima ocupació del 100% en dos dies de Aquesta acció incrementarà de manera considerable el volum novembre) i van arribar al 48% a Porta Barcelona (amb un pic del de transaccions de VIA-T durant els propers mesos. El 2012, el 89% registrat a l’octubre).
 31. 31. 31Marga Tejedor, Directora de Màrqueting i Comerciald’Autopistes Espanya“Impulsar l’orientació al client entre els nostres empleats és unpilar clau de la nostra estratègia”abertis autopistas està realitzant esforços importants per millorar l’experiència del client a l’autopista. Quines són les prioritatsde la companyia en aquest àmbit?Des de fa uns quants anys i com que ja partíem de nivells de qualitat molt alts, la nostra prioritat ha estat difondre el servei que somcapaços d’oferir i que els nostres clients desconeixien. La nostra prioritat en aquest aspecte és doble: per un costat, conèixer el client,comunicar-nos amb ell i respondre a les seves expectatives, en funció del seu perfil d’ús de l’autopista, en cadascun dels moments decontacte amb nosaltres. Per l’altre, seguir construint amb els nostres empleats una cultura centrada en el client al 100%, tot prenentconsciència que cadascun de nosaltres som prescriptors del servei i que tot el que fem en la nostra feina diària, en qualsevol àmbit, téun impacte directe sobre l’experiència dels nostres clients.Quins són els serveis principals que abertis autopistas ha implantat en 2012 amb la finalitat de millorar l’atenció als seusclients?Hem dissenyat nous serveis en funció dels diferents moments de la seva relació amb nosaltres. Així, en la planificació del trajecte, elnostre portal de clients ja ha assolit les 105.000 visites mensuals, cosa que suposa un increment del 30% respecte de l’any anterior idemostra que anem pel bon camí. El servei més utilitzat és la informació del trànsit i la planificació de rutes.Per agilitzar el pas pel peatge, hem dut a terme diverses campanyes de promoció de l’ús del telepeatge amb els diferents emissors,donant a conèixer els avantatges que el VIA-T suposa per al client; hem contribuït a l’aparició de nous emissors,com el RACC, i s’han implantat mesures com el pagament obligatori amb VIA-T per al transport pesat, unaacció sense precedents per acabar amb el frau de les targetes professionals. Durant 2012, hem arribatal 37,4% de transaccions de telepeatge, un 0,5% més que en 2011.A les àrees de servei també s’han dut a terme accions de millora. Algunes de les nostres àrees, mésorientades al client particular, s’han redissenyat sota el concepte de total care center, adaptantl’oferta de restauració i serveis a les necessitats que requereix una parada familiar.El 2012 també ha estat l’any de la posada en marxa del Social Media Plan d’abertis autopistas i,per tant, de l’obertura de nous canals de comunicació amb els nostres clients. Ja estem presentsa les xarxes socials amb un canal de seguretat vial a YouTube, i a Twitter amb @TruckTweet, uncanal dirigit a professionals del transport.Quines novetats incorporarà abertis autopistas el 2013 per millorar l’experiència dels seusclients?Seguirem avançant amb el Social Media Plan, obrint nous canals d’atenció que fomentin la interaccióamb els nostres clients. L’any 2013 ja disposarem de l’Oficina Virtual, d’un canal d’atencióals clients a Twitter i d’una aplicació de mobilitat. I, naturalment, seguirem impulsantl’orientació al client entre els nostres empleats, com a pilar clau de l’estratègiad’abertis autopistas.
 32. 32. INFORME ANUAL 2012 acesa avasa invicat Espanya Túnels de Vallvidrera Túnel del Cadí Bilbao La Jonquera Vitòria Girona Logroño Palafolls Lleó Lleida Astorga Barcelona Saragossa Tarragona Segòvia Adanero Guadalajara Madrid Castelló Àvila Arganda del Rey Navalcarnero València Alacant Sevilla Cadis abertis gestiona directament Control o control compartit 1.526 Altres participacions quilòmetres d’autopistes a Espanya El 2012, s’han finalitzat les obres d’ampliació del tercer carril En resposta a la situació econòmica actual del país, abertis a l’autopista AP-7 en tot el seu traçat, on actualment s’estan autopistas ha mantingut oberts tots els seus canals de desenvolupant les obres de construcció dels accessos de Sant comunicació i col·laboració amb les administracions públiques, Gregori, Fornells i Vilademuls, a Girona. A l’AP-6 s’ha avançat de per pal·liar l’increment impositiu en els preus i les necessitats manera important en l’ampliació del tercer carril per sentit al d’inversió de les administracions en les infraestructures de tram entre San Rafael i Villacastín. carreteres. En aquest sentit, cal destacar l’acord a què ha arribat abertis amb el Govern d’Aragó i el Ministeri de Foment per a la A l’autopista AP-68, la remodelació de les àrees de servei de bonificació de determinats recorreguts de les autopistes AP-2 i Sobradiel i Altube, inaugurades el 2012, representa un canvi AP-68, que es fa extensiu als vehicles pesats, amb l’objectiu de fonamental en el model d’atenció i servei al client en la seva millorar la circulació en vies alternatives, més adequades per a parada a l’autopista. Al llarg de 2013, es posaran en marxa la trajectes de curt recorregut entre poblacions, i contribuir a la resta d’àrees, a Logroño, Calahorra i Tudela. millora de la seguretat vial.
 33. 33. Amb la voluntat de mantenir-se propera al territori i els 33 Així mateix, s’ha continuat amb el procés de modernització de lesseus habitants, abertis ha continuat amb la seva missió de vies de pagament en determinats trams d’acesa i aumar, amb larecolzament a iniciatives socials i culturals. S’han d’inscriure dins instal·lació de màquines que accepten qualsevol mitjà de pagamentd’aquest objectiu diverses accions, com ara l’edició del llibre (efectiu, targeta i Via-T). Durant els propers anys, es preveu elPersonatges il·lustres del Gironès i la Selva, cinquè volum d’una desplegament d’aquest tipus de màquines en tota la xarxa d’abertiscol·lecció que repassa les biografies de persones destacades a Espanya.de les diferents comarques catalanes per les quals transcorrenles autopistes del Grup. En l’àmbit de l’art, la companyia va fer Durant el 2012, a les autopistes d’abertis a Espanya s’han realitzatpossible la supervivència del Museu d’Art Contemporani Esteban inversions operatives per valor de 25 milions d’euros, principalment,Vicente de Segòvia, amb la donació a la institució dels ingressos en sistemes d’informació i control, seguretat, senyalització de laobtinguts amb la venda d’un quadre de l’artista que dóna nom a xarxa i millores a les àrees de peatge. Així mateix, s’han invertit 165la pinacoteca. Quant al medi ambient, s’han ampliat els projectes milions d’euros en expansió, 118 dels quals corresponen a les obresde rehabilitació de la pedrera romana del Mèdol (Catalunya) i la d’ampliació de carrils i trams. Els altres 37 milions d’euros s’hanrestauració de la vessant segoviana de la calçada romana de La destinat a l’adquisició de la participació a la concessionària TúnelsFuenfría (Castella i Lleó). (Túnels de Vallvidrera i Túnel del Cadí).El 2013, abertis autopistas treballarà en la consolidació de les IMDnoves vies incorporades en el darrer exercici, alhora que reforçarà 2012 Var.el seu esforç de racionalització i optimització dels costos per acesa 24.359 -8,8%millorar l’eficiència i la competitivitat de la unitat de negoci a invicat 49.008 -9,4%Espanya. aumar 15.071 -12,9%Magnituds econòmiques i activitat iberpistas 21.950 -12,8% castellana 6.180 -10,7%Els ingressos de les concessions d’autopistes de gestió directa a aucat 21.973 -12,8%Espanya arriben als 1.308 milions d’euros (32% del total del grup aulesa 3.570 -16,6%abertis), i l’EBITDA, als 989 milions d’euros (40% del total). avasa 11.506 -9,6% Total IMD 18.752 -10,4%Malgrat l’evolució negativa de l’activitat a Espanya, d’un -10,4%, elsingressos d’explotació han disminuït únicament un 3,8%, gràcies a C. resultats NIIF (milions d’euros) (Aportacions al consolidat d’ abertis)la revisió anual de tarifes (amb una alça mitjana del 3,7%) i a les 2012 Var.compensacions pels convenis de l’AP-7 i del Maresme. Ingressos d’explotació 1.308 -3,8% EBITDA 989 -5,6%L’evolució negativa de l’IMD s’explica, principalment, per la crisi EBIT 686 -8,1%econòmica general, així com per l’increment del preu del carburant–que retreu el consum– i els increments addicionals de tarifes, en Inversions (milions d’euros)haver-se suprimit compensacions del 7% i en haver-se incrementat 2012l’IVA durant l’any. Inversió operativa 25 Inversió en expansió 165S’ha continuat invertint en sistemes de telepeatge. Actualment, l’úsd’aquest sistema en el conjunt de la xarxa d’autopistes a Espanyaarriba al 37,4%. Destaca avasa, amb un 46,6% de transaccions detelepeatge, ja que tots els sistemes de descomptes i gratuïtats dela concessionària van lligats a un ús obligatori d’aquest sistema depagament.
 34. 34. INFORME ANUAL 2012 Amèrica cartera d’autopistes sòlida, que incorpora una equilibrada cartera de concessions i que millora la vida mitjana de les autopistes Amèrica s’ha convertit, l’any 2012, en el mercat principal d’abertis. d’abertis per nombre de quilòmetres gestionats. L’adquisició dels actius d’OHL al Brasil consolida la posició del Grup al continent, Durant els propers mesos, abertis treballarà per consolidar en el qual ja estava present amb autopistes als Estats Units aquestes autopistes i iniciar l’aplicació de les millors pràctiques de (Puerto Rico), Colòmbia, Argentina i Xile. Avui dia, el 55% dels gestió a la companyia, en línia amb la resta de filials. Així mateix, més de 7.300 quilòmetres d’autopistes que gestiona abertis al la presència d’abertis al Brasil, a través d’arteris, li permetrà món es troba a Amèrica Llatina. potenciar una plataforma líder per a la captació de les futures oportunitats de creixement que s’aniran presentant a la regió. L’exercici 2012 s’ha caracteritzat per la bona evolució de les economies d’Amèrica Llatina, que ha confirmat l’estabilitat Xile i fortalesa del trànsit a la regió. Els increments de la intensitat mitjana diària (IMD) als diferents països han compensat L’exercici 2012, abertis també va créixer a Xile, amb la compra parcialment l’alentiment de les economies europees i, més al desembre de tres noves concessionàries d’autopistes, fins concretament, la d’Espanya. Quant al compte de resultats, la llavors propietat d’OHL. D’aquesta manera, abertis es consolida divisió presenta importants increments, tant en EBITDA com en com al major operador d’autopistes de Xile, amb més de 770 ingressos (incloent-hi la integració dels actius del Brasil a partir quilòmetres en concessió. del desembre). Els actius que s’incorporen a la cartera d’abertis són l’autopista Brasil los andes, que connecta la ciutat de Los Andes amb la Ruta 5 Norte de Xile; l’autopista del sol, que uneix Santiago de Xile El 2012, abertis ha dut a terme la major operació corporativa dels amb el port de San Antonio, i l’autopista los libertadores, que últims anys: la integració dels actius d’OHL al Brasil –actualment comunica la capital del país amb importants ciutats situades al denominada arteris. Una transacció que no només a conduït nord de la regió metropolitana de Santiago i amb les províncies abertis al lideratge mundial en el sector de les autopistes, sinó de San Felipe i Los Andes. que ha afegit nous accionistes a l’accionariat del Grup i ha incorporat un nou soci internacional, Brookfield. Les noves concessions se sumen a les tres actuals d’abertis a Xile: elqui, que connecta Los Vilos i La Serena, al nord del país; rutas Al desembre, abertis i Brookfield Motorways van tancar, després del pacífico, autopista que uneix Santiago i Valparaíso/Viña del d’haver obtingut totes les autoritzacions administratives Mar, a la zona central del país, i la participació en Autopista i financeres necessàries, l’adquisició del 51% i el 49%, Central, l’autopista urbana amb trànsits més alts a Santiago de respectivament, de la societat Partícipes en Brasil, propietat Xile. fins llavors d’OHL. Partícipes posseeix un 60% d’OHL Brasil, companyia cotitzada al Brasil i titular de nou concessions L’estratègia de millora de les instal·lacions i els serveis als d’autopistes al país. Després del tancament de l’acord, OHL es va clients ha fructificat en termes d’increments del trànsit. La convertir en accionista de referència d’abertis, de què controla transformació més important s’ha produït a la Ruta 68 de rutas un 15% del capital. del pacífico, amb la instal·lació del telepeatge dinàmic, que estarà en ple funcionament el 2013. Aquest sistema permetrà Els actius brasilers que s’integren en abertis són nou concessions millorar la fluïdesa del trànsit, amb la reducció consegüent de les d’autopistes, amb un total de 3.227 quilòmetres. Es troben als emissions de CO2. A més, es treballa en un nou Pla Mestre que Estats de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina possibilitarà la millora dels estàndards de la ruta en termes de i Paraná, amb quatre concessionàries dependents de l’Estat de servei i seguretat. São Paulo: autovias, centrovias, intervias i vianorte; i cinc concessionàries dependents de la xarxa federal: autopista A l’Autopista Central s’ha completat l’ampliació d’un tercer carril fernão dias, autopista régis bittencourt, autopista litoral sul, al tram de General Velásquez i per als propers mesos s’estudien autopista planalto sul i autopista fluminense. Es tracta d’una inversions per a la millora d’alguns enllaços de la via –eix Nord-

×