Your SlideShare is downloading. ×
IAB AdEx 2011 Hungary
IAB AdEx 2011 Hungary
IAB AdEx 2011 Hungary
IAB AdEx 2011 Hungary
IAB AdEx 2011 Hungary
IAB AdEx 2011 Hungary
IAB AdEx 2011 Hungary
IAB AdEx 2011 Hungary
IAB AdEx 2011 Hungary
IAB AdEx 2011 Hungary
IAB AdEx 2011 Hungary
IAB AdEx 2011 Hungary
IAB AdEx 2011 Hungary
IAB AdEx 2011 Hungary
IAB AdEx 2011 Hungary
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

IAB AdEx 2011 Hungary

543

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
543
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. IA B H u n g a r y A d e x 22012. március21. 0 11
 • 2. IA B A d e x A z IA B a d a t a v ilá g s z e r t e a m é r t é k a d ó p ia c i in f o r m á c ió a d i g i t á l i s r e k l á m k ö l t é s r ől A z I A B 19 9 6 ó t a t e s z i k ö z z é a z o n lin e r e k lá m k ö lt é s i a d a t o k a t (US ) A z IA B E u r o p e 2 0 0 6 -b a n i n d ít o t t a e l a z e u r ó p a i A d e x p r o je k t e t , m i 2 0 0 8 -b a n c s a t la k o z t u n k2
 • 3. IA B H u n g a r y A d e x C é lu n k : á t f o g ó , a la p o s , k o n t r o l l á l t , ö s s z e h a s o n l ít h a t ó k ö lt é s i a d a t o k s z o lg á lt a t á s a a h a z a i d ig it á lis r e k l á m k ö l t é s e k r ől A z IA B H u n g a r y A d e x a n e t t ó d ig it á lis r e k lá m k ö lt é s t v iz s g á lja : ● Onl ine ●M obil3
 • 4. E g y ü t t m űk őd ő p a r t n e r e in k4
 • 5. IA B H u n g a r y A d e x 2 0 11 - o n l i n e A t e lje s n e t t ó o n lin e r e k l á m k ö l t é s 2 0 11- b e n 3 0 , 4 m illiá r d F t v o lt . E z a t e l j e s r e k l á m p i a c 18 , 8 % - a5
 • 6. 6
 • 7. V á lt o z á s ( 2 0 11/2 0 10 ) + 3 , 2 m illiá r d F t 12 % - o s n ö v e k e d é s7
 • 8. 8
 • 9. S ze g me ns a d a to k DISPLAY SEARCH LISTING E-MAIL 15 md Ft 9,8 md Ft 4,67 md Ft 0,95 md Ft + 1% +31% + 17% + 5% Display Search Autó Email marketing Social media PPC rendszerek Állás eDM Direkt és indirekt Ingatlan költések Ár-összehasonlító Egyéb listing, kiemelés9
 • 10. 10
 • 11. (Adaptive Media, Axel Springer, CEMP, EMG, Evomedia, Expressz,WSW, Inform Media Online, MTM-SBS, MTVA Online, Optimusz,Media) bevételi adatai alapján 11
 • 12. Ü z l e t i p a r t n e r e k /m e g r e n d e l ő k s z e g m e n t á lá s a *  In d ir e k t ( ü g y n ö k s é g ) : 6 8 %  D i r e k t h i r d e t ő: 3 2 %(Adaptive Media, Axel Springer, CEMP, EMG, Evomedia, Expressz,WSW, Inform Media Online, MTM-SBS, MTVA Online, Optimusz,Media) bevételi adatai alapján 12
 • 13. M o b ilr e k lá m p ia c A z IA B m o b il m u n k a c s o p o r t s z a k é r t ői b e c s l é s e a m o b ilh ir d e t é s i p ia c r ó l ( m o b il d is p la y – n o n -d is p la y ) ● 20 ben mobil á á aahirdet k 74 milió Ftotfordít t k. 11- rekl moz sr ő 0 l - ota ● R ntamobildispl y obba a Íg y a t e lje s d ig it á lis r e k lá m k ö lt é s ( o n lin e + m o b il) 3 1, 14 m d F t - r a t e h e t ő .13
 • 14. N e t -n e t v s n e t t ó A z I A B A d e x r e k l á mk ö l t é s t v i z s g á l , e h h e z a „ n e t t ó /n e t ” á l l le g k ö z e le b b A z A d e x m e t o d ik á j a le h e t őv é t e s z i, h o g y n e t -n e t a d a t o t is s z o lg á lt a s s u n k : ● 20 ben anetnetonl rekl mköts 28 md Ftr t ő. 11- - ine á lé ,5 -a ehet ● Ezta a t t rama a M SZrekl mpia becslse. z daot at l zza z R á ci é F o nto s : ● a onl kötsek j ent s rszéé nem ét mezhet anetó v netnet(pl. search jelentős rsze), z ine lé el ő é n l rel ő t s - é ● ennek megfel ően eddig is csa arel á szegmensekben akama unk anetór emelst(pl. display- el k ev ns l l zt t a é ü ö é kötsek). gyn ks gi lé14
 • 15. 15

×