Workshop Digitale Didactiek 18 juni 2007

2,503 views

Published on

Presentatie van de workshop, gehouden op 18 juni 2007 bij de NVO2. Onderwerp was "Waarom digitale didactiek?". De workshop is verzorgd door Arnout Vree van Avetica

Published in: Technology, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,503
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Workshop Digitale Didactiek 18 juni 2007

 1. 1. Waarom digitale didactiek? Workshop 18 juni 2007 Presentatie: Arnout Vree [email_address] www.avetica.nl www.arnoutvree.nl learn to use  use to learn!
 2. 2. Programma <ul><li>welkom </li></ul><ul><li>trends en ontwikkelingen </li></ul><ul><li>wat is digitale didactiek? </li></ul><ul><li>7 principes van (digitaal) goed onderwijs </li></ul><ul><li>model ontwerpen, uitvoeren en evalueren </li></ul><ul><li>oefeningen n.a.v. casussen </li></ul><ul><li>afsluiting </li></ul>
 3. 3. Opdracht: mindmap <ul><li>Waaraan moet je denken bij digitale didactiek? </li></ul>
 4. 4. Maatschappelijke trends <ul><li>maatschappij stelt andere eisen </li></ul><ul><li>opvattingen over kennis veranderen </li></ul><ul><li>opvattingen over leren </li></ul><ul><li>studenten/cursisten veranderen </li></ul>
 5. 5. Trendmolen Technische ontwikkeling/ informatisering Snelheid verandering Transpa- rantie Diensten- economie Arbeids- productiviteit Globa- lisering (Massa) Individu- alisering “ netwerkeconomie” “ van baas naar coach” “ liberalisering” “ kennis als toegevoegde waarde” “ verschuiving macht in de keten” “ meer geld dan tijd” “ wegwerp cultuur” “ maatschappelijk verantwoord ondernemen” “ welvaart” “ veiligheid en geborgenheid” “ veranderende rol overheid” “ begeleiding in keuzes” oorzaak gevolg gevolg Bron: Arko van Brakel
 6. 6. Wat ben je aan het doen, Anne? Ik? Ooohhh… Niks…. Bron: Arko van Brakel
 7. 7. Internet <ul><li>anytime, anywhere, anyplace </li></ul><ul><li>“ oude” internet: éénrichtingsverkeer </li></ul><ul><li>web 2.0: sociaal software: samenwerken en delen </li></ul><ul><ul><li>foto’s </li></ul></ul><ul><ul><li>video’s </li></ul></ul><ul><ul><li>favorieten </li></ul></ul><ul><ul><li>wiki’s </li></ul></ul><ul><ul><li>documenten </li></ul></ul><ul><ul><li>weblogs </li></ul></ul><ul><ul><li>…… . </li></ul></ul><ul><li>voorbeelden: </li></ul><ul><ul><li>http://nl.wikipedia.org </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.flickr.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.furl.net/ </li></ul></ul>
 8. 8. Digitale didactiek <ul><li>Definitie digitale didactiek - Simons (2002) </li></ul><ul><ul><li>&quot;kennis en kunde met betrekking tot het gebruik van ICT bij het faciliteren van het leren&quot;. </li></ul></ul><ul><li>Ontwikkelingen leren / onderwijs </li></ul><ul><ul><li>van techniek naar didactiek </li></ul></ul><ul><ul><li>onderwijsvernieuwingen (o.a. het nieuwe leren) </li></ul></ul><ul><ul><li>rol docent/opleider: van leidend naar begeleidend </li></ul></ul>
 9. 9. Waarom digitale didactiek <ul><li>Hoogleraar Robert Jan Simons geeft de volgende argumenten vóór een aparte digitale didactiek: </li></ul><ul><ul><li>het ontwerpen en begeleiden van (gedeeltelijk) digitaal onderwijs vraagt om nieuwe benaderingen en nieuwe competenties </li></ul></ul><ul><ul><li>met behulp van ICT kan een lerende meer in eigen tijd en tempo leren. Dit vraagt om een meer individuele aanpak en dus om een andere didactiek. </li></ul></ul><ul><ul><li>omdat e-learning nog niet breed is ingevoerd, is een speciale aandacht voor didactiek en ICT noodzakelijk. </li></ul></ul><ul><ul><li>een gedragsverandering van leraren volgt niet automatisch op een andere visie op leren met behulp van ICT </li></ul></ul>
 10. 10. Zeven pijlers van digitale didactiek <ul><li>relaties leggen </li></ul><ul><ul><li>sneller contact met externen / bedrijfsleven </li></ul></ul><ul><li>creëren </li></ul><ul><ul><li>creëren van nieuwe kennis, o.a. door samenwerkend leren </li></ul></ul><ul><li>uitdragen </li></ul><ul><ul><li>delen van leerresultaten </li></ul></ul><ul><li>transparant maken </li></ul><ul><ul><li>leer- en denkprocessen inzichtelijk maken </li></ul></ul><ul><li>leren leren </li></ul><ul><ul><li>leren van metacognitieve vaardigheden </li></ul></ul><ul><li>competenties centraal stellen </li></ul><ul><ul><li>competentieprofielen en digitale portfolio’s </li></ul></ul><ul><li>flexibilisering </li></ul><ul><ul><li>tijd- en plaatsonafhankelijk leren </li></ul></ul>
 11. 11. 7 principes voor goed onderwijs <ul><li>Cursisten … </li></ul><ul><li>werken met elkaar samen </li></ul><ul><li>leren actief </li></ul><ul><li>ontvangen directe feedback </li></ul><ul><li>hebben veel contact met opleiders en met mede-cursisten </li></ul><ul><li>leren op verschillende manieren </li></ul><ul><li>leren in een context </li></ul><ul><li>krijgen een variëteit aan werkvormen aangeboden </li></ul><ul><li>Bron: </li></ul><ul><li>onderzoek Chickering & Ehrmann, 1996 </li></ul><ul><li>Uitgangspunten van de verschillende visies op leren </li></ul>
 12. 12. Principe 1: Samen werken <ul><li>Samenwerkend leren: </li></ul><ul><ul><li>bevordert het leerproces van elke cursist </li></ul></ul><ul><ul><li>geeft meer betrokkenheid </li></ul></ul><ul><ul><li>verbetert het denken en het begrip </li></ul></ul><ul><li>Digitaal </li></ul><ul><ul><li>onderlinge feedback via forums </li></ul></ul><ul><ul><li>documenten schrijven in wiki’s </li></ul></ul>
 13. 13. Principe 2: actief leren <ul><li>cursisten leren </li></ul><ul><ul><li>het meest wanneer ze actief met het leren bezig zijn (i.t.t. passief luisteren en feiten reproduceren) </li></ul></ul><ul><ul><li>vooral als ze praten over wat ze leren </li></ul></ul><ul><ul><li>als ze het geleerde toepassen in concrete praktijksituaties </li></ul></ul><ul><li>Digitaal </li></ul><ul><ul><li>Werken met casussen </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoeken naar informatie en kennis (o.a. op internet) </li></ul></ul><ul><ul><li>Forums </li></ul></ul>
 14. 14. Principe 3: directe feedback <ul><li>Regelmatige en directe feedback geeft mogelijkheid tot bijsturen leerproces </li></ul><ul><li>Periodieke reflectie </li></ul><ul><li>Digitaal </li></ul><ul><ul><li>feedback op: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ingeleverde opdrachten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>toetsen/toetsvragen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>logboek </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Principe 4: veel contact <ul><li>Veel contact: </li></ul><ul><ul><li>Bevordering leerproces </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer betrokkenheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorkomen van afhaken cursisten </li></ul></ul><ul><li>Digitaal: </li></ul><ul><ul><li>berichtensysteem </li></ul></ul><ul><ul><li>forums </li></ul></ul><ul><ul><li>profiel (persoonlijke pagina) </li></ul></ul><ul><ul><li>weblogs </li></ul></ul><ul><ul><li>feedback geven </li></ul></ul>
 16. 16. Principe 5: verschillende leerstijlen <ul><li>Cursisten verschillen in: </li></ul><ul><ul><li>Voorkennis </li></ul></ul><ul><ul><li>Studietempo </li></ul></ul><ul><ul><li>De manier waarop ze graag leren </li></ul></ul><ul><li>Digitaal: </li></ul><ul><ul><li>Multimedia (tekst, audio of video) </li></ul></ul><ul><ul><li>Adaptief: continue aanpassingen van leerstof aan het niveau van de cursist </li></ul></ul>
 17. 17. Principe 6: contextgericht leren <ul><li>Leren in een authentieke situatie (meer leerresultaat) </li></ul><ul><li>Werkt motiverend voor cursist </li></ul><ul><li>Digitaal </li></ul><ul><ul><li>video’s </li></ul></ul><ul><ul><li>simulatieprogramma’s </li></ul></ul><ul><ul><li>casussen als bronmateriaal </li></ul></ul>
 18. 18. Principe 7: verschillende werkvormen <ul><li>Afwisseling in werkvormen: meer motivatie bij cursisten </li></ul><ul><li>Digitaal: </li></ul><ul><ul><li>Verschillende leeractiviteiten </li></ul></ul>
 19. 19. Vernieuwen met ICT <ul><li>Vier fasen van Corey </li></ul><ul><li>op de kar springen </li></ul><ul><ul><li>meedoen of niet? </li></ul></ul><ul><li>de grote verwarring </li></ul><ul><ul><li>met techniek heel veel mogelijk </li></ul></ul><ul><li>werken volgens plan </li></ul><ul><ul><li>structuur in tijd, verantwoordelijk, techniek, financiën, enz. </li></ul></ul><ul><li>volledige integratie </li></ul><ul><ul><li>werken vanuit een duidelijke visie </li></ul></ul>
 20. 20. Didactisch veranderingsproces <ul><li>Itzkan onderscheidt de volgende indeling </li></ul><ul><li>Substitutie </li></ul><ul><ul><li>Complete lesinhoud op het web </li></ul></ul><ul><ul><li>“ het boek rechtop” </li></ul></ul><ul><li>Transitie </li></ul><ul><ul><li>Verandering in bestaande didactiek </li></ul></ul><ul><li>Transformatie </li></ul><ul><ul><li>Grote verandering in visie op leren en onderwijzen </li></ul></ul>
 21. 21. Vernieuwingsproces met ICT
 22. 22. E-learning cursus <ul><li>ontwerpen </li></ul><ul><ul><li>bepalen beginsituatie </li></ul></ul><ul><ul><li>formuleren doelstellingen </li></ul></ul><ul><ul><li>selecteren bronnen en leeractiviteiten </li></ul></ul><ul><li>uitvoeren </li></ul><ul><ul><li>begeleiden cursisten </li></ul></ul><ul><ul><li>toetsen cursisten (doelstellingen bereikt?) </li></ul></ul><ul><li>evalueren </li></ul><ul><ul><li>aanpassen cursus (kwaliteitsverbetering) </li></ul></ul>
 23. 23. Ontwerpen (1) <ul><li>Beginsituatie bepalen </li></ul><ul><ul><li>Cursisten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>voorkennis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>motivatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>leerstijl (leerstijlen van Kolb) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>digitale competenties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>culturele verschillen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ICT – voorzieningen (thuis, werk) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Opleiders </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stijl van opleiden (leidende of begeleidende stijl) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>digitale competenties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beschikbare tijd </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Omgeving </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Visie op leren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kenmerken van de opleiding (tijdsduur, # cursisten) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ICT – voorzieningen (videoconferencing, # beschikbare pc’s) </li></ul></ul></ul>
 24. 24. Ontwerpen (2) <ul><li>Doelstellingen formuleren </li></ul><ul><ul><li>Wat moeten de cursisten na afloop kennen en kunnen </li></ul></ul><ul><ul><li>Betere samenhang met andere (digitale) opleidingen </li></ul></ul><ul><li>Het leren van: </li></ul><ul><ul><li>kennis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>herinneren van feiten en procedures </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>begrijpen van specifieke concepten en principes </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>vaardigheden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>reproductieve vaardigheden (regelmatig voorkomende handelingen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>productieve vaardigheden (toepassen van het geleerde in nieuwe situaties) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>attitude </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(kritische) houding van cursisten t.a.v. leerstof, mede-cursisten, opleider </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>normen en waarden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>professionele houding </li></ul></ul></ul>
 25. 25. Componenten leerdoel <ul><li>Goed geformuleerd leerdoel bestaat uit 4 componenten: </li></ul><ul><ul><li>het gedrag </li></ul></ul><ul><ul><li>de inhoud </li></ul></ul><ul><ul><li>voorwaarde </li></ul></ul><ul><ul><li>prestatie </li></ul></ul><ul><li>Voorbeeld: </li></ul>“aan het eind van deze opleiding kan de cursist op basis van een patiëntbeschrijving minimaal drie oorzaken noemen van het ontstaan van stress”. voorwaarde inhoud gedrag prestatie
 26. 26. Digitale bronnen <ul><li>teksten </li></ul><ul><ul><li>artikelen </li></ul></ul><ul><ul><li>readers (pdf) </li></ul></ul><ul><ul><li>stap-voor-stap cursussen </li></ul></ul><ul><li>websites </li></ul><ul><ul><li>wikipedia </li></ul></ul><ul><li>audio </li></ul><ul><ul><li>podcast (mp3) </li></ul></ul><ul><li>video </li></ul><ul><ul><li>filmpjes/vodcast </li></ul></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 27. 27. Digitale activiteiten <ul><li>forums </li></ul><ul><li>toetsen </li></ul><ul><li>opdrachten </li></ul><ul><li>wiki’s </li></ul><ul><li>chat </li></ul><ul><li>weblog </li></ul><ul><li>videoconferencing </li></ul><ul><li>audioconferencing </li></ul><ul><li>whiteboard </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 28. 28. Tips <ul><li>Aanleren van: </li></ul><ul><ul><li>feitenkennis </li></ul></ul><ul><ul><li>reproductieve vaardigheden </li></ul></ul><ul><ul><li>conceptuele kennis </li></ul></ul><ul><ul><li>productieve vaardigheden </li></ul></ul>individueel leren samenwerkend leren
 29. 29. Leerstof aanbieden <ul><li>inhoudsgericht </li></ul><ul><li>taakgericht </li></ul><ul><li>cursisten kiezen zelf de leerstof </li></ul>
 30. 30. Inhoudsgericht <ul><li>geschikt voor feitenkennis en reproductieve vaardigheden </li></ul><ul><li>paar principes: </li></ul><ul><ul><li>van belangrijk naar minder belangrijk </li></ul></ul><ul><ul><li>van eenvoudig naar moeilijk </li></ul></ul><ul><ul><li>van bekend naar onbekend </li></ul></ul><ul><ul><li>van concreet naar abstract </li></ul></ul><ul><ul><li>van een voorbeeld naar de algemene regel </li></ul></ul><ul><ul><li>van aantrekkelijk naar minder aantrekkelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>van globaal naar detaillistisch </li></ul></ul><ul><ul><li>van problemen naar oplossingen </li></ul></ul><ul><ul><li>van het heden naar het verleden/toekomst </li></ul></ul><ul><ul><li>van dichtbij naar veraf </li></ul></ul>
 31. 31. Taakgericht <ul><li>taak staat centraal </li></ul><ul><li>wat moeten de cursisten doen met de leerstof? </li></ul><ul><li>sluit bij aan competentiegericht opleiden </li></ul><ul><li>cursist bepaalt welke leerstof hij/zij gebruikt </li></ul><ul><li>ELO als bronnenportaal </li></ul><ul><ul><li>voldoende bronnen </li></ul></ul><ul><ul><li>verschillende perspectieven </li></ul></ul><ul><ul><li>leeractiviteiten die motiveren met de leerstof aan de slag te gaan </li></ul></ul>
 32. 32. Cursist kiest zelf leerstof <ul><li>verantwoordelijk voor leerstof bij studenten </li></ul><ul><li>goede aansluiting bij beleving cursisten </li></ul><ul><li>verzamelen bronnen rondom een thema </li></ul><ul><li>kennis creëren via wiki’s, woordenlijsten </li></ul><ul><li>controle op bijdragen cursisten </li></ul>
 33. 33. Motivatie cursisten <ul><li>betere motivatie  betere prestaties cursisten </li></ul><ul><li>paar manieren: </li></ul><ul><ul><li>prettig leerklimaat (o.a. groepsgevoel) </li></ul></ul><ul><ul><li>opwekken nieuwsgierigheid (o.a. externe experts) </li></ul></ul><ul><ul><li>authentieke opdrachten </li></ul></ul><ul><ul><li>afwisselende werkvormen </li></ul></ul><ul><ul><li>interactiviteit (forums, teamopdrachten) </li></ul></ul><ul><ul><li>input van cursisten gebruiken </li></ul></ul><ul><ul><li>aanbieden keuzemogelijkheden  betere aansluiting interesse </li></ul></ul><ul><ul><li>geven van (goede) feedback </li></ul></ul>
 34. 34. Begeleiden cursisten <ul><li>begeleiden leerproces </li></ul><ul><ul><li>motiveren </li></ul></ul><ul><ul><li>bijsturen </li></ul></ul><ul><ul><li>informeren over leren leren </li></ul></ul><ul><li>begeleiden leerinhoud </li></ul><ul><ul><li>behalen leerdoelen </li></ul></ul><ul><ul><li>aanbieden extra leerstof </li></ul></ul><ul><ul><li>stellen van goede vragen </li></ul></ul>
 35. 35. Reageren op bijdragen <ul><li>niet-inhoudelijke reacties </li></ul><ul><ul><li>administratieve reacties </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>deadlines, groepsindeling </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>affectieve reacties </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>participatie cursisten </li></ul></ul></ul><ul><li>inhoudelijke reactie </li></ul><ul><ul><li>corrigerende reacties </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>gericht op taak (en niet op persoon) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>cursisten waarderen deze feedback </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>informatieve reacties </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>extra informatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>samenvatting van de bijdragen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>socratische reacties </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>reflectieve vragen stellen aan cursisten </li></ul></ul></ul>
 36. 36. Toetsen/beoordeling <ul><li>alleen kennis of ook vaardigheden? </li></ul><ul><li>gebaseerd op leerdoelen </li></ul><ul><li>toetsvormen </li></ul><ul><ul><li>gesloten toetsen </li></ul></ul><ul><ul><li>open toetsen </li></ul></ul><ul><ul><li>producten van cursisten (samenwerkingsopdrachten) </li></ul></ul><ul><ul><li>portfolio </li></ul></ul>
 37. 37. Evaluatie <ul><li>doel: verbeteren kwaliteit cursus/training </li></ul><ul><li>wat evalueren: </li></ul><ul><ul><li>doelen, beginsituatie cursisten, organisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>bronnen </li></ul></ul><ul><ul><li>werkvormen en leeractiviteiten </li></ul></ul><ul><ul><li>trainer, begeleiding cursisten </li></ul></ul><ul><ul><li>toetsing / beoordeling </li></ul></ul>
 38. 38. Casussen <ul><li>Welke digitale werkvormen selecteer ik n.a.v van de leerdoelen </li></ul>
 39. 39. Nogmaals opdracht: mindmap <ul><li>Waaraan moet je nú denken bij digitale didactiek? </li></ul>
 40. 40. Vragen

×