Presentatie point one event dd 16 maart 2010 zorginnovatie

1,193 views
1,075 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,193
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Vanuit het kabinetsprogramma Nederland Ondernemend Innovatieland zijn diverse Maatschappelijke Innovatie Agenda’s (MIA’s) opgesteld die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken én het versterken van economische concurrentiekracht. Denk bijv. veiligheid, energie, mobiliteit en water. Hierover zijn nu parallelle workshops. M.b.t. de maatschappelijke opgaven in de zorg is de Maatschappelijke Innovatie Agenda Gezondheid (MIAG) opgesteld. Tegelijkertijd is in 2008 vanuit VWS het Zorginnovatieplatform (ZIP) in het leven geroepen. Fungeert als “buitenboordmotor”. Het ZIP speelt een belangrijke rol in de uitvoering van het innovatiebeleid. Om eenheid in het zorginnovatiebeleid van de overheid te bewaken, is bij de uitwerking van de werkprogramma’s van de MIAG en het ZIP samen opgetrokken. Activiteiten van de MIAG worden uitgevoerd onder de vlag van het ZIP. Vandaar dat ik het voornamelijk zal hebben over het ZIP.
 • 2008 vanuit VWS gestart met het ZIP Innovaties ontstaan vaak door een combinatie van kennis en ervaringen uit verschillende sectoren. Het ZIP bestaat daarom uit inhoudsdeskundigen uit de zorgsector, het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid.
 • Missie van het ZIP Het ZIP wil innovaties versnellen en aanjagen die bijdragen aan een duurzaam gezondheidssysteem en daarmee het welzijn en de welvaart van de bevolking verhogen. Duurzaam: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid ZIP wil actief met zorginnovatie aan de slag om de kwaliteit van zorg ook in de toekomst te behouden en vooral ook toegankelijk en betaalbaar te houden. Focus op chronisch zieken en ouderen - deze groep wordt snel groter - de ziektelast en impact van een chronische ziekte of ouderdom groot zijn op de kwaliteit van leven en zelfstandigheid van leven - toenemende zorgvraag en bijbehorende zorgkosten vooral afkomstig van deze groep
 • Drie centrale thema’s Het ZIP stelt de mens centraal. Dit door innovaties aan te jagen m.b.t.: De mens meer centraal: verbeteren positie van patiënten en professionals Meer toepassen van mogelijkheden ICT en technologie als katalysator voor innovatie Slimmer organiseren en meer ondernemerschap in de zorg nodig voor het verspreiden en opschalen van innovaties
 • Toelichting 3 thema’s (kort, aandachtspunten) en m.n. thema 2. 1. A) Verbeteren positie patiënten Verbeteren mogelijkheden zelfmanagement Zorg meer georganiseerd in netwerken rondom patiënt en in samenhang met sociale omgeving (gezinssituatie, werk, wonen, mantelzorg) Stimuleren gezond ouder worden (preventie) 1. B) Verbeteren positie professional Aantrekken en behouden voldoende zorgpersoneel (m.n. verplegenden en verzorgenden) Meer aandacht voor versterking expertise en competenties Meer aandacht voor zorginnovatie in opleidingen en na- en bijscholing
 • 2. ICT en technologie als katalysator voor innovatie Fungeert vaak als katalysator en verwachting deze rol ook in zorg spelen en daarmee bijdragen aan vinden nieuwe evenwicht zorgvraag en –aanbod. Stimuleren toepassingen e-health en inzet arbeidsbesparende technologie - e-health: niet als vervanging van bezoek arts, maar instrument waarmee mensen hun aandoening zelf beter kunnen managen - diensten die bijdragen aan betere kwaliteit van leven en wonen voor ouderen (personenalarmering, diensten op afstand, sensoren in huis) - inzet (fysieke) arbeidsbesparende technologie door profs kan leiden tot verhoging van productiviteit. Aanjagen gesprek tussen patiënten, zorgverleners, industrie en zorgverzekeraars over toepassing ICT en technologie in de zorg M.n. hoe opschaling te versnellen.
 • 3. Slimmer organiseren en ondernemerschap Verbeteren structurele inbedding van innovaties door meer aandacht voor nieuwe organisatie- en bedrijfsmodellen in de zorg Partijen uitdagen creatief en ondernemend te zijn Agenderen belemmeringen en tegenstrijdige prikkels in het systeem .
 • Plaatje overzicht financieel instrumentarium Met Zorginnovatievoucher kunt u kennis inkopen bij een kennisinstelling of een organisatieadviesbureau. Zorginnovatieprestatiecontracten (ZIPC’s) bedoeld voor meerjarige zorginnovatietrajecten om producten, productieprocessen, diensten of dienstverleningsprocessen te verbeteren en (regionale) samenwerking te bevorderen. De Call voor experimenten (SBIR) en de Call voor opschaling stimuleren met gerichte oproepen respectievelijk om te experimenteren met nieuwe zorgconcepten en om succesvolle innovaties verder op te schalen Meer info op infomarkt!
 • Presentatie point one event dd 16 maart 2010 zorginnovatie

  1. 1. Innoveren in de zorg Lorens Habing Zorginnovatieplatform
  2. 2. De maatschappelijke opgaven in de zorg zijn groot <ul><li>Toename van chronisch zieken en ouderen </li></ul><ul><li>Behoefte aan 470.000 extra werknemers in 2025 </li></ul><ul><li>Stijging zorgkosten hoger dan stijging economische groei </li></ul>
  3. 3. De maatschappelijke opgaven in de zorg zijn groot <ul><li>Toename van chronisch zieken en ouderen </li></ul><ul><li>Behoefte aan 470.000 extra werknemers in 2025 </li></ul><ul><li>Stijging zorgkosten hoger dan stijging economische groei </li></ul> Innovatie is urgent en noodzakelijk voor houdbaarheid van de zorg op lange termijn
  4. 4. Nederland heeft een goede uitgangspositie <ul><li>NL gezondheidszorg behoort tot top Europa </li></ul><ul><li>Kwaliteit onderzoek behoort tot wereldtop </li></ul><ul><li>Uitstekende toegang tot internet </li></ul>
  5. 5. Overheid <ul><li>Maatschappelijke Innovatie Agenda Gezondheid </li></ul><ul><li>Zorginnovatieplatform </li></ul>
  6. 6. In 2008 gestart met het Zorginnovatieplatform    
  7. 7. Missie van het ZIP <ul><li>Het ZIP wil innovaties versnellen en aanjagen die bijdragen aan een duurzaam gezondheidssysteem en daarmee het welzijn en de welvaart van de bevolking verhogen. </li></ul><ul><li>Focus op chronisch zieken en ouderen </li></ul>
  8. 8. Drie centrale thema’s <ul><li>De mens meer centraal: verbeteren positie van patiënten en professionals </li></ul><ul><li>Meer toepassen van mogelijkheden ICT en technologie (katalysator) </li></ul><ul><li>Slimmer organiseren en meer ondernemerschap in de zorg </li></ul>
  9. 9. Drie centrale thema’s <ul><li>De mens meer centraal: verbeteren positie van patiënten en professionals </li></ul><ul><li>Meer toepassen van mogelijkheden ICT en technologie (katalysator) </li></ul><ul><li>Slimmer organiseren en meer ondernemerschap in de zorg </li></ul><ul><li>Expliciet aandachtspunt: intersectorale innovatie </li></ul>
  10. 11. ICT en technologie als katalysator <ul><li>Stimuleren toepassingen e-health en inzet arbeidsbesparende technologie - e-health: betere zelfmanagement - diensten mbt kwaliteit van leven en wonen voor ouderen - inzet arbeidsbesparende technologie door professionals </li></ul><ul><li>Aanjagen gesprek over toepassing in de zorg, m.n. over hoe opschaling te versnellen </li></ul>
  11. 13. Instrumenten <ul><li>Communicatie: website (online community), LinkIn, nieuwsbrief, evenementen, ZIP Café </li></ul><ul><li>Financieel: subsidieregeling, prijsvragen </li></ul><ul><li>Juridisch: adresseren van tegenstrijdige prikkels in het systeem </li></ul>
  12. 14. Financieel instrumentarium <ul><li>4 financiële instrumenten </li></ul><ul><li>Circa 93 miljoen euro (2009 – 2012) </li></ul><ul><li>Instrumentarium afgeleid van ministerie EZ </li></ul><ul><li>Uitvoering door Agentschap NL </li></ul><ul><li>Zie informatiemarkt </li></ul>
  13. 16. Het Kabinet is gevallen… hoe verder?
  14. 17. Contact met u is essentieel om doelen te realiseren <ul><li>Behoefte aan innovatieleiders </li></ul><ul><li>Bewijs dat het anders kan </li></ul><ul><li>Nieuwe oplossingen voor oude problemen </li></ul><ul><li>Verbeteringen in de huidige praktijk </li></ul><ul><li>Op lokaal/regionaal niveau aandacht voor innovatie </li></ul><ul><li>Kennisverspreiding en –deling </li></ul>
  15. 18. Meer info? <ul><li>www.zorginnovatieplatform </li></ul><ul><li>Financieel instrumentarium: www.agentschapnl.nl/zorg </li></ul><ul><li>Contact n.a.v. workshop: lj.habing@minvws.nl </li></ul>

  ×