Digitale Co-creatie Verenigingen

 • 2,306 views
Uploaded on

DIGITALE CO-CREATIE VERENIGINGEN voor hogere ledenbetrokkenheid, kennisuitwisseling en zichtbaar resultaat. …

DIGITALE CO-CREATIE VERENIGINGEN voor hogere ledenbetrokkenheid, kennisuitwisseling en zichtbaar resultaat.

Door grote veranderingen in de wereld, verandert de ledenbetrokkenheid van velen verenigingen. Het is voor verenigingen moeilijker om leden betrokken te houden, kennis uit te wisselen en samen te ook resultaten te realiseren. Vooral buiten bijeenkomsten om waar lang niet iedereen aanwezig is.

Digitale Co-creatie lost dit op door verenigingen optimaal de mensen, kennis en creatiekracht te laten benutten. Hiermee kan ledenbetrokkenheid worden verbeterd, wordt intensiever kennis uitgewisseld en ontstaan zichtbare resultaten (voor leden en niet-leden).

Is uw vereniging al klaar voor de nieuwe wereld?

More in: Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
2,306
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
4

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Wereldverandertin hoogtempo
 • 2. We zijn eenNetwerksamenleving
 • 3. Hoeveelheid informatie& emails drastisch nemen toe
 • 4. Mensen willen niet meervergaderen maar DOEN
 • 5. Er is behoefte aan veranderingHiërarchie 1 Waarheid DocumentenSamen Creativiteit Resultaat
 • 6. Drukke agenda’s maken verandering lastig
 • 7. Voor of na bijeenkomsten is weinig betrokkenheid
 • 8. “Achterblijvers” doen maar zelden mee
 • 9. Waar zijn we mee bezig?
 • 10. De betrokkenheidverandert
 • 11. Samen Creativiteit ResultaatInnovatie nodig ommensen, ideeën en creatiekracht te benutten
 • 12. CO-CREATIEis de meest geaccepteerde vorm van innovatie- Forbes
 • 13. Veel mensen...
 • 14. ... co-creëren bottom-up ...
 • 15. ... plaats- & tijdonafhankelijk ...
 • 16. ... het gezamenlijke resultaat.** Levert tot 80% op van het gewenste eindresultaat
 • 17. Samen Creativiteit ResultaatBETROKKENHEID& SAMENWERKINGVERNIEUWENDEINZICHTENZICHTBAARHEID& DRAAGVLAKVOORDELEN CO-CREATIE
 • 18. VINDEN & ACTIVEREN
 • 19. Mensen betrekkenop plekken waar zeaandacht hebbenvoor je
 • 20. Mensen betrekken via Sociale Media& bestaande Communities
 • 21. CO-CREËREN
 • 22. Individuele ideecentraal
 • 23. Verdiepen inkernthema’s
 • 24. Gezamenlijk beeld
 • 25. (Samen) tot actie komen
 • 26. Hoe gaan we het realiseren?
 • 27. Zichtbaar maken vanhet resultaat
 • 28. Resultaat dat blijft hangen
 • 29. Verbinden aanhet resultaat
 • 30. Goedegesprekkenen kennisuitwisselen
 • 31. Er ontstaan verbindingen& mensen verbinden zich
 • 32. Kennisdelen & Dialoog
 • 33. Van co-creatie naar communityVan creëren naar kennisdelen
 • 34. Samen met 2000+burgers, experts enambtenarenInnovatieve inzichtenzoals een nieuwemanier vanfinancieringCreatieve visie metuitvoering door zowelgemeente als sector95%POSITIEFover resultaat20.000+BEREIKT
 • 35. Samen met 10tallengemeenten,rijksoverheid enuitvoeringsdienstenInzichten vanuit zowellocale als landelijkeoverhedenGezamenlijke visie opdienstverlening &vervolg is het creërenvan een gezamenlijkeuitvoeringsstrategie9.6EVALUATIEDIGITALE CO-CREATIE
 • 36. 300 mensenbetrokken in3 dagenInzichten in zowelbehoefte vanondersteuning,dilemma’s alsdeliverablesMeer draagvlak enideeën van“eindgebruiker” inOperatie NUP (plan)HERHAALTvoor congres, analysesen workshops
 • 37. Innoveren & co-creatiegaat niet zonder weerstand1%tot 5%Sommige participantenvinden het te snel (of te langzaam) gaan ofwillen geen ruimte biedenaan creatief proces95%tot 99%Meeste participantenpakken de kans op te veranderen,brengen hun ideeën in endelen kennis
 • 38. Co-creatie geïnitieerddoor community
 • 39. Samen Creativiteit ResultaatVerbeteren ledenbetrokkenheid& samenwerking met organisatiesKennisuitwisselingfysiek en onlineVergroten zichtbaarheid van resultatenbij leden en niet-ledenWat levert het een vereniging op?
 • 40. Aanpak Social ImpactPlanWat, Wie & Waarommet canvasProcesHoe & Wanneermet 9 stappen procesPlatformWebsite en Bijeenkomstenmet co-creatie toolkit
 • 41. 10 tips voor innoveren met Digitale Co-creatie1. Heb een duidelijk doel voor elke co-creatie2. Betrek diverse participanten vroeg in het proces3. Combineer online co-creatie met fysieke bijeenkomsten voor een optimaal resultaat4. Kies de juiste snelheid, niet te langzaam of te snel5. Begin bij het belangrijkste en meest dringende onderwerp6. Zet de toegevoegde waarde van uw vereniging centraalof ga daarna in co-creatie op zoek7. Eerst betrokkenheid van leden vergroten en daarna pas kennisdeling stimuleren8. Bepaal de kaders met het bestuur en geef alle vrijheid binnen die kaders9. Kom snel tot actie en vorm een kernteam10. Hou rekening met kritiek van een kleine groep die mondig is, maar laat de massade snelheid, doel en resultaat van de co-creatie bepalen
 • 42. WIJ HELPEN U GRAAGMET UW AMBITIESTelefoon: 020 894 6407Website: www.socialimpact.nlEmail: info@socialimpact.nl