• Like
Presentatie Regiovisie versie 1.0
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Presentatie Regiovisie versie 1.0

 • 920 views
Uploaded on

Presentatie samenvatting regovisie 2040 ISW

Presentatie samenvatting regovisie 2040 ISW

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
920
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Concept regiovisie
 • 2.
  • Opening
  • Werkwijze en samenstelling werkgroep
  • Status van de regiovisie en samenhang met andere plannen
  • Vier scenario’s
  • De keuze voor authentiek Waterland plus
  • Implicaties voor onze directe omgeving
  • Regiovisie als toetssteen
  • Regiovisie en Bestemmingsplannen
  • Discussie en vervolg
  Agenda
 • 3.
  • Samengesteld uit vrijwilligers tijdens dorpsraadvergadering in mei
  • Pieter Swildens (voorzitter Dorpsraad)
  • Jeroen Brenninkmeijer
  • Chris Klein
  • Erigone Koolen (lid Dorpsraad)
  • Tonnie van Laar
  • Ronald Lubberts
  • Caroline van Elferen
  • Machiel Papousek
  • Pieter Kok (secretaris Dorpsraad)
  • Werkwijze
  • Vier keer vergaderd in september en oktober.
  • Doel
  • Op de hoogte raken van het planologische beleid van de regio voor de lange termijn en
  • het dorp daarover informeren.
  2. Werkgroep
 • 4. 3. Status Regiovisie Regiovisie (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Waterland van 7 gemeenten) Bestemmingsplan Overige kernen Gemeente Waterland Bestemmingsplan Zuiderwoude Bestemmingsplannen overige 6 gemeenten Vergunningen Gemeente waterland Overige 6 gemeenten in gebied waterland Metropoolregio Amsterdam (Samenwerkingsverband 27 gemeenten) Nota Ruimte “ruimte voor ontwikkeling” (VROM)
 • 5. 4. vier scenario’s
  • 1. Contrastrijk waterland
  • Vestiging vanuit stadsregio
  • Verdichting en hoogbouw
  • Behoud groen/blauwe gebied
  • Toename recreatief gebruik
  • Florerende agrarische sector
  • 2. Mee in de Metropool
  • Purmerend naar 115.000 inwoners
  • In Purmer, Kwadijk en Landsmeer nieuwbouw
  • Intensivering bebouwing in linten
  • Meer bedrijfsterreinen
  • Rest Purmer Wetlands
  • N247 bij Broek ondertunneld
  • 4. Innoveren in het landschap
  • Innovatief bouwen binnen contouren
  • Kleinschalige uitbreidingen in de linten
  • Monumentaal vernieuwend
  • Creatieve industrie op bedrijfsterreinen
  • Landschapskunst
  • Wetlands door hogere waterstanden
  • Lagune bij Zeevang
  Bovenregionale behoefte Instandhouding landschap Regionale behoefte Verandering landschap
  • 3. Authentiek Waterland
  • Woningbouw alleen eigen behoefte
  • Inspelen op verwachte krimp bevolking na 2020
  • Geen groei traditionele bedrijventerreinen
  • Agrarische sector speelt in op maatschappelijke behoeften( natuurproductie,landschapsbeheer ,
  • streekproducten etc.)
  • Extensieve recreatie en toerisme
 • 6.
  • Uitgangspunten bij het invullen van de Regiovisie
  • Verbetering van de bereikbaarheid binnen ons deel van de Metropool regio Amsterdam
  • Realiseren van de afspraken voor Waterlands Wonen tot 2020 (+5000 woningen)
  5. Authentiek Waterland plus (1)
 • 7.
  • Beleidsinterpretatie van ISW (Intergemeentelijk samenwerkingsverband Waterland)
  • Bijzonder zuinig op het landschap, dit is je identiteit en kwaliteit.
  • Blijf actief zorgen voor vitale kernen
  • Respecteer zoveel mogelijk de rode contouren cq de grenzen die ontstaan door de uitvoering van Waterlands wonen.
  • Durf de rode contouren in beperkte mate te overschrijden als het gaat om ontwikkelingen die van groot belang zijn voor de sociaal-economische vitaliteit van de regio.
  • Wees binnen contouren ambitieuzer, benut kansen in en rond het Purmerbos en de Zaanoevers in Wormerland
  • Wees creatiever in het maken van nieuwe functiecombinaties en het leggen van verbindingen dan tot nu toe
  • Bekijk bij alle ontwikkelingen nadrukkelijk naar de effecten op de mobiliteit
  5. Authentiek Waterland plus (2)
 • 8.
  • De keuzes :
  • Natuur en Landschap
  • De Purmer blijft in essentie een primair landbouwgebied met open karakter
  • In de droogmakerijen ruimte voor schaalvergroting agrarische bedrijven
  • In veenweidegebieden rundveehouderij verbreed handhaven, zo nodig met subsidie
  • Waar geen landbouwmogelijkheden meer zijn eventueel vernatten of open water creëren
  5. Authentiek Waterland plus (3)
 • 9. 5. Authentiek Waterland plus (4)
  • Het Markermeer en Gouwzee
  • Markermeer blijft open.
  • Versterk het open en ruige karakter.
  • Compartimentering ongewenst. Geen weg naar Almere.
  • Tegen westelijke uitbreiding Almere
  • Toerisme en Recreatie kunnen zich in Gouwzee ontwikkelen
  • Voor ontsluiting Gouwzee via dijk Marken
  • Recreatieve functie Edam, Uitdam en Warder bestendigen
  • Achter de dijk verbetering waterkwaliteit
 • 10. 5. Authentiek Waterland plus (5)
  • Het Markermeer en Gouwzee
  • Markermeer blijft open.
  • Versterk het open en ruige karakter.
  • Compartimentering ongewenst. Geen weg naar Almere.
  • Tegen westelijke uitbreiding Almere
  • Toerisme en Recreatie kunnen zich in Gouwzee ontwikkelen
  • Voor ontsluiting Gouwzee via dijk Marken
  • Recreatieve functie Edam, Uitdam en Warder bestendigen
  • Achter de dijk verbetering waterkwaliteit
 • 11. 5. Authentiek Waterland plus (6)
  • Mobiliteit
  • Doorstroming A7-A8. Prioriteit aan tweede Coentunnel
  • Verdubbeling N244 Edam-PurmerendNoord-A7
  • Doortrekken N244 naar Edam/Volendam (Derde ontsluiting)
  • Opwaardering Openbaar vervoer. Minimaal 6 treinen per uur naar Amsterdam
  • Aantakkingen A7. Aantakking vanuit Zuidoostbeemster op N244 en afslag A7 bij Oosthuizen.
  • Nieuw station in Oosthuizen
  • Busbaan N247 scheiden en tweerichtingsverkeer (ochtend/avond)
  • Busbaan N247 in Broek in Waterland doortrekken
  • Doortrekken busstrook Watergangnaar Het Schouw
  • Geen doortrekking Noordzuidlijn
  • Voorstander van test met rekeningrijden op hoofdinfrastructuur
 • 12. 5. Authentiek Waterland plus (7)
  • Wonen
  • Invulling Waterlands wonen tot 2020 (Bekende bouwlocaties)
  • In periode 2020-2040 minimaal 2200 woningen om inwoners aantal constant te kunnen houden
  • In Purmerend grotere differentiatie en meer kwaliteit
  • ZO Purmerend ca 4000 woningen
  • Eventueel bouwen in Purmerbos met compensatie groene herinrichting vurige staart
  • 400 woningen Edam-Volendam van Lange Weeren richting N247
  • 300 woningen in Oosthuizen op uitbreidingslocatie
  • 200 woningen met lage dichtheid in Kwadijk-Zuid (Woon/werk)
  • Langs de Zaan in Wormerland
  • Kleine afrondende dorpsuitbreidingen in Landsmeer en Waterland
 • 13. 5. Authentiek Waterland plus (8)
  • Economie
  • Herstructurering en intensivering verouderde delen bedrijventerreinen(edam-Volendam) en intensivering nieuwe
  • Uitbreiding bedrijfsterrein met 32 ha bruto in Wormerland en Purmerend
  • Versterking niet-commerciële dienstverlening in Purmerend
  • Ontwikkeling ruimtelijk concept “Waterlands werken” met kleinschalige woonwerklandschappen in woonwijken en vrijkomende agrarische complexen
  • Transformatie Galgeriet naar wonen en vrijetijdsfuncties
  • Uitbreiding agrarisch gelieerd bedrijventerrein in Oosthuizen
 • 14. 5. Authentiek Waterland plus (9)
  • Toerisme
  • Betere toegankelijkheid stedeling door meer P+R, bijvoorbeeld in Monnickendam (Molen de Vriendschap),Purmerend en Wormerland
  • Uitbreiding routegebonden recreatie (Fietsen,varen wandelen)
  • Uitbreiding van hotels en congresfaciliteiten (bv bij de Cajuit)
  • Ontwikkeling van Wellness en leisure, aansluitend bij P+R gebieden
  • Toerisme in Gouwzee gebied optimaliseren
  • Gedachte vormen over het benutten van kansen bij eventuele vorming metropolitaanpark in Zuid Waterland
  • Stimulering kleinschalige vormen van toerisme die passen in het veenweide gebied
  • Professionalisering van marketing van de regio met karakteristiek attracties, arrangementen en streekeigen producten
 • 15.
  • Toekomst agrarische bedrijven
  • Mogelijke vernatting van het gebied
  • Verbeteren achterdijkse water kwaliteit
  • Doortrekken busbaan op N247 bij Broek in Waterland
  • Kleine dorpsuitbreidingen?
  • Toename routegebonden toerisme
  • Waterlands Werken ook in Zuiderwoude?
  • Intensivering toerisme Gouwzee
  • Brug door dijk bij Marken
  • Mogelijke vorming van Metropolitaan Park
  • Gevolgen herinrichting Camping Uitdam
  6. Implicaties Zuiderwoude eo
 • 16.
  • De Regiovisie is een intergemeentelijk beleidsplan. Gemeenten gebruiken dit zowel om regionale en landelijke plannen als gemeentelijk plannen aan te toetsen.
  • Op regionaalniveau bijvoorbeeld voor de toetsing van de Structuurvisie en het Amsterdam metropoolregio plan
  • Op gemeenteniveau worden de nieuwe bestemmingsplannen aan de regiovisie getoetst.
  7. Regiovisie als toetssteen
 • 17.
  • De nieuwe wet Ruimtelijke ordening (Wro) vereist dat bestemmingsplannen niet ouder zijn dan 10jaar
  • Bestemmingsplan Zuiderwoude is ouder dan 10 jaar en moet binnen 5 jaar vervangen zijn.
  • Gemeente Waterland komt binnenkort met een planning voor de vernieuwing (Van de 7 kernen hebben slechts 2 kernen een nieuw bestemmingsplan)
  • Bestemmingsplannen kunnen niet meer via een art 19 procedure worden gewijzigd, maar alleen met een projectbesluit
  • Bij het nemen van een projectbesluit moet tevens een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt
  • Consultatie van de Dorpsraad bij projectbesluiten is nog niet formeel geregeld
  • Bezwaar tegen projectbesluiten gaat via de Kantonrechter
  8. Bestemmingsplannen
 • 18. 10.Discussie