• Like
L Imdina
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,528
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
20
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1.  
 • 2.
  • L-Imdina qieg ħ da fuq g ħ olja, b’hekk tidher minn kullimkien . Qiegħda ’l ġ ewwa ħ afna mill-ba ħ ar, vi ċ in ir-Rabat, Malta. Hi mdawra minn widien fondi u foss fond. Ħafna mi t-toroq ta’ din il-belt is-Siekta g ħ adhom b ħ alma kienu fl- antik , ji ġ ifieri dojoq ħ afna u jserrpu. Dan sar biex jekk l-g ħ adu jirnexxilu jid ħ ol fil-belt, dan ikollu javvanza bil-mod u l-Maltin ikollhom i ċ - ċ ans jista ħ bew jew jimblukkaw it-toroq.
 • 3.
  • Ir- R umani, li g ħexu hemm kienu jsibu frott, ħ xejjex u g ħ asel bnin. Huma sej ħ ul h a Melita għax din il-kelma ġ ejja mill-kelma ‘Meli’(g ħ asel) jew inkella ‘Melitta’ (na ħ la).
  • M eta ġew l-Għ ar a b dan l-isem inbidel f’dak ta’ Medina li tfisser ‘ belt ’ . Bil-ftit il-ftit din il-kelma tbiddlet f’Imdina u baqg ħ et tissejja ħ hekk sal-lum. Is-sultan Alfonsu sej ħ il h a Citta Notabile i ż da sa ftit ilu konna g ħ adna nsej ħ ulha Citta Vecchia billi hija l-belt il-qadima ta’ Malta.
 • 4.  
 • 5.
  • L-Imdina hija l-eqdem belt kapitali ta’ Malta. Fi ż mien il-ħakma Rumana, kellha t-titlu ta’ Muni ċ ipju , ji ġ ifieri ċ ittadini Maltin kellhom sehem fit-tmexxija ta’ Malta.
  • Meta ġ ew l-G ħ arab fit- 870 W.K. , dawn irranġaw is-swar biex i ħ arsuha mill- furbani (pirati). L-I mdina hi mibnija f’nofs Malta biex tkun ’ il bog ħ od mix-xtut g ħ ax dak i ż - ż mien l-g ħ adu kien ji ġ i bil-ba ħ ar.
 • 6.
  • Mal-wasla ta n-Norma n ni , i mmexxija mill-Konti Ru ġġ ieru, M alta bdiet bil-mod il-mod issir Nisranija .
  • In-Normanni u l- ħ akkiema ta’ warajhom ż ammew is-sbu ħ ija u l-qawwa ta’ l-Imdina. Mill- I mdina kienet tintbag ħ at l-g ħ assa mal-kosta (dawra tal-ba ħ ar) ta’ Malt a.
 • 7.
  • I l -Kavallieri ta’ San Ġ wann ġ ew Malta fl-1530. Billi l-Kavallieri r iedu j ħ a rs u lil Malta mill-Musulmani li f’dak i ż - ż mien kienu qawwija u b’sa ħħ ithom ħ afna , sabu li jkun a ħ jar jg ħ ixu qrib il-ba ħ ar min ħ abba x-xwieni tag ħ hom. G ħ al hekk, marru jg ħ ixu l-Birgu. Min ħ abba f’hekk l-importanza ta’ l- I mdina naqset.
 • 8. Il-Katidral
 • 9.
  • II-Katidral t al -Imdina h uwa wieħed mill-isbaħ f l-Ewropa min ħ abba l-istil li fuqu huwa mibni.
  • Bit-terr e mot li sar fl-1693, il-knisja saret ħ erba u g ħ alhekk l-Isqof idde ċ ieda li jibnieh mill- ġ did. Il-perit ta’ dan il- Katidral kien Lorenzo Gaf à li ma riedx li jitħallas ta’ xog ħ lu.
 • 10.  
 • 11.
  • Il-Mu ż ew tal-Istorja Naturali jinsab ħdejn il-bieb ewlieni tal-Imdina. F ih hemm annimali, insetti, g ħ asafar, blat ta’ Malta u fossili.
  Ma ġ enb il-Mu ż ew, ta ħ t l-art insibu Mu ż ew tax-xemg ħ a : l- Imdina Dungeons li f ih insibu numri ta’ mudelli me ħ uda minn żminijiet stori ċ i differenti.
 • 12.  
 • 13. Bieb il-Griegi
 • 14.
  • L-Imdina joqog ħ du madwar 400 ru ħ . L-Imdina m’hawnx b ħ al h a fid-dinja. Kull sena eluf ta’ turisti minn ħ afna pajji ż i ji ġ u j ż uruha u lkoll jissa ħħ ru bil- ġ miel tag ħ ha.
 • 15. Tmiem