Eksamen 2011{         PEL    Christopher Novsjø Zetlitz   http://wp.home.hive.no/chrzet/
Struktur  Læringsmål - oversikt  Første arbeid – Klasseledelse – sterke og svake +  begrunnelse  Andre arbeid – Ul...
Fagplanen  lærerprofesjonens egenart, historie, utvikling og plass i    tilpasse opplæringen til elevers ulike evner...
Klasseledelse – Positiv oppmerksomhet  Hverdagskunnskap til faglig kunnskap  Transformasjon  Tidlig i studie  Auto...
Læringsfellesskap – praksisfellesskap      Sosial støtte og delsingkultur    Vygotskij    Kollektive konstruk...
Vurdering for læring  Tilbakemeldinger jeg fikk:    Behaviorismen, Kognitivismen, sosiokulturell    Flere kilder...
Oppsummering  Faglig begreper  Pensum i ryggen  Forbedre:    Akademisk skriving    Referere til litteratur ...
Litteratur  L. Wittek, (2010) Læring i og mellom mennesker. Oslo: Cappelen  forlag as  T. Slemmen, (2010) Vurdering ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eksamen 2011 christopher

281 views
241 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
281
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
47
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kortgjennomhvordanjegvilpresentere mitt arbeid
 • Eksamen 2011 christopher

  1. 1. Eksamen 2011{ PEL Christopher Novsjø Zetlitz http://wp.home.hive.no/chrzet/
  2. 2. Struktur Læringsmål - oversikt Første arbeid – Klasseledelse – sterke og svake + begrunnelse Andre arbeid – Ulike perspektiv på læring (gruppefremføring) – Sosial støtte og delingskultur Tredje arbeid – Vurdeing for læring – Akademisk skriving - Forbedring til neste semester
  3. 3. Fagplanen lærerprofesjonens egenart, historie, utvikling og plass i  tilpasse opplæringen til elevers ulike evner og anlegg, samfunnet. interesser og sosiokulturelle bakgrunn, motivere til lovgrunnlag, herunder skolens formål, verdigrunnlag, lærelyst gjennom å tydeliggjøre læringsmål og bruke læreplaner og elevers ulike rettigheter. varierte arbeidsmåter for at elevene skal nå målene. læreplanarbeid og om skolen som organisasjon.  vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling i barns og unges læring, utvikling og danning i ulike forhold til opplæringens mål, gi læringsfremmende sosiale, flerkulturelle og flerspråklige kontekster. tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere egen læring. klasseledelse og klassemiljø og om utvikling av gode relasjoner til og mellom elever.  forstår de samfunnsmessige perspektivene knyttet til teknologi- og medieutviklingen (trygg bruk, personvern, viktigheten av og forutsetninger for god kommunikasjon ytringsfrihet) og kan bidra til at barn og unge utvikler et og godt samarbeid mellom skole og hjem. reflektert forhold til digitale arenaer. bredt repertoar av arbeidsmåter, læringsressurser og  kritisk reflektere over egen og skolens praksis i arbeidet læringsarenaer og om sammenhengen mellom mål, med videreutvikling av lærerrollen og profesjonsetiske innhold, arbeidsmåter, vurdering og de enkelte elevenes spørsmål. forutsetninger.  mestrer norsk muntlig, norsk skriftlig både bokmål og barns og unges oppvekstmiljø, likestilling og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i identitetsarbeid. profesjonssammenheng. barn i vanskelige situasjoner og om barns rettigheter i et  kan vurdere og bruke relevante forskningsresultater og nasjonalt og internasjonalt perspektiv. selv gjennomføre systematisk utviklingsarbeid. nasjonalt og internasjonalt forsknings- og  kan i samarbeid med foresatte og faglige instanser utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen. identifisere behov hos elevene og iverksette nødvendige selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, tiltak. gjennomføre og reflektere over undervisning i og på  kan legge til rette for utvikling av kompetanse i tvers av fag, med utgangspunkt i forsknings- og entreprenørskap og for at lokalt arbeids-, samfunns- og erfaringsbasert kunnskap. kulturliv involveres i opplæringen. tilrettelegge for og lede gode og kreative læringsmiljøer.  har god forståelse for globale spørsmål og bærekraftig tilrettelegge for estetisk utfoldelse, opplevelse og utvikling. erkjennelse.
  4. 4. Klasseledelse – Positiv oppmerksomhet Hverdagskunnskap til faglig kunnskap Transformasjon Tidlig i studie Autoritativ, autoritær Motivasjon
  5. 5. Læringsfellesskap – praksisfellesskap Sosial støtte og delsingkultur  Vygotskij  Kollektive konstruksjon  Nærmeste utvikling  Anders F. G  Siste uke – Kontekst, sosiokulturell og kollektiv tale
  6. 6. Vurdering for læring Tilbakemeldinger jeg fikk:  Behaviorismen, Kognitivismen, sosiokulturell  Flere kilder  Kildehensvisning Spørsmål som fremmer refleksjon  Eksempel
  7. 7. Oppsummering Faglig begreper Pensum i ryggen Forbedre:  Akademisk skriving  Referere til litteratur  Leserutine
  8. 8. Litteratur L. Wittek, (2010) Læring i og mellom mennesker. Oslo: Cappelen forlag as T. Slemmen, (2010) Vurdering for læring i klasserommet. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag J. Hattie, (2009) Visible Learning. Gloucestershire: Bookcraft Ltd Kunnskapsdepartementet (2007) St.meld. nr. 31 (2007-2008) I. Bergkastet, L. Dahl, & K. A. Hansen, (2009) Elevenes læringsmiljø – lærerens muligheter. Oslo: Universitetsforlaget S. Lillejord, T. Manger, & T. Nordahl, (2010) Livet i Skolen 2. Bergen: Fagbokforlaget J. Scott, K. Jess, & H. C. Hansen, (2008) Matematik for lærerstuderende – Delta – Fagdidaktik. Fredriksberg: Forlaget Samfundslitteratur

  ×