IAB AdEx 2011 Hungary

675 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
675
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IAB AdEx 2011 Hungary

 1. 1. IA B H u n g a r y A d e x 22012. március21. 0 11
 2. 2. IA B A d e x A z IA B a d a t a v ilá g s z e r t e a m é r t é k a d ó p ia c i in f o r m á c ió a d i g i t á l i s r e k l á m k ö l t é s r ől A z I A B 19 9 6 ó t a t e s z i k ö z z é a z o n lin e r e k lá m k ö lt é s i a d a t o k a t (US ) A z IA B E u r o p e 2 0 0 6 -b a n i n d ít o t t a e l a z e u r ó p a i A d e x p r o je k t e t , m i 2 0 0 8 -b a n c s a t la k o z t u n k2
 3. 3. IA B H u n g a r y A d e x C é lu n k : á t f o g ó , a la p o s , k o n t r o l l á l t , ö s s z e h a s o n l ít h a t ó k ö lt é s i a d a t o k s z o lg á lt a t á s a a h a z a i d ig it á lis r e k l á m k ö l t é s e k r ől A z IA B H u n g a r y A d e x a n e t t ó d ig it á lis r e k lá m k ö lt é s t v iz s g á lja : ● Onl ine ●M obil3
 4. 4. E g y ü t t m űk őd ő p a r t n e r e in k4
 5. 5. IA B H u n g a r y A d e x 2 0 11 - o n l i n e A t e lje s n e t t ó o n lin e r e k l á m k ö l t é s 2 0 11- b e n 3 0 , 4 m illiá r d F t v o lt . E z a t e l j e s r e k l á m p i a c 18 , 8 % - a5
 6. 6. 6
 7. 7. V á lt o z á s ( 2 0 11/2 0 10 ) + 3 , 2 m illiá r d F t 12 % - o s n ö v e k e d é s7
 8. 8. 8
 9. 9. S ze g me ns a d a to k DISPLAY SEARCH LISTING E-MAIL 15 md Ft 9,8 md Ft 4,67 md Ft 0,95 md Ft + 1% +31% + 17% + 5% Display Search Autó Email marketing Social media PPC rendszerek Állás eDM Direkt és indirekt Ingatlan költések Ár-összehasonlító Egyéb listing, kiemelés9
 10. 10. 10
 11. 11. (Adaptive Media, Axel Springer, CEMP, EMG, Evomedia, Expressz,WSW, Inform Media Online, MTM-SBS, MTVA Online, Optimusz,Media) bevételi adatai alapján 11
 12. 12. Ü z l e t i p a r t n e r e k /m e g r e n d e l ő k s z e g m e n t á lá s a *  In d ir e k t ( ü g y n ö k s é g ) : 6 8 %  D i r e k t h i r d e t ő: 3 2 %(Adaptive Media, Axel Springer, CEMP, EMG, Evomedia, Expressz,WSW, Inform Media Online, MTM-SBS, MTVA Online, Optimusz,Media) bevételi adatai alapján 12
 13. 13. M o b ilr e k lá m p ia c A z IA B m o b il m u n k a c s o p o r t s z a k é r t ői b e c s l é s e a m o b ilh ir d e t é s i p ia c r ó l ( m o b il d is p la y – n o n -d is p la y ) ● 20 ben mobil á á aahirdet k 74 milió Ftotfordít t k. 11- rekl moz sr ő 0 l - ota ● R ntamobildispl y obba a Íg y a t e lje s d ig it á lis r e k lá m k ö lt é s ( o n lin e + m o b il) 3 1, 14 m d F t - r a t e h e t ő .13
 14. 14. N e t -n e t v s n e t t ó A z I A B A d e x r e k l á mk ö l t é s t v i z s g á l , e h h e z a „ n e t t ó /n e t ” á l l le g k ö z e le b b A z A d e x m e t o d ik á j a le h e t őv é t e s z i, h o g y n e t -n e t a d a t o t is s z o lg á lt a s s u n k : ● 20 ben anetnetonl rekl mköts 28 md Ftr t ő. 11- - ine á lé ,5 -a ehet ● Ezta a t t rama a M SZrekl mpia becslse. z daot at l zza z R á ci é F o nto s : ● a onl kötsek j ent s rszéé nem ét mezhet anetó v netnet(pl. search jelentős rsze), z ine lé el ő é n l rel ő t s - é ● ennek megfel ően eddig is csa arel á szegmensekben akama unk anetór emelst(pl. display- el k ev ns l l zt t a é ü ö é kötsek). gyn ks gi lé14
 15. 15. 15

×