• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
PsüHholoogiateadus, Uurimismeetodid
 

PsüHholoogiateadus, Uurimismeetodid

on

 • 6,337 views

 

Statistics

Views

Total Views
6,337
Views on SlideShare
6,306
Embed Views
31

Actions

Likes
2
Downloads
17
Comments
0

1 Embed 31

http://www.slideshare.net 31

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  PsüHholoogiateadus, Uurimismeetodid PsüHholoogiateadus, Uurimismeetodid Presentation Transcript

  • Psühholoogiateadus Uurimismeetodid psühholoogias Eva Palk
  • Psühholoogiateadus
   • Psühholoogia on teadus, mis käsitleb vaimseid protsesse ja käitumist ning nendevahelisi seoseid
   • Psühholoogia on teadus, mis uurib inimese( ja loomade) hinge-ja vaimuelu olemust ning avaldumise viise
   • Kr.k.” psyche” - hing/vaim ja “ logos” - õpetus
   • Hingeteadus, vaimuõpetus
  • Psühholoogiateadus
   • Teadus inimese psüühikast
   • Psüühika on inimese võime peegeldada keskkonda ja vastavalt sellele muuta oma käitumist.
   • Psühholoogid uurivad kuidas inimesed- mõtlevad, õpivad, tajuvad, tunnevad, õpivad, suhtlevad teistega ja mõistavad ennast
   • ( Sternberg,1998)
  • Psühholoogiateadus
   • Psühholoogia tegeleb lisaks kirjeldamisele ka vaimsete protsesside seletamisega e põhjuste otsimisega, ennustamisega ning vajadusel ka muutmisega.
   • (nt.psühhoteraapia, nõustamispsühholoogia jm)
   • Psühholoogide eesmärk on uurida inimeste käitumist teaduslikult:
   • süsteemne info, terminoloogia,
   • teoreetilised seisukohad, eksperimendid
  • Psühholoogiateadus
   • Tuleb jälgida teatud standardiseerimisnõudeid.
   • Hea teooria võimaldab seostada paljusid fakte ja esitada kontrollitavaid hüpoteese, millel võib olla ka rakenduslik tähtsus.
  • Ajalugu
   • Eelteaduslik psühholoogia
   • Filosoofia ( Hippokrates, Calenos. Kehamahlade teooria)
   • Teaduslik psühholoogia ( W. Wundt 1879)
   • Filosoofiline Loodusteaduslik
  • Psühholoogia seos teiste teadustega PSÜHHOLOOGIA Matemaatika Filosoofia ( Neuro) Füsioloogia Pedagoogika Sotsioloogia, Majandusteadus Antropoloogia Esteetika Geneetika Arstiteadus Bioloogia Lingvistika Semiootika Füüsika Küberneetika Loogika Õigusteadus
  • Teoreetilised psühholoogia harud
   • Üldpsühholoogia
   • terminoloogia, teooriad, kontseptsioonid teadmised
   • 2. Eksperimentaalpsühholoogia
   • Uurimismeetodid, testid, eksperimendid
  • Psühholoogia struktuur, valdkonnad Tööstus- ja organisatsPS -5% Kliiniline PS ja Psühhoteraapia- 38% Õiguspsühholoogia Psühhoanalüüs FarmakoPS Pedagoogiline e kooliPS- 9% Militaarps, InternetiPS Personali ja juhtimis PS Reklaami- ja meediaPS Eripsühholoogia (puuetega in.ps) SpordiPS, LiiklusPS Psüholoogiline nõustamine, konsultats 9%
   • Üldpsühholoogia
   • Psühhofüsioloogia ja EksperimentaalPS- 5%
   • Neuropsüh
   • Sotsiaal- ja ühiskonna PS -4%
   • Arengupsühholoogia-4%
   • Filosoofiline psühhol
   • Isiksusepsühholoogia
   • NägemisPS
   • Kognitiivpsühholoogia
   • Kunstipsühholoogia
   • Loomapsühholoogia
   Rakenduslik Teoreetiline
  • Psühholoogiateaduse eesmärk
   • Uurida psüühikat
   • 1. Kirjeldada käitumist
   • 2. Seletada käitumist
   • 3. Ennustada käitumist
   • 4. Muuta käitumist
  • Rakenduspsühholoogia harud
   • … on kujunenud ajaloo käigus ja on
   • kunstlikud, peegeldades teaduse arengu
   • taset, moodi ja kujutlust mingist nähtuste
   • valdkonnast
   Meditsiin üld PS Med PS Ex PS
  • Käitumise kontseptsioon
   • Kuna psüühika on ideaalne nähtus ( ei näe ja ei saa füüsiliselt tajuda), siis
   • loobutakse selle uurimisest ja vaadeldakse
   • neid nähtusi, mida on võimalik mõõta
   • Stiimul Reaktsioon
   • Biheivoristid ( J.Watson)
   PSÜÜHIKA
  • Moodsad teoreetilised seisukohad
   • Psühholoogial on
   • Evolutsiooniline tagapõhi – käitumist ja
   • psüühikat vaadeldakse kui evolutsiooni tagajärge
   • Käitumuslik tagapõhi – keskkonna mõju käitumisele
   • Kognitiivne – kuidas inimene võtab infot vastu
   • Fenomenoloogiline – inimese kogemuste
   • erinevus objektiivsest reaalsusest
  • Moodsad teoreetilised seisukohad
   • Psühhoanalüütiline – teadvus + alateadvus
   • Neuropsühholoogiline – füsioloogilised protsessid ja struktuurid mõjutavad inimese käitumist
  • Teaduslik psühholoogia ja rahvapsühholoogia
   • Vaga vesi, sügav põhi
   • Käbi ei kuku kännust kaugele
  • Teaduslik psühholoogia ja rahvapsühholoogia
   • Uurib psüühika ja käitumise üldisi kehtivaid seaduspärasusi
   • Teadmised on saadud teaduslike meetoditega: katsed-eksperimendid jt
   • Ümberlükatavad ( Milgrami katse)
   • Korratav ( täpselt dokumenteeritud)
   • Vastastikku kontrollitav
   • Rakendatavad
  • Mis on teadvus? Mis on alateadvus? Mis on eneseteadvus?
   • Teadvus on teadlik olemine välise maailma ja iseenda olemasolust, seisunditest ja tegudest.
   • ( Kus teadvus asub? Dualism, monism).
   • Alateadvus - teadvuse teadvustamatud protsessid e väljatõrjutud mõtted, kujundid jm (S.Freud).
   • Eneseteadvus - teadlik olemine ja arusaamine iseendast. Identiteeditunne, minapilt.
   • ( Mis su nimi on? Kes sa oled?) Peeglitest.
  • Kas loomadel on eneseteadvus? G. Gallupi peeglitest (1970) Gordon Callup -Ameerika loomapsühholoog. Simpans ja orangutang
  • Laste eneseteadvus
   • Lapsed õpivad end peeglis ära tundma alates 2.
   • eluaastast (Amsterdam, 1972; tegi lastele peeglitesti)
   • Selleks ajaks hakkab laps märkama teisi,imiteerima, ja tundma emotsioone, mis eeldavad eneseteavust (nt kohmetus)
   • Kolmeaastane ei suuda vahet teha asja enda ja
   • asjale suunatud mõtte vahel (reflektiivne mõtlemine).
  • Psüühika funktsioonid
   • Psüühika eesmärgiks on maailmast tervikpildi loomine.
   • Psüühika funktsioonid:
   • Taju
   • Mälu
   • Mõtlemine
   • Keel
   • Tunded
   • Tegevuse juhtimine
   • Kas loomad mõtlevad?
   • Kas loomad mõtlevad?
   • Wolfgang Köhler(1887-19679) “Ahvide mõistus”
  • Teadvustamatus
   • Automatismid
   • Psüühilised protsessid, mis kunagi on olnud teadvuses, kuid ei vaja toimimiseks pidevat teadvustamist.
   • Jean-Martin Charcot (1885) – ämmaemanda juhtum
  • Teadvustamata nähtusi
   • Tähelepanu keskmest välja jäänud, kuid psüühikas töödeldud signaalid
   • Vastusreaktsioonid nõrkadele, subjektiivselt mittetajutavatele ärritajatele
   • Uni, unenäod, hallutsinatsioonid, sensoorne
   • deprivatsioon, hüpnoos, hüpnagoogsed elamused,
   • transs, meditatsioon
  • Psüühika ja kultuur
   • Mis on kultuur?
   • Juri Lotman(1922-1993)
   • Kõik see, mida ühiskonnas kantakse edasi mittepärilikul viisil
   • Kas loomadel on kultuur?
   • Kultuuri kandjaks on:
   • Keel, jt märgisüsteemid MEEMID?
   • Ayeroni metsik poiss
  • Uurimismeetodid psühholoogias
   • kirjeldavad uurimused - juhtumi analüüs, vaatlus, küsitlused, testid;
   • korrelatiivsed uurimused (seosed nähtuse ja käitumisviisi vahel);
   • eksperiment (aitab seletada mingit käitumist).
   • Enamasti kombineeritakse erinevaid meetodeid
  • Uurimismeetodid. Juhtumi analüüs
   • Uuritakse üht või mitut inimest põhjalikult, näiteks: ajukahjustusega või mõne psüühikahäirega inimest
   • Küsimus? Kuivõrd on antud indiviid tüüpiline, et teha üldistusi.
  • Uurimismeetodid. Vaatlus
   • Sihipärane objekti jälgimine faktide kirjeldamise ja seletamise eesmärgil.
   • Vaatlus on rajatud hüpoteesile ja viiakse läbi varem koostatud kindla plaani alusel.
   • E nne vaatlusuuringu teostamist tuleb otsustada, mida, millal, kus vaadelda
   • Introspektsioon e enesevaatlus,
   • Ekstrospektsioon e. teiste inimeste vaatlus.
   • Kasutatakse tehnilisi abivahendeid: filmimine, helisalvestus, mõõtevahendid. Varjatuks jäävad subjektiivsed faktorid: tunded, mõtted, kujutlused
  • Uurimismeetodid. Vaatlus
   • VAATLUS e objekti sihipärane jälgimine, väliselt tajutavale
   • Teaduslik vaatlus toimub
   • 1. täpselt määratletud tingimustel
   • 2. süstemaatilisel ja objektiivsel viisil
   • 3. hoolika andmete registreerimisega.
   • Vaatlusi võib klassifitseerida vastavalt sellele,
   • mil määral vaatleja sekkub vaatlusalusesse situatsiooni;
   • VAATLEJA OSALUSE ALUSEL e. osalusvaatlus
   • ( Vestlus võib olla vaatluse täienduseks, registreeritakse intonatsioon, sõnakasutus, näoilme, osaletakse tegevuses.
   • 2. VAATLEJA SEKKUMISETA
   • Uuritakse ka näiteks inimesele kuuluvaid esemeid, elukohta, tuba, loomingut, kirju jm
  • Uurimismeetodid. Vaatlus
   • Laboratoorne vaatlus
   • Naturalistlik vaatlus
   • Kvantitatiivne vaatlus. Registreeriv. Sisaldab üldarvu, sagedust, osakaalu. Keda, mida, millal, kus, kuidas?
   • Kvalitatiivne vaatlus- uuriv, avastav eesmärk
   • Miks? Kuidas? Mille pärast?
  • Uurimismeetodid. Vaatlus
   • 2 . ANDMETE REGISTREERIMISE ALUSEL
   • registreeritakse enam-vähem kõik toimuv täielikult (verbaalne üleskirjutus, video- või magnetofonisalvestus). Saadud narratiivi analüüsitakse hiljem vastavalt uuringu eesmärgile.
   • registreeritakse ainult käitumise teatud aspektid vastavalt huvialuse käitumise kategooriatele eelnevalt määratletud skaala alusel.
  • Uurimismeetodid. Vaatlus
   • Seega enne vaatlusuuringu teostamist tuleb otsustada, mida, millal, kus vaadelda
   • Kui 2 vaatlejat vaatlevad samaaegselt sama käitumist, saame arvutada vaatlejatevahelise reliaabluse e. selle, kuivõrd erinevate vaatlejate hinnangud sama asja kohta ühtivad. Seda võib väljendada
   • vaatlustevahelise korrelatsioonina, hea uuringu korral suurem kui 0.70;
   • nõustumise protsendina: (nõustumiste arv / kõigi võimaluste arv)X 100; hea uuringu korral tavaliselt suurem kui 85%.
  • Uurimismeetodid. Vaatlus
   • Vaatlusmeetodi eelised
   • Kasulikud uuringu varases staadiumis
   • kui pole muud võimalust huvialust käitumist uurida (eetika!)
   • paindlikud, odavad
   • ökoloogiline valiidsus - uuritake loomulikus olukorras toimuvat käitumist
   • võimalus kontrollida laborieksperimentide välist valiidsust
   • Vaatlusmeetodi puudused
   • pole kerge hinnata sündmustevahelisi seoseid
   • pole kerge korrata
  • Uurimismeetodid. Vaatlus
   • pole kerge säilitada objektiivsust (kirjeldavat iseloomu; loomade vaatlusel võib probleemiks olla antropomorfism ): uurija eelarvamused, hoiakud, suhtumised võivad mõjutada.
   • Vaadeldavate reaktiivsus - kui inimene teab, et teda vaadeldakse, võib ta käituda ebaloomulikult.
   • Selle vältimiseks võib teha varjatud vaatlust
   • harjutada vaatlusaluseid olukorraga, et neid vaadeldakse,
   • teostada varjatud mõõtmisi (unobtrusive measures): käitumise asemel uurida käitumise materiaalseid tagajärgi. ( näit. prügikastide sisu, kuulutusi, reklaame, konspekte, võistluste protokolle jne).
  • Uurimismeetodid. Küsitlus
   • Küsitlused on väga tähtsad inimeste arusaamade selgitamisel.
   • Vastuste usaldusväärsus sõltub suurel määral küsimuse vormist. Seega tuleb alati vaadata sõnastuse võimalikku mõju vastustele.
   • Küsitlustulemuste esinduslikkus, nende vastavus kogu rühma seisukohtadele on tagatud ainult väga kindlate valikureeglite ja -protseduuride järgimise korral.
   • Valim peab olema esinduslik ja piisavalt suur
   • Küsitletavate valik tuleb teha nii, et see peab esindama kogu rühma või populatsiooni
   • Suuline või kirjalik.(telefon, tänavaküsitlus, internet jm.)
   • Pikaajalised küsitlused( longitudinal ehk LONGITUUD)), lühiajalised
   • läbilõikelised( näiteks erinevad vanusegrupid jms),
   • trendi e ennustuslikud uurimused
  • Uurimismeetodid. Küsitlus
   • Küsimustikud( ankeedid) on küsitluse läbiviimise üks metoodikaid.
   • Kasutatakse uuringus osalejate tunnete, mõtete, väärtushinnangute kogumiseks
   • Ei tohiks olla liiga pikk
   • Täitmist mõjutab ka küsimustiku väljanägemine
   • Pilootküsimustik- kas küsimustik töötab korralikult, kas vastajad tõlgendavad küsimusi sinuga sarnaselt, kui kaua võtab aega
   • Näiteks: rahulolu
   • 6. Hinnangute leht
   • Näiteks:
   • Hea 1-------2---------3---------4-------5Halb
   • Ilus 1-------2--------3----------4-------5 Inetu
   • Intervjuu
  • Uurimismeetodid. Testid
   • Test on täpselt määratletud viisil tehtav lühiajaline katse, milles uuritakse ja mõõdetakse erinevaid võimeid, oskusi ja omadusi
   • Test koosneb küsimustest ja/ või ülesannetest, millele tuleb lühidalt vastata, anda lahendus või valida õige vastus etteantud võimaluste hulgast.
   • Tulemusi hinnatakse varem kindlaks määratud standardite järgi.
   • Ei selgitata uusi seaduspärasusi
  • Uurimismeetodid. Testid
   • Testid võimaldavad kindlate protseduuride alusel võrrelda kahte või enamat isikut mingi tunnuse ja normi suhtes või selle isiku kuuluvus teatud kategooriasse.
   • Nt võimekus- ja isiksusetestid.Võrreldakse inimeste intelligentsi või määratakse kindlaks isiksuseomadusi.
   • Isiksusetestid jaotatakse: objektiivtestid, projektiivtestid, küsimustikud ( n temperamendi ja isiksuse karakteristikud, suundumuste testid)
   • Erinevaid spetsialistidele mõeldud teste on üle 120
   • Kommertsiaalsed ja ise koostatud testid.
  • NÕUDED PSÜHHOLOOGIA TESTIDELE
   • Teaduslik psühholoogia test peab olema:
   • 1. VALIIDNE – mõõtma seda, mille jaoks test on mõeldud
   • 2. RELIABIILNE (usaldusväärne) – andma mõõtevea piires
   • püsiva tulemuse, kui objektiivsed olud seda eeldavad
   • 3. NORMEERITUD – testi normid peavad olema loodud
   • 4. KORDAMINE peab olema võimalik
   • 5. STANDARDISEERITUD võimaldama kasutamist
   • erinevates kultuurides
   • TESTI NORMEERIMINE
   • Väljavõtu kogum peab olema
   • representatiivne (esinduslik)
   • Näiteks: testi tulemused sõltuvad vanusest ja haridusest
   • haridus vanus (aastad)
   • 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50
   • ---------------------------------------------------------------------------
   • Algharidus 33,3 33,3
   • Keskharidus 33,3
   • Kõrgharidus 33,3
   • “ Testide väljatöötamine, nende normeerimine,
   • valiidsuse ja reliabiilsuse hindamine, aga samuti
   • testimine ise on vastava ettevalmistuse saanud
   • psühholoogi, mitte aga mõne muu eriala asjatundja
   • (juhi, pedagoogi, arsti jms) ülesanne”
   • T. Saksakulm
  • NÕUDED TESTI KASUTAJALE
   • (esitatud testide kirjastajate ja The Psychological Corporation poolt)
   • Kvalifikatsiooni tase A – PhD (psühholoogia või
   • pedagoogiline kraad) või selle ekvivalent
   • Kvalifikatsiooni tase B – magistrikraad (psühholoogia
   • või pedagoogiline kraad) või selle ekvivalent
   • Kvalifikatsiooni tase C – vastava testi läbiviimiseks
   • spetsiaalse koolituse läbinud ja testi läbiviimiseks litsentsi saanud inimene
  • Testide liigid:
   • 1. Saavutustestid
   • Näiteks: aritmeetikatest, lugemistest, ajalootest,
   • ärioskuste test jne
   • 2. Intelligentsustestid
   • Näiteks: Wechsler Adult Intelligence Scale
   • • 6 verbaalset alltesti
   • • 5 tegevusel põhinevat alltesti
   • 3. Erivõimete testid
   • Näiteks: sensoorsed
   • protsessid, psühhomotoorsed
   • vilumused, matemaatilised
   • võimed, muusikalised
   • võimed
  • Korrelatiivsed uurimused
   • Nähtuste omavaheliste seoste uurimine.
   • Korrelatsioon näitab,kui palju üks suurus sisaldab infot mingi teise suuruse kohta ehk kuivõrd tugevasti kaks asja vastastikku seotud on.
   • Korrelatsioon ei näita põhjuslike seoseid.
   • Positiivne ja negatiivne korrelatsioon
   • Sir Francis Calton- korrelatsiooni mõiste , seose olemasolu kahe nähtuse vahel
   • Karl Pearson- korrelatsioonikordaja ( r)- näitab seose tugevust Väärtused -1 kuni +1. Seos puudub kui korrelatsioonikordaja on 0
  • Eksperimendid
   • Sir William Hamilton
   • George Miller( 7+-2 reegel)
   • Ernst Weber, Alfred Wilhelm Volkmann- eristusvõime, eristuslävi
   • Gustav Theodor Fechner- fechneri seadus : mida intensiivsem on stiimul, seda aeglasemalt kasvab tajumulje. Näitas, et füüsiliste ja vaimsete seaduste vahel esineb kindel seaduspärasus
   • Wilhelm Maximilian Wundt- 1879 maailma eimene psühholoogialaboratoorium.
   • Emil Kraepelin
   • Eksperimentaalpsühholoogia rajajad.
   • Laboratoorne eksperiment
   • Loomulik eksperiment- tavapärases keskkonnas, katseisik ei tea
  • Eksperimentide mudelid
   • Kontrollgrupi meetod ( A võrdlus B-ga)
   • Näiteks A grupp e kontrollgrupp- Marta, Andre, Ivari, Linda, Getter
   • B grupp e uuritav grupp- Taago, Kersti, Kevin, Kristiina, Eino
   • Mõõtmine---------------Tulemus
   • Mõõtmine---------------Tulemus----------Tulemus
   Mõjutamine Mõjutuse lõpp
  • Eksperimendid
   • Põhjuslike seoste leidmiseks.
   • Kasutatakse laboriseadmeid. Mõjustused ja tulemused on mõõdetavad, reaktsioonid registreeritavad.
   • Juhised ja instruktsioonid,
   • Korratavad
   • Eksperimendi käigus on võimalik täpselt teatud tegureid kontrollida ja teisi muuta.
   • Uuritakse muutuja toimet ekspermentaatorit huvitavale nähtusele. Seda nimetatakse sõltumatuks muutujaks .
   • Aset leidvat efekti või muutust nim sõltuvaks muutujaks.
   • Tulemused on mõõdetavad, registreeritavad
   • Kontrollrühm, katserühm
  • Eetika
   • Probleeme, millega uurimistöös arvestada:
   • EETILISED PROBLEEMID
   • Ethos kr. k. ‘komme’, ‘tava’ = lad. k. moralis, tavaliselt ‘hea, õige’ või ‘kõlbeline
   • TÜ Eetikakeskus
   • “ ... suunata Eesti ühiskonda reflekteerima normide, väärtuste ja õigluse küsimuste üle, korraldades avalikke loenguid, kohtumisi, seminare, diskussioone;”
   • http://www.ut.ee/eetikakeskus/index.php?est/lingid/60
   • üldiseim põhimõte: kohtle katsealust nii, nagu tahad, et sind koheldakse ;
   • - füüsiliste ja vaimsete kahjustuste vältimine;
   • - konfidentsiaalsusnõue;
   • -informeeritud nõusolek (informed consent).
   • (mitte valetada- selle asemel võib jätta vahel siiski midagi ütlemata, mis osavõtjate käitumist võib mõjustada; seega tuleb kaaluda eksperimendi õnnestumise riske ja osavõtja kahjustamise riske).
   • -loobumisõigus;
   • -tagasiside ja ’debriefing’.
  • Eetika
   • Eetikakomiteed Eestis:
   • Eesti Bioeetika Nõukogu
   • Eesti Arstide Liidu eetikakomitee
   • Tallinna Lastehaigla Eetikakomitee
   • Tartu Ülikooli Kliinikumi eetikakomitee
   • Tartu Ülikooli Inimuuringute eetikakomitee
   • Tallinna Meditsiiniuuringute eetikakomitee
   • Eesti Geenivaramu eetikakomitee
   • TÜ inimuuringute eetika komitee
   • http://www.med.ut.ee/teadus/eetikakomitee
  • Eetika
   • Eesti Psühholoogide Liidu liikme eetilised nõuded www.epl.org.ee
   • 1. Psühholoog uurijana, õppejõuna ja praktikuna seisab hea indiviidi vaimse ja hingelise heaolu eest antud ühiskonnas.
   • 8. Teadlasena kehtivad psühholoogi suhtes kõik teaduseetika nõuded (uurimistulemuste tõepärasus, publikatsioonid jm.) pluss erinõuded inimestega tehtavatele katsetele.
   • 9. Õppejõuna tagab psühholoog edastatavate teadmiste ja oskuste vastavuse maailmatasemele ja nende omandatuse.
   • 10.Praktikuna ei kahjusta psühholoog ei klienti ega iseennast, s.t.
   • a) tagab kliendi privaatsuse ja (teda puudutava info) konfidentsiaalsuse;
   • b) tagab iseenda töökõlbulikkuse, töötades tegeliku suutlikkuse piirides, pöördudes vajaduse korral professionaalse abi järele või katkestades tegevuse antud vallas.
  • Kasutatud allikad
   • T.Bachmann, R.Maruste. Psühholoogia alused.Tallinn. Ilo, 2003
   • Allik,J. jt. Psühholoogia gümnaasiumile. TÜ Kirjastus.2002
   • http://www.eetika.ee/
   • J.Uljas, T.Rumberg. Psühholoogia gümnaasiumile. Koolibri, 2002.
   • Töövihik: K.Kullasepp, H.Saat. Psühholoogia töövihik.Koolibri, 2004.
  •