• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Význam knihoven pro kvalitu života na venkově
 

Význam knihoven pro kvalitu života na venkově

on

 • 1,282 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,282
Views on SlideShare
1,282
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Význam knihoven pro kvalitu života na venkově Význam knihoven pro kvalitu života na venkově Presentation Transcript

  • Význam knihoven pro kvalitu života na venkově
  • Ráj na zemi
  • Bylo tu není tu
  • Prostějovská výzva
  • Regionální funkce knihoven
  • Standardy VKIS
  • Koncepce rozvoje knihoven 2004-2010
  • Program VISK
  • Projekt internetizace knihoven
  • Krajské projekty internetizace knihoven
  • Knihovna roku
  • Sekce veřejných knihoven SKIP
  • Knihovnická dílna
  • Co venkovské knihovny umějí a mohou
  • Budoucnost knihoven v malých obcích Rušení x nebývalý rozvoj Nárůst rozdílů
  • Proč mít knihovnu v obci?
   • Zajišťuje naplňování standardu VKIS
   • Poskytuje výpůjční a informační služby a přístup k vnějším zdrojům (knihovní zákon)
   • Dle zákona poskytuje rovné služby všem ( kteří o to mají zájem )
  • Co to „všem“ znamená
  • Obecní knihovna v Bernarticích Jihočeský kraj
  • Proč mít knihovnu v obci?
   • Každý z nás v určité etapě svého života potřeboval/bude potřebovat knihovnu…
  • Proč mít knihovnu v obci?
   • Mnoho lidí a skupin v obci neví, co všechno lze od knihovny očekávat
   • Mnohokrát to neví (neuvědomuje si) ani zřizovatel…
  • Knihovna je pro obec
   • Knihovna nežije ve vzduchoprázdnu, ale v obci, která má své potřeby, priority, problémy
   • Obec knihovnu zřizuje, obci knihovna patří
  • Místní knihovna Dolní Dunajovice Jihomoravský kraj
  • Knihovna je pro obec
   • Knihovna žije z daní všech občanů, nejen svých uživatelů
   • Obec by měla sledovat efektivitu knihovny
   • Knihovna není komerční zařízení, její efektivita spočívá v kvalitě služeb
  • Knihovna je pro obec
   • Není (neměla by být) pouhou půjčovnou…
   • Může poskytnout a nabídnout mnohem více služeb a možností jednotlivcům i skupinám v obci…
  • Co knihovna může aneb Služby
   • Výpůjční (půjčování knih, časopisů, CD, společenských her…)
   • Informační centrum (informace literární, místní (o obci, službách, podnikání, historii…) , regionální, turistické, informace „všedního dne“, prodej upomínkových předmětů…)
  • Městská knihovna v Hranicích u Aše Karlovarský kraj
  • Knihovna
   • ....je informačním srdcem obce, v ní se systematicky soustřeďuje (může soustřeďovat) velké množství informací o obci a životě v ní.
  • Co knihovna může aneb Služby
   • Vzdělávací (informační výchova dětí, práce s PC a Internetem pro seniory či jiné skupiny…)
   • Kulturní centrum (společenské, kulturní a přátelské akce pro skupiny i celou obec, volnočasové aktivity dětí)
  • Co knihovna může aneb Služby
   • Komunitní centrum (akce k propojování skupin obyvatel, k budování sounáležitosti s obcí, ke zlepšení života v obci atp.)
  • Obecní knihovna Batňovice Královéhradecký kraj
  • Co knihovna může aneb Služby
   • Prostor k setkávání – poskytovat (organizovat, vytvářet ) prostor pro aktivity jednotlivých skupin lidí (připravit prostředí, informační zázemí, pomoc s aktivitami, propojovat, motivovat...)
   • Mnoho lidí a skupin ( společenství ) má potřebu se setkávat, ale chybí jim prostor či vstřícná nabídka
  • Knihovna totiž…
   • Může být/je přirozeným místem setkávání lidí a skupin, protože ví o potřebách i o možnostech a ví (?), že spolupráce je nejlepší ( jedinou? ) trvalou cestou k cíli
  • Co knihovna může aneb Služby
   • Propojování
   • V obci žije řada jednotlivců i skupin, kteří umí a dělají zajímavé, důležité a užitečné věci, ale řada jiných lidí a skupin o těchto aktivitách vůbec neví
   • Může propojovat mezi sebou skupiny i jednotlivce a pomáhat rozvíjet dobré vztahy mezi lidmi, skupinami i organizacemi v obci
  • Městská knihovna Osečná Liberecký kraj
  • Propojování
   • Generací ( babiček, pamětníků a vnuků, mladých lidí)
   • Zájmových skupin ( společné aktivity a akce )
   • Organizací
   • Představitelů a občanů obce…
  • Propojování
   • Může podporovat rozvoj partnerství mezi organizacemi a představiteli veřejné správy, neziskovými organizacemi, podnikateli, občany při vlastních akcích (Noc s Andersenem) , ale i při akcích jiných subjektů
  • Proč knihovna?
   • Je neutrální (neohrožující) místo
   • Je příjemné, přívětivé, pěkné, vstřícné místo a takovou ji vnímají (měli by vnímat) ti, kteří ji znají
   • Je otevřená instituce
  • Místní knihovna Řepiště Moravskoslezský kraj
  • Proč knihovna?
   • Pracují zde ( měli by pracovat ) kvalifikovaní profesionálové - hlavní deviza knihovny…
   • Uvědomují si ( měli by si uvědomovat), že pracují v instituci, jež je především službou veřejnosti
  • Komunitní knihovna
   • Měla by reagovat na potřeby všech skupin lidí v místě – hledat
   • Měla by oslovovat celou obec , ne pouze uživatele – přemýšlet
   • Měla by spolupracovat s místními organizacemi a institucemi
  • Komunitní knihovna
   • Měla by posilovat vztah lidí k místu, ve kterém žijí
   • Měla by podporovat rozvoj potenciálu místa
  • Obecní knihovna Skorošice Olomoucký kraj
  • Komunitní knihovna
   • Měla by ve spolupráci s dalšími organizacemi rozvíjet kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity vycházející z potřeb obce
  • Komunitní knihovna
   • Měla by pomáhat rozšířit možnosti lidí ovlivnit to, co se s nimi děje, a povzbudit je k aktivní účasti na životě obce
   • Měla by pomáhat řešit problémy obce informační podporou všech zainteresovaných
  • Komunitní knihovna
   • Měla by napomáhat dobré komunikaci a podporovat dobré soužití lidí v místě a pomáhat jim zlepšovat místo (obec) , ve které žijí
  • Obecní knihovna Koclířov Pardubický kraj
  • Proč ne knihovna? Otazníky a problémy
   • Příliš drahá?
   • Příliš málo uživatelů?
   • Příliš malý fond?
   • Příliš málo kvalifikovaný personál?
   • Příliš krátká provozní doba?
  • Co k tomu potřebuje
   • Dostatečná provozní doba
   • Kvalifikovaný personál
   • Dobré vybavení (prostředí, IT)
   • Dostatečný fond
   • Více uživatelů
   • Partneři
   • A především chtít
  • Co k tomu potřebuje
   • Musí být DOSTUPNÁ, v centru obce a snadno dosažitelná („nezastrčená“)
   • Musí být KRÁSNÁ, moderní, lákavá, příjemná, PROSTORNÁ, dobře vybavená a mít správnou atmosféru
  • Obecní knihovna Milínov Plzeňský kraj
  • Co to znamená
   • NEZAHLTIT PROSTOR nábytkem, zbytečnými předměty
   • Regály BEZ PEVNÝCH „ZAD“ , prostor pro čtenáře nesmí vypadat jako skladiště
   • Vhodná výška regálů a využití POJÍZDNÝCH REGÁL Ů ke zvětšování prostoru
   • Vyřazovat, vyřazovat, vyřazovat (!) , udržovat regály a prostor „vzdušný“ – pozor na „Zlatý fond“
   • Knihy stavět co nejvíce „čelem“
  • Co to znamená
   • Nebát se barev, vhodně je vybrat a ladit
   • Výmalba a barevný nábytek dokáže nečekaně změnit prostor
   • Květiny prospějí, ale jen jsou-li zalévány a udržovány
   • Inovovat vybavení a uspořádání knihovny v souladu s vývojem estetických norem (existují samozřejmě limity)
  • Co to znamená
   • Pokud jde o výzdobu, méně je více
   • Knihovna má být obývákem obce, to neznamená, že jí vnutíme styl vlastního obýváku, kuchyně či ložnice a své ( nepotřebné ) předměty
   • Pořádek v knihovně je součástí její „image“, ale nesmí omezovat život
   • Inspirovat se tam, kde je to krásné
  • Vzorná lidová knihovna ve Velkých Popovicích Středočeský kraj
  • Co to znamená
   • Knihovna musí být POHODLNÁ v každém směru, zejména pak SEZENÍ (a ležení) !!!!!
   • Důležité jsou komunikační prostory, smysluplné uspořádání, co nejméně zatěžujících a stresujících povinností
  • Co k tomu potřebuje
   • Personál MUSÍ být příjemný, usměvavý, ochotný a samozřejmě ODBORNĚ ZDATNÝ, VYSOCE PROFESIONÁLNÍ
  • Kdo jí s tím pomůže?
   • Pověřená knihovna?
   • Krajská knihovna?
   • Obec?
   • Považují (považujeme) to za důležité?
  • Městská knihovna v Košťanech Ústecký kraj
  • Dobré tipy
   • Snažit se ne dělat pro děti/lidi, ale s dětmi/lidmi
   • Snažit se podchytit nové rodiny v obci
   • Akce lokální historie
   • Hledat všechny partnery v obci
   • Zkrátka dobré knihovny budují vztahy v obci…
  • Spolek pro obnovu venkova SPOV
   • Posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova..
   • Motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení
  • Národní observatoř venkova NOV
   • Obecně prospěšná společnost otevřená všem venkovským aktérům
   • Zajišťuje po organizační a obsahové stránce řadu informačních a vzdělávacích seminářů, kurzů a komplexních vzdělávacích programů, které jsou zaměřeny na zvyšování odborné kapacity managementu svazků obcí a mikroregionů, neziskových organizací pracujících ve venkovském prostoru, komunitního rozvoje.
  • Národní síť místních akčních skupin NS MAS
   • Cílem NS MAS ČR je především podporovat činnost místních akčních skupin, rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci a přenos zkušeností.
   • Neformální seskupení místních akčních skupin
   • NS MAS ČR, o.s. je partnerem pro spolupráci s dalšími institucemi, jejichž činnost se dotýká rozvoje venkova.
  • Obecní knihovna v Petrůvkách Kraj Vysočina
  • Sdružení místních samospráv SMSČR
   • Hájí společné zájmy práv obcí a měst, sdružených ve Sdružení
   • poskytuje platformy obcím a městům pro řešení problémů a otázek, které se dotýkají samospráv
   • Je řádným připomínkovým místem legislativních návrhů a jejich věcných návrhů, které se týkají obcí a měst
  • Svaz měst a obcí ČR SMO ČR
   • Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí.
   • Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj MMR ČR
   • Vypracovává a uvádí do praxe koncepční dokumenty a strategie, poskytuje pomoc prostřednictvím podpůrných programů a po živelních a jiných pohromách
   • Rozvoj regionů zaměřený na jejich soudržnost a zvyšování konkurenceschopnosti
  • Obecní knihovna Poteč Zlínský kraj
  • Ministerstvo zemědělství ČR MZ ČR
   • Je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství , vodní hospodářství , potravinářský průmysl
   • Ministerstvo zemědělství úzce spolupracuje s resortními výzkumnými ústavy, nevládními agrárními organizacemi
  • Ministerstvo životního prostředí MŽP ČR
   • Zajišťuje ochranu přirozené akumulace vod, vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod, ovzduší, přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu
   • Zajišťuje posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí
  • Agrární komora ČR AG ČR
   • Agrární komora ČR je rozhodující nevládní agrární organizací, která zastupuje zájmy 103 tisíc svých členů, jimiž jsou zemědělci
   • Svoji nezastupitelnou roli máme v novém moderním pojetí rozvoje venkova, kde chceme být partnerem obcí a všech ostatních subjektů venkovského prostoru.
  • Společnost pro zahradní a krajin. Tvorbu SZKT
   • Sekce sdružuje především arboristy - odborníky zabývající se péči o stromy na profesionální úrovni. Zaměřuje se především na komplexní péči o dřeviny rostoucí mimo les
   • Sekce sdružuje autorizované architekty pro obor zahradní a krajinářská tvorba , jeden z oborů České komory architektů.
  • Knihovna u Mokřinky Mokré Královéhradecký kraj
  • Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
   • (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části
   • Činnost Sdružení se ve všech aspektech soustřeďuje na uchování, ochranu a trvalou využitelnost našeho kulturního dědictví.
  • Folklorní sdružení ČR FS ČR
   • Hájí a prosazuje skupinové zájmy svých členů a napomáhat realizaci cílů a poslání FoS ČR. Úzce spolupracuje s organizacemi dětí a mládeže
   • Folklorních souborů ve světě neustále přibývá, dále udržují autentické tradice jednotlivých oblastí či regionů, jenž přinášejí lidem skutečnou hrdost na to, že jsou opatrovníci nesmírného kulturního bohatství.“
  • Klub českých turistů KČT ČR
   • Členové KČT organizují každoročně přes tisíc akcí určených pro členy klubu i neorganizované zájemce o všechny druhy turistiky - pěší, cyklo, lyžařskou a vodní turistiku, mototuristiku, speleoturistiku
   • Členem Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém ze základních článků - odborů KČT
  • Děkuji vám za pozornost Roman Giebisch [email_address] tel – 739 614 027