L Imdina
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

L Imdina

on

 • 2,287 views

Informazzjoni dwar l-Imdina

Informazzjoni dwar l-Imdina

Statistics

Views

Total Views
2,287
Views on SlideShare
1,924
Embed Views
363

Actions

Likes
0
Downloads
20
Comments
0

2 Embeds 363

http://year5azzopardi.blogspot.com 286
http://www.year5azzopardi.blogspot.com 77

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

L Imdina Presentation Transcript

 • 1.  
 • 2.
  • L-Imdina qieg ħ da fuq g ħ olja, b’hekk tidher minn kullimkien . Qiegħda ’l ġ ewwa ħ afna mill-ba ħ ar, vi ċ in ir-Rabat, Malta. Hi mdawra minn widien fondi u foss fond. Ħafna mi t-toroq ta’ din il-belt is-Siekta g ħ adhom b ħ alma kienu fl- antik , ji ġ ifieri dojoq ħ afna u jserrpu. Dan sar biex jekk l-g ħ adu jirnexxilu jid ħ ol fil-belt, dan ikollu javvanza bil-mod u l-Maltin ikollhom i ċ - ċ ans jista ħ bew jew jimblukkaw it-toroq.
 • 3.
  • Ir- R umani, li g ħexu hemm kienu jsibu frott, ħ xejjex u g ħ asel bnin. Huma sej ħ ul h a Melita għax din il-kelma ġ ejja mill-kelma ‘Meli’(g ħ asel) jew inkella ‘Melitta’ (na ħ la).
  • M eta ġew l-Għ ar a b dan l-isem inbidel f’dak ta’ Medina li tfisser ‘ belt ’ . Bil-ftit il-ftit din il-kelma tbiddlet f’Imdina u baqg ħ et tissejja ħ hekk sal-lum. Is-sultan Alfonsu sej ħ il h a Citta Notabile i ż da sa ftit ilu konna g ħ adna nsej ħ ulha Citta Vecchia billi hija l-belt il-qadima ta’ Malta.
 • 4.  
 • 5.
  • L-Imdina hija l-eqdem belt kapitali ta’ Malta. Fi ż mien il-ħakma Rumana, kellha t-titlu ta’ Muni ċ ipju , ji ġ ifieri ċ ittadini Maltin kellhom sehem fit-tmexxija ta’ Malta.
  • Meta ġ ew l-G ħ arab fit- 870 W.K. , dawn irranġaw is-swar biex i ħ arsuha mill- furbani (pirati). L-I mdina hi mibnija f’nofs Malta biex tkun ’ il bog ħ od mix-xtut g ħ ax dak i ż - ż mien l-g ħ adu kien ji ġ i bil-ba ħ ar.
 • 6.
  • Mal-wasla ta n-Norma n ni , i mmexxija mill-Konti Ru ġġ ieru, M alta bdiet bil-mod il-mod issir Nisranija .
  • In-Normanni u l- ħ akkiema ta’ warajhom ż ammew is-sbu ħ ija u l-qawwa ta’ l-Imdina. Mill- I mdina kienet tintbag ħ at l-g ħ assa mal-kosta (dawra tal-ba ħ ar) ta’ Malt a.
 • 7.
  • I l -Kavallieri ta’ San Ġ wann ġ ew Malta fl-1530. Billi l-Kavallieri r iedu j ħ a rs u lil Malta mill-Musulmani li f’dak i ż - ż mien kienu qawwija u b’sa ħħ ithom ħ afna , sabu li jkun a ħ jar jg ħ ixu qrib il-ba ħ ar min ħ abba x-xwieni tag ħ hom. G ħ al hekk, marru jg ħ ixu l-Birgu. Min ħ abba f’hekk l-importanza ta’ l- I mdina naqset.
 • 8. Il-Katidral
 • 9.
  • II-Katidral t al -Imdina h uwa wieħed mill-isbaħ f l-Ewropa min ħ abba l-istil li fuqu huwa mibni.
  • Bit-terr e mot li sar fl-1693, il-knisja saret ħ erba u g ħ alhekk l-Isqof idde ċ ieda li jibnieh mill- ġ did. Il-perit ta’ dan il- Katidral kien Lorenzo Gaf à li ma riedx li jitħallas ta’ xog ħ lu.
 • 10.  
 • 11.
  • Il-Mu ż ew tal-Istorja Naturali jinsab ħdejn il-bieb ewlieni tal-Imdina. F ih hemm annimali, insetti, g ħ asafar, blat ta’ Malta u fossili.
  Ma ġ enb il-Mu ż ew, ta ħ t l-art insibu Mu ż ew tax-xemg ħ a : l- Imdina Dungeons li f ih insibu numri ta’ mudelli me ħ uda minn żminijiet stori ċ i differenti.
 • 12.  
 • 13. Bieb il-Griegi
 • 14.
  • L-Imdina joqog ħ du madwar 400 ru ħ . L-Imdina m’hawnx b ħ al h a fid-dinja. Kull sena eluf ta’ turisti minn ħ afna pajji ż i ji ġ u j ż uruha u lkoll jissa ħħ ru bil- ġ miel tag ħ ha.
 • 15. Tmiem