Ph 3023 bil_07_pengenalan_kpd_pemilihan_nov_02-03

1,179 views
1,089 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,179
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ph 3023 bil_07_pengenalan_kpd_pemilihan_nov_02-03

 1. 1. PEMILIHAN <ul><li>Menjelaskan definisi pemilihan </li></ul><ul><li>Membincangkan perkaitan pemilihan dengan perekrutan </li></ul><ul><li>Membincangkan kepentingan pengukuran dalam pemilihan </li></ul><ul><li>Menjelaskan dua jenis pemilihan (Pemilihan luaran dan pemilihan dalaman) </li></ul>OBJEKTIF:
 2. 2. Definisi pemilihan <ul><li>Pemilihan merujuk kepada proses memilih individu-individu yang mempunyai kelayakan yang berkaitan untuk memenuhi jawatan-jawatan yang sedia ada atau jawatan-jawatan yang akan diwujudkan pada masa hadapan dalam organisasi </li></ul><ul><li>(BSS 2001) </li></ul>
 3. 3. Perkaitan pemilihan dengan perekrutan <ul><li>Dalam proses HRP, salah satu langkah-langkahnya ialah perancangan tindakan </li></ul><ul><li>Dalam perancangan tindakan, aktiviti-aktiviti yang perlu dilakukan ialah: </li></ul><ul><ul><li>Aktiviti penstafan (perekrutan, pemilihan, pengambilan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktiviti HR yang lain (pampasan, latihan dan pembangunan) </li></ul></ul><ul><li>Dengan itu, pemilihan adalah lanjutan drp aktiviti perekrutan </li></ul><ul><li>Dalam proses perekrutan, bilangan pemohon yg berkelayakan cuba dikumpulkan sebanyak mungkin </li></ul><ul><li>Dalam proses pemilihan, jumlah pemohon cuba dikurangkan dengan memilih calon-calon yang difikirkan paling layak di antara pemohon-pemohon </li></ul>
 4. 4. Kepentingan pengukuran dalam pemilihan <ul><li>Ruang perbincangan meliputi: </li></ul><ul><li>Kepentingan & kegunaan pengukuran </li></ul><ul><ul><ul><li>Pengukuran & pemilihan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kegunaan spesifik ukuran ( measures ) dlm pemilihan </li></ul></ul></ul><ul><li>Konsep-konsep utama pengukuran </li></ul><ul><ul><ul><li>Pengukuran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Skor </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Korelasi (hubungan) antara skor2 </li></ul></ul></ul><ul><li>Kualiti pengukuran </li></ul><ul><ul><ul><li>Kebolehpercayaan pengukuran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kesahan pengukuran </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Definisi pengukuran <ul><li>Pengukuran ialah satu proses yg digunakan utk mengumpul & menyatakan ( express ) maklumat tentang orang-orang & pekerjaan-pekerjaan dlm bentuk angka ( numerical form ) </li></ul><ul><ul><li>Cth: mengadakan ujian ke atas pemohon2 & menilai respon/ tndk balas mereka utk menentukan skor ujian bagi setiap pemohon </li></ul></ul><ul><li>Konsep dan prosedur pengukuran adalah terlibat secara langsung dgn isu2 perundangan, terutama dlm hal2 EEO/AA ( Equal Employment Oppurtunity/Affirmative Action ) </li></ul>
 6. 6. Kepentingan dan kegunaan pengukuran <ul><li>Pengukuran dan pemilihan </li></ul><ul><ul><li>Pemilihan dlm orgn sangat bergantung kpd kaedah dan cara menggunakan pengukuran </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengukuran adalah kaedah atau teknik utk menghurai dan menilai ciri2 ( attributes ) yg diminati oleh kita </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>cth: ujian KSAO pemohon2, menilai prestasi pekerjaan pekerja2, penilaian oleh pemohon terhdp berbagai jenis ganjaran, </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Proses pengukuran melibatkan ( rujuk Exhibit 6.1 ): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>a) memilih ciri yg diminati </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>b) membangunkan definisi operasi ( operational dfn ) ciri2 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>c) membina kaedah pengukuran ( constructing a measure ) ciri2 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>d) gunakan pengukuran utk menilai ciri2 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hasil dari proses pengukuran dinyatakan dlm bentuk nombor atau skor </li></ul></ul>
 7. 7. Kepentingan dan kegunaan pengukuran <ul><li>Kegunaan spesifik ukuran ( measures ) dlm pemilihan ( rujuk Exhibit 6.1 ) </li></ul><ul><ul><li>Mengukur pekerjaan: </li></ul></ul><ul><ul><li>Dlm model pemadanan ind/pekerjaan, sesuatu pekerjaan memerlukan keperluan & ganjaran yg tersendiri </li></ul></ul><ul><ul><li>Keperluan & ganjaran perlu dikenalpasti, didefinisi, dan diukur (melalui proses analisis pekerjaan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Melalui analisis pekerjaan, keperluan pekerjaan menjadi spesifik dari segi tugas & KSAO (yg difikirkan perlu dlm melaksanakan tugas) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sepanjang proses analisis pekerjaan, ianya melibatkan proses pengukuran </li></ul></ul><ul><ul><li>cth: satu soalselidik mengenai tugas telah diisi oleh pekerja yg sedia ada dimana mereka diminta menyatakan tahap kepentingan sesuatu set tugas dlm mementukan prestasi pekerjaan mereka. Skor yg diperolehi boleh dianalisa & dibangunkan dlm bentuk profil berangka utk keperluan pekerjaan, & seterusnya dpt kenalpasti jenis KSAO utk pekerjaan tersebut </li></ul></ul>
 8. 8. Kepentingan dan kegunaan pengukuran <ul><li>Kegunaan spesifik ukuran dlm pemilihan (samb..) </li></ul><ul><ul><li>Mengukur individu (rujuk Exhibit 6.2) : </li></ul></ul><ul><ul><li>Sesetengah KSAO sangat penting kerana padan dgn keperluan pekerjaan dlm orgn </li></ul></ul><ul><ul><li>Menggunakan pengukuran akan melicinkan lagi proses memilih pemohon2 yg berkelayakan dgn KSAO yg diperlukan </li></ul></ul><ul><ul><li>Berbagai jenis ukuran sentiasa diperbaiki dan dibentuk dari masa ke semasa (cth: kaedah & kemahiran menaip) </li></ul></ul><ul><ul><li>Terdpt dua perbezaan KSAO pd ind2: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>perbezaan interindividu (perbezaan antara individu) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>perbezaan intraindividu (perbezaan di dlm setiap individu) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Dlm penstafan, ukuran ciri2 KSAO ind dianggap sebagai peramal ( predictors ) atau ujian ( tests ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Skor dr hasil ujian akan digunakan sebagai panduan utk aktiviti2 penstafan yg lain </li></ul></ul>
 9. 9. Kepentingan dan kegunaan pengukuran <ul><li>Kegunaan spesifik ukuran dlm pemilihan (samb..) </li></ul><ul><ul><li>Mengukur hasil ( measuring outcomes ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hasil dr proses pemadanan ind/pekerjaan termasuklah faktor2 spt prestasi kerja ( job performance ) dan pengekalan ( retention ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hasil2 (cth spt prestasi kerja & pengekalan) mesti diukur utk menentu dan mengesan tahap yg dicapai </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaedah utk mengukur mesti dibangunkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Dlm penstafan, ukuran hasil kdg2 disebut ukuran kriteria </li></ul></ul><ul><ul><li>Ukuran kriteria termasuk menentukan tahap prestasi ( performance ratings ) dan kadar lantik henti ( turnover rates ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Skor yg diperolehi dpt membantu orgn dlm proses membuat keputusan, sama ada tahap yg ada boleh diterima atau tidak, dan adakah tindakan pembetulan diperlukan atau tidak </li></ul></ul><ul><ul><li>cth: prestasi <, didpti < pengetahuan, oleh itu +kan pengetahuan, atau program latihan utk yg sedia ada/yg baru, atau +kan keperluan pekerjaan yg baru utk pengambilan baru </li></ul></ul>
 10. 10. Kepentingan dan kegunaan pengukuran <ul><li>Kegunaan spesifik ukuran dlm pemilihan (samb..) </li></ul><ul><ul><li>Mengawal dan menyimpan rekod ( monitoring & record keeping ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Melalui aktiviti mengawal dan menyimpan rekod, orgn mengumpul dan mencatat maklumat berangka ( numerical information ) yg mungkin boleh digunakan utk berbagai tujuan termasuk penstafan </li></ul></ul><ul><ul><li>Orgn boleh membangunkan program mengawal dan menyimpan rekod utk sesuatu pekerjaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Maklumat yg boleh dicatat termasuk: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>tarikh memohon </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>jantina, umur, etnik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>skor ujian terhdp pengetahuan dlm melakukan tugas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ditawarkan pekerjaan/tidak dan tarikh menerima tawaran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>jumlah masa antara memohon dgn menerima/menolak tawaran </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Data yg diperolehi boleh dianalisa utk melihat pola demografik, purata skor, kadar lulus (berasaskan jantina, etnik), kecepatan memproses permohonan dll yg difikirkan perlu </li></ul></ul>
 11. 11. Kepentingan dan kegunaan pengukuran <ul><li>Kegunaan spesifik ukuran dlm pemilihan (samb..) </li></ul><ul><ul><li>Kajian dan penilaian ( research & evaluation ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Data yg sentiasa dikemaskini dan boleh dirujuk ( maintenance and availability of staffing data ) boleh membantu dlm aktiviti kajian dan penilaian </li></ul></ul><ul><ul><li>Kajian dan penilaian dpt menentukan keberkesanan sesuatu aktiviti penstafan, dan juga keberkesanan keseluruhan sistem penstafan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>cth: menyiasat kebolehpercayaan & kesahan ujian2 mengenai pengetahuan dlm sesuatu tugas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>cth: menganalisa kadar lulus ujian berasaskan jantina, etnik, utk analisis kesan sampingan ( adverse impact analysis ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>cth: meninjau aspek2 pemprosesan penstafan yg boleh dimajukan kecekapannya, spt mengambilkira pandangan pemohon tentang j/masa antara temuduga dan maklumbalas hasil temuduga </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Konsep-konsep utama pengukuran <ul><li>Pengukuran </li></ul><ul><ul><li>Definisi pengukuran yg > formal ialah proses memberi nombor2 kpd objek2 utk mewakili kuantiti sesuatu ciri yg ada pd objek2 tersebut </li></ul></ul><ul><ul><li>cth: ciri yg diukur ialah pengetahuan mengenai prinsip2 mekanik, dan objek yg diukur ialah pemohon2 pekerjaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Implikasi dari dfn: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ciri ( attribute ) yg diminati mewakili konsep yg hendak diukur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>yg diukur ialah ciri, bukannya objek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bila kaedah tertentu dipilih utk mengukur ciri, spt ujian pen-dan-kertas, skor yg diperolehi menggambarkan fungsi kaedah yg digunakan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tahap ciri yg dipunyai oleh objek dinyatakan dlm bentuk angka, dan penentuan nilai2 ini telah dibangunkan dan ditetapkan terlebih dahulu dgn alasan2 yg menasabah </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Konsep-konsep utama pengukuran <ul><li>Pengukuran ( samb.. ) </li></ul><ul><ul><li>Pempiawaian ( standardisation ) </li></ul></ul><ul><ul><li>bermaksud cara mengawal pengaruh faktor2 luaran ke atas skor yg dihasilkan oleh pengukuran dan menentukan bahawa, setakat yg boleh, skor yg diperolehi dpt menggambarkan ciri yg diukur </li></ul></ul><ul><ul><li>ukuran piawai mempunyai tiga ciri asas: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>isi (kandungan) adalah sama ( identical ) utk semua objek yg dikukur (cth: semua pemohon mengambil ujian yg sama) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>cara pengukuran dilaksanakan adalah sama utk semua objek (cth: semua pemohon diberi masa yg sama utk ujian tertentu) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>peraturan dlm memberikan nombor kpd objek dlm mewakili kuantiti ciri yg diukur telah ditentukan dgn jelas dan dipersetujui terlebih dahulu (cth: penentuan skor telah dibangunkan sebelum ujian dilaksanakan) </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Konsep-konsep utama pengukuran <ul><li>Pengukuran ( samb.. ) </li></ul><ul><ul><li>Tahap pengukuran ( levels of measurement ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Terdpt bbrp tahap @ skala pengukuran: </li></ul></ul><ul><ul><li>Nominal - ciri yg diminati dikategorikan & nombor diberikan utk mewakili kategori2. Nombor2 tidak mewakili turutan/nilai </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>cth: pengurus=1, kerani=2, jurujual=3, </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ordinal - skala ordinal dpt menentukan susunan/kedudukan ciri pd satu2 objek secara relatif shj </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>cth: ‘terbaik’ hingga ‘paling lemah’, ‘tertinggi’ hingga ‘terendah’, 1-5(kadar 1-2 tdk semestinya sama dgn 4-5), </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Interval - spt skala ordinal, tetapi kadar perbezaan adalah sama antara titik2 bersebelahan (kadar 1-2 sama/sangat hampir sama dgn 4-5) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nisbah ( ratio ) - spt skala interval, tetapi bermula dgn titik sifar. Dgn itu jumlah pd sesuatu ciri adalah absolute </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>cth: jumlah beban maksima yg boleh dipikul dlm jarak 100 m </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Konsep-konsep utama pengukuran <ul><li>Pengukuran ( samb.. ) </li></ul><ul><ul><li>Ukuran objektif & ukuran subjektif </li></ul></ul><ul><ul><li>Perbezaan bergantung kpd peraturan dlm memberikan nombor kpd ciri yg hendak diuji </li></ul></ul><ul><ul><li>Ukuran objektif - peraturannya telah ditentukan terlebih dulu dgn kekunci/sistem skor tertentu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>cth: ujian pen-dan-kertas </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ukuran subjektif - peraturannya lebih longgar dan melibatkan seorg penentu kadar ( rater ) yg memberikan nombor berdasarkan budibicaranya/gelagatnya yg tersendiri dlm menilai ciri2 pd seseorg/objek </li></ul></ul><ul><ul><li>Selalunya terdpt perbezaan yg ketara dlm kedua2 jenis ukuran </li></ul></ul><ul><ul><li>Kajian juga menunjukkan terdpt perhubungan (korelasi) yg sangat rendah antara skor2 yg diperolehi dari ukuran obj & ukuran subj (mungkin disebabkan rater < menguasai sistem skor dlm menilai ciri pd objek) </li></ul></ul>
 16. 16. Konsep-konsep utama pengukuran <ul><li>Skor </li></ul><ul><ul><li>Pengukuran menghasilkan nombor atau skor </li></ul></ul><ul><ul><li>Skor mewakili jumlah/nilai yg diberi kpd sesuatu ciri yg terdpt pd objek </li></ul></ul><ul><ul><li>Skor ialah penunjuk berangka bagi sesuatu ciri </li></ul></ul><ul><ul><li>Skor yg diperolehi boleh dimanipulasi utk memberi makna yg lebih jelas ttg sesuatu ciri </li></ul></ul><ul><li>Sukatan kecenderungan memusat & serakan ( Central tendency and variability ) (rujuk Exhibit 6.3) </li></ul><ul><ul><li>Penunjuk bagi kecenderungan memusat ialah: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>purata (min) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>median (nilai di tengah2 data antara skor2 yg telah disusun) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>mod ( mode ) (nilai skor yg paling kerap berlaku) </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Konsep-konsep utama pengukuran <ul><li>Skor ( samb ..) </li></ul><ul><ul><li>Sukatan kecenderungan memusat & serakan ( samb .) ( rujuk Exhibit 6.3 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Penunjuk serakan ialah: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Julat ( range ) (antara skor terendah dgn skor tertinggi) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>sisihan piawai ( standard deviation ) (jumlah purata sisihan skor2 indvidu berbanding dgn purata skor, iaitu menggambarkan taburan skor2 berbanding dgn purata skor bagi satu-satu set data) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Persentil/perseratusan ( Percentiles ) ( rujuk Exhibit 6.3 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Skor percentile bagi individu ialah peratus pemohon2 yg pencapaiannya (skor2) kurang dpd individu tersebut dlm taburan skor2 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>cth: pemohon C - percentile ke 10 kerana (2/20 x 100) </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Konsep-konsep utama pengukuran <ul><li>Skor ( samb ..) </li></ul><ul><ul><li>Skor piawai ( Standard scores ) ( rujuk Exhibit 6.3 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bila mentafsir skor, kita selalu membandingkan skor2 ind dgn purata skor, sama ada lebih atau kurang drp purata/min </li></ul></ul><ul><ul><li>Setakat mana pencapaian ind berbanding dgn min perlu dikaitkan dgn serakan ( variability ) di sekeliling min ( standard deviation ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengiraan perlu ‘dibetulkan’ utk menentukan setepat mungkin pencapaian seseorg berbanding dgn min </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembetulan ini boleh dikira dgn kaedah skor piawai </li></ul></ul><ul><ul><li>Z = (X - X)/SD </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>cth: pemohon S mempunyai skor Z = 1.7  (23 - 16.9)/3.25 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oleh itu pemohon S mencapai sisihan piawai 1.7 melebihi min </li></ul></ul></ul>
 19. 19. Konsep-konsep utama pengukuran <ul><li>Skor ( samb ..) </li></ul><ul><ul><li>Skor piawai ( Standard scores ) .. ( samb ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Skor piawai juga berguna utk menentukan prestasi seseorg secara relatifnya di dlm dua atau lebih ujian yg diambilnya </li></ul></ul><ul><ul><li>Cth: Ahmad ujian 1 ujian 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>skor mentah 50 48 </li></ul></ul><ul><ul><li>min 48 46 </li></ul></ul><ul><ul><li>SD 2.5 0.8 </li></ul></ul><ul><ul><li>Z 0.8 2.5 </li></ul></ul><ul><ul><li>Pencapaian Ahmad dlm ujian 2 adalah lebih baik w/pun skor mentah dlm ujian 1 lebih tinggi </li></ul></ul>
 20. 20. Konsep-konsep utama pengukuran <ul><li>Korelasi antara skor-skor </li></ul><ul><li>Selalunya, dlm penstafan terdpt lebih dari satu jenis skor utk sekumpulan ind yg sama </li></ul><ul><ul><li>cth: dua set skor KSAO </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>skor utk ujian pengetahuan mengenai prinsip mekanik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>skor pemarkahan keatas prestasi kerja </li></ul></ul></ul><ul><li>Adakah kedua2 jenis skor di atas berkaitan/ada korelasi? </li></ul><ul><li>Jika ada, ujian pengetahuan boleh dijadikan sebagai peramal kpd prestasi kerja </li></ul><ul><li>Utk melihat korelasi antara dua atau lebih set skor, kita boleh; </li></ul><ul><ul><li>plot g/rajah taburan ( scatter diagrams ) </li></ul></ul><ul><ul><li>mengira pekali korelasi ( correlation coefficient ) </li></ul></ul>
 21. 21. Konsep-konsep utama pengukuran <ul><li>Korelasi antara skor-skor ( samb.. ) </li></ul><ul><ul><li>G/rajah taburan ( scatter diagrams )( rujuk Exhibit 6.4 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Katakan ada dua set skor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>skor ujian pengetahuan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>skor prestasi kerja (skala 1-5) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>titik2 X mewakili pencapaian ind dlm kedua2 skor </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hasilnya: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A  korelasi yg sangat rendah antara ujian pengetahuan & prestasi kerja (r= 0.10) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B  korelasi sederhana (r=0.25) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C  korelasi kuat (r=0.60) </li></ul></ul></ul>
 22. 22. Konsep-konsep utama pengukuran <ul><li>Korelasi antara skor-skor ( samb.. ) </li></ul><ul><ul><li>Pekali korelasi ( correlation coefficient )(rujuk Exhibit 6.5) </li></ul></ul><ul><ul><li>Simbol bagi pekali korelasi ialah r </li></ul></ul><ul><ul><li>Nilai r ialah antara r=-1.0 hingga r=1.0 </li></ul></ul><ul><ul><li>Semakin besar nilai r, semakin kuat perkaitan/korelasi antara set2 data </li></ul></ul><ul><ul><li>cth: katakan ada dua set data (rujuk Exhibit 6.5) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>skor ujian pengetahuan (X) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>skor prestasi kerja (Y) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>didpti r=0.58 (korelasi agak kuat) </li></ul></ul></ul>
 23. 23. Konsep-konsep utama pengukuran <ul><li>Korelasi antara skor-skor ( samb.. ) </li></ul><ul><ul><li>Kesignifikan/keertian ( significance ) pekali korelasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Boleh dilihat dari dua sudut: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>keertian praktikal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>keertian statistik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Keertian praktikal ( practical significance ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>semakin besar nilai r, semakin besar keertian praktikalnya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>cth: semakin besar nilai r antara ujian pengetahuan & prestasi kerja, semakin besar keyakinan ( certainty ) bahawa pengetahuan ttg ssuatu kerja menjadi kunci kpd KSAO ssuatu prestasi kerja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>natijahnya, skor dari ujian pengetahuan dpt meramal prestasi yg mungkin akan dicapai oleh seseorg semasa mereka menjadi pemohon </li></ul></ul></ul>
 24. 24. Konsep-konsep utama pengukuran <ul><li>Korelasi antara skor-skor ( samb.. ) </li></ul><ul><ul><ul><li>Keertian statistik ( statistical significance ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Korelasi utk satu pensampelan hanya menerangkan hubungan antara dua p/ubah bagi kumpulan sampel tersebut shj </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>W/b/pun, sampel tersebut mungkin mewakili satu populasi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Keertian statistik utk satu korelasi sampel boleh juga ditujukan kpd satu populasi dgn andaian nilai r yg diperolehi adalah dari sampel populasi itu sendiri </li></ul></ul></ul>
 25. 25. Kualiti Pengukuran <ul><li>Utk memudahkan cara, skor2 oleh indi2 dianggap sebagai mewakili ciri yg tersendiri, dan bukan sebagai penunjuk kpd ciri tersebut </li></ul><ul><ul><li>cth: skor dari ujian keupayaan mental ditafsirkan sama spt ( synonymous ) tahap kecerdikan seseorang </li></ul></ul><ul><ul><li>cth: tahap prestasi yg diberikan oleh penilai dianggap sebagai penunjuk sebenar prestasi seseorang </li></ul></ul><ul><ul><li>Oleh itu skor menjadi input utama dlm membuat keputusan ttg ssorg, spt skor ujian keupayaan mental akan menentukan siapa yg layak menerima tawaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Dgn itu kualiti keputusan dan tindakan dipertaruhkan, begitu juga dgn kualiti pengukuran </li></ul></ul><ul><li>Kualiti pengukuran boleh dilihat dari dua sudut: </li></ul><ul><ul><li>Kebolehpercayaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kesahan </li></ul></ul>
 26. 26. Kualiti Pengukuran <ul><li>Kebolehpercayaan pengukuran </li></ul><ul><li>Kebolehpercayaan pengukuran merujuk kpd ketekalan ( consistency ) pengukuran bagi sesuatu ciri </li></ul><ul><li>Sesuatu ukuran boleh dipercayai sehingga ia dpt memberikan skor yg tekal ( consistent ) utk mewakili sesuatu ciri </li></ul><ul><li>Kebolehpercayaan yg benar2 tepat sukar utk diperolehi kerana adanya ralat dlm mengukur ( measurement error ) </li></ul><ul><li>Kebolehpercayaan adalah berkenaan dgn tahap ( degree ) </li></ul><ul><li>Kebolehpercayaan adalah penting sama ada pd masa tertentu @ pd masa yg berlainan </li></ul><ul><li>Kebolehpercayaan juga penting dlm pengukuran objektif dan subjektif </li></ul><ul><li>Kerangka konsep2 utama spt cth dlm Exhibit 6.6 </li></ul><ul><ul><li>pengukuran dilakukan dlm dua masa berlainan: T 1 , T 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>satu ciri ‘A’ diukur dgn 4 sub-pengukuran: X 1 , X 2 , Y 1 , Y 2 dgn 4 jenis skor </li></ul></ul><ul><ul><li>kebolehpercayaan pengukuran cuba dilihat dari segi ketekalan ( consistency ) @ kesamaan ( similarity ) dlm set2 skor yg diperolehi </li></ul></ul><ul><ul><li>keadaan memerlukan perbandingan di antara skor2 </li></ul></ul>
 27. 27. Kualiti Pengukuran <ul><li>Kebolehpercayaan pengukuran (samb.. ) </li></ul><ul><ul><li>Perbandingan di dlm T 1 atau T 2 (Exhibit 6.6 / Exhibit 6.7) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dlm pengukuran objektif: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>menggunakan dua item - X 1 dan Y 1 , atau X 2 dan Y 2 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>perbandingan set2 skor sama ada di dlm T 1 atau T 2, dikenali sebagai kebolehpercayaan tekal dalaman ( internal consistency reliability ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>skor2 yg dibandingkan ialah di antara X 1 dan Y 1 , dan di antara X 2 dan Y 2 . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>diharapkan persetujuan di antara X 1 dan Y 1 , dan di antara X 2 dan Y 2 adalah tinggi kerana item2 bertujuan mengukur ind A dan dilakukan di dlm masa yg sama (semasa T 1 atau T 2 ) </li></ul></ul></ul>
 28. 28. Kualiti Pengukuran <ul><li>Kebolehpercayaan pengukuran (samb.. ) </li></ul><ul><ul><li>Perbandingan di dlm T 1 atau T 2 (Exhibit 6.6 / Exhibit 6.7) samb.. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dlm pengukuran subjektif </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>menggunakan dua orang penentu kadar ( raters ) - X 1 dan Y 1 , atau X 2 dan Y 2 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>perbandingan set2 skor sama ada di dlm T 1 atau T 2, dikenali sebagai kebolehpercayaan interrater ( interrater reliability ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>skor2 yg dibandingkan ialah di antara X 1 dan Y 1 , dan di antara X 2 dan Y 2 . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>diharapkan akan ada persetujuan yg tinggi di antara penentu kadar ( raters ) dlm memberi nombor/kadaran ( rating ) kerana pengukuran ke atas ciri yg sama pd ind A dilakukan dlm masa yg sama </li></ul></ul></ul>
 29. 29. Kualiti Pengukuran <ul><li>Kebolehpercayaan pengukuran (samb.. ) </li></ul><ul><ul><li>Perbandingan di antara T 1 dan T 2 ( Exhibit 6.6 / Exhibit 6.7 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dlm pengukuran objektif: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>menggunakan satu item dlm masa yg berlainan - X 1 atau X 2 , atau Y 1 atau Y 2 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>perbandingan set2 skor di antara T 1 dan T 2, dikenali sebagai kebolehpercayaan uji-ulang uji ( test-retest reliablity ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>skor2 yg dibandingkan ialah di antara X 1 dan X 2 , dan di antara Y 1 dan Y 2 . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jika A dijangka tidak berubah ketika di antara T 1 dan T 2 , maka kebolehpercayaan uji-ulang uji sepatutnya tinggi </li></ul></ul></ul>
 30. 30. Kualiti Pengukuran <ul><li>Kebolehpercayaan pengukuran (samb.. ) </li></ul><ul><ul><li>Perbandingan di antara T 1 dan T 2 ( Exhibit 6.6 / Exhibit 6.7 ) samb.. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dlm pengukuran subjektif: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>menggunakan seorg penentu kadar ( rater ) yg sama dlm masa yg berlainan - X 1 atau X 2 , atau Y 1 atau Y 2 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>perbandingan set2 skor di antara T 1 dan T 2, dikenali sebagai kebolehpercayaan intrarater ( intrarater reliablity ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>skor2 yg dibandingkan ialah di antara X 1 dan X 2 , dan di antara Y 1 dan Y 2 . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jika A dijangka tidak berubah ketika di antara T 1 dan T 2 , maka kebolehpercayaan intrarater sepatutnya tinggi </li></ul></ul></ul>
 31. 31. Kualiti Pengukuran <ul><li>Kebolehpercayaan pengukuran (samb.. ) </li></ul><ul><ul><li>Ralat pengukuran ( measurement error ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Skor sebenar ( actual scores ) yg diperolehi dpd pengukuran sebenarnya tidak tekal sepenuhnya kerana selalunya ada ralat dlm pengukuran </li></ul></ul><ul><ul><li>Skor yg tekal sepenuhnya ( perfectly consistent scores ) dikenali juga sebagai skor sepatutnya ( true scores ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>skor sebenar = skor sepatutnya + ralat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(actual score) = (true score) + (error) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Komponen ralat dlm skor sebenar adalah mewakili ketidakboleh-percayaan pengukuran </li></ul></ul><ul><ul><li>Jenisr ralat terdiri dari: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ralat ketidakcukupan/kelemahan ( deficiency error ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ralat pencemaran ( contamination error ) </li></ul></ul></ul>
 32. 32. Kualiti Pengukuran <ul><li>Kebolehpercayaan pengukuran (samb.. ) </li></ul><ul><ul><li>Ralat pengukuran ( measurement error ) samb.. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ralat ketidakcukupan/kelemahan ( deficiency error ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>berlaku apb gagal mengukur sebhgian drp sesuatu ciri yg sedang diuji </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>cth: salah satu komponen kecekapan menaip - pengetahuan mengenai penggunaan sistem jari yg betul - tidak diuji, maka ujian kecekapan menaip adalh lemah/tidak cukup </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>kegagalan mengukur mungkin kerana: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>definisi ciri yg tidak cukup/lengkap </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>kelemahan dlm membina alat/kaedah pengukuran </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>menggunakan apa saja kaedah yg ada utk memudahkan kerja, sebab2 kos, tuntutan kenaikan pangkat, dll </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 33. 33. Kualiti Pengukuran <ul><li>Kebolehpercayaan pengukuran (samb.. ) </li></ul><ul><ul><li>Ralat pengukuran ( measurement error ) samb.. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ralat pencemaran ( contamination error ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>bermaksud gangguan2 yg tidak dikehendaki ke atas ukuran dan orang yg sedang diukur </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>sumber pencemaran (rujuk Exhibit 6.8) susah utk di<kan dan dikawal kerana terlalu banyak dan berbagai jenis </li></ul></ul></ul></ul>
 34. 35. Kualiti Pengukuran <ul><li>Kebolehpercayaan pengukuran (samb.. ) </li></ul><ul><ul><li>Pengiraan anggaran kebolehpercayaan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pengiraan di dlm masa yg sama, gunakan kiraan: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>pekali alfa, atau </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>persetujuan interrater ( interrater agreement ) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pengiraan di dlm masa yg berlainan, gunakan kiraan: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>kebolehpercayaan ujian-ujiansemula, atau </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>persetujuan intrarater ( intrarater agreement ) </li></ul></ul></ul></ul>
 35. 36. Kualiti Pengukuran <ul><li>Kebolehpercayaan pengukuran (samb.. ) </li></ul><ul><ul><li>Pengiraan anggaran kebolehpercayaan ( samb.. ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pekali alfa </li></ul></ul><ul><ul><li>(  ) = n ( ř )/{1 + ř (n-1)} </li></ul></ul><ul><ul><li>n = bilangan item atau bil penentu kadar ( raters ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ř = purata korelasi antara item-item/ raters </li></ul></ul><ul><ul><li>Utk meningkatkan kebolehpercayaan tekal dlman sesuatu ukuran, sama ada: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>tingkatkan bilangan item, atau </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tingkatkan bilangan korelasi antara item2 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>dicadangkan nilai pekali alfa sesuatu ukuran  0.80 utk diterima kebolehpercayaannya </li></ul></ul>
 36. 37. Kualiti Pengukuran <ul><li>Kebolehpercayaan pengukuran (samb.. ) </li></ul><ul><ul><li>Pengiraan anggaran kebolehpercayaan (samb..) </li></ul></ul><ul><ul><li>Persetujuan interrater ( interrater agreement ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Katakan ahli2 panel di satu t/duga masing2 bebas menilai sekumpulan pemohon dgn skala 1-5 (rujuk Exhibit 6.9) </li></ul></ul><ul><ul><li>Persoalannya: setakat manakah ada persetujuan dlm menilai pemohon2 di kalangan penilai2 kadar/ahli2 panel tersebut? </li></ul></ul><ul><ul><li>Satu kaedah mudah ialah dgn mengira peratus persetujuan di kalangan penilai2 kadar tersebut </li></ul></ul><ul><ul><li>Biasanya, kebolehpercayaan boleh diambil kira bila persetujuan interrater  75% </li></ul></ul><ul><ul><li>Utk tujuan keputusan pengambilan, nilai persetujuan interrate r sepatutnya jauh melebihi 75% </li></ul></ul>
 37. 38. Kualiti Pengukuran <ul><li>Kebolehpercayaan pengukuran (samb.. ) </li></ul><ul><ul><li>Pengiraan anggaran kebolehpercayaan (samb..) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kebolehpercayaan uji-ulang uji </li></ul></ul><ul><ul><li>Pekali korelasi skor ujian drp dua masa yg berlainan dikira </li></ul></ul><ul><ul><li>Nilai r boleh dikira berdasarkan jumlah keseluruhan skor ujian, atau nilai r berasingan boleh dikira berdasarkan skor utk setiap item </li></ul></ul><ul><ul><li>Semakin tinggi nilai r, semakin stabil sesuatu pengukuran </li></ul></ul><ul><ul><li>Jika jarak masa adalah pendek (berjam2 @ berhari2), nilai r yg tinggi diterima sebagai boleh dipercyai (r=0.90 atau >) </li></ul></ul><ul><ul><li>Jika jarak masa adalah lama (6 bulan >), nilai yg semakin rendah boleh diterima sebagai boleh dipercayai (r=0.50 atau >) </li></ul></ul>
 38. 39. Kualiti Pengukuran <ul><li>Kebolehpercayaan pengukuran (samb.. ) </li></ul><ul><ul><li>Pengiraan anggaran kebolehpercayaan (samb..) </li></ul></ul><ul><ul><li>Persetujuan intrarater ( intrarater agreement ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Skor2 utk ciri yg sama yg diperolehi drp ind yg sama, yg diukur oleh seorang penentu kadar yg sama dan dlm masa yg berlainan, akan dibandingkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengiraan boleh melibatkan kiraan nilai pekali korelasi antara dua set skor, atau boleh menggunakan formula dlm Exhibit 6.9 </li></ul></ul><ul><ul><li>Utk jangka masa yg pendek, r=0.80, atau peratus persetujuan=90% boleh diterima sebagai boleh dipercayai </li></ul></ul><ul><ul><li>Utk jangka masa yg lebih panjang, nilai r atau nilai % persetujuan mungkin lebih rendah </li></ul></ul>
 39. 40. Kualiti Pengukuran <ul><li>Kebolehpercayaan pengukuran (samb.. ) </li></ul><ul><ul><li>Implikasi kebolehpercayaan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Darjah kebolehpercayaan sesuatu pengukuran mempunyai dua implikasi: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>mentafsir skor2 setiap ind dan ralat piawai pengukuran </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>kesan kebolehpercayaan ke atas kesahan pengukuran </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ralat piawai pengukuran ( standard error of measurement = SEM ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SEM dpt memperbaiki ketepatan sebenar skor ssorg pemohon dlm had2 tertentu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Didpti 95% peluang/kebarangkalian (dari hasil kajian) bahawa skor sepatutnya bagi ssorg adalah berada dlm  2(SEM) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jika skor oleh Ahmad=22, dan SEM=5, maka skor sepatutnya bagi Ahmad ialah 22  2(5) = 12 - 32 (12 hingga 32) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kebanyakan pengukuran dlm penstafan tidak begitu boleh dipercayai dan perbezaan yg kecil dlm skor yg disebabkan oleh SEM selalunya diabaikan </li></ul></ul></ul>
 40. 41. Kualiti Pengukuran <ul><li>Kebolehpercayaan pengukuran (samb.. ) </li></ul><ul><ul><li>Implikasi kebolehpercayaan samb.. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hubungan kebolehpercayaan dgn kesahan ( relationship to validity ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kebolehpercayaan pengukuran sesuatu ciri mempunyai implikasi yg terus dgn kesahan pengukuran tersebut </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>r xy   r xx </li></ul></ul><ul><ul><li>kesahan pengukuran   kebolehpercayaan pengukuran </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jika kebolehpercayaan = 0.75, maka kesahan = .86 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>W/b/pun, nilai kebolehpercayaan yg tinggi tidak semestinya sah </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kebolehpercayaan boleh disahkan, tetapi tidak semestinya sah </li></ul></ul></ul>
 41. 42. Kualiti Pengukuran <ul><li>Kesahan pengukuran ( validity of measures ) </li></ul><ul><ul><li>Kesahan satu ukuran didefinisikan sebagai darjah di mana ia mengukur ciri yg hendak diukur </li></ul></ul><ul><ul><li>Pertimbangan ( judgements ) mengenai kesahan pengukuran berlaku melalui proses pengumpulan data dan bukti mengenai pengukuran, dan mengesan bagaimana pengukuran dibangunkan dan sama ada taabiran ( inference ) yg tepat boleh dibuat dr skor yg diperolehi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kesahan pengukuran berkait rapat dgn: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ketepatan pengukuran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ketepatan ramalan </li></ul></ul></ul>
 42. 43. Kualiti Pengukuran <ul><li>Kesahan pengukuran ( validity of measures ) samb .. </li></ul><ul><ul><li>Ketepatan pengukuran ( accuracy of measurement ) (rujuk Exhibit 6.10) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Setakat manakah tepatnya ujian tentang pengetahuan mengenai sesuatu ciri? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kita cuba melihat darjah pertindanan di antara ciri yg sedang diukur dgn ukuran sebenar ciri tersebut </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Katakan dua bulatan yg mewakili ciri dan ukuran bertindan tetapi tidak sepenuhnya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kawasan bertindan mewakili ketepatan ukuran, kawasan ciri yg tidak bertindan mewakili kekurangan dlm ukuran dan kawasan ukuran yg tidak bertindan mewakili pencemaran dlm pengukuran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Semakin besar kawasan pertindanan, semakin besar darjah ketepatan pengukuran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ketepatan memerlukan kebolehpercayaan, dan juga memerlukan lebih bukti </li></ul></ul></ul>
 43. 44. Kualiti Pengukuran <ul><li>Kesahan pengukuran ( validity of measures ) samb.. </li></ul><ul><ul><li>Ketepatan peramalan ( accuracy of prediction ) (rujuk Exhibit 6.11) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ukuran2 sentiasa dibangunkan krn ukuran2 dpt menyediakan maklumat mengenai manusia yg boleh digunakan utk meramal tentang mereka </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sesuatu ujian akan digunakan utk membantu dlm membuat keputusan, spt mengambil ssorg utk bekerja, yg mana sebenarnya ialah meramal orang yg layak utk pekerjaan tersebut </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ketepatan ssuatu ujian dlm meramal kejayaan pekerjaan pd masa hadapan memerlukan penelitian terhdp hubungan antara skor2 sesuatu ujian ( predictor ) dan skor ukuran kejayaan ssuatu pekerjaan itu ( criterion ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ketepatan peramalan ialah peratusan jumlah peramalan yg betul, yg boleh mengambil nilai antara 0% - 100% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cth peramal/ujian ( predictor ) ialah ujian pengetahuan ttg prinsip mekanik, dan cth ukuran kejayaan pekerjaan ( criterion ) ialah prestasi pekerjaan secara keseluruhan </li></ul></ul></ul>
 44. 45. Kualiti Pengukuran <ul><li>Kesahan pengukuran dlm pemilihan </li></ul><ul><li>Adalah penting utk mempunyai dan menggunakan peramal2 yg betul2 mewakili KSAO yg hendak diukur, dan peramal2 tersebut perlu tepat dlm meramal kejayaan dlm pekerjaan </li></ul><ul><li>Jenis2 kesahan ialah: </li></ul><ul><ul><li>kesahan berasaskan kriteria ( criterion-related validition ) </li></ul></ul><ul><ul><li>kesahan kandungan ( content validition ) </li></ul></ul><ul><ul><li>kesahan konstruk/berandaian ( construct validation )(tidak dibincang) </li></ul></ul><ul><li>Kesahan berasaskan kriteria (rujuk Exhibit 6.12) </li></ul><ul><li>Komponen dan turutannya ialah: </li></ul><ul><ul><li>Analisis pekerjaan (melibatkan tugas dan dimensi, & KSAO dan motivasi) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ukuran2 kriteria (melibatkan prestasi pekerjaan & lain2 hasil/ outcomes ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ukuran2 peramal (melibatkan kaedah penilaian) </li></ul></ul><ul><ul><li>Skor peramal-kriteria (melibatkan kesahan serentak/selari & kesahan jangkaan/telahan) (rujuk Exhibit 6.13) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hubungan peramal-kriteria (melibatkan pengiraan & keertian) </li></ul></ul>
 45. 46. Kualiti Pengukuran <ul><li>Kesahan pengukuran dlm pemilihan samb.. </li></ul><ul><li>Kesahan berasaskan kriteria (rujuk Exhibit 6.12) samb.. </li></ul><ul><ul><li>Skor peramal-kriteria (melibatkan kesahan serentak & kesahan jangkaan) (rujuk Exhibit 6.13) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jika pekerja semasa digunakan, ia melibatkan rekabentuk kesahan serentak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jika pemohon pekerjaan digunakan, ia melibatkan rekabentuk kesahan peramalan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kesahan peramalan lebih berkesan berbanding dgn kesahan serentak kerana tidak dipengaruhi oleh pengalaman dan lebih bersifat mewakili bakal2 pemohon pd masa hdpan </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hubungan peramal-kriteria (melibatkan pengiraan & keertian) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bila skor peramal (ujian/ predictor ) dan skor kriteria (kejayaan pekerjaan) diperolehi, nilai r (korelasi) perlu dikira </li></ul></ul><ul><ul><li>Nilai r dirujuk sebagai kesahan bagi skor peramal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>cth: jika r=.35, peramal dianggap mempunyai kesahan 0.35 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kemudian tentukan keertian praktikal & keertian statistik bagi r </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>jika memenuhi syarat keertian, peramal dianggap sah &boleh digunakan dlm proses pemilihan </li></ul></ul></ul>
 46. 47. Kualiti Pengukuran <ul><li>Kesahan pengukuran dlm pemilihan samb.. </li></ul><ul><li>Kesahan kandungan ( content validation ) (rujuk Exhibit 6.15) </li></ul><ul><li>Kesahan kandungan berbeza dari kesahan berasaskan kriteria kerana ia tidak menggunakan ukuran kriteria </li></ul><ul><li>Komponen dan turutanya ialah: </li></ul><ul><ul><li>analisis pekerjaan (melibatkan tugas dan dimensi, & KSAO dan motivasi) </li></ul></ul><ul><ul><li>ukuran2 peramalan (melibatkan kaedah2 penilaian) </li></ul></ul><ul><li>Pertimbangan ( judgment ) digunakan apb ada kemungkinan terdpt korelasi antara skor peramal dgn skor kriteria, jika ada ukuran kriteria dibuat </li></ul><ul><li>Kdg2 kesahan kandungan dikenali sebagai kesahan pertimbangan ( judgmental validation ) </li></ul><ul><li>Kesahan kandungan sesuai dlm dua keadaan: </li></ul><ul><ul><li>bila sampel terlalu kecil utk kesahan yg berkaitan dgn kriteria (n<30) </li></ul></ul><ul><ul><li>bila ukuran kriteria tidak ada, @ kualiti ukuran kriteria dipersoalkan </li></ul></ul>
 47. 48. Kualiti Pengukuran <ul><li>Generalisasi Kesahan ( validity generalization ) </li></ul><ul><li>Persoalan: </li></ul><ul><ul><li>jika sesuatu peramal (ujian, proses t/duga, soalselidik maklumat biografi, dll) adalah sah utk satu jenis pekerjaan tertentu dlm orgn A, adakah ia juga sah utk pekerjaan yg sama di dlm orgn B? </li></ul></ul><ul><ul><li>Atau adakah kesahan hanya spesifik utk pekerjaan tertentu dan orgn tertentu shj? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hasil kajian yg berasaskan kesahan situasi-spesifik mendpti kesahan adalah bersifat spesifik dan bargantung pd keadaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Oleh itu kesahan sepatutnya tidak boleh disamakan utk semua situasi </li></ul></ul><ul><li>Sebaliknya, jika nilai r (kesahan) yg berbeza2 dikawal secara statistik dan nilai kesahan yg sepatutnya bagi ssuatu ciri itu didpti bererti (keertian praktikal @ statisitk), maka kesahan sesuatu ciri itu meliputi semua keadaan (rujuk Exhibit 6.17) </li></ul><ul><li>Bukti menunjukkan kesahan sesuatu ciri boleh meliputi semua keadaan </li></ul>
 48. 49. Kualiti Pengukuran <ul><li>Generalisasi Kesahan samb.. </li></ul><ul><li>Dlm amalan penstafan, generalisasi kesahan boleh digunakan dgn cadangan2 berikut: </li></ul><ul><ul><li>semua peramal (ujian dll) perlu dirujuk kpd kesahan kandungan </li></ul></ul><ul><ul><li>jika boleh, kajian kesahan berasaskan kriteria perlu dilakukan dahulu </li></ul></ul><ul><ul><li>mesti waspada dgn pengakuan tentang apa2 kesahan atau generalisasi kesahan yg tidak berasaskan kpd kesahan berasaskan kriteria </li></ul></ul><ul><ul><li>kesahan sesuatu peramal adalah spesifik kpd kriteria tertentu, dan tidak boleh digunakan utk kriteria lain tanpa bukti kesahan dlm kriteria tersebut </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>cth: ujian mental dgn prestasi tidak boleh digunakan utk ujian mental (yg sama) dgn kehadiran </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>orgn harus terlibat dgn berbagai kajian kesahan yg dpt digunakan utk semua keadaan </li></ul></ul>

×