• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Python
 

Python

on

 • 2,203 views

Presentació damunt Python al creant bits del 4-12-2009 al Parc Bit.

Presentació damunt Python al creant bits del 4-12-2009 al Parc Bit.

Statistics

Views

Total Views
2,203
Views on SlideShare
2,199
Embed Views
4

Actions

Likes
1
Downloads
35
Comments
0

1 Embed 4

http://www.slideshare.net 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as OpenOffice

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Python Python Presentation Transcript

  • La tecnologia web al teu servei
   • Benvinguda
   • Introducció a Python (1,5 h)
   • Pausa (15 min)
   • Introducció a Django (1,5 h)
   • Pausa
   • Desplegament de Django (45 min)
   • ...
   twitter o flickr: #creant_bits
  • Què és Python
   • Un llenguatge interpretat orientat a objectes
   • Una eina de desenvolupament ràpid
   • Amb una sintaxi clara
   • Lliure i multiplataforma
   • Creat per Guido Van Rossum al 1991
   • I que pren el nom dels Monty Python Flying Circus
   • Amb llibreries per a pràcticament qualsevol cosa
  • Per a què serveix?
   • Administració de sistemes
   • Interfícies gràfiques
   • Programació web
   • Càlcul numèric
   • Aplicacions amb accés a BD
   • Integració (glue language)
   • Prototipat
   • Desenvolupament ràpid i àgil
  • Mancances
   • Sistemes de temps real
   • Sistemes amb temps de processament crítics
   • No es tant ràpid com els llenguatges compilats
   • El GIL pot ser un problema
   Però sempre hi ha maneres de fer-ho si convé!
  • Comencem!
   • python
   Editors:
   • Netbeans
   • Eclipse + PyDev
   • Vim, Gvim
   • Emacs
   • Ulipad
   • Notepad++
   • ...
  • Però abans un poc de Zen
  • Ara sí: Python com a calculadora
  • Una consola millor: ipython
   • Administració de sistemes
   • Consola més ”amigable”
   • Autocompletat
   • I un munt de drecers
   • És massa bo per no fer-ho servir!
  • ipython provau el help i el dir
  • Parlem ara de la identació
   • Forma part del llenguatge
   • Força la legibilitat
   • No té més problemes que pensar a configurar el nostre editor:
    • tabs a espais
    • 4 espais per tab
    • i ja de pàs posau-ho com utf-8
    • i retorns tipus unix
  • Cadenes
  • I tot és un objecte!
   • len(”tot és un objecte”)
   • ”hola”.split('o')
   • (3+4j).real
   • Feis dir(”hola”)
   • 5.3.is_integer()
  • Cadenes i Slice
   • Les cadenes són immutables
   • Podem accedir als seus elements tractact-les com a vectors
   • L'slicing ens permet seleccionar un sols caràcter, o un grup
    • cadena[0]
    • cadena[1:3]
    • cadena[-1]
  • Exemples amb cadenes
  • Llistes i tuples
   • Les llistes són mutables
   • Les tuples són inmutables
   • Poden contenir qualsevol objecte
   • Repetesc: qualsevol
  • Què podem fer amb les llistes?
   • Sumar (+)
   • Seleccionar-ne un subconjunt (slice)
   • Esborrar-ne elements (del llista[x])
   • Ordenar-les amb llista.sort()
  • Diccionaris
   • Es defineix amb dict
   • O bé creant-lo:
   • dir(diccionari)
  • Fent feina amb diccionaris
  • Estuctures de control
   • IF
   • No hi ha sèntencies case o switch!
   • Amb l'estructura de l'if i els diccionaris no és necessària
   if condicio: # elif condicio: # elif condicio: # else: #
  • Un parell de tipus més
   • Conjunts: Set
   • None
   • True
   • False
   • A efectes de comparació és fals: None, False, zero o buid
  • Exemples amb if
  • For
   • Ens permet recorre llistes o qualsevol cosa que permeti la iteració (recordau el duck typing?)
   • for element in llista:
   • codi
   • else:
   • codi
  • Exemples amb FOR
  • While
    while condicio:
     codi
    else:
     codi
  • Cream un arxiu
   • Podem crear programes i guardar-los a un arxiu
   • Configuram l'editor: tabs a espais
   • Tabs a 4 espais
   • UTF-8 i salt de línia Unix
   #!/usr/bin/env python # -*- coding: UTF-8 -*- # autor: # licence: if __name__ == '__main__': pass
  • Funcions #!/usr/bin/env python # -*- coding: UTF-8 -*- def fibo(n): """Calcula el número indicat per n de la successió de fibonnaci. An = An-1 + An-2 Paràmetres: n és un nombre enter. Nota: la seqüència comença pel zero. """ if n == 1: return 1 elif n==0: return 0 else: return fibo(n-1)+fibo(n-2) if __name__ == '__main__': print "fibonacci 2 %s: " % fibo(2) print fibo(3) print fibo(10) Definició de la funció documentació retorn execució
  • POO: classes #!/usr/bin/env python # -*- coding: UTF-8 -*- class Prova: "Classe de prova" def __init__(self, a, b): self.a = a self.b = b def suma(self): return self.a+self.b if __name__ == '__main__': p = Prova(2, 5) print p.suma() p = Prova('hola', ' com anam') print p.suma() constructor atributs mètode
  • POO (2) #!/usr/bin/env python # -*- coding: UTF-8 -*- class Prova: "Classe de prova" VALOR = 10 def __init__(self, a, b): self.a = a self.b = b def suma(self): "mètode lligat a la instància" return self.a+self.b @classmethod def where_am_i(cls): "Exemple de mètode estàtic. Mètode de classe" return __name__ @property def major(self): if self.a >= self.b: return self.a else: return self.b mètode de classe estàtic propietat
  • Els mòduls
   • from math import *
   • from math import sin
   • import math
   sin(10) en els dos primers casos math.sin(10) en el segon
  • Què ens falta?
   • Herència i polimorfisme
   • Decoradors, generadors, iteradors
   • Comprehensió de llistes, unicode, ...
   • Manipulació d'arxius
   • Creació de mòduls, instrospecció
   • Excepcions, try...finally
   • Estudi de les llibreries bàsiques
   • Depuració
  • Però ja tenim el 80%
   • Amb això ja podem entendre el codi
   • Començar a crear scripts
   • Llegir la documentació
  • Recordau!
   • Convé configurar l'editor
   • help i dir són els vostres amics
   • Python NO es Java, no és PHP, té la seva manera de programar
   • En cas de dubte consultau el Zen
   • I seguiu les normes d'estil PEP-8
  • Pausa! Gràcies! En uns minuts més! amb Django!